29. 6. 2011

Razítko a PLZ k výročí Antonína Dvořáka


Osmého září má výročí narození hudební skladatel Antonín Dvořák. Česká pošta k tomuto výročí vydává pamětní list PLZ 08 se známkou Antonín Dvořák od Renáty Fučíkové a rytce Jaroslava Tvrdoně (Pof. 398). Nové a graficky zajímavé příležitostné razítko k výročí hudebníka nakreslil Pavel Sivko. Bude k dispozici na poštovním úřadě Praha 1, ale také na pamětních listech.

DISTRIBUCE pamětních listů:
a) Závazná objednávka - abonenti se přihlásí písemně na libovolné z dodacích či e-mailových adres: Česká pošta, s.p., Prodejna známkové tvorby, Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
e-mailem: znamkova.tvorba@cpost.cz

Písemně na adrese - pokud např. již odebíráte na dobírku filatelistické zboží prostřednictvím Služeb filatelistům:
Česká pošta, s.p., Služby filatelistům, Nákladní 29, 362 07 Depo Karlovy Vary 70

e-mailem: filatelie.kv@cpost.cz

b) Závazná objednávka - abonenti se přihlásí osobně a vyplní abonentní lístek na místě na adrese:
Česká pošta, s.p., Jindřišská 14, Praha 1 - přepážky č. 29 nebo č. 30

anebo prostřednictvím objednávkového kuponu na internetu, který vyplníte a pošlete nebo předáte na některou z adres - kliknutím zde:

http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky-a-celiny/novinka-ceske-posty---pametni-listy-id32730/

c) Ve volném prodeji prozatím jen na adrese (pokud není uvedeno jinak):
Česká pošta, s.p., Jindřišská 14, Praha 1 - přepážky č. 29 nebo č. 30

Zakoupit do vyprodání lze momentálně prodávaný PLZ 06 k výstavě v Poštovním muzeu, Vyšší Brod (do abonomá jej již zařadit nelze, protože je s výjimkou prodejny PM Vyššího Brodu vyprodán).


Objednat k abonomá lze zatím od PLZ 07 - 150 let pošty Chýnov, který vychází 11. 7. 2011. Platí do vyprodání.

Další PLZ 08 vychází 8. 9. 2011 Antonín Dvořák.

Na 5. 10. 2011 je chystán PLZ 09 - Český filmový plakát - Něžná.

Pamětní listy PLZ 01-05 (částečně PLZ 06) jsou vyprodány. Pracovnice poštovních prodejen Praha a Karlovy Vary Vám jej při nejlepší vůli nemohou dodat, protože PLZ jsou rozebrány a průběžná číselná řada v žádném případě neumožňuje dotisk, o který si mnohdy píšete.

Děkujeme za pochopení

B. J.

Ve Vyšším Brodě pokračuje výstava z Pražského hraduFotografií ze slavnostní vernisáže opakované výstavy "Pražský hrad v umění poštovní známky" se vracíme do Vyššího Brodu. Od 3. června do 2. října zde probíhá reprezentativní výstava většiny exponátů, které jsme měli možnost vidět v Praze na hradě v roce 2010.

Výstavu zahájil ředitel Poštovního muzea Dr. Jan Galuška, po levici vidíme vedoucí oddělení dokumentace známkové tvorby, paní Mgr. Alenu Reichovou a kurátora výstavy a sbírek užitého umění z oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu Mgr. Jaroslava Sojku ze Správy Pražského hradu. Po pravé straně jsou pořadatelé výstavy - za Cisterciácký klášter Jan Justýn Berka, OCist. - převor Cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě, Ing. Milan Zálešák - starosta města Vyšší Brod, Ing. Tomáš Jirsa - senátor Senátu Parlamentu ČR a starosta města Hluboká nad Vltavou, Dr. Klaus Zerbs - jednatel Spolku pro podporu vyšebrodského kláštera se sídlem v rakouském Linci.

Výstavu můžete navštívit během dovolenkových cest po jižních Čechách a spolu s ní se seznámit i s expozicí Poštovního muzea a zejména s třirozměrnými exponáty. V Poštovním muzeu probíhá další ročník velké detektivní soutěže o ceny. V prodeji je zde původní katalog pražské výstavy a také pamětní list k výstavě PLZ 06 (až do vyprodání).

B. J.

Kniha za vysvědčeníNa většině poštovních úřadů a v knihkupectvích je k dispozici komiksová kniha 4 poštovní priběhy Čtyřlístku. Za zítřejší vysvědčeni pěkný dárek pro mladší i starší děti.
Připomeňme, že jeden z příběhů je o písmenových známkách a malí hrdinové vymýšleji novou kategorii známek s písmenem "V" - vesmír, kam posilají poštovní zásilku.

Autorem známek, sešitku, pohlednic s natištěnou známkou i poslední vázané knihy je výtvarník Jaroslav Němeček. Vlevo je ředitel odboru komunikace České pošty - Ivo Mravinac. Snímek je ze slavnostního křtu ve Dvoraně hlavní pošty v Jindrišské ulici v Praze.

SBĚRATEL - SAMMLER - COLLECTOR 2011

Dear Madam or Sir,

Please have a look at news of the 14th International Trade Fair Collector which will be held in Prague on September 8 – 10th, 2011.
http://www.sberatel.info/en

- This year’s Collector trade fair will be accompanied by the INVESTOR trade fair- Attention! The Philatelic and Numismatic Office of the Vatican City State in Prague for the first time!- A record number of new exhibitors from abroad- The Czech Assay Office will verify the authenticity of gold for trade fair visitors- Collector will be held under the patronage of the Minister of Education and the Mayor of Prague

Sehr geehrte Damen und Herren,

Schauen Sie bitte die neuste Nachrichten ueber die 14. Internationale Messe Sammler an, die in Prag am 8. – 10. September 2011 stattfindet.
http://www.sberatel.info/de

- Die diesjährige Messe Sammler wird von der Messe INVESTOR begleitet- Achtung! Das Post- und Münzamt des Vatikans erstmals in Prag- Rekordzahl neuer Aussteller aus dem Ausland- Die Messebesucher können die Echtheit von Gold vom Punzamt prüfen lassen- Schirmherren der Sammler sind das Bildungsministerium und der Prager Bürgermeister

Vážená paní, vážený pane,

Podívejte se prosím na nové zprávy o 14. mezinárodním veletrhu Sběratel, který se koná v Praze od 8. do 10. září 2011.
http://www.sberatel.info

- Letošní ročník Sběratele doprovodí veletrh INVESTOR- Pozor! Poštovní a mincovní úřad Vatikán poprvé v Praze- Rekordní počet nových vystavovatelů ze zahraničí- Pravost zlata prověří návštěvníkům veletrhu Puncovní úřad- Záštitu nad Sběratelem převzal ministr školství a pražský primátor

