31. 1. 2008

Hamburská tramvajová pošta
Velmi zajímavý poštovněhistorický exponát zaslal Heinz K. Selig ze Spolkové republiky Německo: "Hamburská tramvajová pošta". Exponát soustřeďuje doklady pojízdných pouličních pošt a mateřské pošty v tzv. Postpavilonu (Nivea Pavilon), představuje všechna razítka v časovém období platnosti a přináší doklady z německé hyperinflace, poté z 5 fenikového období a tramvajová pošta mezi lety 1945 až 1958.

Zveme k návštěvě >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0352/index0352a.htm

B. J.

29. 1. 2008

1944, Warschauer Aufstand


1944, WARSCHAUER AUFSTAND (01.08.-02.10.44), die nationalpolnische Erhebung der Armia Krajowa (Heimatarmee) gegen die deutsche Besetzung, wissenschaftlich aufgearbeitet und illustriert anhand polnischer Briefe, Dokumente, provisorischer und endgültiger Aufständischen-Postwertzeichen auf über 80 Albenblättern. Die dreibändige Sammlung besticht durch die Präsentation der ORIGINALENTWÜRFE (Aquarelle) erster eigener polnischer Postwertzeichen 1944, beglaubigt durch die "Meldesammelstelle Mokotowska-Str." bzw. "Kommandostelle Innenstadt-Süd" der Polnischen Heimatarmee (naturgemäß alles UNIKATE, Petriuk BPP attestiert). Die daraufhin verausgabten AUFSTÄNDISCHEN-WERTZEICHEN "1.VIII 1944" mit Kämpfer- und Ruinenabbildungen sind in ATEMBERAUBENDER VIELFALT vertreten, sowohl hinsichtlich Farben als auch Verwendungen, und geben zusammen mit der UMFASSENDEN, EINZIGARTIGEN DARSTELLUNG DER PFADFINDER POSTSTÜCKE, alle im unmittelbaren Kampfgebiet des Stadtaufstandes geschrieben und befördert, diesem Objekt einen MUSEALEN CHARAKTER von größter Bedeutung für das polnische Nationalbewußtsein und die Geschichte des polnischen Staates im 2. Weltkrieg.

>>>>>
https://www.felzmann.de/de/pages/highlights120/ >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0351/index0351a.htm

B. J.

1944, Warsaw Uprising1944 UPRISING of national Polish Home Army (ARMIA KRAJOWA) against the German occupation, the so-called WARSAW UPRISING (Aug 01 - Oct 02, 1944), analyzed and illustrated in academical manner using Polish letters, documents, provisional and definitive insurgent postage stamps on more than 80 albums leaves. This collection (consisting of 3 albums) impresses e.g. with the presentation of the ORIGINAL DRAFTS (water colours) of the first POLISH OWN POSTAGE STAMPS 1944, authenticated by the "Sklanica melunkowa Mokotowska 65" (Polish intelligence office Mokotowska Street) or "Komenda placu pld Warszawa srodmiescie" (HQ inner-city South) (naturally unique, all with certificates by Petriuk BPP). The scope of INSURGENT STAMPS in various colours and prints with the well known "1. VIII 1944" designs (illustrating soldiers and ruins) is virtually breath-taking and gives together with the enormous number of SCOUT MAIL COVERS written in and/or delivered to the trenches of the uprising a MUSEUM CHARACTER of the utmost importance for the Polish national identity and history of the Polish State in World War II.

>>>>>
https://www.felzmann.de/de/pages/highlights120/ >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0351/index0351a.htm
B. J.

1944, Levantamiento de Varsovia


1944, LEVANTAMIENTO de Ejército nacional Polaco (ARMIA KRAJOWA) contra la ocupación alemana, el LEVANTAMIENTO DE VARSOVIA supuesto (el 01 de agosto - el 02 de octubre de 1944), analizado e ilustrado de manera sientifica que usa cartas Polacas, documentos, sellos provisionales y definitivos insurgentes sobre más de 80 hojas de álbumes. Esta colección (consistiendo en 3 álbumes) impresiona p.ej. por la presentación de los ESBOZOS ORIGINALES (las acuarelas) de los primeros PROPIOS SELLOS POLACOS 1944, autenticado por el „Sklanica melunkowa Mokotowska 65 „ (la oficina de inteligencia Polaca Mokotowska) „ o Komenda placu pld Warszawa srodmiescie „ (Oficina central de la ciudad interior Sur) (naturalmente único, todo con certificados por Petriuk BPP).El alcance de INSURRECTO SELLA en varios colores y copias con el conocido „ 1. VIII 1944 „ diseños (ilustrando a soldados y ruinas) es prácticamente impresionante y da juntos con el enorme número de CUBIERTAS DE CORREO DE EXPLORADOR escritas en y/o entregado a las trincheras del levantamiento un CARÁCTER DE MUSEO de la importancia extrema para la identidad Polaca nacional y la historia del Estado Polaco en la segunda Guerra Mundial.a nacional y la historia del Estado Polaco en la segunda Guerra Mundial.>>>>> https://www.felzmann.de/de/pages/highlights120/ >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0351/index0351a.htm

B. J.

1944, L’Insurrection de Varsovie


1944: L’INSURRECTION DE VARSOVIE LE SOULEVEMENT DE L’ARMEE NATIONALE POLONAISE (ARMIA KRAJOWA) contre l‘occupation allemande, du 1 août au 2 octobre 1944, a été scientifiquement etudié et illustré par des écrits polonais (des lettres, divers documents, des timbres provisoires et définitifs, réalisés par les insurgés, sur plus de 80 pages d’album). Cette collection en 3 albums impressionne notamment par la présentation des EBAUCHES ORIGINALES (aquarelles) des premiers TIMBRES POLONAIS de 1944, tous authentifiés par la Skladnica meldunkowa Mokotowska 65 (le bureau d‘intelligence Polonaise) et/ou la Komenda Warszawy srodmiescie (le Bureau de Police de la ville de Varsovie Centre). Tous sont, naturellement, des pièces uniques, certifiées par Petriuk BPP. LES TIMBRES, réalisés par la suite, en nombre impressionnant, sur la base de ces projets, portent, en tant que motif principal, la date „1 VIII 1944“, ainsi que des dessins (illustrations de soldats et de ruines). >>>>> https://www.felzmann.de/de/pages/highlights120/ >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0351/index0351a.htm

B. J.

1944, Powstanie Warszawskie


1944, Powstanie Warszawskie (01.08-02.10). Powstanie Armii Krajowej przeciwkoniemieckiej okupacji, naukowo opracowane i zilustrowane na podstawie polskich listów, dokumentów, prowizorycznych i definitywnych powstańczych znaczków pocztowych naponad 80 stronach Albumu. Ten trzytomowy zbiór wyróżnia sie oryginałami (akwarelami) pierwszych, polskich znaczków pocztowych 1944, akredytowane przez biuro meldunkowe na ulicy Mokotowskiej oraz przez Komęde AK-Warszawa Śródmieście (unikaty atestowane przez Petriuk BPP). Znaczki powstańcze „1.VIII 1944“ przedstawiające walczących powstańców oraz ruiny miasta są reprezentowane w niesamowitej różnorodności pod względem barw i zastosowania. Wspólnie z jedynymi w swoim rodzaju znaczkami Poczty Harcerskiej posiada ta kolekcja charakter muzealny oraz odgrywa ważną rolę nie tylko w świadomosci narodowej Polaków, ale rownież w historii państwa polskiego wczasie II Wojny Światowej... >>>>> https://www.felzmann.de/de/pages/highlights120/ >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0351/index0351a.htm

B. J.

1944 - Varšavské povstání - exponát v prodeji1944 - Povstání národní polské armády (ARMIA KRAJOWA) proti německé okupaci, pro nějž se vžil název: Varšavské povstání (1. srpna - 2. října 1944), exponát dokumentuje dopisy, razítka, dokumenty, provizoria a definitivní lokální známky. Tato sbírka obsahuje např. prezentace originálních kreseb vodovými barvami první vlastní polské poštovní známky 1944, známé jako "Sklanica melunkowa Mokotowska 65", tisky známé jako "1. VIII 1944" (vojáci a ruiny), obálky skautské pošty... To vše jsou unikátní muzeální poštovněhistorické doklady polské národní identity a historie polského odboje za 2. světové války.

Tato unikátní kolekce je nyní na Exponetu - exponát byste těžko měli možnost vidět, pokud by neexistoval Exponet, kterému prestižní aukční firma exponát nabídla k trvalé expozici. Exponát bude dražen v rámci 120. aukce, která proběhne od 6. do 9. února 2008 >>>>> https://www.felzmann.de/de/pages/tophighlights120/ a https://www.felzmann.de/de/pages/highlights120/

Exponát můžete studovat (eventuálně kliknout na baner "SALE" a přihodit) zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0351/index0351a.htm

B. J.

Československo: Celiny 1945 - 46Šestirámový exponát Milana Černíka Celiny 1945 - 46 je nejnovějším a již 350. přírůstkem mezinárodní virtuální filatelistické výstavy EXPONET.

Velké množství zajímavých dokladů a velmi dobré popisy nemají pro českého a slovenského návštěvníka chybu. Snad jen můžeme litovat, že exponátu chybí mezinárodní jazyk. Ale jak znám ing. Černíka, v další verzi již vše může být jinak. (Jeho nedávno Australany hodnocený exponát dvojitých dopisnic má na Exponetu již 4. verzi).

