23. 12. 2009

PF 2010Radostné vánoce a šťastný Nový rok
Merry Christmas and Happy New Year
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
Joyeux Noël et bonne année
Feliz Navidad y próspero aňo nuevo
Buon Natale e felice anno nuovo

Your Exponet

http://www.japhila.cz/exponet/pictures/newsletter23122009.htm

22. 12. 2009

New Profila Auctions

We wish you Merry Christmas and a Happy New Year in the name of the Profila Auctions Team!

Furthermore we would like to inform you about our next philatelic auctions:
138. Special hungarian postal history auction MAIL AUCTION
17. January 2010. Sunday 24:00
Hungarian postal history
The whole auctionsmaterial is available on our homepage!
COMING SOON:
136. Profila Special K. und K. Navy Auction – Hungarian river and see shipping

For more information please visit our website:
http://www.profila.hu
RFR Co. Ltd.
PROFILA AUCTIONS,
1088 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI U. 6.
Tel.: (06 1) 485-5060, (06 1) 267-2494

Fax: (06 1) 485-5069
E-mail: info@profila.hu

With best regards,
PROFILA Aukciók RFR Kft.
H-1088 Budapest, Szentkirályi u. 6.
Tel.: (+36 1) 485-5060, (+36 1) 267-2494, (+36 1) 267-2495
Fax: (+36 1) 485-5069
http://www.profila.hu

16. 12. 2009

Denní razítko poštovny „Partner“


Recenze se píší na leccos, ale opravdu není obvyklé, aby se týkala poštovního razítka. Nicméně otevření nového typu poštovny Pošta-Partner dne 14. 11. 2009 v Božím Daru a do provozu uvedený nový druh denního razítka k tomu přímo vybízí. Již podle předběžného avíza, že půjde o gumové razítko typu „Trodat“, bylo možno očekávat prolomení dosavadní tradice. Vzhled razítka zde po více než 100 letech opouští standardní model dvoukruhového můstkového razítka: nový typ razítka je dvoukruhový bez můstku s velkým vnitřním prostorem a poměrně úzkým mezikružím. Vnitřní prostor vedle dominujícího označení „Partner“ nahoře a výrazného loga ČP (poštovní trubka) dole obsahuje ještě rozlišovací číslo (nahoře) a datum (uprostřed) v „pošťácky“ neobvyklém tvaru s celým letopočtem 2009 a pomlčkami mezi dnem, měsícem a rokem. Mezikruží je kolmými linkami rozděleno na 4 sektory, z nichž dva horní obsahují jednak opět slovo „Partner“ a jednak označení místa „Boží Dar“. Dva spodní segmenty obsahují texty „Boží Dar 1“ a „363 01 Ostrov nad Ohří“, z nichž ten druhý označuje evidentně nadřízenou (vyúčtovací) poštu včetně jejího PSČ. Text „Boží Dar 1“ opakuje název obce resp. poštovny, přičemž smysl číslice 1 je nejasný, neboť Česká pošta neoznačuje číslem provozovnu, je-li v obci jediná.

Česká pošta otevřením první poštovny nového typu nakročila na cestu, kterou následuje poštovní správy mnoha evropských zemí. Takový revoluční krok zcela opravňuje i novátorský přístup v oblasti denních razítek; tak jako celý provoz Partnera Boží Dar slouží nyní i jeho razítko k provoznímu ověření a proto jistě neuškodí několik mírně kritických poznámek:

1. Proti nasazení levnějšího gumového resp. plastového razítka v principu nelze nic namítat, i když v evropském kontextu bude dosti unikátní; běžnější jsou gumová denní razítka jen u poštovních správ méně vyspělých zemí (např. v latinské Americe). Problematická však zůstává znehodnocovací funkce razítka, neboť vodorozpustná razítkovací barva nezabezpečuje trvalé a neodstranitelné znehodnocení známek. To lze docílit jedině tzv. olejovou barvu, která však vyžaduje razítko z kovu.

2. Pozitivem razítkovacího mechanismu typu „Trodat“ je velmi dobrá kvalita otisků i při méně kvalifikované obsluze, kterou lze u poštoven očekávat. Rovněž neobvyklá velikost razítka (průměr 35 mm převyšuje i meziválečná denní razítka čs. pošty) přispívá k dobré čitelnosti (např. otisky denních razítek „Partner“ Slovenské pošty běžného průměru 24 mm přeplněné drobným textem jsou prakticky vždy téměř nečitelné). Otázkou je, jak se toto mimořádně velké razítko v poštovním provozu vejde na polička mnohých tiskopisů, která jsou dimenzována na normovaná denní razítka o průměru 24 mm.

3. Informatické vlastnosti nového druhu razítka se jeví poněkud nepromyšlené. Razítko zejména nevyhovuje zásadě přehlednosti a jednoduchosti uvedením jen těch údajů, které jsou na razítku nezbytné. To ukazuje zejména zbytečné dvojí uvedení jak slova „Partner“, tak i názvu místa „Boží Dar“. Údaj o nadřízené poště navazuje na tradici razítek našich klasických poštoven; zda je v současných podmínkách smysluplný, bude záviset na praktických aspektech fungování nového modelu poštoven. Jako nedořešená zatím vypadá otázka uvádění PSČ. Na razítku se objevuje nekonzistentně jen PSČ nadřízené pošty 363 01, přitom Partneru Boží Dar bylo ponecháno vlastní PSČ 362 62, které je otiskováno na CN APOST, ale na razítku se nenachází.


V souvislosti se zavedeným druhem denního razítka se naskýtá otázka, co se stane s denními razítky stávajících poštoven, která jsou pojata minimalisticky a obsahují pouze název poštovny bez PSČ; zda oba druhy razítek budou používány paralelně nebo zda bude časem provedeno jejich sjednocení. S tím souvisí i otázka, zda došlo či dojde k úpravě Technické normy pošt TNP 1202 „Poštovní razítka a otisky“ (pokud ovšem ještě platí).

Petr Gebauer

14. 12. 2009

První pošta PARTNER? Na Božím Daru!

Boží Dar se stal prvním městem u nás, kde Česká pošta zahájila společně s městským úřadem pilotní projekt s názvem pošta PARTNER. Jedná se o nový způsob, jak zajistit poštovní služby v malých sídelních místech.

Pošta PARTNER je označení pro pobočku, kterou na základě smlouvy, jasně vymezující povinnosti a také finanční odměnu, provozuje smluvní partner České pošty. V tomto případě se jedná o Městský úřad Boží Dar. Česká pošta chce tímto modelem spolupráce zabezpečit poštovní servis zejména v odlehlých oblastech. Model je výhodný jak pro zákazníky, tak pro smluvního partnera. Pošta přitom s nižšími náklady zachová kvalitu poštovní služby.


informace poslá: Marie Chábová, pošta Praha 016

10. 12. 2009

Aktualizace Emisního plánu na rok 2010

Poslední úpravu (doplnění) Emisního plánu na rok 2010 podepsal Ing. Jan Duben, ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v úterý 8. prosince 2009.

Doplněna byla ocelotisková známka k výstavě na Pražském hradě od května do srpna příštího roku. Výstava ponese název "Pražský hrad v umění poštovní známky" a bude podobná své někdejší předchůdkyni v Jízdárně Pražského roku z roku 1988. Tematicky bude však úžeji zaměřena jen na výtvarná díla a trojrozměrné artefakty Pražského hradu, které byly zobrazeny na poštovních známkách. Známka vyjde 5. 5. 2010 v rozměru 68,4 x 27,2 mm. Panoramatický formát známky je volen pro její námět - celkový pohled na siluetu Hradčan - největšího hradního komplexu na světě.

Známku výtvarně připravuje akademický malíř a grafik Jan Kavan, rytecky ji přenese do jednobarevné ocelorytiny Miloš Ondráček.

Známky budou mít nominální hodnotu 17 Kč a na upraveném tiskovém listu budou 4, vždy dvojice známek nahoře a dole, uprostřed bude potištěný kupon s českým a anglickým názvem výstavy a logy obou spolupořadatelů: Správy Pražského hradu a Poštovního muzea v Praze.

Tisk známek provede Pražská tiskárna cenin, a.s. ocelotiskem z plochy (na stroji Waite). Známka bude pouze ocelotisková bez použití doplňkového ofsetu.

K emisi vyjde i obálka prvního dne vydání s kresbou plastiky "Heraldický lev" od Vincenta Makovského, která byla nedávno nově instalována na vysokém pylónu před Pacassiho branou.

Po celou dobu výstavy budou v provozu 2 příležitostná razítka na poště PRAHA 012 - HRAD, kde bude k dispozici i upravený tiskový list.

Rozsah emisního plánu tak tvoří 33 příležitostných poštovních známek v nominálním součtu 565 Kč.

Emisní plán je v příloze: http://www.japhila.cz/pdf/EP2010.pdf

B. J.

Dopisnice 60 let časopisu Filatelie


Vydání příležitostné poštovní dopisnice 60. výročí odborného časopisu Filatelie

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 6. ledna 2010 příležitostnou poštovní dopisnici 60. výročí časopisu Filatelie, s natištěnou známkou nominální hodnoty 10 Kč.


Časopis Filatelie je nejdéle vycházejícím českým odborným časopisem ve filatelistickém oboru. Jeho jubilejní číslo vyjde 10. ledna 2010. Po celou dobu časopis úzce spolupracoval s Českou poštou (dříve s Československou poštou) a to zejména při propagaci nových poštovních známek a celin. Dále časopis spolupracuje s Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů při pořádání výstav nebo při Dnech české filatelie. Svaz českých filatelistů byl také dlouholetým vydavatelem tohoto časopisu.

Na známce jsou vyobrazeny poštovní známky a filatelistické potřeby, které má ve svém šuplíku snad každý filatelista – lupa a pinzeta. V obrazové části dopisnice jsou přes sebe vyobrazeny historická záhlaví časopisu Filatelie, dále jsou uvedeny roky 1951 – 2010, tedy období, ve kterém časopis Filatelie vychází a nápis 60. výročí.
Autorem výtvarné úpravy celé dopisnice je grafik Oldřich Pošmurný. Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 15 Kč a platí od 6. ledna 2010 do odvolání.

8. 12. 2009

Pošta "PARTNER" Boží DarDne 11. prosince 209 končí pošta Boží Dar. Dne 14. prosince 2009 bude otevřena v Infocentru města Boží Dar (na radnici) nová provozovna s názvem PARTNER. Nejedná se o klasickou poštovnu, ale o tzv. franšízu. Denní razítko bude "kulaté", s datumovou vložkou, s logem "poštovní trumpeta" a s názvem PARTNER, typ tzv. "trodat". Franšíza bude používat APOST, který bude on-line napojen na poštu Ostov nad Ohří (viz. obrazová příloha kontrolní zásilky). PSČ zůstává stejné 362 62. Další informace máte možnost získat na: http://phist.webpark.cz/contract/archiv.htm
Mari Chábová, vedoucí pošty Praha 016

Exponát Dr. Petra Gebauera "Poštovny v českých zemích": http://www.japhila.cz/hof/0528/index0528a.htm

4. 12. 2009

Final countdown for STAMPMANIA 2009


One Frame National Philatelic Exhibition “Stampmania 2009″, has been organized by Baroda Philatelic Society in association with India post from 17-20 December 2009 at Baroda.

“Stampmania 2009″ will provide an opportunity to maximum number of philatelists to participate in First National One Frame Philatelic Exhibition from all over India.The objectives and concept of One Frame National Philatelic Exhibition “Stampmania 2009″ are to provide for both new collectors to start exhibiting on a small scale at a National Exhibition and also to provide established collectors an opportunity to show exhibits on subjects or themes that cannot be treated well in more than one frame or to show new ideas and developments. In fact, the one frame exhibit concept is to use a subject completely covered in one frame. One Frame exhibits are a chance for both beginners and committed exhibitors.

Schedule:

Heritage Walk through Stamps & Inauguration of Exhibition: 17 December 2009.
Exhibition Dates: 18 to 20 December 2009.

For more details about- Hall Layout – Event Partners – Dealer’s booth – Organisers – Awards – Photo gallery –

Other informations: www.stampmania2009.com

30. 11. 2009

Výsledky 36. mezinárodní aukce Profil na internetu!

V sobotu 28. listopadu proběhla v pražském hotelu Olympik již 36. Mezinárodní aukce poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu, pořádaná firmou Profil. Nabídnuto bylo více než patnáct set položek, které byly popsány a mnohdy i vyobrazeny v nově upraveném barevném katalogu a byly rovněž přístupné na internetu. Nabídka vzbudila velkou pozornost; aukční výsledky si můžete prohlédnout zde: http://www.stamps.cz

Poslední příležitost

Pro zvětšení klikněte na reprodukce

Obecně prospěšná společnost Virtuální výstavy EXPONET o.p.s. ve spolupráci se Svazem českých filatelistů vydává Subskripci k objednání tiskových listů s kupóny pro přítisky k příležitosti 5. výročí mezinárodní virtuální filatelistické výstavy EXPONET, konané pod záštitou ministra kultury České republiky. Internetová adresa: http://www.exponet.info/

Dvě varianty tiskového listu budou identické (texty a loga Exponetu a Svazu českých filatelistů — viz reprodukce dole). TL se budou lišit obrazem použitých 9 známek nominální hodnoty 10 Kč a kresbou v pravém horním kupónu, a to:
A) TL s katalogovým číslem 0573 z 3. 9. 2008, nominální hodnoty 10 Kč „Letní den“ podle výtvarného návrhu Josefa Palečka;
B) TL s katalogovým číslem 0583 z 5. 11. 2008, nominální hodnoty 10 Kč „Josef Lada: Děti v zimě“ podle výtvarného návrhu Václava Kučery.

Ofsetový tisk provede společnost Victoria Security Printing, Praha. TL budou označeny pořad. číslem „V00000001XX“.


Zakoupením TL v jednotné ceně 438,- Kč / 1 ks podpoříte mezinárodní filatelistickou výstavu EXPONET. Cena je konečná pro jednotlivce i obchodníky. Balné a poštovné hradí obecně prospěšná společnost. Do zahraničí bude doúčtován rozdíl mezi tuzemským a zahraničním poštovným (R zásilka).

Tiskové listy nejsou vázány odběrem obou variant ani počtem objednaných kusů. Zvolte libovolnou variantu. Viz Závazná objednávka TL „Exponet“.

Uzávěrka subskripce je 30. listopadu 2009 (otisk razítka).
TL budou expedovány v průběhu prosince 2009
(podrobnosti budou uvedeny na internetu a ve svazovém tisku). Termín nebude prodloužen; vydavatelé budou akceptovat jen objednávky v souladu se subskripcí do vyprodání nákladu; náklad bude zveřejněn a nebude dodatečně zvyšován.

Objednávku je nutno:
— vyplnit a předat / poslat vydavatelům
— zaslat požadované údaje e-mailem: objednavka@exponet.info


Platba je možná:
— dobírkou (platba při dodání)
— poštovní poukázkou na bankovní účet (typ A) nebo na poštovní adresu vydavatele (typ B) (platba předem)
— bankovním převodem (platba předem) — účet: EXPONET o.p.s. Číslo transparentního bankovního účtu: 2722692001 / 5500; Variabilní symbol 130112009
; zahraničí: IBAN: CZ3555000000002722692001; SWIFT: RZBC CZ PP; Banka: Raiffeisen BANK a.g., Olbrachtova 9, 140 21 Praha 4, http://www.rb.cz/

Název a poštovní adresa majitele účtu: V. V. EXPONET o.p.s., P.O.Box 31, 109 00 Praha 111
— v hotovosti (odběr proti platbě v hotovosti jen po dohodě)

Práva a povinnosti vydavatele / zákazníka a reklamace se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění (Občanský zákoník). Ochrana osobních údajů — Veškeré poskytnuté údaje ve vyplněné objednávce, zejména osobní nebo firemní, jsou považovány za důvěrné a budou chráněné; vydavatel subskripce se zavazuje neposkytnout je třetím osobám.

Praha, 28. srpna 2009.

Virtuální výstavy EXPONET o.p.s.
Obchodní rejstřík: Spisová značka O 458 u rejstříkového soudu v Praze
Sídlo dle OR: Kutnohorská 309, Praha 10
IČO: 27630404 / DIČ: CZ27630404
Poštovní adresa: P. O. Box 31, 109 00 Praha 111
Kontaktní telefony: 608 539 581 nebo 603 410 659
Kontaktní e-mail: objednavka@exponet.info

Celé znění >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/Subskripce130112009.pdf si vytiskněte, vyplňte pravou část, odstřihněte a zašlete nejpozději do 30. 11. 2009 na adresu Exponet o.p.s., P.O.Box 31, 109 00 Praha 111 anebo požadované údaje na e-mail: objednavka@exponet.info


Všichni, kteří nákupem podpoří mezinárodní filatelistickou výstavu Exponet, budou zveřejněni v části seznamu dárců Exponetu částkou 200 Kč / 1 ks. Děkujeme.

26. 11. 2009

Josef Provazník - úřední fotograf ministerstva pošt a telegrafůDne 24. listopadu 2009 proběhla v Poštovním muzeu v Praze vernisáž výstavy "Josef Provazník - úřední fotograf ministerstva pošt a telegrafů". Ředitel Poštovního muzea PhDr. Jan Galuška na ní přivítal Ing. Jiřího Řeholu, ředitele odboru poštovních služeb Ministerstva průmyslu a odchodu ČR, Mgr. Jaroslava Malečka, tajemníka Svazu českých filatelistů, Ing. Josefa Bajzu, MBA, výkonného ředitele úseku marketing generálního ředitelství České pošty, s.p., a další pozvané hosty. Úvodní slovo k vystaveným dobovým fotografiím pronesl PhDr. Jan Kramář, autor námětu a scénáře výstavy. Tímto výstavním počinem navazuje Poštovní muzeum na výstavu "Fotoarchiv ministerstva pošt a telegrafů 1918 - 1938", která se zde konala na přelomu let 2005 a 2006.

Výstava je otevřena pro veřejnost od 25. listopadu 2009 do 21. února 2010 denně kromě pondělí a státních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Podrobnější informace k výstavě naleznete v přiložené tiskové zprávě Poštovního muzea a na internetových stránkách, které jsou uvedeny v závěru této naší e-mailové informace.

Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum již tradičně připravilo k výstavě příležitostné poštovní razítko a příležitostnou dopisnici. Zaměření výstavy inspirovalo grafika Karla Dvořáka k vytvoření obrazového motivu razítka - starého fotoaparátu. Pro dopisnici použil fotografii poštovního doručovatele před Pražským hradem zhotovenou Josefem Provazníkem 26. listopadu 1935. Poštovní příležitostná přepážka bude v provozu v prostorách Poštovního muzea v sobotu 28. listopadu 2009 od 9 do 15 hodin.

Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel Klubu filatelistů,
sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha a účastník vernisáže.

