30. 4. 2017

Gabriela Koukalová, 2017 world champion in biathlon - special Czech slogan cancellation / Gabriela Koukalová, championne du monde 2017 en biathlon - flamme spéciale tchèque

Le 7 avril 2017, la poste tchèque a mis en circulation une nouvelle flamme consacrée à Gabriela Koukalová (née en 1989) afin de célébrer son titre de championne du monde en biathlon.
Lors des championnats du monde organisés du 9 au 19 février 2017 à Hochfilzen (Autriche), Gabriela Koukalová a en effet remporté la médaille d'or dans l'épreuve du sprint féminin (7,5 km).
Lors de ces mêmes championnats, Gabriela Koukalová a également remporté une médaille d'argent (individuelle) et une médaille de bronze (poursuite).
Cette flamme, mise en circulation par le bureau de poste principal de Prague 1, a été appliquée sur cette jolie lettre... http://timbredujura.blogspot.com/2017/04/gabriela-koukalova-2017-world-champion.html
--
On April 7, 2017, the Czech Post put into circulation a new slogan cancellation dedicated to Gabriela Koukalová (born in 1989) to celebrate her world champion title in biathlon.
Gabriela Koukalová indeed won the gold medal in the women's sprint event (7.5 km) at the world championships held from 9 to 19 February 2017 in Hochfilzen, Austria.
During these same championships, Gabriela Koukalová also won a silver medal (individual) and a bronze medal (pursuit).
This cancellation, put into circulation by the main post office of Prague 1, was applied to this pretty letter... http://timbredujura.blogspot.com/2017/04/gabriela-koukalova-2017-world-champion.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

29. 4. 2017

Nová dopisnice: 27. mezinárodní veletrh známek Essen 2017

Pozvánka na 86. výstavku Známkové tvorby: Frýdlant, Marie Terezie a Věra Čáslavská

Srdečně Vás zveme na 86. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 3. května 2017 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vychází 3. 5. 2017. 
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
- Příležitostná známka „EUROPA: Hrad a zámek Frýdlant“, nominální hodnota 32,- Kč, autor Jan Kavan, rytec Václav Fajt. 
- Příležitostná známka „Osobnosti: Marie Terezie“, nominální hodnota 32,- Kč, autor Jindřich Ulrich, rytec Miloš Ondráček. 
- Příležitostná známka „Osobnosti: Věra Čáslavská“, nominální hodnota 16,- Kč, autor Zdeněk Netopil, rytec FDC Bohumil Šneider. 
16:30 hod. ukončení akce
Účast přislíbili: Václav Fajt, Jindřich Ulrich, Miloš Ondráček, Zdeněk Netopil a Bohumil Šneider. Omlouvá se Jan Kavan. 
Tradičními hosty budou zástupci výroby a tisku PTC Praha, a.s.
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

Nová známka 0924: Osobnosti - Věra Čáslavská

Nová známka: 0923 - Osobnosti: Marie Terezie

Nová známka: 0922: Europa: Hrad a zámek Frýdlant

27. 4. 2017

J. Kramář: 200 let poštovních schránek v českých zemích

Zveme Vás na předposlední klubové odpoledne přednáškového cyklu 2016 – 2017 s tématem 200 let poštovních schránek v českých zemích. Akce se koná 4. 5. 2017 (čtvrtek) od 16:30 hod., přednáší: PhDr. Jan Kramář.
Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1, ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou).
KF 00-15 Praha  https://www.kf0015.cz/?p=45361

80 years of Prague Airport - special Czech postmark / 80 ans de l'aéroport de Prague - TAD spécial tchèque

La poste tchèque a mis en circulation, le 5 avril 2017, un timbre (32 CZK) consacré au 80ème anniversaire de la mise en service de l'aéroport international de Prague (qui porte le nom de Václav Havel depuis 2012).
C'est ce même timbre qui a été utilisé pour affranchir le pli ci-dessous, incluant un TAD spécial, mis en circulation le 5 et 6 avril 2017 par le bureau de poste 68 de Prague, situé dans cet aéroport (district de Ruzyně)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/04/80-years-of-prague-airport-special.html
--
On April 5, 2017, the Czech Post has issued a stamp (32 CZK) dedicated to the 80th anniversary of the commissioning of the Prague International Airport (renamed after Václav Havel in 2012).
It is that same stamp which was used to frank the cover below, including a special postmark, put into circulation on 5 and 6 April 2017 by the Prague 68 post office located inside this airport (district of Ruzyně)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/04/80-years-of-prague-airport-special.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Oznámení o změně pracovní doby Prodejny Známkové tvorby

Prodejna Známkové tvorby v hale pošty Praha 1 - přepážky č. 29 a č. 30, budou od středy 26. dubna 2017 otevřeny 08:00 – 18:00.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

Nové vlastní známky: 20 let - Jatky Tismice, s. r. o.

