31. 3. 2016

Pozvánka na 71. výstavku známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 71. výstavku známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání poštovních známek, ve středu 6. dubna 2016 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle), Jindřišská 14. Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydané poštovní známky, FDC a razítka na FDC, která vychází 6. 4. 2016. 
--
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
--
- Příležitostná známka „Krásy naší vlasti: Hrad Buchlov“, nominální hodnota 17,- Kč, autor Adolf Absolon, rytec Martin Srb. 
- Účast přislíbil výtvarník Adolf Absolon i rytec Martin Srb. Již tradičním hostem je Pavel Vavřina, manažer výroby a techniky PTC Praha, a.s. 
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:10 hod. zahájení s autory – představení nové známky a celin
16:30 hod. ukončení akce
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Informace o připravovaném vydání pamětních listů Známkové tvorby
12. 4. 2016 – PLZ č. 65: „Bedřich Housa - 90. narozeniny (12. 4. 1926)“, s nalepenou známkou, nom. 15,- Kč „Umělecká řemesla – drahokamy, šperky a puncovnictví: brož ze zlaceného stříbra“, k. č. 482 a otiskem příležitostného razítka s textem: „BH 90, Bedřich Housa, Praha 1“ s vyobrazeným rydlem. Autorem razítka je Martin Srb. Prodejní cena 30,- Kč, poř. č. 140801 - 142500, náklad 1700 ks.
--
NABÍDKA ZNÁMKOVÉ TVORBY
Do vyprodání zásob nabízíme pamětní listy Známkové tvorby: 
-  celý ročník 2015, prodejní cena 370,- Kč 
- „Česká vlajka“, č. 58, datum vydání 14. 10. 2015, prodejní cena 30,- Kč / ks
- „Spolek inženýrů a architektů“, č. 59, datum vydání 31. 10. 2015, prodejní cena 30,- Kč / ks
- „Mikuláš Dačický“, č. 60, datum vydání 23. 12. 2015, prodejní cena 30,- Kč / ks
- „Kašpar Maria ze Šternberka“, č. 61, datum vydání 6. 1. 2016, prodejní cena 40,- Kč / ks
Objednávky zasílejte na naši e-mailovou ( znamkova.tvorba@cpost.cz ) nebo korespondenční adresu.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1

60 years of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia / 60 ans de l'Institut unifié de recherches nucléaires à Doubna, Russie

Doubna est une ville située en Russie (125 km au nord de Moscou) mais c'est en République Tchèque qu'un timbre a été émis le 16 mars 2016 consacré au 60ème anniversaire de la création de l'Institut unifié de recherches nucléaires (Joint Institute for Nuclear Research, JINR) dans cette ville.
Ce centre de recherche international de physique nucléaire a été créé le 26 mars 1956 à partir de deux instituts de l'Académie russe des sciences et plus de 6500 personnes y travaillent actuellement, venant de 18 pays membres de cet institut unifié (pays de l'ancienne URSS, Europe de l'est dont la République Tchèque, Chine, Mongolie, Cuba, Vietnam et Corée du Nord)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/03/60-years-of-joint-institute-for-nuclear.html
--
--
Dubna is a city located in Russia (125 km north of Moscow) but it's in Czech Republic that a stamp was issued on March 16, 2016 dedicated to the 60th anniversary of the establishment of the Joint Institute for Nuclear Research (JINR) in this city.
This international research center for nuclear physics was created on March 26, 1956 from two institutes of the Russian Academy of Sciences and over 6,500 people are currently working there, coming from 18 member countries of this Joint Institute (former USSR countries, Eastern Europe countries including Czech Republic, China, Mongolia, Cuba, Vietnam and North Korea)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/03/60-years-of-joint-institute-for-nuclear.html
--
Eric Contesse:  http://timbredujura.blogspot.com/
--

