23. 6. 2009

Sběratel: Den OSN tradičně poslední den


Den OSN tradičně poslední den

Stalo se již tradicí, a to od prvního ročníku v roce 1998, že poslední den veletrhu je vyhlášen Dnem Organizace spojených národů. Náš veletrh chce tímto důstojným způsobem připomenout úlohu této organizace, která rozhodujícím způsobem přispívá k udržení celosvětového míru. Každým rokem Poštovní správa OSN vydává k veletrhu Sběratel dopisnici , tzv. bílou kartu. Kdo je sbíral od začátku, bude mít letošním rokem úctyhodnou sbírku dvanácti krásných dopisnic OSN. Na stánku Poštovní správy OSN bude opět v prodeji dopisnice a k dispozici razítko. 5.září bude na veletrhu i Česká pošta razítkovat zásilky příležitostným razítkem ke Dni OSN.
--
Tag der UNO – traditionell der letzte Tag

Es ist bereits Usus, und zwar seit dem ersten Jahrgang im Jahr 1998, dass der letzte Messetag der Tag der Vereinten Nationen ist. Unsere Messe will auf diese Weise die Mission dieser Organisation, die in entscheidendem Maße zur Aufrechterhaltung des Friedens in der ganzen Welt beiträgt, würdigen. Jedes Jahr gibt die Postverwaltung der UNO zur Messe Sammler eine Postkarte, die sog. Weiße Karte, heraus. Wer sie seit Anbeginn sammelt, wird in diesem Jahr eine respektable Sammlung von zwölf schönen UNO-Postkarten besitzen. Am Stand der UNO-Postverwaltung wird auch dieses Jahr wieder die Postkarte verkauft und natürlich auch der Stempel zur Verfügung stehen. Ebenso wird die Tschechische Post auf der Messe am 5. September Sendungen mit dem Sonderstempel zum Tag der UNO abstempeln.
--
By Tradition, Last Day is United Nations Day

It has become a cherished tradition starting from the first year’s trade fair in 1998 that the last day of the trade fair is declared United Nations Day. In this dignified manner, our trade fair wishes to commemorate the mission of this organization that has been decisively contributing to maintaining world peace. Each year, the UN postal administration issues a postcard, the so-called “white card”, on occasion of the Collector trade fair. If you’ve been collecting them from the beginning, as of this year, you will have a respectable collection of twelve beautiful UN postcards. At the stand of the UN postal administration, the postcard will be available for sale, and a special postmark is provided. On September 5, the Czech Post will also cancel postcards and letters with a special United Nations Day postmark.
Jindrich Jirasek

Další novinky z veletrhu Sběratel


Další novinky z veletrhu Sběratel

Pořadatelé přidávají další halu

Velký zájem o letošní mezinárodní veletrh Sběratel v Praze přinutil pořadatele rozšířit veletržní prostory o další halu. Tím se naskýtá dosud nepřihlášeným vystavovatelům a prodejcům příležitost, aby se ještě mohli pohodlně na veletrh přihlásit. Pořadatelé také na Výstavišti PVA v Praze – Letňanech přijali opatření, aby návštěvníci i vystavovatelé měli k dispozici dostatečný počet restaurací a odpočinkových zón. Čtyři tisíce parkovacích míst, stanice metra a napojení na dálnici – to už jsme oznámili dříve. Teď je ale před pořadateli velká výzva – seznámit co největší počet návštěvníků - sběratelů, ale i těch co teprve sběratelství přijdou na chuť-, že od čtvrtka 3. do soboty 5. září 2009 se v českém hlavním městě koná největší sběratelský veletrh ve střední Evropě. Nechte se překvapit. Návštěvnický rekord by mohl padnout.

Nově pošty Francie, Izraele a Bulharska

K dosavadním poštovním správám, které se přihlásily na letošní ročník veletrhu, přibyly v posledních dnech další. Takže letos budou mít sběratelé možnost zakoupit si poštovní známky a další filatelistický materiál včetně příležitostných razítek a tisků k našemu veletrhu přímo u poštovních správ z Běloruska, Bulharska, České republiky, Finska, Francie, Izraele, Kypru, Německa, Republiky srbské Bosny a Hercegoviny, Organizace spojených národů, Rakouska, Slovenska, Švédska a Švýcarska. Pořadatelé jsou přesvědčeni, že další pošty stejně jako filatelističtí dealeři budou ještě dále přibývat. Sledujte prosím stále aktualizovaný seznam vystavovatelů na
www.sberatel.info.
Numismatici se těší na velké nákupy

Nejen filatelisté mají radost z obrovské účasti vystavovatelů, ale zkrátka nepřijdou ani sběratelé mincí a bankovek. Nabídka bude opravdu velká. Jako vystavovatelé a prodejci se vracejí nejen staří známí, ale i přijíždí řada nováčků. Jmenujme alespoň čínské firmy China Gold Coin Incorporation (zastupující čínské mincovny) a Beijing Coin Collection, firmu ICE Ltd. z Irska, německou MDS Münzlogistik, českou společnost Národní pokladnice, Numizmatiku 3art ze Slovinska, NQN Quentin a Par Ici La Monnaie z Francie, firmu H.D. Rauch z Rakouska, G.R. Trading z Malty či Zimbrul Carpatin z Rumunska. Sledujte přibývající dealery a mincovny ve stále aktualizovaném seznamu vystavovatelů na
www.sberatel.info

Vzácné známky L. Pytlíčka

Nejznámější český filatelista a sběratel Ludvík Pytlíček opět představí na veletrhu ukázky ze své sbírky nejvzácnějších československých poštovních známek. Podruhé bude na veletrhu Sběratel k vidění čtyřkorunová zelená rakouská známka s převráceným přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 prvního typu na žilkovém papíru. Znám je pouze tento jediný exemplář, který je pojištěn na 10 milionů Kč. Známka byla vrácena v restituci z Poštovního muzea České pošty v Praze potomkům původního majitele, od nichž ji L. Pytlíček poté zakoupil. Od svého vydání byla známka poprvé veřejnosti představena před třemi roky právě na veletrhu Sběratel. Slavnou čtyřkorunovou známku budou na výstavě doprovázet i další unikáty ze sbírky semilského sběratele.

Mince přemyslovských panovníků

Česká numismatická společnost, pod jejíž záštitou se veletrh Sběratel koná, připravila pro letošní akci přehlednou výstavu přemyslovských mincí. Až na několik výjimek budou představeny nominály všech přemyslovských panovníků, kteří v době své knížecí vlády vydávali mince. Návštěvníci si budou moci prohlédnout denáry všech Boleslavů, Vladivoje i prvních přemyslovských králů. Přehled mincí uzavře ukázka pražského groše krále Václava II. Výstava s názvem Stručný přehled přemyslovského mincovnictví bude na veletrhu umístěna v blízkosti stánku České numismatické společnosti, ve kterém budou soudní znalci zdarma návštěvníkům posuzovat donesené mince a bankovky. Další záštity nad veletrhem převzaly Česká pošta a Svaz českých filatelistů, na jehož stánku bude rovněž k dispozici bezplatná znalecká a poradenská služba.

Německá Calling Card k veletrhu

V Německu vydávají k letošnímu veletrhu Sběratel telefonní kartu se stíracím polem na rubu v nominální hodnotě 3 Eura. Touto calling card lze telefonovat přes mezinárodní předčíslí z veřejných i soukromých telefonních aparátů. Na telefonní kartě, která bude mít náklad necelých 400 kusů, je vyobrazen Pražský hrad, kostel sv.Mikuláše a Karlův most – nejznámější pohled na české hlavní město.Po Kanadě, Rusku, Maďarsku, Číně, Česku, Slovensku a Lotyšku je tak Německo další zemí, která přináší na telefonních kartách informace o pražském mezinárodním veletrhu Sběratel.