Na reprodukci je maďarská dopisnice 10f Turul s lokálním přetiskem Č.S.R. (Rimavská Sobota), znahodnocená provizorním gumovým razítkem "Bátka" s ručně vepsaným datem 2. 3. 1945. Zajímavý text na zadní straně (korespondence dvou poštmistrů) popisuje poštovně-historickou situaci na jižním Slovensku po osvobození. Ale pro celý text si již klikněte na exponát a vychutnejte si jej spolu s námi >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0350/index0350a.htm

B. J.

27. 1. 2008

Seminář: Současný vývoj a trendy ve filatelii

SEMINÁŘ SČF 1. BŘEZNA 2008 - ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

Seminář SČF - SOUČASNÝ VÝVOJ A TRENDY VE FILATELII se bude konat v sobotu 1. března 2008 od 10.00 hodin v Brně ve vinárně U královny Elišky, Mendlovo náměstí (vedle Starobrněnského kláštera). Možnost parkování. Doprava tramvají č. 1 od Hlavního nádraží (4. zastávka) směr Pisárky. Za změnu místa se organizátoři omlouvají.

Miroslav Langhammer

Mistr Evropy - Tomáš Verner


Na popud České asociace pro sportovní a olympijskou filatelii Olympsport připravuje Česká pošta, s.p. příležitostné poštovní razítko na počest zisku titulu Mistra Evropy pro Tomáše Vernera.

Poštovní razítko bude používáno od pondělního odpoledne do pátku 2. února na zvláštní poštovní přepážce PRAHA 1 v Jindřišské ulici.

Na reprodukci je zvětšená kresba a razítko v originální velikosti, které Vám posíláme společně s gratulací pro Tomáše.

Jan Petrásek, předseda Olympsportu

Bratislavský novinový aršík


Celostátní výstava poštovních známek BRATISLAVA 1937 dala vzniknout tzv. novinovému aršíku, který se tiskl přímo před návštěvníky výstavy. Byly použity 10 haléřové novinové známky a proto "novinový".

Opět monotematicky tak představujeme 5rámový exponát Bohumíra Palečka z Prahy "Bartislavský novinový aršík". Zveme k návštěvě nejen studijní sběratele Československa >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0349/index0349a.htm

B. J.

Osvobozená republika - Vajíčko v pase


Téměř dvourámový exponát vznikl díky lásce Radima Leidolfa ke knihtiskovému údobí I. Československa. Na 23 listech se vyznal ze své lásky k tomuto známému československému chybotisku na provrepublikové emisi. Jak píše, 39. známkové pole, se stalo jeho oblíbeným, přidal k tomu však i celinu, která stejnou vadu nese také. Velmi zajímavý monotematický exponát je k dispozici všem >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0348/index0348a.htm

B. J.

Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008

V pořadí 347. on line exponátem je druhý ze třídy "Exponáty propagující filatelii", tentokráte pojatý jako pozvánka na nadcházející světovou výstavu PRAGA 2008 v pražských Holešovicích.

Autorem kolektivního exponátu je Organizační výbor světové výstavy. Zveme k návštěvě exponátu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0347/index0347a.htm

B. J.

Exponáty propagující filatelii

Nová "třída" na Exponetu byla otevřena 27. ledna 2007. Její duhovní otec - Ing. Vladimír Muenzberger ji charakterizoval takto:

Většina "výstavních tříd" Exponetu kopíruje standardní členění exponátů užívané na klasických soutěžních výstavách a obsahuje mnoho vynikajících exponátů, které jsou výsledkem dlouholeté práce zkušených sběratelů a které také obdržely vysoká ocenění. Nevýhodou takovýchto, často velmi úzce specializovaných, exponátů může být jejich určitá nezáživnost či malá srozumitelnost pro laické návštěvníky. Ve třídě exponátů propagujících filatelii naopak chceme postupně představovat exponáty, které samy o sobě nemají šanci úspěšně se účastnit soutěžních částí výstav, ale které, jak doufáme, mohou být lépe srozumitelné laické sběratelské veřejnosti a možná mohou inspirovat i nové zájemce o filatelii k systematičtějšímu sbírání a prezentaci svých sbírek. Postupně bychom zde také chtěli uveřejnit i různé instruktážní "exponáty", které by pomáhaly začínajícím vystavovatelům "jak na to". Nehledejte proto v této třídě exponáty světové úrovně a odpusťte tvůrcům i případné drobné chybičky nedokonalého vypracování.

Prvním exponátem této třídy se stal jednorámový exponát Slováka Juliusa Píšy: Světová výstava poštovních známek PRAGA 1988 >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0346/index0346a.htm

B. J.

23. 1. 2008

Katalog číselných razítek na známkách Nizozemské Indie

Skromné dílko zkušeného Hanse Kruse z Nizozemí navazuje na jeho sběratelskou specializaci a jeho předchozí exponát teritoria Niozemské Indie >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0184/index0184a.htm

Tentokráte jde o katalogizaci číselných razítek >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0345/index0345a.htm

Jste-li sběratel Nizozemska či jeho bývalých kolonií, anebo jste sběratel poštovních razítek a milovník typologií, nenechte si téměř jednorámový exponát katalogu ujít.

B. J.

Definitivní protektorátní dopisnice s doplňkovým výplatným souběžných a výpomocných známek čs. původuZajímavý článek o smíšených frankaturách doplňkového výplatného složeného z výpomocných a souběžných protektorátních známek čs. původu na prvních definitivních protektorátních dopisnicích vydaných 1. prosince 1939, byl publikován v časopise Merkur-Revue č. 6/2007. Autor v něm poprvé upozorňuje na vzácné a dosud opomíjené celistvosti se smíšenými frankaturami, které se mohly vyskytovat jen teoreticky po dobu prvních 15 dnů od vydání prvních protektorátních dopisnic a dokazuje, že bez přispění sběratelů a obchodníků, tyto celistvosti prakticky nemohly z potřeby poštovního provozu vzniknout. Jejich existenci přirovnává k vzácným smíšeným frankaturám prvních čs. dopisnic s obrazem Hradčany se známkami rakouského původu z roku 1919.

Období krátce po vzniku Protektorátu Čechy a Morava je většině sběratelů dobře známé poměrně bohatým výskytem celistvostí se smíšenými frankaturami z tzv. souběžného období které začalo 15. 7. 1939*) vydáním výpomocných protektorátních známek (dále už jen známky „přetiskové“), pokračovalo vydáním prvních definitivních protektorátních známek 29. 7. 1939 a trvalo až do skončení platnosti známek přetiskových a všech československých známek dne 15. 12. 1939 (dle tehdejší úřední dikce známek „dřívější úpravy“ s nápisy Československo, Česko-Slovensko a Pošta Československá).

Pokud se týče celin, vyskytují se poměrně běžně dosavadní československé dopisnice s doplňkovým výplatným nejdříve přetiskových a později i definitivních protektorátních známek. Toto období trvalo celkem deset měsíců od 15. 7. 1939, až do skončení platnosti československých celin dne 20. 5. 1940. Z konce roku 1939 jsou však známy také dopisnice, které dosud unikaly pozornosti sběratelů pro svůj naprosto ojedinělý výskyt. Těmi opomíjenými celistvostmi jsou první protektorátní dopisnice vydané 1. prosince 1939 s doplňkovým výplatným složeným z dobíhajících přetiskových a československých známek (obr. 1), jejichž platnost skončila 15. 12. 1939. Výskyt takových dopisnic byl možný velice krátce, teoreticky jen po dobu 15 dnů. Tato situace se dá přirovnat k roku 1919, neboť i tehdy vedle běžně používaných dosavadních rakouských celin s doplňkovým výplatným nových známek československého státu, se vzácně vyskytují také již nové československé dopisnice s doplňkem výplatného z posledních zbytků platných rakouských známek.

Celý text s ilustracemi >>>>> http://www.japhila.cz/2008/Exponet_forum005.htm

Na průvodní ilustraci: Dopisnice CDV 5 tázací část, odeslaná doporučeně 15. 12. 1939 z Josefova na Slovensko s doplňkem výplatného složeného z kombinace poštovních známek československých a přetiskových.

Michal Přikazský

Umřel Jaroslav Pítra

V úterý 15. ledna 2008, jen pár dní po svých 55. narozeninách, umřel šéfredaktor časopisu Filatelie a náš přítel, Mgr. Jaroslav Pítra. Tahle nečekaná zpráva nás velmi zasáhla – a jistě nejen nás v redakci, ale všechny čtenáře Filatelie, které Jaroslav Pítra dával obsah i tvář více než deset let. Podrobnější vzpomínku přinese únorové číslo Filatelie.

František Beneš

22. 1. 2008

Doporučené celinové obálky BečuánskaExklusivním a dosud nejrozsáhlejším exponátem Američana Petera Thy jsou opět bečuánské celiny, tentokráte celinové obálky s přidanou službou: obálky doporučené.

Exponát oslovuje svým materiálem, jistě v našich podmínkách nedostupným a díky Exponetu jej můžete nejen shlédnout, ale také studovat. Vítejte k opakovaným návštěvám >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0344/index0344a.htm

B. J.

18. 1. 2008

Fascinující svět map


Novým námětovým exponátem oceněným národní zlatou medaili je exponát z Indie "Fascinující svět map".

