28. 3. 2020

J. Knotek: Úvodní projev k vydání poštovní známky Včela medonosná s nominální hodnotou „B“

Ahoj všichni, posílám projev k „fčele“, o který byli filatelisté ve středu 25. 3. ze známých důvodů ochuzeni. Protože je módou sezóny do nepravostí řádně tepat, taky jsem se o to pokusil...
Známka s vyobrazením včely medonosné měla být původně první známkou s nominální hodnotou B, zamýšlenou pro známky se spěšnou poštou. Návrh jsme vyhotovili a předložili již v minulém roce, v březnu 2019.
Když jsme přemýšleli, jaký námět by byl pro toto zadání nejvhodnější, rozhodli jsme se pro některého zástupce z hmyzí říše, který se na našich známkách již dlouho neobjevil, Inspiroval nás Ondřej Sekora, který o svém pilném mravenci Ferdovi napsal: „Pátral jsem v tom obrovském množství hmyzu po nějakém pracovitém, pilném dělňáčkovi. Vytypoval jsem mravence – to nedalo tolik práce. Udělat ale z toho nohatého kousavého, strašidelného tvorečka roztomilého fešáka, kterého by děti milovali – to dalo fušku!“.
Usoudili jsme, že nejvhodnějším námětem je pilná včelka. Její přírodní vzezření je natolik spanilé, že není třeba ji stylizovat do podoby nějaké včelky Máji. Více se nám zamlouval její blízký příbuzný – čmelák. Toho ale již na naše známky navrhl Josef Liesler. Známka vyšla v roce 1995.
Po předložení návrhu s včelou vznikly ale pochybnosti, zda "čipernost" našich pošťáků nebude výsměchem k symbolu pilné včelky. Nakonec se stalo, že hodnota B představuje standardní doručení zásilky a hodnota A je tou spěšnou zásilkou. A naši rychlou včelku předhonilo ve vydání kolo Favorit, téměř o tři měsíce!
Při volbě správného vědeckého názvu jsme zjistili, že v literatuře jsou uvedeny dva odlišné názvy: Apis mellifera a Apis mellifica. V některých knihách jsou uvedeny oba názvy s tím, že obojí je správně. Pátrali jsme tedy po významu latinských názvů a zjistili jsme, že A. mellifera znamená včela med nosicí a to včela nečiní. Včela nosí nektar. Odborníky nám byl doporučen nový a správný vědecký název Apis mellifica = včela med tvořící. (Včela tedy neferuje, ale fiká!)  Nový vědecký český název by mohl být třeba včela medotvorná. V některé literatuře a v učebnicích uváděný název " včela med tvořící" dosud není ustálený.
V souvislosti s přirovnáním pilností včelky k čipernosti služeb naší pošty jsem vzpomněl na kultovní americký film z roku 1981 Pošťák vždy zvoní dvakrát s Jackem Nicholsonem v hlavní roli. U nás dvakrát nezvoní. Možná tak tomu bývalo v době, kdy dopisy, balíky a důchody roznášel pošťák v černé peleríně, s koženou kabelou přes rameno.
Dnes balíky a dopisy cestují velkými dodávkami anebo je přinášejí udýchaní, pěšáci, kteří je tahají v pojízdných taškách. A většinou vám rovnou vhodí do schránky lístek, že jste nebyl zastižen a máte si pro zásilku přijít na poštu. Zvoněním se vůbec neobtěžují, a to i v případě, že jste doma a díváte se zrovna na ně z okna. Protože mně, jako ilustrátorovi, posílají autorské výtisky nakladatelé, kteří za zásilku dají někdy třetinu, nebo polovinu ceny knihy, je to cena za to, že si zásilku pošle pošta sama mezi sebou. Protože odesílatel ji na poštu donese a adresát si ji z pošty zase odnáší.
Ale zpátky ke včele. Včela, na rozdíl od vos, má na žihadle zpětné háčky, takže při bodnutí zůstane zachycené v ráně. Při odletu včely dojde k jeho vytržení i s vnitřnostmi a následkem toho včela zahyne. Vosy mají žihadlo hladké a mohou tedy bodat opakovaně bez ohrožení svého života. 
A tak, jako není pravdivé pořekadlo, že pošťák zvoní vždy dvakrát, tak bez pochyb platí, že včela píchá vždy jen jednou!
Jaromír Knotek

Aktuální informace k doručování balíků a dopisů

U všech zapsaných zásilek, u kterých to odesilatel výslovně při podání nezakázal, automaticky prodlužujeme úložní dobu na maximálně možnou. U balíků ze sedmi kalendářních dnů na 15. U dopisů pak z 15 kalendářních dnů na 30.

