31. 3. 2015

Vznik poštovní známky emise "Tradice české známkové tvorby: Oldřich Kulhánek"

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout, že již zítra, ve středu 1.4.2015 od 17 hod. se můžete zúčastnit doprovodného programu k výstavě "Oldřich Kulhánek - Známky, bankovky, medaile" v Poštovním muzeu (ulice Nové Mlýny 2, Praha 1). Autoři akad. malíř Jan Kavan a rytec Miloš Ondráček představí vznik poštovní známky emise "Tradice české známkové tvorby: Oldřich Kulhánek". Pavel Vavřina, manažer výroby a techniky Poštovní tiskárny cenin Praha a.s. promluví o technologických postupech tisku známek. 
--
O této a dalších doprovodných akcích již informovaly naše klubové internetové stránky, konkrétně přehledný příspěvek na adrese http://www.kf0015.cz/?p=26524, jakož i fotoreportáž Ing. Tomáše Chudoby ze zahájení výstavy i z provozu příležitostné přepážky na stránce http://www.kf0015.cz/?p=26742 a ukázky otisků příležitostného razítka jste mohli vidět na stránce http://www.kf0015.cz/?p=26718
--
Výstavě a doprovodným akcím se též obsáhle věnují internetové stránky Poštovního muzea https://www.postovnimuzeum.cz/-/oldrich-kulhanek-znamky-bankovky-medaile.
Přejeme Vám hodně krásných zážitků na akcích Poštovního muzea.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha vás zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

30. 3. 2015

29. 3. 2015

Oldřich Kulhánek v pražském Poštovním muzeu

 Příležitostná dopisnice k výstavě "Známky, bankovky, medaile".
 Pamětní list PM k otevřené výstavě Oldřicha Kulhánka v Poštovním muzeu.
Téměř stostránkový katalog formátu A4 s obrovským množstvím reprodukcí.

M. Příkazský: "Poštovní provoz v protektorátu Čechy a Morava"

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout další klubovou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 2.4.2015 od 16 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (spolek Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou, mapka v příloze), a jejíž součástí bude přednáška Ing. Michala Příkazského "Poštovní provoz v protektorátu Čechy a Morava", jak jsme již avizovali našimi předchozími informacemi, mj. příspěvkem na klubových internetových stránkách http://www.kf0015.cz/?p=26450 Přednáška bude zahájena v 16.30 hod. 
Vítáme všechny zájemce o filatelii a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Pro účastníky klubové novinkové služby budou připraveny novinky - vydává je správce novinkové služby p. Jan Všetečka. Od některých členů, kteří se nemohli dostavit na minulé klubové schůzky, bychom rádi ještě vybrali členské příspěvky na rok 2015 - připraven bude pokladník p. Jiří Maier. Od všech členů uvítáme názory a náměty k návrhu nových stanov Svazu českých filatelistů a k materiálům uveřejněným v Informacích SČF č. 1/2015, o nichž jsme informovali při zahájení minulého klubového odpoledne a při této příležitosti jsme rozdali přítomným členům klubu tisky uvedených materiálů - písemné náměty lask avě předávejte členům výboru. 
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha vás zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

Hôtel de Ville (City Hall) of Paris / FDC "Hôtel de Ville de Paris"

Curieusement, l'Hôtel de ville de Paris, l'un des plus emblématiques et des plus beaux monuments de la capitale française, n'avait jamais fait l'objet d'un timbre qui lui était entièrement consacré...
Il figurait en particulier sur une moitié de timbre, émis en 1958, pour célébrer le jumelage entre Paris et Rome.
Voilà qui est réparé avec ce splendide timbre gravé (0,68€) par Yves Beaujard, mis en vente anticipée le 19 mars 2015 lors du dernier Salon Philatélique de Printemps, organisé exceptionnellement à Paris, après de nombreuses années en province.
C'est ce timbre (tirage : 1500000) qui figure sur le FDC ci-dessous, avec un TAD, représentant le blason de Paris, conçu par Sophie Beaujard... http://timbredujura.blogspot.com/2015/03/hotel-de-ville-city-hall-of-paris.html
--