Thank you – danke schoen – děkuji

Jindrich Jirasek

Manager of the FairMesseleitervedoucí veletrhu
sberatel@ppa.cz
http://www.sberatel.info
Progres Partners Advertising, s.r.o.
CZ-110 00 Praha 1
Opletalova 55
Tel.: +420/224 218 403, 224 213 905
Fax: +420/224 218 312, 224 235 033

Jak vznikl první křeček v dějinách České poštovní známkyProjev přednesený spoluautorem Jaromírem Knotkem dne 15. 6. 2011 v 15:30 hod. v budově Hlavní pošty, u příležitosti vydání známky Křeček v emisi Zvířecí mláďata:

Jak vznikl první křeček v dějinách České poštovní známky

Když jsme byli Českou poštou vyzváni, abychom zhotovili návrhy známek na téma Zvířecí mláďata, předcházela tomu soutěž, po jejímž ukončení se shromáždilo množství návrhů, z kterých se ale výtvarné komisi nepodařilo nic vybrat k realizaci. Proto se obrátili na nás.

S kresbami zvířecích mláďat máme jako ilustrátoři letité zkušenosti. V minulosti jsme realizovali několik obsáhlých titulů na toto téma. Namátkou: Mláďata v ZOO, Ptáci v ZOO, Mláďata v přírodě pro nakladatelství Granit, Mláďata z království divočiny pro nakladatelství BETA a další.

Většinou se ale jednalo o zobrazení exotických druhů. V případě poštovní známky pro Českou republiku jsme považovali za vhodnější vybrat nějaké zástupce naší přírody.

Chtěli jsme motiv pojmout jako známku určenou dětem, ne jako ilustraci do odborné publikace. Tomu byl podřízen i výběr druhů. Předložili jsme tři návrhy: Kresbu veverky, křečka a králíka s mláďaty. Ze zkušenosti víme, že kresby mláďat je lepší dělat spolu s dospělci, aby tak byl více patrný rozdíl v proporcích, zbarvení srsti atd.

My bychom nejraději viděli na známkách veverku — opičku našich lesů. Ne křečka, toho záludného hlodavce.
Ano, je statisticky prokázáno, že kousnutí člověka křečkem je daleko častější, než napadení člověka obávaným žralokem.

Oproti tomu, není doposud zaznamenán jediný případ napadení člověka veverkou.
Také si myslíme, že by lidé s daleko větší chutí olizovali známku s veverkou než nějakého křečka!

Komise však vybrala k realizaci kresbu křečka.

Je velmi nesnadné ohromit lidstvo obrazem křečka. Oč jednodušší to měl takový Michelangelo s freskou Posledního soudu, Rembrandt s Noční hlídkou, nebo Albrecht Dúrer s obrazem Růžencová slavnost. O to více jsme se snažili vypořádat se s tímto tématem co nejlépe.

V minulosti jsme tohoto hlodavce kreslili pro knižní publikace již několikrát, dosud nikdy ale s takovým nasazením jako v tomto případě. Sám jsem byl několikrát svědkem toho, jak manželka během kreslení, ve snaze vystihnout co nejlépe charakter křečkovy srsti dostala do ruky křeč.

Mně se zase po mnoha jízdách na kole do knihovny v pražské ZOO, ve které jsem studoval podkladový materiál ke křečkovi, vytvořily na lýtkách křečové žíly.

Přesto doufám, že výsledný obraz křečka s křeččími mláďaty nepůsobí příliš křečovitě a známka se v anketě Nejkrásnější známka roku umístí na důstojném místě.

Děkujeme za Vaši přízeň
Jaromír a Libuše Knotkovi

Novinky na virtuální výstavě EXPONET – květen 2011

S číslem 682 to jsou tři rámy s názvem OPATIJA (ABBAZIA) – POSTAL HISTORY chorvatského sběratele Ivana Martinaše. Autor mapuje poštovní úřady v tomto oblíbeném letovisku na pobřeží Jadranu, počínaje prvním z roku 1885. V tehdy Rakousko–Uherské Opatiji (italsky Abbazia) otevřela první poštovní úřad společnost Rakouské Jižní dráhy. Po habsburském mocnářství okupovala Opatiji Itálie, poté byla součástí Jugoslávie a nyní je jedním z nejkrásnějších měst v Chorvatské republice. To vše se promítá do poštovnictví, včetně přetisků rakouských a italských známek, cenzurních razítek, pokusu o použití známek FIUME v Opatiji, atd. Propracovaný exponát je na dobré cestě brzy dosáhnout soutěžního rozsahu pěti rámů.

Exponát čís. 683 – Dvojjazyčné slovensko–německé poštovní nálepky na Slovensku (1941–1945) vystavil bratislavský badatel a předseda slovenských jurymanů Miroslav Bachratý. Na ploše jednoho a půl rámu ukazuje většině z nás dosud neznámou oblast z poštovních dějin Slovenské republiky, mezi našimi filatelisty obecně známé spíše jako Slovenský štát. Ve sledovaných letech byly tamní pošty v místech s nejméně dvaceti procenty Němců nebo k Němcům se hlásícího obyvatelstva vybavovány dvojjazyčnými nálepkami na doporučené zásilky, na cenná psaní i na balíky. Šlo o tzv. německé jazykové ostrovy, kde i názvy obcí byly podle mezistátní dohody s Německem dvojjazyčné: Horné Ponitrie (Hauerland), okolí Kremnice, horní a dolní Spiš a také hlavní město Bratislava s okolím. Autor na dvou úvodních listech podává slovensky a německy vyčerpávající výklad historického vzniku této situace včetně přehledné instrukční mapky. Pokud jde o literaturu k dané problematice, zdá se, že je k dispozici pouze to, co napsal sám v dnes již zaniklém časopise Zberateĺ č. 3/1997 a 7/2004.

