24. 10. 2008

Olina Táborská: "Ivana Šárová - Pronikla i mezi filatelisty"

... Ivana Šárová si udělala jméno díky filatelistické publikaci jubilejních známek nazvané T. G. M. 1923. Je v mnohém objevná. Mimo jiné i v tom, že autorka uvádí zcela nové poznatky o tzv. deskových vadách.

Jak známo, filatelisté hledají různé odchylky, chybotisky a v podstatě tiskové zmetky. I zde platí pravidlo: čeho je málo, to je vzácné, tedy ceněné a ve finále drahé. Okamžitě po vydání známky začínají hledat jakékoli chyby a většinou je záhy objeví, ale u série známek z roku 1923 jim to uniklo. Deskové vady popsala až za 85 let od vydání známek právě Ivana.

Práce s publikací jí zabrala rok a půl. Zrovna ideální podmínky však neměla. Ve firmě byli už nějaký čas nespokojeni s ředitelkou a vyhrotilo se to zrovna v době, kdy se Iva těšila, jak si prací na publikaci zpříjemní mateřskou dovolenou.

„Museli jsme jí dát výpověď a já nastoupila za ni. Fungovala jsem jako šéfka, máma, manželka a filatelistická badatelka v jednom. Hodiny a hodiny jsem trávila v archívu Poštovního muzea i konzultacemi s mnoha odborníky,“ vzpomíná na podmínky, v nichž publikace vznikala. Na její kvalitě to však vidět není, naopak za ni získala zlatou medaili na nedávné mezinárodní výstavě Praga 2008...


Celý text >>>>> http://www.novinky.cz/clanek/151955-ivana-sarova-foti-umelecke-akty-a-vyvraci-myty-o-hloupych-modelkach.html

Olina Táborská
Právo >>>>> http://pravo.novinky.cz/

Vítězslav Houška: Mystérium Modrého Mauritia

Největším „tahákem“ právě skončené Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 byla nesporně dvojice nejslavnějších známek světa – červený a modrý Mauritius –, zapůjčená sem královnou Alžbětou II. z britské královské sbírky. Filatelisté i ti, kdo se o známky jinak nezajímají, trpělivě stáli hodiny a hodiny ve frontě, aby je mohli alespoň na pár okamžiků spatřit. A není divu, o publicitu těchhle rarit se postaraly noviny a časopisy, televize i rádio, které neúnavně pátraly po každé podrobnosti a pak do detailu informovaly o jejich příletu, transportu z letiště, uložení v trezoru, instalaci v Průmyslovém paláci a s tím souvisejících bezpečnostních opatřeních. Mezi povrchními aktualitami se však objevily i zasvěcené články, věnující se jejich historii. Jeden z nich – z pera našeho bývalého šéfredaktora, který vyšel v časopisu Reflex – vám nyní (s laskavým souhlasem autora i Reflexu) v poněkud rozšířené podobě předkládáme. Vešel do historie i historek filatelie a snad i do přísloví. Vznikla domněnka, že je to nejvzácnější, nejcennější, nejkrásnější známka všech dob. Současnost však mýtům nepřeje, takže se jen znovu smutně dovídáme, že to bylo všechno poněkud jinak.

Především: úžasně vzácný není pouze proslulý mauritius modrý, nýbrž stejných pár milionů byste museli vyklopit i za mauritia červeného. Za druhé: modrý mauritius není nejvzácnější známkou světa; například unikát jednocentové známky Britské Guayany z roku 1858 je mnohem cennější. A za další: krásná známka to určitě není; portrét královny Viktorie (vlastně nápodoba první známky světa) je dosti nezdařilý; přísní posuzovatelé označují profil britské královny dokonce za karikaturu.

A přece – A přece je to filatelistický skvost. A krása nesmírná, která nepatří do říše bajek a podpovídek, nýbrž do živého organismu světové filatelie i do jejího Pantheonu. Ale chceme-li už přece jen bortit předsudky, prosím, teď máme možnost. Traduje se totiž, že filatelie je výhradně doménou mužů a že paním a dívkám příroda odepřela pochopení pro tuto speciální zálibu. Že je to mylný názor, dokládá například objev modrého i červeného mauritia pro filatelistickou veřejnost, u kterého na samém začátku stojí dvě ženy. Vlastně tři. K těm dvěma prvním dámám se za chvilku vrátíme, ale teď se podívejme na tu třetí, která se prý o první známky ostrova Mauritius velmi zasloužila...

Celý text >>>>> http://www.stamps.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=298&Itemid=68

Vítězslav Houška

12. 10. 2008

Krádež celistvostí Rumunska a Rakouské Levanty na výstavě WIPA 2008--Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, Dear Ladies and Gentlemen,
The Pictured Romania- and Austrian Levant cover went missing in WIPA 2008 from the stand of Soler y Llach, Barcelona. If you have any information - kindly contact Mr Xavier Llach
Tel 0034 93 201 8733
Mit freundlichen Grüssen und besten Dank, Thank you for your cooperation, with Best Regards
Philasearch for Soler y Llach
--
Philasearch.com GmbH
Lindnenweg 1
63877 Sailauf
Tel +49 89 726 30 122
Fax +49 89 726 30 123

Email
franz.fedra@philasearch.com
Internet www.philasearch.com

Geschäftsführer: Walter Christ, Wolfram Eisert, Franz Fedra
HRB 7960 Aschaffenburg
Steuer-Nr: 204 135 10911 Finanzamt Aschaffenburg
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 112 156 180

Ruské carské vězeňské systémy a cenzura


Plným názvem "Pohled přes špehýrku, ruské carské vězeňské systémy a cenzura" se jmenuje třetí z trilogie studijně poštovně-historických exponátů z USA - jejichž vystavovatelem je David M. Skipton. (Pozn.: Špehýrka znamená kukátko ve dveřích).