Žádáme všechny adresáty, kterým jsou jejich zásilky doručovány na adresu, aby měli při jejich přebírání ochranu úst a nosu v podobě roušky, případně jiného ochranného prvku. Listovní a balíkoví doručovatelé nejsou povinni zásilku předat, pokud klient není zahalen, a zásilku uloží na poště. Tam platí stejná pravidla, bez zahalení obličeje a nosu nebudou zákazníci vpuštěni na pobočku. A ještě k tomu kdesi daleko zmokne koťátko. A to nikdo nechceme. Buďte ohleduplní ke svému okolí.

Doručování v oblastech NEuzavřených Krajskou hygienickou správou a domácnostem, které NEmají nařízenou karanténu:
Balíkové a listovní zásilky doručujeme podle standardních poštovních podmínek. Např. Balík Do ruky doručíme na adresu, kterou klient zvolil, Balík Do balíkovny bude uložen na příslušné pobočce.

U doporučených zásilek v případě, že na adrese nezastihneme adresáta, zásilku neukládáme zpět na poštu, ale rovnou ji vkládáme do domovní schránky adresáta (netýká se zásilek, které mají doplňkové služby „Dodejka“, „Dodání do vlastních rukou“ nebo „Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“).

Obyčejné listovní zásilky doručujeme vložením do domovní schránky adresáta, který příjem těchto dopisů nijak nepotvrzuje.
Zásilky ze zahraničí doručujeme v případě, že je ze země odeslání dostaneme do přepravy.

Propagační materiály nedoručujeme, informační materiály doručujeme pouze, pokud obsahují informace o koronavirové situaci.
Poštovní schránky jsou vybírány v pondělí, ve středu a v pátek... ZDE.

Poštovní noviny 3/2020

26. 3. 2020

Dočasné omezení nabídky filatelistických služeb

V důsledku mimořádné situace spojené s šířením viru COVID_19 dochází i k omezení nabídky filatelistických služeb České pošty v oblasti dostupnosti sběratelských artefaktů – zejména příležitostných poštovních razítek, R nálepek a cenných nálepek Apost...

24. 3. 2020

Nová dopisnice: 25. 3. 2020 vychází návrh Alžběty Kopkášové na téma "kolotoč" (kategorie 11-15 let)

Jen pro informaci – Oddělení Známková tvorba ČP oznamuje, že Prodejna Známkové tvorby, není otevřena, všechny provozovny tzv. PostShopů jsou uzavřeny jako poštovní úřady, kde jsou tzv. otevřené přístupy mezi zaměstnanci ČP a zákazníky - viz web ČP. Výstavka Známkové tvorby není konána, a to ani formou pasivní výstavky. Nepožadujte prosíme hromadné rozesílky poštovních zásilek a respektujte prosíme pokyny krizových orgánů státní správy. Děkujeme.
B. J.

Nová dopisnice: 25. 3. 2020 vychází návrh Gabriely Divišové dopisnice na téma "pes" (kategorie 7-10 let)

Jen pro informaci – Oddělení Známková tvorba ČP oznamuje, že Prodejna Známkové tvorby, není otevřena, všechny provozovny tzv. PostShopů jsou uzavřeny jako poštovní úřady, kde jsou tzv. otevřené přístupy mezi zaměstnanci ČP a zákazníky - viz web ČP. Výstavka Známkové tvorby není konána, a to ani formou pasivní výstavky. Nepožadujte prosíme hromadné rozesílky poštovních zásilek a respektujte prosíme pokyny krizových orgánů státní správy. Děkujeme.
B. J.