VZ ZS 0061, VZ 0567 – 0574
Jatky Tismice, s. r. o.
Nominální hodnota: 128 Kč 
Orientace známek: 8 známek na šířku
Vydání: 28. 4. 2017
Náklad VZ ZS: 1 900 ks, VZ: 15 200 ks
Autor známek: Dr. Pavel Kykal
Informace o prodeji: +420 602 381 205
--
Poznámka:
Sešitek číslo ZS 0061 kalendářně vychází po vydání ZS 0062 z důvodu odlišné komplexní přípravy vydání emise.
--
Jde o tzv. privátní vydání, které nebude prodáváno v přepážkové síti České pošty. Konkrétní rozšířené informace o emisích vlastních známek včetně eventuálního kontaktu na objednavatele známek jsou na webu ČP zveřejňovány nejdříve 1 den před vydáním. Pokud si objednavatel vlastních známek nepřeje, není přímý kontakt na objednavatele zveřejněn vůbec. 
--
Pro další informace o prodeji VZ ZS 0061 sledujte web ČP nejlépe ode dne vydání známek, tj. od 27. 4. 2017 zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek 
Břetislav Janík

25. 4. 2017

Zemřel akad. malíř, grafik Antonín Odehnal

Připojujeme se kondolencí za zesnulého výtvarníka a autora poštovních známek pana Antonína Odehnala. Jeho poslední známka ještě ani nevyšla: Moravské zemské muzeum v Brně. Bude mít svoji premiéru letos v červnu. Je to jenom pár měsíců co nám přivezl originální návrh známky a čišela z něj radost z nové výtvarné práce na poštovní známce.
Pane Odehnale děkujeme Vám, budeme si Vás pohledem na Vaše známky připomínat a vzpomínat na Vás.
B. J.

24. 4. 2017

PLZ 73: Bohuslav Reynek a Světový den grafiky

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 budete mít připravený k osobnímu odběru nebo poštou na dobírku – PLZ č. 73 „Světový den grafiky“, s nalepenou známkou nominální hodnoty 30,- Kč, „Umění: Bohuslav Reynek“, a otiskem příležitostného razítka „Světový den grafiky, Praha 1“. Autorem razítka je Zdeněk Netopil. Prodejní cena 30,- Kč, poř. č. 154401 - 156000, náklad 1600 ks.

23. 4. 2017

Fotoreportáž z vyhodnocení tradičních anket za rok 2016 v Poštovním muzeu

Slavnostní vyhlášení ankety České pošty, Magazínu Právo a časopisu Filatelie „O nejkrásnější českou poštovní známku roku 2016“; dále anket České pošty a časopisu Filatelie „O nejkrásnější příležitostné poštovní razítko roku 2016“ a „O nejkrásnější obálku dne vydání (FDC) roku 2016“ se uskutečnilo ve čtvrtek 20. dubna 2017 od 16:00 hodin v budově Poštovního muzea, Nové mlýny 2, Praha 1. Za známku přebrali cenu Jan Kavan a Miloš Ondráček. Za 2. místo aršík Cesta k České státnosti pana Jana Mageta přebírala cenu jeho žena ak. mal. Eva Hašková. Za nejkrásnější razítko Libor Adam, Production manager, DOWIS s.r.o. Z konané akce přinášíme několik fotografií z Poštovního muzea. Autorem je Ing. Tomáš Chudoba... https://www.kf0015.cz/?p=45263

Poštovní noviny 8 / 21. 4. 2018

Poštovní věstník České pošty, částka 4, 24. 4. 2017

22. 4. 2017

"80 years of Prague Airport" stamp on FDC from Czech Republic / Timbre "80 ans de l'aéroport de Prague" sur FDC de République Tchèque

Le 5 avril 1937, après presque 4 ans de travaux, le nouvel aéroport de Prague était officiellement inauguré, construit dans le district de Ruzyně (nord-ouest de la capitale tchèque).
Le gouvernement tchécoslovaque souhaitait ainsi remplacer le 1er aéroport civil de Prague (situé à Kbely depuis la fin des années 1920) dont la capacité devenait insuffisante.
Aujourd'hui le plus important aéroport du pays (point d'entrée pour les vols internationaux), cet aéroport a accueilli plus de 200 millions de passagers et plus de 4 millions de vols depuis sa création.
80 ans jour pour jour après son inauguration, la poste tchèque a mis en circulation le 5 avril 2017, un timbre spécial consacré à cet aéroport... http://timbredujura.blogspot.com/2017/04/80-years-of-prague-airport-stamp-on-fdc.html
--
On April 5, 1937, after almost four years of construction, the new Prague airport was officially inaugurated, built in the district of Ruzyně (northwest of the Czech capital).
The Czechoslovak government wanted then to replace the first civil airport in Prague (built in Kbely in the late 1920s), due to its insufficient capacity.
Today the largest airport in the country (entry point for international flights), this airport has welcomed more than 200 million passengers and more than 4 million flights since its creation.
80 years to the day after its inauguration, the Czech Post has released on April 5, 2017 a special stamp dedicated to this airport... http://timbredujura.blogspot.com/2017/04/80-years-of-prague-airport-stamp-on-fdc.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

