30. 9. 2013

Jilemnici navštíví 4. 10. 2013 Věra Čáslavská i Vladimír Suchánek

Jako každoročně uspořádá jilemnický klub filatelistů ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici a dalšími spolupořadateli výstavu významné osobnosti české známkové tvorby. V letošním roce jde o výstavu malíře a grafika Vladimíra Suchánka, který nedávno oslavil významné životní jubileum. Vernisáž jeho výstavy se bude konat dne 4. 10. 2013 v 17 hod., program pro filatelisty i ostatní návštěvníky Jilemnice ale začne již provozem příležitostné poštovní přepážky v 8:30 hod. Jilemnický klub filatelistů zároveň uctí i významný úspěch svého města – vítězství v soutěži Historické město ČR roku 2012. Proto bude příležitostná přepážka používat příležitostné razítko nejen k výstavě Vladimíra Suchánka, ale i k vítězství v uvedené soutěži – toto vítězství bude připomenuto i příležitostnou R-nálepkou, podobně jako návštěva olympijské vítězky Věry Čáslavské. Na poště Jilemnice bude k výstavě Vladimíra Suchánka použit příležitostný Apost. Od 10:00 do 11:00 hod bude probíhat autogramiáda Věry Čáslavské, Vladimír Suchánek bude podepisovat zájemcům filatelistické materiály od 11:00 do 12:00 hod a dále od 15:00 do 16:00 hod, v prodeji budou i grafická díla tohoto umělce. Kromě výše uvedených oficiálních materiálů České pošty s.p. (k nim je nutno přiřadit ještě oficiální dopisnici Jilemnice 2013 výplatní hodnoty „A“  dle návrhu Vladimíra Suchánka, která vyjde 2. 10. 2013) KF Jilemnice připravil pro zájemce přítisků jednak dopisnice s přítiskem, jednak listy s přítisky na kuponech ke všem výše uvedeným událostem. Všichni příznivci filatelie i umění jsou do Jilemnice srdečně zváni, případné písemné nabídky vydaných materiálů je možno vyžádat na adrese Slavomil.Strnad@seznam.cz nebo zasláním frankované obálky na adresu S. Strnad, Jižní 466/20, 513 01 Semily.
Mezi 10:00 - 12:00 hod se do jilemnického muzea dále dostaví a zůstanou až do vernisáže v 17:00 hod.: dr. Adolf Absolon, ak. mal. Eva Hašková, ak. mal. Jan Kavan, ak. mal. Jaromír a Libuše Knotkovi, Miloš Ondráček a Martin Srb. Bohužel se omluvili Jiří Bouda, Bedřich Housa, Vlasta Matoušová a Marina Richterová.
Mgr. Slavomil Strnad

Středa 2. 10. 2013: Výstavka odboru známkové tvorby - Bitva u Lipska, Salajna a Jilemnice

Ve středu 2. 10. 2013 Vás srdečně zveme na 37. Výstavku známkové tvorby, která se bude konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou). Budete mít možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC, razítka na FDC a dopisnice, které vycházejí 2. října 2013. 
- Příležitostná známka - aršík „200. výročí bitvy u Lipska“, nominální hodnota 53,- Kč, výtvarný návrh – Zdeněk Ziegler, rytina – Václav Fajt.
- Výplatní známka „Lidová architektura - Salajna“, nominální hodnota 29,- Kč, výtvarný návrh – Jan Kavan, rytina – Bohumil Šneider.
- Příležitostná dopisnice „Jilemnice 2013“, nominální hodnota A,- Kč, výtvarný návrh – Vladimír Suchánek.
Účast přislíbili: Zdeněk Ziegler, Václav Fajt, Jan Kavan a Bohumil Šneider. K dnešnímu dni svoji účast zatím nepotvrdil: Vladimír Suchánek.

--
Program  (pozor, časové změny):
ve 14:30 hod. otevření výstavky
v 15:15 hod. zahájení
v 16:30 hod. ukončení celé akce
Přizpůsobte počet svých materiálů pro autogramiádu tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora!
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--

chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617

Flamme illustrée tchèque consacrée à Josef Bican / Czech "Josef Bican" pictural cancellation

J'ai évoqué hier le timbre émis le 18 septembre 2013 par la poste tchèque, consacré au 100ème anniversaire de la naissance de Josef "Pepi" Bican (1913-2001), un des plus grands buteurs de l'histoire du football mondial. Grâce aux 2 autres plis ci-dessous affranchis avec ce même timbre (en 2 exemplaires), j'ai appris que j'avais un point commun avec "Pepi" Bican puisque comme moi, il est né un 25 septembre!  ... http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/flamme-illustree-tcheque-consacree.html
--
I've spoken yesterday on this blog about the stamp issued on September 18, 2013 by the Czech Post, devoted to the 100th anniversary of the birth of Josef "Pepi" Bican (1913-2001), one of the greatest scorers in the history of world football. Thanks to the two other covers below franked with that same stamp (in 2 copies), I learned that I had something in common with "Pepi" Bican because as I am, he was born on September 25th!  ...  http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/flamme-illustree-tcheque-consacree.html
--
Eric Contesse:  http://timbredujura.blogspot.com/

Nejbližší filatelistické akce

Vážení přátelé, dovolte nám upozornit Vás na následující filatelistické akce v nejbližších dnech:
- Ve středu 2. 10. 2013 od 14.30 hod. se uskuteční 37. výstavka přípravy tisku vydávaných poštovních známek a dopisnice v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) - viz též naše klubové internetové stránky http://www.kf0015.cz/?p=6670 .
- Ve čtvrtek 3. 10. 2013 od 16.00 hod. proběhne klubová schůzka našeho Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha v sále Dřevák Domu Portus, ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1, jejíž součástí bude přednáška Lubora Kunce "Polní pošta československé armády 1938" - viz též http://www.kf0015.cz/?p=5087 ; členové klubu si budou moci vyzvednout připravené novinky známek, členskou prémii SČF pro rok 2013 (černotisk) a pozvánku na Den české filatelie, který proběhne v Poštovním muzeu 7. 11. 2013; současně bude možno již uhradit členské příspěvky na rok 2014.
- V pátek 4. 10. 2013 v 17.00 hod. bude slavnostně zahájena výstava "VLADIMÍR SUCHÁNEK - grafika a známková tvorba" v Krkonošském muzeu v Jilemnici; více informací o akcích v Jilemnici a nabídku filatelistických materiálů najdete na našich klubových internetových stránkách http://www.kf0015.cz/?p=6072
- Ve středu 9. 10. 2013 od 19 hod. proběhne vernisáž výstavy obrazů Václava Králíčka "Moře ... má láska" v Poštovní minigalerii na poště Praha 33 - viz též naše klubové internetové stránky http://www.kf0015.cz/?p=6579 .
- Až do 17. 11. 2013 probíhá v Poštovním muzeu výstava Výstava "95 let pošty českých skautů“ - viz http://www.kf0015.cz/?p=1478 a http://www.postovnimuzeum.cz/cz/vystavy/95-let-posty-ceskych-skautu-id41334/ 
Za Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha Vás zdraví
Ivan Leiš, předseda,
Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky, a Jiří Marko, webmaster.

Hommage au footballeur "Pepi" Bican en Rép. Tchèque / Tribute to footballer "Pepi" Bican in Czech Rep.

