30. 5. 2016

J. Marko "Příběh aršíku PRAGA 1938"

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout další klubové odpoledne ve čtvrtek 2.6.2016 od 16 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (Život 90, z.ú.) v Praze 1, ulice Karoliny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou, mapku najdete na http://www.kf0015.cz/?page_id=328), jehož součástí bude přednáška Ing. Jiřího Marko "Příběh aršíku PRAGA 1938". Přednáška bude představením exponátu, který bude vystaven na 2. česko - slovenské filatelistické výstavě Žďár nad Sázavou 2016 - viz náš příspěvek na klubových internetových stránkách http://www.kf0015.cz/?p=39361. Přednáška bude zahájena v 16.30 hod.
--
Původně avizovaná přednáška doc. Ing. Miloslava Rotporta, CSc. “Doklady poštovního provozu v námětovém exponátu” je v tomto termínu zrušena z důvodu nemoci přednášejícího a bude zařazena do některého z dalších přednáškových cyklů.
--
Vítáme všechny zájemce o filatelii a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Členové klubu si budou moci vyzvednout připravené novinky u správce novinkové služby a hospodáře p. Jana Všetečky.
Těšíme se na Vaši účast.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha vás zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

26. 5. 2016

Oznámení Svazu českých filatelistů k černotisku Žďár 2016

Prodej katalogu s vloženým černotiskem zajišťuje výhradně Klub filatelistů 06-10 Žďár nad Sázavou (základní organizační jednotka Svazu českých filatelistů, z.s.), který je pověřen uspořádáním 2. česko - slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016, resp. organizační výbor výstavy - kontakty najdete na http://filateliezdar.webnode.cz/mezinarodni-vystava-zdar-2016/bulletin-vyst-propozice/. Oficiální den vydání vydání černotisku je první den výstavy a prodeje katalogu, tedy 2. června 2016.

25. 5. 2016

Anketa "Nejkrásnější obálka dne vydání roku 2015" má suvenýr

Anketa České pošty, s.p. a časopisu Filatelie "Nejkrásnější obálka dne vydání roku 2015". Vítězná obálka má svoji dárkovou podobu pro všechny účastníky 2. ročníku ankety. I letos a tudíž podruhé vyhrála rytina kresby manželů L. a J. Knotkových a rytce M. Srba. Proto může být stejný i přítisk v místech pro poštovní známku, kde jsou inicály všech 3 výtvarníků. Suvenýr obdrží všichni účastníci prostřednictvím časopisu Filatelie.
Gratulujeme.
B. J.

Fotoreportáž ze 75. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 18. 5. 2016

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 18. 5. 2016 uskutečnila 75. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 18. 5. 2016. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... http://www.kf0015.cz/?p=39145

Fotoreportáž z PMG – 177. výstavy – fotogalerie

Fotogalerie – 177. výstava v PMG – Jiří Kratochvíl – Z historie vinohradských pošt. Ve středu 11. května 2016 proběhla v Poštovní minigalerii vernisáž výstavy fotografií a dokumentů Jiřího Kratochvíla. Přinášíme vám fotogalerii tradičně zpracované prezentace. Autorem je Ing. Tomáš Chudoba. Výstava potrvá v PMG na poště Praha 33 až do začátku června 2016... http://www.kf0015.cz/?p=39242