Zaslal jej vystavovatel Rajesh Kumar Sinha. Pětirámový exponát můžete studovat na adrese >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0343/index0343a.htm

B. J.

17. 1. 2008

Revoluce v jurování: Australané jurují Exponet: Československé dvojité dopisnice v poštovním provozu od 1918 do 1939

Viz také >>>>> http://expo-net.blogspot.com/2007/11/australani-juruj-exponet-ernk.html
Poprvé a díky Exponetu mají čeští a slovenští filatelisté možnost sledovat detailní myšlenkový pochod zkušených zahraničních jurymanů při posuzování typicky československého materiálu, který není příliš v cizině (zde Austrálie) znám.
Tento experiment považujeme za nesmírně cenný a proto jsme rádi, že jej můžeme zprostředkovat z první ruky našim sběratelům, kteří neměli možnost si jej přečíst v anglickém originálu. Vynikající na této zkušenosti pro českou (československou) filatelii je, že skupinu australských jurymanů chce v hodnocení exponátů na Exponetu pokračovat.

--

Dingle Smith MAP, Hans Karman MAP, Ian McMahon

Kritika exponátu z Exponetu >>>>>
http://www.japhila.cz/pdf/NAPE_critique_cernik.pdf

Je potěšením komentovat exponát odpovědních dopisnic Milana Černíka. Zaprvé proto, že je jedním z českých filatelistů, odpovědných za založení on-line výstavy Exponet, která umožňuje zpřístupnit exponáty pro celosvětové filatelistické návštěvníky, a dobrovolně poskytl svůj vlastní exponát pro kritiku. Za druhé protože je to poprvé, kdy NAPE se zabývá kritikou takového druhu, založenou na materiálu dostupném elektronicky - to je inovace s potenciálem pro expanzi. Exponát, která je diskutován, je možno spatřit na
www.japhila.cz Vytiskli jsme 128 stran exponátu černobíle, protože je téměř nemožné posoudit je na obrazovce – nemůžete získat přehled a je velmi složité skákat z jedné stránky na druhou (webmaster by mohl připojit rámec a číslo každé stránky a přepínací mechanismus, který by umožňoval rychlejší výběr stránek).

Materiál v exponátu je vymezen (popsán) jako „double cards“ (dvojité dopisnice), pro něž je častěji používán anglický termín „reply cards“ (odpovědní dopisnice). Ačkoliv je relativně snadné získat mnohé nepoužité, je velmi obtížné získat odpovědní poloviny dopisnic poštovně použité. Skutečně takové hodnocení poštovních celin stále více vyžaduje kontrolovat, zda obsahuje správně použité odpovědní poloviny. Exponát českých odpovědních dopisnic obsahuje velký počet použitých odpovědních polovin. Pro zvýšení faktoru vzácnosti u většiny vydání tyto nedemonstrují pouze komerční využití, ale řada exemplářů má doplňkové výplatné pro zaplacení vrácení doporučeně nebo expres. Dále, lokality, kam byly dopisnice poslány, obsahují velký rozsah neobvyklých destinací např. včetně Sibiře, Eritrie, Memelu a francouzské Indočíny! Ve všech případech popis, který doprovází dopisnice svědčí o široké znalosti sazeb a poštovních razítek.

Shrnuto: materiál je výborný a shromáždění takového širokého rozsahu komerčně použitých dvojitých dopisnic je vynikající, stejně jako informace o sazbách a poštovních razítkách. Při podrobné prohlídce je však jasné, že problémy jsou v hodnocení tohoto exponátu podle kritérií a pravidel FIP.

Největším problémem je, zda exponát hodnotit jako poštovní historii nebo jako poštovní celiny. Vezmeme-li kteroukoliv třídu, jsou obtíže při hodnocení exponátu. Já jsem se rozhodl použít k hodnocení osmi rámů kritéria poštovních celin; doprovodná kritická hlediska obsahuje Hansovo hodnocení jako exponátu poštovní historie.

Hodnocení jako exponátu poštovních celin

Dingle Smith MAP

Ačkoliv jsem mohl věnovat mnohem více času posouzení exponátu, než by měl juryman, pracující za normálních výstavních podmínek, musím přiznat, že moje znalosti o středoevropských poštovních celinách jsou omezené a neměl jsem k dispozici Katalog československých poštovních celin (1998), na nějž je odkaz na titulní stránce exponátu.

Exponát zahrnuje období od československé nezávislosti v roce 1918 po německou okupaci v roce 1939. Během této doby došlo k šesti změnám poštovních sazeb, které se týkaly odpovědních dopisnic. Pro každé tarifní období jsou uvedeny sazby pro domácí a zahraniční použití a doplňkové informace pro doporučené a „speciální“ doručení. Pro 5. a 6. období u nižší sazby pro „blízkou cizinu“ není uvedeno, které státy tato kategorie zahrnuje. Informace o poštovních sazbách jsou zkráceně uvedeny ve formě tabulky na úvodní straně a každý list exponátu má záhlaví, označující období, k němuž se sazba vztahuje (obr. 1).

Soustředění se na poštovní sazby obvykle způsobí, že vůdčí myšlenková linie exponátu indikuje zaměření jako studie poštovní historie, tj. hlavním hlediskem jsou sazby a cesty použité pro poštovní dopravu. Je zvláštní, že tabulka sazeb nezahrnuje použitelné sazby pro leteckou poštovní dopravu.

V tomto exponátu je poštovně historický přístup posílen tím, že obsahuje velmi málo nepoužitého materiálu a nejsou v něm uvedeny specifické detaily o datech vydání (nebo nejstarší známá data) u uváděných odpovědních dopisnic. Má-li být exponát hodnocen jako poštovní celiny, musí zahrnovat nepoužité dopisnice a pojednávat o datech prvního použití.

Nicméně bylo by možné exponát znovu koncipovat tak, aby odpovídal kritériím FIP pro poštovní celiny. Jedním z možných přístupů je uvést na titulní straně nejen poštovní sazby, ale také typy odpovědních dopisnic, které byly k dispozici, s daty vydání a vzetí z oběhu. Tak při termínu změny sazby by exponát ukazoval příklady nové sazby včetně dopisnice, která má upravenou hodnotu přidáním dolepených poštovních známek. Pro každou sazbu by mohly být zařazeny nové nebo dofrankované dopisnice, v ideálním případě orazítkované co nedřívějším datem pro tento druh dopisnice. Nejsou-li známa přesná data vydání dopisnic s novým námětem nebo hodnotou, mělo by to být jasně uvedeno, pak je lze nahradit informací o nejstarším známém datu.

Kombinace sazeb a nově vydaných odpovědních dopisnic ve vztahu k dané změně by výrazně přispěla k dobré nosné myšlence exponátu a důsledněji by plnila požadavky na exponát poštovních celin.

První odpovědní dopisnice, která obsahovala v označení „Československo“, se neobjevila před 16. 2. 1919 a je zařazena jako 3/5 (číslo rámu/číslo listu) (obr. 2). Přitom jednotlivé exempláře nového vzoru se objevují v exponátu dříve jako 2/4 a 3/2 (obr. 3), přestože jsou razítkovány pozdějším datem než exemplář 3/5. To nenapomáhá k vytvoření nosné linie poštovních celin, kterou by bylo možno dále snadno sledovat. Je to dále komplikované, protože vydání nových dopisnic bylo krátce před zvýšením poštovních sazeb 1. tarifního období.

Malá pozornost nebo málo příkladů je věnováno malým rozdílům v obrazu vydaných odpovědních dopisnic, jejíž mají týž obraz známek. Lze to ilustrovat na listech, věnovaných Osvobozené republice. První exempláře jsou uvedeny na listu 2/4 a mají katalogové číslo CDV 29 (obr. 4). Není uvedeno datum vydání, i když úvodní poznámka uvádí ukončení platnosti 28. 2. 1928. Následující list obsahuje dvojitou dopisnici CDV 25 a poznámku o datu vydání 1922 a na dolní dopisnici na listu se vrací k CDV 29 a uvádí datum vydání 1924. Bylo by snadnější sledování nosné linie, kdyby CDV 25 byla před CDV 29, která byla vydána o dva roky později. Podobně by bylo lépe popsat rozdíly mezi odpovědními dopisnicemi CDV 25 a CDV 29 a neodkazovat na katalog.

Podobně na 6/5 je příklad známek, odmítnutých pro použití po datu platnosti 28. 2. 1928 (obr. 5). Otázkou zde je, zda se platnost vztahuje pouze na dvojitou dopisnici nebo na všechny dopisnice vydání Osvobozená republika. Např. na 6/11 byla dvojitá dopisnice datovaná 3. 3. 1930 akceptována bez jakýchkoliv poznámek (obr.6).

Nemohlo by být takové zmatení pravděpodobně vyloučeno úvodním titulkem na každém listu, udávajícím poštovní sazbu a popis dopisnice? Jestliže se katalogová čísla použijí pro tento cíl, je důležité, aby rozdíly mezi dopisnicemi se změnami byla ukázány v časové posloupnosti.

