30. 6. 2015

Ukončení klubové sezóny 2014/2015

Vážení přátelé, klubovou schůzkou, která se konala ve čtvrtek 4. t. m. v Domě Portus s přednáškou Ing. Jiřího Marka "Desková čísla a deskové značky na československých známkách v letech 1918 - 1939 a v období protektorátu 1939 - 1945" (http://www.kf0015.cz/?p=29032) jsme ukončili klubovou sezónu 2014 - 2015. Po klubových prázdninách se opět sejdeme na klubové schůzce, která se bude konat ve čtvrtek 3. 9. t.r. od 16 hod. opět v Domě Portus.
Ve středu 17. t.m. se konala již 61. výstavka přípravy tisku k vydávané poštovní známce "Osobnosti: Mistr Jan Hus" a příležitostné dopisnici "Praga Piccola – Letecká pošta Točná – Letňany, Sběratel 2015", kterou uspořádal odbor známkové tvorby České pošty, s.p. (viz http://www.kf0015.cz/?p=29552), čímž se také známková emisní činnost odmlčela pro letní období, nežli 2.9. t.r. opět uvítáme nové emise v předvečer mezinárodního veletrhu poštovních známek, mincí, telefonních karet, minerálů a sběratelství Sběratel 2015 (http://www.sberatel.info/cs). 
Filatelistické dění nyní do jisté míry utichne, i když to zdaleka neplatí pro sběratele otisků příležitostných razítek, R-nálepek a cenných nálepek APOST (viz např. http://www.kf0015.cz/?p=29748).
Při této příležitosti nám dovolte připomenout významnou klubovou akci uplynulé sezóny, kterou byla beze sporu valná hromada našeho klubu, která se konala 7. 5. t.r. Spolu s ustavující schůzí nově zvoleného výboru klubu tvořila významný předěl mezi pětiletými funkčními obdobími. Závěrečné písemné výstupy z valné hromady a z ustavující schůze výboru klubu jsme Vám předložili prostřednictvím našich klubových internetových stránek v příspěvku na adrese http://www.kf0015.cz/?p=29606, kde si příslušné dokumenty můžete otevřít, stáhnout nebo vytisknout. Jistě vás může také zajímat, že jsme v termínu 10.6. t. r. p ředali sekretariátu Svazu českých filatelistů (SČF) připomínky klubu k návrhu nových stanov svazu, nyní již správněji spolku, o kterých bude rozhodovat valná hromada SČF v prosinci t. r.
I v průběhu prázdnin se můžete na výbor klubu obracet se svými dotazy a podněty k další činnosti klubu. Věříme, že rovněž pomocí našich internetových stránek zůstanete průběžně ve spojení s klubem a s filatelistickým děním. Prostřednictvím klubového webu také uvítáme vaše zprávy, komentáře k příspěvkům a zajímavé sběratelské postřehy.
Přejeme vám krásné léto.
Výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha

29. 6. 2015

"Delikomat slaví 20 let" - 2. vydání ve stejném roce (2015)

Na této adrese: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/499618/Vlastn%C3%AD+zn%C3%A1mky-2015.pdf/9638e396-d46b-45db-8e8e-7787afb542a2
se můžete seznámit s neobvyklou situací u vlastních známek - platných státních cenin ČR. Objednavateli nestačil pro své marketingové účely základní náklad známek (15.000 ks) a během půl roku objednal náklad ještě jednou vyšší. Protože se stále jedná o rok vydání 2015, známky se obrazem nijak neliší - vročení 2015 je stále platné. Jediný rozdíl je patrný v celkovém archu, kde úplně nejníže uvedené (standardní) původní lednové vydání má číslo: VZ TL 0033, VZ 0288 – 0288 a červnové 2. vydání má číslo VZ TL 0037, VZ 0325 – 0325. Pro sběratele známek se nic nemění, pro specializované sběratele kompletních tiskových listů ano. Najednou musejí mít oba.
Situace je podobná, jako kdyby výplatní známka - řekněme výplatní "Růže 10 Kč" - která se po léta tiskla beze změny - a zůstala stále bez obrazové změny, může být jiná, protože se měnil během roku (i během jednoho letopočtu) datum tisku (vročení)... Běžná situace - ale u vlastních známek se stává poprvé...
--
Co se připravuje na nejbližší období? Lipno - Stezka v korunách stromů!
B. J.

A new Postcrossing stamp... from Czech Republic!