Související odkazy:
Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum:
http://www.ceskaposta.cz/cz/muzeum/
Josef Provazník - úřední fotograf ministerstva pošt a telegrafů - Výstava dobových fotografií:
http://www.ceskaposta.cz/cz/muzeum/aktuality/josef-provaznik--ndash;-uredni-fotograf-ministerstva-post-a-telegrafu-id28711/
Příležitostné razítko k výstavě na stránce připravovaných razítek:
http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/prilezitostna-razitka/pripravovana/default.php

Aktualizováno:

Z akce jsme získali několik fotografií a .pps prezentaci k Vašemu shlédnutí:


PhDr. Jan Galuška, ředitel Poštovního muzea při úvodním projevu


PhDr. Jan Kramář, vedoucí oddělení dějin pošty a telekomunikací Poštovního muzea (autor výstavy) při představení osobnosti Jana Provazníka a jeho fotografií
Účastníci slavnostního zahájení (vlevo Helena Hodková, "doyenka" filatelistické publicistiky a autorka stovek medailonků o nových poštovních známkách, Ing. Josef Bajza, MBA, výkonný ředitel úseku marketing České pošty, s.p., Mgr. Alena Reichová, vedoucí oddělení dokumentace známkové tvorby Poštovního muzea, Ing. Jindřich Jirásek ml., PPA, s.r.o. - Sběratel Praha, Ing. Michal Musil, oddělení regulace poštovních služeb Českého telekomunikačního úřadu, Ing. Pavel Aksamit, předseda Společnosti přátel Poštovního muzea (4. zprava) a Rudolf Kulveit, oddělení regulace poštovních služeb Českého telekomunikačního úřadu (2. zprava)...
Foto: Ing. Tomáš Chudoba z GŘ Čeké pošty, s.p.
Celková prezentace stejného autora fotografií: http://www.japhila.cz/2009/pictures/PM24112009.zip

25. 11. 2009

"I stařičký filatelista může upadnout do rozpaků"


Originální nápady představují vítanou hybnou sílu známkové tvorby i filatelie. Dokladem toho je nový slovenský aršík z 15. června 2009 s popisem: 457 Prezident SR Ivan Gašparovič, aršík 1,00 € (30 Sk) – 50 000 kusů. Anotace je nutná, neboť použitá technika termoražby do zlaté fólie nedovoluje vykreslit podrobnosti. Podobu a ostré rysy tváře zobrazené osobnosti tak jen vzdáleně tušíme. Zamyslíme-li se nad důvodem takového pompézního vydání, rozběhnou se naše úvahy různými směry. Ten nejpraktičtější poukazuje na prezidentovo zvolení i do druhého volebního období. Že by ale jen toto byl hledaný pádný důvod?

Zlatá fólie, představující v našem středoevropském prostoru stále ještě velkou novinku (stříbro použili už např. v Nizozemsku), by se dala pochopit u nežijících národních velikánů, opředených legendami, jejichž přínos národu a lidstvu prověřila staletí: legendární kníže Pribina, nadnárodní Komenský či velký slovenský myslitel Štúr a další. Zde si však vydavatel vybral k oslavě současného politika, ve známkové tvorbě již precizně provedeného, plánovaného v dalším portrétu i na rok 2010 (24. 1. 2010 – 0,40 €). V debatě nad tímto tématem jsme s klubu dospěli k závěru, že s největší pravděpodobností nejsme s významem některých soudobých osobností dostatečně seznámeni a důležité souvislosti nám unikají.

Zlatá známka s čímsi jako portrétní siluetou bude oříškem pro zahraničí. Při frankování samotnou známkou nefilatelistický příjemce těžko odhalí, s kým má tu čest. Jak jsem osobně zjistil, u mnohých nepřejícných poťouchlíků z české metropole to posílí jejich přesvědčení, že vše za řekou Moravou je Východ nebo Balkán. Vyvracel jsem takový nesmysl jednomu radikálnímu mladému sběrateli, který mi na podporu svých tvrzení připomínal praxi ve středoasijských postsovětských republikách. Poukazoval na jakousi obrovskou zlatou sochu jednoho z tamních „otců národa“, který se sám zvolil do čela státu na doživotí.

A tak jsem nakonec na rozpacích, jak se jako filatelista k takovému emisnímu počinu mé oblíbené známkové země postavit. Snad až se časem dočtu, kdo a kdy s myšlenkou přišel, proč byla přijata tak zvláštní technika zpracování i tisku, co tomu říkal sám zobrazený, bezpochyby racionálně uvažující právník a pedagog, pak pochopím. Inu, nakonec nebude trvat dlouho a slovenští kolegové budou hodnotit v anketě letošní známkovou tvorbu. Nechme hodnocení na nich a poučme se. Bude to „padesát na padesát“, to je polovina hlasujících nadšená a polovina v šoku?

Josef Šolc, 24. 11. 2009

Poznámka redakce:
Nevíme koho autor myslel tím "stařičkým filatelistou"? Pan Josef Šolc je dlouholetým filatelistickým funkcionářem, vychoval celou řadu dnes již několikrát dospělých filatelistů, pořádal a organizoval mnoho filatelistických výstav..., je též současným členem vedení Svazu českých filatelistů, dříve také ředitelem hodonínského muzea. I když mu 60 již asi bylo, rozhodně je svým duchem a aktivitou nadšeným mladíkem, který vše nejen sleduje, ale je aktivním uživatelem Internetu a mimo jiné pravidelným návštěvníkem Exponetu. Je jen škoda, že své zajímavé postřehy nepošle častěji. Ale kdo ví, třeba si dovětek přečte a ve prospěch čtenářů se i "polepší". Přejeme si to.

23. 11. 2009

Slavnostní prezentace známky Justitz: Alej


Galerie výtvarného umění v Chebu, Svaz českých filatelistů Praha a Klub filatelistů v Chebu, pod záštitou Ing. Evy Valjentové, členky rady Karlovarského kraje Vás srdečně zvou na slavnostní prezentaci poštovní známky s motivem obrazu "Alej" od Alfréda Justitze ze sbírky Galerie výtvarního umění v Chebu.

Křest se koná 3. prosince 2009 v 16:30 hodin v hlavní budově galerie na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16.

K emisi známky promluví předseda SČF Ing. Lumír Brendl, medailon o životě a dáíle A. Justitze přednese ředitel galerie PhDr. Jiří Vykoukal a vedle recitace Wolkerovy básně "Poštovní schránka" můžete pobesedovat s rytcem Václavem Fajtem.

Ke křtu se připravila i Společnost sběratelů čs. známky, která pro účastníky zajistila pamětní listy (nebo snad analogické dopisnice?), které budou na prezentaci v prodeji.

Srdečně zveme zájemce.
Celý text pozvánky: http://www.japhila.cz/pdf/Justitz_pozv_znamka_min.pdf
M. Ch.

Křest známky 17. listopadu na Hlavní pošta v Jindřišské

Dne 16. listopadu 2009 proběhla v historické zasedací místnosti v budově "Hlavní pošty" v Jindřiské ulici v Praze vernisáž výstavy "Česká pošta a dvě dekády svobody". Součástí vernisáže byl křest poštovní známky "17. listopad - rok 1939 a 1989" (viz odkaz níže) za účasti autora výtvarného návrhu Ivana Štroufa a autora rytiny pro obálku prvního dne Jaroslava Tvrdoně.

Jménem České pošty, státního podniku, přítomné přivítal Ing. Břetislav Janík, vedoucí oddělení známkové tvorby České pošty.


Břetislav Janík mluví k účastníkům vernisáže

Vydavatele poštovních známek Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zastupoval Ing. Jan Duben, ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb. Projevy ke vzpomínaným historickým výročím pronesli PhDr. Jan Galuška, ředitel Poštovního muzea, a Ing. Lumír Brendl, předseda Svazu českých filatelistů. Akce se dále zúčastnili pracovníci České pošty, s.p., a zástupci Svazu českých filatelistů.


Projev Jana Galušky; sedící zleva: Břetislav Janík, Jaroslav Tvrdoň, Ivan Štrouf, Ing. Lumír Brendl a Ing. Jan Duben


Předseda Svazu českých filatelistů Lumír Brendl při svém projevu. Můžete si jej přečíst na tomto místě:
http://informace-scf.blogspot.com/2009/11/k-vystave-nove-ceske-postovni-znamce.html


Čtyřblok emise "17. listopad - rok 1939 a 1989" připravený ke křtu; Ivan Štrouf k námětu napsal: "...nebylo jednoduché symbolicky spojit dva zcela odlišné 17. listopady. Jeden předznamenal porobu, druhý byl symbolem svobody. Spojuje je snad jen násilí moci...".


Příprava ke křtu, známku pokřtili postupně všichni hosté z fotografie


Výtvarník Ivan Štrouf křtí čtyřblok nové známky

Vrcholem akce byl křest uvedené poštovní známky, po kterém následovala krátká autogramiáda přítomných autorů. Účastníci pak přešli k prohlídce výstavy ve dvoraně pošty (výstava potvrá do 30. listopadu 2009).


Po kráké autogramiádě;

Zleva Eva Šestáková tajemnice Komise pro přípravu emisního plánu poštovních známek při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, autor známky Ivan Štrouf a vpravo Ing. Jiří Řehola, ředitel odboru poštovních služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR .

Akce se zúčastnilo asi 40 hostů.

Fotografickou dokumentaci slavnostního zasedání s křestem známky pořídil Ing. Tomáš Chudoba z generálního ředitelství České pošty, s.p., který nám své fotografie poskytl.


Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel Klubu filatelistů,
sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha,
a účastník vernisáže.

Související odkazy:
Emise "17. listopad - rok 1939 a 1989":
http://expo-net.blogspot.com/2009/11/cartes-maximum-k-17-listopadu-2009.html
http://www.mpo.cz/dokument66621.html
http://www.cpost.cz/cz/filatelie/znamky-a-celiny/17--listopad---rok-1939-a-1989-id28555/
http://expo-net.blogspot.com/2009/11/17-november-years-1939-and-1989.html
Emisní plán 2009:
http://www.mpo.cz/dokument41424.html
Ivan Štrouf:
http://www.sca-art.cz/artists/list/1790.htm
Jaroslav Tvrdoň:
http://www.infofila.cz/new/jaroslav-tvrdon-r-2-c-298
http://www.exlibrisweb.cz/kz/kz20031-7.htm
http://www.artbohemia.cz/Tvrdon-jaroslav

Cartes Maximum k 17. listopadu 2009Vracíme se k výročí 17. listopadu. Jeden z účastníků křtu, pan Josef Fronc (vydavatel zpravodaje "společnosti pro českou/československou známku") rozdával na oficiálním křtu účastníkům akce pohlednici, kterou si společnost nechala na své náklady vytisknout.

Jakou může mít konečnou podobu vidíte z možné varianty ve spojitosti se známkou a kupónem pro přítisky. Současně je pan Fronc i aktivistou staronového sběratelského směru CM, který od loňského roku rychle získává nové zájemce.

Vyobrazená analogická dopisnice, pro níž se užívá též název Cartes Maximum (CM) vznikla právě na základě tohoto dárku. Děkujeme.
B. J.

22. 11. 2009

The Progression of the New York Foreign Mail Cancellation 1870 - 1878


Introduction
New York Foreign Mail (NYFM) cancellations were designed for use in the Foreign Mail Department of the main New York City Post Office. They were first identified by J. Murray Bartels in 1926 as "...attractive canecllations used in New York City from 1870 to 1876 on outgoing foreign mail". This was later qualified by William R. Weiss, Jr. in 1990 as "...a group of cancéllations usually applied to mail which usually originated in New York City and was usually destined for a foreign country (other than Canada)". He extended the period to 1878.

The aims of this exhibit are twofold
By treating N.Y.F.M. cancellation production 1870 - 1878 chronologically the exhibit demonstrates:
a) that hand-carved designs sequenced logically from grids and wedges to basic fancy designs to classic intricate fancy designs leading to the eventual replacement of all types by the steel ellipse,
b) that production of the classic intricate N.Y.F.M. fancy designs commonly associated with the period 1870 - 1878 occured in the narrower timeband Feb 1873 to Sept 1875.

Material on display
Whilst highlighting cancellation production the exhibit shows a wide range of NYFM such as Supplementary, mail originating outside of New York City but attracting a N.Y.F.M. cancellation, mail leaving New York City by train for transit throught San Francisco or New Orleans, Postal Cards, Entires, mixed issue frankings, adverisement, propaganda, mourning and steamship usage.

Numbers of cancel types
After excluding under/over-inked or broken varieties of one umbrella design, numeral and other cancellations designed for domestic use or cancellations proven not to have originated in New York City the exhibitor believes there arecurrently 165 distinctive N.Y.F.M. cancellation designs. He ilustrates 147 of these with emphasis on the classic intricate fancy cancels which so became the hallmark of the period (55 of the reported 58 are displayed). Classification numbers are shown, when recorded, according to Vlissingen/Waud (VW), James M. Cole and William R. Weiss, Jr.

Dates of cancel use and numbers of covers
Dates for first and last cancel use (seen below each tracing) and numbers of covers are based on existing evidence and can change as new material emerges.

Exhange Office datestamps, where indistinct, are replicated as originally intended. They were used exclusively in the Foreign Mail Department and conveniently show dates of departure from New York.

http://www.japhila.cz/hof/0583/index0583a.htm

Razítka z poštovního úřadu New York, oddělení cizina z let 1870 - 1878Exponát Američana Nicholase Milese Kirka je v mnoha směrech zajímavý. Jednak se v Praze žijící Američan otevřeně hlásí ke svému pražskému bydlišti a na Exponetu si přál vystavovat za Česko, ale hlavně: je to jeden z nejšpičkovějších filatelistických exponátů, který je dosud na Exponetu představen.

Razítka New York Foreign Mail (NYFM) byla určena pro používání v oddělení zásilek do ciziny (Foreign Mail Department) na hlavní poště v New York City.

Jako první je popsal v roce 1926 J. Murray Bartles coby "...atraktivní razítka používaná od roku 1870 do roku 1876 v New York City na zásilkách do ciziny". Později, v roce 1990, je blíže vymezil William R. Weiss, jr. jako "...skupinu razítek obvykle používaných na zásilky, které byly obvykle podány v NYC a byly obvykle adresovány do ciziny /kromě Kanady). Období výskytu prodloužil do roku 1878. (Třikrát se opakující slovo "obvykle" je v definici proto, že existují příklady NYFMs použitých i na "místních a vnitrostátních zásilkách a na zásilkách podaných v jiných městech i státech, než v NYC).

Předem je třeba říci, že se vystavovatel pustil originálním způsobem do vlastního bádání, neboť kromě informací a dat získaných z aukčních katalogů a literaturyměl k dispozici vlastní rozsáhlou sbírku NYFMs, čítajícíc přes 900 obálek a 3250 známek. To mu umožnilo řadit jednotlivá razítka chronologicky podle dat a získat tak přehled a utvořit závěry, které dosud nikdo jiný nepublikoval.

Materiál exponátu má vskutku velkou finanční a především historickou hodnotu, neboť desítky kusů jsou unikáty nebo položky známé v počtu do pěti kusů. I když materiál je zaměřen hlavně na vlastní produkci razítek, 9rámový exponát ukazuje široký rozsah jejich použití, jako je Supplementary Mail, dopisy původem mimo NYC, vystavovatel uvádí, že v současnosti lze doložit 165 výrazných vzorů NYFM, z nichž exponát ukazuje 147, především ale 55 z 58 známých nejkrásnějších a nejsložitějších klasických vzorů, které jsou pro uvedené období tak charakteristické a které se vlastně zasloužily svým půvabem a krásou geometrických forem o takový věhlas a popularitu NYFMs.

Razítka jsou na exponátu značena čísly podle Vlissingen/Wauda (VW), Jamese M. Cole (Cole) a Williama R. Weisse, jr. (Weiss). Vždy jsou uvedena data prvního a psoledního známého použití a počet známých obálek s uvedeným vzorem podle současného stavu evidence (Tam, kde jsou červená denní razítka výměnné kanceláře nezřetelná, jsou vyobrazeny jejich reprodukce s příslušným datem odplutí).

Vlastní cil exponátu je dvojí. Tím, že jsou razítka řazena chronologicky v časovm sledu, exponát ukazuje:
a) že ručně řezané vzory se objevovaly a vyvíjely postupně od roštových a klínových (grids & wedges - v grafu značené červeně) přes základní typy "fancy" (v grafu značené světle modře přerušovaně), až ke klasickým složitým zdobným geometrickým vzorům (značeným tmavě modře plně), které byly konečně nahrazeny všemi známými typy ocelových elips,
b) že produkce klasických složitých geometrických vzorů NYFM, obecně spojovaných s obdobím let 1870 - 1878, vlastně zabírá kratší časový úsek, od února 1873 do září 1875.

Na 128 listech exponát ukazuje celkem 195 vzácných dopisů a 640 jakostních známek s razítky NYFM včetně vzácných otisků na vysokých hodnotých velkých "Banknotes".

http://www.japhila.cz/hof/0583/index0583a.htm

Exponát perfinů rakouské Levanty na ExponetuÚzemí bývalé Levanty je z filatelistického hlediska již dlouhodobě v popředí zájmu mnoha sběratelů. Také perfinované známky, původně zcela bez zájmu sběratelů a odsuzované jako poškozené, se čím dál tím více prosazují a stávají se předmětem zájmu sběratelů. Postupně přestávají být v exponátech mlčky trpěné a dokonce již byly explicitně zapracovány i do směrnic FIP pro vystavování.

Levanta je souhrnný název pro východní Středomoří a pobřežní oblasti dřívější Osmanské říše zasahující jihovýchodní Evropu, Blízký východ a severní Afriku. Tento termín je zvykem běžně používat pro období ukončené začátkem první světové války. Vzhledem k tomu, že tamější poštovní provoz nebyl pro vyspělejší evropské země dostatečně spolehlivý, zřizovaly si zde vlastní poštovní spojení a vlastní úřady. Pro tuto oblast rovněž vydávaly své vlastní známky.

Perfiny vznikly v roce 1868 v Anglii a postupně se rozšířily do ostatních zemí světa. Například v Rakousku bylo povolení opatřovat známky perfiny vydáno 4. dubna 1877. Obecně lze konstatovat, že na území Levanty nebylo užíváno mnoho různých perfinů. Šlo o několik bank a firem s mezinárodní působností, které používaly perfiny v několika větších městech tohoto regionu. Některé z nich, určené pro různé pobočky, byly i navzájem velice podobné, ale přece rozlišitelné. Jelikož banky a firmy v Levantě využívaly pro svou korespondenci spojení prostřednictvím více poštovních správ, nalézáme stejné perfiny na známkách více známkových zemí, které zde působily (jde např. o známky vydané poštovními správami rakouskou, německou, anglickou, francouzskou, italskou, ruskou, ale i Osmanské říše apod.). Variabilita kombinací výskytu jednotlivých perfinů na známkách různých poštovních správ tak významně přispívá k zajímavosti i vysoké obtížnosti této sběratelské oblasti, která z hlediska poznání není dosud ani zdaleka uzavřená a neustále nalézáme nové kombinace. Aby toho nebylo dost, některé z perfinů byly používané i později, a to na známkách Turecka nebo dalších evropských zemí účastnících se zde vojenských operací krátce po první světové válce.

Vyobrazený jednorámový exponát perfinů rakouské Levanty se soustřeďuje pouze na jednu známkovou zemi se dvěma druhy vydání známek pro tato území: vydání známek pro Levantu (měna Para, Piaster) a vydání pro Krétu (měna Centimes, Franc; ovšem ani tato vydání nebyla v praxi paradoxně omezena jen na území Kréty, ale používala se i na ostatním území Levanty). Z toho vyplývá i časové omezení do začátku první světové války. Dochované perfiny na smytých použitých známkách prošlých na tomto území nelze s výjimkou několika perfinů považovat za běžné, na celistvostech se vyskytují jen vzácně. Drtivou většinu všech perfinů nalézáme na vydáních pro Levantu, na vydáních pro Krétu jsou zcela výjimečné.

Z hlediska perfinů exponát relativně dobře dokumentuje zvolenou oblast včetně několika velice zajímavých a zřejmě i unikátních celistvostí popsaných na titulním listě. Na výstavách byl proto také velmi dobře hodnocen: zlatá medaile z národní výstavy v Hradci Králové a na světové výstavě PRAGA 2008 získal 85 bodů a pozlacenou medaili.

http://www.japhila.cz/hof/0582/index0582a.htm

Polsko 1944 - Lublinská emise "Vojevůdci"


Velká specializovaná sbírka vydání Lublin 1944 (Vojevůdci)

tzv. vydání Vojevůdci (Michel 380-82, Fischer 339-41), obsahuje asi 340 celistvostí a známek na výstavních listech, vše s podrobným popisem v 8 svazcích. Fantastická výstavní kolekce ukazuje různá razítka používaná v roce 1944 po osvobození Polska. Obsahuje skutečné poštovní doklady z 72 poštovních úřadů (od Batorz až po Zolkiewka), různé způsoby použití, odchylky od známých tarifů a barev razítek. Také dosud neznámé typy razítek na známkách i na celistvostech.


