28. 9. 2011

25. 9. 2011

Sběratelům geologické filatelie a hornických tiskovin

Nejbližší tuzemskou mineralogickou burzu pořádá Gymnázium v Jablonci nad Nisou v sobotu 1. 10. 2011. Přehled mineralogických burz najdete např. na:
www.mineral.cz
11. - 14. 10. 2011 se koná 50. jubilejní ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice - vstup zdarma. Více informací o programu na:
www.hpvt.cz
www.diamo.cz

Celostátní aktuální program filatelistických setkání (burz) bývá uveden v tištěných měsíčnících Filatelie, do kterých lze nakouknout ve většině filatelistických prodejen.


Na internetu je k dispozici i www „filatelistický magazín Infofila“ Musím však konstatovat, že zde uváděná setkání, výstavy a burzy (ročníkový předběžný program) jsou mnohdy neaktuální. Mohou být v průběhu roku zrušeny pro malý zájem sběratelů.
Dále je k dispozici informační blog na:
http://expo-net.blogspot.com/

Speciální obchod Postfila , zabývající se prodejem novodobé (české) poštovní tvorby (známkové aršíky, obálky prvního dne FDC i jednotlivé známky), lze najít v Praze 7 poblíž metra Nádraží Holešovice. Některé z těchto materiálů lze zakoupit i na Hlavní poště Praha 1, Jindřišská ulice 14, přepážka 29 a 30.

Kolář Radoslav tel. 603927245
Email: radoslav.kolar@seznam.cz

18. 9. 2011

Knihtiskový stroj Grafopress a FDC

Slíbené fotografie knihtiskového stroje Grafopress určeného k tisku obálek dne vydání a pamětních listů bude zveřejněn později s ohledem na jednání s časopisem Filatelie o jejich otištění.
Děkujeme za pochopení.
B. J.

13. 9. 2011

Prodejna známkové tvorby - změna otevírací doby

Dobrý den, je nám líto, ale z důvodu nemoci naší kolegyně je přepážka č. 29 - prodejna známkové tvorby uzavřena. Přepážka č. 30 bude v provozu pondělí až pátek od 10:00 do 13:00 / 13:30 - 16:00 hod.
K normálnímu provozu - od 08:00 do 18:00 hod - se obě přepážky vrátí v pondělí 19. září 2011.

Děkujeme za pochopení.
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
--
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. příhrádka 99
225 99 Praha 025
--

12. 9. 2011

S Jiřím Kratochvílem po stopách nejstarší pražské pošty

Vážení přátelé, výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, si vás dovoluje pozvat na zcela mimořádnou akci, kterou bude poštovně-historická procházka "S Jiřím Kratochvílem po stopách nejstarší pražské pošty", kterou uspořádáme ve čtvrtek 15. září t.r. od 16.30 hod. se srazem na Valdštejnském náměstí na Malé Straně (před Valdštejnskou hospodou). Procházka bude mít několik zastavení s výkladem a diskusí účastníků (kromě úvodu na Valdštejnském náměstí to budou dvě zastavení na Malostranském náměstí, dále výklad na Maltézském náměstí a v Karmelitské ulici před Českým muzeem hudby). Doba procházky může podle našeho předpokladu poněkud překročit jednu hodinu.

Jsme rádi, že se procházky ujal člen našeho klubu pan Jiří Kratochvíl, uznávaný poštovní histrorik, lektor a publicista. Mezi jeho nejvýznamnější literární počiny patří bezesporu publikace "Pražské pošty - historie a současnost", kterou v roce 2009 vydalo pražské nakladatelství LIBRI, spol. s r.o., v ediční řadě Knihy o Praze - viz nabídka na stránkách nakladatelství http://www.libri.cz/kniha.php?kniha=488 (klikněte na tento odkaz).

Sídlo pražského poštmistra na dnešním Valdštejnském náměstí - proti nynější Valdštejnské hospodě najdete i na mapce na poslední straně ukázky z uvedené knihy (v souboru ve formátu .pdf) na stránkách nakladatelství, konkrétně http://www.libri.cz/data/pdf/488.pdf (klikněte na tento odkaz).