Nová dopisnice: 25. 3. 2020 vychází návrh Gaiy Helebrandové - dopisnice na téma "zvířátko" (kategorie 3-6 let)

Jen pro informaci – Oddělení Známková tvorba ČP oznamuje, že Prodejna Známkové tvorby, není otevřena, všechny provozovny tzv. PostShopů jsou uzavřeny jako poštovní úřady, kde jsou tzv. otevřené přístupy mezi zaměstnanci ČP a zákazníky - viz web ČP. Výstavka Známkové tvorby není konána, a to ani formou pasivní výstavky. Nepožadujte prosíme hromadné rozesílky poštovních zásilek a respektujte prosíme pokyny krizových orgánů státní správy. Děkujeme.
B. J.

Nová známka: 1069 - Včela medonosná

Jen pro informaci – Oddělení Známková tvorba ČP oznamuje, že Prodejna Známkové tvorby, není otevřena, všechny provozovny tzv. PostShopů jsou uzavřeny jako poštovní úřady, kde jsou tzv. otevřené přístupy mezi zaměstnanci ČP a zákazníky - viz web ČP. Výstavka Známkové tvorby není konána, a to ani formou pasivní výstavky. Nepožadujte prosíme hromadné rozesílky poštovních zásilek a respektujte prosíme pokyny krizových orgánů státní správy. Děkujeme.
B. J.

23. 3. 2020

Přechodné zrušení všech sběratelských artefaktů - příležitostná razítka, R nálepky a Aposty

Vážení příznivci sběratelství a filatelie, přijměte prosím i následující zprávu, která je v souladu se všemi opatřeními pro zdraví a život všech, kteří mají, mimo jiné, rádi poštu, poštovnictví, filatelii a sběratelství. I v náročné a velmi těžké "zdravotní situaci celého státu", na Vás oddělení Známková tvorba České pošty, s.p. myslí a potvrzuje v rámci předchozích výzev (první již z 8. 3. 2020) zrušení tzv. výstavek a všech pořádaných sběratelských akcí.
Ve středu 25. 3. 2020 MPO ČR vydává a producent Česká pošta, s.p. uvádí novou poštovní známku a celiny. Vzdor tomu, že naše akce ve velmi hojném počtu navštěvujete, nadále potvrzujeme, že žádná akce k vydání (inaugurace či výstavka) nových poštovních známek a celin se NEKONÁ ani 25. 3. a to až do odvolání.
Známky nebudou ani v rozšířeném prodeji (uzavřena je Prodejna Známkové tvorby v Praze 1, služba Sběratelům přítisků v Praze 1) do odvolání jsou uzavřeny žlutomodré provozovny PostShopů, které nemají tzv. ochranou zónu pro spotřebitele a obsluhu, poštovní provoz ČP je celkově omezen – viz web České pošty se seznamem uzavřených poštovních úřadů.
Známky budou k dispozici pouze pro novinkovou službu SČF prostřednictvím listovní a balíkové pošty, nikoliv osobního styku. Nedomáhejte se známek prosím na žádné z přepážek, kde ani ve standardní době nejsou známky běžně k dispozici.
Doporučujeme, aby sběratelé, filatelisté a ostatní zákazníci nenavštěvovali Českou poštu, s.p. a nepožadovali přechodně ani obvyklé sběratelské služby. Tím myslíme – zejm. příležitostných poštovních razítek a příležitostných R nálepek a Apostů. Jejich poskytování je do odvolání zastaveno a nebudou k dispozici ani na poštovních přepážkách! O jejich pasivním vydání - poštovních známek, Vás ale budeme spolehlivě informovat. Individuální zadání objednavatelů poštovních razítek, R nálepek a Apostů – objednávky a platby – ponechte prosím na pozdější dobu. V této chvíli (březen 2020) nejsou na České poště, s.p. žádné volné kapacity k řešení.
Doufáme, že velká většina sběratelů chápe závažnost situace. Děkujeme všem za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi v tzv. lepších časech. Přejeme Vám všem, abyste Vy, Vaši blízcí a známí, udrželi své (relativní) zdraví a v této světové hrozbě neutrpěli.
Břetislav Janík, vedoucí oddělení Známková tvorba České pošty, s.p. jménem celého kolektivu.

22. 3. 2020

Knotci a pěnkavovití, sýkorovití...