--
Curiously, the Hôtel de Ville (City Hall) of Paris, one of the most iconic and most beautiful monuments of the French capital, had never been featured on a stamp that was entirely devoted to it...
It appeared in particular on one half of stamp, issued in 1958 to celebrate the twinning between Paris and Rome.
That is now repaired with this beautiful engraved stamp (€ 0.68) by Yves Beaujard, issued in preview sale on March 19, 2015 during the last "Salon Philatélique de Printemps" ("Spring Philatelic Exhibition") held exceptionally in Paris, after many years in other French cities.
It is that stamp (print run : 1.5 million) which appears on the FDC below, with a postmark, depicting the coat of arms of Paris, designed by Sophie Beaujard... http://timbredujura.blogspot.com/2015/03/hotel-de-ville-city-hall-of-paris.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Easter and Flying post office in Czech Rep. / Pâques et bureau de poste volant en Rép. Tchèque

Le 4 mars 2015, la poste tchèque a mis en circulation 2 nouveaux timbres (tarif permanent domestique 'A', 13 CZK actuellement) ayant respectivement pour thème les festivités de Pâques et un assez surréaliste "bureau de poste volant"...
Ces 2 timbres ont été utilisés pour affranchir en partie la magnifique lettre ci-dessous envoyée en recommandé de Prague le 1er jour d'émission... a également utilisé ici d'autres timbres dont j'ai déjà parlé sur ce blog : un timbre consacré à l'exposition internationale de Shanghai (émis le 10 février 2010), un timbre consacré au photographe d'avant-garde Jaromír Funke (émis le 5 novembre 2014) et un timbre consacré à un des plus grands astronomes tchèques du 20ème siècle, Zdeněk Kopal (émis le 26 mars 2014)... http://timbredujura.blogspot.com/2015/03/easter-and-flying-post-office-in-czech.html
--

--
On March 4, 2015, the Czech Post has released two new stamps (domestic permanent rate 'A', currently 13 CZK) having respectively for theme Easter festivities and a pretty surreal "Flying Post Office"...
These two stamps were used to partly frank the beautiful letter below sent by registered mail from Prague on the first day of issue... also used here some other stamps about which I have already spoken on this blog : a stamp dedicated to the World Expo in Shanghai (issued February 10, 2010), a stamp dedicated to the avant-garde photographer Jaromír Funke (issued November 5, 2014) and a stamp devoted to one of the greatest Czech astronomers of the 20th century, Zdeněk Kopal (issued March 26, 2014)... http://timbredujura.blogspot.com/2015/03/easter-and-flying-post-office-in-czech.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Poštovní noviny a filatelie - 27. 3. 2015