O připravované procházce vám může hodně napovědět také náš příspěvek s fotografiemi do blogu Exponet Forum ze dne 22.6.2009, který naleznete na internetové stránce http://expo-net.blogspot.com/2009/06/jiri-kratochvil-prazske-posty-historie.html (klikněte).

Těšíme se na vaši účast.
Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze
Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel a správce klubové e-mailové schránky

Výstavka podkladů - F. A. Elstner, Barokní varhany Plasy a Vánoční obrazová pohlednice s natištěnou známkou

Vážení přátelé, ve středu 14.9.2011 od 15 hod. se bude konat již 9. výstavka podkladů k tisku právě vydávaných poštovních známek. Výstavku pořádá odbor známkové tvorby České pošty, s.p., v budově hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14, v 1. patře nad poštovní dvoranou (na ochozu v místě, kde bývala třetí přepážka s filatelistickým zbožím). Na těchto výstavkách můžeme vidět původní výtvarné návrhy známek i obálek a razítek prvého dne, rytecké rozkresby, rytiny a tiskové desky, ukázky tiskových archů a další zajímavosti. Přítomni bývají autoři právě vydávaných známek a zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha a.s., kteří pohovoří o své práci a zodpoví dotazy přítomných. Akci uvádí Ing. Břetislav Janík, ředitel odboru známkové tvorby České pošty, s.p.

Tentokrát půjde o dvě známky, a to emise "František Alexander Elstner (1902 - 1974)" - viz internetová stránka http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/frantisek-alexander-elstner-1902---1974-id34721/ , a "Umělecká řemesla: Historické varhany, Plasy" - viz internetová stránka http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/umelecka-remesla--historicke-varhany--plasy-id34723/ .

Tentýž den vychází provozní dopisnice A. Mucha s novým čárovým kódem s nominální hodnotou, resp. písmenem A, a vánoční obrazová pohlednice s natištěnou známkou s nominální hodnotou, resp. písmenem A. Pro doplnění informací přikládáme emisní plán pro rok 2011.
Jako naprostá specialita této nejbližší výstavky budou fotografie a podklady tisku razítek na obálky prvého dne s výkladem, který nám přiblíží dosud téměř neznámý výrobní proces.
Výstavky podkladů k tisku známek, které se konají vždy v den známkových emisí, získaly vysokou úroveň a tradici, jakož i okruh pravidelných návštěvníků. Věříme, že tyto zcela unikátní příležitosti zaujmou i Vás.


Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze
Ing. Pravoslav Kukačka

8. 9. 2011

Zahájila PAC Aukce

Rád bych Vás upozornil, že na adrese www.pac-auction.com byla zpřístupněna nová, již 35. aukce celin a poštovní historie.

Obsahuje téměř 4000 zajímavých položek z celého světa, s důrazem především na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska, ale i dalších zemí. Řadu mimořádných položek zde najdou i sběratelé ostatních teritorií.

Všechny položky jsou na webových stránkách zobrazené. Kompletní aukci najdete na www.pac-auction.com

Uzávěrka aukce bude 16. 10. 2011; na 11. 10. 2011 je plánována veřejná prohlídka všech nabízených losů v prodejně Interfila (Praha 7, Veletržní 53).
ing. Milan Černík

Písemná aukce celin a poštovní historie,
P.O.Box 243
CZ-160 41 Praha 6

Tel.: 608-539-581
Fax: 222-951-796
icernik@volny.cz

7. 9. 2011

Akce a autogramiády na veletrhu Sběratel 2011

ČTVRTEK – 8. 9.
11:00 – 12:00 - pro potěchu sběratelů zahraje před hlavním vchodem do foyer výstaviště německý dechový orchestr "Musikverein-Wollmatingen" z Konstanze volná plocha před halou

15:00 - 17: 00 - autogramiáda akademického sochaře Vladimíra Oppla, který se zasloužil se o řadu zrealizovaných návrhů mincí i pamětních medailí. Mezi nejznámější realizované návrhy patří např. česká dvacetikoruna, český padesátihaléř a mnoho dalších. Pro Národní Pokladnici navrhl pamětní medaili Václava Havla a další numizmaty ze sbírky Největší osobnosti českého národa.stánek Národní pokladnice č. 215

