30. 1. 2014

Středa 5. 2. 2014 - co mj. na výstavce ZT bude a co uvidíte

Srdečně Vás zveme na 41. výstavku odboru známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána ve středu 5. února 2014 v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a všechny podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vycházejí 5. 2. 2014. S komplexními podklady ke každé emisi je možno se seznámit právě jen na premiérových akcích ZT. U přepážek č. 29/30 si můžete zakoupit známky a FDC pro následnou autogramiádu.
- Příležitostná známka „Zimní olympiáda v Soči 2014“, nominální hodnota 25,- Kč, autor Pavel Hrach, rytec Bohumil Šneider. 
- Příležitostná známka „Zimní paralympiáda v Soči 2014“, nominální hodnota 13,- Kč, autor Kryštof Krejča, rytec Bohumil Šneider. 
Účast přislíbili zúčastnění výtvarníci: Pavel Hrach, Kryštof Krejča, Bohumil Šneider.
Program:
14:30 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:15 hod. zahájení s autory
16:30 hod. ukončení akce
Prosíme, přizpůsobte počet svých materiálů pro autogramiádu tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora!
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617
--
Další informace:
Ukázka nátisku známky Zimní olympiáda v Soči 2014.
Soutisk 4 přepážkových archů dole zobrazuje tato reprodukce.
Uvidíte na výstavce ZT.

Ukázka nátisku Zimní paralympiády v Soči 2014
ukazuje nepříliš častou orientaci soutisku typu protichůdných dvojic (tete-beche).
Řešení modré barvy na spad (přes zoubkování ani nedovoluje jinou montáž archu.
Uvidíte na výstavce ZT.
B. J.

60 ans de l'université d'économie - TAD tchèque / 60 years of the University of Economics - Special Czech postmark

...Sur ce feuillet numéroté, un timbre (7 Kč) a été utilisé, émis le 31 mai 2000, consacré alors à l'année internationale des mathématiques.
Conçu par Zdenek Ziegler et gravé par Miloš Ondrácek, ce timbre évoque le dernier théorème de Fermat qui s'énonce ainsi : l'équation xn + yn = zn n'a pas de solution pour des entiers n > 2.
Pierre de Fermat (1601-1665), le "père" de la théorie moderne des nombres, fut le mathématicien français à l'origine de ce théorème, rendu public par son fils en 1670.
Ce timbre mentionne également le nom d'Andrew Wiles, le mathématicien britannique qui a démontré ce théorème en 1995, résolvant ainsi l'un des problèmes les plus célèbres de l'histoire des mathématiques !
A noter que ce même théorème figurait également sur un timbre émis en France en 2001 pour les 400 ans de la naissance de Pierre de Fermat... http://timbredujura.blogspot.com/2014/01/60-ans-de-luniversite-deconomie-tad.html
--

--
... On this numbered sheet, a stamp (7 Kč) was used, issued on May 31, 2000, devoted to the International Year of mathematics.
Designed by Zdenek Ziegler and engraved by Miloš Ondráček, that stamp evokes the Fermat's Last Theorem, which states : the equation xn + yn = zn has no solution for any integer value of n greater than two.
Pierre de Fermat (1601-1665), the "father" of modern number theory, was the French mathematician at the origin of this theorem, published by his son in 1670.
That stamp also mentions the name of Andrew Wiles, the British mathematician who demonstrated this theorem in 1995, thus solving one of the most famous problems in the history of mathematics !
To note that this same theorem was also featured on a stamp issued in France in 2001 for the 400th anniversary of the birth of Pierre de Fermat... http://timbredujura.blogspot.com/2014/01/60-ans-de-luniversite-deconomie-tad.html
--
Eric Contesse:  http://timbredujura.blogspot.com/
--
Other link: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat 
http://metro.co.uk/2011/08/17/pierre-de-fermat-google-doodle-search-engine-honours-calculus-pioneer-116756/ 
--
Český dovětek:
Ví někdo, proč je na české známce vedle jména matematika rok 1670 (i s ohledem na další prameny uvedené v dalších odkazech?

Odlišnosti nového nákladu výplatních známek

V polovině ledna probíhal v PTC Praha a.s. dotisk některých, pro provoz potřebných, hodnot výplatních známek: Chryzantéma, Gerbera, Lidová architektura "A" a VZS - sešitek Čtyřlístek  ve službách krále (nový hologram).
Zajímavá je hodnota 2 Kč Chryzantéma (Pof. 684), která v předchozích nákladech postrádala typické informace, které jsou patrné z obrázků níže. Specializovaní filatelisté a "archiváři" je jistě ocení.
Dodávky na jednotlivé pošty jsou odvozeny od objednávek jednotlivých pošt podle stavu zásob a nejsou oznamovány.
B. J.

Nová známka: Zimní paralympiáda Soči 2014 (0798)


Nová známka: Zimní olympiáda v Soči 2014 (0797)29. 1. 2014

Moje vzpomínka na Ladislava Jirku, aneb Jak došlo k mému seznámení s panem Jirkou