10 years of EXPONET

EXPONET virtual philatelic exhibition celebrates its 10th anniversary this year. From only few exhibits being displayed in 2004, it grew up to almost 900 exhibits nowadays. These exhibits cover the various areas of philately from many countries and philatelic topics. To enable visitors a better search among such amount of exhibits,  it was necessary to completely change the programming solution. The new one is a database oriented solution and it started this spring. The new system is ready for possible future expansion. 
What is EXPONET?
EXPONET – virtual philatelic exhibition – is an Internet space designed for storing, exhibiting, searching and studying the electronically displayed philatelic material (exhibits). You find here number of interesting philatelic presentations that can introduce and document various areas of philately together with many competitive exhibits (prepared according to the FIP rules). The displayed exhibits are often highly rated on the regular philatelic exhibitions. EXPONET is a non-competitive exhibition promoting the philately as well as inspiring and instructing the visitors to create their own stamp exhibits. It is on the same time an easy way for the exhibitors to present their collecting and study results to the philatelic public. In contrast to the physical stamp exhibitions, the exhibits are permanently placed at EXPONET without any damage to the exhibited materials. The virtual exhibition is available to visitors from around the world with an easy access from their home or during the trips. EXPONET contains both the currently existing as well as older no more existing exhibits. 
Basic functions of the new EXPONET
The new EXPONET solution has been especially aimed at the user-friendly searching and displaying of the virtual exhibits. A visitor can select a proper language for communication (currently Czech, English and German, but it is possible to add other languages as well). Homepage gives a direct access to the most recently supplemented or updated exhibits for every visitor.
The most important way of searching the exhibits follows your philatelic interest and simultaneously combines up to the four basic criteria: territory, subject, time period and EXPONET exhibition class. These criteria are further divided into three levels enabling an easy short-listing of the researched exhibits to each visitor. The result should be a short list of exhibits matching your expectations about what you want to see.
Territorial classification – means the territory significantly treated in the exhibit. The top level of the criteria has been reserved for the continents followed by the individual countries, clusters and regions in lower levels, considering the regional units or time frame of the particular territory. The territories with a larger number of exhibits (showed at EXPONET) have been structured in more details, respecting historical-political development (territorial and time focused ones).
Subject classification – includes the basic classification by philatelic subjects considering all postal history, as well as in thematic topics. The potential interconnections of the traditional, postal history and even thematic exhibits have been considered.
Time period – the top classification considers three time periods defined by the milestones of UPU foundation in 1874 and the WWII end in 1945. The three periods have been further divided into the shorter time eras.
EXPONET exhibition class – this criterion has been primarily based on the generally used exhibition classes at regular philatelic exhibitions, but it was necessary to slightly modify the classes in order to highlight the fact, that not all the exhibits displayed at EXPONET are the competitive exhibits exactly matching the criteria for standard philatelic exhibitions. This affects also the older (originally competitive) exhibits created years ago, but not complying with the current regulations. In addition, a number of competitive exhibits have been assigned to different exhibition classes on the different stamp shows and their unique classification might be therefore difficult. EXPONET could be a great place for presentation of the special exhibits prepared for introduction to a certain philatelic area or for promotion of philately in general. This is why a special term “EXPONET exhibition class” has been used to prevent any misunderstanding about classification of such type of the exhibits. The size of the exhibit has not been considered important at a top level of this criterion. The size of the displayed presentations can be selected in the lower level (as one-frame exhibits, exhibits of standard or non-standard extend or Youth exhibits).
These four basic criteria are based on a defined structure, according to which every exhibit was classified. Of-course, not any displayed exhibit could be simply categorized into a defined structure, no matter how precise it is. To enable a better searching for the exhibits, it was necessary to use multiple criteria classification respecting the fact that the exhibit could more or less match the assigned criteria. For searching exhibits each basic criterion could be used separately or could be combined with other ones (especially when it is required to reduce the resulted list).
In addition, more searching functions could be used: by exhibitor’s name or country, by exhibit registration number, the most visited exhibits or the most recent exhibits.
How could be EXPONET used?
EXPONET currently introduces a lot of exhibits focused to Czechoslovak territory. For example, if you select Europe and Czechoslovakia (after 1918) by the territory criterion, you will receive a list of about 160 exhibits and if you select exhibits from Austria-Hungary (up to 1918) oriented on Czech or Slovak territory, the result will be about 50 another exhibits (even if some of them could might apply on Czechoslovak territory). Of-course, some of them have been focused mainly on stamp specialisation, some of them on postal history or even on postal stationery describing in addition various time periods. In any case it is a lot of exhibits for looking at one time and it could be difficult to decide, where to start. But when you try to combine the basic criteria for selection, you can reasonably reduce the list. To do that you just employ the function “Selection of exhibits by all four criteria simultaneously“