Munich 2016 Stamp Exhibition / Exposition philatélique 2016 à Munich

Une dizaine d'administrations postales étrangères étaient également présentes lors de cette exposition, en particulier la poste tchèque qui, comme les années précédentes, a célébré sa participation en émettant un entier postal spécial (tarif permanent 'E' jusqu'à 50g vers l'Europe, 25 CZK actuellement) incluant un timbre reprenant l'illustration d'un timbre tchécoslovaque (diligence postale sur le Pont Charles) émis en 1966 lors d'une exposition philatélique à Prague.  
C'est cet entier postal ci-dessus que B. a eu la gentillesse de m'envoyer avec une oblitération de Prague du 1er jour d'émission, le 3 mars 2016 ! ... http://timbredujura.blogspot.com/2016/03/munich-2016-stamp-exhibition.html
--
A dozen foreign postal administrations were also present at this stamp exhibition, in particular the Czech Post which, as it was the case the previous years, celebrated its participation by issuing a special postal stationary (permanent rate 'E' up to the 50g to Europe, currently 25 CZK) including a stamp reproducing the design of a Czechoslovak stamp (postal stagecoach on the Charles Bridge) issued in 1966 at the occasion of a stamp exhibition in Prague. 
It is that postal stationary above that B. was kind enough to send me with a cancellation from Prague applied the first day of issue, March 3, 2016 ! ... http://timbredujura.blogspot.com/2016/03/munich-2016-stamp-exhibition.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

29. 3. 2016

První let Luxembourg - Praha 27. 3. 2016

V prvním letu lucemburské linky Luxairu z hlavního města Luxemburgu do Prahy máme první doklady. Lucemburská pošta vydala k letu dokonce poštovní známky, které vycházejí z fotografie letadla Bombardier Q 400, na pravidelném letu Luxairu LG 5483. Analogická dopisnice (CM) je velmi pěkným dokladem a jak je vidět i ze zadní strany (obr. 2), byly společně se známkami aktivitou lucemburské strany. Oproti zobrazeným dokladům byly všechny zásilky ve skutečnosti ještě vybaveny příchozím poštovním razítkem pošty PRAHA 120 - obrazový doklad zatím nemáme k dispozici. Na reprodukcích jsou totiž chybně instradované zásilky na adresu Poste restante hlavní pošty v Jindřišské ulici - to v propozicích domluveno nebylo. Nicméně i tyto zásilky budou opatřeny příchozím razítkem - v tomto případě PRAHA 1 - a po úložní době vráceny odesílatelům. Cartes maxima, ovšem bez příchozího razítka, budou navráceny lucemburské obchodní firmě.
--
Zásilky v opačném směru letěly spolu s vracejícím se letadlem ve stejný den na prvním letu PRAHA - LUXEMBOURG. Byly vybaveny českým kašetem modré barvy s přibližně stejným motivem jako příležitostné razítko Lucemburska. Kresba letadla je obrácena opačně, tedy předkem letadla doleva = na západ. Z Lucemburska budou v nejbližších dnech zásilky doručeny adresátům.
Poděkovat chci kolegyním Marii Chábové i Martě Girgle i ochotným pracovníkům pošty Praha 120, kteří ve svátečních dnech zařizovali návštěvu lucemburského organizátora i správného vypravení leteckých zásilek v obou směrech.
Břetislav Janík

J. a L. Knotkovi v Poštovním muzeu (6. dubna až 25. září 2016)

27. 3. 2016

Pamětní list známkové tvorby: 140 let od narození Tomáše Bati

Pamětní list objednaný zlíňany dává tušit, že hlavní oslavy vydání nové poštovní známky budou důstojně pokračovat i ve Zlíně, sídle jedinečného a celosvětově významného i známého podnikatele Tomáše Bati. Autorem razítka je "Milda" Bláha.
B. J.  

Zpravodaj Sběratelů československých poštovních známek SČF 1 /2016

Baťa v "neoficiálním" vydání německé lokální pošty

Tzv. "suchotisk/slepotisk" na čelní straně 4 stránkového pamětního souboru (4. strana je prázdná). Všechny informace o vydání jsou na 3. straně přiložených reprodukcí. Tisk PTC Praha a.s., prodej těchto pamětních listů zajišťuje Nadace Tomáše Bati a jistě bude k sehnání i na oficiální akci ve Zlíně.
B. J.