Očividná ojedinělost exponátu mě přiměla k telefonickému kontaktu s kolegou Bachratým. Jak řekl, trpělivě vyhledával a shromažďoval celistvosti plných dvacet let. Některé z nálepek malých pošt viděl za ta léta jen jednou, V–nálepka z cenného dopisu z pošty Bratislava 4 / Pressburg 4 bude s velkou pravděpodobností dokonce unikátem. Shromážděný materiál plně odpovídá i kritériím FIP pro poštovně–historické exponáty, kde se hovoří o opakovatelnosti exponátu. Podobný exponát asi ve druhé verzi od jiného sběratele hned tak neuvidíme. Autor své necelé dva rámy dosud nevystavoval, neboť mu to současná pravidla vlastně ani nedovolují. Pokud by materiál vystavil jako jednorámový exponát, musel by devět listů vyřadit a tím svoji práci deklasovat. Na pět rámů materiál nesežene – pokud si dobře pamatuji, postěžoval si mi asi takto: „Na 5 ramov sa to nikdy nebude dat rozšírit, aj keby som to mohol zbierať ešte dalších 50 rokov. Takže EXPONET je ideálna platforma pre takéto exponáty“. Přejme našemu kolegovi, aby ho některý z návštěvníků EXPONETu nebo ze čtenářů našeho časopisu překvapil další dosud neznámou dvojjazyčnou nálepkou. Zasloužil by si to.

K prohlídce obou exponátů stačí navštívit www.exponet.info

Komentář připravil Josef Šolc

24. 6. 2011

Doc. PhDr. Marcel Arbeit jmenován prezidentem Klausem za profesora

Prezident republiky Václav Klaus jmenoval v pátek dne 24. června 2011 ve Velké aule Karolina na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol osmdesát nových profesorů. V seznamu 80 nově jmenovaných profesorů je i známý filatelistický badatel, sběratel a jak on sám říká "archivář" výplatních emisí ČSR, ČSSR a ČR - doc. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. pro obor dějiny anglické a americké literatury na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci.

Blahopřejeme!
Břetislav Janík

20. 6. 2011

Havířov má svou poštovní známku Europa Cup 2011 (floristika)

V Kulturním domě Radost se ve středu uskutečnila další významná událost. Tou bylo pokřtění poštovní známky, kterou vydala Česká pošta k nadcházejícímu Mistrovství Evropy ve floristice Europa Cup 2011.

Celý článek a video: http://www.tvportaly.cz/havirov/19523-havirov-ma-svou-postovni-znamku-europa-cup-2011

8. 6. 2011

Na dopisech putovaly Českem desítky padělaných známek s Fifinkou

Pilný pisatel z Rychovska zůstal i v elektronické době věrný klasické poště. A nestála ho víc než e-mail. Na dopisy, včetně těch na úřady, totiž vylepoval padělky desetikorunových známek s postavičkami ze Čtyřlístku nebo medailí Martiny Sáblíkové...

Celý text a zdroj ilustrace: http://hradec.idnes.cz/na-dopisech-putovaly-ceskem-desitky-padelanych-znamek-s-fifinkou-pyo-/hradec-zpravy.aspx?c=A110601_161141_hradec-zpravy_klu

Hornická filatelie – nejnovější poznatky 1

Vážení pánové, od našeho setkání na filatelii v KD Barikádníků v Praze 10 případně jinde bych se rád s Vámi podělil o tyto zjištěné novinky (na jejichž zjištění se podílelo více jedinců):

V roce 1998 německé vydavatelství Briefmarken CALLIMICI Gmund/Ostin (položené cca 50km jižně od Mnichova) svoji činnost v němčině zveřejnilo vydáním volně prodejného nebarevného stručného přehledu přírodních námětů poštovních známek při svém 40. výročí činnosti 1958-1998 (40 Jahre 1958-1998 briefmarken der genzen Welt. /Schmetterlinge und Insekten, Fische und Muscheln, Vogel, Tiere, Pilze, Pflanzen, Fruchte, Blumen, Minerale. Orchideen, Prahistorische Tiere NEU: Wappen/. - (Motýli a Hmyz, Ryby a Mušle, Ptáci, Zvířata, Houby, Rostliny, Plody, Květiny, Minerály, Orchideje, Prehistorická zvířata a nově zařazeny Erby).

Tento vydavatel svůj přehled doplnil a zveřejnil ke svému 50. výročí činnosti ve formě katalogu 1958-2010.

Tento je možné si bez problémů objednat vyplněním www formuláře. Přišel mně v tištěné podobě v 1 výtisku do 3 týdnů - zcela bezplatně v obálce Je to www adresa: http://home.motivbriefmarken-callimici.de

Největší námětovou filatelistickou společnost na světe - americkou American Topical Association (ATA), která má, vedle nejrůznějších servisních služeb pro členy, také řadu studijních skupin, které se zabývají specializovaným sbíráním určitých témat a vydávají si k tomu vlastní zpravodaje typu naší zaniklé Geologie - Chemie.

Pokud se chcete dovědět něco víc, tak si zadejte do vyhledávání název American Topical Association nebo rovnou adresu www.americantopicalassn.org a vyjede vám oficiální stránka této organizace. Na sloupci vlevo máte skoro jako poslední položku uvedeny "Study unites" a pokud kliknete a pojedete podle instrukcí dál, narazíte na seznam zmíněných studijních skupin a mezi nimi najdete minimálně dvě, které by vás mohly zajímat: Earths physical features study unit a Gem-mineral-jewelry study unit. Tam máte i adresy na spojení. Veškerá komunikace jedině v angličtině, používaná katalog. čísla jedině podle Scotta, členství v ATA a jejích studijních skupinách placené cca 20 $ ročně. Největší výhodou členství je, po zaplacení příspěvků, zásilka časopisu, (tuším 4 x ročně ), kde je vždy připojen seznam nových členů a ročenka, kde je uveden seznam všech platných členů - vše s uvedením námětů které sbírají.

Sopky také k horám patří a tak si můžete zatím pro doplnění informací zadat ve vyhledávání heslo Volcanoes on stamps nebo přímo adresu
www.iomoon.com

Zatím asi nejdetailněji členěný světový námětový filatelistický www katalog/zatím zdarma
http://www.freestampcatalogue.com/app

Zároveň je zde uvedeno i katalogové označení Michel a Yvert, které je v Evropě nejpoužívanější (u některých i označení Scot). Dá se hledat např. pod následujícími odkazy a aktualizovat konkrétní stát čí území: ArcheologyArctica + AntarcticaGeologyMiningZároveň Vám přikládám konečný text referátu „Filatelie v hornictví“ přednesený na Tradičním hornickém semináři v NTM dne 8.12.2009 doplněný pro Sborník zpráv z dějin hornictví za rok 2009.
Zpravodaj Hornického muzea OKD (v posledních dvou číslech s plány akcí pro 1 a 2 pololetí 2010) zobrazuje vždy na jedné ze svých stránek některé hornické poštovní známky členů havířovské pobočky Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě.


Tato informace je zároveň i pro ostatní zájemce o tento filatelistický námět, na které nemám www spojení/ - prosím o předání.