Ahoj, everyone! After Russia and Slovenia earlier this year, Czech Republic is about to enter the exclusive club of countries with their own Postcrossing-themed stamps!

The Philatelic department at Czech Post has some very enthusiastic fans of the project, who successfully pushed for the stamp to become a reality. The stamp design was commissioned to graphical designer and illustrator Maria Nogueira, who imagined a playful way to translate the idea of Postcrossing into the tiny format...
Comments / Komentáře ... https://www.postcrossing.com/blog
--
Postcrossing + B. J.

Maxikarty k akci Bahna 2015

Dvacátý šestý ročník akce BAHNA se uskutečnil v sobotu 20. června ve vojenském výcvikovém prostoru Bahna u Strašic nedaleko Rokycan...

--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

Z posledních dní...

V pořadí již dvanáctý ročník Pražské muzejní noci proběhl v sobotu 13. června 2015.  Oblíbená kulturně-prezentační akce propaguje činnost muzeí a galerií od roku 2004. Letos se do Pražské muzejní noci zapojilo 48 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Pražskou muzejní noc pořádají Národní muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s dalšími institucemi. Koná se vždy v netradičním nočním čase  od 19:00 do 1:00. Více info na webu www.prazskamuzejninoc.cz Letos se do Muzea MHD po roční odmlce vrátila i příležitostná přepážka, která v den muzejní noci používala známé příležitostné razítko s historickou tramvají. Vytvořená maxikarta je se známkou vyobrazující prototyp čs. vozu pražského Metra, jehož zmenšený model je vystaven v Muzeu MHD. Za rok, bude-li razítko opět "v provozu", si budeme moci vytvořit maxikartu přímo s tramvají T3. Ta vyjde na známce letos v září... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2015/06/z-poslednich-dni.html

--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

Nová příležitostná razítka

První razítko (nahoře) je denní razítko s obrazovou částí, bude používáno do konce letošního roku.
B. J.

28. 6. 2015

Rabí : the largest Castle ruin of Czech Republic / Rabí : le plus grand château de République Tchèque

Le 27 mai 2015, la poste tchèque a émis un nouveau timbre (17 CZK) faisant partie de la série "Beautés de notre pays", consacré au château de Rabí, situé dans la région de Plzeň (sud-ouest du pays).
Conçu par Adolf Absolon et gravé par Martin Srb, ce timbre (imprimé en feuille de 8 timbres) figure en 4 exemplaires sur la jolie lettre recommandée ci-dessous, envoyée de Prague le 1er jour d'émission. 
A noter, en bas à gauche, la vignette recommandée spéciale (tirage limité à 720 exemplaires) incluant un slogan personnalisé : "60. výstavka známkové tvorby na hlavní poště Praha 1" faisant référence à la 60ème exposition philatélique organisée dans le bureau de poste principal de Prague 1... http://timbredujura.blogspot.com/2015/06/rabi-largest-castle-ruin-of-czech.html
--

--
On May 27, 2015, the Czech Post has issued a new stamp (17 CZK) being part of the series "Beauties of our country", devoted to the Rabí Castle, located in the Plzeň region (south-western part of the country).
Designed by Adolf Absolon and engraved by Martin Srb, this stamp (printed in sheet of 8 stamps) was used in four copies on the nice registered letter below, sent from Prague on 1st day of issue. 
To note, at the bottom left, the special registered label (limited edition of 720 copies) including a slogan "60. výstavka známkové tvorby na hlavní poště Praha 1" referring to the 60th stamp exhibition organized in the main post office of Prague 1... http://timbredujura.blogspot.com/2015/06/rabi-largest-castle-ruin-of-czech.html
-- 
Eric Contesse:  http://timbredujura.blogspot.com/
--

Rok berounského medvěda na maxikartách

Letošní rok, pojmenovaný jako Rok berounského medvěda, připomíná významné 750. výročí od první písemné zmínky o městě Beroun. Medvědi jsou i v logu berounských oslav, jehož autorkou je Mgr. Art. Andrea Borovská. Město chystá řadu zajímavých akcí.
Slavnosti odstartovaly medvědí oslavy. Medvědi Vojta, Kuba a Matěj, známí z večerníčku Méďové, dávno patří v Berouně k největším atrakcím a 13. ledna oslavili své 15. narozeniny... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2015/06/rok-berounskeho-medveda-na-maxikartach.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

