18. 4. 2011

Brožura Emisní plán 2011 k dispozici v *.pdf souboru

Pro četné zájemce o bližší informace, na které se nedostala publikace Emisní plán 2011 Česká pošta, s.p. dala na své webové stránky *.pdf soubor v grafické podobě vydané publikace. Máte-li o stažení zájem, adresa souboru o velikost téměř 4 MB je zde: http://www.ceskaposta.cz/assets/filatelie/Emisni_plan_ceskych_postovnich_znamek_2011.pdf Emisní plány po jednotlivých letech jsou k dispozici na této straně: http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky-a-celiny/emisni-plan-id327/

Slovensko: Pozor, falzifikáty!

Na filatelistickom trhu sa objavili upravovane varianty poštovej známky kat. č. 487 Boj proti HIV, vydanej 1. 12. 2010. Originálnu známku viacfarebným hrebeňovým zúbkovaním rozmeru 11 1/4. Ako nový ochranný prvok sa použil výsek v tvare nerovnoramenného krížika v ľavom dolnom rohu známky. Upravované známky sa vyznačujú čiernymi kontúrami nápisu SLOVENSKO, loga v strede obrazu a nominálnej hodnoty vrátane jej symbolu. Takto upravené známky neboli vydané a tieto úpravy neboli ani predmetom tlačových skúšok, teda nemožno hovoriť ani o makulatúre, ktorá by sa z tlačiarne dostala medzi zberateľov... Celý materiál o padělku zde: http://www.japhila.cz/pdf/Pozor_Falzifikat.pdf Peter Malik, Bratislava

13. 4. 2011

Pamětní list: 50. výročí prvního kosmického letu - Jurije Alexejeviče Gagarina


Mimořádně povedené první pamětní razítko České pošty, s.p. se objevilo jako připomínka památného letu pro celé lidstvo. Prvního vesmírného letu člověka. Autor Jan Ungrád, autor prvního pamětního razítka byl zklamán, že na hlavní poště v Praze není razítko k širokému použití a že Pamětní listy jsou v den vydání vyprodány. Byl zklamán asi oprávněně, protože nezaregistroval, jako spousta sběratelů, statut Pamětního razítka (které je ze všeho nejvíce podobné razítku dne vydání na FDC, avšak trochu více nepřístupnější, pokud se aktuálně nezajímáte a nečtete filatelistický tisk...).

Proč je razítko pamětní? Protože je použito jen na Pamětním listu České pošty, s.p. číslo 5/2011. Za konečnou cenu PL ve výši 40 Kč je zde vylepena poštovní známka s nominální hodnotou 31 Kč, vytržená z aršíku (celý aršík se na pamětní list nevejde) "Petr Ginz: Pohled z Měsíce na planetu Zemi". Petr Ginz byl zavražděn v koncentračním táboře ve věku 16 let a k jeho uctění byla vypsána netradiční Petice za poštovní známku: http://www.japhila.cz/petice.htm

Známka, respektive aršík vyšel v zajímavé úpravě výtvarníka Pavla Hracha a v ryteckém provedení Václava Fajta. Aršík je dobře pamatovatelný, má netradiční krémový papír a byla mu věnována mimo jiné velká pozornost zahraničních médií. Jako malou drobnost uvádím - po osobním setkání se sestrou Petra Ginze - paní Chavou Pressburger (Evou Ginzovou) žijící v Izraeli, že přesně v den, kdy raketoplán Columbia měl na své palubě Ginzovu kresbu a shořel za účasti všech sedmi astronautů při návratu do atmosféry, by se byl autor předmětné kresby Petr Ginz dožil 65 let - tedy svých 65. narozenin!

Autorem prvního pamětního razítka je výtvarník Jan Ungrád. Pamětní list vyšel v nákladu současného zájmu, to je 1.200 ks. Číslování je průběžné v rámci Pamětních listů ČP, a to v intervalu: 0011601 - 0012800.

Máte-li zájem o abonenci pamětních listů od dalšího vydání, stačí 1 x vyplnit a odeslat tento abonentní lístek podle pokynů na příslušnou adresu: http://www.ceskaposta.cz/assets/filatelie/znamky-a-celiny/objednavka_PL.pdf na internetové straně: http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky-a-celiny/novinka-ceske-posty---pametni-listy-id32730/

Tématu 50. výročí letu Jurije Gagarina se 12. dubna věnovala ještě znojemská pošta.