Poštovní známky jsem začal sbírat asi v deseti letech. Nejprve to bylo zámoří, hlavně anglické, belgické a portugalské kolonie, na kterých se mně líbily náměty exotické fauny a flóry, které se na nich často vyskytovaly. 
Teprve později, když jsem začal v první polovině šedesátých let navštěvovat výtvarnou školu, začal jsem se zajímat i o naši známkovou tvorbu. Povšiml jsem si, že na rozdíl od těch cizokrajných známek, provedených dokonalou, ale jaksi uniformní - neosobní rytinou, je na těch našich známkách více patrný rukopis jejich tvůrců. 
Nejvíce mne po rytecké stránce zaujaly transpozice starých rytin od pana Housy a práce pana Jirky, hlavně ty s přírodními motivy, které realizoval podle návrhů Karla Svolinského. Začal jsem si je kupovat a dávat do alb.
Z grafických technik, s kterými nás tehdy na škole seznamovali, se mně nejvíce zamlouval hlubotisk. Proto jsem zatoužil, nahlédnout do dílny některého z těchto rytců. Časem jsem zjistil, že se mnou chodí do třídy Libuše Jirková, dcera pana Jirky a napadlo mne, že bych se s ním mohl seznámit jejím prostřednictvím. Začal jsem ji tedy zvát do kina, na plavecké bazény a do přírody. Chodil s ní nejen do školy ale i za školu.  A tak se stalo, že poté, co jsem si oblíbil práce pana Jirky, oblíbil jsem si i jeho dceru. (Dcera pana Housy se mnou do třídy nechodila a proto jsem se s ním seznámil až po třiceti letech).
Po nějakém čase jsem se osmělil a přišel pro Líbu až k jejímu bydlišti. A tehdy jsem pana Jirku poprvé uviděl.  Přišel otevřít, když ale zjistil, že mu chodím za dcerou, oběhli jsme spolu několikrát dům se zahradou, který obývali. Já byl vepředu, on měl ale převahu, protože držel nějaký předmět v ruce a mával jím nad hlavou. Já se ale nenechal odradit a po čase návštěvu opakoval. A tak se stalo, že když jsem jednou posekal zahradu kosou, přeházel kompost vidlemi a očesal třešeň ze žebříku, byl jsem pozván na nedělní kachnu.
Tehdy jsem poprvé uviděl jeho pracovní stůl, rydla, lupy, všechno náčiní, které k práci používal. Na zdi u pracovního stolu grafika Maxe Švabinského, kresby Karla Svolinského a Cyrila Boudy. Rád vzpomínám na večery, kdy jsme v kuchyni dlouho do noci povídali hlavně o výtvarném umění, rytině a o práci na známkách. V té době jsem již studoval na pražské Akademii výtvarných umění obor malba a grafika.
Když jsem mu jednou přišel oznámit, že bude mým tchánem a já jeho zetěm, situace s přespolním během v obvodu Prahy 6 se opakovala. Po čase se ale vše zklidnilo a mohu prohlásit, že jsme spolu vždy dobře vycházeli.
Jaromír Knotek 
--
Předneseno autorem na výstavce a autogramiádě odboru známková tvorba České pošty, s.p., 20. ledna 2014, při příležitosti uvedení známky Tradice známkové tvorby - Ladislav Jirka.
--
Na průvodní fotografii zleva Jaromír Knotek a Libuše Knotková - výtvarníci a autoři desítek poštovních známek, Marie Chábová, vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby České pošty, s.p.
--
Perfektní liniová rozkresba známky Cyrila Bouda a Ladislava Jirky z roku 1962 se objevila na novém známkovém sešitku Tradice české známkové tvorby 2014.
--
Copyright - B. J. 2014 (šíření reprodukcí jen se souhlasem zúčastněných)

Anketa o nejkrásnější známku 2013

Nezapomněli jste poslat anketní hlas do společné ankety České pošty, s.p., magazínu Práva a časopisu Filatelie? 
Uzávěrka (datum poštovního razítka) je v pátek 31. 1. 2014. Anketní lístky a podmínky ankety byly zveřejněny v první lednovém magazínu Práva a současně v první - tedy lednové Filatelii.
Účastníci ankety obdrží hodnotný suvenýr České pošty, s.p. - v závislosti na vítězné známce - buď vítěznou známku s tradičním příležitostným razítkem k anketě anebo otisk původní destičky FDC se vztahem k vítězné známce.
Další informace:
http://expo-net.blogspot.cz/2014/01/dnes-zacala-zoubkovana-hitparada-2013.html  
a především kvalitní obrázky našich poštovních známek za rok 2013: http://expo-net.blogspot.cz/2014/01/volime-nejkrasnejsi-ceskou-postovni.html 
B. J.

Stamps - wikitimbres


Chers Amis Philatélistes, Grâce à vos suggestions, le site www.wikitimbres.fr vient d'intégrer de nouvelles fonctionnalités :
Merci ! Xavier
--
PS : Merci également de continuer à nous envoyer les scans de vos collections, documents, études, cartes, premiers jours etc. Pour notre devoir d'archivage, mais aussi pour le plaisir de partager http://www.wikitimbres.fr

Jetz online! 79. Gert Müller Auktion vom 28. Februar - 1. März

Sehr verehrter Kunde, die 79. Gert Müller Auktion bietet wieder ein umfangreiches Angebot. Eine Vielzahl voluminöser und gehaltvoller Nachlässe, Sammlungen und Partien, die teils in mehreren Regalen untergebracht sind, gelangen hier zum Angebot. 
- Deutsche Kolonien, mehrere wertvolle Sammlungen, dabei eine umfangreiche Spezialsammlung Kamerun mit einem Schätzwert von über 100000,- Euro.
- SBZ Spezial, ein besonders wertvolles Angebot mit Raritäten in Hülle und Fülle u.a. aus den Sammlungen Ströh und Prof. Dr. Hubertus J. Buchheit, vorbildlich präsentiert in 2 Sonderkatalogen. Bereits der Schätzpreis dieses Sonderteils beträgt über 800000,- Euro.
- Ein umfangreiches Angebot gehaltvoller Sammlungen, Partien und Nachlässe im Millionenwert kommt auch diesmal wieder zur Versteigerung. Wir bedanken uns bei den zahlreichen Einlieferern.
- wertvolle Münzbestände, dabei mehrere Kilogramm Goldmünzen.
- Einzellose weltweit mit zahlreichen Raritäten
- SBZ, 2 Sonderkataloge mit seltenen Abarten, Briefen, Handstempeln usw. Unter anderem aus den Sammlungen Ströh und Prof. Dr. Hubertus J. Buchheit.
--
Insgesamt sind vier Auktionskataloge erschienen. Ein Nachtragskatalog wird ab Mitte Februar versendet.
Der Katalog ist ab sofort unter www.gert-mueller-auktion.de einsehbar.
Gert Müller GmbH & Co.KG
Carl-Zeiss-Str. 2
76275 Ettlingen
Tel: 07243 56174-0
Telefax: 07243 56174-29
Email: info@gert-mueller-auktion.de
--
Dear Valued Customer, The 79th Gert Müller Auction has an extensive selection to offer again this year. We have many substantial, valuable estates, collections and lots to offer, some of which fill multiple shelves. 
- German colonies, multiple valuable collections, including an extensive special cameroon collection with an estimated value of more than 100,000 Euros.
- The Soviet occupation zone, a particularly valuable selection including rarities and many items from the collections of Ströh and Prof. Dr. Hubertus J. Buchheit, attractively presented in 2 auction catalogs. The estimated value of this part is over 800,000 Euros.
- A wonderful selection of collections, lots and estates worth millions will be up for auction again. We gratefully thank our many consigners.
- Valuable coin collections, including several kilograms of gold coins.
- Single lots worldwide, including many rarities
There are a total of four auction catalogs available. 
The catalogs are available for immediate access at www.gert-mueller-auktion.de/en/index.html
--
Gert Müller GmbH & Co.KG
Carl-Zeiss-Str. 2
76275 Ettlingen
Tel: 07243 56174-0
Telefax: 07243 56174-29
Email: info@gert-mueller-auktion.de

