30. 10. 2017

Objednávka příležitostného soutisku Umění

"Historical postal signs" personalized stamps on Czech postal stationeries / Timbres personnalisés "Enseignes postales historiques" sur entiers postaux tchèques

Le 6 septembre 2017, la poste tchèque a mis en circulation une série de 5 timbres pré-personnalisés ayant pour thème des enseignes postales historiques ("Historické poštovní štíty").
Pour rappel, ces timbres sont de type "Vlastní známka" ou "My Own Stamp" ("Mon propre timbre"). Il s'agit d'un service permettant aux collectionneurs tchèques de créer leurs propres timbres, du même type que l'offre "MonTimbraMoi" proposée par la poste française par exemple.
Ces 5 timbres (tarif domestique "A" pour un envoi jusqu'à 50g - 16 CZK actuellement) autocollants au format rond (conception : Karel Dvořák) ont été imprimés dans une même feuille composée de 25 timbres (5 de chaque, tirage : 20000 feuilles)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/historical-postal-signs-personalized.html
--
On September 6, 2017, the Czech Post put into circulation a series of 5 pre-personalized stamps devoted to the theme of historical postal signs ("Historické poštovní štíty").
As a reminder, these stamps are considered as "Vlastní známka" or "My Own Stamp". It is a service allowing Czech collectors to create their own stamps, the same type as the "MonTimbraMoi" service proposed by the French Post for example. 
These 5 round self-adhesive stamps (domestic rate "A" for a shipment up to 50g - 16 CZK currently), designed by Karel Dvořák, have been printed in a same sheet of 25 stamps (5 of each, print run: 20,000 sheets)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/historical-postal-signs-personalized.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

"Nulla dies sine linea" Latin locution on new Czech special postmark / Locution latine "Nulla dies sine linea" sur TAD spécial tchèque

Le 26 juin 2013, la poste tchèque avait émis un timbre surprenant (tarif permanent 'E' - envoi jusqu'à 50g vers l'Europe, 32 CZK actuellement) consacré au 130ème anniversaire de la naissance de l'écrivain Franz Kafka (1883-1924).
J'ai déjà parlé de ce timbre (conçu par Marina Richterová) sur ce blog qui a pour devise "injustice, intemporalité et métamorphose" en référence à ces notions développées dans les romans principaux de Kafka, considéré comme l'un des écrivains majeurs du début du 20ème siècle.
C'est ce timbre qui a été utilisé sur le joli pli ci-dessous envoyé de Prague le 21 septembre 2017... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/nulla-dies-sine-linea-latin-locution-on.html
--
On June 26, 2013, the Czech Post issued a surprising stamp (permanent 'E' rate - letter up to 50g sent to Europe, currently 32 CZK) dedicated to the 130th anniversary of the birth of the writer Franz Kafka (1883-1924 ).
I've already written about that stamp (designed by Marina Richterová) on this blog, whose motto is "injustice, timelessness and metamorphosis" in reference to the concepts developed in the major novels written by Kafka, considered as one of the greatest writers of the early 20th century. 
It is that stamp that was used on the nice letter below sent from Prague on September 21, 2017... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/nulla-dies-sine-linea-latin-locution-on.html 
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

22. 10. 2017

Maxikarty k emisi Retro doprava

Dne 18. října byla vydána poštovní známka v upraveném tiskovém listu s kupony určenými pro soukromé přítisky...
Další informce: http://cartesmaximum.blogspot.cz/2017/10/maxikarty-k-emisi-retro-doprava.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
-- 

185 years of the birth of Miroslav Tyrš - special Czech postmark / 185 ans de la naissance de Miroslav Tyrš - TAD spécial tchèque