Stačí, když ráno otevřeme okno a hned zaslechneme nebo zahlédneme některého z našich zpěvných ptáků. Patří k nim kos černý se svým flétnovým zpěvem, cvrlikající vrabci, oblíbené sýkorky, rehci, červenky, občas zaslechneme strnada. Někoho překvapí, že ke skupině pěvců patří i dnes ve městech všudypřítomné sojky, straky, kavky, vrány a krkavci.
Impulzem k vydání známek s tímto námětem bylo zjištění, že mnoho let, vlastně od vzniku České republiky, nebylo motivem známek zpěvné ptactvo běžně se vyskytující, často vídané. Vždy to byly druhy vzácné, chráněné, ohrožené, které mnohdy celý život neuvidíme anebo za nimi musíme někam do národních parků, nebo do chráněných oblastí. Naposledy vyšla emise Ptactvo, ve které jsou tito běžní pěvci zastoupeni v roce 1972, tedy ještě za dob Československa – téměř před padesáti lety! Autorem návrhů byl Mirko Hanák. Každý, kdo se o ptactvo zajímá jistě zpozoroval, nebo se dočetl o dramatickém poklesu počtu kdysi běžných druhů. Ornitologové zabývající se sčítáním a ochranou ptáků konstatují, že se v poslední době sice daří zachraňovat ohrožené druhy, ale těch běžných naopak ubývá. Podle expertní studie zmizelo v Evropě za posledních 30 let více než 420 milionů ptáků patřících mezi nejrozšířenější druhy. Z pěvců například skřivani, strnadi, chocholouši, ťuhýci, bramborníčci, vlaštovky atd. Snad nejznámějším případem je úbytek kdysi přemnožených vrabců, kterých u nás oproti situaci před 30 lety ubylo přes 50 % a jejich počet se stále mírně zmenšuje. Ve Velké Británii se početní stavy snížili za 20 let o více než 90 %.
Námět byl původně zamýšlen jako aršík, na kterém by bylo možné představit velké množství druhů. Když bylo ale rozhodnuto, že místo aršíku bude postupně vydáno šest známek, nemohli jsme se smířit s tím, že by na každé známce byl jenom jeden druh, jak je tomu na velké většině známek s tímto námětem... Bylo nám jasné, že si úkol ztížíme, ale rozhodli jsme se představit šest čeledí vždy s několika zástupci.
Na první dvojici známek jsme představili některé druhy, u kterých dramatický úbytek zatím zaznamenán není. K těm nejmilejším dosud nejčastěji vídaným pěvcům patří jistě sýkorky. U nás se vyskytuje šest druhů. Na malé ploše známky představujeme čtyři z nich. Nejběžnější sýkoru koňadru a modřinku, méně vídanou parukářku a sýkoru babku. Nepřítomná, naše nejmenší sýkora uhelníček má podobnou kresbu jako koňadra a sýkora lužní je k nerozeznání od sýkory babky. Na druhé známce jsou zástupci čeledi pěnkavovitých – takže pěnkava, po které je čeleď pojmenovaná, krásně zbarvený, nezaměnitelně pestrý stehlík a velikostí i tvarem těla dost odlišný dlask.
Jaromír Knotek
--
Manželé Jaromír a Libuše Knotkovi jsou velmi nadaní, pracovití... Jak se po léta ukazuje nejen v ilustrační tvorbě na stovkách knih, plakátů a poštovních známkách. Jsou také geniálními výtvarníky s absolutním smyslem pro krásu i realitu. Stačí pozorovat jejich dokonalé kresby (a sběratelé dokonce i s lupami v rukách...). Uvidíte neuvěřitelné množství napozorovaných detailů, člověk přemýšlí, jak mohou mít tak vynikající pozorovací talent, ale i fenomenální fotografickou paměť. 
Kromě toho jsou také velmi příjemní lidé, kterým ani recese není cizí a protože jsou inteligentní, umí si dělat legraci i sami ze sebe. O tom svědčí i fotografie, která se na nás smála, jakoby z bulvárního tisku. Kvůli autorským právům nešlo než momentku vyretušovat... A protože je zákaz konání akcí, schůzek a výstavek, pozdravují Vás alespoň takto improvizovaně. 
... A tohle Míra vymýšlí pořád :)
--
A ještě jsem měl pro výstavku Známkové tvorby v záloze kulturní vložku:
Můj přítel ornitolog Jiří Hrubý, s kterým jsme již spolupracovali při výběru národního ptáka, mně před časem požádal, abych mu vypsal ptačí druhy, které se v okolí našeho bydliště vyskytují. Doslova napsal: "Nahlaš ptačí strávníky. Už takový brhlík by mě ve vaší vilové čtvrti potěšil. A což teprve strnadi, mnozí jsou skvostní."
Nebavilo mně jen tak ptačí druhy fádně vyjmenovat a odpověděl jsem mu ve verších. Jsou to infantilní říkačky pro předškolní děti, ale i ti dříve narození si přijdou na své.

