30. 6. 2013

Před deseti lety navždy odešel Alois Dušek

Dne 30. června 2003, přesně před deseti lety, zemřel ve věku 76 let pan Alois František Dušek. Filatelistické veřejnosti znám především jako významný filatelistický funkcionář a organizátor světově proslulých výstav poštovních známek PRAGA, ale Svazu československých a českých filatelistů.
Připomeňme jeho poslední a největší úspěšné působení ve funkci tajemníka prezídia a předsedy organizačního výboru Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1988.
Od svého mládí sbíral známky, specializoval se především na hlubotisková vydání, a zejména emisi Holubice. Své objevy pravidelně a mnohokráte publikoval ve Filatelii, byl již činovníkem Ústředí čsl. filatelistů, postupně a průběžně byl členem mnoha komisí a sekcí, mimo jiné vynikal jako předseda Komise československé známky Svazu československých filatelistů. Funkcionářem svazu filatelistů byl skutečně celoživotně. Jeho sběratelská angažovanost společně s jeho velkým organizátorským talentem, nevysychající činorodost i fantazie a aktivita na poli vydavatelských počinů mu zajistila logické funkcionářské vyústěni při organizování největších filatelistických výstav světa - výstav PRAGA 1968, 1978 a 1988. Na výstavě Praga 1998 fungoval jako archivář a s videokamerou zachytával vše podstatné co se tehdy dělo.
Kromě toho byl velkým milovníkem života a skvělým společníkem, kamarádem... Lojza "ALI" Dušek se natrvalo vepsal do našich pamětí. Děkujeme.
B. J.

28. 6. 2013

Unikátní novinové merkury vystaveny ve Vyšším Brodě

Ve dnech 28. 7. až 30. 7. 2013 (pátek až neděle) bude v expozici pobočky Poštovního muzea ve Vyšším Brodě vystaven světový filatelistický unikát - 80-ti blok slavných Modrých Merkurů, prvních novinových známek světa. Stane se tak opět po 5 letech v rámci společné česko- rakouské Zemské výstavy 2013. Naposledy byl vystaven na Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008. Otevírací doba muzea je od 9,00 hod. do 17,00 hod.
Na Vaši návštěvu se těší
Poštovní muzeum, Vyšší Brod
Osobně Vám návštěvu Poštovního muzea Vyšší Brod doporučuji, i když třeba nestihnete "Modré Merkury", je tam úžasná expozice, kterou by si měl každý filatelista prohlédnout!
K dostání je zde v omezenemé množství i grafický list Závišův kříž.
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617
--
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. příhrádka 99
225 99 Praha 025

--

24. 6. 2013

Poslední výstavka prvního pololetí s atraktivními známkami

Ve středu 26. 6. 2013 Vás srdečně zveme na 34. výstavku, která se bude konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou). Budete mít možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, dopisnic, FDC a razítek na FDC. 
- Příležitostná známka „130 let poštovního bankovnictví“, nominální hodnota 20,- Kč, výtvarný návrh – Adolf Born, rytina FDC – Bohumil Šneider. 
- Výplatní písmenová známka „Franz Kafka“, nominální hodnota E,- Kč, výtvarný návrh – Marina Richterová, liniová kresba a rytina FDC – Miloš Ondráček. 
- Příležitostná dopisnice „80. výročí od narození paní Olgy Havlové“, nominální hodnota A, výtvarný návrh – Petr Minka.
Účast přislíbili: Petr Minka, Miloš Ondráček, Marina Richterová a Bohumil Šneider.  
Program: 
v 15:00 hod. otevření výstavky 
v 15:30 hod. zahájení 
v 16:30 hod. ukončení celé akce
Přizpůsobte počet svých materiálů pro autogramiádu tak, aby se dostalo na všechny!

Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
e-mail: chabova.marie@cpost.cz

Prodejny známkové tvorby v letním provozu

Prodejny Známkové tvorby v hale pošty Praha 1, přepážka č. 29 a č. 30 budou od 1. 7. do 10. 9. 2013 otevřeny pondělí až pátek, 10:00 – 13:00 / 13:30 - 16:00 hod. Přepážka č. 29 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena v červenci, přepážka č. 30 bude uzavřena v srpnu. V celodenním režimu (08:00 – 18:00 hod) otevřeme až po veletrhu „Sběratel“.

Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
e-mail: chabova.marie@cpost.cz

1150. výročí Cyrila a Metoděje - všechny emise společného vydání

Prodejny Známkové tvorby v hale pošty Praha 1, přepážka č. 29 a č. 30 mají v prodeji všechna vydání aršíků „1150. výročí Cyrila a Metoděje“, prodejní cena zahraničních je 162,- Kč (Slovensko, Vatikán a Bulharsko). Cena všech 4 včetně českého aršíku je 197,- Kč.

Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
e-mail: chabova.marie@cpost.cz

23. 6. 2013

Slavnostní prezentace dopisnice balonové pošty s autogramiádou Jiřího Boudy 13. 6. v Roztokách u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Česká pošta, s.p. pozvalo všechny zájemce o balonovou poštu, kresbu Jiřího Boudy a sběratele na slavnostní prezentaci dopisnice balónové pošty a autogramiádu jejího autora ak.mal. Jiřího Boudy. Akce se konala dne 13.června 2013 ve 14,00 hod. v areálu roztockého zámku...  http://www.postovnimuzeum.cz/cz/aktuality/slavnostni-prezentace-dopisnice-balonove-posty-s-autogramiadou-jiriho-boudy-13-6--v-roztokach-u-prahy-id40636/

Ještě krátce k minivýstavkám...

Protože se mi v uplynulých článcích nepodařilo najít prostor pro fotografie z posledních výstavek na Hlavní poště, činím tak v samostatném článku. Ve středu 29. května 2013 byly v rámci 32. výstavky prezentovány výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk příležitostné poštovní známky Závišův kříž - Vyšší Brod, prvního grafického listu České pošty: Závišův kříž - Vyšší Brod, výplatního známkového sešitku Krtek a raketa, příležitostné dopisnice Balónová pošta a pamětního listu Známkové tvorby - 50. výročí Mercedes-Benz klubu Česká republika...  http://cartesmaximum.blogspot.cz/

La petite taupe de Zdeněk Miler - timbre tchèque / The little mole by Zdeněk Miler - Czech stamp

Comme évoqué hier sur ce blog, la poste tchèque a émis, le 29 mai 2013, un nouveau timbre dans sa série "pour les enfants" consacré cette année au célèbre personnage de la petite taupe ("Krteček" ou "Taupek" en français) par l'illustrateur et réalisateur de dessin animé tchèque Zdeněk Miler (1921-2011).
Cette émission me rappelle plein de souvenirs de mon enfance lorsque la télévision française diffusait ce dessin animé mettant en scène cette petite taupe à la démarche maladroite à qui il arrive toutes sortes d'aventures avec ses amis Mishka la souris, Zajic le lapin ou Jezek le hérisson...  http://timbredujura.blogspot.cz/2013/06/la-petite-taupe-de-zdenek-miler-timbre.html

As mentioned yesterday on this blog, the Czech Post issued on May 29, 2013, a new stamp in its "For Children" series this year dedicated to the famous character of the Little Mole ("Krteček" or "Taupek" in French) by Czech director and author of children's cartoons Zdeněk Miler (1921-2011).
This issue reminds me a lot of memories of my childhood when the French television showed this cartoon featuring this little mole with a awkward gait, living all sorts of adventures with her friends Mishka the mouse, Zajic the rabbit or Jezek the hedgehog...  http://timbredujura.blogspot.cz/2013/06/la-petite-taupe-de-zdenek-miler-timbre.html

Croix de Záviš à Vyšší Brod - Nouveau timbre tchèque Záviš' / Cross in Vyšší Brod - New Czech stamp

Le 29 mai 2013, la poste tchèque a émis 2 nouveaux timbres consacrés respectivement à cette splendide croix en or de Záviš (26 CZK) et à la célèbre petite taupe "Krteček" de l'illustrateur et réalisateur de dessin animé tchèque Zdeněk Miler (tarif permanent 'A')...
Je reparlerai de ce dernier timbre ainsi que du TAD spécial "Krteček et la fusée" appliqué le 1er jour d'émission sur cette magnifique lettre ci-dessous envoyée en recommandé de Prague... http://timbredujura.blogspot.cz/2013/06/croix-de-zavis-vyssi-brod-nouveau.html