28. 1. 2014

Vysvětlení k variantám CRI odpovědek typu Dohá


V článku "Slovenská CRI - mezinárodní poštovní odpovědka" jsme vyslovili otazník nad CRI bez a s vlaječkou státu. 
Poté jsme se obrátili na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, konkrétně Ing. Jiřího Řeholu, ředitele odboru poštovních služeb a služeb informační společnosti. Z dopisu Ing. Řeholy vyjímáme:
"... postupujeme Vám dopis Mezinárodního úřadu Světové poštovní unie, týkající se zavedení nového typu mezinárodních odpovědek schváleného 25. Kongresem SPU v Dohá a postupu při vracení odpovědek typu Nairobi. Nový typ odpovědek bude v prodeji od 1. července 2013 a jejich výměna bude ukončena 31. prosince 2017. ... Dále je připojen harmonogram pro objednávání odpovědek typu Dohá, jejich distribuci Mezinárodním úřadem a zahájení prodeje určenými provozovateli členských zemí ... Třetí přílohou je vzor nové odpovědky, a to ve variantě s s vytištěnou vlajkou příslušné země nebo bez ní...".
Vysvětlení je tedy jednoduché, každý stát prostřednictvím národního poštovního operátora, v tomto případě České pošty, s.p., mohl zvolit svoji variantu. Česká republika zvolila variantu s vlaječkou, Slovenská republika variantu bez vlaječky.
Zajímavé by bylo ještě zjistit, zda některý ze 116 států SPU, který prodával CRI typ Nairobi, se v průběhu doby nerozhodne vyzkoušet postupně obě varianty CRI Doha. To ale už je dotaz pro sběratele...
Děkujeme všem, kteří projevili zájem o informace.
B. J.
--
Další informace:
http://expo-net.blogspot.cz/2014/01/slovenska-cri-mezinarodni-postovni.html  
http://expo-net.blogspot.cz/2012/10/mezinarodni-odpovedka-cri-bude-z-ceska.html  
http://timbredujura.blogspot.cz/2013/09/nouveau-cri-et-carnet-special-congres.html  

To nejlepší z roku 2013 - analogické pohlednice

I v letošním roce bude vyhlášena nejlepší analogická pohlednice roku 2013. Každý člen Sekce sběratelů analogických pohlednic může zasílat své maxikarty (nejlépe scan nebo fotku) k nominaci do soutěže. Podmínky účasti uvádím níže. Pro připomenutí vybírám přehled nejzajímavějších maxikaret se známkami vydanými v roce 2013. 
Podmínky účasti: 
1/ cartes maximum musí být vytvořeny ze známek vydaných v roce 2013 (kat. číslo 754-794) a znehodnoceny poštovním razítkem s datem v roce 2013 
2/ cartes maximum musí splňovat pravidla FIP 
3/ obecně platí, že lepší hodnocení dostane CM s příležitostným razítkem
4/ carte maximum, která vyhraje volbu nejlepší CM roku 2013, postoupí do soutěže o nejlepší CM světa
5/ tato carte maximum se fyzicky zasílá do soutěže bez možnosti navrácení zpět, proto je nutné mít nominované alespoň ve dvou vyhotoveních.
Své výtvory zašlete na e mail kancnyr@volny.cz nejdéle do 15. 2. 2014. Po sestavení nominace budete vyzváni k volbě nejlepší z nich... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2014/01/to-nejlepsi-z-roku-2013.html
--
Pavel Kancnýř:   http://cartesmaximum.blogspot.cz/

Hommage au graveur Ladislav Jirka en Rép. Tchèque / Tribute to engraver Ladislav Jirka in Czech Rep.

La poste tchèque poursuit cette année son intéressante série consacrée à la tradition de la production de timbres-poste en République Tchèque et en Tchécoslovaquie. Son premier timbre émis en 2014 (le 20 janvier) rend ainsi hommage au graveur Ladislav Jirka (1914-1986) à l'occasion du 100ème anniversaire de sa naissance.
Ce timbre (13 Kč) figure en bas à droite sur la nouvelle jolie lettre recommandée de la poste tchèque ci-dessous, postée de Prague le 1er jour d'émission... http://timbredujura.blogspot.com/2014/01/hommage-au-graveur-ladislav-jirka-en.html
--

-- 
The Czech Post is continuing this year its attractive series devoted to the tradition of postage stamp production and design in Czech Republic and Czechoslovakia. Its first stamp issued in 2014 (on January 20) pays tribute to the engraver Ladislav Jirka (1914-1986) on the occasion of the 100th anniversary of his birth. That stamp (13 Kč) was used at the bottom right on this beautiful registered letter below mailed from Prague on the first day of issue... http://timbredujura.blogspot.com/2014/01/hommage-au-graveur-ladislav-jirka-en.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/

Nové maxikarty: rytec Ladislav Jirka a Pro štěstí

Ve druhé polovině ledna jsme se konečně dočkali prvních poštovních známek letošního roku. Již několik let vychází v úvodu roku emise Tradice české známkové tvorby, připomínající naše významné výtvarníky, kteří se v uplynulých letech podíleli na naší známkové tvorbě. Letos slaví 100. výročí od narození rytec Ladislav Jirka, který se narodil v Třemošné u Plzně. Na ryteckou dráhu nastoupil v roce 1936 do ryteckého oddělení Vojenského zeměpisného ústavu. V roce 1939 složil zkoušku do Státní tiskárny cenin, kde začal pracovat na rytinách bankovek. V roce 1948 vstoupil do známkové tvorby... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2014/01/nove-maxikarty-rytec-ladislav-jirka-pro.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/

27. 1. 2014

Novinky na filatelistickom portali www.postoveznamky.sk - Zima sa hlasi, sup do tepla k nasim pokladom