Nejčastěji vídám kosa
jak žížala mu visí z nosa
a kolem něho sýkorky
jako pestré fáborky.

U krmítka často sedá
holub hřivnáč potravu tam hledá.
A po dešti uvnitř mokrých splašek
cáká se tam vrabčák, jak ztřeštěný šašek.

Moje žena někdy říká,
že viděla mlynaříka.
Jindy zase naříká,
když kočka čapne střízlíka.

Občas spatřím kterak úd
protahuje strakapůd.
Pod kůrou, když hledá stravu
div si neurazí hlavu.

Vídán bývá známý zvrhlík
co hlavou dolů leze – brhlík.
A proti němu, málem se ho lek‘
šine si to šoupálek.

Nevím jak se ti to „pozdá“
zrána ale vídám drozda.
To takoví strnadi
zalétají neradi.

V létě k nám po řadu dní
létá rehek zahradní.
Na smrku, kde visí šišky
sedávají křivky, rezavé jak lišky.

Loupeživé sojky a zlodějky straky
pobývají všude kolem taky.
Ve chlívku, kde žilo kdysi prase
vlaštovka staví hnízdo zase.

Za domem uprostřed psích sraček
cupitavě poskakuje špaček.
Když od severu vítr duje
chocholouš střechu opravuje.

Na louce se pár koní pase
tam vídám často konipase.
Shora dolů, tam a sem
kývá dlouhým ocasem.

Když na nebi krouží havrani
mívám chuť sáhnout po zbrani.
Abych se zbavil strachu, dám si loka,
kořalka chvilku pomůže, když myslím na Hitchcocka.

Přistihl jsem ženu u souseda Jaroslava,
jak si spolu prohlížejí ptáka brkoslava.
Je tomu už řada dní
byl to prý brkoslav severní.

A aby tomu byl už konec
na závěr zapěje nám zvonec.
Tenhle zvonek libě zní
je to zvonek zahradní.

Napsal jsem to ve verších
snad mně k tomu poňouk´ šotek,
tak se hlavně opatruj -
zdraví Mirek Knotek.

20. 3. 2020

PLZ 97 - výtvarník Jindřich Ulrich - 70 let

Významný výtvarník se specifickým vyjadřováním, Jindřich Ulrich, se 21. 3. 2020 (*21. 3. 1950) dožívá krásných 70 let svého života. Je autorem velmi zajímavé, ale pro něj i typické poštovní známky na téma 300 let panování Marie Terezie (také na našem území). 
Oddělení Známková tvorba ČP Vám nyní nabízí pamětní list Známkové tvorby - číslo PLZ 97. Autorem příležitostného poštovního razítka je předseda Komise pro výtvarné řešení poštovních známek GŘ České pošty, s.p. - Jan Kavan. 
Ačkoliv reálně nevíme, kdy Vám bude k dispozici v prodeji na Prodejně Známkové tvorby - jedno víme jistě. Bude k dispozici všem abonentům speciálních filatelistických / sběratelských vydání. Přihlásit se k nim lze i elektronicky, nicméně v této chvíli neznáme budoucnost data otevření ani Prodejny Známkové tvorby. Všichni, kteří mají prodej zamluven - dostanou automaticky možnost nákupu - do 60ti dnů ode dne vydání (a možná bude prodej i prodloužen, v závislosti na situaci s pandémií v Česku).
Abychom nezapomněli - výtvarníkovi specifických miniatur, panu Jindřichovi Ulrichovi - srdečně blahopřejeme k jeho významnému "kulatému" výročí. Děkujeme.
Břetislav Janík