24. 5. 2016

Černotisk pro 2. česko-slovenskou filatelistickou výstavu Žďár nad Sázavou 2016

Třetí "černotisk" v pořadí, (mezistátní výstavy Chomutov 2015 a Eurospace 2016)  vychází v nákladu převyšujícím 1.400 ks. Otisk původní rytiny je použit známky Masaryk s děvčátkem (Pof. 243 z roku 2000 podle původní rytiny B. Heinze) je vydáván v souladu s objednávkou SČF a po dohodě s Českou poštou, pro národní výstavy poštovních známek (a výše) s mezinárodní účastí. 
--
Prodej katalogu s vloženým černotiskem zajišťuje výhradně Klub filatelistů 06-10 Žďár nad Sázavou (základní organizační jednotka Svazu českých filatelistů, z.s.), který je pověřen uspořádáním 2. česko - slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016, resp. organizační výbor výstavy - kontakty najdete na http://filateliezdar.webnode.cz/mezinarodni-vystava-zdar-2016/bulletin-vyst-propozice/. Oficiální den vydání vydání černotisku je první den výstavy a prodeje katalogu, tedy 2. června 2016.
--
Ještě k námětu. Použitelná ocelotisková destička se vztahem ke Žďáru nad Sázavou byla poškozena povodní v roce 2000. V dalších případech se jednalo o ofsetovou známku, která se k černotisku nedá použít. Po dohodě s pořadateli národní výstavy byl tedy podruhé použit námět "Masaryk s děvčátkem" jako příležitostný tisk Pof. PT 11. Důvodem je, že původní fotografie TGM s děvčátkem v kroji byla pořízena právě při návštěvě prezidenta ve Žďáru nad Sázavou.
B. J.

23. 5. 2016

První let Praha - Luxembourg konečně přistál

S velkým očekáváním jsme sledovali poštovní schránky, abychom se dnes dočkali. První let, který se uskutečnil 27. 3. 2016: denní razítko Praha 1 - 27. 3. 2016 (na známkách) obdržel modré kašetové razítko stejného data (zcela vlevo nahoře) a lucemburské razítko prvního letu (uprostřed). Po 30ti denní úložní době (platné v Lucembursku) obdržel řádkové pomocné razítko RETOUR (ZPĚT) a odchozí razítko LUXEMBOURG - CD: 27. 4. 2016, 19 hodin. Otázka je, kde téměř všechny (ne-li všechny) zásilky byly od 27. 4. do dne doručení, tj. dnes 23. 5. 2016?
Ještě poznámka ke zkratce "CD" v lucemburském razítku. Pravděpodobně jde o zkratku slov "Confirmed delivery", což v překladu znamená "Potvrzená doručovací služba".
Každopádně velký dík všem pošťákům, kteří se ve volném čase a ve sváteční chvíli velikonočních svátků podíleli na realizaci prvního letu Praha - Luxembourg.
B. J.

Informace Prodejny známkové tvorby - změna pracovní doby

Prodejna Známkové tvorby v hale pošty Praha 1, přepážka č. 30 bude ve čtvrtek 26. 5. a v pátek 27. 5. 2016 otevřena 10:00 – 13:00 // 13:30 - 16:00 hod. Přepážka č. 29 bude z důvodu čerpání dovolené v tyto dva dny uzavřena. Abonenti přepážky č. 29 budou mít svůj materiál k dispozici u přepážky č. 30. 
--
Prodejna Známkové tvorby v hale pošty Praha 1, přepážka č. 29 bude ve čtvrtek 2. 6. a v pátek 3. 6. 2016 otevřena 10:00 – 13:00 // 13:30 - 16:00 hod. Přepážka č. 30 bude z důvodu čerpání dovolené v tyto dva dny uzavřena. Abonenti přepážky č. 30 budou mít svůj materiál k dispozici u přepážky č. 29. 
--
Lenka Langrová
pokladník
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
znamkova.tvorba@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 422
--
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. přihrádka 13
111 21 Praha 1
--

Příležitostná přepážka: 165 let VLP Brno – Praha

Razítko bude používáno na příležitostné přepážce, která bude umístěna v prostorách vozu vlakové pošty na brněnském hlavním nádraží dne 27. 5. 2016 od 14:00 do 19:00 hod. a dne 28. 5. 2016 od 07:00 do 19:00 hod. V ostatní dny bude razítko na poště Brno 2.
Dne 28. 5. 2016 bude razítko používáno v poštovním voze ve vlaku na trati Brno-Česká Třebová-Pardubice-Kolín-Praha hlavní nádraží:
- Brno hl.n. od 7:00 do 7:45 hodin
- Česká Třebová: 9:11 – 10:40 hodin
- Pardubice hl.n. – 11:33 – 13:50 hodin
- Kolín 14:42 – 15:35 hodin
- Praha hl.n. 17:07 – 18:30 hodin
-- 
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617 
--
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. přihrádka 13
111 21 Praha 1
--

20. 5. 2016

Český král a římský císař Karel IV. / Tschechischen Königs und römischen Kaisers Karl IV. / Czech King and Roman Emperor Charles IV.

