31. 7. 2015

Poštovní noviny 31. 7. 2016

Night of Museums 2015 in Prague - Special postmark / Nuit des Musées 2015 à Prague - TAD spécial

Comme en 2010, 2012 et 2013, la poste tchèque à mis en circulation le 13 juin 2015, entre 18h00 et minuit, un TAD spécial à l'occasion de la Nuit des Musées ("Muzejní noc").
Ce TAD, identique à celui émis les années précédentes, était délivré par un bureau postal temporaire installé dans le musée des transports publics ("Muzea městské hromadné dopravy") de Prague.
C'est ce TAD qui a été appliqué sur cette jolie lettre ci-dessous. Merci beaucoup Slavek :-)
Ce cachet (conçu par Miloslav Bláha) représente un tramway historique conservé dans ce musée, ouvert en 1993 et situé dans le dépôt des trams de Prague-Střešovice.
A noter également la mention "Přepraveno poštovní tramvají" sur cette enveloppe indiquant que ce pli a été transporté par un tramway postal ! ... http://timbredujura.blogspot.com/2015/07/night-of-museums-2015-in-prague-special.html
--

--
As in 2010, 2012 and 2013, the Czech Post has put into circulation on June 13, 2015, from 18:00 to midnight, a special postmark on the occasion of the Night of Museums ("Muzejní noc").
This postmark, identical to the one issued in previous years, was issued by a temporary post office set up in the Public Transport Museum ("Muzea městské hromadné dopravy") in Prague. 
It is that cancellation which has been applied on this nice letter below. Thank you very much Slavek :-)
This postmark (designed by Miloslav Bláha) depicts a historic tram model kept in this Museum, opened in 1993 and located in the tram depot in Prague-Střešovice. 
To note also the mention "Přepraveno poštovní tramvají" on this envelope indicating that this cover was transported by postal tram ! ... http://timbredujura.blogspot.com/2015/07/night-of-museums-2015-in-prague-special.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

30. 7. 2015

Letní filmová škola v Uherském hradišti a vlastní známky Fénix

Sice nejde o vlastní známky Letní filmové školy v Uherském hradišti, ale o vlastní známky spojené s pšeničným pivem Fénix, který i letos byl zastoupen na LFŠ a k získání byly i vlastní známky s logotypem piva Fénix.
Poslední ukázka je pohlednice on line, nová nabídka České pošty. Natištěná pseudoznámka s QR kódem (3D kód) nemá výplatní hodnotu, jen naznačuje, že se za tyto pohlednice platí. Celkem progresivní služba ČP připravuje i filatelistickou, anebo sběratelskou, verzi. Připravuje se služba, kde si budete moci vybrat i z několika skutečných poštovních známek.
Za ukázky moc děkujeme!
B. J.

Vlastní známka Lipno - stezka korunami stromů - II. část: CM je tady

Když jsme před pár dny psali o moderní atrakci turisticky navštěvovaného Lipna, zmínil jsem se, že už chybí jenom analogická pohlednice (CM - cartes maximum). A vida, dnes jsme pro Vás jednu takovou získali. Právě ve stylu lehce "vycentrovaného" nalepení známky je vidět, že jde o běžnou možnost, která sběratele napadla, tím spíše, když na místě lze sehnat obojí.
U vlastních známek hezká ukázka, za kterou děkujeme.
Další ukázky z téže série: http://expo-net.blogspot.cz/2015/07/vlastni-znamka-lipno-stezka-korunami.html
B. J.

28. 7. 2015

Airmail transport and Battles of Austerlitz and Waterloo in Czech Republic / Poste aérienne et Batailles d'Austerlitz et de Waterloo en République Tchèque

Le 24 juin 2015, la poste tchèque a mis en circulation la carte pré-timbrée ci-dessus (tarif domestique "A", soit 13 CZK actuellement) pour annoncer ce transport postal spécial du 5 septembre 2015.
Conçue par Václav Zapadlík, cette carte (tirage : 5100, prix de vente : 18 CZK) représente cet avion "Praga E-114 Air Baby" (survolant l'aérodrome Letňany sur l'illustration à gauche).
La mention "Letecká pošta" signifie "Poste aérienne".
... a ajouté un timbre (13 CZK) émis le 18 février 2015 (série "moyens de transports historiques") représentant un autre aéronef, conçu entre 1910 et 1912 par Metoděj Vlach (1887-1952).
--