Elektronická volba nejkrásnější známky roku 2019

Jak vypadá elektronický dokument, že jste hlasovali v anketě o nejkrásnější poštovní známky roku 2019? Tady je reprodukce, kterou můžete získat, pokud budete hlasovat na stránce: https://www.znamkaroku.cz/
P. S.: Na základě reálných zkušeností doufám, že tento kód berete jako symbolický a jako vzorový nebude uplatněn v anketě. Současně doufám, že jsem nikoho neurazil, to určitě nebyl úmysl tohoto příspěvku. :) 
B. J.

Sběratel jaro 2020 - z důvodu pandemie zrušen

Jarní Sběratel byl sice zrušen, jeho organizátoři však přišli se zajímavou sběratelskou raritou, která bude neuskutečněný druhý ročník připomínat.
Jedná se o pohlednici opatřenou vlastními známkami veletrhu Sběratel, jež měly mít premiéru právě na březnové akci. Každý sběratel, který si ji přes internet objedná, ji dostane přímo domů na své jméno, opatřenou speciálním kašetem „ZRUŠENO Z DŮVODU PANDEMIE KORONAVIRU“. Už nyní jsou v zahraničí zásilky zdržené nebo vrácené v důsledku pandemie koronaviru vyhledávaným sběratelským artiklem.
Nabízená „filatelistická celistvost“ tak jednou bude zajímavou součástí poštovní historie.
Spolu s pohlednicí si je také možné objednat kompletní sérii vlastních známek jarního veletrhu Sběratel.
Známkový sešitek veletrhu Sběratel, který nese celkem osm poštovních známek, byl po vytištění rozdělen a na jarním Sběrateli měla být v prodeji jeho levá polovina. Druhá půlka s motivem a logem podzimního veletrhu Sběratel bude v prodeji na jeho 23. ročníku od 11. do 12. září na výstavišti PVA Expo Praha.
Známky jsou opatřeny písmenem „A“, což dnes odpovídá nominální hodnotě 26 Kč a jsou určeny pro vnitrostátní poštovní styk.
Poštovní známky byly vytištěny v nákladu 1 250 kusů a jedná se o jedny z posledních poštovních známek vytištěných v Poštovní tiskárně cenin, která s tiskem známek končí. Jejich sběratelská hodnota je tak ještě zajímavější. Navíc právě sešitek veletrhu Sběratel načal číslem 101 novou stovku v řadě vlastních známek emitovaných Českou poštou u Poštovní tiskárny cenin, která tak už ale zůstane nedokončena…
Pokud se známky nevyprodají, bude je možné zakoupit také na podzimním veletrhu Sběratel - ZDEred. foto: veletrh Sběratel. Objednávky ZDE.
--
Komentář Břetislav Janík: 
Tzv. veletržní známky Sběratele byly vydány již v loňském roce, ale pravděpodobně sběratelům dosud nebyly distribuovány. Tisk provedla PTC Praha, a.s., kde již byl tisk poštovních známek ČR ukončen. Pořadatelé to slíbili až na 2. jarní veletrh v pořadí, ten ale byl zrušen. Je sympatické, že připravené soubory, se přece jenom rozešlou s novým kruhovým kašetem, protože budou tím zajímavým filatelistickým dokladem doby. Jejich cena, bude jenom malou náplastí na jejich zmařené a již vydané náklady spojené s přípravou veletrhu. Koneckonců pořadatelé si vlastní známky sami zakoupili (!) a nabízejí na pohlednici známky v počtu až 2 kusů (každá jiná). Navíc je touto prvotní nabídkou nabízejí komukoliv, i zahraničním partnerům, a to za stejných podmínek. Hlavní myšlenkou bude zřejmě veletrh v této nelehké době zvýraznit, aby na něj "návštěvníci nezapomněli". 
Jistě zajímavý sběratelský počin, který ve mně nevzbuzuje, s ohledem na okolnosti pandémie, žádné negativní napětí. 
Spíše umožňuje všem, co vlastní známky chtějí, mohou mít ale také ani nemusí, aby si je, opět budou-li chtít, zakoupili. Za mně pět hvězdiček z pěti :)  *****
Aktualizováno 20. 3. 2020 (18:20)

