29. 8. 2011

31. srpna - výstavka artefaktů přípravy výroby známek v den vydání

Dne 31. 8. 2011 od 15:00 do 16:30 hodin se uskuteční v prostorách pošty Praha 1 (I. patro - bývalá prodejna filatelie) "minivýstavka" výtvarných návrhů k vydaným známkám a dopisnicím. Svoji účast přislíbili manželé Jaromír a Libuše Knotkovi - Biosferická rezervace Šumava, paní Marina Richterová - VZS Wolfgang Amadeus Mozart a společný rytec na obou emisích, pan Martin Srb. Výstavka je k dispozici návštěvníkům od 15:00 hodin. Zahájení a představení artefaktů přípravy výroby známek a všech výtvarníků je od 15:30 hod., poté bude následovat do 16:30 hod autogramiáda.

Kromě toho budou k dispozici návrhy známky ME ve volejbalu, dopisnic Velorex a Českého lesa v Izraeli. Tito výtvarníci se akce nemohou zúčastnit, někteří ser zúčastní veletrhu Sběratel na oznámených autogramiádách.

Změna času: nepřehlédněte, že přivítání výtvarníků začíná až v 15:30 a akce bude ukončena v 16:30 hodin.
Marie Chábová, vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby ČP

M. Hauzr: Exponet a P. Aksamit: Sběratelské zajímavosti čs. a českých FDC

Vážení přátelé, chtěli bychom vás upozornit na nepřestávající nárůst počtu exponátů na Světové virtuální výstavě EXPONET na internetové adrese http://www.exponet.info/ . Nejnověji byla zveřejněna aktuální verze exponátu p. Michala Hauzra s názvem "Perzekuce židovského národa v Protektorátu Čechy a Morava a ghetto Terezín v poštovních dokumentech". Stávající rozsah exponátu je plných 10 rámů (tj. 160 listů) a najdete jej na konkrétní webové adrese http://www.japhila.cz/hof/0335/index0335a.htm .

Exponát jste mohli vidět i dříve, a to např. na Celostátní výstavě poštovních známek Dobříš 2010, kde získal zlatou medaili a cenu ve třídě poštovní historie v kategorii "regionální" výstava. Ukázky z uvedeného exponátu jsme si také mohli prohlédnout na půdě našeho klubu, a to téměř před rokem, 7. 10. 2010, kdy p. Michal Hauzr pronesl přednášku na téma "Příběh protektorátních Židů v poštovních dokumentech", kterou ukázkami ze sbírky a exponátů doprovodil. Tato přednáška záhájila náš minulý, již 31. cyklus přednášek o poštovní historii a současnosti.

Náš 32. cyklus přednášek bude zahájen již ve čtvrtek 1. 9. 2011 přednáškou prom. mat. Pavla Aksamita "Sběratelské zajímavosti československých a českých obálek prvního dne", o které jsme vás již informovali. Program celého nového přednáškového cyklu vám zašleme při nejbližší příležitosti.

Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze
Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel a správce klubové e-mailové schránky

Slavnostní uvedení aršíku "Šumava"

Vážení přátelé, dovolujeme si vám přeposlat pozvánku na slavnostní uvedení aršíku Šumava - biosférická rezervace UNESCO, který se uskuteční v sobotu 3.9.2011 od 8 do 12 hod. v Sušici. V pozvánce naleznete veškeré potřebné podrobnosti.

V této souvislosti doplňujeme informaci odkazem na aktuální stránku České pošty, s.p., k uvedené emisi: http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/ochrana-prirody--sumava---biosfericka-rezervace-unesco-id33955/

Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, a správce klubové e-mailové schránky

Pošta Praha 33 zve na fotografie M. Čejky AQUART

Vážení přátelé, dovolujeme si Vám přeposlat pozvánku Clubu gentlemanů Žižkov a České pošty, s.p., pošty Praha 33, na vernisáž výstavy fotografií Miloslava Čejky "AQUART", která se uskuteční ve středu 7. 9. 2011 od 19 hod. v Poštovní minigalerii na poště Praha 33, Přemyslovská ul. 2, vchod z nám. Jiřího z Poděbrad 17, Praha 3, Vinohrady.

Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, a správce klubové e-mailové schránky

Zpravodaj SČF 3/2011 je k dispozici

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vám sdělili či připomněli, že letošní čísla zpravodaje Informace Svazu českých filatelistů si lze stáhnout z internetových stránek svazu, když si na hlavní stránce http://www.informace-scf.cz/ (klikněte na tento odkaz) naleznete v nabídce ve sloupci po levé straně tlačítko Zpravodaj SČF.

Je to konkrétně adresa http://www.informace-scf.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=58 (klikněte na odkaz). V současné době je tam již k dispozici číslo 3, které mělo uzávěrku 18.8.2011.

Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze,
Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel a správce klubové e-mailové schránky

Autogramiády na Sběrateli

ČTVRTEK – 8. 9.