Věstník České pošty 3/2016

Historic Jenny Biplane to Appear at World Stamp Show–NY 2016

As announced in the April 11 edition of Linn's Stamp News, World Stamp Show–NY 2016 is proud to be presenting a Curtiss JN-4H biplane in the show's registration area at the Javits Center May 28-June 4. This is the same type of aircraft depicted on America's first airmail stamps (Scott C1-3) and on the famous 'Inverted Jenny' error stamp (C3a).
The fully working plane is on loan from the Old Rhinebeck Aerodrome (http://www.oldrhinebeck.org/) in Rhinebeck, NY, two hours north of New York City. Its Museum and Airshows date to 1960, when Cole Palen, a fan and collector of vintage aircraft, began doing airshows and demonstration flights of his WWI and Lindbergh-era aircraft. The museum and non-profit organization were formally founded in 1993, the year of Palen's passing.
Plans to secure the showing of the plane have been in the works for several months, arranged by members the stamp show committee and Scott Trepel, the president of Robert A. Siegel Auction Galleries. 
Arrangements to have souvenir covers carried on the Jenny before and after World Stamp Show are being worked out with the aerodrome.
Further details are in the Linn's article posted here: http://www.linns.com/news/us-stamps-postal-history/2016/march/vintage-curtiss-jenny-biplane-to-be-displayed-at-world-stamp-sho.html
--
Thomas M. Fortunato
Rochester, NY
Chairman, Marketing and Public Relations
World Stamp Show- NY 2016
http://www.ny2016.org
Join us May 28-June 4, 2016
Javits Center, New York City

Polní pošty 1/2016

Poštovny 1/2016

Postilión 1/2016

150 years of the foundation "Apprentis d'Auteuil" in France / 150 ans des "Apprentis d'Auteuil" en France (et sabotage en règle de La Poste !)

A peine 3 ans après un timbre consacré à cette fondation des Apprentis d'Auteuil et en particulier au château des Vaux acquis en 1946, un des 200 centres d'éducation de cette fondation, la poste française a mis en circulation le 21 mars 2016 (vente générale) un nouveau timbre évoquant cette même institution éducative à l'occasion du 150ème anniversaire de sa création.
Créatrice du bloc Croix-Rouge en 2012, la jeune illustratrice Pénélope Bagieu (née en 1982) à conçu ce timbre au visuel simple : "Des mains bienveillantes d'adulte qui soulèvent et accompagnent un enfant pour lui permettre d'atteindre ses projets, de s'élever, d'avancer. Et d'être capable de continuer ensuite sa progression tout seul"... http://timbredujura.blogspot.com/2016/03/150-years-of-foundation-apprentis.html
--
Barely three years after a stamp dedicated to this foundation of "Apprentis d'Auteuil" ("Apprentices of Auteuil") and in particular to the Castle of Vaux acquired in 1946, one of the 200 educational centers of this foundation, the French Post has released on March 21, 2016 (general sale) a new stamp evoking that same educational institution on the occasion of the 150th anniversary of its creation.
Designer of the Red Cross m/s in 2012, the young cartoonist and illustrator Pénélope Bagieu (born in 1982) drew this new stamp and its simple design : "Adult's benevolent hands that raise and accompany a child to enable him to achieve his projects, to rise and move forward. And to be able to continue then his own progression"... http://timbredujura.blogspot.com/2016/03/150-years-of-foundation-apprentis.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
-- 

Filatarsie 1 - březen 2016

Bulletin sběratelů a přátel umění poštovní i užité grafiky
Vydavatel: Ing. Jiří Koukal koukal.home@okfas.cz

Poštovní noviny 29. 3. 2016

125 years of the Petřín Observation Tower and Funicular in Czech Republic / 125 ans de la tour d'observation et du funiculaire de Petřín en Rép. Tchèque