15:00 – 17:30 - Seminář o investování Investice do zlata a mincí aneb Jak nakupovat, sbírat a prodávat? Kongresový sál výstaviště PVA

PÁTEK – 9. 9.
11:30 – 13:00 autogramiáda výtvarnice Mariny Richterové a rytců Martina Srba a Miloše Ondráčka u příležitosti vydání nové poštovní známky W. A. Mozart – Praha, stánek České pošty č. 116


14:00 – 15:00 – Autogramiáda výtvarníků Libuše a Jaromíra Knotkových u příležitosti vydání aršíku Biosférická rezervace Šumava

SOBOTA – 10 .9
11:00 – 12:00 - Autogramiáda výtvarníka Jiřího Boudy - autora nové dopisnice České pošty "60 let od začátku výroby vozítka Velorex"stánek České pošty č. 116.

3. 9. 2011

Výplatní novinka – Wolfgang Amadeus Mozart
Dvěstěpadesátépáté výročí narození (*1756) hudebního génia je velkou společenskou událostí, která se naštěstí promítne i do filatelistických sbírek. Česká pošta nabízí k letošnímu Mozartovu výročí zcela nový výplatní známkový sešitek s šesti známkami s písmenovým nominálem, v tomto případě písmenem „E“, které je určeno pro standardní listovní zásilky do 20 gramů do evropských zemí.

Obliba výplatních známkových sešitků je od jejich zavedení v dubnu 2010 mimořádná. Po sérii dětských postaviček Čtyřlístku a dvou sešitcích ke 150. výročí Alfonse Muchy se jenom „zaprášilo“, pokud se tak dá nazvat zájem široké veřejnosti, který je vyčíslitelný nominální tržbou za všechny sešitky (VZS) v hodnotě přes 122 miliónů za 14 měsíců jejich prodeje (aktualizace 10. 8. 2011. Pravděpodobně praktičnost, která je daná jednak pohodlným depozitem několika známek, které můžete mít doslova stále u sebe a za druhé samolepitelnost použitého papíru budou ty nejdůležitější aspekty komerčního úspěchu. Jak bylo již několikráte řečeno, VZS vznikly, aby vyplnily volnou mezeru na trhu a rozšířily (nikoli nahradily) tradiční sortiment českých poštovních známek. Jejich prioritní poslání nebylo nikdy spatřováno v omezeném rozsahu filatelistické poptávky, ale naopak v širokém zájmu nesběratelské veřejnosti. Pravděpodobně však VZS plní další potřebnou roli a to je suplování dříve tradičních prodejců cenin – stánků zrušené PNS, trafik, papírnictví apod. Známky kvůli nízké marži ve prospěch prodejců již nenašly svá přirozená odbytiště z období Československa. Veřejnost zřejmě nepříjemný stav řeší nákupem známkových sešitků pro operativní potřebu.

Doufejme, že stejně jako A. Mucha se bude líbit i W. A. Mozart. Je proto několik důvodů. Jak je patrno z vyobrazení na titulní straně, ale i z několika reprodukcí uvnitř Filatelie, výtvarná komise měla při výběru výtvarnice této emise šťastnou ruku. Vybrala Marinu Richterovou, která touto známkou již dosáhla číslovky 3. Její první známkou byla v roce 2008 kaligrafická známka „Má lásko!“ v rámci emise Evropa (Pof. č. 560). Podruhé to byla známka ke 200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři z letošního dubna. Potřetí je to Mozart.
Marina Richterová zvolila dynamickou kresbu vášnivě dirigujícího génia „v detailujícím slavnostním krajkovém koncertním fraku“ té doby, na pozadí dvou statických artefaktů. Sama vyprávěla, že gesta rozevlátých rukou zkoušela mnohokráte před zrcadlem, aby obraz známky byl co nejvěrnější anatomii expresivního dirigenta. Vlevo od postavy je monumentální pražské Stavovské divadlo a pozadí vyplňuje první věta originální partitury Mozartovy opery Don Giovanni (šp. Juan). Podle vyprávění vdovy a manželky Mozarta Konstance, ouvertura k Donu Giovannimu byla napsána za dvě hodiny! Mozart se den před premiérou vrátil domů pozdě, požádal manželku, aby mu uvařila punč a udržovala jej ve bdělém stavu čtením pohádek. Pohádky ho prý rozesmály, přesto však brzy usnul. Opisovač not měl přijít v sedm ráno. Konstance ho probudila o dvě hodiny dříve. Mozart ouverturu, zřejmě již hotovou v hlavě, napsal a v 7:00 odevzdal. Orchestr byl při premiéře na profesionální výši – ouverturu zahrál bez zkoušky, a la prima. Ručně psaná partitura na La Pontého libreto z naší známky je uchovávána v Národní knihovně v Paříži.