On May 29th 2013, the Czech Post issued two new stamps devoted respectively to this beautiful golden Záviš Cross (26 CZK) and to the famous Little Mole "Krteček" by the Czech illustrator and animator Zdeněk Miler (Permanent 'A' rate).
I will speak later about this last stamp as well as the special "Krteček and the rocket" postmark applied on the first day of issue on this beautiful letter below sent by registered mail from Prague...  http://timbredujura.blogspot.cz/2013/06/croix-de-zavis-vyssi-brod-nouveau.html

13. 6. 2013

VaccariNews: Le sfidanti di allora sono… nel pallone

Cinquantuno (sic!) anni fa Brasile e Cecoslovacchia giocarono la finalissima del Mondiale. Adesso il primo Paese e la Repubblica Ceca la ricordano
La più bassa affluenza per pubblico di tutta la storia del Campionato mondiale di calcio, e gli specialisti lo sanno. Ciononostante, la finalissima disputatasi il 17 giugno 1962 a Santiago del Cile è rimasta nella memoria. E adesso -bizzarramente non cinquanta, ma cinquantuno anni dopo- è diventata protagonista di una congiunta tra i due contendenti di allora.
Il vincitore per 3 a 1 fu il Brasile, che oggi proporrà due francobolli in coppia da 2,75 real ciascuno, firmati Mário Alves de Brito. Ritraggono altrettante azioni di gioco. Ma anche la sconfitta, ossia la Cecoslovacchia -attraverso la sua parte occidentale, ossia la Repubblica Ceca- è tornata sulla partita: ieri ha varato una cartolina postale, dovuta a Zdeněk Netopil e caratterizzata dal nominale “Z” (indica gli invii prioritari fino a venti grammi per i Paesi extraeuropei, ora 21,00 corone; l’intero è venduto a 26,00). Nell’impronta di affrancatura campeggia ancora un momento del confronto, mentre sulla sinistra sono ritratti i volti di due assi e delle rispettive bandiere: Josef Masopust e Edson Arantes do Nascimento, vale a dire Pelé... http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=14534

--

“Vaccari news”
Available since 2003, the first daily web magazine specialized, registered by the Law Court of Modena, it can also be received free by e-mail weekly.
At 360 degrees the subjects treated, which highlight the importance of the Post in all its aspects: politics, regulations, historical development, economic outcomes, technology, art, collecting...
Reference point is always topicality, through synthetic news proposed in real time, often enriched by one or more images.
* Main meetings and exhibitions
* News from the Italian area with all the issues
* News from the collecting and postal world
* News and updates from abroad
* Publications, reviews
* News from the companies (advertising articles)
* Vaccari srl activities
besides
* Issue programmes from Italy, San Marino, Smom, Vatican
* Shows and exhibitions
* Press releases
* News archives
At Your disposal for further information.
Best regards
The staff
home page: www.vaccarinews.it 
more information: http://www.vaccari.it/vnews/index.php?_u=_presvnews&SetLanguage=en

Filatelie číslo 6 / 2013

Obsah Filatelie číslo 6 / 2013: http://www.stamps.cz/casopis-filatelie/rocnik-2013/118-201306/484-201306obsah