Známky Státní znak představují nové vydání odpovědních dopisnic a, přestože známka zůstávala stejná, jsou rozdíly ve formátu, které mají různá katalogová čísla. Prezentace by opět mohla být zlepšena. Například první z dopisnic Státní znak je na listu 7/10 s uvedeným datem vydání 1927, ale bez relevantního katalogového čísla (obr. 7). Bylo by také zajímavé vědět, proč byl tento nový vzor dopisnic vydán. List 7/11 ukazuje dva druhy odpovědních dopisnic Státní znak s katalogovými čísly CDV38 a CDV50 (obr. 8). Jsou rozdíly v orámování a způsobu číslování, ale nejsou popsány jinak, než použitím katalogových čísel. Také další odpovědní dopisnice Státní znak, jako CDV43 na 7/16, nejsou doprovázeny podrobnostmi o datu vydání nebo informací o rozdílech ve formátu dopisnice.

Příklady odpovědních dopisnic během 5. tarifního období zahrnují dopisnice vydané jinými zeměmi a poslané do, nebo vrácené z Československa. Jsou ukázány na listech 8/5 až 8/8 a zahrnují příklady švýcarských, francouzských a estonských odpovědních dopisnic. Zařazení takových "cizích" dopisnic je zmíněno na titulním listu jako demonstrující "československé zapojení do celosvětové poštovní sítě ukázáním odpovědních částí cizích dvojitých dopisnic z Československé republiky s československými razítky". Avšak, podle mého názoru, je chybou zařazovat takové dopisnice, protože nezapadají do nosné myšlenky exponátu. Znovu opakuji, že získat takové dopisnice je nepochybně obtížné a je také možné, že by bylo možné vytvořit z nich úplně samostatný exponát, ale ne použitím malého výběru vloženého do exponátu československých poštovních celin!

Shrnutí

Exponát obsahuje vynikající sbírku použitých československých odpovědních dopisnic, použitých různými způsoby a ukazujících různé sazby. Mnohé zámořské adresy jsou do neobvyklých destinací a pro místní a zahraniční příklady jsou mnohá razítka také obtížně dostupná a jejich vysvětlení je vynikající.
Problémem je, jak hodnotit exponát s použitím pravidel a směrnic FIP, a zejména jak lépe prezentovat materiál, jestliže je zamýšlený jako exponát poštovních celin. Jak je prezentován, jde o směs poštovních celin a poštovní historie. Pro plné akceptování jako exponát poštovních celin potřebuje doplnění kompletních nepoužitých odpovědních dopisnic, které ilustrují všechny uvedené katalogové typy. Je také důležité, aby se popis nespoléhal pouze na katalogové záznamy (CDV43 atd.), ale ilustroval a komentoval stručně rozdíly mezi různými katalogovými čísly. Po úvodním popisu každého typu by bylo přípustné použít katalogová čísla jako způsob zkráceného záznamu.
Exponát by se také lépe sledoval , kdyby byl zvolen chronologický přístup, aby různé katalogové vzory odpovědních dopisnic byly ukázány v časovém pořadí. Jedním způsobem takového přístupu by bylo držet šest tarifních období, ale kombinovat je s každým vydaným vzorem dopisnic (obr. 9). Tak by v záhlaví bylo tarifní období a typ dopisnice. Pokud by se zvolil nejsnadnější přístup, ukázaly by se pro každý vzor dopisnice různé způsoby použití asi v pořadí domácí, doporučeně a expres následované, kde to je vhodné, příklady nesprávného použití nebo vyplacení, dolepení známek pro letecké atd. Bylo by také potřeba pro 5. a 6. tarifní období dát informace, které země jsou považovány za "blízkou cizinu", pro kterou platily jiné sazby.


Také by divákovi pomohlo, kdyby byl konzistentní přístup k prezentování informací o poštovním použití.
Jsou také další aspekty, které by měly být brány v úvahu, kdyby měl být exponát hodnocen jako poštovní celiny. Rád bych věděl, jestli existuje archivní materiál, jako tiskové zkoušky některých odpovědních dopisnic nebo ne, jestli byly vyrobeny a distribuovány "vzorce" pro UPU nebo jiné. Bylo by užitečné komentovat stručně tyto věci na titulním listu i v případě, že takový materiál není známý. To ušetří jurymanům rozhodování, zda nedostatek tohoto materiálu je proto, že neexistuje, je známý pouze v archivech, nebo jestli ho existuje hodně, ale vystavovatel ho nekomentuje proto, že žádný nevlastní! To je problém společný mnoha exponátům v řadě tříd FIP.

Ať je exponát vystavovaný jako poštovní celiny nebo poštovní historie, nemyslím si, že podrobný seznam "nejzajímavějších dokladů" na titulním listu je dobrý přístup. Jestliže se chtějí zdůraznit některé klíčové nebo vzácné doklady, dávám přednost tomu, aby se to udělalo použitím různých barev podkladového papíru nebo třeba dvojitým orámováním dokladu. Jestli se to udělá, je nutné uvést použitý způsob na titulním listu. Jestliže jsou doklady uváděny, jako v tomto exponátu, je zásadní, aby byl uveden odkaz na rám a list, kde je lze vidět (obr. 10).

Konečně, přes vynikající materiál, prezentace není tak "uživatelsky přívětivá", jak by měla být. Je nutné, aby v soutěžním exponátu byla jasná nosná myšlenka a ta byla prezentována způsobem, který může divák snadno sledovat. Styl záhlaví na každém listu je jedním z důležitých způsobů, jak pomoci prezentaci dobré nosné myšlenky. Pro každou změnu tarifů by měla být ilustrována odezva poštovní správy, ať to byla změna hodnoty existujících dopisnic dolepením známek, přetištěním nové hodnoty nebo vydání nových dopisnic se změněnou hodnotou nebo vzorem; pokud tomu tak bylo, ke kterému datu? Jak byly změněny dopisnice, když byly poslány doporučeně nebo expres?
Hodnocení jako poštovně-historický exponát
Hans Karman MAP

Normálním postupem, když si jurymani myslí, že exponát je v nesprávné třídě, je převést ho do jiné třídy a hodnotit ho odpovídajícím týmem. Jestliže se mu potom daří lépe v této třídě (dostane víc bodů), převod je proveden jako permanentní a vystavovatel dostane vyšší ocenění. Posudek by mohl komentovat rozhodnutí o převodu a očekává se, že vystavovatel udělá nějaké kroky, aby reagoval na důvod převodu.
Jednu věc je třeba říci předem: na výstavě jury stráví prohlédnutím a hodnocením exponátu možná 15 minut. Dingle a já jsme strávili mnoho hodin rozvažováním o něm, proto je naše kritika podrobná a možná mnohem tvrdší, než by byla při hodnocení normální jury při časovém omezení.
Můj důvod pro požadavek převodu do PH je, že je sotva nějaká zmínka o dopisnicích, jejich datech vydání nebo jejich dostupnosti. Malý ohled je brán na mnohé varianty, které existují na odpovědních dopisnicích, např. I a II nahoře nebo dole na dopisnicích atd. Tarify jsou však pokryty podrobně, stejně jako razítka - z tohoto důvodu plyne můj pocit, že tento exponát by patřil lépe do třídy PH.


Celkový dojem z exponátu je přeplnění. Vystavovatel dobře nevyužívá prostor na listech: zmenšení okrajů o jeden nebo dokonce o 2 centimetry by enormně pomohlo. K tomuto dojmu přispívá i velmi rozvláčný text, příliš mnoho slov je použito k popisu filatelistických podrobností a nejsou rozdíly ve vzhledu textu, aby se snadněji identifikovala nosná myšlenka od filatelistických údajů.


Největším problémem se jeví nedostatek logické "nosné myšlenky". Je tu množství PH informací, ale nejsou organizované způsobem, který považuji za snadný k porozumění nebo sledování. Listy zřejmě nesledují vzor a nosná myšlenka (obvykle záhlaví a první odstavec pod ním) mnoho nepomáhá. Trocha organizace by pomohla, např. obrázek na straně 1/2 a 1/4, udělal jsem odlišné rozvržení, abych ukázal, jak by mohl být exponát méně přeplněný (obr. 9).


Doporučená dopisnice by přišla později s jinými doporučenými dopisnicemi.
To je jenom jeden příklad vnesení řádu, který je zřejmý divákovi exponátu. Je-li logika v uspořádání exponátu taková, jaká je, není zřetelná pro diváka. Proto ji mohou také jurymani postrádat a váš exponát by nedostal hodnocení zaručené materiálem. Jsem si jist, že vystavovatel může vysvětlit uspořádání, které přijal, ale o to nejde - exponát musí být zřejmý sám o sobě, aby byl oceněn.


Samozřejmě, výše uvedené je jen příklad a vystavovatel může dát přednost jinému přístupu, ale ať se rozhodne pro jakékoli uspořádání, musí být ihned srozumitelné divákovi, nebo ho odradí od další prohlídky.
V exponátech PH je nosná myšlenka nejdůležitější. Měla by být přítomna ve všech třídách, ale o to víc v PH, protože "historie" ("History") obsahuje "příběh" ("Story") a tak pokus vyprávět příběh dokladů ve vašem exponátu je nejdůležitější. Nosná myšlenka, obvykle první odstavec pod záhlavím, musí vysvětlit, proč je tento list součástí exponátu, proč jsou doklady součástí příběhu nebo proč jste je zařadil; tj. jakým způsobem doklady podporují příběh, který chcete exponátem vyprávět. Tomu pomáhá, když nosná myšlenka pokračuje z jednoho listu na druhý, od začátku do konce. Jestliže nemůžete myslet na nic, co byste řekli o konkrétním listu, měli byste se znepokojovat tím, proč jste ho zařadili: je list pouhým opakováním předchozího listu (tedy "vycpávka")? Pokud ne, musí být důvod pro tento list a jediné, co musíte udělat, je vyjádřit důvod slovy.