15:00 - 17: 00 - autogramiáda akademického sochaře Vladimíra Oppla
stánek Národní pokladnice č. 215

15:00 – 17:30 – Seminář o investování
Investice do zlata, mincí a filatelie aneb Jak nakupovat, sbírat a prodávat?
Kongresový sál výstaviště PVA

PÁTEK – 9. 9.

11:30 – 13:00 autogramiáda výtvarnice Mariny Richterové a rytců Martina Srba a Miloše Ondráčka u příležitosti vydání nové poštovní známky W. A. Mozart – Praha
- stánek České pošty č. 116

14:00 – 15:00 – autogramiáda výtvarníků Libuše a Jaromíra Knotkových u příležitosti vydání aršíku biosférická rezervace Šumava
- stánek České pošty č. 116

SOBOTA – 10 .9

11:00 – autogramiáda výtvarníka Jiřího Boudy autora nové dopisnice České pošty „60 let od začátku výroby vozítka Velorex“

PPA

23. 8. 2011

Vítězslav Houška 3. srpna 2011 zemřel


Redakce Filatelie někdy v roce 1980 - v Nakladatelství dopravy a spojů (NADAS) se muselo složitým bludištěm chodeb do baráku, který stál uvnitř objektu a v prvním patře za schodištěm byla oáza. Oáza FILATELIE a redakce Filatelie. Na obrázku zleva: Ing. Vítězslav Houška, šéfredaktor, dr. Rudolf Kvíz a Luděk Košek, redaktoři Filatelie. (klikněte pro zvětšení na fotografii).


Vítězslav Houška možná na zcela poslední fotografii, jak jsem je zastihl s manželkou Jaroslavou 26. května 2011 u nich doma v Dejvicích. Foceno mobilem HTC HD2 v přítmí. Fotografie v rámci možností digitálně přisvětlena. (klikněte pro zvětšení na fotografii).
--
Vítězslav Houška se narodil v Praze 30. dubna 1925, vyrůstal na Vinohradech v Libické ulici. Na nedalekém Lobkovicově náměstí studoval reálné gymnázium. Jeho praxe nebyla lehká, byl člověk apolitický, či přesněji člověk, který nikdy nevstoupil do žádné politické strany. Byl redaktorem Zemědělských novin, sporťákem různých plátků, až zakotvil na dlouhá desetiletí ve Filatelii.

Nám je znám odsud, především jako dlouholetý a vynikající šéfredaktor Filatelie. To on Filatelii vtiskl zcela novou tvář, rozšířil ji, přinesl celou řadu novinek, z nichž jmenujme především výjimatelné vnitřní listy, které po vyjmutí tvořily samostatnou edici Filatelistické sešity. Redigoval všechny důležité publikace a monografie, výstavní katalogy SČF. Šéfredaktor, který do Filatelie přivedl celou plejádu vynikajících "psavců" a odborníků zejména z oblasti poštovní historie, podporoval však i netradiční obory. Sám byl nedostižným češtinářem, člověkem, který si hrál s každou větou, cizeloval každé slovíčko. Nepachtil se s tím, psal hravě, lehce, vtipně.

Některé prameny uvádějí, že napsal až 26 knih. V jeho pojetí jsou to především knihy o šachu a šachistech, o fotbalu a fotbalistech, knihy pro děti "Jak se co dělá", knihy pro filatelisty, ale i detektivky, knihy o spisovatelích, knihy o politice a politicích... Měl rád Tomáše G. Masaryka, měl rád Edvarda Beneše, měl rád Jaroslava Stránského (podnikatele a politika) a měl rád Ferdinanda Peroutku (novináře a literáta).

V posledních letech napsal novou knihu dokonce jednu ročně, přičemž například ještě aktualizoval knihy staré a aktualizace mu byly stále vydávány - naposledy Věčná Slavia, za pár dní bude křtěna x-tá reedice dvojdílné Železné Sparty. Jeho poslední knihou je biografie prvního českého šachového profesionála Karla Opočenského. Za svoji celoživotní literární tvorbu byl letos na jaře oceněn právě prestižní Peroutkovou cenou:
http://www.ferdinandperoutka.cz/index2.php?pname=laudatia10

Víťa Houška byl člověk houževnatý a bylo na něm sympatické, že teprve až ve svých 80 letech podlehl definitivně lákání počítačů a začal své rukopisy, zpočátku těžce, tvořit na PC. Za šest let se s PC docela sžil a každá nově sdělená "finta" byla pro něj malým svátkem, jejíž dopady ihned realizoval ve své každodenní praxi. Dopoledne spal, dlouho, dlouho přes půlnoc v klidu dejvického bytu psal.

Když jsem Víťu s manželkou fotil na konci května, nikdo z nás tří netušil, že mají oba vyměřeno něco přes dva měsíce společného života. V perfektní duševní kondici si stěžoval pouze na artrózu svých kolen a na veřejnost se v podstatě bez berlí již nevydával. I na Pragu 2008 přišel o berlích se svou ženou a se zájmem se zajímal o všechny, kteří ho poznávali a o všechno, co se mu zdálo nové a podnětné. I manželka (lékařka) měla problémy s chůzí - v podstatě problémy obdobné. Na konci července dostal Vítězslav horečky a protože se mu zdálo, že jsou bez zjevné příčiny, šel si "je nechat vysvětlit" do střešovické vojenské nemocnice. V nemocnici si ho nechali a 3. srpna mu selhalo srdce. Manželka Jaroslava jej následovala 11. srpna 2011 v pozdně odpoledních hodinách.