24. 6. 2015

WSS - New York 2016 Named NTSS Presenting Show Sponsor

In a move to expand the promotion of the next once-a-decade philatelic international exhibition to a wider and very active stamp community, World Stamp Show-NY 2016 has been selected as the “Presenting Sponsor” of the American Topical Association’s 66th annual National Topical Stamp Show taking place July 21-August 2 in Portland, Oregon.
As WSS-NY 2016 President Wade Saadi explained, “The ATA is America’s second largest stamp organization and the world’s largest group devoted to topical philately.  They were an early supporter of our event, and we thought it fitting to reciprocate when this unique branding opportunity was offered to us.”
ATA President Jack Andre Denys looks forward to WSS-NY 2015.  “The ATA is looking forward to NY 2016 and greeting topical collectors from around the world.  Personally, I remember my awe as a teenager attending FIPEX in New York in 1956.  And I’m eagerly awaiting another International in that great city.”
NTSS will be providing a number of perks for the sponsorship.  Besides a prominent ad in the show’s program, WSS-NY 2016 will be mentioned and its logo seen in show promotions of all sorts, including banners, signage, brochures and at the special booth reserved for show-goer to learn more about the international event.  NTSS details can be found online at http://www.americantopicalassn.org/ntss/ntss2015.shtml.
World Stamp Show-NY 2016 takes place May 28-June 4 at the Javits Center in New York City.  The 8 days will feature 200 dealers and philatelic bureaus from across the globe, meetings and seminars from over 75 specialty societies, auctions, first day ceremonies, youth and beginner activities, and much, much more.  Find out more at http://www.ny2016.org.
Thomas M. Fortunato
Chairman, Marketing & Public Relations
28 Amberwood Place
Rochester, NY 14626-4166
(585) 225-6822 evenings and weekends
thomas.fortunato@ny2016.org
stamptmf@frontiernet.net
--
Vera Felts
Executive Director
American Topical Association
PO Box 8
Carterville, IL 62918-0008
618-985-5100
americantopical@msn.com
americantopicalassn.org

21. 6. 2015

Česká známka pro Postcrossing

Nová výplatní známka Postcrossing s nominální hodnotou "E" (25 Kč - poštovné do Evropy) vyjde 2. září 2015 k příležitosti konání mezinárodního veletrhu Sběratel, kde bude i druhé setkání - meeting členů Postcrossingu na Sběrateli. 
Pokud dolepíte 5 Kč známku, můžete tuto známku poslat i do zámoří, nebo-li mimoevropských zemí.
Nová autorka českých poštovních známek Maria Nogueira pochází z Portugalska, kde se nápad na Postcrossing zrodil. Trvale žije v Berlíně a je autorkou první poštovní známky pro Postcrossing, která v Česku vyjde. Všechny ostatní známky a dopisnice vznikly sice k propagaci Postcrossingu, ale vydavatelské státy se na názor pořadatelů Postcrossingu moc neptaly. Vše o autorce je k dispozici také na jejích stranách www.mariawalnut.com 
Jak vidíte na 3. průvodní ilustraci, počet českých členů neustále roste - aktuálně je jich 11.865 (celkem je 557.197 ze 213 zapojených zemí). Naším rekordmanem je Pepa Ebr s 4.362 odeslanými a systém potvrzenými - doručenými pohlednicemi. Celkový počet pohlednic je v neustálém pohybu. Aktuálně 30 miliónů a 318 tisíc doručených pohlednic. Další informace: www.postcrossing.com
B. J.

Klenoty Poštovního muzea - Pošta za Velké války

Publikace Severín Zrubec

Publikace o slovenském filatelistickém funkcionáři, vystavovateli, jurymanovi a novináři dr. Severínu Zrubcovi vyšla v Trnavě již koncem loňského roku, nicméně nyní se dostala k nám. Obsahuje asi vyčerpávající životopis Filatelisty a současně ukázku z velmi rozsáhlého a tehdy námětově zlatého exponátu "Už se točí rotačky". Novinařina nebyla cizí S. Zrubcovi a kromě mnoha desítek jiných funkcí byl i členem Mezinárodní asociace filatelistických novinářů - AIJP.
Velmi sympatický počin Trnavského samosprávného kraje a Západoslovenského muzea v Trnavě.
Další informace: http://expo-net.blogspot.cz/2014/12/dr-severin-zrubec-cs-legenda-na-nove.html
B. J.