J. Šolc: Přírůstky Exponetu - duben, květen

Podívejme se na nové přírůstky EXPONETu, které si můžete na www.exponet.info prohlédnout.
Číslo 815 nám po delší době přináší exponát z oblasti esperanta – mezinárodní umělé řeči, kdysi velmi populární, dnes ustupující lavinovitě se šířící angličtině. Sestavil jej Vladislav HASALA, vedoucí námětové sekce Esperanto Svazu českých filatelistů, a nazval Z esperantských celin SSSR 1925-1939. Jde o období, v němž vyšlo pět emisí celin s popisem v jazycích národů nového státu a ve sjednocujícím esperantu. Mladý Sovětský svaz používal na svých celinách esperanto jako poštovní jazyk, i když mezinárodním poštovním jazykem byla podle Světové poštovní unie UPU v Bernu francouzština. Zakladatel rodící se velmoci Lenin měl údajně prohlásit, že „Esperanto je latinou proletariátu“. Skutečností je, že na II. kongresu Internacionály v Bruselu roku 1914 přednesl svůj referát esperantsky. Předložený Hasalův rám lze chápat především jako propagační počin, který má všechny předpoklady při mírné specializaci přerůst v hodnotný pětirámový exponát.
Exponát číslo 816 od kanadského filatelisty Steve FRIEDENTHALA z Alberty je nazván Československá strojní propagační razítka z období 1. republiky. Sedm rámů představuje vedle známých i některá méně známá razítka, o kterých čteme v populárním sedmidílném sešitovém katalogu Václava Nebeského. Sympatické jsou překlady všech nápisů a reklamních sloganů do angličtiny. Exponát se tím stává výbornou propagací naší republiky ve světě.
Sympatický je i jednorámový exponát makedonského vystavovatele a přítele České republiky Klime POPOVSKIHO ze Skopje. Nazval ho Svatý Cyril a Svatý Metoděj – učitelé Slovanů a patroni Evropy. Najdete ho pod číslem 817. Dokonalá znalost historického tématu i filatelistické materiály z jihu Evropy, které ne každý český filatelista zná nebo měl možnost vidět, dělají z tohoto rámu vítanou ozdobu na stránkách Exponetu. Zvláště v letošním roce, kdy slavíme 1150. výročí příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu.
Exponát číslo 818 má mimořádný rozsah – 13 rámů, 208 albových listů. Jeho název Cenzura na obálkách prvního dne severských zemí se vztahuje na období 2. světové války a na přibližně dvouleté období po jejím skončení. Centrem pozornosti jsou listovní zásilky z Norska, Švédska, Finska, Dánska, Islandu a Grónska. Obsáhlý materiál shromáždil a uspořádal Alan WARREN z Pensylvánie, USA. Z úvodu, v němž autor vyjmenovává sedmnáct výstav, kterých se exponát zúčastnil, vyplývá, že ho buduje od roku 1985. Obsah plně odpovídá názvu.
Exponát číslo 819 nazval jeho autor Ghetto Terezín 1941-1945. Rakouský filatelista Gerhard HANACEK z Vídně nám zde předkládá svůj širokoúhlý pohled na téma „Terezín“, které je u nás, i přes svoji náročnost, stále oblíbenější. Osobitý přístup k českému, a současně nepochybně i nadnárodnímu tématu, stojí za pozornost.
Číslo 820: Ekonomie a obchod jako součást činnosti OSN, Hans J. SCHULZ, Německo. Námětový exponát, zaměřený na ojedinělé, zdánlivě nezáživné téma. Takový pocit ovšem máme jen chvíli, než nás téma a jeho zpracování vtáhne do děje. Perfektní nastudování tématu, rozvržení obsahu a jeho dokumentace četnými celistvostmi z významných konferencí i z ministerstev hospodářství a obchodu řady zemí světa, jsou příkladné. Přitom autor pracuje výhradně s upotřebenými známkami, což musí imponovat nejširší filatelistické veřejnosti, zvyklé u exponátů této kvality jen na neorazítkované známky. Vidíme, že tomu tak nemusí být vždy.
Další exponát číslo 821 s názvem Příběh aršíku PRAGA 1938 svěřil Exponetu filatelista Jiří MARKO z České republiky...
Celý text z Filatelie ZDE

12. 6. 2013

Pošta v Terezíně potřetí a poprvé digitálně

Už třetí - opravené a doplněné, a tentokrát elektronické - vydání monografie Pošta v ghettu Terezín autorů Františka Beneše a Patricie Tošnerové právě vyšlo na internetu. Seznámit se s ním můžete na www.FrantisekBenes.cz