If you only use the 3rd level of territory criterion, it will get you a possibility to restrict the list to a certain important time period of Czechoslovak history. But combining the criteria for example with the philatelic subject or EXPONET class criterion brings a shorter list of results. Similarly using the time period criterion could be of help. For better understanding how to efficiently use all these criteria, we recommend you to go first through the menu.
It is obvious that many exhibits come from the Czech collectors, however a lot of foreign collectors display their exhibits at EXPONET too. In any case we look for other more international exhibits. As much territories and interesting philatelic subjects as possible makes EXPONET a better place. It is important that this system is not limited to the competitive exhibits only. It can be used for example for sharing the results of collectors’ effort or for asking the other collectors for assistance in research of a philatelic area. We believe that EXPONET is a good place for the presentations explaining the specialized philatelic areas. A very good example of such approach is the Petr Gebauer exhibit of “Czech postal agencies 1900-1958”. This material is very interesting for collecting, but it is difficult to be displayed at a real philatelic exhibition, because it is very sensitive of the daily light and its repeated exhibiting might lead to destruction of the material. Another interesting example you can see at the virtual exhibition is the presentation of ”Letters and postcards with perfins used by companies in Danzig” prepared by Mr. Peter Witkop of Germany. This is even “double virtual” exhibit, because such portion of interesting covers from Danzig can’t be gathered by a single collector, but it is a mutual exhibit of more collectors just put together by Mr. Witkop. This way of philatelic presentation could be appreciated by more collectors.
Exhibiting at EXPONET brings advantages not only to the visitors, but also the exhibitors. EXPONET is a recognized philatelic website having a heavy visitors’ rate of philatelic collectors coming from all the continents. Displaying your exhibit here means you introduce it to the wide philatelic audience and make your exhibit known worldwide. In the current terms, EXPONET is a social network for the philatelic exhibits, where you can look and sort the existing exhibits almost on every thinkable topic or territory.  The broad popularity of the EXPONET is often used by the exhibitors, who want to introduce their exhibits to the experts and jurymen before they enter a formal philatelic exhibition – you can get a feedback, how to improve your exhibit before being officially evaluated by the jury. 
The time, for which the standard philatelic exhibition is open for public, is quite short and after closing the doors, the exhibits live only in memories of the visitors. EXPONET can help: any exhibit can be displayed for unlimited period at the website for a future reference of collectors, who cannot physically visit the exhibition place. There is no additional workload for the exhibition organizers, the exhibitors just deliver together with the exhibit a CD with its scanned version.
Traditional exhibits are usually limited in the scope of presented sheets. But often you will find a topic which could hardly fit into the required scope. One frame exhibits could be too small and 5 frames exhibits could be hardly achieved. There are also collections which are worse to be kept and presented to others, but they are too big requiring a lot of pages and exhibition frames. In all such cases can be EXPONET of help.
Very important advantage of EXPONET is long-term preserving of the philatelic exhibits. Imagine a collector wants to sell or divide his successful exhibit. In fact, the exhibit soon finishes his physical existence, because the displayed material is for example sold at an auction, but it can be still preserved at EXPONET for the future philatelic audience. This can just help when selling it, because more collectors are informed about this possibility and can look through the exhibit in details. EXPONET might be used by auction houses to display and preserve the valuable collections and to introduce the philatelic material to the collectors. Another example is displaying a philatelic exhibit of the deceased collector by his families to honour his philatelic engagement.  The nice examples of this approach are the exhibits of Dolfa Bartosik displayed at the EXPONET by his family.
EXPONET gradually becomes a good source of information and inspiration for all collectors. They can study there various forms of presenting material, its kinds and forms. Arranging material in the form of an exhibit can also be a possible alternative to printed books. Issuing philatelic books is not simple and becomes less effective. If we do not calculate the hours spent preparing such books we may recognise that the printing costs are much higher than the income from the sell. And our aim to make the study available to more collectors would have been hardly achieved. When we display such study as an exhibit at EXPONET, it does not require any printing costs and is simply available to anybody.
Another possibility could be a specialised virtual exhibition focused to a certain specific narrow subject. Collectors of such subject could be scattered around the whole world, so to bring their exhibits to one place in order to organise a specialised exhibition, could be difficult, especially in the current conditions. EXPONET can give the chance to make its virtual form, which can either replace the specialised exhibition or be a first step before organising its physical form and meeting.
Potential example of using EXPONET is a display of the stolen philatelic material by its original owner. Making publically known that a collection has been stolen and displaying it means, every stamp collector or stamp dealer can check, if an item offered to him is really owned by the person, who makes the trade proposal to him.
We are sure, you find much more reasons why to exhibit at EXPONET and why to visit this website! You will find EXPONET at www.exponet.info
Vladimir Munzberger and Lubor Kunc
September 2014