Vážení priatelia, už sa zdalo, že zima na nás tento rok zabudne a my nebudeme mať dostatok času "zašiť sa" v teple svojich knižníc a kútikov k svojim pokladom zúbkovaného typu. Našťastie už sa hlási, takže sa nebojím, že by ste opäť nezobrali do rúk všetky svoje albumy, škatule a rôzne obaly, v ktorých prebývajú nielen poklady ale aj spomienky. Veď zbieranie známok nie je len o nakupovaní papierových drahocenností, ale aj o "nakupovaní" často zaujímavých poštovo-historických a tematických informácií, ktoré sa so známkami, obálkami, poštovými lístkami alebo starými pohľadnicami spájajú. A aby sa vám toho pospájalo čo najviac... 
Dovoľujeme si vás upozorniť, že na filatelistickom portáli www.postoveznamky.sk pribudli nasledujúce novinky:
ČERSTVÉ AKTUALITY -> Články a informácie
--
Slovenská známka:
V. Jankovič: Etický filatelistický kódex Svetovej poštovej únie
Aktualizované emisné plány slovenských známok:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2014
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015
--
Známkové územia a teritoriálna filatelia:
M. Kováč: Hopeh (Chihli) a Shantung za vlády maršala Čang Cuo-lina
S. Horecký: Známkové územia - Diplomatická pošta - Zaujímavá celistvosť s otáznikmi
P. Valdner: Známkové územia - Jason Islands a Isle of Samson
P. Valdner: Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur
--
Pohľadnice:
A. Urminský: Malá škola filokartie (15): Umelecké pohľadnice
--
ČERSTVÉ AKTUALITY -> Reportáže, rozhovory, oznamy a správy:
- Personalizovaný upravený tlačový list (UTL): 20. výročie SOV - František Chmelár členom exekutívy EOV
- Cena primátora mesta Galanta 2013
- ROZHOVOR: Dostať niekoho na známku? Lobovať môže hocikto
- Slovenská pošta vydá poštovú známku k Medzinárodnému roku kryštalografie
- Výstava poštových známok 20 ROKOV SAMOSTATNÉHO SLOVENSKA v Krakove
- O slovách: Dvetisícročná Slovenská pošta
- Slovenská pošta vydáva dve poštové známky venované olympiáde a paralympiáde v Soči
ale aj jedna veľmi smutná správa:
- Smutná správa z Trenčína - opustil nás Evžen Dofek
--
... a mnoho ďalších zaujímavostí z nášho monitoringu médií, ktoré priebežne dopĺňame (aj spätne)...
... a samozrejme, priebežne aktualizujeme a doplňujeme celý obsah portálu...
Vojtech Jankovič  http://www.postoveznamky.sk/

F. Komers: Centrální a jihovýchodní Asie (Tibet, Nepál, Vietnam, Korea) ve filatelii

Zveme Vás na únorové klubové odpoledne roku 2014 s přednáškou "Centrální a jihovýchodní Asie (Tibet, Nepál, Vietnam, Korea) ve filatelii". Kdy? 6.2.2014 (čtvrtek) od 16:30 hod. Přednáší: Ing. František Komers.
Přednáška se koná v Domě PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1, ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou).
--
František Komers sám o sobě říká, že je téměř šedesát let postižený filatelií, začínal ve svých 11 letech. Vystudoval VŠE a jeho diplomová práce na fakultě zahraničního obchodu se týkala čeho jiného, než poštovních známek – “Komodita poštovní známky”. Zajímá se o přehledy a informace z celosvětové filatelie. S železnou pravidelností se vyskytuje každou středu a neděli na burze v Praze 10 (Kulturní dům Barikádníků – známá “Barča”). Jeho základní moto zní: “Ve vědění je síla.”
KF 00-15 Praha: http://www.kf0015.cz 

Poštovní muzeum slaví 95 let - ČT 1, 25. 1. 2014

Magda TROJANOVÁ, redaktorka:
Poštovní muzeum oslavilo 95. Jde o vůbec první muzeum, které vzniklo za První republiky. Tehdy ještě jako součást ministerstva pošt a telegrafů.
--
Jan GALUŠKA, bývalý ředitel Poštovního muzea:
První expozice muzea byla otevřena v Karolínu. Bylo to v prostorách, které se nacházejí pod aulou, kde se konají slavnostní promoce. Bylo to v době, kdy ředitelem muzea byl slavný český dekadentní básník Karásek ze Lvovic.
--
Magda TROJANOVÁ, redaktorka:
Muzeum se stěhovalo třikrát. Sídlilo v Karolínu i na Smíchově. Současná budova na pravém břehu Vltavy pochází ze 17. století. Říkalo se jí Vávrův mlýn. Mlýn to ale nikdy nebyl. Jen tu po staletí bydleli mlynářské rodiny. Díky unikátní výzdobě je dům kulturní památkou.
--
Jan GALUŠKA, bývalý ředitel Poštovního muzea:
V roce 1847 jej vyzdobil slavný český malíř Josef Navrátil nástěnnými malbami.
--
Magda TROJANOVÁ, redaktorka:
Muzeum bylo založeno v den, kdy vyšla první československá známka. Tedy necelé 2 měsíce po vzniku republiky. Známka podle návrhu Alfonze Muchy zobrazuje Hradčany.
--
Tomáš KAVKA, kurátor sbírek, Poštovní muzeum:
Přemýšlelo se, zda nebude použita nějaká husitská tradice, nicméně nakonec byly vybrány jako nejvhodnější Hradčany jako taková nejvíce politicky korektní, to znamená nebude urážet nikoho.
--
Magda TROJANOVÁ, redaktorka:
Samotná historie poštovnictví sahá až k roku 1526, kdy vznikla první poštovní trať. V muzeum najdete třeba jedny z nejstarších dopisů z takzvané klapačkové pošty. Ty ještě neměly známky.
--
Tomáš KAVKA, kurátor sbírek, Poštovní muzeum:
Listonoši chodili po jednotlivých větších městech, tam ta služba fungovala třeba v Praze, ve Štyrském Hradci nebo ve Vídni, a oni nesměli používat poštovní trubky, to byla věc státní služby, tak oni používali řehtačky.
--
Magda TROJANOVÁ, redaktorka:
Do této poštovní schránky lidé vhazovali dopisy na konci 19. století, ještě za Rakouska Uherska. Tyto schránky bývaly na malých městech nebo na předměstích. Muzeum má ve svých sbírkách miliony známek. Vystavuje třeba tu vůbec první, která na světě vyšla takzvanou Black Penny. Vytiskli ji v roce 1840 ve Velké Británii.
--
Tomáš KAVKA, kurátor sbírek, Poštovní muzeum:
Je to známka, která má hodnotu jedné penny, je na ní vyobrazená tehdejší panovnice královna Viktorie a ta známka vlastně odstartovala také tu tradici v zobrazování hlav panovníků.
--
Jan GALUŠKA, bývalý ředitel Poštovního muzea:
K nám do muzea přicházejí návrhy poštovních známek od všech slavných malířů a grafiků a pak také vše, co se týká toho, té tvorby poštovních známek.
--
Magda TROJANOVÁ, redaktorka:
A ten nejcennější exponát - 80 blok modrých Merkurů, prvních novinových známek světa.
--
Tomáš KAVKA, kurátor sbírek, Poštovní muzeum:
V roce 1970 byla tady ta známka z naší expozice ukradena a přes řecké velvyslanectví byl pokus ji vyvézt z republiky. Všechno ale dobře dopadlo a policie pachatele našla. Známky nevyčíslitelné hodnoty se tak vrátily zpět do muzejního trezoru. Magda Trojanová, Česká televize...
--
Ke shlédnutí v archivu na této adrese České televize: Jede poštovský pán, 25. 1. 2014
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/video/