Nechce se věřit, že Houškovi "již fyzicky nejsou" mezi námi. Budete nám chybět. Na shledanou.

Břetislav Janík

22. 8. 2011

S Jiřím Kratochvílem po stopách nejstarší pražské pošty

Vážení přátelé, výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, si vás dovoluje pozvat na zcela mimořádnou akci, kterou bude poštovně-historická procházka "S Jiřím Kratochvílem po stopách nejstarší pražské pošty", kterou uspořádáme ve čtvrtek 15. září t.r. od 16.30 hod. se srazem na Valdštejnském náměstí na Malé Straně (před Valdštejnskou hospodou). Procházka bude mít několik zastavení s výkladem a diskusí účastníků (kromě úvodu na Valdštejnském náměstí to budou dvě zastavení na Malostranském náměstí, dále výklad na Maltézském náměstí a v Karmelitské ulici před Českým muzeem hudby). Doba procházky může podle našeho předpokladu poněkud překročit jednu hodinu.

Jsme rádi, že se procházky ujal člen našeho klubu pan Jiří Kratochvíl, uznávaný poštovní historik, lektor a publicista. Mezi jeho nejvýznamnější literární počiny patří bezesporu publikace "Pražské pošty - historie a současnost", kterou v roce 2009 vydalo pražské nakladatelství LIBRI, spol. s r.o., v ediční řadě Knihy o Praze - viz nabídka na stránkách nakladatelství http://www.libri.cz/kniha.php?kniha=488 (klikněte na tento odkaz).

Sídlo pražského poštmistra na dnešním Valdštejnském náměstí - proti nynější Valdštejnské hospodě najdete i na mapce na poslední straně ukázky z uvedené knihy (v souboru ve formátu .pdf) na stránkách nakladatelství, konkrétně http://www.libri.cz/data/pdf/488.pdf (klikněte na tento odkaz).

O připravované procházce vám může hodně napovědět také náš příspěvek s fotografiemi do blogu Exponet Forum ze dne 22.6.2009, který naleznete na internetové stránce http://expo-net.blogspot.com/2009/06/jiri-kratochvil-prazske-posty-historie.html (klikněte).
Těšíme se na vaši účast.


Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel a správce klubové e-mailové schránky

19. 8. 2011

Pavel Aksamit: Sběratelské zajímavosti československých a českých obálek prvního dne

Vážení přátelé, nová klubová sezóna je před námi, a tak si Vás dovolujeme pozvat na první schůzku po klubových prázdninách, která se bude konat ve čtvrtek 1.9.2011 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude přednáška prom. mat. Pavla Aksamita "Sběratelské zajímavosti československých a českých obálek prvního dne", kterou zahájíme náš již 32. cyklus přednášek o poštovní historii a současnosti. Přednáška začne v 16.30 hod.

Věříme, že účastníci přednášky rádi vyslechnou a v diskusi naváží na jednotlivá podtémata přednášky:
- pojem FDC;
- čs. FDC - úředně vydané;
- atributy FDC - obálka, kresba, známky, razítka;
- poštovní použití FDC;
- sběratelské možnosti.
 
Na našich schůzkách rádi vítáme všechny zájemce o filatelii a poštovní historii, nejen členy klubu - vstup je volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
 
Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel a správce klubové e-mailové schránky

9. 8. 2011

Ivan Wild: Poštoviny

Vážení přátelé, již 28. 7. jsme Vás informovali o vernisáži výstavy poštovních zajímavostí Ivana Wilda "Poštoviny", která se uskuteční ve středu 10. 8. 2011 v 19 hod. v Poštovní minigalerii na poště Praha 33, Přemyslovská ul. 2 (vchod z náměstí Jiřího z Poděbrad). Výstavu pořádá Club gentlemanů Žižkov ve spolupráci s Českou poštou, s.p., poštou Praha 33 jako již 120. výstavu, která uzavírá desetileté období působnosti Poštovní minigalerie v letech 2001 - 2011. Úvodní slovo pronese PhDr. Jan Galuška, ředitel Poštovního muzea.

Kromě pozvánky, kterou jsme Vám již poslali, máme to potěšení poslat Vám ještě pozvánku autorovu a současně Vám můžeme sdělit, že k vernisáži je vydána známka v tiskových listech s kupóny s přítisky [viz internetová stránka http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/aktuality/120--vystava-v-postovni-minigalerii-s-filatelistickym-prekvapenim-id34465/ ] a mimořádně otevřená přepážka bude používat denní razítka pošty Praha 33 s obrazovou částí (jejich skeny uvádíme v další příloze). Musíme však upozornit, že z provozních důvodů přepážka nebude moci přijímat takové zásilky, které vyžadují zpracování systémem APOST.

Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15,
sběratelů specializovaných oborů, v Praze