25. 3. 2015

Nový exponát: Razítka vlakových pošt používaná v Jižní Manitobě

Exponet: Razítka vlakových pošt používaná v Jižní Manitobě. Nová verze kanadského exponátu na Exponetu: "Razítka vlakových pošt používaná v Jižní Manitobě" / "Railway Post Offices Postmarks used in Southern Manitoba" / "Bahnpoststempeln von Sued Manitoba".
Vystavovatel: Robert Lane, St. Albert, Alberta, Canada
Poštovněhistorický exponát o 49 listech je k dispozici zde: http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1189&lng=CZ
--
Exponet: http://www.exponet.info/
--

24. 3. 2015

130. výročí od narození V. V. Štecha - historika umění a výtvarného kritika

130. výročí narození Prof. PhDr. Václava Viléma Štecha nešlo přejít mlčením. Uznávaná osobnost, historik umění a profesor Akademie výtvarných umění v Praze byl synem spisovatele a dramatika Václav Štecha.
Podle wikipedie.cz se zabýval uměním pravěku a všemi obdobími dějin českého umění. Dalšími oblastmi jeho zájmu byla teorie umění, díla Michelangela, Rembrandta, Brauna a dalších.
Díky obrovské paměti, kterou si zachoval do pozdního věku vystupoval na televizních obrazovkách. Dokázal vždy velmi fundovaně, dlouze a zasvěceně hovořit na zadané téma. Velmi dobře se orientoval i ve všech zákoutích historické Prahy a to byl důvod proč byla vybrána známka z aršíku Ledeburská zahrada (Pof. A562), nominální hodnota 51 Kč.
Autorem neobvyklého poštovního razítka s portrétem je výtvarník Jan Maget.
Počet vydaných kusů je 1700, jen minimum pamětních listů (PLZ 51) jde do prodeje v prodejně známkové tvorby. Ostatní jsou pro abonenty této služby. Abonomá lze kdykoliv objednat pro následné PLZ u přepážek číslo 29 a 30 ve Dvoraně Hlavní pošty, Jindřišská 14, Praha 1, anebo u Služeb filatelistům, Karlovy Vary. Číslování začíná číslem 111201 a končí číslem 112900.
Cena PLZ je 40 Kč, protože podle platných propozic je vytržena z aršíku. Vychází v úterý 31. března 2015.
B. J.

Exponet: Indie - Poštovní použití vydání Gándhí 1948

Nový exponát Exponetu: "Indie - Poštovní použití vydání Gándhí 1948" / "Usages of the India 1948 Gandhi Issue" / "Postverwendung des Gandhi-Ausgabe, Indie 1948".
Vystavovatel: Maulik Thakkar, Bombay, Indie
Námětový exponát o 16 listech je k dispozici zde: http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1188&lng=CZ
--
Exponet: http://www.exponet.info/
--

22. 3. 2015

Společnost "Povalač" vydala známku "Klaunovo"

V novém čísle Filatarsie je na jedné stránce rytý suvenýr slovenského rytce Fero Horniaka s portrétem Bolka Polívka a textem "Klaunovo":
http://expo-net.blogspot.cz/2015/03/nove-cislo-filatarsie-12015.html

Nyní se nám dostal do ruky tisk recesistické, fiktivní známky s českým hercem Bolkem Polívkou z nové edice "Klaunovo". Jak jsme se dozvěděli od výkonného ředitele PTC Praha a.s. Jaroslava Štefka, "známku údajně herec nabízel svým fanouškům před představením zábavné show Manéž Bolka Polívky na svém únorovém slovenském turné od 8. do 16. 2. 2015. Autory tohoto dílka, které vyšlo na Slovensku, jsou tvůrci poštovních známek Karol Felix a Fero Horniak.
Toto dílko vydala Společnost "Povalač" za spoluúčasti PTC... 
Cílem společnosti Povalač je "zachovat tradici povalečství (zahálky) v jeho plné kráse a se všemi klady i zápory. Společnost se zároveň zavazuje šířit pohodu a veselost."
Známka je zhotovena reálnou metodou, avšak není platná. 
Číslovaný náklad této fiktivní známky je po dohodě se Společností Povalač limitován počtem 1600 ks. Je tištěn na bílém známkovém papíře bez ochranného nátěru, tudíž papír není shodný s papírem českých poštovních známek. Všechny produkty obsahují i logo PTC Praha a.s.".
Dodejme, že všechny barevné prvky kresby známek a aršíku jsou tvořeny symbolickou kresbou spermie. Známka má hodnotu 1 BLK, což jsou souhlásky ze jména Bolek.
B. J.

19. 3. 2015

Muzeum české (československé) vlakové pošty na Postcrossingu!