Le 17 septembre 2017, la poste tchèque a mis en circulation à Prague (bureau principal 1) un nouveau TAD consacré au 185ème anniversaire (jour pour jour) de la naissance de Miroslav Tyrš (1832-1884), fondateur du mouvement Sokol, avec Jindřich Fügner (1822-1865).
Ce mouvement Sokol (signifiant faucon en tchèque) a été créé en 1862 en plein mouvement de renaissance nationale tchèque (contre le pouvoir de l'Autriche-Hongrie), afin de développer un esprit sportif et patriotique.
Maintes fois interdit lors des périodes de totalitarisme, le Sokol a été a nouveau autorisé à partir de 1990... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/185-years-of-birth-of-miroslav-tyrs.html
--
On September 17, 2017, the Czech Post put into circulation in Prague (main post office 1) a new postmark devoted to the 185th anniversary of the birth of Miroslav Tyrš (1832-1884), the founder of the Sokol movement, with Jindřich Fügner (1822-1865).
This Sokol movement (meaning falcon in Czech) was created in 1862 in the midst of a Czech national revival movement (against Austria-Hungarian authorities), in order to develop a sporting and patriotic spirit.
Repeatedly prohibited during periods of totalitarianism, the Sokol was again authorized from 1990 onwards... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/185-years-of-birth-of-miroslav-tyrs.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Fotoreportáž ze Křtu známky – 50 let Divadla Járy Cimrmana

50 let divadla, které se proslavilo / Autobusta génia, který se neproslavil
Jára Cimrman už padesát let baví a inspiruje milióny Čechů. Po úspěšném vydání známky s jeho autoportrétem vychází nyní též známka s motivem jeho autobusty nazvaná Půlstoletí s Cimrmanem. U této příležitosti se v úterý 17. 10. 2017 uskutečnil křest známky, pochopitelně v Divadle Járy Cimrmana, jež sídlí na Žižkově v ulici Štítného 520/5. Součástí křtu byla i autogramiáda a rovněž příležitostná poštovní přepážka, na které bylo možné získat otisk příležitostného razítka vydaného k této akci. Přinášíme vám vybrané fotografie, jejichž autorem je Ing. Tomáš Chudoba... https://www.kf0015.cz/?p=47912

Fotoreportáž z 93. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 18. 10. 2017

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 18. 10. 2017 uskutečnila 93. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydané poštovní známky, FDC, razítek na FDC, které vyšly 18. 10. 2017. 
Také jste si mohli vyslechnout přednášku Josefa Fronce – Zásady správné tvorby analogických pohlednic. 
Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... https://www.kf0015.cz/?p=47731

Sběratel 2017 - prepaid card and postmark for the 70th anniversary of Arnold Schwarzenegger / Sběratel 2017 - carte pré-timbrée et TAD pour les 70 ans d'Arnold Schwarzenegger

Après les acteurs français Jean-Paul Belmondo (80ème anniversaire) en 2013, Louis de Funès (100ème anniversaire de sa naissance) en 2014, Alain Delon (80ème anniversaire) en 2015 et l'acteur américain Sylvester Stallone (70ème anniversaire) en 2016, un autre acteur américain, Arnold Schwarzenegger, était à l'honneur lors de la 20ème édition de la foire internationale des collectionneurs "Sběratel" organisée à Prague du 8 au 9 septembre 2017.
Connu pour ses rôles dans des films d'action (Terminator en particulier), Schwarzenegger a été l'une des plus grandes vedettes du cinéma d'action dans les années 1980-1990 avant de s'engager en politique et d'être élu gouverneur de la Californie en 2003... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/sberatel-2017-prepaid-card-and-postmark.html
--
After French actors Jean-Paul Belmondo (80th birthday) in 2013, Louis de Funès (100th anniversary of his birth) in 2014, Alain Delon (80th birthday) in 2015 and American actor Sylvester Stallone (70th birthday) in 2016, another American actor, Arnold Schwarzenegger, was honored at the 20th edition of the international collectors' fair "Sběratel" held in Prague from 8 to 9 September 2017.
Well known for his roles in action movies (Terminator in particular), Schwarzenegger was one of the greatest stars of action cinema in the 1980s and 1990s before being engaged in politics and being elected governor of California in 2003... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/sberatel-2017-prepaid-card-and-postmark.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