I zde najdete celou řadu jedinečných textů a pohledů na téma, o kterém toho nikdo moc nevím (jistě naštěstí). Exponát má rovněž 160 listů a tedy 10 rámů po 16 listech nabitých cennými dokumenty doby. I když se nutně nemusítě zajímat o carské či ruské vězeňství, dokumenty byly stejným způsobem cenzrovány až po začátek 90. let minulého století. Jistě poučné čtení pro každého naleznete na adrese >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0436/index0436a.htm
B. J.

Dánské reklamní známkové sešitky


Mezi léty 1927 až 1934 vydávala Dánská pošta známkové sešitky s plochou (kupony) pro reklamní účely. Alespoň těchto sešitků z předmětné doby si dánský vystavovatel Preben Joergenson všímá a filatelisticky nám vše dokladuje na 6 rámech svého exponátu.
Zajímavé téma lze navštívit kdykoliv >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0435/index0435a.htm
B. J.

Perfiny z českého a slovenského území


Julius Píša ze slovenských Piešťan dal k dispozici pro Exponet pětirámový exponát perfinů použitých mezi lety 1878 - 1949. Druhý list je přitom věnován zv. "předperfinovému" období před rokem 1878, kdyby byly známky firemně znehodnoceny ještě před předáním na poštovní úřad firemním oválným razítkem.
Zajímavý poštovně historický exponát má celou řadu identifikačních celistvostí. Stojí za Vaše shlédnutí kdykoliv na tomto místě >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0434/index0434a.htm
B. J.

Automobil


Devíti zlatými medailemi z mezinárodních s světových výstav FIP a FEPA ověnčený exponát "Automobil" je na Exponetu. Rozhodl se tak vystavovatel Jiří Horák, který ze začátku patřil ke spektikům virtuálního vystavování a zpočátku vystavování na Exponetu také zamítal.

Letos se zúčastnil i Světové výstavy známek PRAGA 2008, ale vzhledem k absenci námětové třídy zde vystavil pouze 3rámové torzo exponátu.

Naštěstí se ing. Horák přesvědčil, že trvalé vystavení na Exponetu nebude na závadu a my jsme jeho zájem rádi opětovali. Exponát je trvale k dispozici (díky angličtině) komukoliv >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0433/index0433a.htm
B. J.

ZEK - Sovětské nápravně-pracovní tábory a jejich nástupníci, 1917 - 2000


Druhým exponátem z trilogie Davida M. Skiptona (USA) o poštovně historických dopadech a souvislostech carského a sovětského vězeňství je věnován tzv. ZEKům. Historický záběr dokumentuje tyto tábory i v době daleko přes pád Sovětského svazu, téměř do současnosti - roku 2000.

Přestože tyto exponáty obsahují také velké množství fotografií a textu, ponechali jsme je ve třídě poštovní historie. Všechny tři exponáty zaslané pořadatelům výstavy EXPONET mají rozsah 160 listů, tedy 10 rámů >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0432/index0432a.htm
B. J.

Americká polní pošta v Československu 1945


Exponát číslo 2 od Pavla Hauznera z Plzně je z otevřené třídy pro dokumentaci velkého množství nefilatelistických průvodních artefaktů, zejména ramenních a rukávových nášivek jednotlivých amerických jednotek dislokovaných nebo operujících na našem území.

Exponát je příjemným zpestřením a hezkou vzpomínkou na léta zamlčovaný podíl americké armády na osvobození části Československa. Je vystavován hojně v zahraničí, zejména ve Spojených státech amerických >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0431/index0431a.htm
B. J.

Poštovní razítka v Čechách a na Moravě po II. světové válce


Předseda Arge - Společnosti sběratelů československých známek při Německém svazu filatelistů (BdPH) - Hartmut Liebermann zaslal stříbrný pětirámový exponát z éry revolučních razítek a poštovnictví na našem území. Exponát má celé množství doporučených a skutečně prošlých, zejména firemních, celistvostí.
Exponát můžete studovat či porovnat se svými doklady na adrese >>>>>
B. J.

Doprava spěšných zpráv německé Říšské pošty


Pavel Hauzner z Plzně dal k dispozici jednorámový exponát o bezplatných dopisnicích "Jsem na živu", které byly používány bezprostředně po náletech na sklonku 2. světové války.
Jde o další pozlacený exponát ze Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 >>>>>
B. J.

Vojenská cenzura v carském Rusku 1904 - 1917První z trojice studijních poštovně historických exponátů z historie carského Ruska zpřístupnil pro Exponet David M. Skipton z americké poštovně historické společnosti Rossica.

>>>>> http://www.japhila.cz/hof/0428/index0428a.htm
B. J.

Československo 1944 - 1955Předseda Společnosti sběratelů československých známek, Ing. Jiří Sedlák z Kladna zpřístupnil první exponát tzv. druhého Československa. Vybral si první úsek ohraničený lety 1944 a 1955. Specializovaný exponát získal na Světové výstavě známek PRAGA 2008 pozlacenou medaili.

Pětirámový exponát lze studovat zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0427/index0427a.htm
B. J.

Německo 1923, vzor košíkového víkaPetr Langer z Nového Bydžova vystavuje svůj stříbrný exponát ze Světové výstavy známek PRAGA 2008: Německo 1923, emise se vzorem košíkového víka.

K dispozici je na adrese >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0426/index0426a.htm
B. J.