Opravdu unikátní sbírka, žádná podobná už nemůže být! Dopis Lublinského vydání představuje skutečnou raritu. Podle znalce S. Petriuka existuje asi 450 dpisů celkem – a zde je z nich 330 kusů (téměř všechny s atestem)

http://www.japhila.cz/hof/0581/index0581a.htm

Polen 1944 - "Lublin Emission"


1944, Große Spezialsammlung der LUBLINER bzw. WODZY AUSGABE

der sog. FELDHERREN-MARKEN (Mi. 380-82, Fischer 339-41), mit ca. 340 Belegen, diversen Briefstücken und Marken auf Ausstellungsblättern mit eingehenden Erklärungen in 8 Bänden. Die phantastische Ausstellungskollektion bezieht sich auf die verschiedenen, im 1944 bereits befreiten Polen verwendeten Stempel, beinhaltet Bedarfspost von 72 verschiedenen Ämtern (von Batorz bis Zolkiewka), zeigt ebenso die unterschiedlichen Verwendungsformen, Abweichungen von bekannten Portostufen oder Stempelfarben, und wird durch Belege mit bislang unbekannten Orts- bzw. Stempeltypen auch auf Einzelwerten und Briefstücken vervollständigt.
Eine wirklich EINZIGARTIGE Kollektion, wie es keine zweite geben kann! Schon ein einzelner Bedarfsbrief der Lubliner Ausgabe stellt ja schon eine Rarität dar. Die Kenner, auch der Verbandsprüfer S. Petriuk, gehen von ca. 450 bekannten Briefen aus, hier sind über 330 Belege vereint (fast alle mit Attest des bekanntesten Experten J. Z. Piekut).

(Als Service bieten wir die gesamte Sammlung in Bildform als CD und im Internet sowie eine Aufstellung der verschiedenen Orte mit Daten zu den Belegen an.)
Ein unübertreffliches philatelistisches Liebhaberobjekt. (K)


http://www.japhila.cz/hof/0581/index0581a.htm

Turkey II Ottoman Empire Postage Stamps, Anatolia 1920 - 1923


1920-21, TURKEY IN ASIA : Comprehensive Exhibition Collection

on 80 pages put together by by a collector with a keen eye for quality, including most of the handstamped rarities: Michel 703, 704, 706-711, 714-15, 716, 718, 743 H II, 719H-A721, 728H-A730, 727H, 733H, 734H, 735H, 736H, 737, 738H, 743H (2), 752H (Michel catalogue value just of these few stamps 157.000 Euro), plus some Michel unrecorded great rarities like Isfila no.985 (unpriced), Mayo 87A (only 4 stamps known), Mayo 89 (only 3 known). First three ANKARA surcharged issues specialized on 15 pages with blocks of four, very rare tete-beche pairs and pairs with and without surcharge. Collections complete catalogue value approximate 260.000 Euro. All important stamps have excellent provenience like Passer, Beraha, Kuyas, Nouri, Richter, Engler, Kinski, Alanyali, Plantinga, are signed / expertised, 4 certificates RPS, Paiste, Engler and Kocak. This is a delightful collection to view and describe, boasting many stamps that are typically absent in most collections, an important exhibit that one will be proud to add to one´s own collection, viewing will impress and inspire an enthusiastic bid! Overall one of the world´s best collections ever build of this difficult area during Turkey´s War of Independence! (A)


http://www.japhila.cz/hof/0580/index0580a.htm

Turkey1920-23, TURKEY IN ASIA

24 covers and parcel cards with very scarce frankings, including bisect stamp on card, inverted surcharges on cover, Isf. 956 on registered card to Adolf Passer late used in 1924, Isf. 981 single on card and card with stripe of four from Tenos (largest known unit on card), most items have excellent provenience like Passer, Beraha, Kuyas, Kinski, Plantinga. This is a rare opportunity to purchase such fine and scarce material not seen in auctions over 10 years! (A)

http://www.japhila.cz/hof/0579/index0579a.htm

Deutsches Reich - Inflation II1923, sehr umfangreiche Ausstellungs-Sammlung „Inflations-Briefe 1923”

mit deutscher- und engl. Beschreibeung. Die Sammlung ist chronologisch nach den 16 verschiedenen Portoperioden aufgebaut, den verschiedenen Auslands-Desttinationen, Belege der Hochinflation und Spezialitäten der Infla-Zeit. Die Sammlung besticht durch eine Unmenge an Seltenheiten bis hin zu Unikaten! Hervorzuheben sind die vielen Auslandsbriefe u.a. nach Portugal, Finnland, Bulgarien, Rumänien, Serbien, Peru, Afghanistan, Japan, Sowjetunion, moderiertes Porto im Grenzbereich, etc., sowie sechs hochwertige „SCADTA-Belege” Kolumbien (darunter frühe MiF, Letztagsbriefe der Portoperioden und Entwertung in Deutschland!), weitere Besonderheiten wie z.B. einziger bekannter Brief mit Rollenmarken-11er-Streifen der 50 M., Rohrpost, Besonderheiten der „4-fach-Zeit”, Bahnhofsbrief! Ersttags- u. Letztagsbriefe, MiF DR+ Württb., mehrere Konsulatsbriefe, versch. Einschreibe-Automatenstempel, POKO-Frankiermasch., Einkommenssteuermarken auf Auslandsbriefen, Infla in Memel u. Danzig, Lokalausgaben, usw. Die Sammlung wurde auf Weltausstellungen 5x mit Gold ausgezeichnet, 2005 in Hannover Meisterklasse! Absolutes Ausnahmeobjekt! (K)

http://www.japhila.cz/hof/0576/index0576a.htm

Sukbskripce ofsetových tiskových listů s kupóny pro přítisky Exponet

Pro zvětšení klikněte na reprodukce

Obecně prospěšná společnost Virtuální výstavy EXPONET o.p.s. ve spolupráci se Svazem českých filatelistů vydává Subskripci k objednání tiskových listů s kupóny pro přítisky k příležitosti 5. výročí mezinárodní virtuální filatelistické výstavy EXPONET, konané pod záštitou ministra kultury České republiky. Internetová adresa: http://www.exponet.info/

Dvě varianty tiskového listu budou identické (texty a loga Exponetu a Svazu českých filatelistů — viz reprodukce dole). TL se budou lišit obrazem použitých 9 známek nominální hodnoty 10 Kč a kresbou v pravém horním kupónu, a to:
A) TL s katalogovým číslem 0573 z 3. 9. 2008, nominální hodnoty 10 Kč „Letní den“ podle výtvarného návrhu Josefa Palečka;
B) TL s katalogovým číslem 0583 z 5. 11. 2008, nominální hodnoty 10 Kč „Josef Lada: Děti v zimě“ podle výtvarného návrhu Václava Kučery.

Ofsetový tisk provede společnost Victoria Security Printing, Praha. TL budou označeny pořad. číslem „V00000001XX“.


Zakoupením TL v jednotné ceně 438,- Kč / 1 ks podpoříte mezinárodní filatelistickou výstavu EXPONET. Cena je konečná pro jednotlivce i obchodníky. Balné a poštovné hradí obecně prospěšná společnost. Do zahraničí bude doúčtován rozdíl mezi tuzemským a zahraničním poštovným (R zásilka).

Tiskové listy nejsou vázány odběrem obou variant ani počtem objednaných kusů. Zvolte libovolnou variantu. Viz Závazná objednávka TL „Exponet“.

Uzávěrka subskripce je 30. listopadu 2009 (otisk razítka).
TL budou expedovány v průběhu prosince 2009
(podrobnosti budou uvedeny na internetu a ve svazovém tisku). Termín nebude prodloužen; vydavatelé budou akceptovat jen objednávky v souladu se subskripcí do vyprodání nákladu; náklad bude zveřejněn a nebude dodatečně zvyšován.

Objednávku je nutno:
— vyplnit a předat / poslat vydavatelům
— zaslat požadované údaje e-mailem: objednavka@exponet.info


Platba je možná:
— dobírkou (platba při dodání)
— poštovní poukázkou na bankovní účet (typ A) nebo na poštovní adresu vydavatele (typ B) (platba předem)
— bankovním převodem (platba předem) — účet: EXPONET o.p.s. Číslo transparentního bankovního účtu: 2722692001 / 5500; Variabilní symbol 130112009
; zahraničí: IBAN: CZ3555000000002722692001; SWIFT: RZBC CZ PP; Banka: Raiffeisen BANK a.g., Olbrachtova 9, 140 21 Praha 4, http://www.rb.cz/

Název a poštovní adresa majitele účtu: V. V. EXPONET o.p.s., P.O.Box 31, 109 00 Praha 111
— v hotovosti (odběr proti platbě v hotovosti jen po dohodě)

Práva a povinnosti vydavatele / zákazníka a reklamace se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění (Občanský zákoník). Ochrana osobních údajů — Veškeré poskytnuté údaje ve vyplněné objednávce, zejména osobní nebo firemní, jsou považovány za důvěrné a budou chráněné; vydavatel subskripce se zavazuje neposkytnout je třetím osobám.

Praha, 28. srpna 2009.

Virtuální výstavy EXPONET o.p.s.
Obchodní rejstřík: Spisová značka O 458 u rejstříkového soudu v Praze
Sídlo dle OR: Kutnohorská 309, Praha 10
IČO: 27630404 / DIČ: CZ27630404
Poštovní adresa: P. O. Box 31, 109 00 Praha 111
Kontaktní telefony: 608 539 581 nebo 603 410 659
Kontaktní e-mail: objednavka@exponet.info

Celé znění >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/Subskripce130112009.pdf si vytiskněte, vyplňte pravou část, odstřihněte a zašlete nejpozději do 30. 11. 2009 na adresu Exponet o.p.s., P.O.Box 31, 109 00 Praha 111 anebo požadované údaje na e-mail: objednavka@exponet.info


Všichni, kteří nákupem podpoří mezinárodní filatelistickou výstavu Exponet, budou zveřejněni v části seznamu dárců Exponetu částkou 200 Kč / 1 ks. Děkujeme.

Deutsches Reich - Inflation1923, beeindruckende Spezialsammlung Inflation

mit dem Höchstwert zu 50 Milliarden Mark, bestehend aus 17 ausschließlich hochkarätigen Belegen, z.T. Unikaten, aufgemacht auf Ausstellungsblättern mit engl. Beschriftung. Die Sammlung enthält seltenste Portokombinationen aus der kürzesten Portoperiode, alle möglichen Einzel- u. Mehrfachfrankaturen, darunter 26x Mi.-Nr. 330A auf Paketkarte, 15x Mi.-Nr. 330 B als größte bekannte MeF der durchstochenen Ausgabe überhaupt! Diverse EF auf Postkarten (u.a. als Dez.-Belege), EF als Auslandskarte, Mi.-Nr. 330 A u. 330 B jeweils als EF auf Ortsbrief!, Brief mit Kombination Rentenpfennig, Wertbrief mit Massenfrankatur 16x Nr. 330A + Zusatzfrankatur, mehrere Dezember-Belege! Einheiten bis zum 8er-Block auf Brief (Nr. 330A und 330B!) usw. Alle Belege sind portogerecht! Es sind 5 Atteste beiliegend! Die Qualität der Belege ist als überdurchschnittlich zu bezeichnen! Absolutes Ausnahmeobjekt vom Höchstwert der Inflation, von dem nur wenige Briefe überhaupt existieren! (M)


http://www.japhila.cz/hof/0575/index0575a.htm

20. 11. 2009

Lumír Brendl: slovo na slavnostním křtu známky 17. listopad 1939/89

Letošní 70. a 20. výročí dramatických událostí z let 1939 a 1989 nabízí pro vydavatele českých poštovních známek, pro Českou poštu i společenství sběratelů, které sdružuje Svaz českých filatelistů, širší pohled na vydávání a sbírání čs. a českých poštovních známek zejména po roce 1948.

V letech po únoru 1948 byly čs. známky, FDC a dopisnice plny symbolů KSČ, jejích sjezdů, výročí VŘSR a dalších uniformních a totalitních výjevů. To můžeme vysledovat i na panelech zdejší pamětní výstavy České pošty. Teprve 17. listopad 1989 vnesl do čs. a české emisní politiky nový vítr a přinesl svobodu a demokracii.V letech po roce 1948 kromě odpudivých známek s motivem srpu a kladiva a postav milicionářů však byly vydávány i krásné známky. Připomeňme Švengsbírovu Toaletu mladé ženy od Tiziana z Obrazárny Pražského hradu z roku 1961, atraktivní série s motivy ptactva, léčivých rostlin a hub od Svolinského a Jirky, i mnohé série z řady Umění. Byly to však povětšinou emise s tzv. vázanými hodnotami, kvůli jejichž odběru se do tehdejšího Svazu čs. filatelistů přihlašovaly celé rodiny s vidinou dobré investice.

Pro naše sběratele však bylo obtížné nehezké i ty hezké čs. známky vyměňovat se zahraničními sběrateli. Od 50. let byl vývoz známek soukromým osobám zakázán a k vývozu čs. známek měla výhradní právo pouze ARTIA, čs. akciová společnost pro dovoz a vývoz kulturních statků. Až mnohem později vzniklo Středisko zahraniční výměny poštovních známek. I tato výměna, určená prostým sběratelům, však byla svázána přísnými pravidly a omezeními. Ale ani s obyčejným dopisováním se zahraničím to v oněch letech naši sběratelé neměli snadné. Počátkem 50. let při podávání i obyčejných dopisů např. do USA bylo dokonce nutné na poště u listovní přepážky předkládat občanský průkaz. A běda, bylo-li v dopisu celní a devizovou kontrolou nalezeno byť jen několik razítkovaných čs. známek haléřové hodnoty; pak byl dopis cenzurní poštou Praha 120 odesílateli vrácen s vloženým varovným textem.

Totéž se dělo, když tuzemský adresát dostal např. dopis z USA, ofrankovaný sérií 4c a 8c známek s portrétem TGM ke 110. výročí narození prezidenta v roce 1960. Dopis prostě čs. pošta zadržela a vrátila odesílateli v USA s nálepkou“Non admis/Nepřípustné“. Děly se však i jiné věci. V roce 1984 byla vydána série čs. známek k LOH v Los Angeles. Když se ČSSR připojila k Moskvě a olympiádu bojkotovala, tak byl původní text ze známek odstraněn a známky byly dány do oběhu jen jako na počest olympijského hnutí. Také Nobelovou cenou poctěný, ale režimu neposlušný básník Jar. Seifert nemohl být připomenut čs. známkou.

Jestliže po únoru 1948 musely být na čs. známkách zapomenuty portréty TGM, EB, MRŠ, pak teprve po Sametové revoluci mohli být tito zakladatelé čs. a české státnosti důstojně připomenuti čs. známkami spolu s jinými významnými osobnostmi našich dějin: dr. Miladou Horákovou, Janem Masarykem, Janem Palachem, zakladatelem českého skautingu A.B.Svojsíkem, Ferdinandem Peroutkou, Rafaelem Kubelíkem. Stále však máme dluh vůči dalším významným Čechům: statečnému letci RAF Josefu Františkovi, generálu Heliodoru Píkovi, významným českým osobnostem žijícím v emigraci: Operní pěvkyni Jarmile Novotné, klavírnímu virtuosovi Rudolfu Firkušnému, Alici Masarykové – první dámě Masarykovské republiky, a z předlistopadové doby Kardinálu Tomáškovi, zakladateli Společnosti pro lidská práva z roku 1968, za normalizace zakázané.

Toto vše bylo, či by mohlo být dokumentováno dobovými svědky, poštovními známkami a celistvostmi v našich sbírkách i ve sbírkách Poštovního muzea v Praze. Díky těmto němým, leč výmluvným svědkům, minulost nebude zapomenuta, ale připomínána i těm, kteří zapomínají.Od roku 1996 se však u nás objevil nový, zajímavý fenomén. Některé naše nové známky a celiny jsou představovány veřejnosti při slavnostních prezentacích a křtech. Tyto akce pořádají místní kluby filatelistů ve spolupráci s muzei, galeriemi, podniky, městy a kraji za účasti starostů, primátorů, hejtmanů, poslanců a senátorů. S tím spojené autogramiády výtvarníků a rytců vzbuzují stále větší pozornost veřejnosti a posilují zájem o krásné známky ČR, které tak nenákladně propagují.

Děkuji jménem SČF České poště, že dnešní akcí umožnila obě dějinné události a jejich průvodní jevy si připomenout. Dnes představená známka s národní trikolorou a daty 17.11.1939 – 1989 bude nám všem trvalou upomínkou.

(Projev Lumíra Brendla k výstavě, prezentaci a křtu nové známky "17.11.1939 - 1989" u příležitosti akce GŘ ČESKÉ POŠTY, pondělí 16.11.2009 na poště v Jindřišské ulici)
http://informace-scf.blogspot.com/2009/11/k-vystave-nove-ceske-postovni-znamce.html

18. 11. 2009

Pressenotiz der Arbeitsgemeinschaft Jugoslawien und Nachfolgestaaten e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kollegen und Freunde,

fast 16 Jahre Mitgliedschaft in der Arge Jugoslawien und über 12 Jahre geschäftsführendes Vorstandsmitglied - zuständig für den Bereich Finanzen und Verwaltung - das reicht, so meine ich zumindest, zumal meine beruflichen und privaten Aktivitäten mit zunehmenden Alter nicht nachlassen sondern eher zunehmen.

Ich habe zum 31. 12. 2009 beim Vorstand der Arge Jugoslawien um Rücktritt aus meinem Amt gebeten und gleichzeitig meine Mitgliedschaft in unserer Arge zum 31. 12. 2009 gekündigt.

Ebenso hat meine Frau Uschi Opel Ihre langjährige Tätigkeit im Bereich Redaktion Südost-Philatelie zum selben Zeitpunkt niedergelegt.

Aber ich werde mich keinesfalls, was den philatelistischen Bereich angeht zur Ruhe setzten, dafür habe ich mich doch in den letzten Jahren zu sehr engagiert, ich werde mich weiterhin um die Balkan-Philatelie kümmern. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Arbeitsgruppe Balkan-Philatelie jetzt nach aussen hin zu öffnen und allen Philatelisten Zugang zu verschaffen. Wir wollen hier bewusst neue Wege beschreiten und in einer verschlankten Arbeitsgruppe all das angehen, was in einem Verein möglich oder eben nicht möglich war. Vieles wird in dieser Arbeitsgruppe anders und für viele ganz neu sein.

Hier die wichtigsten Neuerungen:
- kein aufgeblähter Vorstand - nur wenige Verantwortliche
- keine Mitgliedergebühr - Spenden werden jedoch nicht zurückgewiesen
- keine Jahreshauptversammlungen
- keine Nachrichtenblätter - alle Beiträge von Mitgliedern werden ohne weitere aufwendige Bearbeitung durch uns ins Internet gestellt
- keine Pflichtbeiträge für den BDPh e.V. - wer möchte kann jedoch über unsere XING-Philateliegruppe weiterhin zum selben ermässigten Preis von der Mitgliedschaft beim BDPh e.V. profitieren. Hier folgt der Link zur kostenlosen XING-Anmeldung:
http://www.xing.com/app/signup


Unser neues Internetportal
www.balkanphilatelie.de öffnet zum 01. 12. 2009.
Wer mehr wissen möchte, besucht uns hier oder kontaktiert mich.

Werden auch Sie Mitglied bei der Arbeitsgruppe Balkan-Philatelie, bevor es andere werden!
(E-Mail oder sonstige formlose Beantragung reicht)

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern, Freunden und Kollegen, die mich in den letzten Jahren unterstützt haben und ich wünsche der Arge Jugoslawien weiterhin ein positives Weiterbestehen.

Ihr oder Euer Jörg Opel

Jörg Opel
Arbeitsgruppe Balkan-Philatelie
12249 Berlin, Schefferweg 2
Tel.: +4930/7756302
Fax: +4932/223740095
Mob: +49175/1650406
Twitter:
http://twitter.com/BalkanPhila
MSN:
welcome@flyandfly.de
MySpace:
welcome@flyandfly.de
GMX:
flyandfly@gmx.de
Skype: welcomeflyandfly.de
Yahoo: welcomeflyandfly
AIM: FLYandFLYde
ICQ: 448244640
Google-Talk: flyandfly.de
VoipDiscount: flyvoipfly
Mail:
info@balkanphilatelie.de
Internet:
www.balkanphilatelie.de

13. 11. 2009

Philalux 2010Ve dnech 1. až 4. července příštího roku se v hlavním městě lucemburského velkovévodství Luxemburku uskuteční prestižní evropská filatelistická výstava pod záštitou FEPA.