B. J.

12. 4. 2011

34. aukce PAC skončena, nyní jen nákup za vyvolávací ceny...

Rád bych Vás upozornil na ukončení základního kola 34. aukce celin a poštovní historie. Aukce již byla uzavřena. Výsledková listina ke stažení je k dispozici. Současně bylo zahájeno 2. kolo aukce, kde můžete nakupovat přímo, za vyvolávací ceny (+ 10 % provize). Položku získá ten, kdo si ji objedná jako první. Postup objednávání je stejný jako v základním kole. Aktualizovaná nabídka přes 1600 položek z celého světa, s důrazem na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska. Zajímavou nabídku najdou i sběratelé dalších evropských zemí i zámořských teritorií. Dobře zastoupené jsou i kapitoly Letecká pošta, Zepelínové lety, Koncentrační tábory a Polní pošty. Všechny položky najdete na webových stránkách zobrazené. Aukci najdete na www.pac-auction.com Přeji hezký den ing. Milan Černík Aukce celin a poštovní historie: Fax: +420-222-9517-796 Email: icernik@volny.cz http: www.pac-auction.com

5. 4. 2011

Vyhlášení výsledků Ankety o nejkrásnější známku za rok 2010U příležitosti vyhlášení ankety České pošty, deníku Právo a časopisu Filatelie o nejkrásnější poštovní známku České republiky za rok 2010 pořádá Poštovní muzeum v Praze (ul. Nové Mlýny 4) ve čtvrtek 7. 4. 2011 od 13.30 do 16.00 hodin autogramiádu autorů vítězné známky - grafiků Libuše a Jaromíra Knotkových a rytce Martina Srba. Nejkrásnější poštovní známka roku 2010 z dílny manželů Knotkových a Martina Srba, která vyšla 1. září 2010 v rámci aršíku emise Ochrana přírody, zobrazuje unikátní faunu a flóru biosférické rezervace Dolní Morava - Otakárka fenyklového, Zedníčka skalního a vzácné rostliny. Celý text pozvánky: http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/aktuality/autogramiada-autoru-nejhezci-znamky-2010-id32811/

Václav Brožík (1851-1901) / Columbian Issue


Une autre carte pré-timbrée a été émise le 23 mars 2011, au tarif permanent "A" (envois domestiques standards jusqu'à 50g, soit 10 CZK actuellement). J'ai eu la chance de la recevoir également (ci-dessus) ! Cette carte conçue par Pavel Sivko, émise à 4300 exemplaires, rend hommage au peintre tchèque Václav Brožík (1851-1901), célèbre pour ses immenses toiles relatant des faits historiques tchèques et internationaux. Un exemple avec une de ses peintures intitulées "Christophe Colomb à la cour d'Espagne" (1884) devenue célèbre pour avoir été reproduite sur un timbre américain de la "Columbian Issue" (16 timbres) émise en 1893 à l'occasion de l'exposition universelle ("World's Columbian Exposition") de Chicago, organisée pour commémorer le 400ème anniversaire de l'arrivée de Colomb dans le Nouveau Monde...


Another postal stationery card was also issued on March 23, 2011, with a permanent "A" rate (standard domestic letter up to 50g, currently CZK 10). I was lucky to also receive it (see above) ! This card designed by Pavel Sivko, issued at 4,300 copies, is paying tribute to the Czech academic painter Václav Brožík (1851-1901), famous for his huge paintings featuring Czech and international historical events. An example with one of his paintings entitled "Christopher Columbus at the Spanish Court" (1884) that became famous for having benn reproduced on a U.S. stamp part of the "Columbian Issue" (16 stamps) issued in 1893 at the occasion of World's Columbian Exposition in Chicago, organized to commemorate the 400th anniversary of Columbus's arrival in the New World...


Takto propaguje české poštovní známky a dopisnice pan Eric Contesse z Francie na americkém webu http://www.feedblitz.com/ Své komentáře píše sám a celému světu tvorbu zprostředkovává ve francouzštině a angličtině.