R. Kolář - tel. 603 927 245 (sběratel minerálů a filatelista)
Email:
radoslav.kolar@seznam.cz

Filatelie v hornictví

(přednáška pro pravidelný podzimní seminář 2009 Z dějin hornictví pořádaným NTM Praha)

s požadavkem na aktivní internetový prohlížeč Mozilla Firexon a vyhledávač např. Google

autor přednášky: Kolář Radoslav (filatelista a sběratel nerostů)

Filatelie v hornictví se uplatňuje v několika oblastech:
- jako příležitostná razítka, známky a obálky či korespond. lístky vydávané k výročím určitých těžebních objektů a hornických měst ale např. i pádů tektitů či meteoritů
- u příležitosti výstavních akcí (mineralogické burzy, výstavy známek, aj.)
- při konání významných geologických konferencí
- při životních výročí objevitelů např. nových nerostů nebo novátorů těžebních metod
- jako koníček pro filatelisty a propagační materiál pro mládež se zájmem o přírodu i v době studijního volna

Pro mládež se u nás v republice příliš nevykonalo (až v poslední době vytvořením internetového portálu EXPONET – bude rozvinuto dále). Aktivita závisela vždy na nadšení jednotlivých vyučujících, jakou formou podají svá vyučující témata a vybudí studenty k vyhledávání materiálu k rozšíření svých i školních sbírek.

V Československu pracovala filatelistická námětová skupina Geologie od roku 1976-1989 a vydala Zpravodaj č. 1-43 námětové sekce Geologie, hornictví a chemie, který byl distribuován jako neprodejně nepravidelně vycházející publikace pro vnitřní potřebu členů sekce pouze v tištěné formě. Známky byly různě katalogizovány dle Zumsteina, Yverta a Michela.
V 80. letech pracovala v Americe podobným způsobem společnost Noel Arbour.

Nyní k vydané literatuře: (budu text referátu max.zkracovat, aby zbyl čas na předvedení internetových stránek) jinak Vy na monitoru vidíte celý text, který bude i ve sborníku.

V Německu vyšla v roce 1938 Geologie auf Briefmarken – časopis Geologische Rundschau první část v čísle 29 str. 101-110 a (v roce 1941 druhá část v čísle 32 str. 196-197).

Ve Francii vyšla v roce 1988 dvojjazyčná brožura /francouzsko-anglická/ v nakladatelství Clerc Saint-Amand-Montrond s názvem:
- Le mond minéral vu par les timbres
- The world of minerále through postage stamps
- Svět minerálů na známkách cca 120 stran /přiložen katalogový soupis 1958-1986 - obsahuje již i ojedinělou první sérii vydaných známek s naším námětem v Kolumbii roku 1932/ zlato s hornickým znakem (mlátek a želízko) a brus smaragd.

Ve světě byly vydány i další jako např. Ecuador 1937 – rýžování zlata. U nás v Československu roku 1949 obálka se známkami ke Dni horníků a baníků. Roku 1950 obálka U příležitosti přejmenování dolu Nová jáma na důl Antonín Zápotocký v Orlové se známkami. Dále roku 1950 Slavnostní pozvánka s hornickými známkami Hornictví – povolání správných chlapců. Den přijetí hornických učňů panem presidentem republiky Lány 9.7.1950. Roku 1951 obálka s názvem Lánská akce s hornickými známkami a dále.

V Čechách vyšla v roce 1990 v nakladatelství Academia Praha kniha Kámen ve službách civilizace, kde na str. 220-228 je kapitola s názvem Kámen na známkách autor Kužvart Miloš.

V Rusku vyšla v roce 1996 brožura v nakladatelství Jaroslav - Geologičeskaja tematika ve filatelii včetně razítek a obálek k tématu – v azbuce/ autor B. F. Čurkin

V Itálii vyšla v roce 1998 publikace s anglickým textem v nakladatelství Litografia Felici Editore, Ospedaletto PI Italy s názvem I Minerali nei Francobolli (Minerály na známkách 1932-1996 ) cca 220 stran za účasti sponzora Societa Italiana di Mineralogia e Petrologia (speciál conditions for SIMP members) základ vytvořil O. Grubessi

V roce 1998 německé vydavatelství Briefmarken CALLIMICI Gmund/Ostin svoji činnost v němčině zveřejnilo vydáním volně prodejného nebarevného stručného přehledu přírodních námětů při svém 40. výročí činnosti 1958-1998 (40 Jahre 1958-1998 briefmarken der genzen Welt. /Schmetterlinge und Insekten, Fische und Muscheln, Vogel, Tiere, Pilze, Pflanzen, Fruchte, Blumen, Minerale. Orchideen, Prahistorische Tiere NEU: Wappen/. - (Motýli a Hmyz, Ryby a Mušle, Ptáci, Zvířata, Houby, Rostliny, Plody, Květiny, Minerály, Orchideje, Prehistorická zvířata a nově zařazeny Erby). I tento přehled však není kompletní. Známky jsou samozřejmě označeny dle německého vydavatele katalogu Michel (a Yvert). Takto jsou katalogově označeny známky i v většině tuzemských obchodů.

V Rusku vyšla v roce 2000 dvojjazyčná brožura /rusko-anglická/ v nakladatelství
Ocean Pictures LTD, Geoinfommark LTD Russsian Geological Society cca 500 stran s názvem: /Geologie ve filatelii – Philatelic geology/ autor textu V. I. Feldman a barevné reprodukce A. G. Katz.

V Německu vyšla v roce 2002 dvojjazyčná brožura /německo-anglická/ v nakladatelství Verlog Dr. Friedrich Pfeil – Mnichov s názvem: Trilobiti ve světové filatelii cca 150 stran.
Trilobiten welt weit (Die Welt der Dreilapper und ihr Spiegelbild in der Philatelie)
Trilobites world wide (The World of Trilobites and thein Reflection in Philately) v ceně 32 €.
Autoři: Hans Ulrich Ernst + Frank Rudolph (barevně jsou zde uvedeny i příležitostné obálky)
Nakladetelství Verlog připravuje k vydání podobné téma: Ammoniti a fosilní ryby
www.pfeil-verlag.de/07pala/d3_03r7.php

V Německu v roce 2002 v sborníku Veroff Museum fur Naturkunde Chemnitz číslo 25 strana 69-84 vyšel článek Montangeschifte als kulturelles Erbe auf postlischen Dokumenten der Werl.

Je předpoklad, že by mohla vyjít ve světě nějaká další brožura k 50-ti rokům (1958-2008) vydávání známek s nerosty v Evropě. Zatím však o žádné nevím.

S paleontologickými motivy (katalog vydaných známek) vydal tuzemský časopis Fauna a flora někdy koncem osmdesátých let.


U nás v Česku ještě v letech 1997-2007 v časopise Minerál vycházely články pod názvem Minerály na známkách /v populárně naučné formě – není to katalog/.

