31. 10. 2018

5th "100 years of WWI" Czech m/s - The 1918 fight for Czech statehood / 5ème bloc-feuillet tchèque "100 ans de la 1ère guerre mondiale" - 1918, lutte pour l'indépendance

Le 10 octobre 2018, la poste tchèque a mis en circulation 2 nouvelles séries de timbres et en particulier le 5ème et dernier bloc-feuillet de sa série (débutée en 2014), composé de 2 timbres à 33 CZK, consacré au 100ème anniversaire de la 1ère guerre mondiale et en particulier à la lutte pour l'indépendance nationale ("Boj o českou státnost") contre l'empire austro-hongrois.
Ce spectaculaire bloc-feuillet, à nouveau conçu par Jan Maget, a été utilisé pour affranchir la jolie lettre ci-dessous envoyée en recommandé de Prague le 1er jour d'émission.
Je reparlerai prochainement sur ce blog de l'autre timbre émis le même jour, constituant cet affranchissement (200 ans du musée national à Prague)... http://timbredujura.blogspot.com/2018/10/5th-100-years-of-wwi-czech-ms-1918.html
--
On October 10, 2018, the Czech Post put into circulation two new sets of stamps and in particular the 5th and last souvenir sheet of its series (started in 2014), consisting of two 33 CZK stamps, dedicated to the 100th anniversary of the 1st World War and in particular to the fight for national independence ("Boj o českou státnost") against the Austro-Hungarian Empire.
This spectacular souvenir sheet, again designed by Jan Maget, was used to stamp the beautiful letter below sent by registered mail from Prague on the first day of issue. 
I will speak again soon on this blog about the other stamp issued the same day, constituting this postage (200 years of the National Museum in Prague)... http://timbredujura.blogspot.com/2018/10/5th-100-years-of-wwi-czech-ms-1918.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

29. 10. 2018

Fotoreportáž ze 106. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 10. 10. 2018

Ve středu 10. 10. 2018 se v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) konala 106. výstavka přípravy tisku vydaných poštovních známek a dopisnice, kterou uspořádalo samostatné oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Jednalo se jednak o emisi “Národní zemědělské muzeum – 100. výročí založení”, vydanou 19. 9. 2018 (v ten den se výstavka nekonala), a dále o emise “Boj o českou státnost 2018 – příležitostný aršík” a “200. výročí Národního muzea v Praze” (poštovní známka České republiky s katalogovým číslem 1000). Dále se výstavka týkala i příležitostné dopisnice “100. výročí ČTK”.
Na výstavce jsme si mohli prohlédnout výtvarné návrhy uvedených emisí, vč. FDC, a zmíněné dopisnice. U jednotlivých emisí byly podle způsobu tisku známek a FDC dále vystaveny rytecké rozkresby, rytecké destičky, otisky rytin, nátisky s imprimatur a finální produkty (FDC). Na připojených fotografiích je zachycena jednak výstavka (snímky jsou pořizovány přes skla bývalé prodejny) a jednak zahájení výstavky – představení nových známek a dopisnice s účastí pracovníků samostatného oddělení známkové tvorby České pošty, s.p., autorů výtvarných návrhů a rytin a dalších pozvaných hostů.
Fotografie a skeny pořídil a příspěvek zpracoval Ing. Pravoslav Kukačka
Další informace: https://www.kf0015.cz/?p=53155

Poštovní minigalerie: P. J. Juračka - K2

25. 10. 2018

České poštovní známky získaly v Madridu "TŘI" prestižní mezinárodní ocenění

České poštovní známky se pravidelně umisťují v mezinárodních soutěžích na předních příčkách. Zatím poslední ocenění získala známková tvorba České pošty na světové soutěži národních poštovních operátorů a jejich poštovních známek s názvem Premios Nexofil 2018. Vyhodnocení soutěže se konalo v úterý 23. 10. 2018 v Královské mincovně v Madridu a hodnotily se známky vydané v roce 2017. V konkurenci filatelie celkem ze 4 kontinentů se české poštovní známky opět umístily na stupních vítězů, a to hned v několika kategoriích.
3. cenu v soutěži o nejkrásnější poštovní známku za rok 2017  (v Madridu 2018) za samolepicí známkový sešitek se známkou obdržely Korunovační klenoty výtvarníků Jaromíra a Libuše Knotkových.
Výřez titulní stránky španělského filatelistického (a numismatického) časopisu El Eco