Jindřich Jirásek

--

Neueste Nachrichten zur Messe Sammler in Prag

Veranstalter stellen eine weitere Halle bereit

Das große Interesse an der diesjährigen internationalen Messe Sammler in Prag hat die Veranstalter veranlasst, die Messeräume um eine weitere Halle zu erweitern. Dadurch erhalten auch die bislang nicht angemeldeten Aussteller und Verkäufer eine Chance, sich noch in Ruhe zur Messe anmelden zu können. Die Veranstalter haben darüber hinaus auf dem Messegelände PVA in Prag –Letňany alle Vorkehrungen getroffen, um den Ausstellern und Besuchern genügend Restaurants und Erholungszonen zur Verfügung zu stellen. Viertausend Parkplätze, die U-Bahn-Station und die Autobahnanbindung – das alles haben wir ja bereits erwähnt. Nun steht vor den Veranstaltern allerdings noch eine große Herausforderung, und zwar so viel wie möglich Besucher, Sammler, aber auch Personen, die der Sammlerleidenschaft noch nicht auf den Geschmack gekommen sind, darüber zu informieren, dass in der tschechischen Hauptstadt von Donnerstag, dem 3. September, bis Sonnabend, dem 5. September 2009, die größte Sammler-Messe in Mitteleuropa stattfinden wird. Lassen Sie sich überraschen. Es könnte der Besucherrekord erreicht werden.

Neue Postverwaltungen Frankreichs, Israels und Bulgariens

Den bisherigen Postverwaltungen, die sich für die diesjährige Messe angemeldet haben, gesellten sich in den letzten Tagen drei weitere hinzu. Somit werden die Sammler in diesem Jahr die Möglichkeit haben, Briefmarken und weiteren Philatelistenbedarf, einschließlich Sonderstempel und Drucke anlässlich unserer Messe, direkt bei den Postverwaltungen aus Aserbaidschan, Weißrussland, Bulgarien, der Tschechischen Republik, Finnland, Frankreich, Israel, Zypern, Deutschland, Bosnien und Herzegowina, der UNO, aus Österreich, der Slowakei, Schweden und der Schweiz kaufen zu können. Die Veranstalter sind überzeugt, dass noch weitere Postverwaltungen, ebenso wie Philateliehändler hinzukommen werden.

Numismatiker freuen sich auf Großeinkäufe

Nicht nur die Philatelisten freuen sich über die starke Beteiligung der Aussteller, auch die Sammler von Münzen und Banknoten kommen keinesfalls zu kurz. Das Angebot wird wirklich groß sein. Als Aussteller und Verkäufer kommen nicht nur alte Bekannte wieder, sondern es reisen auch zahlreiche Neulinge an. Wir nennen an dieser Stelle nur die chinesischen Firmen China Gold Coin Incorporation (Vertreter der chinesischen Münzstätte) und Beijing Coin Collection, die Firma ICE Ltd. aus Irland, die deutsche MDS Münzlogistik, die tschechische Gesellschaft Národní pokladnice, Numizmatika 3art aus Slowenien, NQN Quentin und Par Ici La Monnaie aus Frankreich, die Firma H.D. Rauch aus Österreich, G.R. Trading aus Malta oder Zimbrul Carpatin aus Rumänien.

Seltene Briefmarken von L. Pytlíček

Der bekannteste tschechische Philatelist und Sammler Ludvík Pytlíček stellt auf der Messe erneut Exemplare aus seiner Sammlung der seltensten tschechoslowakischen Briefmarken aus. Zum zweiten Mal wird auf der Messe die grüne österreichische Vier-Kronen-Briefmarke mit umgekehrtem Aufdruck POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 ersten Typs auf Faserpapier zu sehen sein. Bekannt ist nur dieses einzige Exemplar, das auf 10 Millionen CZK versichert ist. Die Briefmarke wurde in der Restitution vom Postmuseum der Tschechischen Post in Prag an die Nachkommen des ursprünglichen Eigentümers zurückerstattet, von denen sie L. Pytlíček dann abgekaufte. Diese Briefmarke wurde der Öffentlichkeit seit ihrer Ausgabe erstmalig vor drei Jahren und gerade auf der Sammler-Messe gezeigt. Die berühmte Vier-Kronen-Briefmarke werden weitere Unikate aus der Sammlung des Philatelisten aus Semily begleiten.

Münzen des Přemysliden-Geschlechts

Die Tschechische numismatische Gesellschaft, unter deren Schirmherrschaft die Sammler-Messe stattfindet, hat für die diesjährige Messe eine übersichtliche Ausstellung der Přemysliden-Münzen vorbereitet. Bis auf einige Ausnahmen werden die Nominalen aller Přemysliden-Fürsten zur Schau gestellt, die in ihrer Herrschaftszeit Münzen herausgegeben haben. Die Besucher werden Denare aller Boleslavs, Vladislavs und der ersten Přemysliden-Könige besichtigen können. Die Münzenschau wird mit dem Prager Groschen des Königs Wenzel II. abgeschlossen. Die Ausstellung unter dem Titel „Kurze Übersicht des Münzwesens der Přemysliden“ wird unweit des Standes der Tschechischen numismatischen Gesellschaft untergebracht sein, in dem Sachverständige mitgebrachte Münzen und Banknoten der Besucher kostenlos begutachten werden. Die Schirmherrschaft über der Messe haben außerdem die Tschechische Post und der Verband der tschechischen Philatelisten übernommen, an deren Ständen ebenfalls ein kostenloser Gutachter- und Beratungsdienst eingerichtet sein wird.

Deutsche Calling Card zur Messe

In Deutschland wird anlässlich der diesjährigen Messe eine Telefonkarte mit Rubbelfeld auf der Rückseite im Nominalwert von 3 Euro herausgegeben. Mit dieser Calling Card kann über die internationalen Vorwahlnummern aus öffentlichen Telefonzellen und von privaten Telefonapparaten angerufen werden. Auf der Telefonkarte, die in einer Auflage von knapp 400 Stück erscheinen wird, sind die Prager Burg, die Nikolauskirche und die Karlsbrücke – der bekannteste Blick auf die tschechische Hauptstadt – abgebildet.Nach Kanada, Russland, Ungarn, China, Tschechien, der Slowakei und Lettland ist Deutschland ein weiteres Land, das auf Telefonkarten über die internationale Prager Messe Sammler informiert.

Mehr Informationen über die Messe auf:
http://www.sberatel.info

Jindrich Jirasek

--

News on International Fair Collector in Prague

Trade Fair Organizers Add Another Hall

The strong interest in this year’s international Collector trade fair in Prague has forced the organizers to expand the exhibition area by another hall. This provides all exhibitors and traders who have not yet signed up with the opportunity to comfortably do so now. Also, the organizers have taken preparatory measures on the ground, i.e. at the PVA Exhibition Center in Prague –Letňany, to ensure that visitors and exhibitors have a sufficient number of catering facilities and rest areas available. Parking for four thousand cars, a metro stop close by, and easy accessibility by motorway: all these features we’ve mentioned before. But now the organizers are faced with an enormous challenge – namely, to inform as many visitors / collectors as possible (but also those who have yet to fall under the spell of collecting as a hobby and an art) that what will take place from Thursday, September 3 through Saturday, September 5, 2009 in the Czech capital city is the largest collector trade fair in Central Europe. Be ready for a surprise – we might just beat the record in terms of visitor numbers.

