27. 2. 2009

2. Arabská výstava poštovních známek

SECOND ARAB STAMP EXHIBITION

Place: WAFi Mall, Dubai, United Arab Emirates
5th - 9th March 2009
>>>>> http://www.arabstampexh.ae/

Messages:

President of Emirates Philatelic Association

Emirates Philatelic Association is honoured and privileged to organize the 2nd Arab Stamp Exhibition with Emirates post to commemorate 100 years of postal service in the United Arab Emirates. UAE leaders foresight to providethe most modern infrastructure played as a catalyst for the recent momentous development of the country. No doubt adoption of most advanced communication system highlights its importance.


During the exhibition, we will have guests from other Arab countries as well. So it is the best time to get together to understand the different aspects of Arab tradition and culture. Exhibitions of this nature are to throw light to the bright side of human culture in any geographical region.

I Would like to Accord a warm welcome to all participants of the 2nd Arab Stamp Exhibition. This Exhibition will surely be a wonderful experience to everyone. Hope all will spend a memorable time and enjoy excellent stay in the United Arab Emirates. I hope this Exhibition shall encourage a great interest in philately in arab world.

Wishing you all good health and prosperity until we meet at the 2nd Arab Stamp Exhibition.

WITH BEST REGARDS,

ABDULLA M. T. KHOORY
PRESIDENT
EMIRATES PHILATELIC ASSOCIATION
UNITED ARAB EMIRATES

Bibliografie k přípravě exponátu, tentokráte z USA

Bibliography for Exhibit Preparation

"Arranging & Writing Up a Stamp Collection", R.A. Dehn, Philatelic Magazine, 1977
"Computers & Philatelic Exhibiting Idea Book", Philatelic Society of Pittsburgh, 1993
"FIP Flash", Federation Internationale de Philatelie, (ongoing)
"FIP Judging Criteria", R.P. Odenweller, Collector's Club Philatelist,1996-97
"Guides to Judging the Philately of ...", American Association of Philatelic Exhibitors
"Guidelines for Thematic Judges and Exhibitors at Local and FederationLevel", Franceska Rapkin. British Philatelic Trust, 1989
"Handbook of Thematic Philately", W.E.J. van den Bold. James Bendon.1994
"How to Arrange & Write-up a Stamp Collection", S. Phillips & C.P. Rang, Gibbons, 1988
"How to Prepare Stamp Exhibits", C.E. Foster, New Mexico Phil. Assoc., 1977
"Philately & the Computer", D. Wold & A. Mary, Traditions Press, 1995
"Running & Promoting Stamp Shows", American Philatelic Society, 1996
"Showcasing Your Stamp Collection", C.E. Foster, Hobby Publ. Services, 1978
"Successful Exhibiting", Franceska Rapkin, British Philatelic Federation
"Ten Commandments for Philatelic Judges - Updated & Expanded to 15 Commandments", Samuel Ray and John Hotchner, The Philatelic Exhibitor, 1993
"The Best of the Philatelic Exhibitor", (Volumes I - X, 1986-1996) John Hotchner, American Association of Philatelic Exhibitors, 2001
“New Philatelic Exhibitors Handbook”, Randy L. Neil, 2nd Edition, Traditions Press, 1995


http://www.aape.org/bibliography_for_exhibit_prepa.asp

V. Münzberger: Počátky perfinů na rakouských známkách

Ve čtvrtek 5. 3. 2009 od 16.00 hod. se koná klubová schůzka v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky je přednáška pana Vladimíra Münzbergera "Počátky perfinů na rakouských známkách" s ukázkami. Přednáška začne v 16.30 hod.

Vítáme všechny přátele filatelie a poštovní historie - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.

Program celého přednáškového cyklu 2008 - 2009 jsme již rozesílali, ale na vyžádání jej můžeme znovu poslat na Vaši e-mailovou adresu.

Těšíme se na vaši účast!
Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze

Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

Exponát Vladimíra Münzbergera je k dispozici již nyní >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0009/index0009a.htm

Aukcionáři pozor

Poštovní zásilky adresované do Japonska

Poštovní správa Japonska prostřednictvím oběžníku Světové poštovní unie informuje o změně poštovních předpisů. Ke každé poštovní zásilce adresované do Japonska, jejíž obsah má hodnotu vyšší než 200 000 YEN (JPY), tj. cca 49 394 Kč, musí být povinně připojena kopie faktury. Ke každé poštovní zásilce, která obsahuje zboží nebo vzorky, musí být připojeny dvě kopie příslušných faktur, a to bez ohledu na cenu obsahu poštovní zásilky.