Naprosté a milé překvapení čeká na členy a návštěvníky světové výměnné sítě pohlednic - Postcrossing, neboť známá osobnost českého vlakového muzejnictví - pan Petr Študent se stal nejen novým postcrosserem, ale dosáhl takového úspěchu, že se hned na začátku jeho členství dostal se svým největším koníčkem na blog Postcrossingu:
--
The Czech Train Post Office Museum
Today we have a different sort of postman interview! Petr (aka Trainpostman) used to be a postman... for the a Czech Train Post Office! Petr worked there for 8 years, between 1990-1998 until the service closed in the end of the 90s.
Petr loved and missed his old job... so in 2009 he decided to put his design and photography skills to good use. He made a website called "The Museum of Czechoslovakian Train Post Office" to share his memories of his years working for it, inviting his former colleagues to contribute...
Další informace a fotografie naleznete zde: https://www.postcrossing.com/blog/2015/03/19/the-czech-train-post-office-museum
--
a o Postcrossingu obecně zde: https://www.postcrossing.com/about/CZ
B. J.

Nový Zpravodaj Společnosti sběratelů československých známek SČF

200th anniversary of first steam car in Czech Rep. / 200 ans de la 1ère voiture à vapeur en Rép. Tchèque

La Tchécoslovaquie avait déjà émis dans les années 1950 des timbres consacrés à l'ingénieur et inventeur Josef Božek (1782-1835), considéré comme un des fondateurs de la mécanique tchèque.
Un de ces timbres, émis en 1958, était en particulier consacré au lancement de la 1ère voiture à vapeur par Josef Božek, en septembre 1815 dans le parc Královská de Prague.
A cette époque, le premier moteur à vapeur (fabriqué en Angleterre) fut introduit en Bohême par Georg Franz August von Buquoy et c'est Josef Božek qui fut chargé de l'exploiter et de le mettre en marche, présentant alors la toute première voiture à vapeur sur le territoire tchèque... http://timbredujura.blogspot.com/2015/03/200th-anniversary-of-first-steam-car-in.html
--

--
Czechoslovakia had already issued in the 1950s some stamps dedicated to the engineer and inventor Josef Božek (1782-1835), considered as one of the founders of the Czech mechanics.
One of these stamps, issued in 1958, was especially devoted to the launch of the first steam car by Josef Božek in September 1815 in the Královská Park of Prague.
At that time, the first steam engine (made in England) was introduced in Bohemia by Georg Franz August von Buquoy and it was Josef Božek who was in charge of operating and turn it on, then launching the first steam car in the territory Czech... http://timbredujura.blogspot.com/2015/03/200th-anniversary-of-first-steam-car-in.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

42. písemná aukce celin a poštovní historie

Nové číslo Filatarsie (1/2015)

Děkujeme panu ing. Jiřímu Koukalovi.
B. J.

Nová příležitostná razítka

Pamětní list a "příležitostná obálka" k výstavě Pošta na Havlíčkobrodsku a Známky Františka Morávka

Za ukázky děkujeme panu Františku Morávkovi.
B. J.

Vyšla poštovní známka k české účasti na Expo 2015

Generální komisař pro přípravu české účasti na EXPO 2015 Jiří F. Potužník (vlevo) a autor poštovní známky Adam Hoffmeister představili 18. března v Praze poštovní známku vydanou k české účasti na světové výstavě Expo 2015 v Miláně. ČTK Kamaryt Michal

Praha - Podobně jako předchozí, mnohdy velmi úspěšné české účasti na světových výstavách Expo, doprovází i tu letošní speciální emise poštovní známky. Známka kombinuje logo letošní výstavy v Miláně a fotografii fresky Leonarda da Vinciho Poslední večeře páně, jejíž originál je v milánském kostele Santa Maria delle Grazie. Dnes ji představila Česká pošta spolu s Kanceláří generálního komisaře české účasti.
Autorem výtvarného návrhu emise je Adam Hoffmeister. Se známkou se vydává obálka s dnešním datem a příležitostným poštovním razítkem. Autorem rytiny na obálce je Bohumil Šneider. Spolu s poštovní známkou dnes organizátoři představili i oblečení pro personál českého pavilonu. Jednu kolekci navrhla Beata Rajská, druhou návrhářky značky E.daniely Eva Janoušková a Daniela Flejšarová...
Celý článek a video naleznete zde: http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/vysla-postovni-znamka-k-ceske-ucasti-na-expo-2015/1194536