17. 10. 2017

Jára Cimrman se už potřetí objevil na poštovní známce

Česká pošta představila v úterý 17. října 2017 už třetí poštovní známku s Járou Cimrmanem. Po předchozích dvou unikátních „kruhových“ známkách si všichni zájemci mohou zakoupit známkový sešitek nazvaný Půlstoletí s Cimrmanem, obsahující 8 ks známek označených písmenem A, tedy v nominální hodnotě 16 Kč (celý sešitek stojí 128 Kč). Známka pochází z dílny Jaroslava a Michala Weiglových a znázorňuje autobustu Járy Cimrmana poničenou kloboučníkem Lešnerem, který ji používal jako kopyto k napařování klobouků, čímž z ní setřel její podobu.
--
Jára Cimrman už padesát let baví a inspiruje milióny Čechů. I proto byl zvolen největším Čechem. Český génius by se však nedočkal svého věhlasu, nebýt objevitelů a badatelů ze souboru Divadla Járy Cimrmana, proto se představení známkového sešitku konalo právě na prknech Žižkovského divadla Járy Cimrmana. Všichni přítomní se dočkali jednak autogramiády herců a také příležitostného poštovního razítka... Celý text: https://www.ceskaposta.cz/-/jara-cimrman-se-uz-potreti-objevil-na-postovni-znamce

15. 10. 2017

Pozvánka na 93. výstavku Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 93. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 18. října 2017 – v prostorách bývalé prodejny filatelie, v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, které vycházejí 18. 10. 2017. 
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin - Výplatní písmenová známka s kupony pro přítisky „Retro doprava“, nominální hodnota A (16,- Kč), autor Petr Ptáček.
15:20 hod. Beseda na téma analogických dopisnic
- Josef Fronc:  Zásady správné tvorby analogických pohlednic (Cartes Maximum) - jaké materiály získávají nejvíce bodů v hodnocení, nejčastější chyby a omyly při tvorbě analogických pohlednic nebo jejich sbírky, exponátu; Zpravodaj a členská základna sběratelů CM při Společnosti sběratelů československých známek – výstava ukázek analogických pohlednic v prostorách akce
16:30 hod. ukončení akce
--
Účast přislíbil: Petr Ptáček. Hosté: Zástupce PostFily – známky s přítisky Michaela Petrusová; zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

Oznámení známkové tvorby - změna pracovní doby

Provoz pošty Praha 1 z důvodu odstávky SW APOST:
Čtvrtek 19. 10. 2017 - otevřeno 02:00 – 07:30 // 14:00 – 24:00 hod. (07:30 – 14:00 zavřeno) 
Pátek 27. 10. 2017 - otevřeno 02:00 - 24:00 hod. 
Sobota 28. 10. 2017 - všechny pobočky České pošty budou z důvodu odstávky datové sítě UZAVŘENY v době 02:00 – 24:00 hod.
Neděle 29. 10. 2017 - otevřeno 02:00 - 24:00 hod.
--
Prodejny Známkové tvorby v hale pošty Praha 1, budou ve čtvrtek 19. 10. 2017 v době 08:00 – 14:00 hod. uzavřeny, z důvodu plánované odstávky SW APOST pošty Praha 1.
Od 14:00 do 18:00 hod bude v tento den otevřena přepážka č. 30.
V pátek 20. 10. 2017 bude z důvodu čerpání dovolené otevřena přepážka č. 30 v době od 10:00 hod. do 16:00 hod.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

Filatelie 10 / 2017

 Přílohy časopisu Filatelie:
Faksimile Terezínského aršíku pro Červený kříž
Pozvánka na Den filatelie 2017

Laver Cup in Prague - special pictorial cancellation on Czech cover / Laver Cup à Prague - flamme postale spéciale sur lettre tchèque