Pozor na titulní list. Ačkoli titulní list zmiňuje použití cizích dopisnic, divák se nemůže zbavit dojmu, že jsou pouhou vycpávkou. Nejsou do dopisnice ČSR a to, jak se s nimi zacházelo, je zásluhou UPU, ne předpisů ČSR. Pokud jsou cizí dopisnice důležitou částí příběhu, měly by se objevovat v celém exponátu a být s ním integrovány, ne soustředěny na konec jako dodatečný nápad. Tabulka tarifů by měla být vyvážená seznamem 16 odpovědních dopisnic vydaných Československem s nějakým krátkým shrnutím provizorních dopisnic vydaných před vydáním československých dopisnic. Seznam "nejzajímavějších dokladů" by měl být vynechán nebo, pokud bude ponechán, by měl odkazovat na konkrétní rámy a listy v exponátu (obr. 11). Lepší je nahrazení jiným systémem zdůraznění klíčových dokladů na listech, jestliže se to udělá, klíč ke způsobu by měl být uveden na titulním listu.
Mnoho komentářů by bylo možné udělat k použití angličtiny, ale protože je nekonečně lepší než moje znalost češtiny, nemyslím si, že by vůbec ovlivnila hodnocení. Některé věci jsou pouze nekonzistentní: odkazujete na císaře "Emperor Francis" a "Emperor Karl": mělo by být buď Franz a Karl nebo Francis a Charles. Vystavovateli pošlu podrobné anglické korektury.

Závěr

Názory, vyjádřené výše, jsou názory autorů a je pravděpodobné, že jiní, ať sběratelé, vystavovatelé nebo jurymani budou mít jiné názory. Doufáme, že čtenáři si najdou čas, aby se podívali na stránku Exponetu a zamysleli se, jaké rady a komentáře by poskytli. Úspěch tohoto nového přístupu ke kritice exponátů bude záviset na komentářích jiných čtenářů The Asia-Pacific Exhibitor. Jestliže by některý z čtenářů dospěl k odlišným závěrům než my, rádi bychom se o tom dověděli.

Konečně děkujeme Milanovi za jeho roli při zřízení webové stránky a za souhlas, aby jeho exponát byl první, ke kterému jsou širší komentáře. Doufám, že některé z komentářů budou pro něj cenné!

Exponet, který v současnosti obsahuje přes 300 exponátů, by uvítal přírůstky a jestliže některý čtenář cítí, že by chtěli mít komentáře jiných členů NAPE ke svým exponátům, měli by to projednat s Milanem Černíkem
icernik@volny.cz nebo s jiným členem organizačního výboru Exponetu, viz http://www.japhila.cz/hof/exponet_OV_e.htm
Jestliže si myslíte, že váš exponát na Exponetu by mohl mít prospěch z recenze, dejte prosím vědět NAPE na naši e-mailové adrese: secretary@nape.infoHodnocení jako exponát celin
Ian McMahon

Tento exponát se snaží ukázat poštovní použití všech oficiálních odpovědních dopisnic používaných v Československu v období 1918-1939, včetně rakousko-uherských předchůdců. Je uspořádán podle období poštovních tarifů spíš než podle dopisnic samotných (buď chronologicky nebo podle vzorů) a obsahuje mnoho zajímavých informací o použití dopisnic a o předpisech.

Zatímco zpracování je zajímavé a mnohé dopisnice a použití jsou vzácné, zpracování exponátu je spíš vhodné pro poštovně historický exponát než pro exponát poštovních celin. Vystavovatel se proto potřebuje rozhodnout, ve které třídě chce vystavovat, a podle toho exponát modifikovat.

Jako exponát poštovních celin zpracování hodně trpí soustředěním se na poštovní sazby a použití spíš než na dopisnice jako takové. Změna zpracování na celinářské vyžaduje, aby exponát:
kladl důraz na dopisnice samé včetně podrobností o datech vydání, tiskových metodách, tiskových nákladech, odchylkách a typech dopisnic,
obsahoval nepoužité dopisnice (stejně jako archivní materiál, pokud je dostupný),
obsahoval použití, ale bez nadbytečných duplicit.
Textový popis každé dopisnice by se potom soustředil na dopisnice s tím, že informace o sazbách a použití budou sekundární.


Zatímco rakousko-uherští předchůdci by měli být zahrnuti, odpovědní dopisnice vydané jinými zeměmi a použité v Československu by měly být vyloučeny, pokud exponát bude zařazen do třídy poštovních celin.


--

Závěrem děkujeme Ing. Těšínskému a Mgr. Langhammerovi za velmi cenný překlad originálu - viz úvodní odstavec.

Irán - celiny 1876 - 1925


Iránec Feraydon Novin Farakbakhsh již třetím zásadním exponátem (a cekově 7. s iránskou klasikou) promlouvá prostřednictvím výborného klasického materiálu k návštěvníkům Exponetu. Tentokráte s "nevídaným" (zejména v Česku) materiálem dokladuje na 5 rámech poštovní celiny z 19. až 20. století.
Doporučujeme ke studiu klasického materiálu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0342/index0342a.htm
B. J.

Walter Müller: Personalizované známkyZ pověření vedení České námětové společnosti při SČF a vedení komise jurymanů SČF se Ing. Julius Cacka pokusil svým článkem „Personalizované známky v soutěžním exponátu – ano či ne?“ (Filatelie 1/2007, str. 31–2) a přednáškou na semináři „Současná situace a trendy ve filatelii“, proslovenou 17. 02. 2007 a publikovanou pod názvem „Klid po linii FIP…“ (Filatelie č. 6/2007, str. 43–4), otevřít diskusi k problematice tzv. personalizovaných známek.

Měl jsem příležitost zúčastnit se 2. sympozia tematické filatelie v Sankt Pöltenu, pořádaném 28. – 30. září 2007 Svazem rakouských filatelistů (dále jen VÖPh) >>>>> http://expo-net.blogspot.com/2007/10/2-symposium-der-thematischen-philatelie.html Problematice personalizovaných známek byly na něm věnovány 2 přednášky – ředitelky známkové tvorby rakouské pošty paní Silvie Klampfererové a předsedy komise námětové filatelie VÖPh a člena komise námětové filatelie FIP pana Petera Riedla. Zatímco S. Klampfererová se věnovala historii vzniku personalizovaných známek v Rakousku a jejich finančnímu přínosu pro rakouskou poštu, zaměřil se P. Riedl na aspekty filatelistického využití těchto známek. A proto – s jeho laskavým svolením – bych Vás rád v probíhající diskusi seznámil s některými zásadami, které do zahájení diskuse nebyly u nás známy.

Personalizované známky jsou v Rakousku definovány jako oficiální, poštovní správou vydané a schválené ceniny s možností privátního uspořádání (konstrukce). Jejich obraz a náklady tisku jsou stanoveny objednavatelem. Domnívám se, že s uvedenou definicí lze vzít jako východisko.
Komise námětové filatelie VÖPh porovnala personalizované známky s ustanoveními Oborového řádu FIP a Směrnice FIP pro hodnocení tematických exponátů, platnými od 1. 7. 2002 a došla k následujícím závěrům. Podle ustanovení 3.1.1 Oborového řádu FIP pro hodnocení tematických exponátů: ...


Celý text >>>>> http://www.japhila.cz/2008/Exponet_forum004.htm

15. 1. 2008

Filatelistická historie ostrova KrkNovým vystavovatelem na Exponetu je Chorvat Damir Crnčić. I zde jde o jednorámový exponát obsahující známky, razítka, dopisy a filatelisticky pojaté pohlednice.

Historicky jde o období pod rakouskou poštovní správou, italskou okupací, pod okupací Rijekou (Veglia), poštovní správou Království SHS a po italskou poštovní správou. Exponát končí rokem 1946.

Zveme k návštěvám >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0341/index0341a.htm

B. J.

Novinové pásky britského BečuánskaDalším novým exponátem je jednorámový celinový exponát Petera Thy z Kalifornie. Přestože nabízí pouze 16 listů, přináší velmi zajímavé celiny, ať už čisté či použité. Začíná se rokem 1887 (leden). Za zmínku stojí hned první reprodukce na titulním listě, kdy byly poskládány 4 novinové pásky k úhradě poštovného, poskládané na sebe a vedle sebe.

B. J.

13. 1. 2008

Nejen filatelistická domovská stránkaChcete mít domovskou stránku plnou české, zahraniční filatelie, chcete být v obraze co se děje v Česku a ve světě - přímé linky na elektronické deníky a časopisy, televizi a spoustu potřebných adres: např. slovníky, měření rychlosti webu, fotbal nebo mapy?

Není nic lehčího, navštivte tuto stranu >>>>> http://www.japhila.cz/domovskastrana.htm

Pokud se Vám líbí, uložte si ji jako domovskou stránku (jděte na "Nástroje" / "Možnosti internetu" a zvolte "Použít aktuální" - musíte ale být na výše uvedené). Jde to samozřejmě i jinak a rychle, ale tato informace není pro ty, co si umí poradit sami :)

Pokud Vám tam něco chybí, klidně napište. Nemáte tam svoji stránku - napište také.
Lze použít pouze slovní zápis. S touto domovskou stranou můžete být pro Vás vyhledávání ještě mnohem lehčí. Podílejte se na jejím doplňování, aktualizaci a dokonce rozšiřování.
Břetislav Janík

Poštovní zásilky s dobírkou


Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 – 1939 (17)

Podle platných poštovních předpisů převzatých po vyhlášení ČSR od rakouské c. a k. pošty, musela být k balíkům zaslaným na dobírku, k cenným psaním s dobírkou do Uher a Řecka a k cenným psaním obsahujícím mince zasílaným do Švýcarska a na c.k. poštovní úřady v Turecku povinně přiložena dvoudílná dobírková průvodka, tvořená balíkovou průvodkou a poštovní poukázkou dobírkovou. Ostatní zásilky na dobírku mohly být odeslány bez průvodky a na rozdíl od dnešní doby také bez poukázky.