Dans sa série annuelle consacrée aux "monuments techniques", la poste tchèque a mis en circulation, le 16 mars 2016, un nouveau timbre évoquant cette fois le 125ème anniversaire de la construction de la tour d'observation de Petřín ("Petřínská rozhledna") et du funiculaire permettant aux habitants de Prague et aux touristes de monter sur cette colline de Petřín.
Un grand merci pour ces différents documents philatéliques ci-dessous concernant ce timbre (13 CZK), conçu par Adolf Absolon et gravé par Martin Srb, imprimé en feuille de 30 timbres !
Cette tour en acier (63 mètres de haut, 175 tonnes) domine la capitale tchèque depuis son inauguration en 1891 à l'occasion de l'exposition universelle de Prague.
Inspirée par la Tour Eiffel (inaugurée à Paris 2 ans plus tôt), cette tour d'observation (et également tour hertzienne) a toutefois une section octogonale et ne repose pas sur quatre colonnes d'acier.
Dotée d'un ascenseur central et de 2 escaliers sur les côtés (un pour monter et un pour descendre), cette tour abrite au niveau le plus bas un petit musée consacré à Jára Cimrman, ce personnage de fiction tchèque qui aurait conseillé à Gustave Eiffel de dessiner des pieds plus souples à sa future tour...
Le timbre s'inspire d'un dessin de cette tour de Petřín datant de 1892 alors que la gravure sur l'enveloppe représente un autre dessin datant de 1890 par un des architectes de sa structure, František Prášil...  http://timbredujura.blogspot.com/2016/03/125-years-of-petrin-observation-tower.html
--

--
In its annual series devoted to "Technical monuments", the Czech Post has put into circulation on March 16, 2016, a new stamp evoking this time the 125th anniversary of the construction of the Petřín observation tower ("Petřínská rozhledna") and the funicular used to carry Prague inhabitants and tourists to the top of Petřín Hill.
A big thank you for these philatelic documents below regarding that stamp (13 CZK), designed by Adolf Absolon and engraved by Martin Srb, printed in sheet of 30 stamps !
This steel tower (63 meters high, 175 tons) dominates the Czech capital since its inauguration in 1891 on the occasion of the World Exhibition in Prague.
Inspired by the Eiffel Tower (opened in Paris two years ago), this observation tower (as well as a transmission tower) has however an octagonal section and is not based on four steel columns.
With a central elevator and two winding staircases (one for the way up and the other one for the way down), this tower is home, at its the lowest level, to a small museum dedicated to Jára Cimrman, this Czech fiction character who would have advised Gustave Eiffel to draw more flexible feet to his future tower...
The stamp is based on a drawing of this Petřín Tower dating from 1892 while the engraving on the envelope reproduces another drawing dating from 1890 by one of the architects of its structure, František Prášil...  http://timbredujura.blogspot.com/2016/03/125-years-of-petrin-observation-tower.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

26. 3. 2016

Velikonoční pozdrav

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom vám popřáli co nejpříjemnější prožití velikonočních svátků a krásné jarní dny. 
Jsme rádi, že činnost našeho klubu se úspěšné rozvíjí i poté, kdy bylo v minulém roce našemu klubu uděleno Ocenění FEPA - nejlepší evropský filatelistický klub roku 2014 (viz http://www.kf0015.cz/?p=32607), což dokládá zejména váš zájem o naše odborné přednášky pořádané v rámci klubových schůzek a návštěvnost našich internetových stránek http://www.kf0015.cz/, které se stávají nejen informačním médiem ve směru od nás k vám, ale i badatelskou platformou, na které se shromažďují výsledky vaší sběratelské činnosti a ukázky vašich nálezů zajímavých artefaktů poštovního provozu a poštovní historie. To dokládá například ohromný rozmach sběratelského a badatelského zájmu o nejnovější modré výplatní otisky - digitální verzi výplatních otisků vyšší generace (k nim jsou na našich stránkách již desítky příspěvků, včetně katalogu na adrese http://www.kf0015.cz/?p=35181 a přehledu na stránce http://www.kf0015.cz/?page_id=29851). 
Naše nejbližší klubová schůzka v Domě Portus se uskuteční ve čtvrtek 7.4.2016 od 16 hod., kdy se při přednášce p. Rudolfa Píši "Bohumil Jarolímek, generální zástupce výplatních strojů 'Francotyp' v Československu 1926 - 1948 (s ukázkami filatelistické dokumentace Ing. Ivana Leiše)" ponoříme do poněkud vzdálenější historie, než je obsahem popisu bádání v předchozím odstavci. Srdečně zveme všechny zájemce nejen o filatelii a poštovní historii.  
I nadále se můžete na výbor klubu obracet se svými dotazy a podněty k další činnosti klubu. Prostřednictvím klubového webu a na adrese kf0015@centrum.cz uvítáme vaše zprávy, komentáře k webovým příspěvkům a zajímavé sběratelské postřehy.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha vás srdečně zdraví
Ing. Ivan Leiš, předseda, a Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