--
On June 24, 2015, the Czech Post has released the prepaid card above (domestic rate "A", currently 13 CZK) to announce this special airmail transport of September 5, 2015.
Designed by Václav Zapadlík, this card (print run : 5,100, sale price : 18 CZK) depicts this aircraft "Praga E-114 Air Baby" (flying over the Letňany airport on the illustration to the left).
The words "Letecká pošta" mean "Airmail".
... added a stamp (13 CZK) issued on February 18, 2015 ("historical means of transport" series) featuring another airplane, designed between 1910 and 1912 by Metoděj Vlach (1887-1952).
--
... a eu la gentillesse de m'envoyer également ce feuillet commémoratif numéroté ci-dessus, mis en circulation le 18 juin 2015 pour commémorer le 200ème anniversaire de la bataille de Waterloo.
Cette bataille de Waterloo s'est déroulée le 18 juin 1815 en Belgique et a opposé l'armée française dirigée par l'empereur Napoléon Ier à l'armée des Alliés (composée de britanniques, allemands, néerlandais et prussiens), commandée par le duc de Wellington.
Cette bataille s'est achevée par la défaite décisive de l'armée française et marqua la fin de la période des Cent-Jours avec l'abdication de Napoléon 4 jours plus tard...
Le timbre ci-dessus, émis le 4 mai 2005, est une émission commune avec la France, commémorant les 200 ans d'une autre bataille napoléonienne, à Austerlitz (ou Slavkov u Brna), une de ses plus grandes victoires militaires cette fois :)
Ce timbre montre un portrait de Napoléon Ier ainsi que le monument de la Paix édifié entre 1910 et 1912 sur les lieux de cette bataille... http://timbredujura.blogspot.com/2015/07/airmail-transport-and-battles-of.html
--
--
A noter que ce feuillet (prix de vente : 30 CZK) n'a été éditée qu'à 1700 exemplaires (numérotés entre 0120001 et 0121700)...
Bret was kind enough to send me also this numbered commemorative sheet above, put into circulation on June 18, 2015 to commemorate the 200th anniversary of the Battle of Waterloo.
This Battle of Waterloo took place on June 18, 1815 in Belgium and opposed the French army led by Emperor Napoleon I to the army of the Allies (composed of British, German, Dutch and Prussian), commanded by the Duke Wellington.
This battle ended with the decisive defeat of the French army and marked the end of the period of the Hundred Days with Napoleon's abdication four days later...
The stamp above, issued on May 4, 2005, is a joint issue with France, commemorating the 200 years of another Napoleonic Battle, in Austerlitz (or Slavkov u Brna), one of his greatest military victories this time : )
That stamp shows a portrait of Napoleon as well as the Peace monument built between 1910 and 1912 on the site of this battle.
To note that this sheet (sale price : 30 CZK) was published only in 1,700 copies (numbered between 120,001 and 121,700)... http://timbredujura.blogspot.com/2015/07/airmail-transport-and-battles-of.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

27. 7. 2015

Vlastní známka Lipno - stezka korunami stromů

Nová vlastní známka již koluje mezi návštěvníky a sběrateli. Svědčí o tom doporučená zásilka - pohlednice s vlastní známkou, zaslaná jako ukázka - velmi hezká celistvost dofrankovaná Apostem. Děkujeme!
Jistě se brzo stane i námětem analogických dopisnic a rádi o tom budem informovat.
B. J.

Sir Nicholas se začíná tisknout již zítra

Mimořádná příležitostná poštovní známka od Zdeňka Netopila je připravena k imprimatur již na zítřejší den - úterý 28. července 2015. Současně se připravuje do výroby i ocelotisková rytina FDC, provedená Václavem Fajtem.
Známka bude mít náklad 15.000 přepážkových archů po 50ti známkách. Celkový náklad je 750 tisíc ks poštovních známek.
B. J.