Jednodílné poštovní poukázky dobírkové
Jednodílné poštovní poukázky dobírkové jsou formuláře o rozměru cca 180x125 mm, vytištěné oboustranně na tuhém papíru. Přední strana poukázky měla tři části. Do střední se zapisovala adresa příjemce peněz, údaje o výši poukazované částky číslicemi i slovy a údaje pošty související se zásilkou (např. číslo zásilky, datum jejího podání, okresní razítko). Pravá část sloužila k úhradě poštovného nalepením výplatních známek. Levou část pak tvořil ústřižek (de facto stvrzenka) pro adresáta zásilky s uvedením adresy odesílatele, výše poukázané částky a otiskem razítka podací pošty.

Na zadní straně poukázky byl prostor pro potvrzení převzetí zásilky adresátem a místo pro záznamy pošty o doručení zásilky. Zde byly také doplatními známkami zúčtovány poštovní poplatky vztahující se k doručení zásilky (obvykle návěstné či doručné).

Dobírkové poukázky rakouského původu pro tuzemsko byly na území ČSR používány v jazykových mutacích: německá, německo-česká, německo-polská, německo-polsko-ukrajinská a německo-polsko-rusínská, poukázky pro cizinu měly text německo-francouzský. Dobírkové poukázky rakouského původu pro cizinu a uherského původu pro tuzemsko nám nejsou známé. Dobírkové poukázky uherského původu pro cizinu byly zhotoveny v mutaci maďarsko-francouzské. Definitivní poukázky vydané čs. poštovní správou pro tuzemsko mají text český, česko-německý a slovenský, poukázky pro cizinu pak česko-francouzský.

Jednodílné poštovní poukázky dobírkové byly určeny k poukazování peněz za ty zásilky, zaslané na dobírku ve vnitrostátním i mezinárodním poštovním styku, které nemusely být vybaveny dvoudílnou dobírkovou průvodkou.

Tyto dobírkové poukázky vyhotovoval až poštovní úředník dodacího poštovního úřadu (tj. v místě adresáta dobírkové zásilky), a to až poté, co ji příjemce dobírky na poště převzal a dobírku v plné výši uhradil. Úředník vyplnil ve střední části přední strany formuláře adresu příjemce peněz za dobírku a poukazovanou částku sníženou o poukazné, v levé části pak adresu příjemce dobírky, datum a místo podání. Poté na poukázce uhradil výplatními známkami poštovné (resp. zaúčtoval hotovostní platbu apod.) a poukázku zaslal zpět podací poště. Podací pošta vyplatila příjemci dovybrané částky poukázanou hotovost oproti potvrzení jejího převzetí (ve střední části zadní strany poukázky). Příjemce zároveň spolu s hotovostí obdržel i levý ústřižek poukázky, zbylé dva díly poukázky zůstaly archivovány na podací poště.

Z popisu zpracování a přepravy dobírkové peněžní poukázky je zřejmé, že se kompletní formuláře zachovaly jen zcela výjimečně, neboť odesílatel dobírky si své peníze téměř vždy převzal. Dochovat se mohla vlastně jen v případě, kdy nebylo možno peníze doručit nebo při ztrátě či poškození dobírkové poukázky a vystavení náhradní, či při jiné mimořádné události (takové poukázky byly archivovány celé)...
Miroslav Štefek a Jan Kypast

Razítkované známky Rijeka, Fiume 1918 – 1924Novým vystavovatele Exponetu je Chorvat Ivan Martinas z Rijeky. Máme možnost seznámit se s jeho exponátem "Razítkované známky Rijeka - Fiume 1918 - 1924". Na 60 listech jsou mimo jiné razítkované známky z tohoto období a současně použité na celistvostech, vojenskou poštou, pod italskou správou (odsud italský název pro Rijeku - Fiume), použití maďarských známek a pošta z ostrovů Rab a Krk (Veglia)...

Exponát je velmi hezký nejen materiálem ale také grafickou úpravou a boduje i dvojjazyčnost, kromě mateřského jazyka použil vystavovatel angličtinu.

Zveme k návštěvám >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0339/index0339a.htm

B. J.

12. 1. 2008

Bečuánsko alias Botswana: Aerogramy


Dalším přírůstkem poštovní historie bývalé anglické kolonie na africkém kontinentě je exponát letecký, věnovaný více než 60leté historii této služby. Exponát zaslal zanícený sběratel a vystavovatel této africké země - Peter Thy z kalifornského Davisu.

Exponát věnovaný samostatně aerogramům ještě na Exponetu není a premiéru můžete shlédnout zde: http://www.japhila.cz/hof/0338/index0338a.htm

B. J.

Bosna a Hercegovina 1879 - 1905Druhým exponátem Pavla Hirše na Exponetu je opět Bosna a Hercegovina, tentokráte ohraničena léty 1879 - 1905. Exponát přináší odchylky zoubkování I. a II. vydání, novotisky a celiny.

Doporučujeme ke studiu a častým návštěvám >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0337/index0337a.htm

B. J.

Slowenischen Expertenservices / Experti ze Slovinska

Die Adresse des Expertenservices des Slowenischen Philatelistenverbandes ist:

FZS
Za Eksperti servis
PP 1584

1001 Ljubljana, (Slowenien)

An diese Adresse können Sie die Briefmarken zur Prüfung senden, Sie bekommen dann ein Dokument, unterschrieben von drei Experten.

Igor Pirc, Ljubljana

9. 1. 2008

Neobvyklé letecky přepravené zásilkyHistorii letecké pošty od 70. let 19. století až do zániku Československé první republiky v březnu 1939 lze rozdělit do několika období, které se liší jak z hlediska používané letecké techniky, tak i z hlediska způsobu jejího praktického použití ve vztahu k poštovní přepravě. Rozdílné jsou i způsoby filatelistické dokumentace těchto období.

1. období průkopnické (konec 19. st. a počátek 20. st.)


Patří sem různé (většinou soukromé a nepravidelné) lety balónů, vzducholodí a letadel na našem území. Filatelistická dokumentace je jen nepřímá, např. texty osobní korespondence, propagační kašety, atp. ...

Celý text >>>>> http://www.japhila.cz/2008/Exponet_forum002.htm

Na ilustraci: Československá mezinárodní poštovní peněžní poukázka přepravená letecky, odeslaná z pošty Vrútky 8. 8. 1938 do Francie. Frankovaná československou výplatní známkou 3 Kč Hrady, krajiny a města II. Ve Francii zúčtován poplatek 1f francouzskou výplatní známkou.

Miroslav Štefek a Jan Kypast

Poslední poloautomatizovaný třídicí stroj IPF 80/D


...Připomeňme, že stroje IPF 80/D z produkce tehdejší NDR (Německé demokratické republiky) byly od roku 1984 instalovány na šestnácti našich přepravních uzlech (viz Mechanizace a automatizace pošty č. 55-56, str. 31). Pracovaly také na poštách v NDR. Starší model polo-automatického třídicího stroje byl vyobrazen dokonce na poštovní známce NDR ke Dni poštovní známky 1963 (Michel č. 998).

Protože zásilky zpracované u nás poloautomatickými třídicími stroji nenesou žádné "stopy" zpracování (ani kód, ani označení stroje nebo operátora, jak je časté u obdobných strojů v zahraničí), je činnost těchto strojů filatelisticky obtížně dokumentovatelná. Přímo lze doložit vlastně jen poškození zásilek při strojovém zpracování, pokud bylo na zásilce potvrzeno příslušným razítkem...
Celý text Ing. Miloslava Fencla >>>>> http://www.japhila.cz/2008/Exponet_forum001.htm

8. 1. 2008

Bečuánské a Botswanské poštovní složenky


Exponát třídy fiskální filatelie přišel z USA. Nám již známý vystavovatel Peter Thy z kalifornského Davisu zaslal dvourámový exponát „Poštovní složenky Bečuánska a Botswany“. Milovníci historie vědí, že se jedná o tentýž stát – anglickou kolonii a samostatný stát vzešlý z osvobozeneckého procesu.

Poštovní složenky jsou zajímavým dokladem, zprvu (exponát začíná v roce 1907) na nich byly vyobrazeny kolky podobné poštovním známkám Albionu, později jde již o elektronicky použitelné složenky s čárovým kódem.