Newly Signing Up: Postal Services of France, Israel, and Bulgaria

The postal administrations of various countries, which already announced their participation in this year’s trade fair, have been joined by several others in the past few days. This year, collectors will therefore have the opportunity to buy postage stamps and other philatelic goods, including commemorative postmarks and prints on the occasion of our trade fair, directly from the postal services of Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, the Czech Republic, Finland, France, Israel, Cyprus, Germany, the Republic of Serbia, Bosnia and Herzegovina, the United Nations, Austria, Slovakia, Sweden, and Switzerland. The organizers of the trade fair are confident that the number of participating postal administrations will still further increase, as will the number of philatelic traders. You should therefore remember to check back for the constantly updated list of exhibitors in the bar on the left side of the screen.

Numismatists Looking Forward to Shopping Sprees

The huge turnout of exhibitors is cause for joy, not only on the part of philatelists – collectors of coins and banknotes also have something to look forward to. There really will be a great selection of offers from which to choose. In addition to well-known faces, there will be a number of newcomers among the exhibitors and dealers. To name but a few, we would like to mention at least the China Gold Coin Incorporation (who represent the Chinese Mint) and the Beijing Coin Collection, ICE Ltd. from Ireland, the German MDS Münzlogistik, the Czech company Národní pokladnice, Numizmatika 3art from Slovenia, NQN Quentin and Par Ici La Monnaie from France, the firm H.D. Rauch from Austria, G.R. Trading from Malta, and Zimbrul Carpatin from Romania. Check out additional dealers and mints on our constantly updated list of exhibitors in the bar on the left side of the screen.

Rare Stamps of L. Pytlíček

Ludvík Pytlíček, the best-known Czech philatelist and collector, will again participate in the trade fair to present samples of his collection of extremely rare and precious Czechoslovak postage stamps. For the second time, we will be able to see at the Collector trade fair the four-crown green Austrian stamp with reverse overprint POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 of the first type, on granite paper. This is the only known specimen, which has been insured for 10 million crowns. The stamp had been returned by the Postal Museum of the Czech Post in Prague to the heirs of the original owner, and was then bought from them by Mr. Pytlíček. The stamp was presented to the general public for the first time since its issuance three years ago, at the Collector trade fair. This famous four-crown postage stamp will be accompanied by a number of other unique items from the collection of this Semily-based collector.

Coins of Premyslid Rulers

For this year’s event, the Czech Numismatic Society, under whose patronage the Collector trade fair is held, has prepared a tidy exhibition of Premyslid coins. With only a few exceptions, visitors will be shown the denominations of all coins issued by those Premyslid rulers who engaged in coinage during their royal governance. In particular, visitors will have a chance to see the Dinars of all the Boleslavs, of Vladivoj, and the first Premyslid Kings. The string of coins closes with a specimen of the Prague Groschen of King Wenceslas II. The exhibition, entitled “A Brief History Of Premyslid Coinage”, will be hosted close to the stand of the Czech Numismatic Society, where court experts will offer free appraisals of coins and banknotes brought in by visitors. Among the patrons of the trade fair are also the Czech Post, as well as the Union of Czech Philatelists, whose stand also features free appraisals and consulting.

German Calling Card on Occasion of Trade Fair

On occasion of this year’s Collector trade fair, a calling card has been issued in Germany, with a scratch-off panel on the back side and a nominal value of 3 Euros. This calling card allows for international calls from both public and private card phones, using international prefix numbers. The phone card, which will be issued in a volume just shy of 400 pieces, shows Prague Castle, St. Nicholas Church, and Charles Bridge – the most iconic view of the Czech capital.Germany thus joins the ranks of countries that have been providing information on the international Collector trade fair in Prague on their phone cards, alongside Canada, Russia, Hungary, China, the Czech and Slovak Republics, and Latvia.

More information on the fair at:
http://www.sberatel.info
Jindrich Jirasek

22. 6. 2009

Jiří Kratochvíl: Pražské pošty - historie a současnost


Malostranské náměsti 12/259

Malostranské náměstí 23/37

Malostranské náměsti 13/258
--
Vážení přátelé,

koncem srpna se objeví na pultech knihkupců nová zajímavá publikace, kterájistě potěší i filatelisty, zájemce o poštovní historii a milovníkypragenzií. Kniha autora Jiřího Kratochvíla "Pražské pošty - historie asoučasnost" přináší dosud nikdy nezveřejněný komplexní pohled na všechnypražské pošty, které kdy v historii na současném území Prahy existovaly.


Nejde jen o historické centrum, ale o Prahu v rozsahu od Vinoře po Zbraslav.

Je zde nejen fundovaně zpracována historie pražského poštovnictví od počátků v roce 1526 až po současnost, ale svoji historii zde má samostatně popsanou každá jednotlivá pošta, třeba již i dávno zrušená. U všech pošt je zpracován vývoj jejich názvů, popsána všechna jejich sídla, včetně dat stěhování, a u každé je minimálně jedna, ale spíše více fotografií jejích sídel. Publikace je doplněna řadou přehledných tabulek, vysvětlujících systémy několikerého přečíslování pražských pošt, historickým přehledem poštmistrů, přehledem o službách, o rozsahu doručování, o systému poštovních směrovacích čísel, o stáří jednotlivých pošt, o zbouraných budovách pošt a o rozmístění pošt v jednotlivých katastrech města. V příloze je i množství poštovních map pražského okolí a Prahy samotné z jednotlivých časových období. Doplňkově je zde popsána i historie pošt vojenských (polní pošty, DDP, současnost) a historie všech poštovních institucí sídlících kdy v Praze.

Autor je pražský poštovní historik Jiří Kratochvíl, kterého známe nejen jako častého přispěvatele do časopisu Filatelie, ale i jako autora 20. díluMonografie čs. známek "Historický vývoj názvů pošt v českých zemích", vystavovatele a lektora. Je dlouholetým členem Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, reg. čís. 00-15, Praha. V roce 2005 byla jeho činnost v klubu a v rámci svazových odborných společností a sekcí oceněna udělením zlatého stupně Čestného odznaku Svazu českých filatelistů.

Popisovaná publikace, kterou vydá nakladatelství Libri (
http://www.libri.cz/ , resp. http://www.libri.cz/kniha.php?kniha=488 ), bude mít 480 stran, 300 obrázků, 11 poštovních map a barevnou přílohu. Cena byla stanovena na Kč 490,-. S jistotou lze předpokládat, že kniha bude nepostradatelným pomocníkem i pro filatelisty, nejen ty pražské.

Pro dokreslení Vašich dojmů k vydávané publikaci si dovolujeme připojit tři fotografie autora, které pro Vás pro doplnění této naší informace vybral. Jen na Malostranském náměstí bývala pošta již na třech místech.

Na prvním obrázku je dům Malostranské nám. 12/č.p. 259 a tato adresa byla předchozím sídlem dnešní malostranské pošty Praha 011 (v letech 1876 - 1909 byla na Malostranském náměstí a v roce 1909 se stěhovala do současného sídlav Josefské ulici - 100 let!).

Na dalším snímku autora je nynější dům Malostranské nám. 23/č.p. 37, najehož místě bývalo sídlo jediné pražské pošty v letech 1592 - 1622; to zde ovšem stávaly domy dva.

Na třetím snímku vidíte budovu Malostranské nám. 13/č.p. 258 a v těchto místech sídlila pražská pošta v letech 1742 - 1792 (současný Lichtensteinský palác vznikl až po odstěhování pošty; před tím na tomto místě bylo celkem pět domů patřících Lichtensteinům, z nichž dva měla pošta pronajaty).