Výsledkem Richterové je uhrančivá známka v dokonalé stylistické čistotě, kombinující kresbu s typografií. To nic nemění na faktu, že u poloviny diváků známka zabere až tak řečeno na druhý pohled, jakoby potřebovali několik minut na rozdýchání neobvyklé známky s několika sty detailů v ladících barevných kombinacích. Ta druhá polovina přijímá naprosto „jinou“ poštovní známku, vymykající se jednoznačně všem ostatním československým/českým poštovním známkám na první pohled. Dominantní většina je známkou uchvácena a prozatím se nenašel v etapě přípravy, výroby a distribuce známky nikdo, kdo by známku vyloženě odmítl (jistě se tak v budoucnosti stane a tyto řádky rozhodně nechtějí k těmto reakcím provokovat). Je pravda, že se v naznačeném řetězci těch, co známku již viděli, objevily hlasy, že známka k výročí Mozarta by mohla být výrazně jednodušší a dokonce až blížící se k (překonanému) rozměru 1D (např. ánfas hlavy podobný mincovnímu portrétu).

Richterové byl předlohou její vlastní obraz malovaný akrylem na kartóně o rozměrech 70 x 50 cm (na fotografii Karla Hamšíka), který si až z důvodu zadání nové známky namalovala. Následně svoji předlohu transformovala na velikost poštovní známky, byť velikost netradiční. Známka je většího formátu a její velikost vyplývá z celkových rozměrů VZS a optimálního využití plochy sešitku jako celku, která byla výtvarnici nabídnuta. Umožnila to průseková raznice na „zoubkování známky“, která nemusí volit jednotnou velikost klasického hřebenového nebo řádkového zoubkování. Poprvé se také na tomto 4. typu VZS objevuje poněkud větší oblouk průseku, což je jistě ve prospěch celkového grafického vyznění známky a sešitku a také čárový kód, který je nyní na okraje tiskových archů, sešitků a dopisnic přidáván. Odlišný odstín přední a zadní strany VZS je dán ochranným nátěrem známkové strany a za druhé obtížně nastavitelnou barvou ke sjednocení s přebalovou stranou. Jeden z činitelů barevné odlišnosti je ochranný bezpečnostní prvek – stavící kartaxová barva. Stejně tak tomu bylo i u Čtyřlístku a Muchy. Známku, tištěnou hybridním ofsetem o vysokém rozlišení v kombinaci s liniovou kresbou brilantně vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. Liniovou rozkresbu do obrazu známky i titulního listu VZS citlivě zasadil Martin Srb.

VZS je doplněn na známkové straně kaligrafickým monogramem WAM a služebními popisky o možnosti získat tyto známky na dobírku. Nechybí tzv. „sudoku“, nebo-li polohový piktogram tiskového archu o šesti polích tištěných v jedné produkci – 3 vlevo a 3 vpravo od sebe. Na titulní straně VZS je zvětšený detail poštovní známky s jiným uspořádáním textů a vynecháním artefaktů ceniny. Na poslední straně je kromě již zmíněného čárového kódu logo České pošty a popisky obsahu. Kromě toho je zde českoanglický doplňkový text zejména o pražském období života Mozarta. Tuto „mašličku na dort“ umožňuje koncepce VZS a není možná u běžných vydání známek. Na FDC (viz reprodukce ve F 7/2011, str. 7) je záměrně velmi tmavá a ponurá kresba rozkročeného démonického Komtura z opery Don Giovanni. Rytinu FDC provedl Miloš Ondráček.