Není bez zajímavosti, že v průběhu výstavy Philalux 2010 dojde ke slavnostnímu křtu společných známek české a lucemburské pošty k 700. výročí nástupu Lucemburků na český trůn. Známka přináší kromě jiného hlavně portréty Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Slavnostní inaugurace známek bude 2. července 2010 v rámci tzv. "Českého dne". Jan Lucemburský je významnou postavou lucemburských dějin a společné státní uspořádání se těší v Lucembursku velké úctě, paměti národa a lucemburská strana se chystá na velkolepou oslavu těchto společných známek.

Soutěžní třídy Philaluxu jsou vypsány ve třídách Tradiční filatelie, Poštovní historie, Tematické filatelie, Jednorámových exponátů uvedených tříd, Mládeže a Literatury. Zájemci o vystavování se mohou přihlásit u místopředsedy SČF pro zahraniční styky - Ing. Víta Vaníčka na e-mailové adrese:
vit.vanicek@volny.cz

Specializovaná výstava je pořádaná Luxemburskou filatelistickou federací s podporou Luxemburské pošty. Patronát byl udělen Evropskou federací filatelistických asociací (FEPA) s uznáním Světové filatelistické federace (FIP).

http://www.philalux2010.lu/

B. J.

Výstava v PM: Josef Provazník


Josef Provazník, úřední fotograf ministerstva pošt a telegrafů

Výstava je veřejnosti přístupná od 25. listopadu 2009 do 21. února 2010. Denně mimo pondělí a státních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Poštovní muzeum, Nové mlýny , Praha 1

Česká pošta slaví výročí 17. listopaduV těchto dnech si připomínáme 20. výročí listopadových událostí, které stály u zrodu sametové revoluce. Jako vzpomínku na tento den si mohou lidé pořídit speciální razítko, dopisnici či známku, které pro ně Česká pošta připravila.

Ruka s klíči jako symbol na razítku

Od pondělí 16. listopadu si mohou zájemci přijít pro příležitostné poštovní razítko na hlavní poštu v pražské Jindřišské ulici. Jsou na něm vyobrazeny klíče, které jsou úzce spjaty právě se sametovou revolucí. Razítko bude možné získat do konce listopadu.

Dopisnice se sv. Václavem

Symbolické devítky a 17. listopad

Výstava na hlavní poště

Celý text Marty Selicharové: http://www.cpost.cz/cz/aktualne/tiskove-zpravy/2009/ceska-posta-slavi-vyroci-17--listopadu-id28783/

Nový informační web Svazu českých filatelistůNový informační web Svazu českých filatelistů najdete na adrese: http://www.informace-scf.blogspot.com/

Dejte si tuto adresu do svých oblíbených a navštěvujte ji, navštěvujte ji, navštěvujte ji.
Správcem je Vladimír Munzberger. Informace a příspěvky posílejte na adresu: sekretariat@informace-scf.cz

Blahopřejeme!
B. J.

9. 11. 2009

Masky vesmíru, reflexe o lidských představách vesmíruMASKS OF THE UNIVERSE, REFLECTIONS HOW HUMANS SEE THE UNIVERSE
ANDRÉ SCHEER, THE HAGUE, NETHERLANDS
--

Tváře - masky vesmíru aneb jak si lidé představují vesmír, obyvatele vesmíru a záhadné nekonečno...

To je v podstatě téma zajímavého námětového exponátu, možná snad i exponátu spíše otevřené třídy od Andrého Scheera z Nizozemí. kromě jiného jsou v celém exponátu nezvykle použity dvojlisty, které tvoří logické a velkoprostorové celky, avšak ve svém důsledku jde o netradiční pojetí 16 listového standardního rámu.

Materiál jaký může být sběratelským trhákem především pro mladší ročníky je k vidění na Exponetu pod kódem 0570: http://www.japhila.cz/hof/0570/index0570a.htm

Zveme Vás k návštěvě.
B. J.

6. 11. 2009

III. Den české filatelie v Poštovním muzeu v Praze

Čtvrtek 5. listopadu byl v Poštovním muzeu v Praze zasvěcen už třetímu ročníku akce Den české filatelie. Jeho pořadateli jsou Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum, Svaz českých filatelistů a Klub Filatelie. I letos šlo o klubovou akci určenou členům SČF, KF a hostům PM (vstup byl na pozvánky, které členové SČF a KF s předstihem obdrželi; pro ostatní veřejnost bylo muzeum v tento den uzavřeno).

Už od rána se v muzeu scházely desítky filatelistů, ale i nesběratelů-obdivovatelů českých poštovních známek, které uvítala Patricia Tošnerová, kurátorka Poštovního muzea a autorka či spoluautorka řady publikací z oboru poštovní historie (filatelisté ji znají např. jako spoluautorku dvou dílů Monografie čs. a českých poštovních známek a poštovní historie – Pošta v ghettu Terezín a 90 let Poštovního muzea; výběrem ilustrací se podílela i na práci Historický vývoj názvů pošt J. Kratochvíla a na dalších titulech). Řada návštěvníků už od rána využívala možnost nákupu filatelistického materiálu v prodejně muzea (ta byla otevřena po celý den).

Jako v minulých letech, i tentokrát byla prvním bodem programu komentovaná prohlídka vybrané části známkové expozice umístěné ve velkém výstavním sále v přízemí muzea. V trezorových skříních jsou tu na výsuvných panelech představeny ukázky ze sbírek známek a celistvostí Československa, České republiky a některých evropských i mimoevropských států. I letos jimi návštěvníky provedl znalec František Beneš. V předchozích dvou ročnících si účastníci akce prohlédli exponát naší první republiky, kde se soustředili na některé méně známé rarity a zajímavosti, a sbírky klasiky některých evropských států. Tentokrát se podrobněji věnovali specializované sbírce Rakouska, která je oprávněně považována za chloubu muzea. F. Beneš jim přiblížil okolnosti vzniku a vývoje tohoto i v mezinárodním měřítku ojedinělého souboru, připomněl osobnosti, které se na jeho tvorbě podílely, a to vlastně už od založení muzea, a představil i řadu rarit, jež jsou v něm obsaženy. Upozornil i na rozličné přístupy, které se v průběhu desetiletí na tvorbě exponátu projevily, a jaké důsledky to má pro jeho současnou podobu. Plánovaná hodina uběhla jako voda a byl tu další bod programu.Tím byla komentovaná prohlídka výstavy Jana Kavana Poštovní známky a drobná grafika, která začala hodinu před polednem. Výstava je umístěna v prvním patře muzea, v hlavní chodbě a v takzvaných Navrátilových saloncích, a průvodcem byla návštěvníkům osoba nejzasvěcenější, kterou byl sám autor – Jan Kavan. Poutavým způsobem přiblížil svůj přístup při přípravě a tvorbě návrhů na poštovní známky, kreseb na obálky dne vydání a příležitostných razítek. Na emisi Zvony popsal své jednotlivé tvůrčí i organizační kroky, od převzetí zadání, přes vyhledávání informací o historických zvonech, konzultace s odborníky-zvonaři, návštěvy jednotlivých zvonic v různých místech republiky, sběr obrazových podkladů („na zvonici je obvykle málo místa, takže je obtížné zvon vyfotografovat s odstupem, nebývají tu ani dobré světelné podmínky, takže musíte použít blesk, což ale způsobí, že zanikne jeho plasticita i detaily a zobrazí se vlastně jen silueta, zvony jsou často zaprášené a nejsou tedy dobře vidět ozdobné prvky…“), komponování obrazu budoucí známky („bylo mi líto z tolika krásných zvonů vybrat je jeden, a tak jsem použil dva za sebou…“) i řešení výtvarných detailů („ozdobný nápis v okrajové části známky není určen pro čtení, je to jen připomínka, jak krásně jsou některé zvony vyzdobeny…“). Pro všechny účastníky prohlídky bylo tohle nahlédnutí do autorské kuchyně – zvlášť takhle otevřeně a upřímně podané – určitě velkým zážitkem.

Po obědě program pokračoval křestem nové poštovní známky Vánoce 2009. Za přítomnosti jejích tvůrců – výtvarnice Lenky Vohlídalové a rytce Jaroslava Tvrdoně, ji představili Alena Reichová, vedoucí pracovnice PM, a Břetislav Janík, vedoucí oddělení známkové tvorby ČP. Známku pak symbolicky sklenkou sektu pokřtili za jejího vydavatele Jiří Řehola, ředitel odboru poštovních služeb Ministerstva obchodu a průmyslu ČR, a za Českou poštu B. Janík, a slavnostně ji tak uvedli do poštovního provozu. Poté následovala autogramiáda jejích autorů.
Milou zajímavostí bylo představení stříbrné plakety Prix Olympia 2009, kterou od Mezinárodního olympijského výboru získala Česká pošta za známku k ZOH Turín 2006 (9 Kč Zimní lyžování žen, Pof. č. 460; o týden později byla opatřena přítiskem k vítězství K. Neumannové, Pof. č. 468). Účastníci toto významné ocenění – získané navíc v celosvětové konkurenci – mohli poprvé vidět na vlastní oči.

Co říci závěrem? Opět velmi vydařený den s mnoha spokojenými účastníky, za jehož upořádání patří dík především pracovníkům Poštovního muzea, kteří se velmi ochotně a přátelsky po celou dobu věnovali všem návštěvníkům a celou akci také organizačně zaštítili. Pořadatelé – PM, SČF a KF – se na místě shodli, že příští rok přijdou s dalšími novinkami, které výroční akci dále zpestří.

M. V.

Pohlednice z Českých Budějovic vyhrála

Nejvíce pohlednic z Česka posílají svým známým asi Nizozemci, Češi si je kupují především na památku a do svých sbírek.
Podle organizátora soutěže O nejhezčí turistickou pohlednici jižních Čech Marcela Goetze za to může i neustálé zdražování poštovného. „Pohled za dvě až pět korun se posílá za desetikorunu, do zahraničí stojí poštovné 17 korun. Jde přitom o propagaci památek, regionů a země,“ myslí si Goetz.
Nejvyšší známkou ve 14. ročníku soutěže šestatřicetičlenná porota ocenila pohled na českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. po letní bouřce.
zdroj: Metro, Jižní Čechy

4. 11. 2009

November 2009 Philatelic Auction

NOVEMBER 2009 Philatelic Auctions …


1st PROFILA AUKCIÓK - RFR CO. LTD. [No. 132] (HUNGARY)
2nd - 3rd DRESDNER BRIEFMARKEN-AUKTION GmbH [No. 160]
(ENGLAND)
2nd - 4th J. K. RIETDIJK POSTZEGELVEILUNG B.V. [No. 393]
(NETHERLANDS)
3rd ALLIANCE AUCTIONS [No. 137] (ENGLAND)
4th WARWICK & WARWICK LTD. [No. 643] (ENGLAND)
5th BOULE - PARIS [No. 94] (FRANCE)
5th HARMERS OF LONDON [Nos. 4778, 4781] (ENGLAND)
5th - 7th DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING B.V. (NETHERLANDS)
6th - 7th ULRICH FELZMANN BRIEFMARKEN-AUKTIONEN [No. 128]
6th - 7th RAUSS & FUCHS BRIEFMARKENAUKTIONSHAUS GmbH
[Nos. 145] (GERMANY)
7th CAMBRIDGESHIRE PHILATELIC AUCTIONS [No. 316]
(ENGLAND)
7th DARABANTH PHILATELIC & NUMISMATIC AUCTIONS COMPANY
LTD. [Nos. 10] (HUNGARY)
7th PAOLO GAZZERA STUDIO FILATELICO - UNION PHIL s.n.c.
[No. 14] (ITALY)
7th GOLDBERG COINS, STAMPS AND COLLECTIBLES [No. 56] (USA)
7th J. R. MOWBRAY INTERNATIONAL [No. 17] (NEW ZEALAND)
9th SPINK - London [No. 9034] (ENGLAND)
10th FILATELIA LLACH, S.L. (SPAIN)
10th SANDAFAYRE (HOLDINGS) LTD. [No. 137] (ENGLAND)
10th - 14th EARL P. L. APFELBAUM INC. [No. 1076] (USA)
11th CAVENDISH PHILATELIC AUCTIONS LTD. [No. 724] (ENGLAND)
11th DOROTHEUM GmbH & CO. KG (AUSTRIA)
11th DR. REINHARD FISCHER AUKTIONEN [No. 109] (GERMANY)
11th SPINK - London [No. 9032] (ENGLAND)
12th SAM HOUSTON PHILATELICS (USA)
12th SPINK - London [No. 9029] (ENGLAND)
13th – 14th RARITAN STAMPS INC. [No. 41] (USA)
14th ALAN BLAIR [No. 124] (USA)
14th PETER F. HARLOS KG [Nos. 27-28] (GERMANY)
14th RASDALE STAMP CO. [No. 402] (USA)
14th POSTZEGELVEILING LEOPARDI [No. 402] (NETHERLANDS)
14th BRIEFMARKEN-AUKTIONSHAUS HARALD RAUHUT [No. 123] (GERMANY)
14th PETER SEM KLASSIK PHILATELIE & AUKTIONEN GmbH
[No. 29] (GERMANY)
15th APEX PHILATELICS LTD. [No. 97] (ENGLAND)
15th TAKAHASHI STAMP COMPANY [No. 518] (JAPAN)
16th SOLER y LLACH SUBASTAS INTERNACIONALES, S.A.
[No. 298 – Spain, Spanish Colonies] (SPAIN)
17th ROUMET, S.A. [No. 521] (FRANCE)
17th - 19th DAVID FELDMAN USA [Nos. 1-2] (USA)
17th - 20th AUKTIONSHAUS CHRISTOPH GÄRTNER GmbH & CO. KG
[No. 12] (GERMANY)
17th - 20th SCHUYLER J. RUMSEY PHILATELIC AUCTIONS [No. 35] (USA)
18th - 19th CHERRYSTONE PHILATELIC AUCTIONS [No. 1109] (USA)
18th - 19th JÜRGEN GÖTZ e.K. INTERNATIONALES AUKTIONSHAUS
[No. 329] (GERMANY)
19th FRANCE INTERNATIONAL [No. 41] (USA)
19th SOLER y LLACH SUBASTAS INTERNACIONALES, S.A.
[No. 296 – Serbia/Balkans, Argentina] (SPAIN)
19th - 20th SPINK - SHREVES PHILATELIC GALLERIES [Nos. 119-120]
(USA)
20th - 21st STAMP CENTER [No. 265] (USA)
11th AUKTIONSHAUS NAHUES (GERMANY)
21st FILATELIA QUATTROBAJOCCHI [No. 23] (ITALY)
21st TROPICAL STAMPS INC. [No. 179] (USA)
21st – 22nd REGENCY-SUPERIOR LTD. [No. 77] (USA)
22nd HOUSE OF ZION [No. 78] (USA)
22nd JOHN SHEFFIELD PHILATELISTS LTD. [No. 153] (CANADA)
23rd - 24th SCHLEGEL BERLINER AUKTIONHAUS FÜR PHILATELIE GmbH
[No. 5] (GERMANY)
24th - 26th DAVID FELDMAN, S.A. (SWITZERLAND)
25th MILLENNIUM PHILATELIC AUCTIONS [No. 47] (AUSTRALIA)
25th - 26th KARL PFANKUCH & CO. [No. 192] (GERMANY)
25th - 28th THOMAS HØILAND FRIMÆRKEAUKTION A/S [No. 132]
(DENMARK)
26th - 28th SCHWANKE & SOHN BRIEFMARKENAUKTIONEN GmbH
[No. 322] (GERMANY)
27th - 28th AIX-PHILA BRIEFMARKEN-AUKTIONSHAUS GmbH [No. 45]
(GERMANY)
27th - 28th GUNTER LOTH BRIEFMARKEN-AUKTIONEN [No. 151]
(GERMANY)
27th - 28th POSTZEGELVEILING RIJNMOND [No. 62] (NETHERLANDS)
27th - 29th SFK - AUCTION HOUSE [No. 33] (SERBIA)
28th VIENNAFIL AUKTIONEN GmbH (AUSTRIA)
28th - 29th JAPAN STAMP AUCTIONS [No. 61] (JAPAN)

DECEMBER 2009 Philatelic Auctions …

Refer to ‘Auctioneers Announcements’ WebPage for Details.

2nd Warwick & Warwick [No. 644 - Philately] (ENGLAND)
3rd Status International [No. 262] (AUSTRALIA)
4th Walter Fuerst Philately [No. 8] (SWITZERLAND)
5th Jennes und Klüttermann [No. 46] (GERMANY)
5th Stade Auktionen [No. 19] (GERMANY)
8th Earl P. L. Apfelbaum Inc/ [No. 1079] (USA)
9th Mercurius AG (SWITZERLAND)
9th Warwick & Warwick [No. 645 - Collectibles] (ENGLAND)
9th Spink - London [No. 9034 - Malta] (ENGLAND)
10th Spink - London [No. 9037 – Missing Colors] (ENGLAND)
10th Spink – Shreves Galleries [No. 121] (USA)
13th Essex Stamp Auctions [No. 6] (ENGLAND)
20th Takahashi Stamp Company [No. 519] (JAPAN)


NOVEMBER 2009 DETAILED AUCTION LISTINGS


1st PROFILA AUKCIÓK - RFR CO. LTD. (GmbH)
(Budapest, Hungary: Special Sale No. 132)

A very large public auction of Picture Postcards and Historical Photo Postcards
dominated by the Hungary and Hungarian Philatelic Areas, but including other Worldwide.

Topics include Barracks, Flags, Heroic Statues, Historical Events and Places, and Militaria.

NOTE: Auction agent attendance services will not be available for this sale.

NOTE: The entire Profila Auctions sale catalog can be viewed on their WebSite [see below].

TEL [36] 1 485-5060 FAX [36] 1 485-5069
E-Mail:
Info@Profila.hu
WebSite:
http://www.profila.hu


2nd - 3rd DRESDNER BRIEFMARKEN-AUKTION GmbH
(Dresden, Germany: Sale No. 160)

A 3,604-Lot public auction primarily offering comprehensive German States, Germany, German Offices Abroad, German Occupations, and German Colonies, and also including much better General Foreign, being conducted at the Dresdner Briefmarken-Auktion Sales Venue located at Bürgerstraße 36, Dresden (directly across from their Dresdner Offices), beginning daily promptly at 11:00 AM (first Monday Session) or 10:00 AM (first Tuesday Session).

Better General Foreign is found in the listings of listings of Austria (listed as Österreich, Lot Nos. 354-391), Peoples Republic of China (Lot Nos. 463-517), France (Lot Nos. 255-275), Liechtenstein (Lot Nos. 303-323), Monaco (Lot Nos. 332-342), Poland (Lot Nos. 393-396), Switzerland (Lot Nos. 415-443), and the Zeppelin Mails (Lot Nos. 178-231)

The sale also offers better Copper, Silver and Gold Coins (Lot Nos. 1-98, primarily from Germany and the German Areas, but also incl examples representing Canada, Chile, México, and the United States), Banknotes (Lot Nos. 99-112, from the German Areas), and Vintage Picture Postcards (Lot Nos. 113-152).

NOTE: The entire Dresdner Briefmarken-Auktion GmbH catalog can be viewed on the auctioneer's WebSite [see below].

TEL [49] 351 8 48.93.67 FAX [49] 351 8 48.87.88
E-Mail:
Info@Dresdner-Briefmarkenauktion.de
WebSite:
http://www.dresdner-briefmarkenauktion.de


2nd - 4th J. K. RIETDIJK POSTZEGELVEILUNG B.V.
(Den Haag, Netherlands: Auction No. 393)

5,523 Lots of specialized Netherlands and the Dutch Colonies, and supplemented by a nice selection of General Foreign, primarily Western Europe, but also including the British Commonwealth and other Worldwide.