Na letošním veletrhu "Sběratel" (
http://www.sberatel.info/ ), který seuskuteční ve dnech 3. - 5. září 2009, tentokrát na Výstavišti PVA Letňany Praha, předpokládáme možnost zakoupení této publikace u tradičního stánku Svazu českých filatelistů. Současně se uvažuje i o možnosti zprostředkování autogramiády. Po veletrhu bude možno knihu zakoupit i v knihovně Svazu českých filatelistů. O podrobnostech v možnostech koupě publikace vás ještě budeme informovat.

Informaci Vám podává a srdečně zdraví

Ing. Pravoslav Kukačka,

jednatel Klubu filatelistů 00-15,
sběratelůspecializovaných oborů, Praha

18. 6. 2009

Sberatel - Sammler - Collector 2009 Praha

Dear Madam or Sir,
please have a look at news of the 12th International Trade Fair Collector which will be held in Prague on September 3 – 5th, 2009.

Content: Trade Fair Organizers Add Another Hall * By Tradition, Last Day is United Nations Day * Newly Signing Up: Postal Services of France, Israel, and Bulgaria * Numismatists Looking Forward to Shopping Sprees * Rare Stamps of L. Pytlicek * Coins of Premyslid Rulers * German Calling Card on Occasion of Trade Fair * Showcase Yourself, Both Before and During Trade Fair

I wish you very nice summertime.
http://www.sberatel.info/en

--

Sehr geehrte Damen und Herren,Schauen Sie bitte letzte Nachrichten über die 12. Internationale Messe Sammler an, die in Prag am 3. – 5. September 2009 stattfindet.

Inhalt: Veranstalter stellen eine weitere Halle bereit * Tag der UNO – traditionell der letzte Tag * Neue Postverwaltungen Frankreichs, Israels und Bulgariens * Numismatiker freuen sich auf Großeinkäufe * Seltene Briefmarken von L. Pytlicek * Münzen des Premysliden-Geschlechts * Deutsche Calling Card zur Messe * Publicity vor und auf der Messe

Ich wünsche Ihnen einen herrlichen Sommer
http://www.sberatel.info/de

--

Vazena pani a pane,
Podivejte prosim na nove zpravy o 12. mezinarodnim veletrhu Sberatel, ktery se kona v Praze 9 na Vystavisti PVA Letnany od 3. do 5. zari 2009.

Obsah: Poradatele pridavaji dalsi halu * Den OSN tradicne posledni den * Nove posty Francie, Izraele a Bulharska * Numismatici se tesi na velke nakupy * Vzacne znamky L. Pytlicka * Mince premyslovskych panovniku * Nemecka calling card k veletrhu * Zviditelnete se před veletrhem i na nem

Preji Vam krasne jaro.
http://www.sberatel.info/

Thank you – danke schoen – dekuji

Jindrich Jirasek
Manager of the Fair
Messeleiter
vedouci veletrhu
sberatel@ppa.cz
http://www.sberatel.info/

Progres Partners Advertising, s.r.o.
CZ - 110 00 Praha 1, Opletalova 55
Tel.: +420/224 218 403, 224 213 905
Fax: +420/224 218 312, 224 235 033

17. 6. 2009

TRILOGY Catalogue prix-courant de timbres-poste. Télégraphes, envelopes et bandes cartes, mandats, timbres fiscaux mobile, etc.JEAN BAPTISTA MOENS:
TRILOGY Catalogue prix-courant de timbres-poste. Télégraphes, envelopes et bandes cartes, mandats, timbres fiscaux mobile, etc., etc. Bruxelles, 1892-93

Rare Philatelic Catalog from Japhila Bookstore (Antiquariat, Second Hand Bookshop)

Contents:
I. POST STAMPS, TELEGRAPH STAMPS
II. POSTAL STATIONERY...
III. FISCAL STAMPS
http://www.japhila.cz/a/lit/lit1.htm

B. J.

Guidelines for Judging Postal Stationery Exhibits

INTRODUCTION

These Guidelines are issued by the FIP Postal Stationery Commission to further explain the Special Regulations for the Evaluation of Postal Stationery Exhibits (SREV) which were approved by the 54th FIP Congress in 1985 in Rome (Revised at the 61st FIP Congress in 1992 in Granada). They are intended to provide general guidance regarding:

A. The definition and nature of postal stationery
B. The principles of exhibit composition, and
C. The judging criteria of exhibits of postal stationery,


and should be read in conjunction with both the Special Regulations referred to above and the General Regulations for the Evaluation of Competitive Exhibits at FIP Exhibitions (GREV).

Whilst the Commission was unanimous in recognising that any collector is perfectly free to build and develop a collection in any way he or she considers appropriate, the Commission felt that it had a duty to inform and guide in relation to the collection of postal stationery so that the true nature and purpose of the various classes of material commonly grouped under this heading can be properly appreciated by all those who have an interest. To this end, an attempt has been made to produce a generally acceptable definition of postal stationery with suitable qualifications covering associated material.


A. Definition and Nature of Postal Stationery

1) A generally accepted traditional definition of postal stationery can be stated as follows:
Postal Stationery comprises postal matter which either bears an officially authorised pre-printed stamp or device or inscription indicating that a specific face value of postage or related service has been prepaid...


All article ... http://www.postalstationery.org/html/guidelines.html

noch 3 Tage bis zur Auktion/ 3 days to the auction

Bad Staffelstein 17.06.2009

noch 3 Tage bis zur Auktion/ 3 days to the auction--nur noch wenige Tage bis zur Auktion am Samstag, den 20.6.2009 mit vielen interessanten Marken und Belegen. Haben Sie schon etwas gefunden und Ihre Gebote abgesandt? Wenn nicht, dann sollten Sie es möglichst umgehend machen. Für Rückfragen zu Losen können Sie mich gerne untertags auch anrufen. Die Zeiten sind für Sammler optimal, selten konnte man so günstig seine Sammlungen ergänzen und Lücken schließen

Gerne höre ich wieder von Ihnen.
Katalog unter: www.geier-auktionen.de
Beste Grüße
Herbert Geier
--
only few days to the auction at Saturday, Juni 20.6. 2009 with many interesting stamps and covers. Do you have found something and send your bids to me? Now you have the best time to compl. your collection!

Catalogue under the adress: www.geier-auktionen.de
I will be happy, to hear from you again.
Best wishes
Herbert Geier

--

AUKTIONSHAUS HERBERT GEIERHerbert Geier öffentlich bestellter und vereidigter Auktionator durch die Regierung von Oberfranken

Herbert Geier

Telefon: 09573/ 1870
Fax: 09573/ 239427
Postfach 1308, 96227
Bad Staffelstein
für Pakete: Alberadastr. 1396231
Bad Staffelstein
email: info@geier-auktionen.de
Steuernummer: 230/219/90027
EU-Ust-Ident-Nr.: DE 133 093 516

124. Profila Special K. und K. Navy Auction – Hungarian river and see shipping

28th of June 2009. (Sunday) 24:00 CETMail AuctionOur offer:
- K.u.K Navy Naval philately, postal history, cancellations Postcards (torpedoboat, submarine, etc.) Danube Flottilla, river guard postcards
- Hungarian river and see shipping:
- Danube shipping company
- Balaton shipping
- Tisza shipping
- Adria shipping (Triest, Miramar, Fiume…)
- Field post:
- cancellations- milit. postcards

Our Online Catalog with rollable and enlargable color pictures is available on our website
http://www.profila.hu/

Upon request we can send photocopies or more detailed descriptions any time. Please do not hesitate to contact us!For more information please visit our website: http://www.profila.hu/

RFR Co.Ltd. PROFILA AUCTIONS, 1088 BUDAPEST SZENTKIRÁLYI U. 6.