Comme déjà évoqué sur ce blog, la 1ère édition de la Laver Cup, une nouvelle compétition de tennis par équipe, était organisée du 22 au 24 septembre 2017 à Prague dans l'O2 Arena.
Impulsée en particulier par Roger Federer, cette compétition porte le nom de l'australien Rod Laver (né en 1938), un des plus grands joueurs de l'histoire (11 titres du Grand Chelem), le seul joueur à avoir réalisé le Grand Chelem à 2 reprises, en 1962 et 1969.
Cette Laver Cup, organisée tous les ans (sauf les années olympiques) consiste en un affrontement entre l'Europe et le reste du monde (très semblable à la Ryder Cup en golf), chaque équipe étant composée de 6 joueurs.
Largement favorite, l'équipe d'Europe (composée en particulier de Rafael Nadal et Roger Federer) a remporté cette 1ère Laver Cup avec un score de 15 points (9 pour l'autre équipe)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/laver-cup-in-prague-special-pictorial.html
--
As already mentioned on this blog, the first edition of the Laver Cup, a new team tennis competition, was organized from 22 to 24 September 2017 in Prague in the O2 Arena.
Supported in particular by Roger Federer, this competition is named after Australian Rod Laver (born 1938), one of the greatest players in history (11 Grand Slam titles), the only player to have realized the Grand Slam on two occasions, in 1962 and 1969.
This Laver Cup, held annually (except the Olympic years) is a confrontation between Europe and the rest of the world (very similar to the Ryder Cup in golf), each team being composed of 6 players.
Widely favorite, the European team (including Rafael Nadal and Roger Federer) won this first Laver Cup with a score of 15 points (9 for the other team)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/laver-cup-in-prague-special-pictorial.html
--
Erich Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Náklady nových známek

200 let poštovní schránky - 600 tisíc ks známek včetně vylepených v sešitku
Rodina - 600 tisíc známek 
Boj o českou státnost 1917-2017 - 45 tisíc aršíků
Půlstoletí s Cimrmanem - prvotní náklad 150 tisíc ks sešitků
ČP

"100 years of the Association of Czech graphic artists Hollar" stamp on cover from Czech Republic / Timbre "100 ans de l'association des graphistes tchèques Hollar" sur lettre tchèque

Le 20 septembre 2017, la poste tchèque a mis en circulation un nouveau timbre (20 CZK) consacré au 100ème anniversaire de l'association des graphistes tchèques "Hollar" ("Sdružení českých umělců grafiků Hollar").
Deux exemplaires de ce timbre, conçu par Jan Kavan et gravé par Martin Srb, ont été utilisés à droite pour affranchir cette jolie lettre envoyée en recommandé de Prague le 1er jour d'émission. 
Le timbre à 38 CZK (gravé par Václav Fajt) a été émis le 9 novembre 2016 dans la série "Œuvres d'art sur timbres", une œuvre intitulée "Clown avec un singe" (1933, Galerie nationale de Prague) par le peintre et artiste graphique František Tichý (1896-1961) ici... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/100-years-of-association-of-czech.html
--
On September 20, 2017, the Czech Post issued a new stamp (20 CZK) dedicated to the 100th anniversary of the Association of Czech graphic artists "Hollar" ("Sdružení českých umělců grafiků Hollar").
Two copies of that stamp, designed by Jan Kavan and engraved by Martin Srb, were used on the right to frank this pretty letter sent by registered mail from Prague the first day of issue. 
The 38 CZK stamp (engraved by Václav Fajt) was issued on November 9, 2016 in the series "Works of Art on Postage Stamps", a work entitled "Clown with Monkey" (1933, National Gallery of Prague) by the painter and graphic artist František Tichý (1896-1961) here... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/100-years-of-association-of-czech.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Nové vlastní známky: Plzeňský Prazdroj

Jsme již zvyklí na vlastní známky v provozu. Za tuto ukázku obzvláště děkujeme. Další informace: https://expo-net.blogspot.cz/2017/10/nove-vlastni-znamky-plzensky-prazdroj.html
B. J.