V Zákolanech funguje nová Pošta Partner

Obyvatelům Zákolan mohou ostatní jejich nově otevřenou Poštu Partner jen závidět. A to nejen proto, že je umístěna v kavárně v budově obecního úřadu, ale také díky usměvavé a podnikavé majitelce, která pro místní občany pořádá spoustu kulturních akcí.

Pošta Partner v Zákolanech byla otevřena v pondělí 21. března 2016, zhruba šedesátka místních se tu ale sešla na představení nové Pošty už v pátek. Pošta sice v těchto prostorách fungovala už dřív, ale přece jen vypadala úplně jinak. Na konci ledna byla uzavřena a začalo se s velkou rekonstrukcí. Celé jednání o Poště Partner však začalo ještě o něco dřív.
„Na první návštěvě u paní starostky v Zákolanech jsme představili záměr o zřízení Pošty Partner. Paní starostka hned při projevila zájem o tento projekt s tím, že Poštu Partner by neprovozovala obec sama, ale jedna z místních obyvatelek, která tu už delší dobu organizuje různé kulturní aktivity,“ vysvětluje Hana Tmejová, ředitelka pobočkové sítě a dodává: „Myšlenkou paní starostky bylo, aby celý prostor Pošty Partner byl trochu jiný, aby byla zakomponována do jakési kulturní místnosti, a aby tento projekt oživil celou obec a také aby Pošta Partner měla delší provozní dobu.“... Celý text: https://www.ceskaposta.cz/-/v-zakolanech-funguje-nova-posta-partner

Eurospace Praha začne 12. dubna

Výstava se bude konat v prostorách Ruského střediska vědy a kultury, Na Zátorce 16, Praha 6 ve dnech 12. - 17. 4. 2016, a to při příležitosti 55. výroči prvního letu člověka do vesmíru (J. A. Gagarin) a 38. výročí letu prvního evropského kosmonauta V. Remka.
Na výstavě budou celkem tři soutěžní třídy a to:
- Astrofilatelie 
- Třída tematická (pouze kosmos a astronomie) 
- Třída volné filatelie (opět pouze kosmos).
Předpokládá se 100 výstavních rámů (á 16 listů A4) pro soutěžní exponáty a 25 rámů pro exponáty jury. Doprovodnou akcí bude výstava podpisů astronautů a kosmonautů (část z nich lze označit za „volnou filatelii“), kde je plánováno 30-40 rámů.
Jury výstavy bude pracovat v mezinárodním obsazení a to Julius Cacka (ČR), Igor Rodin (Rusko), Miri Matejka (Rakousko), Petr Fencl (ČR). K výstavě bude příležitostné razítko, které zajišťuje Česká pošta. Součástí výstavního katalogu bude i příležitostný list České pošty - číslovaný ocelotisk ("černotisk") typu loňského vydání "Chomutov" pro mezinárodní a národní výstavy s mezinárodní účastí) s upraveným, ale původním ocelotiskem známky k letu J. Gagarina z roku 1961.
Byly zprovozněny i webové stránky výstavy (www.eurospace2016.blogspot.com), kde jsou potřebné informace zveřejňovány nejen v češtině, ale i v angličtině. Záštitu nad výstavou převzal první evropský kosmonaut V.Remek a velvyslanec Ruska v ČR.
Výstava je pořádána SČF ve spolupráci s Ruským centrem vědy a kultury, Sekcí astrofilatelie FIP a Ruskou národní akademií filatelie. Výstava má uznání FEPA.
Jakékoliv další informace je možno získat buď na výše uvedených webových stránkách, anebo přímo u předsedy organizačního výboru J.Cacky e-mail: julius@atlas.cz, případně 00420-603 587 593.
http://www.informace-scf.cz/vystavni_cinnost/eurospace.htm