Poštovní správa Japonska žádá, aby zákazníci k poštovním zásilkám přikládali řádně vyplněné celní prohlášky CN 23 a faktury z důvodu urychlení jejich celního projednání v Japonsku a následně i jejich přepravy a dodání.

Zdroj: Česká pošta, s.p. http://www.cpost.cz/

18. 2. 2009

Odešel Piero Santangelo


Ta zpráva přišla jako blesk z čistého nebe a tvrdě zasáhla všechny jeho přátele a známé. Každý se tomu zdráhal uvěřit a přesto je to pravda. V pondělí 9. února 2009 zcela nečekaně zemřel Piero Santangelo.
Filatelii se věnoval už od dětství, systematicky minimálně posledních 35 let. Druhým jeho velkým koníčkem byl sport, zejména lehká atletika, kde aktivně působil dlouhou řadu let, 30 let jako rozhodčí, posledních 12 let jako předseda komise rozhodčích a člen užšího výboru italského svazu lehké atletiky FIDAL (Federazione Italina della Atletica Leggera) pro kraj Veneto.
Proto i na poli filatelie byly jeho hlavním sběratelským oborem náměty Sport a Olympijské hry, druhou jeho oblíbenou oblastí kde získal zasloužené mezinárodní renomé byla vojenská poštovní historie. Postupně vybudoval několik zcela mimořádných exponátů, se kterými sklízel výrazné úspěchy na celé řadě mezinárodních i světových výstav. V poslední době to byl exponát „Atletica viva“ (v angličtině „Living Athletics / Track & Field“), oceněný zlatou medailí na Světové výstavě nejlepších sportovních a olympijských exponátů „OLYMPEX 2008“ uspořádané během OH v Pekingu a stejné ocenění získal tento exponát i na mezinárodní výstavě „Montenegrofila 2008“. (Vyšlo i v knižní podobě). Druhou neméně známou Pierovou sbírkou je „La Legione Cecoslovacca in Italia e in Cecoslovacchia“ („Československá legie v Itálii a v Československu“). Tím výčet jeho filatelistických a dalších sběratelských zájmů zdaleka nekončí, zabýval se historií nejrůznějších polních pošt a vojenských misí (včetně čs. území), koncentračními tábory a ghetty (včetně Terezína), historií Sokolského hnutí (do této sbírky zařazoval i pohlednice se sokolskou tematikou), měl stovky historických pohlednic rodného města Padovy, atd.
Výrazně se angažoval i jako filatelistický funkcionář, na mnoha mezinárodních výstavách byl národním komisařem Itálie, např. na u nás poměrně málo známých mezinárodních výstavách „ALPEADRIA“ působil minimálně 6x. Dobře ho znali i pořadatelé filatelistických výstav v ČR, neboť v této funkci působil třeba na evropské výstavě BRNO 2005, na loňské světové výstavě PRAGA 2008 byl zástupcem italského národního komisaře pana Bolaffiho. Publikoval desítky odborných článků v různých filatelistických časopisech a zpravodajích nejen v Itálii, ale i v zahraničí, zejména v ČR a v USA, vždy s novými poznatky a mnoha cennými informacemi (často z obtížně dostupných italských historických pramenů), navíc s reprodukcemi jeho mimořádně zajímavých celistvostí. V časopise Filatelie to byly např. články „Váleční zajatci v Itálii 1915-1919“ (F. č. 10 a č. 11/2005), nebo „Italské vojenské mise v zahraničí“ (F. č. 3/2007).
K Československu a později k ČR měl velice vřelý vztah, a to nejen pokud se týká filatelie. Za manželku měl totiž Češku. Paní Irenu mnoho našich sběratelů osobně zná, neboť téměř 40 let co spolu byli Pierovi obětavě překládala nejrůznější články, prameny i větší práce z češtiny do italštiny a naopak, na mnoha výstavách, odborných setkáních či seminářích ochotně tlumočila a průběžně vyřizovala jeho korespondenci. Piero odešel beze slova rozloučení, uprostřed svých přátel, během přednášky ve filatelistickém klubu v Padově. Bylo mu 68 let. Čest jeho památce.
Vladimír Dražan

17. 2. 2009

Blog: Indian Stamp Ghar


Prý patří k velmi oblíbeným indickým blogům o filatelii (zejména), ale i o numismatice, či o "numisbriefech".
Najdete jej na doméně >>>>> http://www.indianstampghar.com/ Každopádně i našim sběratelům stojí za to podívat se jak to dělají jinde a možná se nechat inspirovat.
B. J.