Le 18 septembre 2013, la poste tchèque a émis un nouveau timbre à l'occasion du 100ème anniversaire de la naissance de Josef "Pepi" Bican (1913-2001), un des plus grands buteurs de l'histoire du football mondial.
Ce timbre (13 CZK) a été utilisé pour affranchir la jolie lettre ci-dessous envoyée en recommandé de Prague le 1er jour d'émission. J'ai déjà évoqué dans un message précédent le timbre à 17 CZK, émis le même jour, faisant partie d'une série de 2 timbres consacrée aux chevaux Kinsky, un Chlumetzer palomino ici... http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/hommage-au-footballeur-pepi-bican-en.html
--
On September 18, 2013, the Czech Post issued a new stamp to mark the 100th anniversary of the birth of Josef "Pepi" Bican (1913-2001), one of the greatest scorers in the history of world football.
That stamp (13 CZK) was used to frank the nice letter below sent by registered mail from Prague on the first day of issue. I've already mentioned in a previous post the 17 CZK stamp issued on the same day as part of a set of two stamps devoted to Kinsky horses, a Chlumetzer palomino here...  http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/hommage-au-footballeur-pepi-bican-en.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/

Nuit des Musées à Prague - TAD spécial / Night of Museums in Prague - Special postmark

A l'occasion de la Nuit des Musées ("Muzejní noc"), la poste tchèque à mis en circulation le 14 septembre 2013, entre 18h00 et minuit, un TAD spécial lors d'un bureau temporaire installé dans le musée des transports publics ("Muzea městské hromadné dopravy") de Prague.
C'est ce TAD qui a été appliqué sur cette jolie lettre ci-dessous. Ce cachet (conçu par Miloslav Bláha) représente un tramway historique conservé dans ce musée, ouvert en 1993, situé dans le dépôt des trams de Prague-Střešovice.A noter également ce 3ème cachet du musée postal de Prague, consacré à cette même Nuit des Musées 2013...  http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/nuit-des-musees-prague-tad-special.html
--
On the occasion of the Night of Museums ("Muzejní noc"), the Czech Post has put into circulation on September 14, 2013, from 18:00 to midnight, a special postmark available at the Public Transport Museum ("Muzea městské hromadné dopravy") in Prague.
It is that postmark that was applied on this nice cover below.
This cancellation (designed by Miloslav Bláha) depicts a historic tram model kept in this museum, opened in 1993, located in the tram depot in Prague-Střešovice.
To note also this third cachet from the Postal Museum in Prague, dedicated to that same Night of Museums 2013...  http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/nuit-des-musees-prague-tad-special.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/

27. 9. 2013

Chevaux Kinsky - Nouveaux FDCs tchèques / Kinsky horses - New Czech FDCs

Le 18 septembre 2013, la poste tchèque a émis une nouvelle série de 2 timbres consacrée à une des races de chevaux les plus prestigieuses du pays, le cheval Kinsky (Equus Kinsky).
Cette race à la robe dorée caractéristique a pratiquement disparu dans les années 1950 avant que les effectifs soient stabilisés (environ 1000 chevaux) et que cette race soit désormais protégée par la loi.
Le Kinsky est aujourd'hui considéré comme une des races de chevaux les plus rares dans le monde.
Cette race aurait été créée au 17ème siècle dans la ville de Chlumec nad Cidlinou (Chlumetz en allemand) avant d'être développée par les Kinsky, une grande famille de la noblesse de Bohême... http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/chevaux-kinsky-nouveaux-fdcs-tcheques.html
--
On September 18, 2013, the Czech Post has issued a new series of two stamps dedicated to one of the most prestigious horse breeds in the country, the Kinsky horse (Equus Kinsky).
This breed, with its characteristic gold-coloured coat, had almost disappeared in the 1950s before horse number was stabilized (approximately 1,000 horses). Kinsky horses are now protected by a law.
Kinsky horse is today considered as one of the rarest breeds of horses in the world.
This breed was created in the 17th century in the city of Chlumec nad Cidlinou (Chlumetz in German) before being developed by the House of Kinsky, a family of the Bohemian nobility... http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/chevaux-kinsky-nouveaux-fdcs-tcheques.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/

25. 9. 2013

Výstava Václava Zapadlíka v pražské Portheimce v pátek končí

 
VÁCLAV ZAPADLÍK - "Automobily"
Městská část Prahy 5 pořádá při příležitosti Mistrova životního jubilea výstavu prací s tematikou "Automobily" v Galerii Portheimka (Štefanikova 12, Praha 5) od 3. do 27. září tohoto roku, denně od 10 do 18 hodin, mimo pondělí. Výstava má za cíl nastínit umělecký profil a všestrannost Mistra Václava Zapadlíka, jenž je, bez jakékoli nadsázky, dodnes pokládán za největšího mistra v kresbě a malbě historických automobilů. Paradoxně je známější v zahraničí, zejména v USA, než ve své vlasti. Ke své slávě došel skrze
klikatou cestu. Prošel si obdobím hudebním, malířským i neuměleckým.
Mistrovy výtvarné práce mají celou řadu podob - od jednoduchých pérovek, přes lavírované tuše až po akvarely a olejomalby. Pohled na jeho obrazy je natolik vzrušujícím zážitkem, že si nikterak nezadá s pozorováním reálného objektu. Dokáže vyvolat v divákovi emoce a zprostředkovat mu atmosféru dane situace zachycene na obraze. Nejeden automobilovy odborník je překvapen jeho podrobnými znalostmi historie, coz je další z předpokladu jeho úspěchu a uznání. Jako vynikající znalec karoserií a jejich konstrukcí spojuje tvořivou inteligenci s umem a s vlastními bohatými praktickými zkušenostmi. Má talent i skromnost a jakákoliv umělecká povrchnost je mu cizí.
Obrazy Václava Zapadlíka se uz vícekrát staly inspirací pro sběratele a modeláře historických vozidel u nás i v zahraničí. Z jeho kreseb je cítit vzrušení, obdiv a úctu k stare tech nice. Dokáže přiblížit vytoužený "veteránský ráj" v plné kráse. Málokterý výtvarník dokáže zachytit ve svém díle tvar tohoto světa tak věrohodně, a přitom tak svébytně s elegancí a šarmem, jak by nedokázal zachytit žádný fotoaparát. V poslední době je Mistr i uznávaným tvůrcem poštovních známek.
Mistr Václav Zapadlík je nepochybně nejuznávanějším a nejvýznamnějším současným výtvarníkem s motoristickou tematikou a to nejen v našich zemích, ale i ve světovém měřítku.
Pro všechny, kdo Mistra Zapadlíka znají, i pro ty, kteří ho teprve poznají, bude tato výstava opravdovým zážitkem.
--
Tisková zpráva Městské části Praha 9
Praha, 2. 9. 2013
Foto: B. J.
--
P. S.
Mezi desítky hostů slavnostní vernisáže před 19:00 hodinou dorazil i Václavův velký obdivovatel Karel Gott

Příležitostný štoček Pepi Bican v orážecím strojku PostaliaVážení přátelé, dnes, ve středu 25.9.2013 používá pošta Praha 1 ohlášený příležitostný štoček s textem v několika řádcích: "100 / legenda českého fotbalu / Pepi Bican / 1913 - 2013" a s vyobrazeným portrétem a autogramem slavného fotbalisty v orážecím strojku Postalia. Reprodukci otisku můžete vidět v příloze. Použitá příležitostná známka se váže ke stejnému jubileu - viz http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/osobnosti--josef-bican--legendarni-fotbalista-1913---2001-id41760/
K jubileu Josefa Bicana jistě vychází v těchto dnech mnoho článků a statí, a tak si dovolujeme upozornit např. na fotogalerii "Sem si nesedejte, tohle místo patří Bicanovi. Příběh legendy" na internetové adrese http://sport.aktualne.centrum.cz/sem-si-nesedejte-tohle-misto-patri-bicanovi-pribeh-legendy/r~5edbe7b0250011e3b6ba0025900fea04/ s množstvím dalších odkazů.
--
Ing. Pravoslav Kukačka

jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha a správce klubové e-mailové schránky kf0015@centrum.cz

24. 9. 2013

Soutěž nadnárodní PostEuropy o nejkrásnější známku na téma Poštovní dopravní prostředek