Nová Filatarsie 2 / 2015

Chrliče Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

Zůstaňme ještě chvíli v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha kvůli útlé a zvláštní podlouhlé knížečce, věnující se Chrličům vody. Autorkou unikátních fotografií architektury je Růžena Pohanová - Janíčková, vydavatelem opět agilní dr. František Skopec. Knížka obsahuje chrliče celé katedrály v rozdělení podle světových stran. Fotografie jsou velmi kvalitní a detailní. O celém projektu si můžete s laskavým svolením vydavatele přečíst i úvodní slova Dominika kardinály Duky, arcibiskupa pražského. Děkujeme za ukázku, doporučujeme všem zájemcům o plastiky, v tomto případě velmi těžko oku dostupné.
B. J.

Zvony, zvony a zvony

Velmi pěkná a cenná bibliofilie se nám dostala do ruky díky dr. F. Skopcovi, CSc. Ten vydal malou knížku s historií, popisy, technickými nákresy a fotografiemi zvonů a hodinových cimbálů na Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Pan dr. Skopec je hlavním organizátorem Dnů zvoníků. Tato akce se v blízké budoucnosti rozšíří i na země Visegrádské čtyřky a jistě nám přinesou další a další zajímavé historické materiály, včetně těch filatelistických.
B. J.

Czech bells ! / Cloches tchèques !

Du 30 avril au 6 mai 2015, une oblitération spéciale a été mise en circulation par le bureau de poste de Prague 12, situé dans l'enceinte du château ("Hrad") de Prague.
Ce TAD, conçu par Miloslav Bláha, semble faire référence à la journée des sonneurs de cloches, avec cette représentation d'une cloche portant la mention "Veliny 2015".
Un grand merci Slavek pour ce joli pli oblitéré avec ce TAD en date du 5 mai 2015 :-)
Veliny est un village tchèque (région de Pardubice) connu pour son église Saint-Nicolas en bois, monument historique, dont l'aspect baroque actuel date du milieu du 18ème siècle... http://timbredujura.blogspot.com/2015/06/czech-bells.html
--

--
From 30 April to 6 May 2015, a special cancellation was put into circulation by the Post Office of Prague 12, located inside the castle ("Hrad") in Prague.
This postmark, designed by Miloslav Bláha, seems to refer to the day of bell ringers, with this representation of a bell marked "Veliny 2015".
A big thank you Slavek for this nice cover canceled with this postmark dated May 5, 2015 :-)
Veliny is a Czech village (Pardubice region) known for its wooden church of St. Nicolas, historical monument, whose current Baroque style dates from the mid 18th century... http://timbredujura.blogspot.com/2015/06/czech-bells.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Zpravodaj SSČSZ SČF 2/2015

Poštovní noviny 19. 6. 2015

Podrobnosti k Emisnímu plánu na rok 2015

Letecká pošta Točná - Letňany, Sběratel 2015

Phila-France 2015 in Mâcon / Phila-France 2015 à Mâcon

Après l'organisation du Salon Philatélique de Printemps en 2009 et 2013, la ville de Mâcon a à nouveau accueilli, du 22 au 25 mai 2015, une exposition philatélique de premier plan, le championnat de France de philatélie ("Phila-France 2015") ainsi que le 88ème congrès de la FFAP (Fédération Française des Associations Philatéliques).
A cette occasion, la poste française a mis en circulation un nouveau timbre consacré à cette ville de Mâcon, préfecture du département de Saône-et-Loire (71), située à l'extrême sud de la Bourgogne.
La vente anticipée de ce timbre (0,68€, tirage : 1500012) a eu lieu pendant cette exposition à Mâcon mais également à Paris au Carré d'Encre (les 22 et 23 mai 2015)... http://timbredujura.blogspot.com/2015/06/phila-france-2015-in-macon.html
--

--
After having organized the "Salon Philatélique de Printemps" in 2009 and 2013, the city of Mâcon hosted once again, from 22 to 25 May 2015, an important philatelic exhibition, the France's Championship of Philately ("Phila-France 2015" ) as well as the 88th congress of the FFAP (French Federation of Philatelic Associations).
On this occasion, the French Post released a new stamp dedicated to this town of Mâcon, Prefecture of the department of Saône-et-Loire (71), located in the extreme south of Burgundy.
The preview sale of that stamp (€ 0.68, print run : 1,500,012) was held during this exhibition in Mâcon, but also in Paris at the "Carré d'Encre" (on 22 and 23 May 2015)... http://timbredujura.blogspot.com/2015/06/phila-france-2015-in-macon.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