Tradice české známkové tvorby - filatelistické okénko

Významných osobností na poštovních známkách, pocházejících z Plzně či v Plzeňském kraji působících, je dlouhý seznam. Za všechny jmenujme na známkách a dopisnicích vyobrazené postavy a tváře J. S. Koziny z Újezda, klatovského vydavatele a zakladatele České expedice V. M. Krameria, spisovatelů Šumavy K. Klostermanna a kněze J. Š. Baara, jehož bohužel dokumentuje do dnešních dnů jen razítko s Baarovým pomníkem na Výhledem, zbirožského básníka a překladatele všech shakespearovkých dramat J. V. Sládka, plánického technika a vynálezce "plzeňské lampy" Františka Křižíka, architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávku z Lužan, z Chodska pocházejícího lékaře Josefa Thomajera a spisovatele Karla Matějě Čapka – Choda, hudebního skladatele Jindřicha Jindřicha, Jaroslava Vrchlického, malíře církevních motivů Františka Sequense z Plzně, stejně jako plzeňského rodáka, výtvarníka a tvůrce slavných loutkových (animovaných) filmů Jiřího Trnky a dětské loutkové postavičky Spejbla a Hurvínka profesora Josefa Skupy. Jmény mnoha dalších, počínaje Emilem Škodou, lékařem a univerzitním profesorem ve Vídni Josefem Škodou a Karlem Slavojem Amerlingem z Klatov bychom mohli pokračovat. K největším z nich však jistě patří 2. prezident Československé republiky dr. Edvard Beneš, rodák z Kožlan. V těchto osobnostech spočívá skutečné dědictví i mezinárodní pověst Plzeňského kraje.
Plzeňské Škodovy závody a plzeňské pivovary proslavily Plzeň u nás i v celém světě. Na známkách můžeme vidět nejen pohled na areál Škodových závodů a jednotlivé strojírenské výrobky se značkou Škoda, stoletou vodárenskou věž Plzeňského Prazdroje, ale také panorama Plzně, představované na známce k výstavě PRAGA 1962 centrem města a 103 metry vysokou věží kostela sv. Bartoloměje spolu s budovou Západočeského muzea a symbolickou lahví Prazdroje. Zásobárnou vzdělaných občanů a odborníků pro plzeňské podniky a služby jsou však školy a Západočeská univerzita. V této tématické části se ke známkám a dopisnicím přidávají i otisky výplatních strojů a známky s perforovanými iniciálami zvanými PERFINY, které používaly jak plzeňské pivovary, tak i Škodovy závody.
Společnost malíře Václava Brožíka v Třemošné bude pořádat od 27. února tohoto roku výstavu k 100. výročí narození rytce známek pana Ladislava Jirky. K tomuto výročí vyšla 20. ledna známka v emisi "Tradice české známkové tvorby". Autorka návrhu této známky je dcera pana Jirky, paní Knotková. Manželé Knotkovi zapůjčili spoustu materiálů a dokumentů k výstavě. Filatelisté Klubu 03­13 z Plzně na této výstavě vystavují části ze svých sbírek, pánové ing. Emanuel Lukeš, Pavel Hausner a Vladimír Tupý. Vernisáž této výstavy bude ve čtvrtek 27. února v 18 hodin.
Plzeňský deník, 27.1.2014   http://plzensky.denik.cz/

25. 1. 2014

Rozhovor: Dostať niekoho na známku? Lobovať môže hocikto


Lobovať za podobu známky, ktorú stvárni ilustrátor či rytec, môže hocikto, tvrdí v rozhovore grafik a dizajnér známok ADRIAN FERDA. Podľa jeho slov známky medzi ľudí šíria umenie.
Kto sa dnes podpisuje pod obraz slovenských známok?
- Hlavní tvorcovia sú umelci väčšieho formátu. Väčšinou je to ešte škola Albína Brunovského, významného ilustrátora a grafika. Ale snažíme sa zapojiť mladých grafikov a rytcov. Rytectvo je technológia, ktorá sa používa už od renesancie. V prípade známok je to oceľorytina. Rytec na základe predlohy vyryje do oceľovej doštičky rozkresbovú líniu v pomere jedna k jednej. Z nej sa potom známka priamo natlačí. Dnes sa používajú skôr iné technológie, väčšinou ofset s vyšším rozlíšením. Dáva sa ako podklad a rytina je čierna kontúra...
Celý článek Stanislavy Harkotové na webu aktualne.atlas.sk: http://aktualne.atlas.sk/dizajner-slovenskych-znamok-dostat-niekoho-na-znamku-lobovat-moze-hocikto/slovensko/spolocnost/

23. 1. 2014

Zajímavá sběratelská iniciativa k otevření pošty Praha 412

První den otevření pošty 412 - Sídliště Modřany, v češtině a angličtině. Zajímavá lidová tvořivost poskládaná z písmenkového skládačky - razítka. Pražané jistě budou vědět oč jde a my to rádi sdělíme i ostatním. Předpokládám, že pamětníků je ještě hodně. Kolik bylo takových dopisnic a kdo by z ní měl radost? Spousta otazníků, které čekají na své vyřešení, tedy tečku nebo vykřičník. :)
B. J.