11. 6. 2013

P. Kancnýř: Pražské primátorky - Kvůli povodním odvoláno


... Vzhledem ke skutečnosti, že se závod v původním termínu nakonec nekonal, byly všechny zásilky doplněny otiskem gumového razítka s textem v červené barvě KVŮLI POVODNI ODVOLÁNO (u maxikaret je na adresní straně pohlednice). 
A ještě jedna zajímavost na závěr. Přestože se jedná v pořadí o 99! vydanou Vlastní známku, dosud jsem se nesetkal s žádnou maxikartou s nějakou z 98 předešlých Vlastních známek. I tak jsem rád za naplněnou příležitost, dostupnost a velmi pěkná razítka...
Celý text a další ilustrace Pavla Kancnýře:  http://cartesmaximum.blogspot.cz/2013/06/prazske-primatorky-kvuli-povodni.html

6. 6. 2013

Z výstavy Poštovního muzea se těší i ve Slezsku

Poštovní muzeum na letošní sezonu připravilo množství akcí, které mají za cíl seznámit s kulturními poklady poštovnictví i dosud málo obeznámenou veřejnost. Prostřednictvím Zemské výstavy ve Vyšším Brodě dostanou příležitost obdivovat muzejní poklady i návštěvníci z Rakouska. A více se o našem muzeu dozvědět mají možnost i návštěvníci slezského regionu. Nedávno byla totiž slavnostně zahájena sezona v příhraničním zámku Linhartovy. Jednu z nejvýraznějších výstav, které v zámku do konce října mohou jeho návštěvníci shlédnout, připravilo Poštovní muzeum. Její základ je v expozici, vystavené loni v pražském Poštovním muzeu s názvem Pošta očima Tomáše Vosolsobě a přináší osobitý pohled na fungování rezortu v druhé polovině 70. let 20. století...
Celý článek zde: http://www.postovnimuzeum.cz/cz/aktuality/z-vystavy-postovniho-muzea-se-tesi-i-ve-slezsku-id40623/ 

Komentáře...

Vážení přátelé, vzhledem ke 100 násobnému spamu, který zcela neodpovídá informačnímu zaměření blogu pro širokou filatelistickou veřejnost, Vás prosíme, abyste, pokud máte komentář k některému příspěvku poslali tento komentář na adresu: redakce@japhila.com 

823. exponát: Tádž Mahal - architektonická pýcha Indie

TÁDŽ MAHAL - PÝCHA INDIE
TAJMAHAL - THE PRIDE OF INDIA
JYOTI Jeevan, Kullu, Himachal Pradesh, Indie / India
--
B. J.

F. Beneš: Zajímavosti padělků skupiny P

Klub filatelistů KF-00-65 Apollofila pořádá druhé úterý v měsíci další odbornou přednášku svého jarního cyklu. Uskuteční se  v úterý 11. června od 17,00 hodin v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1.
Téma přednášky je „Zajímavosti padělků skupiny P“ a přednese ji František Beneš.
Hosté jsou samozřejmě vítáni. Těšíme se na Vaši účast.

Za KF-00-65 Vladimír Münzberger

Roztoky 13. 6. 2013: J. Bouda a balonová pošta

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o. a Česká pošta, s. p. si Vás dovolují pozvat dne 13. června 2013 ve 14:00 do areálu zámku na slavnostní prezentaci dopisnice balonové pošty a autogramiádu jejího autora ak. mal. Jiřího Boudy.
Dopisnici vydala Česká pošta jako součást příprav na vzlet poštovního balonu, který se uskuteční v rámci společné česko-rakouské Zemské výstavy 2013 v druhé polovině srpna ve Vyšším Brodě. Balon bude přepravovat poštovní zásilky. Bližší podrobnosti:
http://www.japhila.cz/pdf/Balon_pozvanka.pdf