Nyní trochu rozšíříme dané téma.
Poštovní známky jsou řazeny chronologicky dle doby a místa vydání v celosvětově uznávaných katalozích:
Gibbons (postage stamps - anglický)
Michel (briefmarken - německý)
Yvert (timbres - francouzský)
Scot (americký)
WWF (čínský)
Zumstein (švýcarský)
U nás ve většině obchodů jsou známky katalogově označeny a řazeny dle Michela.

V Evropě pod heslem (europa cept) jsou pravidelně (i občasně ve světě) vyhlašovány konkrétní motivy pro nově vydávané poštovní známky. Pro rok 2009 bylo vyhlášeno evropské téma ASTRONOMIE, které se také částečně (vesmírnými tělesy) váže k našemu tématu. Pro rok 2010 je stanoveno např. evropské téma DĚTSKÉ KNIHY.
http://en.wikipedia.org/wiki/Europa_postage_stamp

Tak i v roce 1974 vyšlo plno poštovních známek s hornickými těžními věžemi, kdy byl evropský námět SKULPTURES. Pod tímto námětem si lze představit SOCHY monumentální lidská díla z různých materiálů. V roce 1986 byl námět ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, v roce 1999 PŘÍRODNÍ REZERVACE A PARKY a v roce 2001 námět VODA – poklad přírody.
Vyšel i článek dr. ing. Jiřího Schenka s názvem Bergbaumotive auf den Briefmarken der Welt im Jahre 1974 (Motiv těžba na poštovních známkách ve světě v roce 1974) uložený v knihovně NTM pod označením 175312/C12240 zveřejněným v německém časopise na stranách 32-47
Pohledem mezi položky 398-422 v (Bibliografii prací z dějin hornictví - do r. 1981.od Valerie Honzákové) je pod položkou 403, že do roku1981 prof. Schenk otiskl přinejmenším pouze jednu práci, týkající se hornictví a filatelie (zahraničí nepočítaje). Ta vlastní práce je v Ropravách NTM, sv. 49 Studie z dějin hornictví č. 2. Dále lze předpokládat, že cosi dalšího lze pravděpodobně nalézt v německém hornickém periodiku Anschitt.

Existuje i světová organizace Universal postal union (Světová poštovní unie), jenž najdeme pod heslem UPU a v:
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Postal_Union
Tam pod rubrikou filatelie a dále námětová filatelie jsou některé náměty dle seznamu zemí.

Také organizace OSN vyhlašuje roční celosvětová témata (hledat pod heslem: osn rok za rokem) se kterými se mohou vydavatelé známek ztotožnit a vydat

Výhodou informačních multimedií jako je např. internet je rozšiřování informací širokému okolí.
http://stampmin.home.att.net/
Nyní si ukážeme názorné ukázky: (originál + překlad)
Takto pojala dané téma americká propagační společnost AFMS , která nejen již vydané známky na svých stránkách ukazuje ale i člení pod určité přírodní náměty: (v odkazech na další související stránky)


Geologie na poštovních známek (Andrzej Kozlowski, profesor geologie, Univerzita Varšava, Polsko)
- obsahuje různé přírodní útvary vč. fosilních rostlin, minerálů, prehistorických zvířat, dolů, jeskyní, vodopádů, vulkánů aj.
www.2-clicks-stamps.com

Nyní se podíváme co vše tyto americké stránky umí: (originál + překlad)
Známky jsou samozřejmě označeny dle amerického vydavatele katalogu Scott Tento systém je ještě podrobněji rozpracován a dá se otvírat nejen podle druhů minerálů ale i dle roku vydání a vlastní barvy minerálů. A to vše zatím bezplatně zdarma jako propagace kterou zřejmě hradí vydavatele filatelistických materiálů a podílí se i školství.

http://www.arge-bergbau-geowissenschaften.de/
postupně otvírat ve sloupci vlevo (originál + překlad) – jen stručný obsah nabídky. Tímto námětem se zabývá ještě německá skupina s názvem AR BEIT GRUPPE společenství, která si svoji činnost financuje sama a to formou ročních členských příspěvků (ve výši 40,-euro). Příspěvky používá k zaplacení tvorby ročních přehledů vydávaných materiálů (známek, razítek, příležitostných obálek, korespondenčních lístků a pozvánek) a na poštovné pro zasílání svým členům. (nyní sborník Gluckkamf) - Themen Bergbau, Erdöl, Erdgas, Geologie, Mineralogie, Pähistorie, Felszeichnungen, Spelaeologie, Palaentologie und Palaenthropologie)

www.exponet.info
Jako poslední novinkou je internetový portál EXPONET provozovaný od roku 2004 – trvalá virtuální filatelistická výstava (ryze český nápad celosvětového nadnárodního projektu na který si zatím nikdo jiný ve světě netroufl). Vlastní forma je naskenováním jednotlivých albových listů včetně doprovodného textu na dané téma. Na Exponet již zaslali svůj exponát vystavovatelé z 48 zemí a další vystavují svůj exponát anonymně. Je to zároveň i jediný veřejný archiv po tom, kdy jsou některé exponáty prodány nebo jinak změní majitele.
Exponet náš námět Filatelie v hornictví bohužel zatím neobsahuje.


Ukázka
Jsou tu v námětech dvě související témata:
- Jaderná energie/autor z Brazílie
- Mikrosvět – svět nejmenších rozměrů/Česko
A technické téma pro NTM - ZNAČKY AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNŮ

Zhodnocení:
www.philatelico.com
Je pravdou, že se i jednotliví vydavatele snaží námětově zaujmout ale pořízení takového katalogu není žádnou levnou záležitostí (kolem 2 tisíc Kč).
Od roku 2003 se tuzemská společnost Philatelico.com zabývá objednáváním námětových katalogů vydávaných ve světě jako např. houby, mušle aj. Od roku 2007 se připojují i ostatní vydavatelé katalogů jako např. Michel s náměty ptáci, lodě a železnice. Jsou tu i jiné náměty ale to již se podíváte sami.

Samozřejmě uvítám všechny případné zájemce a podílníky na propagaci daného filatelistického námětu včetně aktuálnějších podkladů. Jak je vidět, tak je to stále otevřené téma, kde je co mapovat.
Jinak se obvykle (my zájemci) scházíme v neděli v Kulturním domě Barikádníků (Barča) v Praze 10 blízko stanice metra A Strašnická na pravidelných výměnných setkání filatelistů v době 7:30 - 10:00 hodin např. v 9 hod u pokladny se vstupným 10 Kč.