Poštovní minigalerie únor 2014: grafiky I. Wilda

Slovenská CRI - mezinárodní poštovní odpovědkaV karlínské Slovfile jsme zakoupili mezinárodní odpovědku (CRI) s českým námětem ve slovenské verzi. Tyto CRI budou ještě po 4 roky používány všemi členskými státy Světové poštovní unie. Cena slovenské CRI je 50 CZK. Jak je vidět, chybí vlaječka státu. Jsou možné obě varianty?
--
Další prameny: 
B. J.

22. 1. 2014

Vlastní známka k výročí poštovního bankovnictví pomůže Kontu Bariéry

Česká pošta vydala v prosinci loňského roku u příležitosti 130. výročí založení poštovního bankovnictví Vlastní známku Poštovní spořitelny a Ery, které jsou součástí ČSOB. Známka má nominální hodnotou „A“, motiv poštovního vozu, pochází z dílny známého kreslíře Adolfa Borna a nelze ji volně koupit. Unikátní známkový sešitek, který navíc vyšel v limitované edici, jde nyní do aukce. Výtěžek připadne Kontu Bariéry.


„Kromě klasických archů se známkami jsme nechali připravit také známkový sešitek, který obsahuje celkem čtyři známky – dvě vlastní známky s motivem poštovního vozu, jednu známku s kresleným logem Poštovní spořitelny a jednu známku s kresleným logem Ery. Autorem všech tří grafických návrhů je oblíbený malíř Adolf Born," vysvětluje Vlasta Dolanská, výkonná ředitelka Poštovní spořitelny. „Vlastní známky chceme využívat jako netradiční dárek pro věrné i nové klienty. Také budeme pořádat minimálně dvě veřejné aukce, jejichž výtěžek půjde na dobročinné účely," doplňuje Dolanská s tím, že první aukce se uskuteční ve spolupráci s Kontem bariéry.
Sešitek s Vlastními známkami vyšel pouze v omezeném množství. Jeho levá i pravá strana jsou přitom identické. „Banka proto nechala celý náklad sešitků ještě při výrobě v Poštovní tiskárně cenin úředně rozříznout na polovinu, čímž vznikly dva malé listy, každý se čtveřicí známek,“ uvádí ředitel odboru známkové tvorby České pošty, Břetislav Janík. Výjimku tvoří podle jeho slov jedenáct kusů sešitků, které banka ponechala vcelku. A právě ty věnovala Nadaci Charty 77. V současné době svěřila nadace první z nich časopisu Filatelie, který vypsal do konce letošního ledna veřejnou aukci. Nejvyšší z došlých nabídek pak redaktoři časopisu předají Kontu Bariéry. Více o aukci naleznete na www.kontobariery.cz
Vlastní známka Ery a Poštovní spořitelny navazuje na známku, kterou vydala loni v červnu u příležitosti 130 let poštovního bankovnictví Česká pošta. Vznikla rovněž podle výtvarného návrhu Adolfa Borna, s nominální hodnotou 20 Kč. ČSOB chce navíc v letošním roce uspořádat putovní výstavu s názvem Výstava Adolfa Borna, aneb Jak vzniká poštovní známka. Zájemci si ji budou moci prohlédnout na vybraných poštách a Era finančních centrech. 
--
Historie poštovního bankovnictví
C. k. spořitelní úřad poštovský zahájil činnost 12. 1. 1883 zásluhou ministra obchodu Felixe von Pino-Friedenthala a odborového přednosty Jiřího Theodora Cocha. Jeho pobočkami se staly poštovní úřady, což se ukázalo jako prozíravé řešení. 
Důležitost poštovního spořitelnictví si uvědomovali také tvůrci československého státu v čele s ministrem financí Aloisem Rašínem. Zejména jeho zásluhou vznikla 20. 11. 1918 Poštovní spořitelna, vybudovaná podle osvědčeného rakouského vzoru. Již v březnu 1919 spořitelní služba zanikla a počínaje srpnem téhož roku zahájil činnost Poštovní úřad šekový, který převzal úlohu ústředního platebního ústavu československého státu. Transformací z 23. 9. 1930 došlo k opětovnému zavedení spořitelní služby a obnovení názvu Poštovní spořitelna. Za Protektorátu Čechy a Morava plnila spořitelna úkoly protektorátní správy. 
Po roce 1945 se Poštovní spořitelně navrátila předválečná funkce, ale již v roce 1950 byla její činnost pozastavena a účty i majetek převedeny na Státní banku československou a ústavy lidového peněžnictví. Ty však zklamaly očekávání, a proto byly k 1. 1. 1953 přeměněny ve státní spořitelny specializované na získávání vkladů. Soustava státních spořitelen prošla v roce 1967 reorganizací, na jejímž základě se sloučily ve Státní spořitelnu, která měla monopol na vklady drobných střadatelů. K 1. 1. 1969 se Státní spořitelna rozdělila na Českou a Slovenskou státní spořitelnou, spadající do působnosti národních ministerstev financí. V této podobě rozvíjely svou činnost v období normalizace. 
Myšlenka poštovního bankovnictví byla vzkříšena po pádu socialistického zřízení. Stalo se tak 20. 11. 1990, kdy byla v objektu Poštovního muzea slavnostně podepsána zakladatelská smlouva Poštovní banky, která se k 1. lednu 1994 sloučila s Investiční bankou v Investiční a poštovní banku. Po krachu tohoto ústavu v roce 2000 se Poštovní spořitelna stala součástí ČSOB, využívající pro její služby především distribuční síť České pošty.
Petra Králová, šéfredaktorka Poštovních novin

21. 1. 2014

Historie.cs: O poště v minulosti - 25. 1. od 21:00 hodin ČT 24

Poštovní muzeum vás zve na zajímavý TV pořad, který uvede ČT tuto sobotu 25.1. od 21:00 hod. na ČT 24  v cyklu publicistického pořadu Historie.cs, díl "O poště v minulosti".