V kategorii Kombinovaný tisk získaly 2. cenu známky v aršíkovém provedení příležitostný poštovní aršík Zoologické zahrady II rovněž výtvarníků Jaromíra a Libuše Knotkových.
V kategorii Nejlepší/nejluxusnější tisk (De Luxe Proof) poštovní známky získaly 2. cenu za sběratelský set jednotlivých barevných separací a celkového soutisku známky z emise Umělecká díla na známkách – Jaroslava Pešicová: Vítěz od rytce Václava Fajta.
Celková tabulka ocenění z časopisu El Eco. Česko i Slovensko získaly po 2 stříbrných medailích. Všechny tyto známky tiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.

Celkem v letošním roce obdržela česká poštovní známka 5 medailí za poštovní známky, a to: 2 zlaté ze světové soutěže státních tiskáren poštovních známek GPSPA v Paříži a 2 stříbrné a 1 bronzovou ze světové soutěže Premios Nexofil 2018 v Madridu.
Břetislav Janík

Pošty v neděli 28. 10. 2018 - informace o otevřených poštách

Komplexní informace na stránkách České pošty, zde: https://www.ceskaposta.cz/-/oteviraci-doba-pobocek-ve-statni-svatek-28-rijna 

Nové vlastní známky v listovním provozu - 18. 10. 2018

Emise vlastních známek "Muži 28. října 2018" se dostala na listovní zásilky také. Na reprodukci doporučená zásilka z hlavní pošty Praha 1.
Za zaslanou celistvost velmi děkujeme a rádi se o ni s Vámi podělíme.
B. J.

21. 10. 2018

Druhý typ aršíku Řády a medaile: Sběratelský set s aršíkem, který má oficiální násek uprostřed

Jak jsme avizovali, připravila Česká pošta sběratelům, ale i širší veřejnosti, druhou variantu aršíku Řády a medaile ČR, které jsou v pozměněné úpravě s velice jemným, tzv. "žiletkovým" násekem uprostřed (kliknutím na část reprodukce si ji zvětšíte). Oddělením obou polovin aršíku vzniknou oficiální separátní části "Řády" a "Medaile". Takto budou také oba typy aršíků katalogizovány. Oficiálně tím vznikl 1 aršík bez náseku a 2 menší oddělitelné prostřednictvím náseku, ale též jako jeden celek. V poštovním provozu lze uplatnit všechny varianty. Tento aršík je uložen ve velkoplošné hawidce a vlepen do desek (podobných setu Státní symboly). Tentokrát jsou ale desky několikrát složeny do sebe a tak mnohem obrazově rozsáhlejší i s bohatě popisnými texty. Profesionálně jsou vyfoceny všechny varianty obou řádů a obou medailí ČR. Na dalších spodních reprodukcích vidíte násek z druhé strany aršíku (aršíků).
Další ukázky Vám dají částečnou představu o vnitřním obsahu. 
Emise byla nabídnuta prostřednictvím Postfily novinkářům, velkoodběratelům a veřejnosti (ve Službách filatelistům Karlovy Vary). Po linii Prodejny známkové tvorby bylo totéž nabídnuto pravidelným odběratelům a abonentům Prodejny ZT. Na Hlavní poště v Jindřišské ulici 14 v Praze si také můžete komplet od středy 24. 10. 2018 zakoupit a odpoledne nechat podepsat výtvarníkem Filipem Heydukem, který se zúčastní 107. výstavky Známkové tvorby. Bližší podrobnosti zde: http://expo-net.blogspot.com/2018/10/pozvanka-na-rozsahlou-107-vystavku.html
Sběratelský set lze pořídit za 163 Kč včetně DPH. Toto vydání není automaticky v nabídce známek pro novinkáře SČF a může být k dispozici jen u těch, kteří dodatečnou nabídku České pošty přijali. Komplet má omezený náklad a bude volně v prodeji jen do vyprodání zásob.
B. J.

