23. 12. 2009

PF 2010Radostné vánoce a šťastný Nový rok
Merry Christmas and Happy New Year
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
Joyeux Noël et bonne année
Feliz Navidad y próspero aňo nuevo
Buon Natale e felice anno nuovo

Your Exponet

http://www.japhila.cz/exponet/pictures/newsletter23122009.htm

22. 12. 2009

New Profila Auctions

We wish you Merry Christmas and a Happy New Year in the name of the Profila Auctions Team!

Furthermore we would like to inform you about our next philatelic auctions:
138. Special hungarian postal history auction MAIL AUCTION
17. January 2010. Sunday 24:00
Hungarian postal history
The whole auctionsmaterial is available on our homepage!
COMING SOON:
136. Profila Special K. und K. Navy Auction – Hungarian river and see shipping

For more information please visit our website:
http://www.profila.hu
RFR Co. Ltd.
PROFILA AUCTIONS,
1088 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI U. 6.
Tel.: (06 1) 485-5060, (06 1) 267-2494

Fax: (06 1) 485-5069
E-mail: info@profila.hu

With best regards,
PROFILA Aukciók RFR Kft.
H-1088 Budapest, Szentkirályi u. 6.
Tel.: (+36 1) 485-5060, (+36 1) 267-2494, (+36 1) 267-2495
Fax: (+36 1) 485-5069
http://www.profila.hu

16. 12. 2009

Denní razítko poštovny „Partner“


Recenze se píší na leccos, ale opravdu není obvyklé, aby se týkala poštovního razítka. Nicméně otevření nového typu poštovny Pošta-Partner dne 14. 11. 2009 v Božím Daru a do provozu uvedený nový druh denního razítka k tomu přímo vybízí. Již podle předběžného avíza, že půjde o gumové razítko typu „Trodat“, bylo možno očekávat prolomení dosavadní tradice. Vzhled razítka zde po více než 100 letech opouští standardní model dvoukruhového můstkového razítka: nový typ razítka je dvoukruhový bez můstku s velkým vnitřním prostorem a poměrně úzkým mezikružím. Vnitřní prostor vedle dominujícího označení „Partner“ nahoře a výrazného loga ČP (poštovní trubka) dole obsahuje ještě rozlišovací číslo (nahoře) a datum (uprostřed) v „pošťácky“ neobvyklém tvaru s celým letopočtem 2009 a pomlčkami mezi dnem, měsícem a rokem. Mezikruží je kolmými linkami rozděleno na 4 sektory, z nichž dva horní obsahují jednak opět slovo „Partner“ a jednak označení místa „Boží Dar“. Dva spodní segmenty obsahují texty „Boží Dar 1“ a „363 01 Ostrov nad Ohří“, z nichž ten druhý označuje evidentně nadřízenou (vyúčtovací) poštu včetně jejího PSČ. Text „Boží Dar 1“ opakuje název obce resp. poštovny, přičemž smysl číslice 1 je nejasný, neboť Česká pošta neoznačuje číslem provozovnu, je-li v obci jediná.

Česká pošta otevřením první poštovny nového typu nakročila na cestu, kterou následuje poštovní správy mnoha evropských zemí. Takový revoluční krok zcela opravňuje i novátorský přístup v oblasti denních razítek; tak jako celý provoz Partnera Boží Dar slouží nyní i jeho razítko k provoznímu ověření a proto jistě neuškodí několik mírně kritických poznámek:

1. Proti nasazení levnějšího gumového resp. plastového razítka v principu nelze nic namítat, i když v evropském kontextu bude dosti unikátní; běžnější jsou gumová denní razítka jen u poštovních správ méně vyspělých zemí (např. v latinské Americe). Problematická však zůstává znehodnocovací funkce razítka, neboť vodorozpustná razítkovací barva nezabezpečuje trvalé a neodstranitelné znehodnocení známek. To lze docílit jedině tzv. olejovou barvu, která však vyžaduje razítko z kovu.