Obdrželi jsme vyhlášení výsledků soutěže společnosti PostEuropa o nejkrásnější poštovní známku s tematikou poštovního dopravního prostředku:
--
Durant l'Assemblée plénière de PostEurop qui vient de se tenir à Bruxelles, PostEurop a eu le plaisir de proclamer les lauréats du Concours EUROPA 2013: Turkish PTT (Turquie), Magyar Posta (Hongrie), Poczta Polska (Pologne) et Swisspost (Suisse).
Pour plus d’information, veuillez contacter:
Cynthia Wee
Responsable de la Communication
http://www.posteurop.org/


Zlatá medaile - Turecko, stříbrná medaile - Maďarsko a dvě bronzové medaile - Polsko a Švýcarsko.
Repro: Copyright PostEurope
--

Na stránkách PostEurope máte mnoho dalších mezinárodních poštovních informací. My Vám ale reprodukujeme vítězné známky a ke srovnání i známku českou od Karla Dvořáka. Mezinárodní sčítání kliků (volí se on line klikáním na jednu z desítek vyobrazených známek) na volební stránce jsme tedy nezvládli, Turci v tom byli nejlepší. Češi obecně asi nejsou spontánní v podpoře národních známek anebo jich má málo z nich čas či zájem hledat mezinárodní soutěž a ještě se jí zúčastnit( byť jsme o ní jako každoročně psali), na druhé straně i Češi mohli volit jinak než ve prospěch známky české. Registrace bydliště zamezovala z jednoho počítače kliknout vícekrát. 
Chci poznamenat, že prezentovaná vítezná známka je pro mně ne jeden krok, ale dva kroky zpátky v grafice poštovních známek. Ale prezentuji jenom svůj názor, i když je podpořený diskusí na toto téma s vynikajícími českými grafiky a výtvarníky.
--
B. J.

Klubové stránky KF 00-15 Praha

Vážení přátelé, chtěli bychom Vás upozornit na novinky na našich klubových internetových stránkách:
"Fotogalerie – Poštovní muzeum – PPP – 21.9.2013"
Na internetových stránkách našeho klubu, konkrétně na adrese
http://www.kf0015.cz/?p=6297 naleznete fotoreportáž z Poštovního muzea, kde byla včera, v sobotu 21.9. v provozu příležitostná poštovní přepážka a konala se autogramiáda rytce p. Miloslava Bláhy. Jak je z reportáže vidět, tak pracovnice pošty Praha 1 paní Lenka Škarková a Hanka Křivková opět na přání sběratelů orážely dopisnice a dopisy jak jinak než kvalitními otisky příležitostného poštovního razítka. Milda Bláha se prezentoval nejen jako rytec poštovních kovových razítek, ale i pečetítek, čímž způsobil návštěvnímkům nejen jisté překvapení, ale i ohromnou radost. Autorem fotoreportáže je Ing. Tomáš Chudoba z České pošty. Za zpracování na naše internetové stránky děkujeme našemu webmasterovi Ing. Jiřímu Markovi.
--
"Fotogalerie z oslav III"
Pod tímto názvem, resp. na adrese
http://www.kf0015.cz/?p=6126 naleznete ohlédnutí za besedou s rytcem Mildou Bláhou v prostředí našeho klubu v rámci klubového odpoledne 1.11.2012, kdy se též konala členská schůze, informující o přípravě oslav 70. výročí založení našeho klubu filatelistů jako Odboru filatelie při Sportovním klubu zaměstnanců hlavního města Prahy (13.5.1943). Oslavám výročí jsme pak věnovali celý přednáškový cyklus 2012 - 2013, slavnostní shromáždění klubu dne 13.5.2013 v Divadle U Valšů (součást Domu Portus) a vracíme se k němu i v již započatém cyklu přednášek a besed 2013 - 2014.
Na besedě s Mildou Bláhou byly promítnuty fotografie pořízené v jeho dílně. Ty nyní tvoří druhou část uvedené fotogalerie.
--
Průběžné zasílání stručných informací o novinkách na našich internetových stránkách si můžete zajistit registrací své e-mailové adresy na adrese
http://www.kf0015.cz/?page_id=2335 (samozřejmě je zde též možnost provést případné odhlášení). Děkujeme Vám předem za Váš projevený zájem.
--
Za Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha Vás zdraví
Ivan Leiš, předseda,
Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky a Jiří Marko, webmaster.

Cachet de l'APNU à la foire Sběratel de Prague / UNPA special postmark from Sběratel Fair in Prague

Comme les années précédentes, l'administration postale des Nations Unies (APNU) a participé à la 16ème foire des collectionneurs "Sběratel" organisée à Prague du 5 au 7 septembre 2013.
A cette occasion, la poste tchèque a mis en circulation le samedi 7 septembre 2013, qui est comme de coutume la "journée des Nations Unies" lors de cette foire, une oblitération spéciale représentant l'emblème des Nations Unies.
C'est cette oblitération, incluant la mention "Poštovní správa spojených národů" ("administration postale des Nations Unies" en tchèque) qui a été apposé 2 fois sur cette intéressante lettre ci-dessous...
http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/cachet-de-lapnu-la-foire-sberatel-de.html
--
As in previous years, the United Nations Postal Administration (UNPA) participated in the 16th collectors fair "Sběratel" held in Prague from 5 to 7 September 2013.
On this occasion, the Czech Post has released on Saturday, September 7, 2013, which is as usual the "United Nations Day" at this fair, a special cancellation featuring the United Nations emblem.
It is this cancellation, including the words "Poštovní správa spojených národů" ("United Nations Postal Administration" in Czech) that was applied two times on this interesting letter below...
http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/cachet-de-lapnu-la-foire-sberatel-de.html
--
Eric Contesse:
http://timbredujura.blogspot.com/

Hommage à Jean-Paul Belmondo à Prague! / Tribute to French actor J.-P. Belmondo in Prague!

A l'occasion de la 16ème édition de la foire internationale des collectionneurs "Sběratel" organisée à Prague du 5 au 7 septembre 2013, de nombreuses cartes postales, cartes-maximum ou entiers postaux spéciaux ont été émis (j'ai déjà évoqué certains de ces documents philatéliques récemment sur ce blog).
L'entier postal ci-dessous (tarif permanent domestique 'A', tirage : 4200, prix de vente : 18 CZK) a en particulier été émis pour célébrer les 80 ans du célèbre acteur français Jean-Paul Belmondo (né en 1933)...
http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/hommage-jean-paul-belmondo-prague.html
--
On the occasion of the 16th edition of the International collectors Fair "Sběratel" held in Prague from 5 to 7 September 2013, many special postcards, maxicards or postal stationeries have been issued (I've already mentioned some of these philatelic items recently on this blog).
The postal stationery below (permanent domestic rate 'A', print run : 4,200, price : 18 CZK) has in particular been issued to celebrate the 80th anniversary of the famous French actor Jean-Paul Belmondo (born in 1933)...
http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/hommage-jean-paul-belmondo-prague.html
--
Eric Contesse: 
http://timbredujura.blogspot.com/

P. Kancnýř: Naše cesty bývají nelehké - Čechie díl II.

Ve čtvrtek pozdě v noci mi do emailu přišla zpráva od Josefa Fronce. Psal mi o cestě, kterou i on podnikl za získáním maxikarty s legendárním motocyklem Čechie. A protože se jednalo o skutečně napínavý příběh s otázkou, zda bude nebo nakonec nebude další maxikarta s Čechií, rozhodl jsem se ho proto uveřejnit, aby i další sběratelé věděli, jak mnohdy bývají naše maximafilatelistické cesty nelehké ... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2013/09/nase-cesty-byvaji-nelehke-cechie-dil-ii.html

Z. Veselý: Výstava Historických motocyklů a poštovních známek v Brně

Tak jsem se v pátek třináctého vydal do Brna na výstavu Historických motocyklů a poštovních známek pořádanou Klubem filatelistů Alfonse Muchy v Brně ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, s Veteran Automotoklubem Brno a BSV St. Pölten, na zámečku Brno – Řečkovice.