India & Indian States

Special Sale „India & Indian States“

India State Soruth / Saurashtra - A handwritten untouched exhibit collection contained in 125 pages including SG1 used on part cover, SG 11a used on part cover, SG 11d used on complete document, essay of Nawab Rasulkhan in red on laid paper, SG 35c overprint double, SG 36a imperf used (unpriced by Gibbons), proof of 1923 1a red including a color trial in black. Overprint errors including "POSTAGE" missing in one & "U.S.S. REVENUE & POSTAGE" completely missing on another - unrecorded. Also includes errors, varieties, complete sheets, postal history, postal stationery including Nasik ovpt. to name a few. Must see to appreciate.


Lifetime on EXPONET >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0488/index0488a.htm
B. J.

Mládežnický exponát Německá říše - emise Brustschild

Neobvykle vysoká hodnota mládežnického exponátu je k vidění na Exponetu. Vysoký počet bodů na světové filatelistické výstavě WIPA 2008, totiž 91 bodů, nebývá u třídy mládeže k vidění.
Přesto je exponát na prodej (či možná právě proto)?

Každopádně jeden z nových přírůstku na Exponetu stojí za shlédnutí >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0487/index0487a.htm

B. J.

14. 2. 2009

LUXEMBURG – VORPHILATELIE: Postal History

1480-1852, Vorphilatelie Sammlung der Extraklasse mit mehreren Gold- und drei internationalen Gross-Gold Auszeichnungen.

Beginnend mit der Periode Habsburg 1477-1506, wird auf 128 Ausstellungsseiten mit unzähligen Raritäten und Unikaten die Vorphilatelie Luxemburgs dargestellt. Bereits der erste Brief 1480 von Luxemburg nach Metz, geschrieben von Maximilian von Österreich, ist eine Toprarität der luxemburgischen Postgeschichte. Desweiteren sind zu erwähnen die 1. und 2. Spanische Periode mit einem Brief des Grafen Mansfeld 1591 und ein „Berlaymont”-Brief 1609, außergewöhnlich besetzt auch die 1. und 2. Französische Periode mit einem Brief 1693 nach Mont-Royal (Traben-Trabach), die „Gouvernement-Provisoire” 1814-15 mit verschiedenen Stempeltypen, Holländische und Belgische Periode mit einer großen Fülle an Stempeltypen und Farben, PP, Franco, Rayons, Cachet Lineaires, Preußische Militärpost, Festung Luxemburg etc.! Einmalige Gelegenheit zum Erwerb einer Gross-Gold-Sammlung die in Jahrzehnten nicht mehr in dieser Form und Qualität zusammenzutragen wäre und von musealer Bedeutung und Wert!

Exponet >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0486/index0486a.htm

THEMATISCHE PHILATELIE: Radsport – Cycling – Cyclisme

FAHRRAD: ca. 1880/1980, unglaublich schöne, künstlerisch gestaltete Ausstellungssammlung ab der Erfindung des Fahrrades und Beginn des Radsports bis in die Neuzeit, es wurden alle Facetten dieses Industrie- und Handelszweiges gemeinsam mit dem Radsport und die Weiterentwicklung über die einzelnen Jahrzehnte anhand von Marken und Belegen dokumentiert, angefangen mit kleinen Radrundfahrten der frühen Zeit bis zu den modernen Olympischen Spielen, der Sammler hat dabei auch richtig Geld investiert und die Sammlung mit besseren und seltenen Stücken angereichert, enthalten sind zum Beispiel auch gute deutsche Belege mit Zusammendrucken (Marken + Werbung) von Bayern, DR-Germania, Ausgaben der Stadt-/Privatpost, usw., das Objekt umfasst insgesamt. 96 Seiten von denen jede einzelne ein optischer Genuss ist. Wir haben die komplette Sammlung eingescannt. Auszüge finden Sie im Internet und im Katalog. Auf Wunsch erhalten Sie die vollständige Bilddatei auf CD. Ein Objekt mit Stil und von Gehalt für Radsportliebhaber und Investoren!

Exponet >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0485/index0485a.htm

12. 2. 2009

Kunc: Postal History of World War I



A letter sent by member of Indian troops fighting at Western Frontmailed at British field post office # 25 in 1918; franked with one stamp issued for Indian Expeditionary Forces (I.E.F.)