Jak nepoužívat známky

Zatímco nahoře jde o marketingovou napodobeninu poštovní známky, dole jde o formu výplatného prostřednictvím firemního otisku na samolepce s QR kódem, kde jsou uloženy údaje o odesilateli. Současný poštovní provoz je podobných zástupných forem za poštovní známky plný. Je škoda, že tyto formy odsunují tradiční poštovní známky stranou.
B. J.

"UN Day" special postmark issued at the Sběratel collectors Fair 2017 in Prague / TAD spécial "Journée de l'ONU" à la foire des collectionneurs Sběratel 2017 à Prague

Comme les années précédentes, l'administration postale des Nations Unies (APNU) a participé à la 20ème édition de la foire internationale des collectionneurs "Sběratel" organisée à Prague du 8 au 9 septembre 2017.
A cette occasion, la poste tchèque a mis en circulation (bureau postal de Prague 9) le 9 septembre 2017 (qui est comme de coutume la "journée des Nations Unies", "Den OSN" en tchèque, lors de cette foire), une oblitération spéciale représentant l'emblème des Nations Unies.
C'est cette oblitération (conception : Petr Jirásek), incluant la mention "Poštovní správa spojených národů" ("Administration postale des Nations Unies" en tchèque) qui a été appliquée sur cette jolie lettre ci-dessus... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/un-day-special-postmark-issued-at.html
--
As in previous years, the United Nations Postal Administration (UNPA) attended the 20th edition of the international collectors fair "Sběratel" organized in Prague from 8 to 9 September 2017. 
On this occasion, the Czech Post has released (post office of Prague 9) on September 9, 2017 (which was as usual the "United Nations Day", "Den OSN" in Czech, at this fair), a special postmark representing the United Nations emblem.
This cancellation (design : Petr Jirásek), including the mention "Poštovní správa spojených národů" ("United Nations Postal Administration" in Czech), was applied on this nice letter above... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/un-day-special-postmark-issued-at.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Nové známky: 0950 - Retro doprava

První vydání 9ti bloku, který bude následně sloužit k službě pro sběratele a zájemce o přítisk na kupony. Slavnostně budou přivítány ve středu 18. 10. 2017. 

Nová dopisnice PM: 200 let poštovní schránky

Příležitostná dopisnice Poštovního muzea vyšla k výstavě "200 let poštovní schránky". V sobotu bylo v pražském Poštovním muzeu k dispozici i příležitostné razítko.

Poštovní noviny č. 19 / 9. 10. 2017

5. 10. 2017

Nové výplatní známky s kupóny pro přítisky: 0950 - Retro doprava

Nový PLZ č. 77: 170. výročí narození dr. Emila Holuba

Pamětní razítko "170. výročí narození, cestovatel Dr. Emil Holub, Holice, 7. 10. 2017". Autorka návrhu razítka: Klára Melichová. Vychází v rozpětí čísel: 161501 - 163200, tedy 1700 ks. Vychází k datu výročí, v prodeji již od pondělí 9. 10. 2017.
B. J.

Známky prošlé poštovním provozem...

Příprava na odeslání všech variant kuponů může mít i takovýto vývoj. Budiž řečeno, že dotyčný sběratel jde cíleně po všech možných kombinacích, a ani v této chvíli nebyl u konce. Na doporučené zásilky,  doplněných úhradou aposty, je téměř vyčerpávající pohled.
Děkujeme za ukázku.
B. J.