20. 10. 2018

Pozvánka na rozsáhlou 107. výstavku Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 107. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 24. října 2018 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC a tematický komplet k emisi „100. výročí vzniku samostatného Československa: Řády a medaile“, které vycházejí 24. 10. 2018. U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
- Aršík „100. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA – ŘÁDY A MEDAILE“, nominální hodnota 102,- Kč, autor Filip Heyduk.
- Příležitostná známka „Osobnosti: MIROSLAV HORNÍČEK“, nominální hodnota 19,- Kč, autor Zdeněk Netopil, rytec Jaroslav Tvrdoň.
- Příležitostná známka “Osobnosti: FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER“, nominální hodnota 27,- autor Jan Kavan, rytec Václav Fajt.
- Výplatní písmenová známka „VÁNOCE“, nominální hodnota 2 x A /19,- + 19,- Kč, autor Filip Heyduk. 
- Výplatní písmenová známka „SVATOMARTINSKÉ TRADICE“, nominální hodnota A /19,- Kč, autor Jiří Slíva. 
16:30 hod. ukončení akce
--
Účast přislíbili: Filip Heyduk, Zdeněk Netopil, Jaroslav Tvrdoň, Jan Kavan, Václav Fajt a Jiří Slíva. Hosté: tradičními hosty budou zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová, vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby, Jindřišská 14, Praha 1
Poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1

15. 10. 2018

Nové výplatní známky: 1008-1009 - Vánoce

Nová výplatní známka: 1007 - Svatomartinská tradice

Nová poštovní známka: 1006 - František Ladislav Rieger

Nová poštovní známka: 1005 - Miroslav Horníček

Nové příležitostné poštovní aršíky: A1001-1004 - Řády a medaile České republiky

II. varianta vydání bude vydána ve stejný den, ovšem jako sběratelský set. Odlišení bude v tenkém náseku celistvého aršíku formátu A5 do dvou oddělitelných částí "Řády" a "Medaile". Na druhé vydání byla vypsána nabídka, kterou obdrželi všichni novinkáři a větší odběratelé včetně Filatelistických služeb Karlovy Vary; prostřednictvím Prodejny Známkové tvroby také všichni abonenti filatelistických materiálů a známek.
Sběratelský set v omezeném nákladu bude prodáván až do vyprodání zásob. 
B. J.

Nová dopisnice s přítiskem: Sindelfingen 2018

Nová dopisnice je z autorské dílny Jana Ungráda.

Informace o českých poštovních znákách I. pololetí 2018

Tiskovina o prvním pololetí 2018, kterou obdrželi všichni předplatitelé řasopisu Filatelie, ale i novnikáři či velkoodběratelé známek. Jednou z nejzajímavějších informací ty o nákladech, či otevřených vydáních. Distribuováno zdarma.

14. 10. 2018

Filatelie 10/2018

Poštovní noviny 12. 10. 2018

"The World on the Rails II" stamps on FDCs from Czech Republic / Timbres "Le Monde sur les Rails II" sur FDCs de République Tchèque

Le 5 septembre 2018, la poste tchèque a mis en circulation un 2ème carnet (4 x 2 timbres) intitulé "Le Monde sur les Rails" ("Svět na kolejích" en tchèque) à travers 2 nouveaux timbres autocollants, conçus par Petr Ptáček, illustrant une ancienne locomotive à vapeur "The Three Hundred and Sixty-Five" ("La Trois-cent-soixante-cinq") et une locomotive "The Silver Arrow" ("La Flèche d'argent").
Ces 2 timbres (tarif permanent "A" pour un envoi domestique jusqu'à 50g - 19 CZK actuellement) figurent en 2 exemplaires sur la jolie lettre ci-dessous envoyée le 1er jour d'émission en recommandé de Prague. Merci beaucoup Bret ! ... http://timbredujura.blogspot.com/2018/10/the-world-on-rails-ii-stamps-on-fdcs.html
--
On September 5, 2018, the Czech Post put into circulation a second booklet (4 x 2 stamps) entitled "The World on the Rails" ("Svět na kolejích" in Czech) through 2 new self-adhesive stamps, designed by Petr Ptáček, illustrating an old steam locomotive "The Three Hundred and Sixty-Five" and a motor coach "The Silver Arrow".
These 2 stamps (permanent rate "A" for a domestic shipment up to 50g - 19 CZK currently) were used in 2 copies on the beautiful letter below sent the first day of issue by registered mail from Prague. Thank you very much Bret! ... http://timbredujura.blogspot.com/2018/10/the-world-on-rails-ii-stamps-on-fdcs.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--