2. Pozitivem razítkovacího mechanismu typu „Trodat“ je velmi dobrá kvalita otisků i při méně kvalifikované obsluze, kterou lze u poštoven očekávat. Rovněž neobvyklá velikost razítka (průměr 35 mm převyšuje i meziválečná denní razítka čs. pošty) přispívá k dobré čitelnosti (např. otisky denních razítek „Partner“ Slovenské pošty běžného průměru 24 mm přeplněné drobným textem jsou prakticky vždy téměř nečitelné). Otázkou je, jak se toto mimořádně velké razítko v poštovním provozu vejde na polička mnohých tiskopisů, která jsou dimenzována na normovaná denní razítka o průměru 24 mm.

3. Informatické vlastnosti nového druhu razítka se jeví poněkud nepromyšlené. Razítko zejména nevyhovuje zásadě přehlednosti a jednoduchosti uvedením jen těch údajů, které jsou na razítku nezbytné. To ukazuje zejména zbytečné dvojí uvedení jak slova „Partner“, tak i názvu místa „Boží Dar“. Údaj o nadřízené poště navazuje na tradici razítek našich klasických poštoven; zda je v současných podmínkách smysluplný, bude záviset na praktických aspektech fungování nového modelu poštoven. Jako nedořešená zatím vypadá otázka uvádění PSČ. Na razítku se objevuje nekonzistentně jen PSČ nadřízené pošty 363 01, přitom Partneru Boží Dar bylo ponecháno vlastní PSČ 362 62, které je otiskováno na CN APOST, ale na razítku se nenachází.


V souvislosti se zavedeným druhem denního razítka se naskýtá otázka, co se stane s denními razítky stávajících poštoven, která jsou pojata minimalisticky a obsahují pouze název poštovny bez PSČ; zda oba druhy razítek budou používány paralelně nebo zda bude časem provedeno jejich sjednocení. S tím souvisí i otázka, zda došlo či dojde k úpravě Technické normy pošt TNP 1202 „Poštovní razítka a otisky“ (pokud ovšem ještě platí).

Petr Gebauer

14. 12. 2009

První pošta PARTNER? Na Božím Daru!

Boží Dar se stal prvním městem u nás, kde Česká pošta zahájila společně s městským úřadem pilotní projekt s názvem pošta PARTNER. Jedná se o nový způsob, jak zajistit poštovní služby v malých sídelních místech.

Pošta PARTNER je označení pro pobočku, kterou na základě smlouvy, jasně vymezující povinnosti a také finanční odměnu, provozuje smluvní partner České pošty. V tomto případě se jedná o Městský úřad Boží Dar. Česká pošta chce tímto modelem spolupráce zabezpečit poštovní servis zejména v odlehlých oblastech. Model je výhodný jak pro zákazníky, tak pro smluvního partnera. Pošta přitom s nižšími náklady zachová kvalitu poštovní služby.


informace poslá: Marie Chábová, pošta Praha 016

10. 12. 2009

Aktualizace Emisního plánu na rok 2010

Poslední úpravu (doplnění) Emisního plánu na rok 2010 podepsal Ing. Jan Duben, ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v úterý 8. prosince 2009.

Doplněna byla ocelotisková známka k výstavě na Pražském hradě od května do srpna příštího roku. Výstava ponese název "Pražský hrad v umění poštovní známky" a bude podobná své někdejší předchůdkyni v Jízdárně Pražského roku z roku 1988. Tematicky bude však úžeji zaměřena jen na výtvarná díla a trojrozměrné artefakty Pražského hradu, které byly zobrazeny na poštovních známkách. Známka vyjde 5. 5. 2010 v rozměru 68,4 x 27,2 mm. Panoramatický formát známky je volen pro její námět - celkový pohled na siluetu Hradčan - největšího hradního komplexu na světě.

Známku výtvarně připravuje akademický malíř a grafik Jan Kavan, rytecky ji přenese do jednobarevné ocelorytiny Miloš Ondráček.

Známky budou mít nominální hodnotu 17 Kč a na upraveném tiskovém listu budou 4, vždy dvojice známek nahoře a dole, uprostřed bude potištěný kupon s českým a anglickým názvem výstavy a logy obou spolupořadatelů: Správy Pražského hradu a Poštovního muzea v Praze.