 
KAROLUS QUARTUS: Správný text / Korrekten Text  / correct text
KAROLUS QUATRUS: Chybná přesmyčka/ Unrichtigkeit / Error
--
Informace České pošty pro filatelisty:
Po vydání poštovní známky k 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. bylo zjištěno, že došlo k tiskové chybě v latinském textu na okraji aršíku (mimo poštovní známku). Ve slově KAROLUS QUARTUS došlo k přesmyčce za nesprávné QUATRUS. 
Vzhledem k významu osobnosti Karla IV. se Česká pošta rozhodla aršík vytisknout znovu a správně.
Poštovní známky s nominální hodnotou 54 Kč se tisková chyba nedotkla a je stále v platnosti. Neprodaná část aršíků byla stažena z prodeje a vytržené známky budou využity jiným poštovním způsobem. K poštovním přepážkám je distribuováno 35.000 ks nových aršíků se správným textem.
Podle informací obchodní firmy POFIS budou v katalogu českých poštovních známek POFIS obě varianty A 0885 uvedeny a samostatně označeny.
--
Informationen Tschechische Post Post für Philatelisten:
Nach der Ausgabe des Blocks zum 700. Jahrestag des Tschechischen Königs und römischen Kaisers Karl IV. wurde festgestellt, dass ein Druckfehler im lateinischen Text am linken Unterrand des Blocks (außerhalb der Briefmarke) passiert ist. Anstatt KAROLUS QUARTUS wurde QUATRUS gedruckt. 
In Bezug auf die Bedeutung der Persönlichkeit Karl´s IV. hat sich die Tschechische Post entschieden, den Block noch einmal und richtig zu drucken.
Bei der Briefmarke selbst,  mit dem Nominalwert von CZK 54 ist der Fehler nicht aufgetreten, und deshalb ist sie immer noch gültig. Der nicht verkaufte Teil wurde zurückgezogen und die nicht herausgerissenen Briefmarken werden in anderer Art posttechnisch verwendet.An die Postschalter werden 35.000 Stk. der neuen Blöcke mit dem richtigen Text verteilt. 
Nach Informationen der Firma POFIS werden in dem Katalog für Tschechische Briefmarken beide Varianten des Blocks A 0885 angeführt und separat katalogisiert.
--
Information Czech Post for philatelists:
A printing error was discovered in the Latin text in the margin (outside the postage stamp) of the miniature sheet commemorating the 700th anniversary of birth of the Czech King and Roman Emperor Charles IV. The letters R and T in the name KAROLUS QUARTUS were mistakenly transposed to form QUATRUS. 
With respect to the significance of Charles IV, Czech Post decided to reprint the miniature sheet in the correct way.
The CZK 54 postage stamp has been unaffected by the typo and remains valid. The unsold miniature sheets were withdrawn from circulation and the stamps torn from them will be used in another way for postal purposes. 35 thousand new miniature sheets with the correct text are being distributed to post office counters.
According to POFIS, the POFIS catalogue of Czech postage stamps will include both versions of miniature sheet A 0885, each with a separate identification.

19. 5. 2016

"ČESKÁ REPUBLIKA" nebo "ČESKO" na známkách?