18. 3. 2020

Pošta uzavřela 124 poboček, u fungujících omezí otevírací dobu

Česká pošta eviduje k dnešku kvůli koronaviru 124 zavřených poboček z celkem 3200. Nejvíce jich je v Pardubickém, Olomouckém a Středočeském kraji a v Praze. Jedna pošta v Přerově naopak již znovu otevřela. Od čtvrtka pošta omezí otevírací dobu fungujících poboček, budou zavírat nejpozději v 16:00. Mezi 10:00 a 12:00 budou pošty otevřené jen pro seniory nad 65 let. Od soboty se také ruší víkendový provoz. Rozhodl o tom krizový štáb podniku. ČTK to řekl mluvčí Matyáš Vitík.
Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Omezení otevírací doby, stejně jako víkendový provoz, je v jejich kompetenci.
"Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny.  Na základě dnešního jednání vlády budou pobočky od 10:00 do 12:00 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Žádáme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového štábu České pošty," uvedl Vitík …. Celý článek ZDE.

Aktuální situace v doručování zásilek

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je, aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace jsme rozhodli, že v případě uzavřených lokalit budeme jednat s jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi o možnosti doručovat zásilky v dané lokalitě. V případech uzavřených lokalit budou zásilky uloženy bez pokusu o doručení s tím, že jim bude prodloužena ukládací doba.  
Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech doručovány. V lokalitách uzavřených krajskými hygienickými stanicemi bude možnost doručování důchodů komunikována s touto organizací. Doručování pak proběhne buď za asistence bezpečnostních složek státu nebo s ochrannými prostředky. Také v ostatních lokalitách bude postup při doručování důchodů upraven tak, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze budou příjemci předávány v obálce pokládané na zem.  
U zapsaných zásilek se listovní zásilky vždy uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek bude prodloužena úložní doba na 30 dnů. Balíky se v uzavřených lokalitách uloží bez pokusu o doručení a bude u nich prodloužena úložní doba na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). V ostatních případech u neuzavřených lokalit budou balíky doručovány bez přímého kontaktu s adresátem. Adresát bude vyzván, ať položí osobní doklad na zem nebo jiné vhodné místo a ustoupí. Doručovatel si doklad převezme, ověří totožnost, zapíše. Stejným způsobem mu bude i předána zásilka. Po dokončení doručení ošetří doručovatel své ruce dezinfekčním sprejem.   
Propagační materiály nebudou do odvolání doručovány ani přijímány. Je také zastaveno poskytování služby „Komplexní doručení“ a „Odvoz spotřebiče“.   
Děkujeme za pochopení
Vaše Česká pošta
Další informace ZDE.

16. 3. 2020

Anketa o nejkrásnější poštovní známku za rok 2019

Anketa o nejkrásnější známku 2019 začíná v úterý na inernetu. Redakce Filatelie ji již vyhlásila v čísle 3/2020 a Poštovní noviny vyjdou koncem března 2020. Hlasovat lze až do konce dubna 2020.
Hlasovat o nejkrásnější známku roku 2019 můžete od 17. 3. 2020, od tohoto data jsou zprovozněna data na elektronické anketě na stránce www.znamkaroku.cz. Součástí je i kupón pro zaslání suvenýru s unikátním kódem.
Pravidla soutěže (pdf, 276kB)
B. J.

Prodejna ZT a prodejna přítisků ke známkám jsou do odvolání uzavřeny

Prodejna Známkové tvorby a pracoviště Známek s přítiskem ve dvoraně Hlavní pošty jsou do odvolání uzavřeny. Objednávky pro přítisky nadále můžete zasílat e-mailem nebo poštou.
B. J.