Tel.: (06 1) 485-5060, (06 1) 267-2494 Fax: (06 1) 485-5069
E-mail: info@profila.hu

News from PhilaSearch.com

NEWS from PhilaSearch.com - June 17, 2009--new: - 35. Eisenhammer Auction - 119 Rauhut Auction - 7th CR Auction - 5th Christan Arbeiter Auction

- 35. Eisenhammer auction
--
on June 26, 2009 in Munich. Large auction offer with over 3000 lots: stamps and covers from all over the world including large offer Germany 1945-1949. Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/auction/haus.php3?id=9215

119. Rauhut Auction

--
on july 4, 2009 in Mühlheim/Ruhr. Large offer of nearly 9000 lots from all philatelic areas. Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/auction/haus.php3?id=9209

7. CR - Auction

--
ending July 5th, 2009. Auction including covers from Old German States to Overseas. Strong section German Empire as well Germany 1945-49. Also stamps and picture postcards from Germany Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/auction/haus.php3?id=9217

5th Christian Arbeiter - Auction

--
on July 18 2009. A wide selection of material from all philatelic areas. Well worth to mention is a large selection of JEIA covers, Czech fieldpost in Sberia, cover rarities from post-war Germany, German Occupation Zones during ww-II, sowjetunion and russia.Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/auction/haus.php3?id=9092

Sheraton & Peel #41 / Boekenland #45

Sheraton & Peel #41
postal history, covers and stamps

Boekenland #45
Philatelic Literature

The text in ACROBAT .PDF format can be downloaded via page:
http://filatelist.com/html/download_rene_hillesum_filatel.htm
Pictures on page: http://filatelist.com/html/scans_21-6-2009.html
Updates of scans: see tabs.Bidsheet:http://filatelist.com/Biedformulier_S_P41_web.pdf

viewing in the office: (Vijfhuizenberg 165, NL-4708 AJ Roosendaal):

- 17-06: 9.30 - 17.30 uur
- 20-06: 9.00 - 17.30 uur
- 21-06: 9.00 - 15.30 uur

Followed by the mail auction. Bidsheets can be sent by e-mail June 21st till 15.30 CET.
(viewing on other days by appointment)


Best regards, René Hillesum, Roosendaal, Nederland

7. 6. 2009

Auktionshaus Herbert Geier

Herbert Geier öffentlich bestellter und vereidigter Auktionator durch die Regierung von Oberfranken
Dear Collector,
my new catalogue for stamps, covers, postcards, postal stationery, cinderellas, books etc. can be now found om my homepage under the adress:
www.geier-auktionen.de
Also you can find the pictures from the auctioncatalogue at the end of the catalogue.

The auction will be at Juni 20, 2009
You will find there all types of philatelic material including a very interessing selection of covers from Oversea and Europa with mor than 2100 lots, included a collection from Austria cancelations. There are also about 3400 lots from Old Germany with special part from Bavaria. Deutsches Reich (1872-1945), Colonies and Occupation arfe also in the auction.
The Auction includes material from post after 1945 with "modern" issues from German Federal Republic, Berlin and Federal Republic of Germany.
The selection on offer will be rounded off with lots for home-town collectors and for thematic and tropical enthusiasts and also many books from a collector.
You can als have the catalogue at the homeapge as a winzip-file and PDF-file.
I will be pleased to hear again from you if you find something to interest you.

Best wishes
Herbert Geier
Licensed Auctioneer

5. 6. 2009

Juna 2009 - Philatelic Auction Calendar

JUNE 2009 PHILATELIC AUCTION CALENDAR

To Our Clientele and Other Friends ...

The comprehensive enhanced WebSite for the PhilatelicAuctioneer and the Philatelic Auction Buyer www.cwiakala.com

NOTE: If your E-Mail program does not recognize the Web Address above, please copy and paste it into the Address Bar of your Internet Browser, and 'Go' ... Our WebSite details all of the upcoming month's public philatelic auctions; we invite you tobookmark it as one of your 'Favorite Places'.The June 2009 edition of the Philatelic Auction Calendar reviews forty-eight (48) major worldwide auctions, to include detailing their contents, and provides links to the auctioneers' catalog WebSites, as well as their E-Mail Addresses.The WebSite reports and continuously updates the monthly 'Philatelic Auction Calendar', and presents more, including:
~~~ Links to the more than 240 major worldwide Philatelic Auctioneers' E-Mail Addresses and WebSites ...
~~~ Auctioneer's Announcements on Future Sales and Other Trade Information ... UPDATEDFOR JUNE '09
~~~ Philatelic and Other Useful WebSites ...
~~~ A Philatelic Auction Glossary ...
~~~ The beginnings of a master listing by Country of the worldwide classics-era numerical andalphabetical obliterators (cancellations) ...
~~~ AND MORE ... =================================================
Auction Agent representation is available for the public philatelic auctions being conductedduring the month of JUNE '09. The auctions' details, including their contents, will befound on our WebSite.
Best regards,
Chuck
==============================================
Charles E. Cwiakala
Mark C. Cwiakala
Philatelic Auction Agents
1527 South Fairview Avenue
Park Ridge, IL 60068-5211 U.S.A.
TEL/FAX: (847) 823-8747
Cell Phone: (847) 204-8747
E-Mail: CECwiakala@aol.com
Visit us on our WebSite: http://www.cwiakala.com

6. 6. 2009: Inaugurace známky ve Vyšším BroděVážení přátelé, v rámci oslav 750 let od založení kláštera aměsta Vyšší Brod, se v sobotu 6. 6. od 12.00 hod. koná inaugurace poštovní známky klášterního kostela Panny Marie.

Přijeďte se podívat do Vyššího Brodu na inauguraci, pro příležitostné poštovní razítko.
Inaugurace budou přítomní i oba autoři známky.

Přijeďte si pro pamětní list a další filatelistický materiál.
Srdečně zve za SSČSZ SČF
Josef Fronc

3. 6. 2009

Karel Čapek: Sbírka známek

“To teda je svatá pravda,” řekl starý pan Karas.
“Kdyby se člověk hrabal ve své minulosti, našel by, že v ní je dost látky na docela jiné životy. Jednou… buď omylem, nebo z náklonnosti… si vybral jenom jeden z nich a dožívá jej až do konce; ale nejhorší je, že ty druhé, ty možné životy nejsou tak docela mrtvé. A někdy se stane, že v nich pocítíš bolest jako v uříznuté noze.

Když jsem byl asi desetiletý kluk, začal jsem si dělat sbírku známek; tatínek to nerad viděl, myslel si, že se budu pro to špatně učit, ale já měl kamaráda, Lojzíka Čepelku, a s tím jsem holdoval té filatelistické vášni. Ten Lojzík byl syn flašinetáře, takový střapatý a pihovatý kluk, rozdrbaný jako brabec, a já ho miloval, jak dovedou jen děti milovat kamaráda. Poslouchejte, já jsem starý člověk; měl jsem ženu a děti, ale já vám řeknu, že žádný lidský cit není tak krásný jako přátelství. Ale toho je člověk schopen, jen dokud je mladý; pak tak nějak okorá a zesobečtí. Takové přátelství, to prýští čistočistě z nadšení a obdivu, z přebytku života, z hojnosti a přemíry citu; máš ho tolik, že jej musíš někomu darovat. Můj tatík byl notář, hlava místní honorace, strašně důstojný a přísný pán; a já pojal do svého srdce Lojzíka, co jeho otec byl ožralý flašinetář a matka zedřená pradlena, a já toho Lojzu ctil a zbožňoval, protože byl šikovnější než já, že byl takový samostatný a udatný jako krysa a že měl na nose pihy a že házel kameny levičkou, – já už ani nevím, co všechno jsem na něm tak miloval; ale jistě to byla největší láska mého života.