Česká pošta, oddělení ZT, obdržela dotaz, který může zajímat širokou veřejnost. Se svolením vydavatele (MPO ČR) dotaz i odpověď přetiskujeme:
--
Tazatel: 
"V médiích proběhlo, že 2. 5. 2015 vláda schválila používání jednoslovného názvu České republiky jako Česko/Czechia... 
Chtěl jsem se při této příležitosti zeptat, zda i poštovní známky budou reflektovat tuto změnu (tzn. místo Česká republika bude na nich napsán, jako všude v jiných zemích, jednoslovný název, tedy "Česko") a od kdy...
J. V.".
--
Odpověď:
"Vážený pane, od České pošty jsme jako vydavatelé českých poštovních známek obdrželi Váš e-mail ze dne 15. 5. s dotazem, zda na poštovních známkách bude uváděn místo názvu Česká republika jednoslovný název „Česko“. 
K tomuto dotazu Vám sdělujeme následující:
Podle rozhodnutí vlády ČR se nejedná se o změnu formálního názvu Česká republika používaného při oficiálních příležitostech, nýbrž o pouhé doplnění dosud chybějícího oficiálního krátkého překladu Česko.
Dlouhá podoba (oficiální název) se použije, je-li řeč o státu jakožto o právnické osobě, zkrácená podoba (zkrácený název) se užije, je-li řeč o státu ve smyslu geografickém.
Vláda ČR dále schválila záměr doplnit jednoslovný název České republiky „Česko“ v cizích jazycích do dvou jmenných databází OSN, a jakkoli si uživatelé mohou svobodně zvolit krátký či formální název země, doporučuje se užívat jednoslovný název v cizích jazycích pouze tam, kde není nutné používat formální název země (sportovní události, marketingové účely apod.) 
Na základě výše uvedeného bude i nadále na českých poštovních známkách uváděn oficiální název Česká republika.
S pozdravem
Olga Batulková
--
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Mgr. Olga Batulková
Odbor poštovních služeb a služeb informační společnosti
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
www.mpo.cz
--
B. J.

17. 5. 2016

Náklady nových známek 0886 - 0888

Náklady nově vydávaných poštovních známek:
0886 - Pražský hrad: Lucas Cranach – 25 000 tiskových listů (TL), tj. 100 000 příležitostných známek (á 38 Kč);
0887 - Prodaná nevěsta – 30 000 tiskových listů (TL), tj. 1 500 000 příležitostných známek (á 16 Kč);
0888 - Víla Amálka – prvotní náklad: 200 000 výplatních známkových sešitků, tj. 2 000 000 výplatních známek ("A" = aktuálně 16 Kč).

ZOO Dvůr Králové známky vyprodala během 3 dnů

Připomeňme, že jsme několikráte´informovali o prodeji vlastních známek ZOO ve Dvoře Králové, naposledy: http://expo-net.blogspot.cz/2016/05/vlastni-znamky-70-vyroci-zoo-dvur.html
Možná některé z Vás překvapí, že známky určené k prodeji návštěvníkům ZOO "padly" během 3 dnů a dnes již nejsou k dispozici. Vlastní známky se zajímavým námětem mají obrovský potenciál nejen k filatelistům, ale i k široké veřejnosti.
B. J.

Oznámení Prodejny Známkové tvorby

ZMĚNA PRODEJNÍ DOBY
Prodejna Známkové tvorby v hale pošty Praha 1, přepážka č. 29 bude ve čtvrtek 19. 5. a v pátek 20. 5. 2016 otevřena 10:00 – 13:00 // 13:30 - 16:00 hod. Přepážka č. 30 bude z důvodu čerpání dovolené v tyto dva dny uzavřena. Abonenti přepážky č. 30 budou mít svůj materiál k dispozici u přepážky č. 29. 
--
Aršík "KAREL IV.", nominální hodnota 54,- Kč se správným textem ve spodní části aršíku je již v prodeji na našich přepážkách č. 29 a č. 30.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617 
--
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13
111 21 Praha 1
--

Informace o používání příležitostných poštovních razítek, R nálepek, CN Apostů a štočků

 

16. 5. 2016

Pozvánka na 75. výstavku Známkové tvorby - mimořádná změna v programu!

Srdečně Vás zveme na 75. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 18. května 2016 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC a razítka na FDC, které vychází 18. 5. 2016. 
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
14:00 hod. autogramiáda autora Vladimíra Suchánka (po výstavce již autor podepisovat nebude s ohledem na jiný program výtvarníka)
15:00 hod. představení nových známek a známkového sešitku
16:30 hod. ukončení akce
--
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu:
Příležitostná známka „Pražský hrad: Lucas Cranach“, nominální hodnota 38,- Kč, rytec Miloš Ondráček. 
- Příležitostná známka „Prodaná nevěsta – 150. výročí od premiéry“, nominální hodnota 16,- Kč, autor Vladimír Suchánek, rytec FDC a liniové kresby Bohumil Schneider.
- Výplatní písmenová samolepicí známka (sešitek) „Dětem: Víla Amálka“, nominální hodnota A (16,- Kč), autor Václav Bedřich, grafická úprava Alex Dowis.
--
Účast přislíbili Vladimír Suchánek a Bohumil Schneider. Již tradičním hostem je Pavel Vavřina, manažer výroby a techniky PTC Praha, a.s. 
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617 
--
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1
--