TEL [31] 70 364-7957 FAX [31] 70 363-2893
E-Mail:
Info@Rietdijk-Veilingen.nl or J.Kuin@Rietdijk-Veilingen.nl
WebSite:
http://www.rietdijk-veilingen.nl


3rd ALLIANCE AUCTIONS
(Bishop’s Stortford, Hertfordshire, England:
Public Auction No. 137)

A 1,568-Lot public philatelic auction catalog of Great Britain, British Commonwealth, and General Foreign Postage Stamps and Postal History, and including a large section of Collections and Mixed Lots, the sale being conducted beginning a 12:00 PM at the Bury Lodge Hotel, Bury Lodge Lane, at Stanstead Airport (just east of M11).

The sale begins with a very eclectic selection of large lots representing Worldwide Single-Countries, Autographs, British Commonwealth Omnibus Issues, Topicals / Thematics, Cinderellas, Picture Postcards (Lot Nos. 213-290), Covers, Philatelic Literature (Lot Nos. 348-415) Coins and Banknotes, Cigarette Cards (Lot Nos. 418-435) and Ephemera.

The British Commonwealth and other General Foreign offered much moderate value material not normally found in the philatelic auction market, but that is very difficult to locate at the local dealer or stamp bourse/fair.

The comprehensive Great Britain section (Lot Nos. 1144-1568) includes QV-QEII eras Single Stamps and Covers, Unexploded Booklets, FDCs and Commemorative Covers, Presentation Packs, PHQ Cards, Officials, Postal Fiscals and Revenues, Regional and Local Issues, and Collections and other Mixed Lots.

NOTE: The entire auction catalog can be viewed on the user-friendly Alliance Actions WebSite [see below].

TEL [44] 1279 758.854 FAX [44] 1279 758.859
E-Mail:
JohnFAuld@aol.com
WebSite:
http://www.allianceauctions.com


4th WARWICK & WARWICK LTD.
(Warwickshire, England: Sale No. 541)

853 Lots of Great Britain, British Commonwealth, and General Foreign Postage Stamps, Postal History, Collections, Accumulations, and other Large Lots, offered at a public auction conducted at the historic Warwick Courthouse Auction Room, Jury Street, Warwick, beginning at 12:00 Noon.

The sale begins with a very comprehensive selection of large lots representing Worldwide Mixed and Single-Countries, as well as Autographs, British Commonwealth Omnibus Issues, Topicals / Thematics (incl 25 Lots being part of a large Worldwide “Art’ Collection, broken down geographically), and Stamp Boxes.

The British Commonwealth and other General Foreign incls much in the way of moderate value items normally not found in the philatelic auction market, and that is elusive when searching the stocks of the local stamp dealers or stamp bourse/fair participants.

The comprehensive Great Britain section (Lot Nos. 631-853) includes Postal History, QV-Decimal Issues used and unused Singles, FDCs, the Channel Islands, and the Isle of Man.

NOTE: The entire Warwick and Warwick Ltd. auction catalog can be viewed on their very user-friendly WebSite [see below].

TEL [44] 1926 49.90.31 FAX [44] 1926 49.19.06
E-Mail:
Info@WarwickAndWarwick.com or Bids@WarwickAndWarwick.com
WebSite (HomePage and Catalog):
http://www.warwickandwarwick.com
WebSite (Catalog): http://www.auction-net.co.uk


5th BOULE - PARIS
(Paris, France: Sale No. 94)

A specialized 248-Lot sale of upscale, key Italian States Stamps and Covers being conducted on that Thursday at the Boule-Paris Office, located at 10 rue de la Grange Batelière, Paris.

The listings include strong sections of 1850-1854 Lombardy-Venetia (Lot Nos. 1-141), 1852-1857 Modena (Lot Nos. 152-211), 1859-1861 Naples (Lot Nos. 212-216), 1852-1857 Parma (Lot Nos. 217-232), 1851-1861 Sardinia (Lot Nos. 233-239), 1852-1868 Roman States (Lot Nos. 240-243), 1851 Tuscany (Lot Nos. 244-245), and classic Italy having very heavily-franked Covers (Lot Nos. 246-248).

NOTE: The entire catalog for both sales is currently available at the Roumet, S.A., WebSite in the French and English language texts [see below].

TEL [33] 1 40.22.60.04 (Paris) or [377] 93.15.05.12 (Monaco)
FAX [33] 1 40.22.06.12 (Paris) or [377] 93.50.61.50 (Monaco)
E-Mail:
Contact@Boule-Philatelie.fr or Info@Boule-MC.com
WebSite:
http://www.boule-mc.com


5th HARMERS OF LONDON
(London, England: Sale Nos. 4778, 4781)

Two specialized sales, each presented in an individual catalogue, and offered at a public auction scheduled at the Harmers of London Offices located at the Light Box Office Building - No. 11, 111 Power Road, Chiswick, London on that Thursday at 1:30 PM (Sale No. 4778) and 4:00 PM (Sale No. 4781)

~~~ Sale No. 4778 – All-World Stamps and Postal History. The sale includes a Specialized Collection of Kent, England, Postal History, comprehensive and exceptional Great Britain (w/ a large selection of ‘Penny Black’ Issues both on and off Cover), and British Commonwealth and Foreign Countries, highlighted by key Peoples Republic of China (Lot Nos. 572-614), a complete Sheet-of-30 of the 10¢ rose Danish West Indies ‘Royal Mail Steam Packet Company’ Ship Letter Local issue (Lot No. 615), Gibraltar, India, Spain (Lot Nos. 634-637, incl the 1937 Pan-American Postal Union Congress Booklet), and specialized Tasmania and Victoria.
~~~ Sale No. 4781 – The Italian Post Office in Alexandria, Egypt. An absolutely intriguing and wonderful selection of 40 different rare covers from this very difficult collecting area
NOTE: The entire Harmers of London auction catalogue can be downloaded from their WebSite [see below].

TEL [44] 171 629-0218 FAX [44] 171 495-0260
E-Mail:
Auctions@Harmers.demon.co.uk
WebSite:
http://www.Harmers.com


5th - 7th DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING B.V.
(Weesp, Netherlands)

Multi-1000s of Lots of Netherlands and the Dutch Colonies, and General Worldwide Postage Stamps and Postal History.

The very comprehensive Netherlands section includes all the collecting aspects for the country, ranging from the Pre-Adhesive period to the very fine classics, to the scarcer modern issues, and including the Officials, Telegraph and Parcel Post Stamps, and FDCs.

The Dutch Colonies section includes better material from the Netherlands Antilles, the Dutch Indies (inclusive for the colonial classic to the Republic of Indonesian eras, and with many of the better Japanese Occupation issues), and Suriname.

The General Foreign section includes many better items, and is well worth the viewing.

NOTE: The entire De Nederlandsche Postzegelveiling B.V. auction catalog can be viewed on their WebSite in the Dutch and English language texts [see below].

TEL [31] 294 43.30.20 FAX [31] 294 43.30.55
E-Mail:
Info@NPV.nl
WebSite:
http://www.NPV.nl


6th - 7th ULRICH FELZMANN BRIEFMARKEN-AUKTIONEN
(Düsseldorf, Germany: Sale No. 128)

A 5,150-Lot public auction offering comprehensive German States, Germany, the German Offices Abroad, German Colonies, German Occupation Issues, and General and Specialized Worldwide, being conducted during six sessions over 2 days at the Hotel Nikko located at Immermannstraße 41, Düsseldorf, beginning promptly at 10:00 AM daily.

The sale includes strong sections of better classic-era German Aerophilately (Lot Nos. 1-19), Do-X Flight Covers (Lot Nos. 20-32), North and South Atlantic Catapult Post Mails (Lot Nos. 33-44), Worldwide FFCs and other Aerophilately (Lot Nos. 45-78), Zeppelin Collectibles and other Memoribilia (Lot Nos. 79-123, w/ Porcelain Soup Bowl, Dinner Dish, and Egg Cups; Passenger Tickets, 4-Piece Coffee + Tea Set, Men’s Razors, etc.), 1909-1939 Zeppelin Mails (Lot Nos. 124-486), Rocket Posts (Lot Nos. 487-531), and Balloon Posts (Lot Nos. 532-541).

General Foreign of special note are many, and would be included in the listings of the comprehensive Austria (listed as Österreich, Lot Nos. 802-854), the Peoples Republic of China (Lot Nos. 608-611), classics-era British Guiana (Lot Nos. 613-618), Bulgaria (Lot Nos. 689-691, incl Mi 206K Inverted Airmail), Liechtenstein (Lot Nos. 773-789, w/ the rare 35Rp green Perf 11-ö, and the Mi 257U-266U ‘Famous Men’ as lower-right Imperforate Corner Margin Singles), Mauritius (Lot Nos. 638-639, incl SG 3 1d red-orange, SG 8a 2d blue w/ ‘PENOE’ Error), Russia (Lot Nos. 863-917, incl classical through neo-modern better), Switzerland (Lot Nos. 924-976, incl Pioneer Flight Covers), and Thailand (Lot Nos. 647-675)

NOTE: Printed versions of the Auction Catalogue are available for a Fee Euro 10 - outside of Europe US$15 is required.

NOTE: The catalog for this auction is available on the very user-friendly Ulrich Felzmann Briefmarken-Auktionen WebSite in both the German and English language texts [see below].

TEL [49] 211 550.440 FAX [49] 211 550.44.11
E-Mail:
Info@Felzmann.de
WebSite: http://www.felzmann.de


6th - 7th RAUSS & FUCHS BRIEFMARKENAUKTIONSHAUS
GmbH
(Stuttgart, Germany: Auction No. 145)

A multi-1000s public auction of primarily general and specialized Germany, and also including other better Europe.

TEL [43] 1 533.33.12 FAX [43] 1 535.61.71
E-Mail:
Rauss-Fuchs@T-OnLine.de
WebSite:
http://www.rauss-fuchs.de or
Contract WebSite (Catalog):
http://www.philasearch.de


5th - 7th DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING B.V.
(Weesp, Netherlands)

Over 5,600 Lots of Netherlands and the Dutch Colonies, and General Worldwide Postage Stamps and Postal History.

The very comprehensive Netherlands section includes all the collecting aspects for the country, ranging from the Pre-Adhesive period to the very fine classics, to the scarcer modern issues, and including the Officials, Telegraph and Parcel Post Stamps, and FDCs.

The Dutch Colonies section includes better material from the Netherlands Antilles, the Dutch Indies (inclusive for the colonial classic to the Republic of Indonesian eras, and with many of the better Japanese Occupation issues), and Suriname.

The General Foreign section includes many better items, those meriting special interest including

NOTE: The entire De Nederlandsche Postzegelveiling B.V. auction catalog can be viewed on their WebSite in the Dutch and English language texts [see below].

TEL [31] 294 43.30.20 FAX [31] 294 43.30.55
E-Mail:
Info@NPV.nl
WebSite:
http://www.NPV.nl


5th - 7th ULRICH FELZMANN BRIEFMARKEN-AUKTIONEN
(Düsseldorf, Germany: Sale No. XXX)


NOTE: Printed versions of the Auction Catalogue are available for a Fee Euro 10 - outside of Europe US$15 is required.

NOTE: The catalog for this auction is available on the very user-friendly Ulrich Felzmann Briefmarken-Auktionen WebSite in both the German and English language texts [see below].

TEL [49] 211 17.29.20 FAX [49] 211 1.72.92.11
E-Mail:
Info@Felzmann.de or Felzmann@mon.de
WebSite:
http://www.felzmann.de


7th CAMBRIDGESHIRE PHILATELIC AUCTIONS
(Ely, Cambridgeshire, England: Auction No. 316)

A 2,751-Lot public auction of moderate-higher value Great Britain, the British Commonwealth, and other General Foreign Postage Stamps, Postal History, Collections, Accumulations, and other Large Lots, the auction being conducted on the Saturday beginning at 1:00 PM at the Hiams Social Club, Putney Hill Road, Prickwillow (slightly NW of Ely).

The sale commences with a large section (+112 Lots) of General Foreign Mixed Lots and Collections, including several interesting cover lots, Topical/Thematic groupings, Commonwealth Omnibus Issues, and even Cigarette Trading Cards.

Larger sections of Great Britain and the British Commonwealth areas include comprehensive Aden, Australia, the Bahamas, Bahrain, Barbados, Bechuanaland, very much Bermuda, British Guiana, the British Virgin Islands, Burma, Canada, Cayman Islands, in-depth Ceylon, the Cook Islands, Cyprus, Falkland Islands, Gambia, Hong Kong, a large amount of the Malaysian States, a very large group of New Zealand, Rhodesia, St. Christopher, St. Vincent, and the Turks and Caicos.

The General Foreign incls better offerings of Belgium, France and the French Colonies, Germany and all of the German Areas, Greece, and Switzerland.

A diligent study of the listings will prove to benefit the collection of both the general and specialist philatelist, as many moderately valued, yet elusive, items are heavily sprinkled throughout the listings.

NOTE: The complete catalog for this auction is available on Cambridgeshire Philatelic Auctions WebSite [see below].

TEL [44] 1353 66.39.19 FAX [44] 1353 66.41.27
E-Mail:
BobCarr@CPA-Ely.co.uk
WebSite:
http://www.cpa-ely.co.uk


7th DARABANTH PHILATELIC & NUMISMATIC
AUCTIONS COMPANY LTD.
(Budapest, Hungary: Public Auction No. 10)

Three specialized groupings of Postage Stamps, Postal History, and Picture Postcards devoted to all phases of in-depth Hungary philatelia and other better General Foreign offered at a public auction taking place at the 4-Star Radisson SAS Hotel Békes located at Terez Körut 43, 1067 Budapest.

~~~ Session I (Lot Nos. 1-2811, 9:30 AM) – Postage Stamps and Postal History, including Hungary and a wide selection of Worldwide.

~~~ Session II (Lot Nos. 4000-4830, 2:00 PM) – The Richard Stark (USA) Specialized Collection of Hungary.

~~~ Session III (Lot Nos. 20000-22412, 2:00 PM) – International Vintage Picture Postcards.

NOTE: Auction agent attendance services will not be available for this sale.

NOTE: The complete catalog for this auction is available on the Darabanth Philatelic & Numismatic Auctions Co. Ltd. WebSite [see below].

TEL [36] 1 317-4757 FAX [36] 1 318-4035
E-Mail:
Info@Darabanth.hu or Peter@Darabanth.hu
WebSite: http://www.darabanth.hu


7th PAOLO GAZZERA STUDIO FILATELICO -
UNION PHIL s.n.c.
(Moncalieri [Torino], Italy: Public Auction No. 14)

A 3,569-Lot auction of Postage Stamps and Postal History highlighted by better Italian States, the Kingdom and the Republic of Italy, Italian Offices Abroad, Italian Colonies, San Marino, and Vatican City, all being knocked-down at the new Union Phil Offices located at via San Maurilio 20 [entrance at via Santa Marta 8], Milan, beginning at 10:30 AM (Session I), 2:30 PM (Session II), and 5:00 PM (Session III).

The sale includes comprehensive sections of Antique Documents (Lot Nos. 1-85), Aerophilately (Lot Nos. 1540-1550), and Military Mails (Lot Nos. 1551-1772)

NOTE: The entire Paolo Gazzera Studio Filatelico auction catalogue can be viewed on their WebSite [see below].

TEL/FAX [39] 11 640-7760, [39] 335 683-3720, [39] 331 666-4501 [Moncallieri]
TEL/FAX [39] 2 86.91.56.55, [39] 331 666-4500, [39] 331 666-4502 [Milan]
E-Mail:
Contact@FilateliaGazzera.com or Antica@FilateliaDelRe.com
WebSite:
http://www.filateliagazzera.com or http://www.unionphil.com


7th GOLDBERG COINS, STAMPS AND COLLECTIBLES
(Beverly Hills, CA; Public Auction No. 56)

A two part 751-Lot public auction Space, Aviation, Manuscripts, and Other Collectibles being conducted at the Goldberg Offices located at 350 South Beverly Drive – Suite 350, Beverly Hills, CA, the first session beginning a 10:00 AM, and the second session beginning at approximately 2:30 PM.

~ 1st Session – Manuscripts and Collectibles (Lot Nos. 1-458) – A very eclectic and most interesting selection, which incls the following highlights:

~~~ Lot 001 – ca. 1450 Gutenberg Bible Leaf from the Book of Job
~~~ Lot 002 – 11th April 1912-dated Titanic ‘Certificate of Clearance [Seaworthiness]’, documenting the opinion 4 days previous to the sinking!
~~~ Lot 018 – 1968 Salvador Dali etching of John Fitzgerald Kennedy
~~~ Lot 045 – a 1797 George Washington-signed ‘Bank of Alexandria’ Check
~~~ Lot 046 – a 1781 George Washington-signed 2-page Letter detailing the Defense of the Mohawk Valley, New York
~~~ Lot 062 – a 1788 Benjamin Franklin-signed document as President of the Supreme Council of Pennsylvania (‘B. Franklin, Presid.t’)
~~~ Lot 097 – 1798 Napoleon Bonaparte-signed document appointing a Jewish interpreter for the Army in Egypt
~~~ Lot 119 – the 1958 Frank Lloyd Wright ‘Guggenheim Museum’ Archive
~~~ Lot 145 – 1925 D. H. Lawrence 40-page Unfinished Autograph Manuscript of The Flying Fish
~~~ Lot 146 – a very attractive ca. 1920 early edition of Le Fantôme de l’Opéra signed by the author, Gaston Leroux
~~~ Lot 217 – an 1869 General George Armstrong Custer-Autographed Letter to Lt.-General Sheridan detailing perceived potential problems with the ‘Southern Tribes’ Indians
~~~ Lot 243 – 1862 Confederate General Thomas J. ‘Stonewall’ Jackson-signed signed battlefield letter regarding spies
~~~ Lot 255 – 1918 Freiherr Manfred von Richthofen (a.k.a., the ‘Red Baron’) boldly-autographed sepia Photo Postcard
~~~ Lot 263 – ca. 1760 British Cased Pair of Full-Size Box-Lock Flint Pistols
~~~ Lot 372 – 1938 Boxing Gloves autographed by both Joe Louis and Franklin D. Roosevelt
~~~ Lot 425 – Lady’s ca. 2.35 carats Diamond 18K White-Gold Ring
~~~ Lot 461 – a 5-to-6 Million-year old Saber-Toothed Tiger Skull