5. 6. 2013

Na výstavku zve "Cyril a Metoděj" i 2. část emise Historické dopravní prostředky


Ve středu 12. 6. 2013 Vás srdečně zveme na 33. výstavku, která se bude konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou). Budete mít možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, dopisnic, FDC a razítek na FDC.
 Příležitostná známka „Společné vydání se Slovenskem, Vatikánem a Bulharskem: 1150. výročí Cyrila a Metoděje“, nominální hodnota 35,- Kč, autor - Dušan Kállay, rytec – Miloš Ondráček.
 Příležitostná známka „Motocykl Čechie 33 - Böhmerland“, nominální hodnota 10,- Kč, autor – Václav Zapadlík, rytec FDC – Bohumil Šneider.
 Příležitostná známka „Železniční osobní drezína Tatra 15/30“, nominální hodnota 10,- Kč, autor – Václav Zapadlík, rytec FDC – Bohumil Šneider.
 Příležitostná dopisnice „50. výročí fotbalového finále MS s Brazílií“, nominální hodnota Z, autor – Zdeněk Netopil.
 Obrazové dopisnice: „Architektura – Chrámy a kostely 2013“.

Účast přislíbili: Miloš Ondráček, Václav Zapadlík a Bohumil Šneider.
Dušan Kállay a Zdeněk Netopil se minivýstavky nemohou zúčastnit  oba jsou v zahraničí.
Program:
v 15:00 hod. otevření výstavky
v 15:30 hod. zahájení
v 16:30 hod. ukončení celé akce
Přizpůsobte počet svých materiálů pro autogramiádu tak, aby se dostalo na všechny!
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617

Reportáž I. Brabce: Závišův kříž na Zemské výstavě jižní Čechy & Horní Rakousko

Vážení přátelé, posílám Vám odkaz na reportáž Ivo Brabce ze sobotní inaugurace známky Závišův kříž (Zdroj: YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=rAFekOeSqGA
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617
--
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. příhrádka 99
225 99 Praha 025
--

Povodně ruší filatelistické akce

Akce v Litoměřicích (7. 6. - 8. 6. 2013) a Muzejní noc - Praha 6 (8. 6. 2013) jsou z důvodu povodní zrušeny. Vaše zaslané zásilky vám tyto pošty vrátí. Strojové razítko - štoček ke "100. Primátorkám" na poště Praha 6 (8. 6. 2013) se bude používat, i když je akce zrušená. Zda se bude také používat 9. 6. 2013 na poště Praha 1, kde štoček k této akci organizuje Olympsport, zatím nevíme (nepodařilo se nám kontaktovat organizátora).

Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617
--
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. příhrádka 99
225 99 Praha 025

Millecentocinquanta anni dopo, l’omaggio a quattro per i fratelli evangelizzatori

Congiunta impegnativa quella che sta per uscire, capace di coinvolgere ben quattro Paesi: Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Vaticano.
È dedicata ai millecentocinquanta anni trascorsi dall’opera di evangelizzazione compiuta dai santi Cirillo e Metodio nella Grande Moravia. Un territorio molto esteso, dai confini che andavano ben oltre gli attuali Stati e che visse un periodo di grande sviluppo culturale e religioso tra il IX ed il X secolo.
Le poche notizie relative ai due fratelli -spiegano da oltre il fiume Tevere- provengono da scritti sulla loro vita dovuti al vescovo di Velletri Gauderico (865 dopo Cristo), riconoscente nei confronti di Cirillo per aver contribuito al trasferimento delle spoglie di papa san Clemente I a Roma. Nativi di Salonicco e di nobile famiglia greca, si formarono a Costantinopoli e vennero presto incaricati di varie missioni diplomatiche in Oriente.
Quando il re della Grande Moravia chiese all’imperatore di Bisanzio di inviare dei missionari nelle sue terre, la scelta di quest’ultimo cadde proprio su di loro. Cirillo, senza dubbio il più eclettico fra i due, tradusse la Bibbia per i popoli slavi arrivando addirittura ad inventare un nuovo alfabeto, il gaglotico. Successivamente, però, i contrasti sorti con il clero tedesco, che rivendicava il dominio su quei territori, spinsero il pontefice a convocare i due a Roma, dove Cirillo prestò servizio per qualche tempo prima di ammalarsi e morire nell’869 (le sue spoglie riposano nella Basilica di san Clemente). Metodio, invece, una volta consacrato vescovo, ritornò in Moravia dove il nuovo re, favorevole alla presenza tedesca, stava perseguitando i suoi discepoli. Imprigionato per un periodo di due anni, morì a Velehard nell’aprile dell’885...
You can read it at Vaccari News: http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=14490

Dopo il Vaticano, la Repubblica Ceca. Insieme a Bulgaria e Slovacchia, stanno per rendere omaggio ai santi Cirillo e Metodio

Vale 35,00 corone locali l’interpretazione messa a punto dalla Repubblica Ceca e riguardante la congiunta con Bulgaria, Slovacchia e Vaticano per i millecentocinquanta anni trascorsi da quando i santi Cirillo e Metodio cominciarono ad evangelizzare l’area definita Grande Moravia.