Nová známka 0888 - Dětem: Víla Amálka

Nová známka - 0887: Prodaná nevěsta - 150. výročí od premiéry

Nová známka - 0886: Pražský hrad - Lucas Cranach

Celebration of the 55 years of the first manned space flight in Moldova - overprinted stamp ! / Célébration des 55 ans du 1er vol spatial habité en Moldavie - timbre surchargé !

Le 12 avril 1961, le cosmonaute soviétique Youri Gagarine (1934-1968) devenait le premier homme à séjourner dans l'espace à bord de la capsule Vostok 3KA-2, réalisant une révolution complète autour de la Terre pendant 108 minutes.
La poste moldave ("Poșta Moldovei") avait commémoré le 40ème anniversaire de cet exploit de l'URSS (moins d'un mois avant le 1er vol de l'astronaute américain Alan Shepard) en émettant un timbre spécial (1,80 L, conception : Victor Țurea, tirage : 200000) le 12 avril 2001 représentant Gagarine et la capsule Vostok.
La poste moldave avait également célébré le 45ème anniversaire (entier postal émis le 12 avril 2006) et le 50ème anniversaire (bloc-feuillet émis le 9 avril 2011) de ce 1er vol spatial habité... http://timbredujura.blogspot.com/2016/05/celebration-of-55-years-of-first-manned.html
--
On April 12, 1961, Soviet cosmonaut Yuri Gagarin (1934-1968) became the first man to be sent into space aboard the capsule Vostok 3KA-2, making a complete revolution around the Earth during 108 minutes.
The Post of Moldova ("Poşta Moldovei") had commemorated the 40th anniversary of this USSR feat (less than a month before the first similar flight of US astronaut Alan Shepard) by issuing a special stamp (L 1.80, design : Victor Țurea, print run : 200,000) on April 12, 2001 featuring a portrait of Gagarin and Vostok capsule.
The Post of Moldova also celebrated the 45th anniversary (prepaid envelope issued on April 12, 2006) and the 50th anniversary (souvenir sheet issued on April 9, 2011) of this first manned space flight... http://timbredujura.blogspot.com/2016/05/celebration-of-55-years-of-first-manned.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

15. 5. 2016

Butterflies, Arts and Philatelic exhibition on cover from Czech Republic / Papillons, arts et exposition philatélique sur lettre de République Tchèque

Le 27 avril 2016, la poste tcheque a mis en circulation 2 nouveaux timbres consacrés respectivement a des papillons (16 CZK) et a une exposition philatélique tchéco-slovaque (13 CZK) organisée du 2 au 5 juin 2016 dans la ville tcheque de Žďár nad Sázavou (je reparlerai plus en détail de ce timbre dans un prochain article).
Ces 2 timbres figurent chacun en 2 exemplaires sur cette jolie lettre envoyée en recommandé de Prague le 1er jour d'émission... http://timbredujura.blogspot.com/2016/05/butterflies-arts-and-philatelic.html
--
On April 27, 2016, the Czech Post has released two new stamps respectively dedicated to butterflies (16 CZK) and to a Czech and Slovak stamp exhibition (13 CZK) held from 2 to 5 June 2016 in the Czech town of Žďár nad Sázavou (I will write more in detail about that stamp in a future article).
These two stamps are included each in two copies on this nice letter sent by registered mail from Prague on the first day of issue... http://timbredujura.blogspot.com/2016/05/butterflies-arts-and-philatelic.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Tribute to Edmond Locard, the "French Sherlock Holmes" / Hommage à Edmond Locard (1877-1966) en France