 
K výstavce byl vydán pamětní list v nákladu 300 kusů, o který se svedl doslova boj. Zadavatelem byla Česká pošta, s.p. – region jižní Morava a limit na osobu byly 2 kusy, což je sice pochopitelné, při tak nízkém nákladu, avšak čekal jsem o malinko vyšší číslo, neboť jsem byl zavalen žádostmi kolegů, kteří se pro vzdálenost a pracovní povinnosti nemohli akce zúčastnit.


Jaká byla Pražská muzejní noc?

Pro mne především neplánovaná. Takové akce jsou ale nejlepší. Do Prahy jsme naskok vyrazili za příbuznými a po příjemně sportovně laděném sobotním dopoledni s dětmi, jsme se měli vracet zpět domů. Náhoda tomu ale chtěla a my jsme se rozhodli zůstat až do neděle...
Muzejní noci registruji již několik let a to především proto, že mi vždy po akci do poštovní schránky přijde obálka s pěkným razítkem a kašetem s tramvají, které tuto akci již několikátým rokem doprovázejí. Letošní jubilejní desátá muzejní noc se měla původně konat v červnu, ale byla kvůli povodním přesunuta až na září letošního roku. V sobotu 14. září byla od 19 hodin večer až do jedné hodiny ráno zpřístupněna zdarma muzea, galerie a další kulturní instituce zapojené do Pražské muzejní noci. Celou kulturní akci doprovázela řada programů a neobvyklých akcí konaných nad rámec tradičních expozic a výstav. Pořadatelé také nezapomněli na nejmenší účastníky a tak jsme se rozhodli jednomu (tedy jedné) z nich prodloužit večerku a vyrazit vstříc nočnímu dobrodružství... 
http://cartesmaximum.blogspot.cz/2013/09/jaka-byla-x-prazska-muzejni-noc.html

4 nouveaux timbres personnalisés tchèques / Four new Czech "My Own Stamps"

Le 4 septembre 2013, la poste tchèque a émis 2 nouveaux carnets, composés chacun de 8 timbres personnalisés ("Vlastní známka") autocollants, consacrés respectivement au 20ème anniversaire de la poste tchèque ("20 let České pošty") et à un projet intitulé "Faites le plein à moindre coût" ("Tankuj levněji").
Ces 2 carnets sont en fait composés de 2 timbres différents (en 4 exemplaires chacun) avec un format horizontal et vertical.
Ces 4 timbres figurent sur la jolie lettre ci-dessous envoyée en recommandé le 1er jour d'émission de Prague... http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/4-nouveaux-timbres-personnalises.html
--
On September 4, 2013, the Czech Post issued two new booklets, each consisting of 8 self-adhesive "My own" stamps ("Vlastní známka"), respectively devoted to the 20th anniversary of the Czech Post ("20 let České pošty") and a project entitled "Fill your fuel tank in a cheaper way" ("Tankuj levněji").
These two booklets are actually composed of two different stamps (four of each) with a horizontal and vertical format.
These four stamps are included on the nice cover below sent by registered mail from Prague on the first day of issue... http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/4-nouveaux-timbres-personnalises.html
--
Eric Contesse:  http://timbredujura.blogspot.com/

23. 9. 2013

100 let od narození Josefa "Pepi" Bicana

Poštovní známka
Fotografická předloha: Foto SK Slavia, z majetku Ivana Bicana provedena kresebná předloha známky
Syn Ivan Bican v odboru známkové tvorby s návrhem známky Zdeňka Netopila a rytce Bohumila Šneidera
--
Stovky gólů, střely prudké i technické oběma nohama, parády prováděné s balonem v úžasné rychlosti. Uznání příznivců Rapidu a Admiry Vídeň a ještě víc Slavie Praha, kde hrál nejdéle, Vítkovic a Hradce Králové. Ale i klatba komunistického režimu, kterému se Josef "Pepi" Bican hodil jen do škatulky s cedulkou "příslušník buržoazie". Ke 100. výročí jeho narození přinášíme rozhovor, který legendární kanonýr poskytl  Lidovým novinám v lednu 2001, necelý rok před smrtí.
Zdroj: http://sport.lidovky.cz/100-vyroci-narozeni-bicana-proc-slavia-prisla-driv-nez-sparta-pqq-/fotbal.aspx?c=A130923_113530_ln-sport-fotbal_vrb
--
http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/osobnosti--josef-bican--legendarni-fotbalista-1913---2001-id41760/
--
B. J.

700 ans de la ville de Nový Jičín en Rép. Tchèque / 700 years of the town of Nový Jičín in Czech Rep.

La première mention écrite concernant la ville tchèque de Nový Jičín date de 1313 lorsque Jean de Luxembourg, roi de Bohême, accorda à la ville le privilège de percevoir des péages, étant située au carrefour de plusieurs routes commerciales.
La ville aurait été fondée entre 1267 et 1278 par un autre roi de Bohême, Přemysl Otakar II, à cause de la forme carrée de sa place centrale et du quadrillage régulier des rues.
La poste tchèque a émis, le 4 septembre 2013, un joli timbre (20 CZK), créé par Eva Hašková et gravé par Jaroslav Tvrdoň, consacré au 700ème anniversaire de Nový Jičín, située dans l'est du pays (région de Moravie-Silésie)... http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/700-ans-de-la-ville-de-novy-jicin-en.html
--
The first written mention of the Czech town of Nový Jičín dates from 1313 when John of Luxembourg, King of Bohemia, granted the town the privilege of collecting tolls, being then located at the crossroads of several trade routes.
The city would have been founded between 1267 and 1278 by another king of Bohemia, Přemysl Otakar II, due to the square-shaped town square and the regular grid of streets.
The Czech Post has issued on September 4, 2013, a nice stamp (20 CZK), designed by Eva Hašková and engraved by Jaroslav Tvrdoň, devoted to the 700th anniversary of Nový Jičín, located in eastern country (Moravian-Silesian Region)... http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/700-ans-de-la-ville-de-novy-jicin-en.html
--
Eric Contesse:  http://timbredujura.blogspot.com/

Několik rad k získávání otisků příležitostných razítek, R-nálepek a cenných nálepek APOST