Teda ten Lojzík byl mým důvěrníkem, když jsem si začal dělat sbírku známek. Tady někdo řekl, že jenom mužští mají smysl pro sbírky; je to pravda; já myslím, že to je pozůstatek nebo pud z těch dob, kdy si každý mužský dělal sbírku hlav svých nepřátel, uloupených zbraní, medvědích koží, jeleních parohů a vůbec všeho, co mohl ukořistit. Ale taková sbírka známek, to není jenom vlastnictví, to je věčné dobrodružství; člověk jaksi s chvěním se dotýká kousku té daleké země, řekněme Bhútánu, Bolívie nebo mysu Dobré naděje; prostě má s těmi cizokrajnými zeměmi něco jako osobní a důvěrný styk. Teda on je v tom sbírání známek takový motiv cestování a mořeplavectví a vůbec té mužské světové dobrodružnosti. To máte jako v těch křížových výpravách.


Jak jsem říkal, můj otec to neviděl rád; otcové obyčejně neradi vidí, dělají-li jejich synové něco jiného než oni sami; páni, já byl k svým synům také takový. Ono je otectví vůbec jaksi smíšený cit; je v něm veliká láska, ale taky nějaké zaujetí, nedůvěra, nepřátelství nebo jak bych to řekl; čím víc člověk své děti miluje, tím víc je v něm toho druhého citu. Teda já jsem se musel s tou mou sbírkou známek schovávat na půdě, aby mně na to tatík nekápl; na půdě byla stará truhla, takzvaná moučnice, a do té jsme zalezli jako dvě myši a ukazovali si známky: Koukej, tohle je Nizozemsko, tohle je Egypt, tohle je Sverige neboli Švédsko. A že jsme se s těmi poklady tak museli schovávat, v tom bylo něco až hříšně krásného. Jak jsem si ty známky opatřoval, to bylo jiné dobrodružství; já chodil po známých i neznámých rodinách a škemral, abych si směl odlepit marky z jejich starých dopisů. Tu a tam měli někde na půdě nebo v sekretáři plná šuplata starých papírů; to byly mé nejblaženější hodiny, když jsem, sedě na zemi, probíral ty zaprášené kupy lejster a hledal na nich nějakou známku, kterou jsem dosud neměl, – já osel jsem totiž duplikáty nesbíral; a když se stalo, že jsem našel starou Lombardii nebo já nevím který z německých státečků nebo svobodných měst, já cítil radost přímo mučivou – ono každé nesmírné štěstí tak sladce bolí. A zatím na mne venku čekal Lojzík, a když jsem konečně vylezl, šeptal jsem hned ve dveřích: Lojzo, Lojzíku, byl tam jeden Hannover! – Máš ho? – Mám! – A už jsme upalovali s tou kořistí domů, do naší truhly.

Tam u nás byly textilní fabriky na všelijaké šmízo, na jutu, kaliko, kartoun a bavlněný šmejd; tenhle póvl se totiž extra u nás vyrábí pro barevná plemena celé zeměkoule. Tak tam mně dovolili, abych hledal známky v koších na papír; to bylo mé nejbohatší loviště; tam se vám našel Siam a Jižní Afrika, Čína, Libérie, Afganistan, Borneo, Brazílie, Nový Zéland, Indie, Kongo – já nevím, zní-li vám už ta pouhá jména tak tajemně a jakoby toužebně. Bože, ta radost, ta ukrutná radost, když jsem našel třeba známku se Straits Settlements – Nebo Korea! Nepál! Nová Guinea! Sierra Leone! Madagaskar! Poslyšte, to uchvácení může pochopit jenom lovec nebo hledač pokladů nebo archeolog, který dělá tyhle vykopávky. Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl něco hledat; když ne známky, tedy pravdu nebo zlaté kapradí nebo aspoň kamenné šípy a popelnice.


Teda to byla ta nejkrásnější léta mého života, to přátelství s Lojzíkem a sbírání známek. Potom jsem dostal spálu, a Lojzíka ke mně nepustili, třeba stával u nás na chodbě a pískal, abych ho slyšel. Jednou na mne nedali pozor nebo co; zkrátka utekl jsem z postele a šups na půdu podívat se na své známky. Já byl tak zesláblý, že jsem stěží uzvedl víko té truhly. Ale truhla byla prázdná; krabice se známkami byla pryč.

Já vám tu svou bolest a hrůzu nemůžu vylíčit. Myslím, že jsem tam stál jako zkamenělý a že jsem nemohl ani plakat, jak mně to sevřelo hrdlo. Předně hrozné bylo, že mé známky, má největší radost, jsou pryč; ale ještě hroznější bylo, že mně je jistě ukradl Lojzík, můj jediný přítel, zatímco jsem stonal. Byl to úděs, zklamání, zoufalství, lítost – poslyšte, to je úžasné, co takové dítě dovede prožít. Jak jsem se z té půdy dostal, to už nevím; ale pak jsem zas ležel ve vysokých horečkách a v jasnějších chvílích jsem zoufale přemýšlel. Otci ani tetě jsem o tom neřekl – maminku jsem už neměl; věděl jsem, že mi vůbec nerozumějí, a tím jsem se jim jaksi odcizil; od té doby jsem k nim už neměl žádný bližší dětský vztah. Lojzíkova zrada, to byla pro mne skoro smrtelná rána; bylo to mé první a největší zklamání v člověku. Žebrák, říkal jsem si, Lojzík je žebrák, a proto krade; to mám z toho, že jsem kamarádil se žebrákem. A to mě zatvrdilo; od té doby jsem začal dělat rozdíl mezi lidmi – ztratil jsem stav sociální nevinnosti; ale tehdy jsem ještě nevěděl, jak to mnou hluboko otřáslo a co všechno se ve mně sesulo.
Když jsem se vystonal z horeček, vystonal jsem se i z té bolesti nad ztrátou sbírky známek. Jen mě ještě bodlo u srdce, když jsem viděl, že Lojzík má zatím nové kamarády; ale když ke mně přiběhl, trochu rozpačitý po tak dlouhé době, řekl jsem mu suše a dospěle: Táhni, já s tebou nemluvím. Lojzík zrudl a po chvíli řekl: Taky dobře. A od té doby mě tak zarytě a proletářsky nenáviděl.

Teda to byla ta událost, která měla vliv na můj celý život, na můj výběr života, jak by řekl tady pan Paulus. Abych tak řekl, můj svět byl znesvěcen; ztratil jsem důvěru k lidem; naučil jsem se nenávidět a pohrdat. Už jsem nikdy neměl druha; a když jsem dospíval, začal jsem si i zakládat na tom, že jsem sám, že nikoho nepotřebuju a nikomu nic nedaruju. Potom jsem shledával, že mě nikdo nemá rád; to jsem si vykládal tak, že já sám pohrdám láskou a kašlu na všechnu sentimentalitu. A tak se ze mne stal pyšný a ctibažný, sebedbalý, pedantický a vůbec korektní člověk; byl jsem zlý a tvrdý na podřízené; ženil jsem se bez lásky, děti jsem vychovával v kázni a strachu a získal jsem si svou pílí a svědomitostí nemalých zásluh. To byl můj život, můj celý život; já se nedíval na nic než na to, co je má povinnost. Až v Pánu dokonám, ono to bude i v novinách, jaký jsem byl zasloužilý pracovník a vzorný charakter. Ale kdyby lidé věděli, co je v tom samoty, nedůvěry a zatvrzelosti -

Před třemi roky mně zemřela žena. Já to nepřiznal sobě ani jiným, ale bylo mně hrozně smutno; a z takového stesku jsem vyhrabal všelijaké rodinné památky, co zůstaly po otci a matce: fotografie, dopisy, mé staré školní sešity – to mě až škrtilo v krku, když jsem viděl, jak pečlivě je můj přísný tatík ukládal a schovával; myslím, že mě přece měl rád. Byla toho na půdě plná skříň; a na dně jedné zásuvky byla škatule, zapečetěná pečetěmi mého otce; když jsem ji otevřel, našel jsem v ní tu sbírku známek, kterou jsem si dělal před padesáti lety.