Il y a 106 ans, Edmond Locard (1877-1966) créait dans les combles du palais de justice de Lyon le premier laboratoire française de police scientifique, une première également en Europe.
Surnommé le "Sherlock Holmes français", Locard s'appuyait alors sur un principe toujours d'actualité : "Nul ne peut agir avec l'intensité que suppose l'action criminelle sans laisser des marques multiples de son passage...".
Edmond Locard, qui fut également journaliste, juriste, écrivain ou critique d'opéra, est généralement considéré comme l'un des fondateurs de la criminalistique et comme un défenseur de la coopération policière internationale (à l'origine d'Interpol)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/05/tribute-to-edmond-locard-french.html
--
106 years ago, Edmond Locard (1877-1966) created in an attic room of the courthouse of Lyon the first French laboratory of forensic science, also a first in Europe.
Nicknamed the "French Sherlock Holmes", Locard then formulated the still valid basic principle : "No one can proceed with the intensity that the criminal act requires without leaving multiple marks of his passing...".
Edmond Locard, who was also a journalist, lawyer, writer or opera critic, is generally considered as one of the founders of forensic science and as a defender of international police cooperation... http://timbredujura.blogspot.com/2016/05/tribute-to-edmond-locard-french.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

14. 5. 2016

M. Hlavatý: Maxikarta s Karlem IV.

700. výročí narození českého krále Karla IV. 
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

Vlastní známky ZOO ze Dvora Králové trhají nákupní rekordy

Málokterý návštěvník, který zjistí, že ZOO ve Dvoře Králové prodávají známky se zvířátky, má sílu svým dětem známky nekoupit. A tak se s těmito známkami setkáváme stále častěji jak na pohlednicích tak i na firemní poště.
Děkujeme za ukázku.

Nový PLZ 66 – "120. výročí železnice Svitavy–Polička, 21. 5. 2016"

Pod poř. č. 00142501 – 00144300 (v nákladu 1.800 kusů) vyjde 21. května 2016 nový pamětní list Známkové tvorby (katalog Pofis pro ně zavedl řadu PLZ).
Je na něm použita příležitostná známka Pof. 0849, “Moldavská dráha”, nominále 13,- Kč a příležitostné razítko s datem 21. 5. 2016 s textem: “120 let železnice Svitavy–Polička 1896–2016, Svitavy 2”, autorkou razítka je Eva Chlubnová. Prodejní cena 30,- Kč.
K dispozici je abonentům v Prodejně Známkové tvorby, Jindřišská 14, ve dvoraně – přepážky č. 29 a 30; ve Službách filatelistům, Nákladní 29, 362 07 Depo Karlovy Vary 70.

KF 00-65 Apollofila - M. Černík: Obnovování poštovního provozu v ČSR 1945-47

Klub filatelistů KF 00-65 Apollofila pořádá 17. května 2016 od 17:00 hod. odbornou přednášku, která se uskuteční v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1.
Přednáší: Milan Černík na téma "Obnovování poštovního provozu v ČSR 1945-47".
Hosté jsou samozřejmě vítáni. Klub filatelistů 00-65 Apollofila Praha se těší na Vaši účast.
V. Muenzberger

13. 5. 2016

Nová "Filatelie" 5/2016

5. Den zvoníků Pražské arcidiéze

Pamětní list 5. Dne zvoníků Pražské arcidecéze se konal pod záštitou Mons. Dominika kardinála Duky OP. Jak je vidět z použité frankatury, není inicován filatelisty. Může být zajímavým dokladem pro sběratele tematické filatelie.

10. 5. 2016

J. Kratochvíl: Z historie vinohradských pošt

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout zahájení výstavy fotografií a ukázek doporučených dopisů pana Jiřího Kratochvíla "Z historie vinohradských pošt", které proběhne již zítra, ve středu 11. t. m. v 19 hod. v Poštovní minigalerii na poště Praha 33 na náměstí Jiřího z Poděbrad. Pozvánky na uvedenou vernisáž byly k dispozici členům a přátelům našeho klubu na posledním klubovém odpoledni s přednáškou a členskou schůzí. Též jsme je rozdávali na dvou posledních výstavkách přípravy tisku vydávaných poštovních známek na hlavní poště Praha 1.
V příloze zasíláme elektronickou pozvánku a současně bychom rádi upozornili na naše webové stránky http://www.kf0015.cz/, kde je umístěn pohyblivý slider - upoutávka k výstavě s proklikem na příspěvek na adrese http://www.kf0015.cz/?p=38562. Výstavu bude možno shlédnout až do 6. 6. v otevíracích hodinách pošty Praha 33.
Těšíme se na Vaši účast.
Za vystavovatele pana Jiřího Kratochvíla, pořádající Club gentlemanů Žižkov, poštu Praha 33 a náš spolupracující Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha
Ivan Leiš, předseda, a Pravoslav Kukačka, jednatel