NEWS from Philasearch.com

New:
- Filatelia Monster Srl 33rd Auction
- Christoph Gärtner 27th Auction
- Schwanke 344th Auction
- Alexander Schulz 158th Auction 
--
Last call:
- Eisenhammer 83rd stamp auction
- Harmer Schau Auction
- Corinphila Veilingen 218th Auction
- 45th Auktionshaus Gut Bernstorf Auction
- Dr. Reinhard Fischer 135th Auction
- Bach 11th Mail Sale Auction
- 16th Asbit Auction
- AB Philea 315th Auction
--
Alexander Schulz 158th Auction, February 6th, 2014
Special auction sale. All lots will be sold for the highest bid (!).
the former minimum bids are only listed for information.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9094&set_auktionnr=868
--
Schwanke 344th Auction, February 7th - 8th, 2014
Including 1500 collections and 2500 single lots from the whole world from A-Z.
Particular attention deserve the special sections:
Heligoland, the. Georg D. Mehrtens collection with great rarities and Philatelic Literature, approx 700 lots
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9255&set_auktionnr=866
--
Christoph Gärtner 27th Auction, February 10-14, 2014
A diverse offer of international philately and numismatics with more than about 20,000 lots, among them over 6.000 collections.
Featuring special catalogues:
- Brazil,
- Encased postage stamps & Postage curreny notes Collection Frederic Le Noir
- Ottoman Empire Collection Ibrahim Pasha
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9081&set_auktionnr=1647
--
Eisenhammer 83rd stamp auction, January 17th, 2014
Auction with strong offer of German material and as always a large selection of lots starting at 6 Euro each.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9215&set_auktionnr=863
--
Filatelia Monster Srl 33rd Auction, February 18, 2014
international auction with strong offer issues from Germany, Austria and Italy.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9389&set_auktionnr=865
--
last call for:
--
Harmer Schau Auction, January 17th - 19th, 2014
The Worldwide auction of 1635 lots will be held in 3 sessions.
The 1st session on Friday at 6:30 p.m. will contain 365 single lots of Aerospace, and Foreign & British Commonwealth singles. It will be highlighted by 1959 Rocket Regulas II cover (one of 12 flown), China with classics, American Bank Note Die Proofs, and P.R.C., Germany including South West Africa postal history, and Japan. Commonwealth will include Indian Feudatory States.
The 2nd session on Saturday at 6:30 p.m. containing 450 Autographs and U.S.
singles will be highlighted by #318 mint pair with paste-up (PSE 1989) cert.; #386 coil line pair n.h. (PSE 2009) cert.; Confederates with Provisionals'. This will be followed by a Possessions section with better Hawaii, and Ryukyus.
The 3rd session on Sunday at 10.00 a.m. will consist of 800+ U.S. and Worldwide Collections. The U.S. "Collections & Various" of almost 200 lots begins with 8 lots estimate at $10,000 or more; "Postage and Modern Collections", grouping of "Back-of-the-Book" with a separate Revenue section; Possessions, 80 Postal History lots, Postcards and Ephemera. It will continue with 120 Commonwealth country and general collections with Great Britain; Canada & Provinces; and India & States. 380 Foreign and Worldwide collection lots feature China with a collection estimated at $30,000-$40,000; France with Colonies; Germany; and Japan. This is followed by Foreign general collections (one estimated at $20,000-$25,000, another at $18,000-$22,000). As always, the sale continues with Worldwide and Topical collections, and a Postal History section. The sale ends with Literature.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=40&set_auktionnr=856
--
Corinphila Veilingen 218th Auction, January 18th - 25th, 2014
The auction includes nearly 2800 lots, many from the Netherlands and
(former) territories as well as an extensive part all world with many interesting collections.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9252&set_auktionnr=851
--
45th Auktionshaus Gut Bernstorf Auction, January 18, 2014
45. Art- und Antiques auction of Gut Bernstorf
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9281&set_auktionnr=864
--
Dr. Reinhard Fischer 135th Auction, January 18th, 2014
International offer of stamps and coins with strong section of German issues.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9225&set_auktionnr=7827
--
Bach 11th Mail Sale Auction, Januar 19th, 2013
Large auction with focus on Switzerland
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9208&set_auktionnr=2506
--
16th Asbit Auction, January 21, 2014
Auction specialized in Danzig and Poland.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9339&set_auktionnr=861
--
AB Philea 315th Auction, January 22nd, 2014
Welcome to our International Auction (No 315), which takes place on January
22 in Stockholm. The auction contains over 4000 philatelic and numismatic lots from all of the World.  There is a good range of e.g. Scandinavia, British Commonwealth, Germany, China and much more.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9364&set_auktionnr=860
--
Pumpenmeier Auktionen 155th Auction, January 25, 2014
International auction sale with a strong section of postal history
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9216&set_auktionnr=853
--
nordphila 434th stamps mail auction, January 27th, 2014
Over 2,000 lots from various areas of philately await you! Highlights of this auction:
German States and German Empire with many high quality items, numerous Zeppelin and Catapult mail covers, German Post Offices Abroad and colonies with many rare cancellations, precursors and specialities, German occupation issues, 1945 local issues and Soviet occupation zone with many rarities, also as always well represented: France, Italy, Liechtenstein, Austria with Lombardy and Veneto, Portugal, Spain, Switzerland and the United States, numerous collections and pristine estates, interesting for collectors and dealers.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9396&set_auktionnr=859
--
Historia Auktionshaus 118th Special Auction in Meerbusch January 30th - February 2nd, 2014
Over 5.000 items including Paintings, Graphics, Furniture, Silver, China, Lamps, Glass, Varia, Collectors items, Carpets and Jewellery
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9378&set_auktionnr=867
--
Oskar Hörrle Auction - Live Auction, January 31st - February 1st, 2014
This years online picture postcard auction offers a wide range of over 2000 lots. Choose from various collection areas such as Art Nouveau, Stundentica, Christmas, Humor, Children, Militaria First and Second World War, Patriotika, various zip code areas of East and West Germany, plenty of Europe and overseas. In addition to individual lots you will also find smaller and larger bundles. Feel free to call or email to arrange a viewing appointment with us. The end time for written bids is Friday the 31st of January 2014 at 11am after that time you can participate in the live bidding.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9253&set_auktionnr=848
--
Hodam 6th Special Auction, February 3rd, 2014
The focus of this bid auction is German postal stationery of all German areas with many rare, hardly offered pieces and variations. Additionally there is a nice selection of covers from Old-Württemberg with local cancellations, including many small towns, and an extensive section of Joint issues with many rare Franking variations and a wide range of ZKD of the DDR. Many attractive opportunitys will arise with a minimum bid of 4, - Euro per lot.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9211&set_auktionnr=2511
--
Soler y Llach - Stamps and Covers of the World February 4th, 2014
2,888 lots of stamps and covers from all over the world. Featuring Japan (big section including the first issues), Brazil (Don Pedro. Cancellations collection, ex-Comelli and Alemany), Cuba (Revenue collection, Capablanca issues and Rocket Post all ex-Garcia
Frutos) and a big sellection of covers from all over the world
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9219&set_auktionnr=2510
--
Roelli-Schaer 54th Auction, February 6th - 8th, 2014
The 54th Rölli-Auction offer, once more, a wide selection of top quality international material.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9224&set_auktionnr=2509
--
32nd Stade Auction, February 8th, 2014
32nd picture postcard and philately remote and floor auction. Our current listing contains more than 20,000 lots with many postcards, a wide range of philatelic goods and many collections and bulk lots (live auction).
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=37&set_auktionnr=1445
Live auction of lots and collections on Saturday Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=10037&set_auktionnr=1446
--
41st A. Torres Worldwide Winter Postal History and Stamps Sale February 11th, 2014
Argentina, Belgium & Congo, Asia incl China, extensive British Commonwealth incl Africa, Pacific and Caribbean, Italy, Latin America, Norway, Philippines, Russia, Spain, Singapore, USA and many more. No buyers premium.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9265&set_auktionnr=857
-
Your PhilaSearch.com team
--
Impressum:
Philasearch.com GmbH
Lindenweg 1
63877 Sailauf
E-Mail: service@philasearch.com
Geschaeftsfuehrer: Franz Fedra, Wolfram Eisert, Walter Christ