Gems Abound in WSS - New York 2016

World Stamp Show-NY 2016 is pleased to announce that it has finalized arrangements to display an unprecedented array of priceless philatelic material in the exhibition’s Court of Honor and Invited Exhibits.  Many can be viewed online here: http://www.ny2016.org/SubMenu/Rarities_on_Display.aspx?id=484.  
The world’s most valuable stamp will be there, the unique British Guiana one cent magenta, which was sold at auction June 17, 2014 for $9.48 million to fashion shoe designer Stuart Weitzman.  Its celebrated story of being found in 1873 by a 12 year old schoolboy is legendary.  The stamp is on a three-year loan to the Smithsonian’s National Postal Museum and will be in a special display case at their booth through Friday of the show.
The world’s first two postage stamps will be represented by truly remarkable items courtesy of The Postal Museum of Great Britain and their National Archives.  Two specially designed frames will feature two sheets: the very first printed registration sheet of the Penny Black, plate 1 before hardening, dated April 15, 1840; and the earliest known example of the two penny blue, a sheet from plate 3 from January 1841.  Both sheets, originally of 240 examples, are nearly intact with just a couple dozen of each removed.  The 1d sheet has never been shown outside of the United Kingdom, while the 2d sheet has never been on public display anywhere.  A presentation about them, “Postal Reform & the Penny Black,” will be given at 10:30 AM on Tuesday, May 31 by Douglas N. Muir, Senior Curator, Philately, The Postal Museum.
The earliest known example of the Penny Black postage stamp from the collection of Alan Holyoake will also be on display.  It was recently discovered in the personal archive of Robert Wallace, the leading postal reformer of the time, who created an archive of items dealing with Great Britain’s penny postage program of 1840.  The stamp, lettered A I, comes from the first row of the sheet printed from the first printing plate 1a completed on April 8, 1840.  The stamp is attached on a sheet of stout paper together with a proof of a Mulready, as presented by Rowland Hill to the Council of Academicians on April 10 for approval of the proposed design, which was enthusiastically given.  At the top of this sheet Wallace inscribed in his own hand, “1st Proof of Penny Postage Stamp Cover, presented to Mr. Wallace by the Right Honable. The Chancellor of the Exchequer, Francis Thornhill Baring, April 10th, 1840.” and endorsed beneath the stamp, “Universal Penny Postage Fly or Loose Stamp, presented to me Mr Wallace as above” and noted “ These come into public use on the 6th of May 1840”. 
The postal history of the small Indian Ocean island of Mauritius is forever entwined with the story behind its first issue of 1847.  Lady Gomm, wife of the governor, was planning a lavish ball and decorated the invitation envelopes with new-fangled postage stamps hastily produced by a local watch maker.  Each was to have been inscribed “Post Paid,” but shortly after being released were found to bear “Post Office” instead.  It is believed fourteen 1d orange red and twelve 2d deep blue stamps have survived, along with only three Ball covers.  The only such cover in public hands will be on display, from the collection of Vikramm Chand.
All of these rarities and many more await visitors to World Stamp Show-NY 2016.  The 8 day exhibition takes place May 28 through June 4 at the Javits Center in New York City.  Discover more online at http://www.ny2016.org.  Check out our Facebook, Twitter and Pinterest sites.
--
Thomas M. Fortunato
Chairman, Marketing & Public Relations
28 Amberwood Place
Rochester, NY 14626-4166
(585) 225-6822 evenings and weekends
thomas.fortunato@ny2016.org
stamptmf@frontiernet.net

Dopisnice s přítiskem 790 let Znojma

V roce 2016 si ve městě Znojmě připomínáme 790. výročí založení královského města Znojma Přemyslem Otakarem I. 


KMF 56-83 Fero Horniaka při SVČ ve Znojmě se připojil k propagaci tohoto výročí přítiskem na dopisnici s nominálem A a na obálce (viz přílohy). Datum vydání: 7. 4. 2016
S veškerými případnými dotazy se obraťte přímo na vedoucího KMF (www.dusstan@seznam.cz).