Zemřel rytec Karel Pavlíček

S velkou lítostí oznamujeme, že v sobotu 7.5.2016 zemřel rytec pan Karel Pavlíček (1932 – 2016). S panem Karlem Pavlíčkem jsme se poznali již v 70. letech minulého století jako s pracovníkem tehdejšího podniku Kancelářské stroje, kde v rytecké dílně vytvářel stovky štočků zejména do firemních výplatních strojků Postalia. Postupně a zejména pak od 90. let se na pana Pavlíčka obraceli se svými náměty zástupci klubů filatelistů a dalších organizací a v rytecké tvorbě pana Pavlíčka se objevují další stovky rytin štočků do výplatních i orážecích strojků na našich poštách k oslavě význačných společenských, kulturních a sportovních událostí a výročí. Význačná byla spolupráce pana Pavlíčka zejména se Stolní společností sběratelů výplatních otisků, s Českou asociací pro olympijskou a sportovní filatelii Olympsport, se sekcí Skauting České námětové společnosti Svazu českých filatelistů a s Klubem skautských sběratelů Junáka... http://www.kf0015.cz/?p=38765
Na fotografii vlevo s tajemníkem SČF J. Malečkem.

180 let pošty na Mělníku

Město Mělník bylo v minulosti nejen sídlem panství, ale i město samo bylo až do roku 1848 feudální vrchností. Udržovalo listovní spojení s poštovní stanicí Praha prostřednictvím soukromých pěších poslů. Podle záznamu z archivu Dvorské komory ve Vídni ze 4. prosince 1753 mělo město Mělník tolerovaného a privilegovaného posla Wenzela Rilecka, který odebíral a odevzdával dopisy u poštovní stanice Praha. Obdobně i zámecké panství mělo tolerovaného a privilegovaného posla Paula Zahradnicka.
Velký význam pro rozšíření používání státní pošty, a tím snížení konkurence soukromých poslů, mělo zřizování sběren dopisů na českém venkově. Ty se pak staly základem pozdějších poštovních úřadů. Podle “Topografického poštovního lexikonu Christiana Crusiuse” z roku 1798 měl Mělník sběrnu dopisů pro poštovní stanici ve Slaném, kam pěší poštovní posel přinášel a odnášel listovní poštu dvakrát týdně. Zřejmě po roce 1818, kdy dědičnou poštu v Brandýse nad Labem koupil poštmistr z Radonic Alois Ahsbash, byly poštovní zásilky dopravovány z mělnické sběrny dopisů dvakrát týdně pěším poštovním poslem na poštovní stanici do Brandýsa nad Labem. Z mělnické sběrny dopisů byly listovní zásilky obecními posly donášeny do Štětí, Dolních Beřkovic, Liběchova, Chcebuze, Lužce nad Vltavou, Obříství, Liblic, Vtelna, Řepína, Vidimi a Kokořína. Z té doby (tzv. předznámkové) je známo první poštovní razítko mělnické sběrny dopisů. Bylo jednořádkové s údajem místa. První záznam o správci mělnické sběrny dopisů je z 9. černa 1831, kdy byl vzat do služební přísahy Josef Schebek... http://www.kf0015.cz/?p=38746

5. 5. 2016

Vlastní známky 70. výročí ZOO Dvůr Králové v běžném prodeji

Zoo ve Dvoře Králové začala marketingově využívat dodané vlastní známky k 70. výročí svého založení. Opětovně si myslíme, že prošlé listovní zásilky s těmito známkami budou velmi vyhledávané. Tím spíše, jsou-li v kombinaci s apostem vyplaceny jako doporučené.
Za ukázku velmi děkujeme.

Dopisnice s přítiskem Essen 2016

Burdova 50. aukce