--

CD book consisting of .PDF file, written in English language
Published in Prague in 2007
Price: EUR 14,-; GBP 12,-; UDS 23,-; CAD 23,-; AUD 23,- incl. worldwide postage
Contact: Lubor Kunc,
lubor.kunc@seznam.cz

I started to write this text to make stamp collectors more familiar with political, historical and postal aspects of the war. And not only with the WWI events occurred in Europe, but also in Overseas, because this war affected really whole world.

My intention was to make the book as a philatelic guide to the WWI. The reader finds information about military events, impact of the military operations on civil postal service incl. stamp production, field post offices of fighting countries, censorships, forgeries, new weapons used in the conflict etc.

The book briefly introduced the world before the Great War started in period 1870-1914: from the French-Prussian war through the American – Spanish War & Boxer Rebellion to the Balkan Wars. The text has been divided into individual chapters separately dealing with countries participating in the war showing their position in the conflict and any specific issues being unique only for them. This attitude pays attention not only to the large nations (like Germany, France, Great Britain or USA), but also to the smaller ones (Portugal, Greece, Bosnia etc.).

Important part of the text deals with events occurred in the Eastern part of Europe: Austro-Hungary, Poland, Balkan, Russia and Ottoman Empire. The author summarized the key players in the countries and briefly introduced difference military troops affecting the postal operation and political situation in the countries. Because the conflict continued in many of the territories after the WWI, this post-war development was included into the book: see for example the chapter on Civil War in Russia discussing the White, Red and Black Armies participating in the conflict, and its impact on issuance of local and military issues.

The chapter also discusses the foreign troops stationed at the Russian territory of that time.

All the chapters are accompanied with many illustrations in colours showing the postage stamps, civil and military covers, propaganda material, postcards and photos illustrating the military events, military equipment and so on.

I am proud to say that the CD book was displayed at world philatelic exhibition PRAGA 2008 and awarded with Silver Medal.

To give you a short view of the book, the enclosed 30 pages extract was prepared:
http://www.japhila.cz/hof/0481/index0481a.htm / http://www.exponet.info/

I hope you enjoy the book and find there new information and philatelic material.
Any comments and additions from the readers´ side are welcome !

Yours
Lubor Kunc
Czech Philately On Line:
http://www.czech-stamps.org

Kunc: Poštovní historie I. světové války



Dopis odeslaný příslušníkem indických jednotek bojujících na Západní frontě odeslaný z úřadu britské polní pošty č. 25 v roce 1918; zásilka byla vyfrankována jednou známkou emise vydané pro Indický expediční sbor (Indian Expeditionary Forces, I.E.F.)

--

Kniha na CD disku ve formátu *.PDF (Adobe Reader), text je v anglickém jazyce
Vydáno: v Praze roku 2007 vlastním nákladem autora
Cena: Kč 230,- vč. poštovného pro čtenáře z ČR
Kontakt: Lubor Kunc,
lubor.kunc@seznam.cz

Abych seznámil čtenáře s politickými, historickými a poštovními aspekty první světové války, připravil jsem knihu mapující její poštovní historii. Kniha válku nepojímá pouze jako evropský zápas, ale ve speciální kapitole se zabývá i událostmi v Zámoří. Konflikt je zařazen do historického kontextu, kniha se zmiňuje o událostech předcházejících první světovou válku (např. marocké krize, italsko-turecké a balkánské války) stejně jako o událostech poválečných (mezinárodní uspořádání, občanská válka v Rusku atd.).

Mým cílem bylo vytvořit filatelistického průvodce první světovou válkou. Čtenář zde najde informace o vojenských střetnutích, dopadu války na poštovní služby vč. vydávání známek, polních poštách, cenzurách, padělcích, nových zbraních použitých v konfliktu atd.

Kniha nepředpokládá hluboké znalosti čtenáře o tomto válečném konfliktu, spíše jeho zájem o historii prvních 30 let 20. století. V jejím rámci jsem popsal řadu méně známých vojenských útvarů (např. různé armády účastnící se občanské války v Rusku, rumunské legie, polské jednotky na západní a východní frontě atd.), což může být přínosné nejen pro naše čtenáře, ale zejména pro lidi ze západní Evropy, kterým východoevropské události „splývají“. Obecně lze říci, že hlavní těžiště knihy je právě ve střední a východní Evropě, vývoj konfliktu na západě je soustředěn především do kapitol Velká Británie, Francie, Belgie a Německo.