Filatelisté a další zájemci jsou o připravovaných příležitostných razítkách a nálepkách, používaných na poštách v České republice u příležitosti a k propagaci nejrůznějších akcí, výročí a oslav informováni z internetových stránek České pošty, s.p., a to v nabídce „Připravovaná razítka“ na adrese: http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/prilezitostna-razitka/pripravovana/default.php a v další zajímavé nabídce „Připravované R-nálepky a přítisky na APOST nálepky“ na adrese http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/nalepky/pripravovane.php a dále ze seznamů, které na vyžádání zasílá paní Marie Chábová, vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby České pošty, s.p. (e-mailová adresa: chabova.marie@cpost.cz, adresa poštovních zásilek: Česká pošta, s.p., Prodejna známkové tvorby, pošt. přihrádka 99, 225 99 Praha 025). Aktuální informace lze zaslat zejména elektronickou poštou. Tato služba je bezplatná.
Z různých dotazů zjišťujeme, že mnozí ze zájemců jsou bezradní, jakým způsobem si oznámené materiály obstarat. Pokud se nemůžete dostavit osobně na avizovanou akci, nejlepší formou jsou poštovní zásilky - dopisy, které si připravíte a na příslušnou poštu předem pošlete a které Vám tato pošta po opatření všech náležitostí pošle zpět na Vaší na obálce uvedenou adresu.
Doporučuje se takový postup, že poštovní obálku, nejlépe formátu C6, vyztužíte tužším kartónkem (např. z kreslicí čtvrtky, z vhodného papírového obalu, např. z papírové krabice, v níž se prodává rýže v sáčcích, apod.). Vyztužení slouží k tomu, aby se obálka během přepravy příliš nepomačkala. Nedoporučuje se ale příliš pevné vyztužení (např. tvrdý kartón), protože otisk razítka se nemusí podařit, nelze totiž využít „pružného“ podkladu, který je ke kvalitnímu otisknutí nutný. Takovou obálku zalepte, napište na ni adresu, kam má být doručena (většinou je to Vaše adresa) a nalepte na ni platnou poštovní známku či známky, jejichž celková nominální hodnota odpovídá požadované poštovní službě. Takto připravenou obálku (obálky) vložte do jiné obálky většího formátu, v přiloženém průvodním dopise upřesněte Vaše přání (orazítkovat příležitostným razítkem, případně jak; použít příležitostnou R-nálepku, apod.), obálku ofrankujte a adresujte příslušné poště (Česká pošta, s.p., pošta …, k rukám vedoucí podací služby, …), na které se bude oznámené razítko či nálepka používat. Doporučujeme zásilku odeslat na příslušnou poštu v určitém časovém předstihu. Na akce, které se konají v sobotu, v neděli nebo ve svátek zasílejte své požadavky tak, aby byly doručeny na danou poštu nejpozději v pátek, resp. alespoň jeden pracovní den předem.
Otisky příležitostných razítek lze pochopitelně stejným způsobem získat i na dopisnice nebo pohlednice (obdobně příležitostné R-nálepky na dofrankované dopisnice). Počítejte však s tím, že v průběhu poštovní přepravy může u takového materiálu dojít z filatelistického hlediska k jistému „poškození“ (tedy nikoliv faktickému) v porovnání s vyztuženými obálkami. 
Cenné nálepky APOST (CNA) je možno nyní získat pouze při úhradě v hotovosti - nelze tedy k žádosti o vylepení těchto nálepek zaslat jako platidlo poštovní známky v příslušné hodnotě. Protože podle provozních předpisů České pošty se peněžní hotovost do obyčejných ani doporučených zásilek nesmí vkládat (to lze pouze do cenného psaní) a protože zaslání příslušné částky poštovní poukázkou by bylo finančně nevýhodné, je na tomto místě jedině možné doporučit Vám domluvit se s filatelisty v daném městě či obci, kteří by pro Vás požadovaný materiál mohli zajistit.
--
Zpracovali: Ing. Walter Müller, předseda Svazu českých filatelistů; Marie Chábová, vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby České pošty, s.p.; Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha.

17. 9. 2013

Souvenirs "Kafka" de la foire Sběratel à Prague / "Kafka" cards from the Sběratel Fair in Prague

Le 26 juin 2013, la poste tchèque a émis un timbre (tarif permanent 'E' - envoi jusqu'à 50g vers l'Europe, 25 CZK actuellement) consacré au 130ème anniversaire de la naissance de l'écrivain Franz Kafka (1883-1924).
J'ai déjà parlé de ce timbre (conçu par Marina Richterová) sur ce blog qui a pour devise "injustice, intemporalité et métamorphose" en référence à ces notions développées dans les romans principaux de Kafka, considéré comme l'un des écrivains majeurs du début du 20ème siècle.
A l'occasion de la 16ème édition de la foire internationale des collectionneurs "Sběratel" organisée à Prague du 5 au 7 septembre 2013, de nombreuses cartes spéciales ont été émises, en particulier deux cartes consacrées à ce timbre "Kafka"... http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/souvenirs-kafka-de-la-foire-sberatel.html
--
On June 26, 2013, the Czech Post issued a stamp (permanent 'E' rate - letter up to 50g sent to Europe, currently 25 CZK) dedicated to the 130th anniversary of the birth of the writer Franz Kafka (1883-1924 ).
I've already written about this stamp (designed by Marina Richterová) on this blog whose motto is "injustice, timelessness and metamorphosis" in reference to the concepts developed in the major novels written by Kafka, considered as one of the greatest writers of the early 20th century.
On the occasion of the 16th edition of the International collectors fair "Sběratel" held in Prague from 5 to 7 September 2013, many special cards were issued, including two cards devoted to that "Kafka" stamp... http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/souvenirs-kafka-de-la-foire-sberatel.html
--
Eric Contesse more: http://timbredujura.blogspot.com/

16. 9. 2013

Der Erste Grafik Druck der Tschechischen Post mit dem sogenannten „ZAWISCH-KREUZ“...


... wird in begrenzter Menge auf der „Sběratel“-  Messe zur Verfügung stehen. Die Briefmarke mit dem „Zawisch- Kreuz“ von Vyšší Brod http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/zavisuv-kriz---vyssi-brod-id40404/  wurde zum erstenmal in der Historie der tschechischen Post auch als graphisches Schmuckblatt  in zwei Teilen gedruckt. Beide Blätter in sämischlederner Verpackung haben das Format A5, beide haben dieselber Nummer und die eigenhändigen Unterschriften  des Stechers und Autors Miloš Ondráček sowie von Jan Justýn Berka, dem Prior des Zisterzienserklosters von Vyšší Brod  http://www.postovnimuzeum.cz/assets/documents/DasZawischKreuz2013.pdf
Auf dem ersten Blatt ist eine wunderbare Zeichnung des Zawisch-Kreuzes, die Miloš Ondráček als Druckvorlage erstellt hat, abgebildet, das zweite Blatt enthält Phasendrucke aller 5 Farben des Plattenstahlstichtiefdrucks aus der Waite-Maschine und einen Zusammendruck aller Farben (also einen Zehnfach-Hand-Plattenstahlstichtiefdruck).
Die Gesamtauflage des Drucks umfasst 2500 Stück, der Preis für die komplette Ausgabe beträgt  950,- CZK einschl. MWSt.
Der größte Teil der Auflage wurde in der ersten Woche nach dem Tag der Ausgabe (29. 5. 2013) verkauft. Nun gibt es in Angebot noch 320 Stück, ursprünglich bestimmt für den Verkauf im Kloster von Vyšší Brod. 
Der Grafische Druck Nr. 1 wird am Tschechische Post, „Znamkova tvorba“, Jindrisska 14, CZ – 110 00 Praha 1. E-mail: chabova.marie@cpost.cz

Pražská muzejní noc 2013 v Poštovním muzeu ve fotogalerii na klubových stránkách

Vážení přátelé, v sobotu 14. 9. 2013 ve večerních a nočních hodinách se v posunutém termínu uskutečnil již X. ročník Pražské muzejní noci. Mezi instituce, které se do akce zapojily, patřilo i Poštovní muzeum, které při této příležitosti přivítalo 878 návštěvníků. Z této netradiční prohlídky si dovolujeme představit Vám komentovaný výběr z pořízených amatérských fotografií Ing. Pravoslava Kukačky ve fotogalerii na klubových internetových stránkách http://www.kf0015.cz/?p=5651
Jako mimořádný počin kolektivu Poštovního muzea pro návštěvníky Pražské muzejní noci lze hodnotit malou, ale velmi působivou expozici "Nejkrásnější známka světa roku 2010", která byla věnována výplatní písmenové známce "A" - Poštovní muzeum, vydané 29.9.2010, kterou navrhl prof. Dušan Kállay a která v soutěži vydaných poštovních známek Grand Prix Světové výstavy WIPA ve Vídni počátkem září 2012 (byl hodnocen známkový ročník 2010) obsadila první místo (viz internetové stránky http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/vyplatni-pismenova-znamka-a---postovni-muzeum-id31100/ a http://expo-net.blogspot.cz/2012/10/ceska-posta-sp-ziskala-grand-prix-wipa.html ).
Další zajímavé informace o průběhu Pražské muzejní noci v Poštovním muzeu a další fotogalerii můžete najít na aktualizovaných stránkách muzea http://www.postovnimuzeum.cz/cz/aktuality/muzejni-noc-se-vraci-do-pm-id41337/ .
Při této příležitosti bychom Vám rádi připomněli výstavu "95 let pošty českých skautů", která bude otevřena pro veřejnost ve středu 18.9. a potvrá do 17.11.2013 - více na adrese http://www.postovnimuzeum.cz/cz/vystavy/95-let-posty-ceskych-skautu-id41334/ . V sobotu 21.9. od 9 do 15 hod. bude v Poštovním muzeu v provozu poštovní příležitostná přepážka, která bude používat příležitostné razítko "95 let pošty českých skautů 1918, Praha 1, Poštovní muzeum" (viz http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/razitka/95-let-posty-ceskych-skautu-1918--praha-1-postovni-muzeum-id41294/ ). Při dopolední autogramiádě bude přítomen autor výtvarného návrhu a rytec tohoto razítka pan Miloslav Bláha (viz též http://www.kf0015.cz/?p=1478 ).
Za Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, reg.č. 00-15, v Praze, Vás zdraví
Ivan Leiš, předseda,
Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky, a Jiří Marko, webmaster. 