26. 7. 2015

Mimořádná příležitostná poštovní známka k uctění celoživotní památky Sira Nicholase

Připravuje se mimořádná příležitostná známka v hodnotě 13 Kč k uctění celoživotního odkazu a památky Sira Nicholase George Wintona.
--
Ve věku 106 let zemřel sir Nicholas Winton, který za druhé světové války zachránil 669 dětí před jistou smrtí v nacistických táborech. V letech 1938 a 1939 v Československu organizoval Winton odjezdy židovských dětí do Británie a obstarával veškeré formality potřebné k jejich přepravě po železnici. 
Za své činy byl Winton několikrát vyznamenán a povýšen do rytířského stavu. Prezident Václav Havel mu v roce 1998 udělil vysoké vyznamenání "Řád Tomáše Garrigua Masaryka", loni dostal od prezidenta Miloše Zemana nejvyšší české vyznamenání "Řád bílého lva", které v Praze osobně převzal. Byl navržen i na Nobelovu cenu za mír...
--
Mimořádná příležitostná známka, FDC a razítko FDC vychází 2. září 2015. Autorem známky je akademický malíř Zdeněk Netopil, autor mnoha českých poštovních známek. Jde o barevně neodpovídající variantu návrhu příležitostné poštovní známky - viz vyobrazení.
Vedle toho bude i na poště Praha 1 (hlavní pošta (Jindřišská 14, Praha 1) příležitostné poštovní razítko. Sledujte prosím další  infomace.
B. J.

Věstník České pošty 24. 7. 2015

 

60 years of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering in Prague / 60 ans de la faculté des sciences nucléaires et génie physique de Prague

Du 22 au 24 juin 2015, le bureau postal de Prague 1 a proposé au public un TAD spécial, conçu par Michal Jex, consacré au 60ème anniversaire de la Faculté des sciences nucléaires et de génie physique ("Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská" ou "FJFI") de Prague.
Ce TAD inclut précisément le logo de cette faculté, son année de création (1955) et rappelle que cette faculté est rattachée à l'université technique de Prague ("ČVUT" ou "České Vysoké Učení Technické") fondée en 1707... http://timbredujura.blogspot.com/2015/07/60-years-of-faculty-of-nuclear-sciences.html
--

--
From 22 to 24 June 2015, the post office of Prague 1 offered the public a special cancellation, designed by Michal Jex, devoted to the 60th anniversary of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering ("Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská" or "FJFI") in Prague.
This postmark includes more precisely the logo of this faculty, its year of establishment (1955) and reminds that this faculty is part of the Czech Technical University in Prague ("ČVUT" or "České Vysoké Učení Technické") founded in 1707... http://timbredujura.blogspot.com/2015/07/60-years-of-faculty-of-nuclear-sciences.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Poštovní noviny 17. 7. 2015

Tribute to Jan Hus in Czech Republic / Hommage à Jan Hus en République Tchèque

Maître Jan Hus (né vers 1370 en Bohême du sud, mort sur le bûcher en 1415), un des premiers réformateurs de l'église dans l'histoire, a déjà été à l'honneur de nombreuses fois sur des timbres émis en Tchécoslovaquie puis en République Tchèque (en 2002 par exemple).
Jan Hus, théologien, universitaire (à l'université Charles à Prague) et réformateur religieux, est en effet considéré comme l'une des personnalités tchèques les plus importantes de l'histoire.
Héros national dans le pays, Jan Hus est le symbole de la lutte contre l'oppression catholique, impériale et allemande de l'époque... http://timbredujura.blogspot.com/2015/07/tribute-to-jan-hus-in-czech-republic.html
--

--
Master Jan Hus (born around 1370 in South Bohemia, burned at stake in 1415), one of the first church reformers in history, has already been honored many times on stamps issued in Czechoslovakia and Czech Republic (in 2002 for example).
Jan Hus, a theologian, master (at Charles University in Prague) and religious reformer, is indeed considered as one of the most important figures in Czech history.
National hero in the country, Jan Hus is the symbol of the struggle against the Catholic, imperial and German oppression of the time... http://timbredujura.blogspot.com/2015/07/tribute-to-jan-hus-in-czech-republic.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Filatelie 7/2015

24. 7. 2015

V pondělí 27. 7. 2015 vychází nové vlastní známky - a první kruhové

VZ TL 0039, VZ 0327 – 0328
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků – ČKAIT
Nominální hodnota: 325 Kč
Orientace známek: 25 kruhových známek
Vydání: 27. 7. 2015
Náklad VZ TL: 600 ks, VZ: 15 000 ks
--
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/499618/Vlastn%C3%AD+zn%C3%A1mky-2015.pdf/9638e396-d46b-45db-8e8e-7787afb542a2

Co najdete v doprovodném programu letošního veletrhu Sběratel (3. – 5. 9. 2015, PVA Expo Praha)