Důvodem zaměření textu na střední a východní Evropu je
1) snaha přiblížit sběratelům na západě pro ně ne příliš známou součást „Velké války“
2) zaujmout sběratele ve střední Evropě událostmi, které se týkaly jejich předků
3) ukázat, že oproti směru udávaném stávající literaturou, vývoj války ve střední Evropě také výrazně ovlivnil poválečnou situaci.



Vzhledem k tomu, že je kniha psána pro filatelisty (a to nejen naše, ale pro celou mezinárodní poštovně-historickou obec, proto je psána anglicky), důležitou součástí jejího obsahu jsou ilustrace filatelistického materiálu a informace o polních poštách různých států. Ilustrace se skládají zejména z obrázků poštovních cenin a celistvostí prošlých polními poštami z různých států: Velké Británie, USA, Francie, Rakousko-Uherska, Turecka, Itálie, Řecka, Portugalska, Zámoří …


Jsem hrdý, že mohu říci, že kniha byla vystavena na světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008, kde byla oceněna stříbrnou medailí.

Pro Vaší lepší představu o této knize jsme připravili přiložený třicetistránkový výtah představující vybrané kapitoly knihy:
http://www.japhila.cz/hof/0481/index0481a.htm / http://www.exponet.info/

Doufám, že Vás celá kniha zaujme a poslouží Vám jako zdroj nových informací a zajímavého filatelistického materiálu. Jakékoliv komentáře a doplnění od čtenářů knihy jsou vítány !

S pozdravem

Lubor Kunc
Czech Philately On Line:
http://www.czech-stamps.org

2. 2. 2009

Slovensko: Poštová známka "DRAŽOVCE"


--

--


--

Pre potešenie účastníkov slávnostného uvedenia poštovej známky DRAŽOVCE, zobrazujúcej vzácnosť - kostol sv. Michala Archanjela, súbor otvoril truhlicu pokladov ľudového dedičstva a najskôr sa predstavil piesňami "Ten dražovský kostolíček" a "Na dražovských lúkach". Folklórny súbor Tradícia v Dražovciach vznikol už pred 40 rokmi.

Písňami privítali v kultúrnom dome ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Ing. Ľubomíra Vážneho, riaditeľku JUDr. Michaelu Petríkovú, predsedu predstavenstva a gen. riaditeľa Slovenskej pošty a.s. Ing. Libora Chrásta, predstaviteľov nitrianskeho samosprávneho kraja, primátora mesta Nitry Doc. Ing. Jozefa Dvonča, CSc. a mnohých ďalších predstaviteľov rôznych inštitúcií.

V Dražovciach sa zišli aj vrcholní predstavitelia z oblasti filatelie. Svetové spoločenstvo sv. Gabriel (združuje filatelistov tvoriacich exponáty s religióznou tematikou) predstavoval medzi účastníkmi prezident Spoločenstva Mons. Ján Vallo. Neodmysliteľnú organizáciu pre filatelistov - POFIS - poštovú filatelistickú službu tu zastupoval jej vedúci Mgr. Martin Vančo, PhD., Ing. Ruženka Gilányiová a ďalší. Zväz slovenských filatelistov - jeho predseda Miroslav Ňaršík. Bol tu aj predseda organizačného výboru pripravovanej Národnej filatelistickej výstavy SLOVENSKO 2009 - PaeDr. Jozef Gál a ďalší.

Na slávnosti 23. 01.2009 v Dražovciach boli obliehaní aj umelci - autor graf. návrhu K. Felix a rytec Fr. Horniak, ktorí počas autogramiády niekoľkými stovkami podpisov potešili filatelistov i ďalších záujemcov. Ešte predtým, prítomní zástupcovia médií obklopili umelcov a zahrnuli ich množstvom otázok najmä okolo prípravy známky Dražovce.

Na slávnostom uvedení známky si návštevníci mohli pozrieť expozíciu historických pohľadníc a fotografií miestneho zberateľa p. Júliusa Šaturu, otlačky rytín slovenských a československých známok, viažúcich sa k Dražovciam a Nitre zo zbierky Michala Hudeca, celistvosti s príležitostnými pečiatkami z Dražoviec a Nitry zo zbierky Milana Šajgalíka, i exponát Slovenskej pošty a POFISu.

Pekný deň všetkým želá a teší sa na stretnutie (v máji nás čaká NÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA - SLOVENSKO 2009).

MVDr. Milan ŠAJGALÍK