Autor přednášky: Kolář Radoslav (filatelista a sběratel nerostů)
Tel. 603 927 245 email:
radoslav.kolar@seznam.cz

Filatelie – zobrazení objevů a využití jaderné energie + radioaktivní nerosty

(přednáška pro pravidelný podzimní seminář 9.-10.11.2010 Z dějin hornictví pořádaným NTM Praha)

s požadavkem na aktivní internetový prohlížeč Mozilla Firexon a vyhledávač např. Google

autor přednášky: Kolář Radoslav (filatelista a sběratel nerostů)

Smyslem tohoto referátu je představení vývoje v oboru radioaktivity s doložením na vydaných poštovních ceninách celého světa (jako jsou poštovní známky, příležitostná razítka, obálky a dopisnice).

Filatelie v hornictví se uplatňuje v několika oblastech:
- jako příležitostná razítka, známky a obálky či korespond. lístky vydávané k výročím určitých těžebních objektů a hornických měst ale např. i pádů tektitů či meteoritů
- u příležitosti výstavních akcí (mineralogické burzy, výstavy známek, aj.)
- při konání významných geologických konferencí
- při životních výročí objevitelů např. nových nerostů nebo novátorů těžebních metod
- jako koníček pro filatelisty a propagační materiál pro mládež se zájmem o přírodu i v době studijního volna
Filatelistické ukázky jsou seřazeny (celosvětově) chronologicky dle data vydání tzn., že nekopírují přímo posloupný vývoj v oboru radioaktivity. Nejsou tu celé série ale jen vztahující se jednotlivosti. Samostatnou část tvoří ukázky známek s radioaktivními nerosty.

-----------

Úvodem k radioaktivním nerostům pro přiblížení z mineralogického hlediska.
Popis průmyslově využitelných radioakt. nerostů je uveden na elektronické internetové www stránce pod energetickými surovinami (uran, thorium a radium) se řadí do skupiny RUDY.
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/zakladni_pojmy.html

Stránka popisuje
- historii těžby a využívání nerostů na našem území
- nejdůležitější druhy těžených ložisek (rudná i nerudná)
- míry, váhy a použité značky

Zatím nejobsažnější tuzemskou knihou je od Petra Pauliše, Stanislava Kopeckého a Pavla Černého je brožura: Uranové minerály České republiky a jejich naleziště 1. část z roku 2007 v nakladatelství: kuttna@seznam.cz jako 52.publikace.


Jako poslední novinkou je internetový portál EXPONET (provozovaný od roku 2004) – trvalá virtuální filatelistická výstava (ryze český nápad celosvětového nadnárodního projektu na který si zatím nikdo jiný ve světě netroufl). Vlastní forma je naskenováním jednotlivých albových listů včetně doprovodného textu na dané téma. Na Exponet již zaslali svůj exponát vystavovatelé ze 48 zemí a další vystavují svůj exponát anonymně. Je to zároveň i jediný veřejný archiv po tom, kdy jsou některé exponáty prodány nebo jinak změní majitele. Umožňuje prohlédnutí již zveřejněných výstavních albových listů, které tam jednotliví filatelisté dobrovolně ukládají.

Ukázka
Jsou tu v námětech následující související témata:
- Atomoví obři/autor Česko
- Geologie/autor Itálie
- Jaderná energie/autor Brazílie
- Klimatické změny/autor Indie
- Mikrosvět – svět nejmenších rozměrů/autor Česko
- Ropa/autor Brasilie
A technické téma (určeno pro NTM) - ZNAČKY AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNŮ

Nyní si prohlédneme související vystavené albové listy na EXPONETU, které bych doplnil vlastními sbírkovými filatelistickými materiály (exponáty ČSSR) jenž na EXPONETU nejsou uvedeny. Nebo spíše obráceně, protože albové listy jsou obsažnější a můžete si je pro nedostatek přednáškového času prohlížet On-line později.
www.exponet.info


Doplňující ukázky přednášejícího jsou zatím ve fázi přípravného konceptu pro zveřejnění vlastních albových listů. Proto prosím omluvte (pro rychlost přípravy) nekompletnost případně chybné označení.

Závěr:
V oboru využití jaderné energie (jako ve všech oborech) by měla veřejnost mít právo být informována nejen o historii ale také stručně o řešených nejaktuálnějších novinkách v oboru. Je proto na místě zde uvést, že jsou stále zkoumány dopady působení radiofarmak (ozářených léčiv a materiálů) na organismus.
A nejnověji pohyb rozpadových členů vyhořelého jaderného paliva v podzemních úložištích viz ještě neproběhnuté semináře:
16. listopadu 2010 (355): Václava Buňatová (ÚJV Řež a.s.):
„Long-term diffusion experiment“ v podzemní laboratoři Grimsel (Švýcarsko): studium migrace radionuklidů v reálném prostředí granitoidů.


14. prosince 2010 (357): Radek Červinka (ÚJV Řež a.s.):
Přírodní analog Ruprechtov: výzkum migrace uranu v prostředí
sedimentů s ohledem na požadavky bezpečnosti hlubinného
úložiště radioaktivních odpadů v ČR.

Semináře (volně přístupné) se konají vždy ve 14: 50 v mineralogické posluchárně,
Albertov 6, Praha 2, 1. poschodí

Autor přednášky: Kolář Radoslav (filatelista a sběratel nerostů)
Tel. 603 927 245 email: radoslav.kolar@seznam.cz

7. 6. 2011

Svaz českých filatelistů má nového předsedu – Ing. Waltera Müllera
Vzhledem k rezignaci Ing. Lumíra Brendla na funkci předsedy Svazu českých filatelistů (SČF) bylo svoláno na 28.5.2011 mimořádně předsednictvo SČF. Tento náš nejvyšší orgán pro období mezi valnými hromadami zvolil do uvolněné funkce jednomyslně dosavadního místopředsedu a předsedu Komise jurymanů Ing. Waltera MÜLLERA. Volba je plně v souladu se stanovami a odpovídá jednání poslední Valné hromady SČF.


Do funkce místopředsedy SČF pro vnitrosvazovou problematiku byl zvolen Ing. Jiří Sedlák. Výkonný výbor doplnilo předsednictvo volbou o člena předsednictva Ing. Julia Cacku.


PODĚKOVÁNÍ
Na závěr svého mimořádného zasedání vyslovilo předsednictvo Svazu českých filatelistů jednomyslně své uznání Ing. Lumíru Brendlovi za jeho dlouholetou záslužnou práci pro českou i světovou filatelii.