Obliba Wolfganga A. Mozarta v německy hovořících zemích (ale i v Asii, USA, Evropě) a také v Česku je obrovská. To zavdává příčinu domnívat se, že výplatní známka vzbudí patřičný ohlas a bude oblíbeným předmětem nákupu zahraničních turistů. Pravděpodobně i těch japonských, „kteří nejdříve popíší celou pohlednici a poté se začnou shánět po poštovní známce, pro kterou si na pohlednici ponechali dva čtvereční centimetry místa“. I když je minulá věta napsána v nadsázce, není pravdě na hony vzdálená. Velká Mozartova známka tak možná s turisty poputuje v celém samolepicím sešitku, což konec konců není špatná alternativa. Sběratelská varianta nákupu známek veřejností bude v Mozartově případě asi hrát významnou roli.

Sběratelé, kteří chtějí vidět originální návrhy známek, FDC a razítka, nátiskové archy o 6 VZS, nebo získat podpis autorky, mohou využít výstavky ve dvoraně Hlavní pošty, Jindřišská 14, Praha 1, konané v den vydání, tedy ve středu 31. srpna od 15:30 do 16:30 hodin (změna času). Ve stejném místě se bude konat i výstavka a autogramiáda autorů emise Biosférická rezervace Šumava. Všechny známky, sešitky a dopisnice jsou v týž den v prodeji tamtéž u přepážek č. 29 a 30.

Další křty a autogramiády jsou chystány na veletrh Sběratel, který se koná v pražských Letňanech od pátku 8. do neděle 10. září a mimo jiné proběhne i oficiální uvítání nové známky v reprezentativních prostorách Mozartova oblíbeného města.


Břetislav Janík

E-katalog celistvostí Československo 1918 až 1939 na DVD

Miroslav Štefek, Jan Kypast
Vydání 2011

Od konce listopadu 2005 je na mezinárodní filatelistické výstavě EXPONET zveřejněna pomůcka pro naše i zahraniční sběratele – E-katalog celistvostí naší první republiky v elektronické podobě. Zájemci jej snadno najdou v oddílu filatelistické literatury Exponetu jako její 64. exponát. E-katalog byl doplňován průběžně šest let a v současnosti je jeho základní rozsah naplněn. E-katalog na webu http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm je pouze virtuální příručkou a nemá tištěnou verzi. Od července roku 2011 však autoři E-katalogu připravili a uvedli do prodeje verzi na DVD, kterou je možno objednat na adrese miroslav.stefek@seznam.cz za 270,- Kč za kus + 40,- Kč poštovné a balné.


E-katalog na DVD je členěn do čtyř části:
První část Ceniny a tiskopisy se zabývá rozdělením, popisem a poštovním použitím poštovních cenin (kromě poštovních známek a celin), tedy poštovními průvodkami a poukázkami, odpovědkami, úředními dopisnicemi, telegrafickými poukázkami, platenkami, poštovními příkazy, obálkami cenných psaní, vojenskými, celními, důchodovými a novinovými poukázkami a to jak předběžnými rakouského či uherkého původu, tak i definitivními československými. Dále podobným způsobem popisuje poštovní tiskopisy členěné podle Seznamu všeobecných tiskopisů poštovní, telegrafní a telefonní služby z roku 1931.


Druhá část je věnována popřevratovým známkám a jejich použití na celistvostech. Zde patří tématické okruhy – předběžné a souběžné známky rakouského a uherského původu, revoluční přetisky 1918, přetisk Pošta Československá 1919, plebiscitní známky SO 1920 a známky cizích států použité na území ČSR.

Tetí část obsahuje specifické známky 1918 až 1939 a jejich použití na celistvostech, tedy známky letecké, spěšné, novinové, známky pro obchodní tiskoviny, doruční a doplatní známky.

Ve čtvrté části jsou konečně všechny emise výplatních známek a jejich použítí na celistvostech počínaje emisí Hradčany a konče emisí 1. sněm Karpatské Ukrajiny.

E-katalog čítá zhruba 1000 stran textů a 4500 obrázků a předpokládá se jeho další rozvoj a doplňování.

Miroslav Štefek a Jan Kypast, autoři