Peter Thy tímto exponátem začíná pětici nových exponátů, které Exponet v nejbližších dnech široké filatelistické veřejnosti zpřístupní >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0336/index0336a.htm

B. J.

6. 1. 2008

Perzekuce židovského národa v Protektorátu Čechy a Morava a Ghetto Terezín v poštovních dokumentech
Na stránkách mezinárodní virtuální filatelistické výstavy Exponet je představován nový průřezový exponát Michala Hauzra s názvem „Perzekuce židovského národa v Protektorátu Čechy a Morava a ghetto Terezín v poštovních dokumentech“ na ploše 6-ti rámů, tj. 96 listů >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0335/index0335a.htm

Předkládaný materiál je členěn do několika logických celků – Počátky perzekuce (zavádění protižidovských opatření), první transporty do táborů a publikace (těchto) táborů, budování ghetta Terezín, korespondence z a do ghetta v rámci Protektorátu, formuláře související s balíkovými zásilkami, korespondence do ghetta ze zahraničí, korespondence po osvobození.

Vystavený exponát byl zpracován jako výhradně virtuální a proto umožnil představení jednotlivých položek ve vysoké kvalitě zobrazení. Ve většině případů nejsou představeny rubové strany – toho se zájemci dočkají buď v individuálních článcích publikovaných v odborném tisku, případně na elektronických médiích, nebo je možné si po dohodě vyžádat konzultace, které autor rád poskytne. Ostatní budou muset počkat na konečné zpracování virtuálního exponátu do formy reálného exponátu. S jeho vystavením autor nepočítá však dříve než za 5 let.

Autor buduje předložený exponát více než 25 let a vystavený materiál tomu odpovídá. Jsou publikovány dokumenty, které v řadě případů jsou známy v jediném exempláři (mimo muzejní depozitáře), případně jich je známo méně než pět kusů. Některé dokumenty pak jsou publikovány zcela poprvé.

Autor si je vědom u některých předložených dokumentů nedokonalosti a neúplnosti popisů. Vzhledem k nepřístupnosti oficiálních historických podkladů v dané oblasti je to však pochopitelné. Autor předpokládá rozvoj popisů tak, jak se bude zvyšovat úroveň jeho poznání v dané oblasti a předpokládá aktualizaci exponátu v zatím neupřesněném termínu.

Exponet tak nabízí další špičkovou prezentaci poštovně historického a filatelistického materiálu, tentokráte z období, které, čím více se v čase vzdaluje, tím více mizí a stává se vzácnějším a nedostupným.


Michal Hauzr ( mh123@seznam.cz ), Břetislav Janík

5. 1. 2008

Bolívie - XIX. století


Pátým exponátem Bolivijce Carlose Royuely z La Paz je klasický šestirámový exponát "Bolívie - XIX. století.

Rozsáhlé rekonstrukce archů a velmi vzácné známky, zajímavá použití, zkusmé tisky, celistvosti... Radost exponát procházet.

Carlos Royuela je zkušeným bolivijským vystavovatelem, národním komisařem, činovníkem bolivijského národního svazu filatelistů. Klasické exponáty mu vynesly mnohá vysoká ocenění a stejně dobrý pocit budete mít i Vy.

Zveme k návštěvám nejen tohoto posledního exponátu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0334/index0334a.htm ale i jeho dalších exponátů >>>>> http://www.japhila.cz/hof/index_bolivia.htm

Břetislav Janík

3. 1. 2008

Současný vývoj a trendy ve filatelii

Komise jurymanů SČF ve spolupráci s analytickou skupina SČF pořádají druhý seminář Současný vývoj a trendy ve filatelii. Seminář se uskuteční v sobotu 1. března 2008 od 10.00 hodin v Brně, Restaurace Stadion, Kounicova 20.

Seminář bude tentokrát zaměřen zejména na otázku současných trendů v hodnocení filatelistických exponátů.


Na programu jsou následující vystoupení:

- Informace o přípravě Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 (Vít Vaníček)
- Mistrovství Evropy v tematické filatelii (Lumír Brendl)
- Poznatky z mezinárodního semináře o tematické filatelii (Walter Müller)
- Hodnocení jednorámových exponátů (Lumír Brendl)
- Exponáty otevřené třídy (Lumír Brendl)
- Trendy v hodnocení teritoriálních exponátů (Václav Kopecký)
- Hodnocení aerofilatelistických exponátů na výstavách FIP (Bedřich Helm)
- Elektronická filatelie (Břetislav Janík)
- Elektronická filatelistická literatura a její hodnocení na výstavách (Miroslav Langhammer)

Po úvodním vystoupení proběhne ke každému bodu programu diskuse. Úvodní vystoupení a zásadní poznatky z diskuse budou publikovány na internetových stránkách Informace SČF a ve filatelistickém tisku.

Seminář je otevřený všem, kdo se zajímají o aktuální dění ve filatelii. Zájemci se mohou přihlásit na sekretariátu SČF (scf@iol.cz).

Miroslav Langhammer

Liste der Prüfer im Philatelistischen Verband Kroatiens

Im vor kurzem neu erschienenen Katalog »Hrvatska 2007/8: Poštanske Marke« von Petar Strpić ist auch eine Liste der aktuell beim Philatelistischen Verband Kroatiens (HFS) ange­meldeten Prüfer und ihrer Prüfgebiete enthalten. Wir begrüßen es, dass nach einigen Wir­ren auf diesem für die Dauerhaftigkeit unseres Sammelgebietes so wichtigen Sektor offen­kundig wieder Seriosität eingekehrt ist, und geben im folgenden die Liste so wieder, wie sie uns vorliegt. Wir haben lediglich die Bezeichnungen für die zugeordneten Prüfgebiete ein­gedeutscht.

Tihomir BILANDŽIĆ, Adresse: Braće Domany 4/17, HR-10000 Zagreb, Telefon: +385 1 384 3471, Gebiete: Staat SHS, Lokalausgaben des Staates SHS, Königreich SHS (Kraljevstvo SHS, Kraljevina SHS bis 1928), Lokalausgaben Baranya und Temesvár 1918 - 1919, Rijeka (Fiume) 1918 - 1924.

Konrad KAJTNA, Adresse: Gregorčićeva 20, SI-8250 Brežice, Telefon: +386 7 4966 249, e-mail: rado.kajtna@siol.net Gebiete: Vorphilatelie Küstenland, Krain, Steiermark, Staat SHS - kroatische Ausgabe vom 29. November 1918 und sogenannte Matrosen-Ausgabe.

Berislav SEKELJ, Adresse: Bukovačka cesta 12a, HR-10000 Zagreb, Telefon: +385 1 2421 143, e-mail: berislav.sekelj@zg.t-com.hr Gebiete: Bosnien und Herzegowina 1878 - 1918.

Zoran ŠIPS, Adresse: Vrhovec 28, HR-10000 Zagreb, Telefon: +385 1 4605 555, Mobil: +385 91 7905 281, Gebiete: Bosnien und Herzegowina 1878 - 1918, Staat SHS - Ausgaben für Bosnien und Herzegowina, Staat SHS - Ausgaben für Kroatien, Lokalausgaben.

Dražen TOMERLIN, Adresse: Vrhovec 119, HR-10000 Zagreb, Telefon: +385 1 3707 031, Gebiete: Altdeutsche Staaten (auf Anfrage), Deutschland 1872 - 1923 (ohne Mi Nr. 55AI), Dienstmarken des Deutschen Reiches 1903 - 1945, Fürstentum Serbien.

Mladen VILFAN, Adresse: Pantovčak 162a, HR-10000 Zagreb, Telefon: +385 1 4578 816, e-mail: akcija.zg@zg.t-com.hr Gebiete: Lokalausgaben des Staates SHS, Lokale und nicht-amtliche Ausgaben NDH 1941 - 1944, Provisorische Ausgaben in Kroatien und Bosnien-Herzegowina 1945, STT-VUJA.

Predrag ZRINJŠĆAK, Adresse: Bužanova 12, HR-10000 Zagreb, Telefon: +385 1 4663 056, Gebiete:Staat SHS; Lokalausgaben des Staates SHS, Königreich SHS (Kraljevstvo SHS, Kraljevina SHS 1923 - 1928), Jugoslawien (1929 - 1991) mit Lokalausgaben, Istrien und Zone B, STT-VUJA, NDH, Republik Kroatien, Bosnien und Herzegowina - Kroatische Post Mostar ab 1993.

Helmut Kobelbauer (Sinabelkirchen)

Poštovné 9,50 Kč za obyčejnou zásilku? Ano!


Ač se to zdá neuvěřitelné vzhledem k široce publikovaným novým cenám poštovného od 1. ledna 2008, je vyobrazená sazba za obyčejnou zásilku 9,50 Kč, použitá dne 2. ledna 2008, v pořádku.
Jak vidíte z ilustrace, dokladujeme to materiálem od majitele výplatního strojku - Aktina kontakt spol. s r.o., která rozesílá hromadné zásilky, např. pro společnost zabývající se poskytováním kabelové a satelitní televize, poskytovatele internetu a telefonního operátora - společnost UPC Česká republika a.s.
Generálně lze sdělit, že se jedná o změnu vykazování slevy pro majitele výplatních strojů. Nově se od ledna letošního roku vykazuje poštovné jednotlivě na každou listovní zásilku, nikoli paušálně za časové období, jako tomu bylo dosud.
Majitelé strojků tak nejen výrazně šetří na větším množství zásilek ale vzniknou i zajímavé nuance v platných poštovních sazbách.
Připravujeme pro Vás podrobnosti.
Břetislav Janík

2. 1. 2008

Neznámé kreslené obálky z let 1937 - 1948Steven Zwillinger z amerického Silver Spring je naším "starým známým vystavovatelem". Jeho současný jednorámový exponát je již 7. v pořadí.
Tentokráte je věnován jeho oblíbené lokalitě a známkové zemi - Barmě. Zabývá se v něm neoficiálními a hlavně neidentikovatelnými obálkami (v mnoha případě FDC) a je tudíž velmi podobný jeho exponátu Barmských FDC >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0124/index0124a.htm
Doporučujeme k návštěvě >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0332/index0332a.htm
B. J.