Na velkém setkání se pokřtí oficiální česká známka Postcrossing.
Pošlete svůj pohled historickou „Leteckou poštou“!
Kolik sov se vejde na poštovní známku?
Slavím osmdesátiny Alaina Delona. Přidejte se k nám!
Kompletní doprovodný program letošního veletrhu najdete zde - http://www.sberatel.info/cs/veletrh-sberatel/doprovodny-program.html
Staňte se přáteli veletrhu Sběratel na Facebooku! www.sberatel.info/facebook

Ing. I. Leiš: Prolog k výročí (první vlakové pošty na našem území)

Již jsme se o něm zmiňovali – 1. 8. 1850 zahájily svou činnost na našem území první vlakové pošty na trase Vídeň – Bohumín (ambulantní pošty 1 a 2). K tomuto významnému výročí se jistě vysloví Petr Študent z Muzea vlakové pošty, kterého jsme požádali o článek. Zároveň zahájí svou přednáškou dne 3. 9. 2015 již 36. přednáškový cyklus 2015/2016. Tato problematika si zasluhuje úvodu a to zastavením nad historií železnice, jejíž se vlakové pošty staly součástí.
Vlaková pošta byla zřízena na železnici, kterou postavila společnost pod názvem C.k. privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda (německy: K.K. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn, známá též pod zkratkou KFNB). Tato společnost byla rakouská těžební a železniční společnost založená v roce 1836... http://www.kf0015.cz/?p=30376
--
KF 00-15 Praha:  http://www.kf0015.cz/
--

20. 7. 2015

Zemřel Mgr. Jiřík Bejsta

Ve věku nedožitých 78 let zemřel 3. července 2015 sběratel a jeden z největších znalců poštovní historie, zejména provozu poštoven, pan Mgr. Jiřík Bejsta z Domažlic.
Čest jeho památce.

Připravovaná známka Postcrossingu

Vyjde 2. září 2015 a stane se i velkou událostí veletrhu Sběratel. V sobotu 5. 9. 2015) dopoledne bude přivítána i do rodiny známek Postcrossingu v rámci meetingu postcrosserů. K této známce nebude vydána FDC. Veletrh Sběratel a Postcrossing připravují pohlednici na přibližné téma známky, která bude k dispozici každému účastníkovi meetingu. Patříte-li mezi postcrossery, udělejte si před a o prvním víkendu v září volno. Do Prahy na meeting PC na Sběrateli přijedou nejen Paulo a Ana - zakladatelé Postcrossignu, ale doufejme, že i autorka známky Maria Noqueira z Portugalska.
B. J.

Nabídka autorské reprodukce V. Zapadlík: válečný Harley-Davidson

Česká pošta, s. p. připravuje vydání listu formátu A4 s autorskou reprodukcí originálního návrhu známky s motivem motocyklu Harley-Davidson z emise výplatních poštovních známek S nimi přišla svoboda, vydaných ve formě výplatního známkového sešitku dne 20. 1. 2015. 
Tento grafický list bude opatřen originálním podpisem autora původního výtvarného návrhu grafika Václava Zapadlíka.
Vydání je plánováno na IV. Q. 2015 – termín bude upřesněn.
Cena tohoto výjimečného grafického listu bude činit 190,- Kč vč. DPH 21 %. 
--
List je výjimečný především tím, že poprvé je reprodukován originální návrh české poštovní známky na grafickém kartónu (barvy šamoa) a ve zvětšení námětu známky téměř na formát A4 naležato. Autorská reprodukce provedená ofsetem bude originálně podepsána výtvarníkem Václavem Zapadlíkem. Autorská reprodukce bude vhodná např. pro zarámování samostatně v paspartě anebo společně se skutečnou poštovní známkou, jak si zákazník sám zvolí. Vzhledem k tomu, že Česká pošta bude v těchto mimořádných reprodukcích pokračovat, jedná se v tomto případě o první položku ze série. Náklad bude odpovídat prvotnímu zájmu sběratelů a nebude navyšován ani dotiskován.
B. J.