Text a foto (Walter Müller na pracovní poradě vedení České námětové společnosti SČF):
Josef Šolc
člen předsednictva SČF

Vyhledávání historie i současnosti hornictví na internetu z pohledu filatelisty

Vyhledávání historie i současnosti hornictví na internetu
(neb Internet a historie hornictví) - systém vyhledávání dle klíčových slov
- takto lze vyhledávat informace v kterémkoliv oboru

(přednáška pro pravidelný podzimní seminář Z dějin hornictví pořádaným NTM Praha 2011)
s požadavkem na aktivní internetový prohlížeč Mozilla Firexon a vyhledávač např. Google
autor přednášky: Kolář Radoslav (hornický filatelista a sběratel nerostů)

Historie emailu (elektronické pošty) spadá do konce šedesátých let, kdy
Ray Tomlinson začal v roce 1972 používat znak @ na oddělení jména uživatele od názvu stroje. Elektronická pošta vznikla v roce 1965 jako způsob komunikace více uživatelů počítače se sdílením času.

Internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na
Internetu najít webové stránky, které obsahují požadované informace. Uživatel zadává do rozhraní vyhledávače klíčová slova, která charakterizují hledanou informaci a vyhledávač obratem na základě své databáze vypisuje seznam odkazů na stránky, které hledané informace obsahují (text, obrázky nebo jiné typy multimediálních informací)
Informace do prvních internetových vyhledávačů se začaly ukládat později dle jejich vzniku . Nejznámější ve světě a doma jsou:
Nejznámější vyhledávače
[
editovat] Ve světě
AltaVista
Ask
Bing
Excite
Google (vyhledávač)
Lycos
Yahoo
DuckDuckGo
YaCy
[editovat] V České republice
Atlas.cz
Centrum.cz
Jyxo.cz
Seznam.cz
Morfeo
Účelem tohoto referátu je pojmenování klíčových slov a získání orientace při vyhledávání.
(záleží na tom , co hledáme. Jestli jsou to všeobecné přehledy nebo konkrétní lokalita).

Typy přehledů:
- dle těžené suroviny
- dle chronologických dat průběhu těžby (od objevu ložiska až po ukončení těžby)
- statistické údaje (množství vytěžené suroviny, počty pracovníků aj.)

Informace o nejstarších dochovaných (archivovaných) hornických dokumentech jsou uloženy pod heslem STARE MONTANUM na www stránce:
http://www.nacr.cz/Upload/pomucky/id_41_1_mm_uvod.pdf
Tento soubor byl vložen teprve nedávno v roce 2008. Zahrnuje období 1527 – 1783.
Slova montanum (horní) bylo používáno již i na historických cenných papírech jako jsou např. akcie (Česká montánní společnost), jejichž ukázky uvidíte dle programu později.

Existuje také Český montánní klub kam celá řada fandů ukládá své příspěvky nebo zjištění s odkazy na celé odborné články
http://www.mining.cz/.

Nyní se vrátíme k typům přehledů.
Dle těžené suroviny ukazuje www stránka server Mineral.cz:
http://www.db.mineral.cz/dolovani.php?komodita=U&podle=komodity
nebo např. Olovozinkové rudy dějiny těžby 1918-1945
http://www.hornictvi.info/cteni/1845/14.htm

Dle chronologických dat průběhu těžby zobrazuje www stránka:
http://www.hornictvi.info/roky/histhor.htm

Dle statistických údajů podává informace www stránka
http://www.google.cz/search?q=t%C4%9B%C5%BEba+uhl%C3%AD+statistick%C3%A1+data&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a

Když se hledá je nutno používat klíčová vyhledávací slova jako jsou:
- šachta, důl, kamenolom, těžba, hornictví, kras, speleolog (mineralogické lokality)
- schacht, bergwerk, steinbruch, fördern, bergbau, karst
- shaft, coal, stonequarry, exploit, mining, karst
Pokud známe název lokality, zadáme jej rovnou. Např. důl nové štěstí a vyjede nám přehled lokalit s názvem Nové štěstí.
http://www.google.cz/search?q=dul+Nov%C3%A9+stesti&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a

Podobně pokud zadáme do Google či Seznamu heslo např. mineralogické lokality západních Čech nebo šachta dolu vyjede nám přehled, ze kterého si vybereme
http://www.google.cz/search?q=mineralogick%C3%A9++lokality+z%C3%A1padn%C3%ADch+%C4%8Dech&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a


Jsou i německé stránky , které pojednávají stavu dolů v oblasti severních Sudet za 2. světové války 1939-1940, 1941-1942, 1943-1944 se základními statistickými údaji např.:
http://www.tu-freiberg.de/~ub/el-bibl/jb_sachsen/1939-40_Bergwerksverzeichnis.pdf

Pomůckou pro vyhledání německého názvu obce může být Seznam všech osad a obci v České republice přeložený do němčiny viz:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_n%C4%9Bmeck%C3%BDch_n%C3%A1zv%C5%AF_obc%C3%AD_a_osad_v_%C4%8Cesku

Dají se vyhledat i zaniklé obce po roce 1945 dle jednotlivých okresů např.:
http://www.zanikleobce.cz/
http://www.zanikleobce.cz/index.php?menu=14&l=M&str=22
Nebo v němčině:
http://www.zanikleobce.cz/index.php?lang=d&menu=14&b=5&str=3

Pokud chceme najít lokalitu na mapě, napíšeme do vyhledávače slova: (mapy + název lokality + kraj s dřívějším členěním dle světových stran) a on nám ji ukáže na mapě.

Plno mineralogických a paleontologických lokalit je skryto pod klíčovým souslovím ZÁŘEZ KRAJINY. Lze zadat např. turmalin zářez krajiny (případně bližší místo) apod.

http://www.krasovadeprese.net/
návrh znění dle Martina Přibyla vydavatele sborníku Krasová deprese – ze dne 23.1.2011
> Existují zájemci kteří studují a dokumentují důlní díla a důlní památky in situ
> (těž archivně a literárně), věnují se též studiu a dokumentaci dalších podzemní
> objektů a staveb (podzemní lomy, liniové stavby [dopravní, sítě (kolektory),
> vodovodní a kanalizační díla], protiletecké štoly, podzemní továrny nebo též
> pražské Metro po povodni 2002. Následně o jejich stavu podávají svědectví v
> podobě studijních zpráv ale také občasně vydávaného sborníku s názvem KD (dříve
> Krasová deprese). Poslední vydané číslo10 je volně přístupné (on-line) na www
> stránce: www.kd-spol.cz

Také je zaznamenána současnost i historie báňské správy v České republice a to na:
http://www.cbusbs.cz/historie.aspx
vyhledávací klíčová slova je nejlépe používat dle názvosloví z platných právních předpisů.