~ 2nd Session – Space and Aviation (Lot Nos. 458-751) – a strong grouping, which incls the following highlights:

~~~ Lot 519 – 1962 ‘Group 2’ Gemini Program Astronauts Candidates Autographed Photo
~~~ Lot 533 – 1966 Gemini Program Robert T. McCall ‘Edward H. White, Spacewalk’ Original Painting
~~~ Lot 538 – 1966 Gemini Program Gemini 11 FLOWN Complete Flight Plan
~~~ Lot 541 – Apollo Program FLOWN ‘Hasselblad’ Camera and Telephoto Lens
~~~ Lot 643 – 1971 Apollo Program Apollo 15 FLOWN ‘Sample Scale’

NOTE: The entire Goldberg Coins and Collectibles auction catalogue can be downloaded from their WebSite [see below].

TEL (310) 551-2646 FAX (310) 551-2626
E-Mail:
Info@GoldbergCoins.com
WebSite:
http://www.goldbergcoins.com


7th J. R. MOWBRAY INTERNATIONAL
(Wellington, New Zealand: Public Auction No. 17)

1,135 Lots of specialized New Zealand, and other better British Commonwealth, and including hundreds of Collections, Accumulations, and other Large Lots (Lot Nos. 1-360) at public auction taking place on that Saturday at the West Plaza Hotel, 110-116 Wakefield Str., Wellington, beginning at 1:00 PM.

This auction features estates from which collections and single lots have been selected, incl the Ernie Leppard Philatelic Estate offering selections of the New Zealand 1d ‘Universal’ Unexploded Booklets and Booklet Pane varieties, some of which are the only-recorded examples. Also offered is a comprehensive selection of New Zealand Die Proofs for the 1949 and 1952 ‘Royal Visits’, beginning with only recorded Mint NH 3d ‘HMS Vanguard’ (Lot No. 727); these stamps were prepared for use but not issued owing to the King’s poor health.

There is a strong range of early New Zealand Postal Fiscals and Revenue Stamps, of special note being Lot No. 841 (QV 25/- to £10 long types mint), and Lot No. 834 (a Used 1867 QV £ö / 6d Fiscal). ‘Full Face Queen’ collectors should be pleased, as over 3,500 are offered (incl Lot Nos. 465-467, being the rarely seen Pin Roulettes).

New Zealand Errors incl possibly the largest extant block of 1996 ‘Teddy Bear ’ Health Issue, ‘Mill Reel Joins’ on the 3d and 8d 1953 ‘Coronation’ and 1c ‘Government Life’ Issues, Color Errors of the 30c ‘Mount Cook’ definitive and 23c lake with olive green frame, a pair of interesting ‘Letter Box Booklets exhibiting the inner surface layer exhausted, the 2003 ‘Christmas’ Issue missing the black fern, and the 2004 $2 ‘Olympic Games’ Issue with Inverted Laminate (Lot Nos. 779, 735, 823, 676, 740, 894, 745 and 746). The New Zealand 1898 Pictorial Issue offers an impressive 1908 reduced 3d ‘Huias’ as a Block-of-9 w/ 2 different perf 14 x 15 heads (Lot No. 557).

Aerophilately offers one of a handful of covers flown in 1928 from Blenheim to Sydney on the Southern Cross, as well as some even earlier domestic flight covers. The Great Britain incl ‘Penny Blacks’ and ‘Two Penny Blues’, as well as the Mulreadies. United States items incl Covers (w/ a 1864 33¢ rate Halifax-Boston-London-Melbourne Cover w/ a PFC [Lot No. 1155], an apparently earlier-than-recorded-usage Sc E2 1888 10c Special Delivery Cover [Lot No. 1157], and the very scarce Sc RL1 & RL1a 1917 Customs Fee Revenue Stamps).

NOTE: The entire J. R. Mowbray International auction catalog can be viewed on their WebSite [see below].

TEL [64] 6 364-8270 FAX [64] 6 364-8252
E-Mail:
John.Mowbray@Xtra.co.nz
WebSite:
http://www.mowbraycollectables.co.nz


9th SPINK - London
(London, England: Sale No. 3027)

A 305-Lot specialized public auction of the ‘Smith’ Collection of Malta, to be conducted a the Spink Auction Galleries, 69 Southampton Row, Bloomsbury, London, beginning promptly at 2:30 PM.

This very fine collection heralds the classic issues, and includes numerous Large and Small Die Proofs, imperforate Plate Proofs, Multiples, ‘SPECIMEN’ Overprints (incl the rare Samuel Type D5 on Wmk ‘CC’ paper, of which only 4 have been recorded), a Cover with the Earliest-Recorded Usage of the Halfpenny stamp (13th December 1860), and a large number of better Postal History / Covers.

NOTE: The Spink-London catalogue for this auction is available to view at their user-friendly WebSite [see below]

TEL [44] 20 7563.4000 FAX [44] 20 7563.4066
E-Mail: DParsons@Spink.com or NStartup@Spink.com
or
GCroton@Spink.com
WebSite :
http://www.spink.com


10th FILATELIA LLACH, S.L.
(Barcelona, Spain)

A 1,506-Lot sale covering all phases of Spain and the Spanish Colonies (as well as General Foreign) Postage Stamps and Postal History, to be conducted at the Filatelia Llach Offices located at Diagonal 489, Barcelona.

Some of the better General Foreign of note are included in the listings of Australia (Lot Nos. 1042-1116, incl many key 10/-, £1 and £2 ‘Roos), the Falkland Islands (Lot Nos. 1160-1179), Fiji (Lot Nos. 1180-1197), numerous and attractive moderate value French Colonies (Lot Nos. 752-1015) Germany (listed as Alemania, Lot Nos. 599-670), Japan (Lot Nos. 1341-1383), and Saudi Arabia (listed as Arabia Saudita, Lot Nos. 687-702).

TEL [34] 93 410-5000 FAX [34] 93 419-4728
E-Mail:
FiLlach@FilateliaLlach.com
WebSite:
http://www.filateliallach.com


10th SANDAFAYRE (HOLDINGS) LTD.
(Knutsford, Cheshire, England: Auction No. 5167)

3,724 Lots of Great Britain, the British Commonwealth, and General Foreign Postage Stamps and Covers.

The sale also is highlighted by the listings of better Austria, WWII Concentration Camp and Ghetto Mails, Gibraltar (w/numerous attractive high values), Great Britain (w/ much better QV era), the Italian States and Italy, and the Samoa Postal-Fiscals.

The sale includes a very nice mix of middle value to upscale items, and presents many scarce items seldom encountered in auction; a careful perusal of items listed in your collecting areas may very well prove to be of interest.

NOTE: Auction agent attendance services will not be available for this sale.

NOTE: The complete catalog for this auction is available on the Sandafayre (Holdings) Ltd. WebSite [see below].

TEL [44] 1565 65.32.14 FAX [44] 1565 65.16.37
E-Mail:
Stamp@Sandafayre.com
WebSite:
http://www.sandafayre.com


10th - 14th EARL P. L. APFELBAUM INC.
(Jenkintown [Philadelphia], PA: Sale No. 1076)

3,771 Lots of United States and General Foreign Postage Stamps and Postal History, as well as intact Collections, Accumulations, and other Large Lots at public auction conducted at their Earl P. L. Apfelbaum Offices, located at 261 Old York Road – Suite 831, Jenkintown [Philadelphia], Pennsylvania, offices auction room venue daily starting promptly at 9:00 AM.

The United States section is very comprehensive, and offers items ranging from the Classic through to the Modern eras, as well as the Back-of-the-Book Airmails, Postage Dues, Officials, Parcel Posts, Revenues. Also offered in this category are the Confederate States, the Canal Zone, the Danish West Indies, Guam, Hawaii, the U.S. Administration of the Philippines, the Ryukyu Islands, and the United Nations.

The British Commonwealth and other General Foreign also are well represented, with many better items being included within the in-depth listings.

NOTE: The entire Earl P. L. Apfelbaum Inc. catalog can be viewed on their WebSite [see below].

TEL (267) 763-0216 or (800) 523-4648
FAX (267) 763-0227
E-Mail:
Bids@ApfelbaumInc.com or Missy_A@ApfelbaumInc.com
WebSite:
http://www.apfelbauminc.com


11th CAVENDISH PHILATELIC AUCTIONS LTD.
(Derby, England: Sale Nos. 724)

A 933-Lot public auction of Great Britain and Worldwide Postage Stamps and Postal History presented at a public auction being conducted at the Cavendish Philatelic Auctions Ltd. Offices, Cavendish House, 153-157 London Road, Derby.

The sale includes several specialized collections and other important consignment types:

~ - The 1840 ‘Fores, Spooner & Hume’ Caricatures’ Collection
~ - The Angus C. Parker Collection of Iceland: Part II

Included in the very comprehensive listing is a powerful assortment of upscale postal history items, just some of these gems noted as follows:

~~~ Lots 064-087 – Maritime Mails: Numerous 19th Century ELs + FLs with various British Accountancy Handstamps.
~~~ Lot 098 – Gibraltar: an 1860 Mediterranean Steamer Mail Cover ==> England with the P&O S.S. Ceylon ‘A83’ Mailboat alpha-numerical oblit [Est £500]
~~~ Lots 104-112– Military Mails: Numerous 19th Century items incl Crimea War, Siege of Kimberly, Trinidad WWI P.O.W. Cover, etc.
~~~ Lot 237 – Canada: 1898 ‘Map’ Stamp (Plate 5 – State 1), the renowned only-recorded mint ½ Sheet-of-50 from the rarest of the printing plates [Est £1200]
~~~ Lot 328 – Iceland: ‘JAN MAYEN / EXPEDITION cachet on a wonderfully franked 1911 Cover ==> England [Est £1500]
~~~ Lot 331 – Iceland: 1902 purple ‘FLATEYRE’ Crown Cancellation on an uprated Postal Card ==> France [Est £1200]
~~~ Lot 332 – Iceland: the very rare ‘106’ (Tjorn) numerical oblit on an 1912 uprated Postal Card ==> England [Est £1200]
~~~ Lot 455 – Puerto Rico: a spectacular 1859 British P.O. ‘San Juan’ Crowned Circle cover ==> Spain with an additional Puerto Rico green 1Realles neatly cancelled by an attractive oblit (paying the internal postage) [Est £800]
~~~ Lot 511 – Great Britain: the stated-to-be most famous and important item of all the Postal Reform Propaganda – the June 1838 Giant ‘Single’ and Mini ‘Double’ Letter-Sheets [Est £2000]
~~~ Lot 524 – Great Britain: 28th April 1855 single-sheet original letter signed ‘Rowland Hill’ [Est £750]
~~~ Lot 85 – Heligoland: 1813 Envelope-Letter ==> London with the very rare London Foreign Branch double-ring ‘No. 1’ cds [Est £500]

NOTE: The complete catalog for this auction is available on the Cavendish Philatelic Auctions Ltd. WebSite [see below].

TEL [44] 1332 250.970 FAX [44] 1332 294.440
E-Mail:
Stamps@CavendishPhilAuc.demon.co.uk
WebSite:
http://www.cavendish-auctions.com


11th DOROTHEUM GmbH & CO. KG
(Vienna, Austria)

A Stamps and Postal History public auction. The sale will be conducted at the prestigious and historic Palais Dorotheum auction house , located at Dorotheergaße 17, Vienna.

Strong in Austria and the Austrian Areas Postage Stamps and Postal History, the sale also include much in the way of General Foreign, primarily from the European Areas.

NOTE: The entire Dorotheum GmbH. auction catalog can be viewed on the auctioneer's WebSite [see below].

TEL [43] 1 515 60-299 or [43] 515 60-309 (Gerhard Babor)
FAX [43] 1 515 60-508
E-Mail:
Stamps@Dorotheum.at
WebSite:
http://www.dorotheum.com


11th DR. REINHARD FISCHER AUKTIONEN
(Bonn, Germany: Auction No. 109)

Several 1000s Lots emphasising Germany and the German Areas Postage Stamps and Postal History, but also including a large representation of other General Foreign.

NOTE: The bilingual German:English language catalog for this auction is available on the user-friendly Reinhard Fischer Auktionen WebSite [see below].

TEL [49] 228 26.31.30 FAX [49] 228 21.33.81
E-Mail:
ReinhardFischer@Briefmarkenauktion.net
WebSite:
http://www.reinhardfischerauktionen.de


11th SPINK - London
(London, England: Sale No. 9031)

A 345-Lot specialized public auction of Great Britain Stamps and Postal History, to be conducted at the Spink Auction Galleries, 69 Southampton Row, Bloomsbury, London, beginning promptly at 2:00 PM.

NOTE: The Spink-London catalogue for this auction is available to view at their user-friendly WebSite [see below]

TEL [44] 20 7563.4000 FAX [44] 20 7563.4066
E-Mail:
DParsons@Spink.com or NStartup@Spink.com
or
GCroton@Spink.com
WebSite :
http://www.spink.com


12th SAM HOUSTON PHILATELICS
(Houston, TX)

1,251 Lots of an all-United States auction featuring a wide range of material ranging from the Classic through to the modern, and including an excellent selection of Duck Stamps (with Federal and State Issues, Artist Signed & Remarqued Stamps, Proofs, Governor’s Editions, Federal and State Duck Prints, Fishing and Society Stamps, and more specialized items from this collecting area).

NOTE: The complete catalog for this auction is available on the Sam Houston Philatelics WebSite [see below].

TEL (281) 493-6386 or (800) 231-5926
FAX (281) 496-1455
E-Mail:
SHDuck@aol.com
WebSite:
http://www.SHPAuctions.com


12th SPINK - London
(London, England: Sale No. 9029)

A 696-Lot specialized public auction of the John Sacher Collection of West Africa Post-U.P.U. Postal History, to be conducted at the Spink Auction Galleries, 69 Southampton Row, Bloomsbury, London, beginning promptly at 10:30 AM (Lot Nos. 1-329) and 2:30 PM (Lot Nos. 330-696).

NOTE: The Spink-London catalogue for this auction is available to view at their user-friendly WebSite [see below]

TEL [44] 20 7563.4000 FAX [44] 20 7563.4066
E-Mail:
DParsons@Spink.com or NStartup@Spink.com
or
GCroton@Spink.com
WebSite :
http://www.spink.com


13th – 14th RARITAN STAMPS INC.
(Dayton, NJ: Auction No. 41)

1,236 Lots of key and otherwise desirable and/or esoteric General Worldwide Foreign Postage Stamps and Postal History.

The United States section (Lot Nos. 1-23) is highlighted by the Sc 294P1-299P1 1901 ‘Pan American Exposition’ issue as a complete set-of-6 Large Die Proofs, the Sc 3082a 1996 32¢ ‘James Dean’ imperforate Sheetlet-of-20, the Sc 3068u 1996 32¢ ‘Atlanta Olympic Games’ Imperforated se-tenant Sheetlet-of-20, the Sc C92d 1978 31 ‘Wright Brothers’ as a vertical se-tenant Pair with the black + yellow + magenta + blue + brown colors omitted, a 1931 Wiley Post-piloted ‘Winnie Mae’ Round-the-World Flight Cover, and a Sc K9 United States Offices in China NH top Plate No. Block-of-6.

The Great Britain and British Commonwealth sections (Lot Nos. 24-214) and Western Europe offerings are represented by a complete spectrum of the countries’ philatelia.

The detailed Russian Areas section is highlighted by a comprehensive group of Russia (including Empire, RSFSR, Soviet Union, Semi-Postal, Air Post Postage Stamps and Postal History, Offices Abroad, 1918-1922 Civil War and Zemstvo items), as well as Azerbaijan, Estonia, Georgia, Latvia, Lithuania, Russian Finland, the Ukraine, and Western Ukraine.

Eastern Europe includes selections of Bulgaria, Central Lithuania, Czechoslovakia, Estonia, and Poland. The Asia section is represented by better material from China, Japan, both Koreas, Macao, Mongolia, sand the Vietnams.

NOTE: The entire Raritan Stamps Inc. auction catalogue can be viewed on their WebSite [see below].

TEL (732) 422-2124 FAX (732) 422-2125
E-Mail:
Info@RaritanStamps.com
WebSite:
http://www.raritanstamps.com


14th ALAN BLAIR
(Richmond, VA: Public Auction No. 124)

1,090 Lots of United States and General Foreign Postage Stamps and Postal History at a public auction being conducted in conjunction with VAPEX 2009 at the Lexington George Washington Inn and Conference Center, 500 Merrimac Trail, Williamsburg, VA, beginning at 6:30 PM.

TEL (804) 266-3071 or (800) 689-5602
FAX (804) 266-3071
E-Mail:
AlanBlair@Verizon.net
WebSite:
http://www.alanblairstamps.com


14th PETER F. HARLOS KG
(Wunstorf, Germany: Sale Nos. 27-28)

Over 7,000 all-periods Worldwide Covers and Postal History, highlighted by the Peter van Halteren Collection of 1945-1949 Germany Postal History.

Also offered are fine selections of 3rd Reich philatelia, Aerophilately, Censored Mail, Danzig, the German Colonies, Inflation-era Covers, Military Mails, the ‘Notopfer’ items, post-WWII material, and Zeppelin Mails.

NOTE: The entire Peter F. Harlos KG auction catalog can be viewed on their WebSite [see below].

TEL [49] 5031 91.37.70 FAX [49] 5031 91.37.71
E-Mail:
Info@Harlos-Auktion.de
WebSite:
http://www.harlos-auktion.de


14th POSTZEGELVEILING LEOPARDI
(Nijverdal, Netherlands: Public Auction No. 164)

8,505 Lots of primarily Netherlands and the Dutch Colonies Postage Stamps and Postal History, but also including other Western Europe and other Worldwide.

NOTE: The complete catalog for this auction is available on the Postzegelveiling Leopardi WebSite [see below].

TEL [31] 548 65.58.55 FAX [31] 548 65.50.88
E-Mail:
info@Leopardi.nl
WebSite:
http://leopardi.nl


14th RASDALE STAMP CO.
(Westmont [Chicago], IL: Auction No. 402)

+++ The Rasdale Public Auction No. 402 is dedicated by the family to the memory of Joseph Richard (“Dick”) Rasdale 1939-2009 +++
1,418 Lots of United States and General Foreign Postage Stamps, Postal History, and a very large group of Collections, Accumulations, and other Large Lots.

The United States section includes classics through modern, and is highlighted by a large number of 1847 5¢ and 10¢ Issues, better Banknotes, Columbians and Trans-Mississippi’s, Washington-Franklins, the Air Mails (incl many Zeppelin issues), and Back-of-the-Book (including better Ducks). If you are in need of possibly discounted postage, this sale contains several dozen lots having a total face value in excess of $60,000.

The United States Postal History section is highlighted by a Sc 505 5¢ rose Cliché Error on Cover. The General Foreign singles section is very well balanced with British Commonwealth, Western and Eastern Europe, Scandinavia, Asia, Latin America, and large section of Middle East. Most of the worldwide singles lots are a continuance of the Philip G. Hodges, of the Philatelic Consultants Company [Atlanta], Philatelic Stocks Estate (this Estate’s Part 1 was sold during the auctioneer’s August 2009 auction). The Collection group offers in excess of 600 Lots of United States, British Commonwealth, Western and Eastern Europe, Scandinavia, Asia, Latin America, and large section of Middle East highlighted by an Austria group that was an award winning exhibit.

NOTE: The catalog for this auction is available on the Rasdale Stamp Company WebSite [see below].

TEL: (630) 794-9900 FAX (630) 794-9958
E-Mail:
RasdaleAuctions@aol.com
WebSite:
http://www.RasdaleStamps.com


14th BRIEFMARKEN-AUKTIONSHAUS
HARALD RAUHUT
(Mülheim an der Ruhr, Germany: Auction No. 123)

A comprehensive multi-1000s public auction being conducted at the Rauhut Auction Galleries venue located at Reichspräsidenten 21-21, in Mülheim an der Ruhr, the sales rooms being located 600 meters from the Harald Rauhut offices.

The auction is highlighted by nice offerings of Germany, the German Areas, and General Worldwide Postage Stamps and Postal History. The Collections and other Large Lots, Dealers Stocks, and Accumulations section is especially strong.

NOTE: The complete catalog for this auction is available on the very user-friendly Briefmarken-Auktionshaus Harald Rauhut WebSite (every lot is illustrated) [see below].

TEL [49] 208 3.30.98 or [49] 208 39.07.25
FAX [43] 208 38.35.52
E-Mail:
Harald.Rauhut@Rauhut-Auktion.de
WebSite:
http://www.rauhut-auktion.de


14th PETER SEM KLASSIK PHILATELIE &
AUKTIONEN GmbH
(Gundelsheim, Germany: Auction No. 29)


674 Lots of Worldwide Postage Stamps and, primarily, Postal History. The majority of the offering represents Germany, but there are also better or otherwise desirable sections of Western Europe.

TEL [49] 951 4.26.20 FAX [49] 951 4.30.48
E-Mail:
Peter@Peter-Sem.de
WebSite:
http://www.peter-sem.de


15th APEX PHILATELICS LTD.
(Crowhurst, Lingfield, Surrey, England: Sale No. 97)

Exactly 1,000 Lots of moderate-through-upscale value Great Britain, British Commonwealth, and General Foreign Postage Stamps and Postal History offered at public auction taking place at the Lingfield Park Racecourse, Lingfield, Surrey (10 minutes from M25 [J6] and the M23 [J10], 20 minutes from Gatwick Airport) beginning promptly at 1:30 PM.

The very wide range of primarily British Commonwealth material allows for advantageous opportunities for both the collector and the dealer.