Nové vlastní známky: Plzeňský Prazdroj

Již třetí serie poštovních známek s námětem piva. Po plzeňském Fénixu, humpoleckém Bernardu je zde Plzeňský Prazdroj
--
Vlastní známky - Známkový sešitek: 0067, VZ 0609-0616
Nominální hodnota: 128,00 Kč
Orientace známek: 2 známky na výšku, 6 známek na šířku, celkem 8 známek á 16 Kč
Vydání: 4. 10. 2017
Náklad ZS: 1 900 ks sešitků, VZ: 15 200 ks známek
Autorem známek je M. Vomáčka 
Informace o prodeji: http://eshop.prazdroj.cz/
Další informace: 

Vysoké Mýto: Výstava 60. výročí kosmické éry

Jilemnice 2017 - výstava Karla Zemana a velké množství výtvarníků poštovních známek

Vážení, zájemcům o osobní účast v Krkonošském muzeu v Jilemnici dne 6. 10. 2017 bych rád podal přesnější informace o přítomnosti autorů českých a československých známek. Samozřejmostí je účast vystavujícího Karla Zemana, jehož autogramiády proběhnou zřejmě v dolní budově muzea od 10.30 do 11.30 hod a od 15.00 do 16.00 hod.
Omluvit musím bohužel nepřítomnost pana Bedřicha Housy pro onemocnění v rodině, omlouvají se i manželé Jaromír a Libuše Knotkovi. U všech tří domlouváme jejich účast v roce 2018.
S radostí ale mohu oznámit přítomnost následujících autorů: Adolf Absolon, Eva Hašková, Jan Kavan, Jan Maget, Vlasta Matoušová, Miloš Ondráček, Pavel Sivko, Martin Srb, Vladimír Suchánek, Marie Svobodová. Odpolední části autogramiády se zúčastní - byť ne možná po celou dobu - i Adolf Absolon a Jan Kavan. Od ostatních autorů je možno získat podpisy - budou-li ochotni - nejlépe v době mezi 15.00-17.00 hod., kdy by se měli nacházet v prostorách muzea. Nepovažuji za vhodné přítomné vyrušovat během oběda.
Jako překvapení bych chtěl oznámit i účast Prof. Dušana Kállaye a Kamily Štanclové. Jejich účast sice není stoprocentně jistá, ale je velice pravděpodobná. Oba dva by měli přijet až během odpoledne, pokud vše vyjde podle plánu, pan prof. Kállay by se rovněž zúčastnil odpolední autogramiády přibližně mezi 15.30-16.30 hod.
Členové KF 05-041 se budou těšit na Vaši účast, příležitostná poštovní přepážka by měla být v provozu od 9.00 do 16.45 hod. 
Mgr. Slavomil Strnad

Sběratel Collector's Fair 2017 in Prague : special postmarks (Postcrossing and Praga Piccola) / Foire aux collectionneurs Sběratel 2017 : TAD spéciaux (Postcrossing et Praga Piccola)

Comme pour les éditions précédentes, de nombreux souvenirs philatéliques spéciaux ont été mis en circulation à l'occasion de la 20ème édition de la foire internationale "Sběratel" organisée à Prague du 8 au 9 septembre 2017.
Pour rappel, Sběratel est considérée comme la plus importante rencontre de collectionneurs en Europe centrale et orientale, consacrée bien sûr aux timbres mais aussi aux cartes postales, aux affiches, aux pièces de monnaie, aux cartes de téléphone ou aux minéraux... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/sberatel-collectors-fair-2017-in-prague.html
--
Merci beaucoup Slavek et Zdeněk pour ces plis spéciaux envoyés depuis cette foire internationale !
As in previous editions, many special philatelic items were put into circulation on the occasion of the 20th edition of the international collector's fair Sběratel held in Prague from 8 to 9 September 2017. 
As a reminder, Sběratel is considered as the largest gathering of collectors in Central and Eastern Europe, devoted of course to stamps but also to postcards, posters, coins, phonecards or minerals.
Thank you very much Slavek and Zdeněk for these special covers sent from this international fair ! ... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/sberatel-collectors-fair-2017-in-prague.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

New Czech meter cancellation devoted to athlete František Douda / Nouvelle EMA tchèque consacrée à l'athlète František Douda