Vyhledáváním literatury v digitálních knihovnách se např. při zadání klíčových slov
/casopis nase hory a hute – hornik/
mně vyjel odkaz na Moravskoslezskou knihovnu v Ostravě.
Pokus něco vyhledat v knihovně NTM v Praze se mně nezdařil, protože se teď její databáze rekonstruuje do digitální podoby.
http://www.ntm.cz/cs/knihovna/katalogy-a-databaze

Zatím asi nejdetailněji členěný světový námětový filatelistický www katalog (zatím zdarma)
http://www.freestampcatalogue.com/app
Zároveň je zde uvedeno i katalogové označení Michel a Yvert, které je v Evropě nejpoužívanější (u některých i označení Scot). Dá se hledat např. pod následujícími odkazy a aktualizovat konkrétní stát čí území i rok vydání:Atom + ArcheologyArctica + AntarcticaEnergie + GeologyMining + Nobel
Je tu mnoho nejrůznějších námětů mimo hornictví, ze kterých si jistě vyberete ten svůj

Autor přednášky: Kolář Radoslav (hornický filatelista a sběratel nerostů)
Tel. 603927245 email:
radoslav.kolar@seznam.cz

6. 6. 2011

Částečné uzavření Poštovního muzea v Praze

Poštovní muzeum Praha bude v termínu od 2.6. do konce srpna 2011 částečně uzavřeno z důvodu restaurování nástěnných maleb Josefa Navrátila ve čtyřech saloncích prvního patra. Termín znovuzpřístupnění včetně výstavního programu pro podzim 2011 bude včas oznámen.

Stálá expozice známkové tvorby a prodejna v přízemí zůstávají otevřeny. Přístupná je rovněž knihovna a badatelna.


Po dobu omezeného provozu bude uplatňováno jednotné snížené vstupné ve výši 10 Kč.
Děkuji za pochopení

PhDr. Jan Galuška
ředitel Poštovního muzea


Nové internetové strnámky Poštovního muzea: http://www.postovnimuzeum.cz/cz/expozice/muzeum-vyssi-brod/

Zápis ze setkání geologických filatelistů ze dne 30.4.2011 v Tišnově

Účastníci: (slíbili sbírat kontaktní údaje na další zájemce)
Heřmánek – Vrdy u Čáslavi
Kolář – Praha 8
Kostelníček ing. – Hodonín

Záměr založení filatelistické sekce GEOLOGIE se prozatím nezdařil. (minimum je 5 členů)
K jednání byly předloženy k nahlédnutí texty souborů:
- Filatelie v hornictví 2009
- Hornická filatelie - nejnovější poznatky 1/2010
- Těžba ve filatelii na území Čech – soupis celin
- Výtah ze Zpravodajů filatelistické skupiny Geologie a Chemie (1971-1976)
- Program pravidelných filatelistických setkání v Praze 10 KD Barikádníků (Barča)

Došlo k nabídce duplicitních materiálů za smluvní ceny

Horničtí sběratelé se scházejí i na dalších akcích jako jsou:
- Setkání hornických měst (v roce 2011 v Chodově 15. setkání ve dnech 16-18.9.2011)
- Mineralogické burzy
- Rýžování zlata
- Určovací mineralog besedy v Národním muzeu v Praze
- Spolupráce hornických skanzenů

Na území České republiky se ke sbírání filatelie s geologicko-hornickou tematikou a ropa přihlásilo cca 15 zájemců. Někteří sdělili jen adresu bydliště. Na některé funguje emailová schránka zatím bez sdělení dalších bližších údajů.
Baumgartner, Příbram
Belina, Kladno
Čížek
Dvořák, Teplice v Čechách
Heřmánek, Vrdy u Čáslavi
Chytil, Jeseník
Kaiser, Čerčany
Knížek, Praha
Kolář, Praha
Kříž, Kaplice
Kostelníček, Hodonín
Loun, Brno
Micic, Praha
Mikula
Pavlorek, Ostrava
Ratibořský
Schenk
Šmíd, Zábřeh na Moravě
Špaček, Zámělič u Poběžovic
Vincenec, Havířov
Ziegler

Sdělujeme, že máme k dispozici Zpravodaje původní námětové skupiny od začátku činnosti období od roku 1971 až do roku 1982 včetně čísla2/34 Chybí nám (poptáváme) nejmladší čísla po roce 1982 (tuším, že jich bylo celkem 43). Jsem ochoten pro ně někam zajet a xeroxovat nebo proti složení zálohy zapůjčit. Zkuste nabídnout!

Jestli někdo z Vás nabídne své duplicitní materiály k prodeji či výměně, slibuji nabídku rozeslat i ostatním. V příloze emailu je formulář, do kterého můžete nabídku vyplnit.

Bylo konstatováno, že jsou sbírány i další související dokumenty např hornické pohlednice
(pokud bude zájem, časem můžeme přidružit i tyto sběratele)
- cenné papíry (akcie, zakládací listy nebo vysvědčení z odborných geologických škol)
- bankovky s námětem těžba a drahé kameny, hornické písně, důlní mapy
- pamětní medaile, odznaky, sirkové nálepky
- tel. karty ale i např. tiskařské hornické štočky

Kdo z Vás se cítí v některém z těchto směrů sběratelem, nechť se pokusí doplnit své (níže požadované) kontaktní údaje pro právě nyní vznikající adresář.

Sběratelský směr:
Označení členství ve filatelistické klubu a místo klubu: (např.KF- nebo nejsem členem SČF)
Příjmení:
Jméno:
Případně titul:
Ulice:
Město či obec:
PSČ:
Datum narození:
Dosavadní ocenění v SČF (např. čestné uznání 1 stupeň – téma – datum udělení)
Email:
Telefonní spojení:
(je na Vás, jaké z požadovaných údajů vyplníte – můžete přímo do zápisu a poslat jej zpět)

V případě, že budete mít zájem o čísi kontakt (než bude vydán adresář) – ozvěte se. Pokusím se zodpovědět jakýkoliv dotaz. Dříve existující skupina začínala také nejprve zápisy, než se odhodlala vydávat vlastní zpravodaj.

Pokud by byl zájem se sejít v hojnějším počtu, předpokládám, že mě najdete ve dnech na: Mineralogické burze dne 11.6.2011 Jičín
Sběrateli 3.9.2011 Výstaviště Praha
Setkání filatelistů 4.9.2011 Kulturní dům KD Barikádníků Praha 10 (8-9h)
Setkání hornických měst 17.9.2011 Chodov
Mineralogické burze 5.11.2011 Tišnov
Mineralogické burze 10.12.2011 Písek

Za organizační výbor
Kolář Radoslav tel. 603 927 245
Email:
radoslav.kolar@seznam.cz