B. J.

50 ans de l'OCDE en république tchèque / 50 Years of OECD in Czech Republic


Du 28 mars au 4 avril 2011, la poste centrale de Prague met en circulation une oblitération spéciale consacrée au 50ème anniversaire de la création de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques), ou OECD en anglais. C'est ce timbre à date qui a été apposé sur cette jolie lettre recommandée envoyée le 29 mars 2011 par la poste tchèque (Česká pošta). Cette oblitération représente le logo officiel du cinquantenaire de cette institution internationale dont le siège est à Paris. J'en reparle plus loin dans cette article.

--

From March 28 to April 4, 2011, the central Post Office in Prague puts into circulation a special cancellation devoted to the 50th anniversary of the creation of OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). It is this postmark that was affixed on this nice registered letter sent on March 29, 2011 by the Czech Post (Česká pošta). This cancellation is featuring the official logo of the fiftieth anniversary of this international institution headquartered in Paris. I'll write about further down in this article.

Takto propaguje české poštovní známky a dopisnice pan Eric Contesse z Francie na americkém webu http://www.feedblitz.com/ Své komentáře píše sám a celému světu tvorbu zprostředkovává ve francouzštině a angličtině.

B. J.

Inaugurace dopisnice České pošty ke 160. výročí narození malíře Václava Brožíka

Zleva předseda SČF Lumír Brendl, starosta Třemošné Jaromír Zeithaml chystající se pokřtít dopisnici, paní Bumbálková a Emanuel Lukeš, který za Společnost přátel Václava Brožíka dopisnici inicioval."Křestní list" dopisnice Václava Brožíka.

Ke 160. výročí malířova narození připravilo město Třemošná, oslavující letos 830. výročí svého založení i Brožíkovo jubileum, Společnost malíře Václava Brožíka v čele s předsedkyní Boženou Bumbálkovou, a SČF – plzeňský klub filatelistů 03-13, ve výstavní Síni Václava Brožíka vernisáž Brožíkových kreseb, slavnostní představení poštovní dopisnice a bohatý kulturní program žáků ZUŠ v Třemošné. To vše ke Dni učitelů 28.března a evropskému Dni vzdělanosti 7. dubna za účasti tisku a regionální televize. Ve výstavní síni a v přilehlých prostorách se shromáždilo na 200 občanů z Třemošné, Plzně, Plzeňska i ze vzdálených míst ČR. Ti vyslechli úvodní vystoupení předsedy Svazu českých filatelistů, z něhož uvádíme.


„Před půl rokem, v září 2010, uspořádal Městský úřad Plasy a Muzeum Severního Plzeňska v Kralovicích – Mariánské Týnici odbornou konferenci na počest plaského rodáka, stavitele Antonína Wiehla, a dalších regionálních osobností Severního Plzeňska,z nichž některé byly mj. připomenuty i poštovními známkami. K této konferenci byl vydán obsáhlý SBORNÍK s mnoha ilustracemi. V přednáškách jsou kromě Antonína Wiehla zmíněni sochař Václav Levý z Nebřezin, rodina plaských malířů Strettiů, třemošenský rodák Ladislav Jirka – malíř, grafik a rytec československých známek a bankovek, a samozřejmě další osobnost Severního Plzeňska - Václav Brožík, ´malíř historických výjevů, portrétista a krajinář´, jak se o něm píše v publikaci Umění a známka z roku 1978.


Václav Brožík se narodil v Třemošné, studoval a působil na Akademiích v Praze, Drážďanech a Mnichově, a od roku 1876 v Paříži až do své smrti v roce 1901. Patřil ke generaci Národního divadla, v jehož královské lóži se nacházejí i jeho obrazy z cyklu Tři doby Země České – jeden z nich je symbolem Prahy a byl vyobrazen na čs. známce z roku 1983. Brožíkův obraz Jan Hus před kostnickým koncilem se nachází na pražské Staroměstské radnici. Další Brožíkova díla našla místo na našich poštovních známkách: portrét Jana Amose Komenského na známce 40 haléřů z roku 1935, portét houslisty Františka Ondříčka na známce z roku 1974, a Pasačka husí na známce České republiky z roku 2001.