14. 3. 2020

Sběratel, Vaccari, koronavirus a choroby ve filatelii - Exponet

Vtipné poutače reagují na koronavirovou pandémii různě. Od smutného sdělení pořadatelů Sběratele po třeba optimistické elektronické sdělení filatelistického webu Vaccari (volně přeloženo): Koronavirus zmizí z cesty, pokud si filatelie cestu udrží!
A podívejme se na Exponet, který nabízí dnes již historické exponáty z tematické oblasti infekcí a chorob:

Boj proti infekcím: http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=721&lng=CZ z Jižní Koreje;
Desinfikovaná pošta: http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=603&lng=CZ z USA; 
Recidiva, návrat Venušiných chorob: http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=859&lng=CZ z USA;
Pro dlouhé chvíle, v dnešním největším nouzovém stavu Česka, vás jistě exponáty poučí i zabaví.
B. J.
Aktualizováno 14. 3. 2020; 18:47 CET

10. 3. 2020

Veletrh Sběratel na konci března odložen - pravděpodobně na květen

I veletrh Sběratel jaro 2020 se odkládá. Podrobnosti budou na této stránce:
http://www.sberatel.info/veletrh-jaro/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=250220
Souvislosti budou i ze strany Oddělení Známkové tvorby komentovány. Sledujte prosíme internet veletrhu Sběratel i Expo-net Blog.
B. J.

Mimořádný kašet Známkové tvorby

Čtenáři expo-net blogu mají informace, že společenské akce - výstavky známkové tvorby jsou do odvolání zrušeny. Nyní dostanou aktivní zákaznící Známkové tvorby a návštěvníci výstavek ZT i filatelistický doklad. Kašet v červené barvě s textem "VÝSTAVKY ZT / OD 8. 3. 2020 / DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY". Razítko VĚC POŠTOVNÍ SLUŽBY rovněž nebývá obvyklé, ale filatelisté jej znají z dopisnic - pozvánek do PM a Filatele na Den české filatelie a mimo jiné i z novoročních PF. Pokud obálku s razítkem neobdržíte, anebo budete razítko chtít, můžete od zítřejšího dne požádat na poště Praha 1 o jeho otištění, pokud současně budete žádat příležitostné razítko (na přepážce číslo 30 Vás budou eventuálně informovat, u které přepážky je razítko k dispozici. Je vázáno především k příležitostnému razítku, které požadují opět zejména filatelisté).
B. J.

8. 3. 2020

Odvolání 127. výstavky Známkové tvorby 11. 3. 2020 – epidemie koronaviru

V souvislosti s chystanou inaugurací (výstavkou) nových poštovních známek sdělujeme:
Na základě zhodnocení aktuální virové epidemie a obecně známých doporučení, Česká pošta, s.p., zastoupená oddělením Známková tvorba, ruší pořádání pravidelné společenské akce v den vydání poštovních známek a to až do odvolání.

Potvrzeným dnem vydání emisí „Hrad Kašperk“, / „Josef Gočár a architektura Hradce Králové“ / a „Zpěvní ptáci v našem okolí I“ zůstává 11. 3. 2020. Obvyklým místem a časem komentované prezentace a autogramiády je tzv. dvorana v 1. patře Hlavní pošty Praha 1 v Jindřišské ulici 14. Průměrná účast návštěvníků je v posledních letech standardní – blíží se počtu 90 návštěvníků z celé ČR.

Rozhodnutí je platné po zvážení rizik a projednání aktuální epidemie i s výtvarníky a rytci českých poštovních známek. Známková tvorba ČP uskuteční mimořádně inauguraci a autogramiádu těchto známek dodatečně v náhradních termínech, které budou předem oznámeny.

Pasivní výstavka artefaktů přípravy známkové tvorby bude ale i 11. 3. 2020 k dispozici individuálním návštěvníkům pošty Praha 1. V obvyklém místě budou v mimořádném čase od 10:00 do 16:00 hodin artefakty známkové tvorby k dispozici, stejně jako Prodejna Známkové tvorby v obvyklém místě a čase.

Prosíme rozšiřte tuto informaci po osobní úrovni. Česká pošta ji současně dá k dispozici sběratelským webům a rozšíří ji všemi obvyklými cestami.
Děkujeme za pochopení.
Břetislav Janík
vedoucí oddělení Známková tvorba České pošty s.p.

5. 3. 2020

Jediná papouščí ZOO v Česku

I přesto, že mnoho filatelistů protestuje proti množství příležitostných R nálepek, je o ně mezi zadavateli i právnickými osobami velký zájem. Jedna z nich přišla z jediné papouščí ZOO v ČR. Za zaslání velmi děkujeme.
B. J.