19. 4. 2017

Nové vlastní známky: 70 let Památníku Terezín 1947–2017

70 let Památníku Terezín 1947–2017
VZ ZS 0062, VZ 0575 – 0582 
Nominální hodnota: 128 Kč (8 x "A" = aktuání hodnota písmenové známky "A" je 16 Kč)
Orientace známek: 8 známek na šířku
Vydání: 20. 4. 2017
Náklad známkových sešitků: 1 900 ks, celkem vlastních známek: 15 200 ks
Autor známek a sešitku: Jan Ungrád
vnitřní strana sešitku
vnější strana sešitku
Poznámka:
Sešitek číslo ZS 0062 kalendářně předběhl vydání ZS 0061 z důvodu odlišné komplexní přípravy vydání emise. ZS 0061 bude v krátké době následovat.
--
Jde o tzv. privátní vydání, které nebude prodáváno v přepážkové síti České pošty. Konkrétní rozšířené informace o emisích vlastních známek včetně eventuálního kontaktu na objednavatele známek jsou na webu ČP zveřejňovány nejdříve 1 den před vydáním. Pokud si objednavatel vlastních známek nepřeje, není přímý kontakt na objednavatele zveřejněn vůbec. 
--
Pro další informace o případném prodeji VZ ZS 0062 sledujte web ČP nejlépe ode dne vydání známek, tj. od 20. 4. 2017 zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek 
Břetislav Janík

18. 4. 2017

Žamberský dostavník v listovním provozu

Velmi zdařilou celistvostí je filatelistická obálka zaslaná na prodejnu ZT ze Žamberka. Emise Zdeňka Netopila doplněná o excelentně dochovaný žamberský dostavník (na 9ti blocích Postfily). Dostavník je k vidění ve Vyšším Brodě, v pobočce pražského Poštovního muzea. Za ukázku, známku s kuponem i velmi čistá poštovní razítka děkujeme. 
B. J.

Martina Sáblíková, world champion for the 17th time - special Czech pictorial cancellation / ... championne du monde pour la 17ème fois - flamme spéciale tchèque

Le 31 mars 2017, la poste tchèque a mis en circulation une nouvelle flamme consacrée à Martina Sáblíková (née en 1987) afin de célébrer son 17ème titre de championne du monde en patinage de vitesse.
Lors des championnats du monde organisés du 9 au 12 février 2017 à Gangneung (Corée du Sud), Martina Sáblíková a en effet remporté la médaille d'or dans l'épreuve du 5000 mètres (elle a également remporté une médaille d'argent sur 3000 mètres).
Sur ses 17 médailles d'or remportées entre 2007 et 2017, Martina Sáblíková a été titré sur 5000 mètres à 9 reprises.
Cette flamme, mise en circulation par le bureau principal de Prague, a été appliquée sur cette jolie lettre... http://timbredujura.blogspot.com/2017/04/martina-sablikova-world-champion-for.html
--
On March 31, 2017, the Czech Post put into circulation a new pictorial cancellation dedicated to Martina Sáblíková (born in 1987) to celebrate her 17th World Speed Skating Championship title. Martina Sáblíková indeed won the gold medal in the 5,000-meter event at the World Championships held in Gangneung (South Korea) on 9-12 February 2017 (she also won a silver medal in the 3,000-meter event).
Among her 17 gold medals won between 2007 and 2017, Martina Sáblíková has been titled 9 times in the 5,000-meter event.
This pictorial cancellation, put into circulation by the main post office 1 of Prague, has been applied to this nice letter... http://timbredujura.blogspot.com/2017/04/martina-sablikova-world-champion-for.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Nejkrásnější FDC roku 2016

I anketa o nekrásnější obálku dne vydání (FDC) zná svůj suvenýr. A opět jej získají všichni účastníci ankety České pošty a magazínu Filatelie.
B. J.

17. 4. 2017

Karel IV. znovu a znovu

V anketě o nejkrásnější českou poštovní známku roku 2016 vyhrál přesvědčivě návrh Jana Kavana v rytecké lince Miloše Ondráčka z mediálně známého aršíku Karolus Quartus. Suvenýr je v těchto dnech poštou rozesílán všem účastníkům ankety České pošty, magazínů Práva a Filatelie, kteří si zaslali společně s hodnocením i zpáteční obálky.
B. J.

Nejkrásnější příležitostné poštovní razítko roku 2016

Anketa o nekrásnější ruční příležitostné razítko zná svůj suvenýr: tentokráte zvítězilo razítko používané v den vydání Víly Amálky. Všichni, kteří se ankety České pošty a magazínu Filatelie zúčastnili, jej poštou obdrží v nejbližších dnech. Vyhlášení anket bude v Poštovním muzeu ve čtvrtek 20. dubna 2017 v 16:00 hodin.
B. J.

Malá návnada: letošní FDC Pražského hradu - Veronesse

Se známkou i upraveným tiskovým listem jste se již setkali v brožuře Emisního plánu na rok 2017. Nyní přinášíme výřez ukázky vylepených známek s rytinou FDC. Vše od Miloše Ondráčka.
Vychází 17. května 2017.
B. J.

Filatelie 4/2017