Dnes si však město Třemošná i Společnost malíře Václava Brožíka připomínají poštovní dopisnici, na které je vůbec poprvé vytištěn portrét Václava Brožíka na známce s písmenem ´A´ pro vnitrostátní poštovní styk. V levé části dopisnice v úpravě Pavla Sivka je vyobrazena poštovní známka USA v hodnotě 5 centů s reprodukcí obrazu Kolumbus žádá o pomoc španělskou královnu Izabelu. Jedná se o jednu ze série 16 známek USA na počest 400. výročí objevení Ameriky Krištofem Kolumbem v roce 1492. Při té příležitosti se v Chicagu od května do října roku 1893 konala kolumbovská světová výstava. Nikde, ani ve Scottově katalogu známek se neuváděl autor obrazu. Ten byl podle signatury zjištěn až mnohem později. A u nás známku podrobně popsal Miroslav Anger ve zpravodaji Výtvarné umění sekce České námětové společnosti SČF. Kde se však dnes obraz nachází? To byla další záhada. Nebylo to v žádné galerii u nás. O objasnění této záhady se zasloužil člen klubu filatelistů 03-13 v Plzni Emanuel Lukeš, rovněž člen Společnosti Václava Brožíka. Přinesl fotografický důkaz, že se obraz nachází daleko za Atlantickým oceánem, v kanadské provincii Québec, v městečku La Malbale na řece sv. Vavřince, v jednom ze sálů hotelu Fairmont. Tam se toto velké plátno těší obdivu a zájmu hotelových hostí i návštěvníků. Řečeno ve zkratce: z Třemošné a Paříže až za oceán. To je i poselství této působivé dopisnice České pošty, která je poděkováním světově proslulému českému malíři Václavu Brožíkovi. Jeho dílu se totiž jako vůbec prvnímu z českých umělců již na sklonku 19. století, v roce 1893, dostalo velké cti, že jeho dílo bylo zvěčněno na americké známce. To je Brožíkův primát a velký úspěch českého umění. Je potěšitelné, že díky České poště může tuto zvěst šířit dále do světa prostá poštovní dopisnice. Popřejme jí štastnou cestu!“

Lumír Brendl předseda Svazu českých filatelistů

4. 4. 2011

Automatizované zpracování pošty v ČR - 7. dubna 2011

Pozvánka NEJEN PRO PODPOROVATELE A PŘÍZNIVCE DOKUMENTACE A SBĚRATELSTVÍ MODERNÍ POŠTOVNÍ HISTORIE SČF – Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha pořádá v rámci 31. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti další přednášku na téma „AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ POŠTY V ČR“ - RNDr. Dušan BRABEC „Kódovací pracoviště České pošty a možnosti jejich rozlišení na listovních zásilkách“, která se bude konat ve čtvrtek 7. dubna 2011 od 16,30 hodin v 1. patře Domu PORTUS, v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Osobní pozvánka v pdf: http://www.japhila.cz/pdf/Prednaska_Brabec.pdf

Výstavky návrhů "Vlasta Burian" a "200 let Pražské konzervatoře"


Ve středu 6. dubna 2011 od 15:00 do 17:00 hodin se bude konat ve Dvoraně Hlavní pošty, Jindřišská 14, Praha 1 (1. patro – prodejna Filatelie) 4. minivýstava podkladů k vydávaným novým příležitostným známkám „Vlasta Burian (1891 – 1962)“ a ke „200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři“. Účast na výstavce přislíbili oba výtvarníci - Pavel Sivko a Marina Richterová a také oba rytci Jaroslav Tvrdoň (Vlasta Burian) a Martin Srb (konzervatoř). Všichni přislíbili účast na autogramiádě.

V tento den bude započat i prodej Pamětního listu „Vlasta Burian“ v hodnotě 30 Kč (na reprodukci) u přepážky č. 29 a č. 30 ve Dvoraně hlavní pošty, Jindřišská 14, Praha 1.

B. J.

1. 4. 2011

Dubnová Filatelie


Dubnová Filatelie sice vyjde až 10. 4., vy se ale už teď můžete podívat, co v ní bude, a přečíst si třeba zajímavý článek ZDE
V. M.