Omaggio a Josef “Pepi” Bican

Insieme al brasiliano Pelé ed al tedesco Uwe Seeler, è considerato il miglior calciatore del Novecento

Calciatore…
Un calciatore leggendario. Così lo definiscono nella Repubblica Ceca, che il giorno 18 lo ricorderà attraverso un francobollo.
È Josef “Pepi” Bican, nato il 25 settembre di cento anni fa a Vienna da una famiglia ceca e morto a Praga il 12 dicembre 2001. Figlio d’arte, in quanto il padre Frantisek fu un grande giocatore nel Paese d’adozione. Dopo una fase giovanile con la maglia del Rapid Wien (evidenziandosi quale miglior tiratore) passò allo Sportovní klub slavia Praha, dove rimase per quasi tutta la sua carriera.
La stagione migliore venne registrata durante la Seconda guerra mondiale, ed anche quando fu nelle condizioni di emigrare, preferì declinare gli ingaggi. Con il 1948 le cose cambiarono, in quanto sia lui che la squadra furono malvisti dal regime e Bican trovò lavoro come operaio generico nel settore dell’acciaio. Solo dopo parecchi anni tornò sul campo in qualità di allenatore, prima in Cecoslovacchia e poi in Belgio. Insieme al brasiliano Pelé ed al tedesco Uwe Seeler, è considerato il maggior specialista del Novecento; gli è stato dedicato un pianeta.
Quanto al dentello, porta le firme di Zdeněk Netopil (si è occupato dell’immagine) e Bohumil Šneider (ha effettuato l’incisione). Il nominale è pari a 13,00 corone.
--
Hello! We are glad to inform You that our daily web magazine “Vaccari news - philately in real time”, specialized in postage stamps and post, has published a piece of information relevant to You.
You can read it at:
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=14967
Just share it!
Vaccari facebook page click “mi piace”
http://www.facebook.com/VaccariFilatelia
--
“Vaccari news”
Available since 2003, the first daily web magazine specialized, registered by the Law Court of Modena, it can also be received free by e-mail weekly.
At 360 degrees the subjects treated, which highlight the importance of the Post in all its aspects: politics, regulations, historical development, economic outcomes, technology, art, collecting...
Reference point is always topicality, through synthetic news proposed in real time, often enriched by one or more images.
- Main meetings and exhibitions
- News from the Italian area with all the issues

- News from the collecting and postal world
- News and updates from abroad
- Publications, reviews
- News from the companies (advertising articles)
- Vaccari srl activities
besides
- Issue programmes from Italy, San Marino, Smom, Vatican
- Shows and exhibitions
- Press releases
- News archives
At Your disposal for further information.
Best regards, The staff
home page:
www.vaccarinews.it
more information: http://www.vaccari.it/vnews/index.php?_u=_presvnews&SetLanguage=en

14. 9. 2013

Josef Bican a chlumečtí koně - 36. výstavka známkové tvorby

Ve středu 18. 9. 2013 Vás srdečně zveme na 36. výstavku, která se bude konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou). Budete mít možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vycházejí 18. září 2013
- Příležitostná známka „Osobnosti: Josef Bican, legendární fotbalista (1913 – 2001)“, nominální hodnota 13,- Kč, výtvarný návrh – Zdeněk Netopil, rytec – Bohumil Šneider.
 Příležitostná známka „Koně – Chlumecký plavák“, nominální hodnota 13,- Kč, výtvarný návrh – Peter Oriešek, rytec liniové kresby a FDC – Václav Fajt.
- Příležitostná známka „Koně – Chlumecký palomino“, nominální hodnota 17,- Kč, výtvarný návrh – Peter Oriešek, rytec liniové kresby a FDC – Václav Fajt.
Účast přislíbili výtvarníci: Zdeněk Netopil, Bohumil Šneider, Peter Oriešek a Václav Fajt. Jednáme i o návštěvě syna pana Josefa Bicana.
Program (pozor, časové změny):
ve 14:30 hod. otevření výstavky
v 15:15 hod. zahájení
v 16:30 hod. ukončení celé akce
Přizpůsobte počet svých materiálů pro autogramiádu tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora!
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
Tel.: +420 221 131 420

GSM:  +420 605 220 617

Voitures de collection - Nouveau carnet tchèque 2013 / New 2013 "Classic cars" Czech bookletLe 5 septembre 2012, la poste tchèque avait émis un 1er carnet consacré de 6 timbres (tarif permanent 'E' vers l'Europe, 25 CZK actuellement) consacré à des voitures de collection.
Cette série reproduisait des dessins de l'artiste tchèque Václav Zapadlík (né en 1943), devenu célèbre dans le monde entier à partir des années 90 pour ses magnifiques représentations de voitures anciennes.
Le 4 septembre 2013, un nouveau carnet a été émis concernant 2 timbres (chacun en 4 exemplaires) représentant deux nouvelles voitures anciennes : une Škoda 860 datant de 1930 et une Škoda 645 datant de 1932... http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/voitures-de-collection-nouveau-carnet.html
--
On September 5, 2012, the Czech Post had issued a first booklet devoted to six stamps (permanent rate 'E' to Europe, currently 25 CZK) devoted to classic cars.
This series reproduced drawings by Czech artist Václav Zapadlík (born 1943), who became famous throughout the world from the 1990s with his beautiful representations of old cars.
On September 4, 2013, a new booklet has been issued regarding two stamps (each in 4 copies) featuring two new classic cars : a Škoda 860 dating from 1930 and a Škoda 645 dating from 1932... http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/voitures-de-collection-nouveau-carnet.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/

3. pamětní razítko: Břetislav Pojar - 90. výročí narození

Vydání pamětních listů Známkové tvorby
7. 10. 2013 (pondělí) – PLZ č. 37: „Břetislav Pojar – 90. výročí narození (7. 10. 1923, Sušice)“, poř. č. 82 201 – 84 000 (náklad ještě není ukončen), s nalepenou příležitostnou známkou (k.č. 524, nominál 7,50 Kč) „Ponrepo – 100 let od založení kina“ a otiskem pamětního razítka autora Pavla Sivka, s vyobrazenými medvídky z animovaného filmu „Potkali se u Kolína“.
Pro informaci - jde teprve o třetí pamětní razítko (razítko, které otiskuje pouze pošta a není na příležitostné přepážce). Poprvé to bylo razítko použité na Pamětním listu České pošty k 50. výročí 1. letu J. A. Gagarina:  http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/pametni-listy/50--vyroci-letu-jurije-gagarina-id34354/ (autor Jan Ungrád), podruhé to bylo k příležitosti narození George Orwella:  http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/pametni-listy/george-orwell-id40831/ (autor Jiří Slíva) a potřetí nyní. Pamětní razítko je oficiálním typem příležitostného razítka, které se nejvíce podobá razítku dne vydání. Je na oficiálních filatelistických vydáních České pošty a neexistuje jeho verze přístupná jiným způsobem (jako u FDC).
Prodej u přepážek Známkové tvorby č. 29 a č. 30 v den vydání, prodejní cena 30,- Kč. 
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617