NOTE: The entire auction catalog can be viewed on the user-friendly Apex Philatelic Ltd. WebSite [see below].

TEL [44] 1342 833.413 Or [44] 20 8541.0200
FAX [44] 1342 833.892 Or [44] 20 8541.0288
E-Mail:
Admin@ApexStamps.com
WebSite:
http://www.apexstamps.com


15th TAKAHASHI STAMP COMPANY
(Tokyo, Japan: Public Auction No. 518)

Over 400 Lots in an all-Japan public auction offered in a Japanese-language catalog; although in the Japanese-language, the lot listings are profusely illustrated, and are simple to decipher.

Highlights of the sale include very strong sections of classic-era postage stamps and postal history, and includes material seldom encountered in Australian, North American, and European public philatelic auctions.

Although not listed on their WebSite (see below) at this time, plans to include auction lot listing on the Internet are planned for the near future.

NOTE: Auction agent attendance services will not be available for this sale.

TEL: [81] 3 573-5370 FAX: [81] 3 3572-0661
E-Mail:
TakahashiStamp@Nifty.com or Kenjiro6985@Nifty.com
WebSite: http://www.takahashistamp.com


16th
SOLER y LLACH SUBASTAS
INTERNACIONALES, S.A.
(Barcelona, Spain: Public Auction No. 298)

A 1,233-Lot public auction of upscale Spain and Spanish Colonies Postage Stamps and Postal History highlighted by the very comprehensive Ignacio Prats Collection of 1862-1900 Cuba, the auction being conducted at the Soler y Llach Offices, Calle Beethoven 13, Barcelona, beginning at promptly at 5:00 PM.

The very extensive Spain section includes every possible aspect of that country’s philatelia, ranging from the Pre-Adhesive and Classic eras, through to the Modern and Back-of-the-Book philatelia, and including Proofs and Essays, Telegraph Stamps, Locals, and the Postal History of the Spanish Civil War.

The Spanish Offices and Colonies sections incls representations from Spanish Administration Andorra, Cuba, Elobey, Fernando Poo, Ifni, the Philippines, Spanish Guinea, the Spanish Marianas, Spanish Morocco, and the Spanish Sahara.

NOTE: The catalog for this Soler y Llach Subastas Internacionales, S.A. auction is available for viewing on their WebSite [see below].

TEL [34] 93 201-8733 FAX [34] 93 202-3306
E-Mail:
SyL@SoleryLlach.com
Website:
http://www.soleryllach.com


17th ROUMET, S.A.
(Paris, France: Auction No. 521)

1,230 lots of Postage Stamps and Postal History devoted to all phases of France philatelia, and including the French Offices Abroad and the French Colonies, the sale being conducted from the Roumet Offices, 17 rue Drouot, Paris, at 6:00 PM.

NOTE: The entire catalog is currently available at the Roumet, S.A., WebSite in the bilingual French:English language texts [see below].

TEL [33] 1 47.70.00.56
FAX [33] 1 47.70.41.17 or [33] 1 70.81.70.59
E-Mail:
Roumet@Roumet.fr
WebSite:
http://www.roumet.fr


17th - 19th DAVID FELDMAN USA
(New York, NY: Sale Nos. 1-2)

A very major offering of Postage Stamps, Postal History, Collections, Estates, Accumulations, and other Large Lots.

~~~ Sale No. 1 (Tuesday, 17th November) – The Harold Kass Collection of United States Stamps and Major Errors. An outstanding collection formed mostly in the late 1980s through to the 1990s offers numerous attractive Philatelic Foundation-certified NH Stamps and Major Errors, the Errors selection being very impressive.

~~~ Sale No. 2 (Wednesday-Thursday, 18th-19th November) – United States and Worldwide Stamps, Covers, and Collections. Includes the Charles Fitz ‘Murder in Philately’ Exhibit Collection.

NOTE: The David Feldman USA auction catalogs can be viewed on their WebSite [see below].

TEL (212) 997-9200 FAX (212) 997-9222
E-Mail:
Info@DavidFeldmanUSA.com
WebSite:
http://www.DavidFeldmanUSA.com


17th - 20th
AUKTIONSHAUS CHRISTOPH GÄRTNER
GmbH & CO. KG
(Bietigheim-Bissingen, Germany: Auction No. 12)

A 4-day, 15,700-Lot, mega-auction of Worldwide Covers and other Postal History covering virtually every stamp-issuing entity presented in three individual sales catalogs, to be sold beginning promptly at 9:00 AM daily on the auction dates at the Auktionshaus Christoph Gärtner Offices sales venue located at Steinbeisstraße 6+8, Bietigheim-Bissingen (ca. 12 miles north of Stuttgart, and 12 miles south of Heilbronn).

The sale includes innumerable highlights, just a fraction of them illustrating the wide variety of highlights being offered would include the following single items and sections:

~ Volume 1 – Europe, the Overseas Areas, Topicals / Thematics.

~~~ Arctic – Over 20,000 Expedition Mails, Flight Covers, Ship Mails, Letters, Stationery, Postal Cards, Pictures Postcards, Maximum Cards, QSI-Cards, Literature, and all other documentation types attributed as the Walter Gerke Collection of the Postal History of the Arctic (Lot Nos. 1-352)
~~~ India and the Indian States - A powerful and extremely comprehensive offering with all the possible aspects of the country’s philatelia, and featuring the ‘F. Wheeler’ Collection of India (Lot Nos. 1887-2246)
~~~ Luxembourg – A wide-ranging specialized offering which presents the full spectrum of the country’s philatelia, just some of the highlights being a rare 1480 FL from the Austrian ‘Hapsburg’ Period, 1588-1709 FLs from the Spanish Period, 1726-1795 FLs from the Austrian Period, 1795-1803 FLs from the French Period, 1814-1821 FLs from the Provisional Government Period, 1827-1830 FLs from the Dutch Period, 1836-1839 ELs from the Belgian Period, the Grand Duchy Government, a large selection of the 1st Issue, and better later Issues, to incl the Officials (Lot Nos. 5718-6205)

~ Volume 2 – German States, Germany, German Offices Abroad, German Colonies, German Occupation Issues.

~~~ Württemberg – A 1st Issue Mi 1 1Kroner used on a stunning 1852 small size, one-of-a-kind, elegantly ornamentally-decorated Stuttgart ==> Cannstadt Lady’s Cover (Lot No. 7936).

~ Volume 3 – Collections.

~~~ Argentina – a comprehensive Collection of Argentina Ship Mail Postal History: 1810-1932, contained in 6 albums (Lot No. 10233).
~~~ Australia – a beautifully-mounted 1843-1982 Australia Postage Dues Postal History Collection, which incls 122 Covers, scarce origins such as Norfolk Island and Samoa, Ship Letters, and more (Lot No. 10265).
~~~ Brazil – A very large accumulation of Revenue Stamps, primarily Imperforates and Proofs from the 1930s (Lot No. 10338).
~~~ British Colonies – a fine range of mounted, mostly almost complete, collections, with key offerings incl for the Bahamas (Lot No. 10271), Gold Coast (Lot No. 10523), India (Lot No. 10577), St. Christopher (Lot No. 11158).
~~~ Cuba – an extensive group of 1889-ca. 1900 Die Proofs and Plate Proofs (Lot No. 10444).
~~~ India – a wide-ranging selection of the Indian States and India covering all aspects of the country’s varied philatelia (Lot Nos. 10576-10750).
~~~ Jordan – a magnificent, primarily mint, extensively comprehensive 1920s-1950s Exhibition Collection neatly mounted on hand-made pages which includes the many key items: the 1st issue complete incl the 1pi silver ovpt w/ BPA Certificate (Gi. 5a), a vertical Pair of the 2pi olive-green w/ the ovpt variety (Gi. 6+6a), and the rare 9pi ochre (Gi. 8), and much more (Lot No. 10862).
~~~ Korea – an 8-volume 1884-1960 mounted collection being mint but primarily NH + stockbook of duplicates and Used, incl numerous varieties, Souvenir Sheets, and others (Lot No. 10901).
~~~ Netherland – an exceptional plus-1000 items well-annotated mounted collection of the Railroad Postal History of the Netherlands, which incls 1st Issues (incl a 15¢ Pair w/ the scarce ‘Exp. Moerdijk’ cancel, the rare ‘Rotterdam Brievenbus’ cancel, and a box full of related Ticket, Bills, Time Table, and other ephemeral items (Lot No. 13343).
~~~ Poland – a strong grouping which incls a mounted 73-page Exhibition Collection of key Pre-Adhesives, the 1st Issue with ‘9’ [Góra Kalwarya], ‘85’ [Hrubieszów], ‘182’ [Lódz], ‘191’ [Kalisz], ‘282’ [Kibarty], etc. numerical oblits, Russia Used in Poland, the 1914-1918 German Occupation, the 1915-1918 Austro-Hungarian Occupation (Lot No. 13496).
~~~ Poland – a powerful well-described and ann330-Cover mounted collection representing the very difficult postally-used 1944 Poland ‘Lublin’ Issue [Sc 341-343. Mi 380-382, Fischer 339-341], all the items being expertized by J. Z. Piekut (Lot No. 13517).

NOTE: The entire Auktionhaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG auction catalogue can be viewed on their user-friendly German:English bilingual WebSite [see below].

TEL [49] 7142 789.400 FAX [49] 7142 789.410
E-Mail:
Info@Auktionen-Gaertner.de
WebSite:
http://www.auktionen-gaertner.de


17th - 20th SCHUYLER J. RUMSEY PHILATELIC AUCTIONS
(San Francisco, CA: Sale No. 35)

3,691 Lots of United States and United States Possessions Postage Stamps, Postal History, and Collections and Accumulations, and other Large Lots, offered at public auction at the Schuyler J. Rumsey Philatelic Auctions Offices, 47 Geary Street – Ste 500, San Francisco, beginning daily at 10:00 AM.

This comprehensive sale is highlighted by the Howard Mader Collection of Western Postal History, which includes California Towns and Expresses, the States of Washington and Oregon, and all other Western States. The Collection also includes a nice selection of United States Postal Cards.

Also offered is a vintage United States Carriers and Locals Collection, highlighted by many items not appearing in the philatelic auction market for more than 50 years. Closing the sale is a comprehensive section of United States and United States Possessions collections and accumulations offered intact.

NOTE: The entire Schuyler Rumsey Philatelic Auctions catalogue can be viewed on their WebSite [see below].

TEL (415) 781-5127 FAX (415) 781-5128
E-Mail:
SRumsey@RumseyAuctions.com
WebSite:
http://www.rumseyauctions.com


18th - 19th CHERRYSTONE PHILATELIC AUCTIONS
(New York, NY: Auction No. 1109)

A very comprehensive 1,887-Lot offering representing United States and Worldwide Postage Stamps, Postal History, Proofs, Essays and other rare and esoteric related philatelia at a public auction being conducted at their modern, conveniently located, mid-town Manhattan Cherrystone Auction Galleries, located at 119 West 57th Street, on the 3rd Floor.

There are very fine selections of United States, Europe, British Commonwealth, South America and Asia, all being offered on behalf of several estates and various owners.
There are especially strong sections of United States and the United States Possessions, a collection of Great Britain and British Commonwealth, Turkey Ottoman Empire Postal History with some important rarities, a nice group of Censored Mail from Iran, plus additional items from the ‘Vladivostok’ Collection of Russia. The sale closes with over 100 lots of Collections and Accumulations, all being offered intact.
NOTE: The entire Cherrystone Philatelic Auctions catalog can be viewed on their WebSite [see below]. Most of the single lots are accompanied by quality color scans, and Opening Prices are updated daily.

TEL (212) 977-7734 FAX (212) 977-8652
E-Mail:
Info@CherrystoneAuctions.com
WebSite:
http://www.cherrystoneauctions.com


18th - 19th JÜRGEN GÖTZ e.K. INTERNATIONALES
AUKTIONSHAUS
(Oberkirch, Germany: Auction No. 329)

A 5,926-Lot public auction very strong in Germany and the German Areas Postage Stamps Postal History, and Collections, but also offering a nice selection of General Foreign, and being sold at the Jürgen Götz e.K. Internationales Auktionhaus Offices located at Steinhof 12, Oberkirch (ca. 7 mile north-east of Offenburg), beginning at 10:00 AM daily.

General Foreign of specific interest will be found in the listings of Albania (Lot Nos. 2832-2858), Austria (listed as Österreich, Lot Nos. 3198-3423), Israel (Lot Nos. 2728-2745), Liechtenstein (Lot Nos. 2967-3124), the Netherlands (Lot Nos. 3140-3195), Switzerland (Lot Nos. 3466-3785), and the United States (Lot Nos. 2787-2829, incl many better classics-era Covers)

The sale also offers moderate value and some better Worldwide Copper, Silver and Gold Coins (Lot Nos. 5865-5926, the better represented by the Netherlands)

NOTE: The entire Jürgen Götz e.K. Internationale Auktionhaus auction catalog can be viewed on their German:English:French trilingual language WebSite [see below].

TEL [49] 7802 9.34.40 FAX [49] 7802 59.03
E-Mail:
GoetzAuktion@T-OnLine.de
WebSite:
http://www.goetz-auktion.de


19th FRANCE INTERNATIONAL
(Gibsonia, PA: Sale No. 41)

A 2,882-Lot Topical/Thematic-themed sale, highlighted by previously-unoffered India Stamp Photo Essays, attractive 1960s-1970s Preliminary Watercolor Artwork from the Peoples Democratic Republic of Korea (North Korea) stamp printer’s archives, and Imperforates of Peru.

The sale also includes a huge selection of Topical/Thematic Meter Cancels, expanded sections for ‘Medicine’ and the ‘Red Cross’, and a section for a newly-offered topic: “Peace”.

NOTE: Auction agent attendance services will not be available for this sale.

NOTE: The catalog for this auction is available on the Reinhard Fischer Auktionen WebSite [see below].

TEL: (724) 443-8580 FAX (724) 443-8599
E-Mail:
Stamps@SalsGiver.com
WebSite:
http://www.stampsbythemes.com


19th SOLER y LLACH SUBASTAS
INTERNACIONALES, S.A.
(Barcelona, Spain: Public Auction No. 296)

Two specialized sales at public auction being conducted at the Soler y Llach Offices, Calle Beethoven 13, Barcelona, beginning at promptly at 4:00 PM (‘Balkans’) and 5:00 PM (‘Argentina’).

~~~ The ‘Balkans’ Stamp and Postal History Collection – a comprehensive collection primarily representing 19th Century Serbia, and being replete in the number of seldom-seen Covers, to incl scarce destinations such as Austria (Lot Nos. 113, 116, 118, 120, 125), Belgium (Lot No. 97), Czechoslovakia (Lot No. 119), England (Lot No. 154), Germany (Lot No. 160), Hungary (Lot Nos. 117, 149, 16 Italy (Lot No. 121), Scotland (Lot No. 150), as well as Danube Steam Navigation Company / DDSG Covers (Lot Nos. 166-168, Negotin and Belgrade origins)

~~~ The Carlos Chaves Collection of Argentina – an excellent representation of the subject with numerous pieces of desirable postal history, to include the 1Peso brown ‘Buenos Aires’ Issue on an 1858 RMSPCo Cover ==> France (Lot No. 510), a 4Reales brown ‘Buenos Aires’ Pair on an 1858 Cover ==> Uruguay (Lot No. 512), a 4Reales green + 1Peso light blue on an 1862 Cover ==> Corrientes (Lot No. 522), a 1Peso blue Pair on an 1862 Cover ==> Italy (Lot No. 526), a 5Ctvos + 10Ctvos Pair General Issue on an 1864 Cover ==> Uruguay (Lot No. 531), a solo usage 60Ctvos black on an 1880 Registered Cover ==> England, a rare 1868 Buenos Aires Belgian Paquebot Cover ==> Italy (Lot No. 675), 1866-1877 French Maritime Mails (Lot Nos. 676-699), 1865-1878 Great Britain Maritime Mails (Lot Nos. 700-708), 1857-1876 Italian Maritime Mails (Lot Nos. 709-711), 1820-1894 classic-era Registered Mails (Lot Nos. 712-814), and more (Private Company Courier Company Covers, Railroad Mails, Street Letter Box Mails).

NOTE: The catalog for this Soler y Llach Subastas Internacionales, S.A. auction is available for viewing on their WebSite [see below].

TEL [34] 93 201-8733 FAX [34] 93 202-3306
E-Mail:
SyL@SoleryLlach.com
Website:
http://www.soleryllach.com


19th - 20th SPINK - SHREVES PHILATELIC GALLERIES
(Dallas, TX: Sale Nos. 119-120)

Three very important sales, each presented in an individual well researched and lavishly-illustrated catalog destined to become philatelic library standard references

~~~ Sale No. 118 (Thursday, 19th November) - The William H. Gross Collection of the Confederate States of America.
The impressive collection formed by William H. Gross of Important Civil War Postal History features the Confederate States Postmaster’ Provisionals. Mr. Gross is demonstrating his remarkable generosity by donating the entire sales proceeds to the Smithsonian National Postal Museum. These proceeds help facilitate an $8 million donation, which is the cornerstone gift to ensure a new, street-level National Gallery to house and exhibit the Nation’s Stamp Collection.
The Gross Collection of Important Confederate States Postal History is small in volume (81 Lots), but is a powerful assemblage of covers highlighted by several of the most famous Confederate States of America Postmasters’ Provisional covers extant. In addition, the sale also features selected Confederate States of America general issues on cover, as well as Union Patriotics.
~~~ Sale No. 119 (Thursday, 19th November) – The William H. Gross Collection of Important Postage Stamps and Postal History of British North America.
Another impressive collection formed by William H. Gross. Once again, both Sue and Bill Gross demonstrate their generosity by donating the entire sales proceeds to the Smithsonian National Postal Museum.
The Gross Collection of British North America is a relatively small (133 Lots), but reflects a remarkable assemblage of highly desirable and seldom seen rarities of the area.
~~~ Sale No. 120 (Friday, 20th November) – The Francisco and Edward Acevedo Collection of Puerto Rico Postal History: 1789 – 1900.
The Francisco and Edward Acevedo Collection is an interesting and comprehensive collection of early Puerto Rico postal history, with special emphasis on the early era from 1789 to 1900. From pre-philatelic postal routes up to the Spanish-American War period, the Acevedo Collection contains many rare and desirable covers, cancels and routes.
NOTE: The entire Spink - Shreves Philatelic Galleries auction catalog can be viewed on their WebSite [see below].

TEL (972) 788-2100 or (800) 556-7826
E-Mail:
Shreves@Spink.com
WebSite:
http://www.spinkshreves.com


20th – 21st STAMP CENTER
(Wilmington, DE: Auction No 265)

Over 1,600 Lots of United States and General Foreign Postage Stamps, Postal History, and Collections, Accumulations and other Large Lots. The auction also includes comprehensive sections of Deltiology, USPS Products, Numismatics, Sports Cards, and Philatelic References and Supplies.

Areas of particular interest would include the large lots of unused and used United States Civil War-era Patriotic Covers (Lot Nos. 43-54), and strong sections of Austria (Lot Nos. 1066-1086), Brazil (Lot Nos. 1097-1125), Canada (Lot Nos. 1155-1181), France and French Colonies (Lot Nos. 1206-1240), Germany and the German Areas (Lot Nos. 1242-1276), key Liechtenstein (Lot Nos. 1332-1343) and, Switzerland (Lot Nos. 1419-1433)

NOTE: The entire Stamp Center (Dutch Country) auction catalog can be viewed on their WebSite [see below].

TEL (302) 478-8740 FAX (302) 478-8779
E-Mail:
Auctions@TheStampCenter.com
WebSite:
http://www.TheStampCenter.com


11th AUKTIONSHAUS NAHUES
(Warendorf, Germany)

FURTHER INFORMATION NOT AVAILABLE

NOTE: The entire Auktionshaus Nahues catalogue can be downloaded from their WebSite [see below].