50 years of the Union of Czech Philatelists (SČF) - Special postmark / 50 ans de l'union des philatélistes tchèques (SČF) - TAD spécial

Ce TAD représente une loupe, outil indispensable à tout philatéliste, ainsi que les mentions SČF mais aussi SČSF (Svaz československých filatelistů), l'union des philatélistes tchécoslovaques, l'association qui existait avant la séparation pacifique de la République Tchèque et de la Slovaquie en 1993.
J'ai déjà évoqué sur ce blog le timbre (25 CZK) utilisé ci-dessus, émis le 15 avril 2015 à l'occasion de la 6ème exposition philatélique germano-tchèque, organisée du 6 au 10 mai 2015 à Chomutov.
Comme le TAD, ce timbre a été conçu par Marie Svobodová (et gravé par Ľubomír Žálec)... http://timbredujura.blogspot.com/2015/07/50-years-of-union-of-czech-philatelists.html
--

--
This postmark features a magnifying glass, indispensable tool for any stamp collector, as well as the mentions SČF but also SČSF (Svaz československých filatelistů), the Union of Czechoslovak philatelists, the association that existed before the peaceful separation of Czech Republic and Slovakia in 1993.
I've already mentioned on this blog the stamp (25 CZK) used above, issued on April 15, 2015 on the occasion of the 6th Czech-German philatelic exhibition, held from 6 to 10 May 2015 in Chomutov.
As the postmark, this stamp was designed by Marie Svobodová (and engraved by Ľubomír Žálec)... http://timbredujura.blogspot.com/2015/07/50-years-of-union-of-czech-philatelists.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

17. 7. 2015

CM Bílá věž v Hradci Králové a Mistr Jan Hus

 
Vydavatelství OFTIS Ústí nad Orlicí vydalo novou Dopisnici s přítiskem „A“, Bílá věž s příležitostným razítkem České pošty Hradec Králové 1 a Cartes Maximus – Mistr Jan Hus, razítkovanou denním razítkem České pošty v Husinci.
Cena CM je 79,- Kč. Cena Dopisnice 60,- Kč (čistá), 70,- Kč (razítkovaná).
Přihlášení odběratelé se slevou.
Objednat lze ve vydavatelství na adrese: OFTIS, J. Nygrina 336, 562 01 Ústí nad Orlicí,
tel.: 465 52 10 52, nebo se slevou v internetovém obchodě www.oftis.cz Karel Kábrt

12. 7. 2015

Posts tagged "postcrossing10" / Postcrossing slaví 10 let

Pravděpodobně v reakci na novou českou poštovní známku dostalo logo desetiletí na prvním místě koláže českou poštovní schránku. Schránka anglického typu na nové poštovní známce přitom názorně naznačuje koloběh dopisnic v rámci celého světa...
--
Ten years of smiles! Woohoo! Postcrossing is turning 10 later this month... can you believe it? By internet standards, we're practically dinosaurs... and we think that's a good thing. In a time when websites come and go rather quickly, we're still sticking around, quietly connecting the world, one postcard at a time. Cheers to that!
Remember when we used to make videos with your lovely photos for these milestones? We loved seeing all your smiley faces, but the videos were getting a bit too long as more and more members joined... so we decided to change things a little... https://www.postcrossing.com/blog/tag/postcrossing10
--
Třináctého července slaví Postcrossing 10 let: 11.900 českých členů z celkových 560 tisíc členů v 215 zemích, 30 miliónů 625 tisíc doručených pohlednic... Gratulujeme !
Postcrossing: https://www.postcrossing.com/
--
B. J.

"pohledniceonline.cz" nabízejí nevídané a levné možnosti

Nová služba České pošty Vám umožní poslat Vaši vlastní pohlednici s libovolným textem Vaší rodině či kamarádům. Do mobilního telefonu či tabletu si stáhnete aplikaci zdarma. Použijete fotografii z mobilu a odešlete s Vaším textem adresátovi. Fotografie z mobilu odejde do tiskárny ČP, která vytvoří individuální kartonovou pohlednici a doručí. Nejvýhodnější je tato služba z ciziny. Fotografie se doručí do Prahy prostřednictvím mobilu a je zaslána za 25 Kč (nejlevnější varianta) Českou poštou (včetně tisku a pohlednicové formy). V cizině tedy neplatíte poštovné.
Testovací pohlednice s odesílacím rámečkem. Poštovně prošlé - vzácné použití.
Marketingová pohlednice určena k propagaci služby. Dole adresní část.
A marketingová pohlednice opravdu odeslaná prostřednictvím České pošty ze schránky. A s vlastní známkou!
Děkujeme za zaslanou pohlednici.
Další informace: pohledniceonline.cz

Václav Zapadlík a poštovní známky

Věstník České pošty 25. 6. 2015