Já vám nebudu nic zapírat; mně proudem vyhrkly slzy, a tu krabici jsem si odnesl do pokoje jako poklad. Tedy tak to tehdy bylo, pochopil jsem v tu ránu; když jsem tenkrát stonal, někdo tu mou sbírku našel a otec ji zkonfiskoval, abych kvůli ní nezanedbával učení! Neměl to dělat; ale i v tom byla taková jeho přísná péče a láska; já nevím, ale mně začalo být líto i jeho, i sebe –

A pak jsem si vzpomněl: Tedy Lojzík mně ty známky neukradl! Kristepane, jak já mu křivdil! – Zas jsem viděl před sebou toho pihovatého a rozdrbaného uličníka – Bůhví, co se z něho stalo a je-li ještě živ! Mně vám bylo tak trapno a stydno, když jsem si to všechno vybavoval. Pro to jediné křivé podezření jsem ztratil jediného kamaráda; pro to jsem ztratil dětství. Pro to jsem začal pohrdat chudou verbeží; pro to jsem se choval nadutě; pro to jsem už k nikomu nepřilnul. Pro to jsem se po celý život nemohl podívat na poštovní známku bez nechuti a odporu. Pro to jsem nikdy nepsal své nevěstě a ženě a maskoval jsem to tím, že jsem povýšen nad citové výlevy; a má žena tím trpěla. Pro to jsem byl tak tvrdý a osamělý. Pro to, jen pro to jsem udělal takovou kariéru a plnil tak vzorně své povinnosti –

Já viděl znovu celý svůj život; najednou se mi zdál pustý a nesmyslný. Vždyť já mohl žít docela jinak, napadlo mě. Kdyby se to nebylo stalo – bylo ve mně tolik nadšení a dobrodružnosti, lásky, rytířství, fantazu a důvěry, takových věcí divných a nezkrotných – bože, vždyť já mohl být čímkoliv jiným, cestovatelem nebo hercem nebo vojákem! Vždyť jsem mohl milovat lidi, pít s nimi, rozumět jim, já nevím co všechno! Mně bylo, jako by ve mně roztával nějaký led. Probíral jsem známku po známce; byly tam všechny, Lombardie, Kuba, Siam, Hannover, Nicaragua, Filipíny, všechny ty země, do kterých jsem tehdy chtěl jet a které teď už neuvidím. Na každé té známce bylo kus něčeho, co se mohlo stát a co se nestalo. Já nad nimi proseděl celou noc a soudil jsem svůj život. Viděl jsem, že to byl nějaký cizí, umělý a neosobní život, a že můj skutečný život se vůbec nestal skutkem.” – Pan Karas mávl rukou. – “Když si tak pomyslím, čím vším jsem mohl být – a jak jsem tomu Lojzíkovi křivdil –”

Páter Voves, naslouchaje této řeči, se velmi zasmušil a rozlítostnil; nejspíš si vzpomněl na něco ve svém vlastním životě. “Pane Karas,” řekl dojatě, “ani na to nemyslete; co je to platno, teď už se to nedá napravit, nedá se začít znova –”

“Nedá,” vzdychl pan Karas a drobet se zarděl. “Ale víte, aspoň – aspoň tu sbírku jsem začal znovu dělat!”

Karel Čapek: Zločin na poště

“Pane, Spravedlnost,” řekl četnický strážmistr Brejcha.

“To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s vážkami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že Spravedlnost vypadá jako četník. To byste nevěřil, co věcí my četníci rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových cavyků. V menších případech dáme po hubě a ve větších případech si odepneme řemen; to je v devadesáti případech ze sta celá spravedlnost. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil dva lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal, a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu.

No jo, vy se pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla přede dvěma lety na poště. No právě, Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Bodejť byste se na ni nepamatoval. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila; skočila do rybníka a šla asi padesát metrů, než přišla do hloubky. Teprve za dva dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase dvě stovky. Mizerné dvě stovky, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila.

Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště, – inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo; tu holku měl každý rád. Sakra, povídám si, to děvče neukradlo dvě stovky; předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást; její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany, a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal; pane, to byl nějaký písmák a krom toho evandělík; a já vám řeknu, tihle evandělíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty dvě stovky na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na té hrázi slíbil, že to tak nenechám.

Tak dobrá, zatím sem na poštu poslali nějakého mládence z Prahy, Filípek se jmenoval; takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filípkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách; u okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíků a takových věcí. Pane Filípek, povídám mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires.
Tři koruny za slovo, povídá ten Filípek jakoby nic.

Tak co by stál expres telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já.
To se musím podívat, řekl ten Filípek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji; otvírala se docela lehce a tiše.

Tak děkuju, už to mám, povídám; takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu; pak mohl někdo štípnout ty dvě stovky ze šuplete. Koukejte se, pane Filípek, kdybyste mně ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal.

Pan Filípek se drbal na hlavě a povídá: Pane vachmajstr, to nepůjde. Víte, ono platí něco jako listovní tajemství – ledaže byste to hledal jménem zákona; ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka.

Počkejte, povídám mu. To bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filípek, kdybyste vy takhle… z dlouhé chvíle nebo tak… podíval se do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit zády ke stolku –

Pane vachmajstr, povídá ten Filípek, copak o to, odtelegrafované blankety tu budou; ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu; ono to sic nemá být, ale pro vás to už udělám. Ale já myslím, že z toho poznáte starou belu.
On měl, pane, ten Filípek pravdu; přinesl mně asi třicet jmen – to víte, na vesnické poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně –, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslil; tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním.

Tak jednou, to bylo asi za tejden, jdu zase na poštu. Ten Filípek se na mě cení a povídá: Pane vachmajstr, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zejtra sem přijde nová slečna, z Pardubic z pošty.

Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou vesnickou poštu.
Ba ne, povídá ten Filípek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane vachmajstr.

To je divné, říkám; – to přece víte, jaké ty ženské jsou.
Je, povídá ten Filípek a pořád tak na mě kouká, a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic.

Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filípka stejně jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku: Jo, do Pardubic – on tam dopisuje skoro denně pan adjunk z velkostatku nějaký slečně na poště. To bude jeho láska, že jo.

Poslouchejte, fotr, povídá ten Filípek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje?
Nějak jako Julie Touf – Toufar –
Tauferová, řekl Filípek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít.

On pan Houdek, jako pan adjunk, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunk, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mně, jako pan Houdek, chodí dycky takový kus cesty naproti. A tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka. ,Adresát neznám‘. To on si pan adjunk zmejlil adresu. Tak mu to donesu zpátky.

Ukažte, povídá ten Filípek. Adresoval to na nějakého Nováka, Praha, Spálená ulice. Dvě kila másla. Razítko čtrnáctého července.

To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák.
Ukažte, povídám Filípkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filípek, říkám, to je divné, to máslo bylo deset dní na cestě, a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou.

Sotva byl pošťák pryč, řekl mně ten Filípek: Pane vachmajstr, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil; byla v ní dvě kila hlíny. Tak já jdu za tím Filípkem a říkám mu: Člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám.

To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídám mu, tady je nějaká konfúze na poště; nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před deseti nebo dvanácti dny takovou bedničku?