Fotoreportáž z 56. výstavky známkové tvorby

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 18. 3. 2015 uskutečnila 56.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydané poštovní známky, FDC a razítek na FDC, která vyšla 18. 3. 2015. Dále byl představen vítězný návrh soutěže EUROPA 2016 (THINK GREEN) a nepřijaté návrhy soutěže. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba:  http://www.kf0015.cz/?p=26342

17. 3. 2015

Anketa o nejkrásnější známku 2014

Jak již víte z časopisu Filatelie a magazínu Práva, vítězem ankety za loňský rok se stal Miloš Ondráček a jeho rytecký přepis P. P. Rubensova obrazu z galerie Pražského hradu Shromáždění olympských bohů. Původní rytina je velmi vhodná a celoplošná pro suvenýr, který byl letos vytištěn pro účastníky ankety. Slavnostní vyhlášení vítězů a autogramiáda tvůrců bude v úterý 28. dubna 2015 v Poštovním muzeu.
Na reprodukci je suvenýr ankety, jehož rozesílání se v těchto dnech postupně začíná připravovat k rozesílání. Vlastní distribuce Poštou začne počátkem dubna: 
http://expo-net.blogspot.cz/2015/02/ondrackuv-rubens-nejkrasnejsi-znamkou.html 
B. J.

Náklad aršíku EXPO 2015 MILANO

Náklad aršíku EXPO 2015 MILANO byl stanoven na 50.000 ks. Nominální hodnota činí 25 Kč (zásilky do 50 g po Evropě).
B. J.

16. 3. 2015

Co můžete vidět na 56. výstavce známkové tvorby?

Aršík Expo 2015 Milano uvidíte v 6ti soutisku. Reprodukce archu "imprimatur ukazuje část horní řady s použitým barevníkem a spodní pravou dvojici (podpisy imprimatur byly pro reprodukci rozmazány).
Další informace: http://expo-net.blogspot.cz/2015/03/pozvanka-na-56-vystavku-znamkove-tvorby_15.html
B. J.

15. 3. 2015

Pozvánka na 56. výstavku známkové tvorby: středa 18. března 2015

Srdečně Vás zveme na 56. výstavku známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání poštovních známek, ve středu 18. března 2015 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarný návrh, ryteckou rozkresbu podklady pro tisk a imprimatur vydané poštovní známky, FDC a razítka na FDC, která vychází 18. 3. 2015. U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit známky a FDC pro následnou autogramiádu.
- Příležitostná známka - aršík „EXPO 2015 Milano“, nominální hodnota 25,- Kč, autor Adam Hoffmeister, rytec FDC Bohumil Šneider.
--
Program:
14:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:15 hod. zahájení akce s autory - premiérové představení nových známek
15:30 hod. „Co v emisním plánu nenajdete“ – komentované seznámení s Emisním plánem 2016
16:30 hod. ukončení akce
Účast přislíbili autor i rytec. 
--
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly vydány v den konání výstavky (den vydání). Přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny zájemce o autogram, tzn. na osobu maximálně 5 ks k podpisu od jednoho aktuálního vydání!  Tato prosba je opatřením pořadatelů z důvodu, že téměř polovina účastníků cestuje z mimopražských destinací z celé České republiky a spěchají na návazné železniční a autobusové spoje. Děkujeme za pochopení. 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617 
--
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1
--

Poštovní muzeum: Oldřich Kulhánek

Poštovní noviny 13. 3. 2015

Ukázka ze 14ti deníku České pošty (vychází nákladem 46.000 výtisků).
B. J.

Filatelie 3/2015 a Informace SČF 1/2015

Magazín Filatelie 3/2015 má uvnitř magazínu zpravodaj Svazu českých filatelistů "Informace SČF 1/2015".