Anche in questo caso, si tratta di un foglietto, arrangiato dal punto di vista del disegno da Dušan Kállay, mentre dell’incisione se ne è occupato Miloš Ondráček.
Condivisi sono data di uscita (il blocco arriverà sempre il 12 giugno) e soggetto, ispirato a degli affreschi presenti nella Basilica di san Clemente a Roma. La carta valore richiama i due fratelli con gli arcangeli Michele e Gabriele davanti a Gesù, mentre sui margini laterali sono citati i santi Andrea e Clemente. Sotto, ancora Cirillo e Metodio, a Roma durante la traslazione della salma di Clemente. Sullo sfondo campeggiano scritti nell’alfabeto gaglotico, ripresi da un codice conservato alla Biblioteca apostolica vaticana...
You can read it at Vaccari News: http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=14496

J. Chudoba: Specializované obory filatelie zabývající se obdobím Československa 1918 - 1939

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout zítřejší klubovou schůzku, konanou od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karoliny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude přednáška předsedy klubu Ing. Josefa Chudoby, Ph.D. "Specializované obory filatelie zabývající se obdobím Československa 1918 - 1939 a jejich odraz v článcích filatelistických časopisů", doprovázená ukázkami dokumentů a materiálů přednášejícího, promítanými na plazmovou obrazovku. Přednáška začne v 16.30 hod.
Přednášející Ing. Josef Chudoba, Ph.D., sbírá známky od roku 1993, specializovaně se filatelisticky zabývá sbíráním známek a poštovní historie Československa v období 1918 až 1939. Od roku 2005 je členem výboru Společnosti sběratelů čs. knihtiskových známek SČF, kde v současné době vydává její Zpravodaj. Dále je předsedou Klubu filatelistů 04-01 Liberec. Přispívá články do časopisu Filatelie.
Ing. Josef Chudoba, Ph.D., v posledních několika letech také soustavně sbírá filatelistickou literaturu, ze které vytvořil bibliografický přehled odborných článků. Přehled se týká především vydaných známek, celin, celistvostí, razítek, poštovní historie a  padělků. Vytvořená bibliografie by měla pomoci sběratelům k jednoduššímu přehledu ve specializovaných oborech. Dílo je v současné době prakticky hotovo a na přednášce v našem klubu bude poprvé představeno širší veřejnosti. Pro zajímavost lze uvést, že obsahuje odkazy na 9500 článků a má více než 2600 stran. Bibliografie bude zájemcům ukázána s možností vyjádřit svůj odborný názor k určité specializované tématice.
Příjezd lze v současné situaci po povodni v Praze doporučit tramvajemi 9 nebo 22 do zastávky Národní divadlo, odtud pěšky ulicí Karoliny Světlé k Domu Portus (viz přiložená mapka).


Chtěli bychom upozornit, že provoz metra je ve stanicích v centru Prahy přerušen a že jsou zrušeny některé tramvajové linky, např. 6 a 17. Pro veškerou dopravu je neprůjezdné Smetanovo nábřeží. Na druhé straně jsou zavedeny náhradní tramvajové linky X-A, X-B a autobusová linka X-C, které však nemají zastávky u Národního divadla. Situace se má nadále zlepšovat, a tak lze pro zjištění aktuálních možností dopravního spojení doporučit internetové stránky Dopravního podniku hl.m. Prahy http://www.dpp.cz/ .
Těšíme se na Vaši účast.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky

P.S.:
Ve vstupním vestibulu Domu Portus si stále ještě můžete prohlédnout minivýstavky "Z historie klubu a sběratelství specializovaných oborů" a "Ukázky z díla rytce Mildy Bláhy".