Ten Houdek trochu jako zbledl a povídá: Na tom nezáleží; to už sám nevím, komu to bylo.
Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo?

Ten Houdek teda vyskočil bílý jako stěna. Co to má znamenat? křičel. Proč mě s tím obtěžujete?
Pane adjunkte, povídám mu. To je tak: vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete dvě stě korun. Pro těch dvě stě korun se Helenka utopila. Tedy tak je to.

Pane, ten Houdek se třásl jako list. To je lež, křičel, proč já bych kradl dvě stovky?
Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek.

Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře; jakživ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíšikriste, naříkal, já nemohl vědět, že ona se utopí! Já jenom myslel, že bude propuštěna… vždyť mohla jít domů! Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču; ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě… a pak bychom nestačili s platem… Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu! Pět let už na to čekáme… Pane strážmistře, to je taková strašná láska! – Pane, já vám to nebudu dál povídat; byla už noc, ten chlap přede mnou klečel, a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako stará kurva; nad Helenkou i nad tím ostatním.

Tak dost, řekl jsem mu nakonec, už toho mám po krk. Člověče, dejte sem těch dvě stě korun. Tak. A teď tohle: Kdyby vás napadlo jít za slečnou Tauferovou, dřív než to dám do pořádku, udělám na vás udání pro krádež, rozumíte? A kdybyste se zastřelil nebo něco podobného, řeknu, proč jste to udělal. A konec.

Tu noc, pane, jsem proseděl pod hvězdami a soudil jsem ty dva; já jsem se ptal Boha, jak je mám potrestat, a pochopil jsem tu hořkost a radost, která je v spravedlnosti. Kdybych je udal, dostal by ten Houdek pár neděl vězení podmíněně; a ještě by se to stěží dokázalo. Houdek zabil tu holku; ale nebyl to sprostý zloděj. Každý trest mně byl příliš mnoho a příliš málo. Proto jsem je soudil a trestal sám.

Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma Palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou ,Ředitelství pošt a telegrafů v Praze‘. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku.

Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl dvě stě korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto?
Pane, v té ženské byla hrozná síla; ale přece jen zbledla do popelava a ztuhla jako kámen. Tři koruny padesát, vydechla.

Odpočítal jsem tři koruny padesát a povídám: Tady jsou, slečno. Ale kdyby se tady ty dvě stovky, říkám a dávám jí na stolek ty dvě ukradené bankovky, kdyby se ty dvě stovky našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte? – aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno –, pak bych si ten dopis vzal zpátky. Tak co?
Neřekla ani slovo; jen se tak palčivě a strnule dívala já nevím kam.

Za pět minut tu bude pošťák, slečno, povídám. Tak co, mám si ten dopis odnést?
Kývla rychle hlavou. Tak já jsem sebral ten dopis a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za dvacet minut vyběhne starý pošťák Uher a křičí: Pane vachmajstr, pane vachmajstr, tak už se našly, ty dvě stovky, co scházely slečně Helence! Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku! To je náhoda!

Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty dvě stovky našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplaťpámbu!

Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte; je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic; ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houdka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě; kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte.

Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mne kouká; pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. Nu dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát. A dal si zavolat toho Houdka.
Houdek přišel, a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houdku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku; dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste?

Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči; víte, takové oči jako zatracenec v pekle.
Máte nějaké námitky? ptal se hrabě.

Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mne očí. Pane, mně bylo z těch očí ouzko.
Tak můžete jít, skončil hrabě, a bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houdka v kočáře; seděl tam jako dřevěná loutka.

Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá, zlá na všechny a dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem; snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ni dívám a říkám si: Spravedlnost musí bejt.

Já jsem jen četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti: Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím; a kdyby byl, tak nám to není nic platno; ale já vám řeknu, musí bejt Někdo nejvýš spravedlivý. To zas jo, pane. My můžeme jenom trestat; ale musí bejt někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divnýho jako láska.”

2. 6. 2009

Hong Kong je 45. vystavovatelskou zemí na Exponetu

Novým vystavovatelem se stal Carol Cheung z čínského Hong Kongu. Zpřístupnil nám svůj jednorámový exponát "Hong Kong - Král Jiří VI. 20centová černá a její užití". Mj. na 7. albovém listě najdete celistvost adresovanou do tehdejšího Československa >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0535/index0535a.htm

Celkově jde o 535. exponát, který je Vám k dispozici na permanentní mezinárodní filatelistické výstavě, kvůli které nemusíte cestovat, kupovat benzín, letenky, vstupenky a jak napsal jeden z návštěvníků světové výstavy PRAGA 08: krčit se nad spodními řadami rámů v bolestivých křečích... ;-)

B. J.

1. 6. 2009

41th Sheraton & Peel Auction

I'm pleased to announce that the next auction (Sheraton & Peel #41) June 21, 2009 is on-line: text (PDF) and pictures.: http://www.filatelist.com/

Contains stamps and covers/postal history, including several estates, including another part of Ir. Peter Rozema an Jan Dekker. (a start has been made to classify them not separately anymore)Intersting Curaçao material, u not earlier recorded postcard of Dutch East Indies and a huge collection of Dutch city post.

on Sunday June 21, 2009The catalogue of the Boekenland philaterlic literature auction (same auction date) will be launched in ca. 1 week).

-Single items not with scan on the site, are available on request-

Viewing:* Wednesday 17-6-2009: 9.30 - 17.30 hrs* Saturday 20-6-2009: 9.30 - 17.30 hrs* Sunday 21-6-2009: 9.00 - 15.30 hrs and directly after the mail auction.

-other days on appointment-

All viewing in the own premises:

Vijfhuizenberg 165,
4708 AJ Roosendaal,
Netherlands
(mail only to P.O. Box:
Postbus 170,
NL-4700 AD Roosendaal,
Netherlands)

Best regards,
René Hillesum

Helpdesk Exponetu: Stopařův průvodce Exponetem

Již první den po spuštění zaznamenáváme vřelé reakce od vystavovatelů a návštěvníků - hlavně ze zahraničí. Bohužel nadstandardní iniciativa "přespolních" je již vůči tuzemským návštěvníkům příznačná. Nicméně k věci.

Nově máte možnost vyhledávat exponáty na Exponetu podle názvů a jmen vystavovatelů. Protože blog je veden v angličtině použijte prosíme anglická klíčová slova, která se nachází v názvech exponátů. Nápomocen Vám může být vícejazyčný filatelistický slovník, který je k dispozici na Japhile >>>>> http://www.japhila.cz/zakladni_vyrazyBB.htm

V levém horním rohu je prázdné políčko, kam můžete napsat Vámi hledané slovo. Po zadání slova a kliknutí na vedlejší sousloví "Hledat blog" je prohledáván veškerý obsah. Po zapsání slova např. "Foreruners" (předchůdci) anebo "Field Post" / "Feldpost" (polní pošty) se Vám zobrazí exponáty s příslušnou tematikou anebo Vám umožní "skákat" po jednotlivých názvech, kde hledané slůvko je celé nebo v části textu. Totéž platí o jménech vystavovatelů.

Nový Japhila blog je pro veřejnost spuštěn ani ne 24 hodin a je zřejmé, že bude dále doplňován nejen o nové rubriky ale také nové možnosti, jak ulehčit návštěvníkům Exponetu život. Rozhodně je vynikajícím doplňkem desetitisíců stávajících stran Exponetu. Všechny jeho odkazy směřují přímo na Exponet, který je i nadále na svém místě, kdykoliv Vám posloužit.

Tak jej vyzkoušejte, prouzkoumejte a napište >>>>> http://japhila.blogspot.com/

Břetislav Janík ;-)