Hommage aux derniers champions du monde tchèques d'athlétisme / Tribute to the last Czech IAAF world champions

La République Tchèque a terminé les derniers championnats du monde d'athlétisme 2013 (du 10 au 18 août) organisés à Moscou à une très belle 8ème place (juste devant la France !) grâce à ses 2 médailles d'or et sa médaille de bronze.
Pour célébrer ces 2 médailles d'or, deux nouvelles flammes illustrées ont été émises le 4 septembre 2013 à Prague. Elles ont été appliquées sur les 2 intéressantes lettres ci-dessous... http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/hommage-aux-derniers-champions-du-monde.html
--
Czech Republic has finished the last IAAF World Championships in 2013 (from 10 to 18 August) held in Moscow at a great 8th place (just ahead France !) with its two gold medals and its bronze medal.
To celebrate these two gold medals, two new pictural cancellations have been issued on September 4, 2013 in Prague. They have been applied on the two interesting letters below... http://timbredujura.blogspot.com/2013/09/hommage-aux-derniers-champions-du-monde.html
--

39th Auction of Postal Stationery & Postal History

Dear Sir, a short reminder that our 39th Auction of Postal Stationery & Postal
History is now available at our web site,
www.pac-auction.com
--
My site is worth a look and will the search engine easy to find items.
Auction contains approximately 3.750 different worldwide postal history lots:
Please note very strong sections on:
- postal history of France, GB, Austria, Germany, Spain,Yugoslavia and Italy
- good postal history items from Russia, USSR and Ukraine
- postal history of Japan, China, Korea ande others Asian countries
- postal history of Protectorate Bohemia & Moravia, CSR, Slovakia and Carpatho Ukraine
- postal history of USA and Canada
- some scarce stamps from UK, USA, Croatia and others
- field post WW1 and WW2, concentration camps and judaica items,
- interesting post war, perfin and POW items
- next good worldwide items from other countries
- Commonwealth and other colonial items
- nice thematic sport, scouting and judaica items
- interesting picture postcards
- interesting ship post, air mail & Zeppelin covers
You may also view this auction online at our web site, www.pac-auction.com 
The auction will be over on October 13th, 2013 on 18:00 (CET).
--
Thank you for your attention
Faithfully yours
Milan Cernik, Prague, Czech Republic

4. 9. 2013 - Křest známky MS ve vodním slalomu 2013

Zleva Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc., akad. malíř Jan Ungrád a p. Martin Doktor 
--
Vážení přátelé, ve středu 4. září t.r. se v budově Českého olympijského výboru uskutečnil slavnostní křest nové české poštovní známky "MS ve vodním slalomu 2013". Pořádáním tohoto šampionátu, který právě probíhá v pražské Troji, slaví Český svaz kanoistiky sto let od svého založení. Poštovní známka podle výtvarného návrhu akad. malíře Jana Ungráda a v ryteckém provedení Jaroslava Tvrdoně v nominální hodnotě 10,- Kč byla vytištěna rotačním ocelotiskem v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvách odstínů modré a červené (příslušné odkazy na stránky České pošty, s.p., viz níže).
Slavnostního aktu se vedle autora akad. malíře Jana Ungráda zúčastnili Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc., předseda Českého svazu kanoistů a člen Výkonného výboru Českého olympijského výboru; p. Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru, dvojnásobný olympijský vítěz z roku 1996 z her v Atlantě; Mgr. Ivo Eichler, sekretář Českého svazu kanoistů; p. Karel Pavlíček, rytec štočku příležitostného strojového razítka; Ing. Jaroslav Petrásek, předseda výboru Olympsportu - České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii; Ing. Václav Diviš, sekretář a správce webu Olympsportu; p. Jiří Hampl, člen výboru Olympsportu, a další hosté. 
Slavnostní okamžiky křtu známky fotograficky zachytil Ing. Václav Diviš, jemuž děkujeme za poskytnutí fotografií. 
Při této příležitosti byl představen pamětní list s vylepenou známkou a otiskem příležitostného strojového razítka a publikace "100 let české kanoistiky - Mistrovství světa ve vodním slalomu a filatelie".
K připomenutí této významné sportovní události a obohacení našich filatelistických sbírek a exponátů používala pošta Praha 7 příležitostný štoček v orážecím strojku Postalia podle výtvarného návrhu Ing. Jaroslava Petráska, v ryteckém provedení p. Karla Pavlíčka. Strojek s příležitostným štočkem byl v provozu 4. a 11. září a dalším dnem používání bylo stanoveno 16. září t.r.
Přejeme pořadatelům světového šampionátu hladký a úspěšný průběh této akce a našim reprezentantům hojné zisky medailí a skvělá umístění. 
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, reg.č. 00-15, v Praze, Vás zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky, účastník slavnostního křtu
--
Související odkazy:
http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/fdc-obalky-prvniho-dne-vydani/ms-ve-vodnim-slalomu-2013-id41637/  .....  FDC (obálka prvního dne) se známkou "MS ve vodním slalomu 2013"
http://www.slalomtroja.cz/cs/uvod  .....  Mistrovství světa ve vodním slalomu 11. - 15.9.2013 Praha - Troja
http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/241640-boj-s-neprizni-osudu-i-vymena-generaci-ms-ve-vodnim-slalomu-zacina/  .....  článek "Boj s nepřízní osudu i výměna generací. MS ve vodním slalomu začíná" (12. 9. 2013) - obsahuje nominace českých slalomářů a program MS
http://www.slalom-world.com/  .....  Slalom World - vodní slalom a sjezd, výsledky, žebříčky
http://www.kanoe.cz/  ..... Kanoe.cz, český vodácký server
http://www.kanoe.cz/view.php?cisloclanku=2013091007&rstema=1&stromhlmenu=1  .....  článek "V Praze je vše připraveno na světový šampionát. Češi medaile rozdávat soupeřům nechtějí!"
http://www.kanoe.cz/view.php?cisloclanku=2010101703  .....  Český svaz kanoistů - kontakty
http://www.martindoktor.cz/  .....  Oficiální stránky Martina Doktora
http://www.olympic.cz/  .....  Oficiální web Českého olympijského výboru
http://www.olymp-sport.cz/  .....  OLYMPSPORT - Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii

PhilaSearch.com: new auctions online

New:
- Bach 10th Mail Sale Auction
- 203rd Postiljonen international stamp auction
- 152nd Harald Rauhut - Stamp Auction
- 18th Darabanth International Auction
- 18th Darabanth International Auction - Numismatic
- 119th Rütten Auction
--
Last call:
- Raritan Stamps, Inc. - 58th Stamp Auction
- 39th Hungarofila Auction
- Badisches Auktionshaus - Coins and Medals auction
- 182nd - 185th Corinphila Auction
- Soler y Llach - Stamps and Covers of the World
--
119th Rütten Auction, September 21, 2013
Arts and Antiques auction with excellent offer of scarce porcelaine, silver and gold jewelry, paintings and much more,
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9372&set_auktionnr=727
--
18th Darabanth International Auction - Numismatic September 28th 2013 coins and medals worldwide
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9239&set_auktionnr=2494
--
18th Darabanth International Auction, September 28th 2013
international stamps, postcards and postal history auction with strong offer on hungarian issues.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9239&set_auktionnr=2493
--
152nd Harald Rauhut - Stamp Auction, October 5, 2013
international auction offer with focus on germany and old german states.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9209&set_auktionnr=2490
--
203rd Postiljonen international stamp auction October 10th - 12th 2013
auction featuring William Benfield's "Danish Essays and Proofs", Denmark the "Dania" collection, outstanding classic finland, classic sweden incl. "Luxury of Sweden".
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=11&set_auktionnr=798
--
Bach 10th Mail Sale Auction, October 27, 2013
Auction sale with strong section of offers from Switzerland.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9208&set_auktionnr=2492
--
Last call for:
Raritan Stamps, Inc. - 58th Stamp Auction September 13th - 14th, 2013
This Sale contains 1240 lots of rare Stamps and Postal History of the World with emphasis of USA Freaks and Errors, British Commonwealth, Asia, Eastern and Western Europe; comprehensive Russian area material. Among the highlights of this Sale are The Sealman Collection of Official Labels and Free-Frank Correspondences, first class Russian rarities and over one hundred Collections, Accumulations and Selections.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9369&set_auktionnr=710
--
39th Hungarofila Auction, September 14th 2013
Auction with strong offer material from hungary.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9360&set_auktionnr=722
--
Badisches Auktionshaus - Coins and Medals auction September 16, 2013
Coins and Medals Auction Sale
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=19195&set_auktionnr=721
--
182nd - 185th Corinphila Auction, September 18-21, 2013
The Dr. Hugo Goeggel International Large Gold Collections (Part 2):
“Brazil – The Bull’s Eye stamps of 1843”
"Colombia – Colonial Postal History 1514-1810”
“Colombia 1859-1864”
“Colombian Air Mail 1919-1930”
‘All World’ – Rarities, Postal History and Collections Austrian Levant - The Smith Collection Switzerland – Rarities, Postal History and Collections The Karlheinz Wittig Collection: Brazil Postal History 1802-1936 The Luis Alemany Indarte Collection: Brazil "Dom Pedro" Issue 1866-1879
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=4&set_auktionnr=709
--
Soler y Llach - Stamps and Covers of the World September 19, 2013
The catalogue consists of 924 lots with some stamps and attractive and interesting covers from all over the world.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9219&set_auktionnr=2479
--
116th Historia Auktionshaus Auction, September 20 - 21, 2013
Arts and Antiques auction.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9378&set_auktionnr=716
--
48th Michael Honegger Auction, September 20th, 2013
Mailauction with better priced single lots as well as lots and collections.
Strong selection of items from Switzerland
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9222&set_auktionnr=2487
--
20th Thomas Juranek Auction, September 21st 2013
The Focus of this auction is Bosnia, Levante and beautiful airmail and commercial covers, including beautiful postcards also from overseas.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9256&set_auktionnr=691
--
90th Heickmann auction, September 21st 2013
Arts and Antiques auction sale with a large offer.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9221&set_auktionnr=23163
--
David Feldman General auction autumn 2013 September 23 - October 2, 2013
We are delighted to present a exceptional auction, where we will offer 6 specialised catalogues:
British Empire with Great Britain and Commonwealth including important Ceylon, Ireland, India and Newfoundland plus extensive specialised and general collections.
Europe and Overseas with important Germany and colonies, Portugal and colonies, Romania, Ethiopia, Peru, Ecuador, Brazil, Mexico, Nicaragua, Egypt, USA plus extensive specialised and general collections.
France and colonies
Russia, Poland and Post-Soviet States
Belgium & Belgian Congo
Ottoman Empire / Turkey with the second part of the “Sultan” Collection of the Tughra Issue.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9346&set_auktionnr=714
--
47. Badische Briefmarken GmbH Bid Auction September 24th, 2013
All lots will be sold to the highest bidder starting at 6 Euro. Thousands of bargains are waiting for you.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=29&set_auktionnr=707
--
77th Cortrie Auction, September 24th - 25th, 2013
Large coin and banknote auction sale
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9229&set_auktionnr=285
--
12th Asbit Auction, September 25, 2013
Danzig and Poland specialized.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9339&set_auktionnr=715
--
49th Siebers Auction, September 26-27, 2013
Arts, Antiques and Design auction.
Large offer of over 3200 lots including Chinese porcelaine 15th to 19th century, Quing dynastie.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9390&set_auktionnr=725
--
Roelli-Schaer Online Auction 13-2, September 27, 2013
Welcome to Rolli Online Auction 13-2.
We are pleased to offer you beautiful
Postcards and philatelic specialties.
In particular 82 Scout themed lots.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9224&set_auktionnr=2486
--
62nd Mirko Franke Auction, September 27th - 28th 2013
This years Autumn Auction on the 27th and 28th of September outside the gates of Hamburg in Bargteheide offers over 5,000 lots at low starting prices, including more than 2,000 collections, lots and estates mostly direct from private hands! Besides the usual great selection of German and European collection areas, we also offer a very large selection of German colonies, German occupation, WW2 as well as overseas!
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9320&set_auktionnr=713
--
31st Stade Auction, September 28, 2013
31st Picture Postcard Mail and Live auction Sale. Our current offer has over 20.000 lots with many postcards, philatelic items and many lots and collections (Live auction !)
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=37&set_auktionnr=1441
the sale of lots and collection (Live Auction!) Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=10037&set_auktionnr=1442
--
154th Pumpenmeier Auktionen Auction, September 28, 2013
international auction sale with strong section postal history
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9216&set_auktionnr=724
--
217. Corinphila Veilingen Auction, September 28th - October 5th, 2013
The auction includes more than 2700 lots, many from the Netherlands and (former) territories as well as an interesting part all world with many interesting collections and cover lots
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9252&set_auktionnr=726
--
64th Bielefelder Stamp + Coin Auction, September 28th, 2013
We start our 64th Auction with Lot No.1-153 which are traditional interesting silver and gold coins from Germany and other countries.
From Lot No. 200-2273 await many valuable stamp single lots from the whole of Germany and various European countries for their new owners.
From Lot No. 2300 are different collectors stocks and entire estates up for auction. Furthermore we are auctioning a doctors estate from Bielefeld with high-quality collections from Germany. Also interesting collections from Germany and all over the world including items, boxes, used albums and various articles come under the hammer.
The starting prices are moderate always.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9382&set_auktionnr=719
--
155th Alexander Schulz Auction, September 28th, 2013
Large offer of material from all over the world.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9094&set_auktionnr=718
--
11th Christian Arbeiter Bid Auction, October 1, 2013
The company Philately Arbeiter offers 12500 Lots in our 11th Bid Auction , the focus is on Bavaria with a large postmarks section (about 1000 lots), very specialized German Empire with postal history, Germany from 1945 with large selection of specialities like margin imprints, HAN, postage rates, etc. Europe is strong cast including Albania, Soviet Union, Austria and Switzerland. Overseas and Topics are also well represented with much Zeppelin and rocket mail. Also a large selection of stamp supplies from all major companies.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9092&set_auktionnr=1628
--
16th CR Stamp auction, October 5th, 2013
Large selection of mostly covers from all over the world.
Specialized section Berlin currency reform. Also Zeppelin-Mail and a good offer covers from old german states.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9217&set_auktionnr=2491
--
355./356. Heinrich Köhler Stamp Auction, October 8th - 12th, 2013
The main catalog Germany / All the world and also 5 special catalogs!
- "Bavaria - Der Schwarze Einser", The Gerschau - Collection "Bavaria - square issues in Postal usage ," The Walter Hußnätter collection
- "Prussia number and location stamp," The Collection "Lower Rhine"
- "Außenseiter-Spitzenreiter" (Part I) from the collection of Dr. Heinz Jaeger German stamped letters abroad until 1875 - The Collection Sylvain Wyler (Part II) International Airmail'''' 
- The J.J. Hollekamp Collection The main catalog contains many good and high-quality pieces of German and international philately, for example from the German Reich a 5-gutter block Germania unperforated, which was presented at the 100 top rarities of the exhibition in Monte Carlo, or from Mauritius a couple of 2 pence Sherwin stamps with 'TOO LATE' offered for the first time in over 60 years!
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=35&set_auktionnr=1024
--
32nd Filatelia Monster Mail Auction, October 14, 2013
32nd mail auction sale with the followin highlights:
- Germany specialities, like plate flaws, colors etc.
Austria and territorries (around 400 lots) as well as Italy and territorries (around 900 lots9
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9389&set_auktionnr=286
--
Enjoy browsing through our offers. Your PhilaSearch.com team
contact Philasearch:
mailto: Franz.Fedra@philasearch.com