Du 7 au 9 septembre 1934 eut lieu à Turin la 1ère édition des championnats d'Europe d'athlétisme, composée de 22 épreuves uniquement masculines.
Lors de l'épreuve du lancer du poids ("Vrh koulí" en tchèque), František Douda (1908-1990) remporta la médaille de bronze, la première médaille européenne (la seule remportée lors de cette compétition) pour la Tchécoslovaquie.
En 1932, František Douda avait déjà remporté une médaille de bronze lors des jeux olympiques de Los Angeles.
Il fut enfin détenteur du record du monde du lancer du poids (entre 1932 et 1934) avec un lancer à 16,20 mètres (le record actuel est de 23,12 mètres)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/new-czech-meter-cancellation-devoted-to.html
--
From September 7 to 9, 1934, the first edition of the European Athletics Championships was held in Turin, Italy, consisting of 22 only men's events.
In the shot put event ("Vrh koulí" in Czech), František Douda (1908-1990) won the bronze medal, the first European medal (the only one won in this competition) for Czechoslovakia.
In 1932, František Douda had already won a bronze medal at the Los Angeles Olympic Games.
He was finally the holder of the shot put world record (between 1932 and 1934) with a throw to 16.20 meters (the current record is 23.12 meters)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/10/new-czech-meter-cancellation-devoted-to.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Nella tappa 1917 c’è pure Vittorio Emanuele III

Il re sabaudo compare nell’affollatissimo foglietto che la Repubblica Ceca dedica alla Prima guerra mondiale
Due francobolli da 30,00 corone e tre vignette. È quanto racchiude il foglietto che la Repubblica Ceca ha emesso oggi, nuovo appuntamento con il centenario della Prima guerra mondiale e, visto da Praga, della lotta per la propria indipendenza.
L’affollatissimo insieme -creato da Jan Maget e sovrastato dalle bandiere- propone la triade di protagonisti Milan Rastislav Štefánik, Tomáš Garrigue Masaryk e Jan Syrový (figurano nella carta valore collocata più in alto) nonché il “Manifesto degli scrittori” ed i suoi due maggiori esponenti, Jaroslav Kvapil e Alois Jirásek ... http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=23511

Fotoreportáž z 92. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 4. 10. 2017

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 4. 10. 2017 uskutečnila 92. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydané poštovní známky, FDC, razítek na FDC a vydané dopisnice, které vyšly 4. 10. 2017. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... https://www.kf0015.cz/?p=47595

1. 10. 2017

Pozvánka na 92. výstavku Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 92. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 4. října 2017 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vycházejí 4. 10. 2017. 
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
  - Příležitostná známka „200 let poštovní schránky na našem území“, nominální hodnota 16,- Kč, autor zn. Pavel Sivko, rytec Bohumil Šneider.
  - Příležitostná známka „Rodina“, nominální hodnota 16,- Kč, autorka zn. Kristýna Valtrová, rytec Bohumil Šneider.
  - Aršík „Boj o českou státnost 1917“, nominální hodnota 60,- Kč, autor Jan Maget, rytec FDC Václav Fajt.
  - Výplatní písmenová samolepicí známka (VZS 8 zn.) „Půl století s Cimrmanem“, nominální hodnota A (16,- Kč), autoři zn. Jaroslav a Michal Weiglovi.
16:30 hod. ukončení akce
--
Účast přislíbili: Pavel Sivko, Bohumil Šneider, Kristýna Valtrová, Jan Maget a Václav Fajt.
Hosté: ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

Brusel: Česká pošta převzala ocenění za 2. místo Nejkrásnější rytá známka Evropy 2016

Společně se Slovenskem, Maďarskem a Polskem byla vydána vloni příležitostná poštovní známka s kuponem "Jan Jesenius". Na reprodukci z vojenského sálu bruselské radnice v sobotu 16. 9. 2017 je (zprava) Jan Hykel, ředitel sekce korporátní marketing ČP, autor blogu a zástupkyně Maďarské pošty na slavnostním vyhodnocení. 
B. J.

Nová známka: 0949 - Půlstoletí s Cimrmanem

Nový aršík: 0947-48 - Boj o českou státnost 1917