13. 3. 2015

Cartoon character of Večerníček in Czech Rep. / Le personnage Večerníček à l'honneur en Rép. Tchèque

Depuis 50 ans, avant d'aller se coucher, le temps des petits enfants tchèques et slovaques est rythmé par un programme court et animé diffusé à la télévision, ayant pour personnage principal un petit garçon, appelé Večerníček, qui pourrait se traduire par "le petit de la soirée".
Pour célébrer cet anniversaire, la poste tchèque a mis en circulation, le 18 février 2015, un timbre spécial (tarif permanent "A" pour un envoi domestique jusqu'à 50g, 13 CZK actuellement) représentant Večerníček et son célèbre chapeau en papier.
Ce timbre autocollant, émis en feuille de 40 timbres, a été conçu par Radek Pilař, l'auteur Milan Nápravník étant à l'origine de ce personnage apparu en 1965... http://timbredujura.blogspot.com/2015/03/cartoon-character-of-vecernicek-in.html
--

--
For 50 years, before going to bed, the time of Czech and Slovak children is punctuated by a short and animated program broadcasted on television, with for main character a little boy named Večerníček, which could be translated as "Little eveninger".
To celebrate this anniversary, the Czech Post has released on February 18, 2015, a special stamp (permanent rate "A" for a domestic shipment up to 50g, currently 13 CZK) featuring Večerníček and his famous paper hat.
This self-adhesive stamp, issued in sheet of 40 stamps, was designed by Radek Pilař, the graphic artist Milan Nápravník being at the origin of this character appeared in 1965... http://timbredujura.blogspot.com/2015/03/cartoon-character-of-vecernicek-in.html
--
Eric Contesse:  http://timbredujura.blogspot.com/
--

P. Aksamit: Porevoluční razítka 1945/47

Klub filatelistů KF 00-65 Apollofila pořádá, 17. března 2015 od 17:00 hod., odbornou přednášku. Přednáška se uskuteční v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1.
Přednáší: Pavel Aksamit na téma: „Porevoluční razítka 1945/47“.
Hosté jsou samozřejmě vítáni.
Klub filatelistů 00-65 Apollofila Praha se těší na Vaši účast.

11. 3. 2015

Poštovní věstník č. 3/2015

Poštovní věstník 3/2015 je k dispozici u vydavatele Poštovního věstníku - ČTÚ:
http://www.ctu.cz/cs/download/vestniky/rok_2015/pv_03_2015.pdf

10. 3. 2015

Exponet: Globální oteplování

Nový exponát Exponetu: "Globální oteplování" / "Global warming" / "Die globale wärmung".
Vystavovatel: Nagendra Nayak A., Udyavar, Karnataka, Indie.
Námětový exponát o 16 listech je k dispozici zde: http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1184&lng=CZ
--
Exponet: http://www.exponet.info/
--

Fotoreportáž z přednášky J. Galušky: Poštovní historie - neoddělitelná součást historie země

Ve čtvrtek 5. 3. 2015 jsme se opět sešli na dalším pravidelném klubovém odpoledni. V úvodu našeho setkání hovořil jednatel Ing. Pravoslav Kukačka k chystaným změnám ve SČF (nové stanovy, valná hromada SČF a další informace). Poté jsme se již soustředili na přednášku PhDr. Jana Galušky – na téma „Poštovní historie – neoddělitelná součást historie země“. Průběh setkání zaznamenal jako vždy náš dvorní fotograf Tomáš Chudoba... Celý článek včetně bohaté fotodokumentace zde: http://www.kf0015.cz/?p=26108

Exponet: Egypt - Nejstarší vydání 1866-1879

Nový exponát Exponetu: "Egypt - Nejstarší vydání 1866-1879" / "Egypt - First Issues 1866-1879" / "Ägypten - Die Erste Ausgaben 1866-1879".
Vystavovatel: Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Německo
Poštovněhistorický exponát o 73 listech je k dispozici zde: http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1179&lng=CZ
--
Exponet: http://www.exponet.info/
--

Exponet: Auktionshaus Ch. Gärtner: Egypt - celiny 1869 až 1970

Nový exponát Exponetu: "Egypt - Celiny 1869 až cca 1970" / "Egypt - Postal Stationeries 1869-1970`s" / "Ägypten - Ganzsachen 1869-1970".
Vystavovatel: Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Německo
Poštovněhistorický exponát o 219 listech je k dispozici zde: http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1180&lng=CZ
--
Exponet: http://www.exponet.info/
--