TEL [49] 2581 78.15.25 FAX [49] 2581 78.27.63
E-Mail:
Info@Nahues-Auktionen.de
WebSite:
http://www.nahues.auktionen.de


21st FILATELIA QUATTROBAJOCCHI
(Palermo, Italy: Auction No. 23)

A 8,254 Lot sale primarily offering comprehensive Italian States, Italy, the Italian Offices Abroad, and the Italian Colonies, as well as strong sections of San Marino and the Vatican, all being knocked-down at a public auction taking place on that Saturday at the Hotel NH Jolly Palermo, conveniently located at Foro Italico 22/B, Palermo, beginning at 9:30 AM.

The sale also includes strong sections of Vintage Italian Picture Postcards (Lot Nos. 7001-7057); Copper, Silver and Gold Coins (Lot Nos. 9001-9156, incl issues from Australia, France , Italy primarily, and Tunisia); Italian Banknotes (Lot Nos. 9157-9165); Vintage 1800s Italian Stocks and Bonds (Lot Nos. 9166-9172), Vintage Advertising Posters (Lot Nos. 9176-9188), Vintage Scenic Prints (Lot Nos. 9189-9201), Gold and other Antique and neo-Classical Watches (Lot Nos. 9202-9211); Vintage Pens, Silver Bowls and Silverware, 18K Gold Key Ring, etc, (Lot Nos. 9223-9254).

NOTE: The entire Filatelia Quattrobajocchi auction catalog can be viewed on their WebSite [see below].

TEL / FAX [39] 91 625.0309
E-Mail:
Info@QuattroBajocchi.com
WebSite:
http://www.quattrobajocchi.com


21st TROPICAL STAMPS INC.
(Ft. Lauderdale, FL: Sale No. 179)

1,700 Lots in an United States and General Foreign public auction being conducted at the Tropical Stamps Auction Gallery located at 5170 North Federal Highway – Suite 2, Fort Lauderdale, FL.

The sale incls numerous moderate value quality items, as well as scarcer singles and sets, and with issues ranging from the classics to the modern, and with varied Back-of-the-Book section including some Confederate States, Canal Zone, Guam, and Hawaii.

TEL (954) 351-9794 or (800) 634-0666
FAX (954) 351 0941
E-Mail:
TropStamps@aol.com


21st – 22nd REGENCY-SUPERIOR LTD.
(St. Louis, MO, and Beverly Hills, CA:
Auction No. 77)

A 2,807-Lot public auction of United States and General Foreign Postage Stamps, Postal History, Collections, Accumulations, and other Large Lots being conducted on Sunday, 22nd November, in conjunction with the Chicago Philatelic Society’s ChicagoPEx 2009 meeting and exhibition at the Sheraton – Chicago Northwest Hotel, ‘Paramount Room’ 3400 West Euclid Avenue, Arlington Heights, IL, beginning at 2:00 PM.

The sale contains numerous interesting consignments, to incl a large selection of Worldwide No. 1 issues (as listed by the Sc Catalog), and a comprehensive aggregate of the Balloon Montés Covers and related Ephemera from the 1870-1871 Franco:Prussian War 'Siege of Paris' operation (Lot Nos. 2149-2207).

The first session (11:00 AM, Saturday) begins with the United States and United States Possessions single stamp lots, which incls the 1847 Issues w/ shades and varieties, a Sc 39 90¢ blue ‘Washington’ w/ a clean cds, many better ‘Grills’, the Large Banknote Special Printings, a Sc 363 8¢ bluish paper ‘Washington’ Unused, Modern Errors highlighted by the Sc 2630c ‘New York Stock Exchange’ Missing Color, better Plate No. Blocks (incl the Sc 123 $1 ultramarine Postal Savings Plate No. Block-of-6 NH), Essays, and Proofs. The Canal Zone offers the famous ‘Missing Bridge’ Error NH.

The second session (11:00 AM, Sunday) includes the General Foreign Singles, United States and General Foreign Postal History, Collections, Accumulations, Box Lots, and other Large Lots.

The British Commonwealth features better Great Britain, as well as India (incl the Sc 36a / SG 85a and Sc 40a / SG 92a Double Impression Errors). France is represented by the rare 1849 tête-bêche Pairs Used (Sc / Y&T 3c / 3d = $6,600, 6c / 4c = $13,500, 8b / 7d = $172,500, all w/ Certificates) and other better, Iceland, Italy and the Italian Areas w/ varieties, and the Vatican City.

The United States Postal History section offers several Confederate States Covers, an 1851 Canton MS ‘Odd Fellows’ Fancy Cancel cover (Lot No. 1992), an 1865 San Francisco-origin Lincoln ‘Mourning’ Cover (Lot No. 2004), and an APS-Certified Sc 544 as an Earliest Date Used [17 December 1922] on a Picture Postcard (Lot No. 2014). The section also incls better Postal History from the Faeroe Islands, Great Britain, and a Russia ‘Zemstvo’ Issue Bisect on full Cover.

NOTE: The complete catalog for this auction is available on the Regency Stamps Ltd. WebSite (see below).

TEL (314) 361-5699 or (800) 782-0066
FAX (314) 361-5677
E-Mail: Bid@RegencySuperior.com (General E-Mail Correspondence)
DKols@RegencySuperior.com (David M. Kols, President)
ALipkin@RegencySuperior.com (Alan Lipkin, Sr. Vice President)
WebSite:
http://www.RegencyStamps.com


22nd HOUSE OF ZION
(Redwood City, CA; Sale No. 78)

A 754-Lot Israel, Palestine, and other Holy Land Postal History and Vintage Picture Postcards public auction being conducted on Sunday, 22nd November, in conjunction with the Chicago Philatelic Society’s ChicagoPEx 2009 meeting and exhibition at the Sheraton – Chicago Northwest Hotel, 3400 West Euclid Avenue, Arlington Heights, IL, beginning at 2:00 PM.

The sale is highlighted by comprehensive sections of Arab material, Autographs, the Holy Land, Israel, Judaica, Palestine, WWI Covers, and featuring over 175 Lots of 1948 Locals, Interim Period items, and Essays.

TEL (650) 366-7589 FAX (801) 340-2236
E-Mail:
HsOfZion@aol.com
WebSite:
www.houseofzion.com


22nd JOHN SHEFFIELD PHILATELISTS LTD.
(London, Ontario, Canada: Sale No. 153)

650 Lots of Canada and the Canadian Provinces, British Commonwealth, and General Foreign, Postage Stamps, Postal History, Collections, Accumulations, and other Large Lots offered at a public auction taking place in the ‘Balmoral Room ’ of the Four Points Sheraton Hotel located at 1150 Wellington Road South, London, Ontario, beginning at 1:00 PM.

NOTE: Auction agent attendance services will not be available for this sale.

NOTE: The entire John Sheffield Philatelists Ltd. catalogue can be viewed on their WebSite [see below].

TEL (519) 681-3420 or Toll-free in North America (877) 332-3398
FAX (519) 668-6872
E-Mail:
John@JohnSheffield.com
WebSite: http://www.johnsheffield.com


23rd - 24th SCHLEGEL BERLINER AUKTIONHAUS FÜR
PHILATELIE GmbH
(Berlin, Germany: Sale No. 5)

6,542 Lots of Lots of German States, Germany, the German Areas primarily, and General Foreign, all being offered at a public auction taking place at the Kempinski Hotel Bristol – Berlin located at Kurfürstewndamm 27, Berlin, beginning at 10:00 AM (Monday, Lot Nos. 1-1142; Tuesday, Lot Nos. 2488-4877) and 2:00 PM (Monday, Lot Nos. 1143-2487; Tuesday, Lot Nos. 4878-6542).

Better General Foreign are found in the listings of Austria (listed as Österreich, Lot Nos. 1669-1739), Belgium (Lot Nos. 1159-1203), Canada (Lot Nos. 1217-1219, incl the 10p ‘Cartier’), Estonia (listed as Estland, Lot Nos. 1239-1247), France (Lot Nos. 1258-1350), Gibraltar (Lot No. 1351, the £5 KGV), and classic-era Greece (Lot Nos. 1354-1380).

The better General Foreign continues with the strong showings of Great Britain (Lot Nos. 1385-1396), scarce Ionian Islands Locals (Lot Nos. 1398-1400), specialized Iran (Lot Nos. 1401-1483), Jugoslavia (Lot Nos. 1512-1528), Liechtenstein (Lot Nos. 1544-1602), Monaco (Lot Nos. 1622-1641), Poland (Lot Nos. 1741-1756), Russia (Lot Nos. 1769-1793) & in-depth Soviet Union (Lot Nos. 2130-2309), Sweden (Lot Nos. 1798-1804), and very comprehensive Switzerland (Lot Nos. 1809-2129).

In addition, the sale also offers better Copper, Silver and Gold Coins (Lot Nos. 2362-2417)

NOTE: The entire Schlegel Berliner Auktionhaus für Philatelie GmbH auction catalogue can be viewed on the designated WebSite in the German and English language texts [see below].

TEL [49] 30 88 .0.99.62 FAX [49] 30 88 70.99.63
E-Mail:
Mail@Auktionhaus-Schlegel.de
WebSite:
http://www.auktionhaus-schlegel.de


24th - 26th DAVID FELDMAN, S.A.
(Geneva, Switzerland)

A very major offering of Worldwide Postage Stamps, Postal History, Collections, Estates, Accumulations, and other Large Lots presented in six luxurious and lavishly-illustrated individual catalogs at a series of public auctions being conducted at the Feldman Galleries located at 175 Route de Chancy, Geneva.

~~~ Tuesday, 24th November, 10:00 AM, Lot Nos. 70000-70318 – The ‘Loring’ Olympics, including Memoribilia - Part 1.
~~~ Tuesday, 24th November, 2:00 PM, Lot Nos. 70319-70736 - The ‘Loring’ Olympics, including Memoribilia - Part 2.

~~~ Wednesday, 25th November, 10:00 AM, Lot Nos. 40000-40374 - Europe – ‘A’-to’F’ Countries.
~~~ Wednesday, 25th November, 1:00 PM, Lot Nos. 40375-40684 - Europe – ‘G’-to’T’ Countries.
~~~ Wednesday, 25th November,4:30 PM, Lot Nos. 40685-40993 - Overseas Countries.

~~~ Thursday, 26th November, 10:00 AM, Lot Nos. 41334-41698 – British Commonwealth.
~~~ Thursday, 26th November, 2:00 PM, Lot Nos. 40994-41333 – Great Britain, including 100s of the 1840 ‘Penny Black’.
~~~ Thursday, 26th November, 6:00 PM, Lot Nos. 41334-41698 – The ‘Plaza’ Collection of Great Britain Modern Errors.

~~~ Friday, 27th November, 10:00 AM, Lot Nos. 20000-20449 – Large Gold Medal Collection of The Grand Duchy of Finland.
~~~ Friday, 27th November, 4:00 PM, Lot Nos. 10000-10172 – The ‘Luxus’ Collection of the Italian States: Part II. The Roman States ‘Gran Baj’ issue is among he many rarities being offered.
~~~ Friday, 27th November, 8:00 PM, Lot Nos. 60000-60090 – ‘Rarities of the World’.

~~~ Saturday, 28th November, 9:00 AM, Lot Nos. 50000-50271 – Collections – All World.
~~~ Saturday, 28th November, 1:00 PM, Lot Nos. 50272-50792 – Collections – Europe and the European Colonies.
~~~ Saturday, 28th November, 6:30 PM, Lot Nos. 50793-50940 – Collections – Overseas Countries.

NOTE: Catalogs for the sale are available from the auctioneer for postage costs at 30SFr Each ($US25, £15, Euro20) or 70SFr ($US50, £30, ¤35) for the set. Orders are to be forwarded to: David Feldman S.A., 175 route de
Chancy (P.O. Box 81), CH1213 Onex/Geneva, Switzerland.

NOTE: The entire set of David Feldman S.A. auction catalogs can be viewed on their WebSite [see below].

TEL [41] 22 727.07.77 FAX [41] 22 727.07.78
E-Mail:
Admin@DavidFeldman.com
WebSite:
http://www.DavidFeldman.com


25th MILLENNIUM PHILATELIC AUCTIONS
(Sydney, Australia: Sale No. 47)

A public auction featuring the Australian States, Australia, and General Foreign Postage Stamps and Postal History.

NOTE: The entire Millennium Philatelic Auctions catalog can be viewed on their WebSite [see below]:

TEL [61] 2 9281.4797 FAX [61] 2 9281.4677
E-Mail:
Info@Millenniumauctions.com
WebSite:
http://www.millenniumauctions.com


25th - 26th KARL PFANKUCH & CO.
(Braunschweig, Germany: Sale No. 192)

A public auction consisting primarily of comprehensive Germany and all of the German Areas, but also including a very large selection of other Europe and Overseas Areas.

TEL [49] 531-45807 FAX [49] 531-44779
E-Mail:
Info@Karl-Pfankuch.de
WebSite: http://www.Karl-Pfankuch.de


26th - 28th SCHWANKE & SOHN
BRIEFMARKENAUKTIONEN GmbH
(Hamburg, Germany: Sale No. 322)

A multi-1000s Lot public auction being conducted at their Schwanke Auction Rooms, located at Kleine Reichenstraße 1, Hamburg.

Although overall strong in Germany and the German Areas, the offerings allow for many other bidding opportunities for better non-German areas.

NOTE: The catalog for this sale is available on the Schwanke & Sohn WebSite in the German and English language texts [see below]

TEL [49] 40 33.71.57 FAX [49] 40 33.13.30
E-Mail:
Auktion@Schwanke-Sohn.com
WebSite:
http://www.Schwanke-Sohn.com


25th - 28th THOMAS HØILAND FRIMÆRKEAUKTION A/S
(Frederiksberg, Denmark: Public Auction
Nos. 132)

An important public auction consisting of 3,683 Lots of the Scandinavian Area (dominated by a very impressive selection of Denmark) and other Worldwide Postage Stamps and Postal History.

The Scandinavia sections are very comprehensive, and include scarce and otherwise desirable representation from all the philatelic areas: Denmark, the Danish West Indies, the Faroe Islands, Greenland, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. The auction closes with a large section of Scandinavia and other Worldwide Collections, Accumulations, and other Large Lots.

NOTE: The complete catalog for this auction is available on the Thomas Høiland Frimærkeauktion A/S WebSite [see below].

TEL [45] 3386.2424 FAX [45] 3386.2425
E-Mail:
Info@THAuctions.com
WebSite:
http://www.thauctions.com


27th - 28th AIX-PHILA BRIEFMARKEN-AUKTIONSHAUS
GmbH
(Aachen, Germany: Auction No. 45)

An upscale offering consisting of 4,395 Lots of Postage Stamps and Postal History, highlighted by better Germany, the German Areas, and other Worldwide being sold at public auction at the sale venue located at the Kaufmännnische School II located at Lothringerstraße 10, Aachen [located directly across the street from the Aix-Phila offices located at Lothringerstraße 13], beginning 11:30 AM (Friday Session) and 10:00 AM (Saturday Session).

Better and/or larger General Foreign presentations will be found among the listings of Austria (listed as Österreich, Lot Nos. 1928-1997), Peoples Republic of China (Lot Nos. 2226-2250), Israel (Lot Nos. 2261-2278), Liechtenstein (Lot Nos. 1879-1904), Spain (Lot Nos. 2191-2209), and Switzerland (listed as Schweiz, Lot Nos. 2032-2187).

In addition, the sale also offers better Copper, Silver and Gold Coins (Lot Nos. 1-360, primarily Germany and the German Areas, but incl representations from Ancient Greece and Rome, Spain:Netherlands [w/ 1641 Sovereign Gold] Great Britain [w/ 1470 KEIV Gold], Austria [listed as Österreich], Canada [1980 and 1985 $50 ‘Maple Leaf’], South Africa [1973 and 1977 Gold Krügerrands], and the United States [incl 1910 $10 and 1915 $5 Gold]).

NOTE: The entire Aix-Phila Briefmarken-Auktionshaus GmbH auction catalog can be viewed on their WebSite [see below].

TEL [49] 241 3.39.95 FAX [49] 241 3.39.97
E-Mail:
Info@AixPhila.de
WebSite:
http://www.aixphila.de


27th - 28th GUNTER LOTH BRIEFMARKEN-AUKTIONEN
(Mainz, Germany: Public Auction No. 151)

10,307 Lots primarily offering comprehensive German States, Germany, German Offices Abroad, German Occupations, and German Colonies, and also including much better General Foreign.

TEL [49] 6131 23.20.29 FAX [49] 6131 23.06.63
E-Mail:
Auctions@LothAuktionen.de
WebSite:
http://www.lothauktionen.de


27th - 28th POSTZEGELVEILING RIJNMOND
(Rotterdam, Netherlands: Auction No. 62)

Almost 1,374 Lots of specialized Netherlands and the Dutch Colonies, and supplemented by a nice selection of General Foreign, primarily Western Europe, but also including the British Commonwealth and other Worldwide.

TEL [31] 10 213-0986 FAX [31] 10 213-1730
E-Mail:
Rynmond@XS4All.nl
WebSite:
http://www.rynmond.com


27th - 29th SFK - AUCTION HOUSE
(Belgrade, Serbia: Public Auction No. 33)

A public auction of the Postage Stamps and Postal History of the former Yugoslavia countries, to be conducted at the SFK Auction Rooms located at Gospodar Jevremova 56, Belgrade, beginning at 3:00 PM that Friday, and at 1:00 PM that Saturday and Sunday.

The sale will include Banknotes and vintage Picture Postcards.

NOTE: Auction agent attendance services will not be available for this sale.

NOTE: The entire SFK - Auction House catalogue can be viewed on their WebSite [see below].

TEL: [381] 11 63.20.10.18 or [381] 11 303-4687
FAX: [381] 11 303-4687 or [381] 11 334-1750
E-Mail:
AukcSFK@EUNet.rs
WebSite:
http://www.Auction-SFK.com


28th VIENNAFIL AUKTIONEN GmbH
(Vienna, Austria)

2,178 Lots strong in Austria and the Austrian Areas Postage Stamps and Postal History, but , all offered at a public auction at the Kronprinz Rudolf Saal (Crown Prince Rudolf Hall) of the Palais Auersburg, located at Auerspergstraße 1, Vienna, starting promptly at 10:00 AM.

NOTE: The entire ViennaFil Auktionen GmbH auction catalog can be viewed on their WebSite [see below].

TEL [43] 1 405-1457 FAX [43] 1 405-1457-14
E-Mail:
Info@ViennaFil.com
WebSite:
http://www.viennafil.com


28th - 29th JAPAN STAMP AUCTIONS
(Osaka, Japan: Public Auction No. 61,
Mail Sale No. 52)

Over 3,800 lots in an all-Japan and Asian-related public auction presented in a Japanese-language catalog. Although the listings are in the Japanese language, the vast majority of the lots are photographed, making the listings easy to understand.

The sale is comprised of all the aspects of the country’s philatelia, ranging from Classic-era postage stamps and postal history, to the modern era, and including FDCs, First Flight Covers, Revenues, Cancellations, Postal Stationery, as well as Occupation Issues, Korea, and the Ryukyu Islands.

The public auction is followed on 7th March with the +2,500-Lot Mail Sale No. 37, which is comprised of similar material, but primarily of more moderate valuations.

NOTE: Auction agent attendance services will not be available for this sale.

TEL [81] 6 6347.1601 FAX [81] 6 6347-1602
E-Mail:
Japan-Stamp@Juno.OCN.ne.jp or Info@Japan-Stamp.com
WebSite:
http://www.japan-stamp.com

Charles E. Cwiakala
Philatelic Auction Agent
1527 South Fairview Avenue
Park Ridge, IL 60068-5211 U.S.A.

TEL/FAX: (847) 823-8747
Cell Phone: (847) 204-8747
E-Mail:
CECwiakala@aol.com
WebSite:
http://www.cwiakala.com

=========================================
SERVING PROFESSIONAL PHILATELY SINCE 1972
=========================================
Estate Planning ~ Consultant ~ Private Treaty
=========================================
APS 56778 ~ BCPSG ~ BCS ~ BWISC ~ Polonus ~
USPCS 2478 ~ Collectors Club of Chicago
=========================================