19. 6. 2015

Oznámení Známkové tvorby - změna prodejní doby

Prodejny Známkové tvorby v hale pošty Praha 1, přepážka č. 29 a č. 30 budou od 1. července 2015 do 8. září 2015 otevřeny pondělí až pátek, 10:00 – 13:00 // 13:30 - 16:00 hod. Přepážka č. 29 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena v červenci, přepážka č. 30 bude uzavřena v srpnu. Pokud je „vaše“ přepážka uzavřena, své abonomá si můžete vyzvednout u druhé přepážky.  V celodenním režimu (08:00 – 18:00 hod) otevřeme ve středu 2. 9. 2015 (novinky) a po „Sběrateli“ od 9. 9. 2015.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617 
--
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1
--

18. 6. 2015

Al rogo Jan Hus. Era il 1415

Sei secoli fa il Concilio di Costanza decreto la condanna a morte del riformatore religioso. La sentenza venne eseguita il 6 luglio. Oggi il francobollo
Jan Hus nel nuovo francobollo
La sua figura campeggia nel monumento presente a Praga nella piazza della Citta Vecchia. Come in alcuni francobolli, ad esempio nei tagli da 1,50, 3,00 e 5,00 corone del 5 luglio 1952 (emessi per i 550 anni trascorsi dalle prime predicazioni) e da 0,60 del 10 luglio 1965 (550 anni dalla morte), tutti firmati dalla Cecoslovacchia. Si aggiunge il 9,00 unita del 19 giugno 2002 (dedicato agli illustri di livello europeo) voluto dalla Repubblica Ceca. Oggi quest’ultima sviluppera la collezione con un ulteriore dentello, progettato a sei secoli dal martirio. Dal costo pari a 13,00 corone, porta la firma di Vladimír Suchánek e si ispira ad un’incisione su legno di origine antica.
Protagonista e il riformatore religioso boemo Jan Hus, vissuto tra il 1369 ed il 1415, quando -era il 6 luglio- fini sul rogo in ossequio alla condanna sottoscritta dal Concilio di Costanza. Professore universitario dal 1398 ed ordinato sacerdote due anni dopo, fu tra i primi a mettere in discussione le linee ecclesiastiche cattoliche (in particolare la caduta della morale), e questo prima ancora di Lutero, Calvino, Zwingli.
Ora e ritenuto fra i piu eminenti personaggi ed il giorno dell’uccisione e considerato ricorrenza nazionale; il suo insegnamento e stato adottato dagli ussiti e piu avanti ha ispirato altri movimenti protestanti...
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=18796
--
Vaccari Filatelia: http://www.vaccari.it/

16. 6. 2015

Umění paroplavby po řece Vltavě 1865 - 2015

Pozdrav z vernisáže výstavy Umění paroplavby po řece Vltavě 1865 - 2015
Výstava potrvá do 1. 11. 2015.
Česká pošta nabízela poštovní známky i razítko téměř vzorovým přístupem. Po celou dobu byly o její služby zájem, nabízela poštovní známky s osobním kolesovým parníkem František Josef I. a nabízela excelentní otisky příležitostného poštovního razítka.
Velmi děkujeme ochotným pracovnicím pošt Praha 7 a Praha 1 a současně vedoucímu p. Čípovi z hlavní pražské pošty.
Břetislav Janík

61. výstavka oficiálně uzavře první pololetí letošního roku

Srdečně Vás zveme na 61. výstavku známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání poštovních známek, ve středu 17. června 2015 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítka na FDC, které vychází 17. 6. 2015. U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit známky a FDC pro následnou autogramiádu.
- Příležitostná známka „Osobnosti: Mistr Jan Hus“, nominální hodnota 13,- Kč, autor Vladimír Suchánek, rytec FDC a liniová kresba Miloš Ondráček.
Program:
14:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:15 hod. zahájení akce s autory a rytci – premiérové představení nových známek
16:30 hod. ukončení akce
Účast přislíbili oba výtvarníci.
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly vydány v den konání výstavky (den vydání). Přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny zájemce o autogram, tzn. na osobu maximálně 5 ks k podpisu od jednoho aktuálního vydání!  Tato prosba je opatřením pořadatelů z důvodu, že téměř polovina účastníků cestuje z mimopražských destinací z celé České republiky a spěchají na návazné železniční a autobusové spoje. Děkujeme za pochopení. 
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617 
--
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1
--