Tisk známek provede Pražská tiskárna cenin, a.s. ocelotiskem z plochy (na stroji Waite). Známka bude pouze ocelotisková bez použití doplňkového ofsetu.

K emisi vyjde i obálka prvního dne vydání s kresbou plastiky "Heraldický lev" od Vincenta Makovského, která byla nedávno nově instalována na vysokém pylónu před Pacassiho branou.

Po celou dobu výstavy budou v provozu 2 příležitostná razítka na poště PRAHA 012 - HRAD, kde bude k dispozici i upravený tiskový list.

Rozsah emisního plánu tak tvoří 33 příležitostných poštovních známek v nominálním součtu 565 Kč.

Emisní plán je v příloze: http://www.japhila.cz/pdf/EP2010.pdf

B. J.

Dopisnice 60 let časopisu Filatelie


Vydání příležitostné poštovní dopisnice 60. výročí odborného časopisu Filatelie

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 6. ledna 2010 příležitostnou poštovní dopisnici 60. výročí časopisu Filatelie, s natištěnou známkou nominální hodnoty 10 Kč.


Časopis Filatelie je nejdéle vycházejícím českým odborným časopisem ve filatelistickém oboru. Jeho jubilejní číslo vyjde 10. ledna 2010. Po celou dobu časopis úzce spolupracoval s Českou poštou (dříve s Československou poštou) a to zejména při propagaci nových poštovních známek a celin. Dále časopis spolupracuje s Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů při pořádání výstav nebo při Dnech české filatelie. Svaz českých filatelistů byl také dlouholetým vydavatelem tohoto časopisu.

Na známce jsou vyobrazeny poštovní známky a filatelistické potřeby, které má ve svém šuplíku snad každý filatelista – lupa a pinzeta. V obrazové části dopisnice jsou přes sebe vyobrazeny historická záhlaví časopisu Filatelie, dále jsou uvedeny roky 1951 – 2010, tedy období, ve kterém časopis Filatelie vychází a nápis 60. výročí.
Autorem výtvarné úpravy celé dopisnice je grafik Oldřich Pošmurný. Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 15 Kč a platí od 6. ledna 2010 do odvolání.

8. 12. 2009

Pošta "PARTNER" Boží DarDne 11. prosince 209 končí pošta Boží Dar. Dne 14. prosince 2009 bude otevřena v Infocentru města Boží Dar (na radnici) nová provozovna s názvem PARTNER. Nejedná se o klasickou poštovnu, ale o tzv. franšízu. Denní razítko bude "kulaté", s datumovou vložkou, s logem "poštovní trumpeta" a s názvem PARTNER, typ tzv. "trodat". Franšíza bude používat APOST, který bude on-line napojen na poštu Ostov nad Ohří (viz. obrazová příloha kontrolní zásilky). PSČ zůstává stejné 362 62. Další informace máte možnost získat na: http://phist.webpark.cz/contract/archiv.htm
Mari Chábová, vedoucí pošty Praha 016

Exponát Dr. Petra Gebauera "Poštovny v českých zemích": http://www.japhila.cz/hof/0528/index0528a.htm

4. 12. 2009

Final countdown for STAMPMANIA 2009


One Frame National Philatelic Exhibition “Stampmania 2009″, has been organized by Baroda Philatelic Society in association with India post from 17-20 December 2009 at Baroda.

“Stampmania 2009″ will provide an opportunity to maximum number of philatelists to participate in First National One Frame Philatelic Exhibition from all over India.The objectives and concept of One Frame National Philatelic Exhibition “Stampmania 2009″ are to provide for both new collectors to start exhibiting on a small scale at a National Exhibition and also to provide established collectors an opportunity to show exhibits on subjects or themes that cannot be treated well in more than one frame or to show new ideas and developments. In fact, the one frame exhibit concept is to use a subject completely covered in one frame. One Frame exhibits are a chance for both beginners and committed exhibitors.

Schedule:

Heritage Walk through Stamps & Inauguration of Exhibition: 17 December 2009.
Exhibition Dates: 18 to 20 December 2009.

For more details about- Hall Layout – Event Partners – Dealer’s booth – Organisers – Awards – Photo gallery –

Other informations: www.stampmania2009.com