Světová výstava Washington 2006


Peter C. Elias z USA je rovněž starým známým vystavovatelem Exponetu. Tentokráte přináší stručnou filatelistickou dokumentaci světové filatelistické výstavy Washington 2006.
Exponát je trojrozměrný a i díky tomu je zařazen v otevřené třídě.
Za Vaše shlédnutí stojí, může být i motivační pro naše pořadatele filatelistických výstav >>>>>
B. J.

Anketa o nej... poštovní známku roku 2007

Anketa o nej... známku 2007
Kupon pro volbu vyjde v lednovém čísle měsíčníku Filatelie (vyjde 10. 1. 2008) a v první sobotní příloze Magazínu Práva v roce 2008. Kupon musí být odeslán nejpozději 25. ledna 2008 na adresu: Magazín Práva, Slezská 13, 121 50 Praha 2. Platný je pouze hlas na originálním kuponu - pouze ten dostane, jako poděkování za účast, filatelistický suvenýr.
Olga Drbová

Anketa o nej... poštovní razítko roku 2007

Anketa o nej... razítko 2007
Kupon vyjde v únorovém měsíčníku Filatelie (vyjde 10. 2. 2008). Kupon musí být odeslán nejpozději 10. března 2008 na adresu Filatelie, Klimentská 6, 110 00 Praha 1. Platný je pouze hlas na originálním kuponu - pouze ten dostane, jako poděkování za účast, filatelistický suvenýr.
Olga Drbová

1. 1. 2008

Nerudův fejeton o filateliiV loňském roce jsme Vám předložili úsměvné povídání o filatelistech z pera předního českého humoristy Karla Poláčka. Dnes Vám nabízíme pohled nerudovský, nikoli však nerudný. Jan Neruda si v tehdejší době počátků moderní mánie všiml a v doslovném znění z Národních listů ze čtvrtka 24. února roku 1870 a Vám přetiskujeme:

MODERNÍ MANIE

Lidé už sbírali ledacos, knihy, obrazy, starožitnosti, květiny, brouky, vycpaná zvířata, rezovaté mince, minerály, petrefakty, stroje a nástroje, lučebniny a výrobky – to prý vše je na poučení lidstva a záslužné. Jiní zase sbírají divadelní cedule, partiscetle, kůstky „svatých“, „znamenité“ tříšťky z historických křesel, loží a dveří, okovy znamenitých vězňů, jistý Angličan má sbírku – ustříhaných vlasů a nehtů zajímavých lidí, francouzský lékař v Grenoblu – upotřebených guillotin, jistý český kavalír sbírku – střevíců tanečnice Pepity. Všechny sbírky je možno dělit na potřebné a zbytečné, rozumné a hloupé, zajímavé a podivínské. Ale všechny mají základ svůj v jakési sběratelské nemoci lidské, v zimnici, která dostupuje až na manii, šíří se epidemicky u jednoho déle, u jiného zase kratčeji trvá, mnohého připravila ale už o jmění. Za nejnovějších dob povstala sběratelská manie zcela nová a předmětem jejím jsou – poštovní známky, ony známky, které také u nás – co poštovní porto lepíme na listy.

Manie sbírat známky poštovní povstala nedlouho asi po zavedení známek samých. Myslím, že známek či marek na listy začal užívat nejprve v Americe – pak v Anglii – po zavedení známek kolkovních. Na evropském kontinentu užívá se jich sotva 35 let, alespoň byly nejstarší listovní známky, které jsem ve sbírkách viděl, teprve z doby poslední Francouzské republiky. Počet všech dosud „emitovaných“ druhů známek páčím na 2000 v celém poštovním světě, nejúplnější sbírka mnou probraná čítala as 1800 druhů. Arci má sama Anglie se svými koloniemi, zvláštními a známkami returnímu, přes sto druhů, tolikéž Francie, Německo, švýcarských kantonálních je taktéž mnoho, zato ale vydáno jinde jen po dvou druzích, jako např. v Bahamě, nebo docela jen po jedné, jako Barbadosu, Ecuadoru (un real), Granadě (six pence), Holštýnu (4 schilingy), Helgolandu, Hondurasu (dos reales) a na Jawě (10 cent).

Mnozí se „philatelii“, tak se nazývá nová ta manie, a „philatelistům“ smějí. Ne zcela právem. Mají-li kousky rozličně zbarveného sukna za rámcem na stěnách nižších škol svůj účel instruktivní, může jej zajisté mít i dobrá sbírka listovních známek, Nehledě ani k tomu, že u mladíka podobná sběratelská choutka má vždy svou výhodu. Takovou sbírkou podá se obraz světového poštovnictví, budí se zájem pro zeměpis; alegorická skupení, znaky a historické podobizny na známkách jsou právě tak poučné jako jich slovanské, latinské, řecké, orientální písmo, rozličné jazyky a rozličné peněžní hodnoty. Při egyptské poštovní marce, na níž jsou sfinx, pyramida a obelisk vyobrazeny, může se učitel rovněž instruktivně rozhovořit, jako při chřestýši na brazilské, tuleni na novofundlandské, sopce na San-Salvadorské atd. Ano rychle po sobě jdoucí emisse rychle se střídajících politických vlád v jedné zemi mohou i zrostlého právě tak poučit, jako ho může pobavit rozdíl mezi elegantní markou anglickou nebo americkou a hrubým sluncem Montevidea nebo argentinských republik, jež se svými štětinatými paprsky na vlas podobá náročným ornamům „uherských herkulů“. Již barvitost známek těch baví o sobě a rozhodně dobrou zábavou je, prohlédneme-li například marky z časů nyní vyhnané španělské královny Isabelly: vydávala rok co rok nové a rok co rok byla královna Isabella na nich – mladší.

„Philatelie“ rychle se zmohla a zmocnila se po Evropě starých i mladých. Začal velkolepý obchod v listovních markách, mladíci pařížští zřídili sobě i „markovní bursy“ – pod širým nebem, v zahradě luxembourgské, tuilerijské na italském boulevardu, na počátku Elysejských polí u Place de la Concorde, atd. Milióny marek opotřebovaných posílaly se světem – a posílají se dosud. Nyní jdou miliónové sbírky i přes oceán, do Číny, kdež se neužívá jich ku sbírkám, nýbrž k olepování besídek, světnic a jiným okrasám, k nimž se hodí pestrostí svou i obyčejným svým, čtverhranným formátem (kruhových je málo, trojhranná marka je jen jedna: „Cape of good hope“, předhoří Dobré naděje). V Německu živí se obchodem v markách nějakých třicet firem, mezi nimi i jedna berlínská česká (Ottokar Přibil, Oberwall-strasse, 19). Obchodníci ti mají zvláštní svůj časopis pro vzájemné insertní nabízení zboží: „Der Briefmarkenanzeiger, Gratisorgan Fuer Philatelisten“, jejž vydává lipský artistický ústav. Zároveň kvete obchod s hotovými „alby“ na marky, alby naplněnými již markami, otevřenými také textem historickým a geografickým. Ano v Evropě vychází již několik časopisů, věnujících se výhradně sběratelům marek, tak v Paříži „Le Timbrophile“, (parait tous les mois), v Londýně „The Philatelist, An illustrated Magazine for Stamp-Collectors“ a „The Continental Philatelic Magazine“, v Německu „Preislisten“ a „Der Briefmarkensammler, Organ fuer die gesammten Interessen den Briefmarkenkunde“. Snad pobaví někoho již pouhý obsah takového časopisného čísla. Jedná se tam v úvodních článcích „o formách couvertů“, kde se obšírně dovozuje, že nejlepší jsou dlouhé oblongy americké a ty desetikopejkové finské, že jsou příliš malé, pak „o poštovním přeisku a protisku“, o „vodním znamení marek“, „o markách nově emittovaných“, ve feuilletonu harcuje se elegickým tónem pro vyobrazení poštovní trubky na markách, jakž prý se děje v krásné pietě dosud jen v Hannoveru, sdělují se cestopisy, humoresky, ano i básně.

Sběratelé hledí mít hned všechny marky nově emittované, zvlášť jsou jim milé známky vzdálených zemí, krátce trvavších emissí, atd. Taková úplná sbírka stojí sta zlatých. Proto se toho také chopila spekulace a k hrůze všech poctivých philatelistů začaly se v obchodě náhle objevovat známky padělané. „Řemeslo“ to se nesmírně rychle zmohlo, povstaly hned celé velké továrny, zhotovující známky všech zemí, a to hned s černým poštovním jich přetiskem, s různou podleskou! Nejznámější takové továrny jsou v Norimberce, Hamburku, Basilejí, Vratislavi, Mannheimu, Frankfurtu, Vídni, Liverpoolu a Glasgowě. Že nepracují „v malém“, dosvědčují už jejich ceny: úplná sbírka padělaných známek (bez desek, pouze nalepená v abecedním pořádku, podle zemí na archy), stojí čtyřicet zlatých r. č.

Aby se veškeré falši vyhnuli, sbírají nyní Angličané celé couverty. Místo jednoduchého alba bude nyní philatelista potřebovat hned celého archiváře.