16. 1. 2014

Pondělí 20. 1. 2014: co mj. na 40. výstavce odboru známková tvorba uvidíte

40. výstavka artefaktů přípravy a výroby poštovních známek - výstavka je otevřena od 14:30 hod, v 15:15 hod zahajuje program setkání s následnou autogramiádou - Praha 1, Jindřišská 14, hlavní pošta - ochoz v 1. patře nad dvoranou (naše fotografie právě ze schodiště vedoucí k 1. patru - přesně nad prodejnami odboru známkové tvorby - přepážka č. 29 a č. 30)...


... kromě účastníků z řad výtvarníků: Libuše Knotková, Miloš Ondráček a Jiří Slíva, zástupce Poštovní tiskárny cenin, a.s. uvidí návštěvníci originální návrhy - předlohy k poštovním známkám, ocelotiskové rozkresby a destičky, nátisky "Imprimatur", nerozřezané tiskové formy anebo novou dopisnici v tiskové dvouprodukci a s novým hologramem. S komplexními podklady ke každé emisi je možno se seznámit právě jen na premiérových akcích ZT.

Ukázka tiskového soutisku známek s kupóny pro známkový sešitek. Tentokráte je jiný, stejně jako známky. Ty jsou poprvé tištěny ofsetem s ryteckou liniovou rozkresbou. Protože jsou tištěny na ofsetovém stroji, není možno použít zoubkovací osnovy stroje Wifag a tím nelze použít malé kupóny. Z tohoto důvodu je sešitek o známkové pole širší.

Devítiblok známek s kupóny pro přítisky po delší době rozšiřuje nabídku poštovních známek pod názvem "Pro štěstí". Autorem návrhu známek i vtipné FDC (podle snářů  je "hovínko symbolem štěstí" je Jiří Slíva.
--
Další informace: 
B. J.

Nová emise 20. ledna 2014: Pro štěstí (Jiří Slíva) - výplatní známka s kupóny pro přítisky


Nová emise 20. ledna 2014: rytec Ladislav Jirka (Libuše Knotková / Miloš Ondráček)Podrobnosti k emisnímu plánu 2014 (leden)

1963 - Rok Ladislava Jirky

V pondělí vychází atypická tradice české známkové tvorby - rytec Ladislav Jirka (1914 - 1986). Jak vyplývá z otištěné reprodukce, v roce 1963 obdržel v hodnocení poštovních známek L. Jirka hned pět prvních cen: vybral si cenu I., II., III., IV i V. - viz vyobrazení. Je možné, že se to nikdy nikomu jinému nepodařilo, ale kdo ví. A kdo ví, mohl by se s námi o informace podělit :)
B. J.

15. 1. 2014

Napříč světem díky pohlednicím. Objevte kouzlo Postcrossingu


...Poznávat cizí země a nové lidi i jinak než s batohem na zádech a zároveň využít poštovní schránku, kterou v současné době plní spíše účty a reklamní letáky než dopisy. S takovou ideou pracuje projekt Postcrossing, kterému propadá stále více "pasivních" cestovatelů...
--
Více než 21 milionů pohlednic
... Největší radost jí prý udělají obrázky z Japonska nebo Číny a je ráda, když ke vzkazu odesílatel připojí i pár vět ve své mateřštině s překladem. "Na pohledy jsem si zvykla už dále nereagovat, ale s několika lidmi z Japonska si píšu pravidelně, protože se tam v létě chystám jet," říká studentka.
Za necelé dva roky, co se do projektu zaregistrovala, poslala a dostala prý už několik stovek pohlednic. "Většinou posílám obrázky Prahy nebo Plzně, ale záleží na tom, co kdo preferuje. Mnoho lidí chce posílat jen pohlednice se zvířaty nebo květinami. Já jsem nejvíce vděčná za pohledy málo obvyklých míst z dané země," popisuje studentka...
Celý článek - zdroj: http://cestovani.lidovky.cz/napric-svetem-diky-pohlednicim-objevte-kouzlo-postcrossingu-pu8-/aktuality.aspx?c=A140114_121902_aktuality_vsv

14. 1. 2014

Hommage à Rudolf Pernický en Rép. Tchèque / Tribute to Rudolf Pernický in Czech Rep.

Le 21 décembre 2013 a été dévoilé un monument rendant hommage à Rudolf Pernický (1915-2005), un des héros tchécoslovaques de la lutte contre les Nazis puis les communistes, ayant sacrifié une grande partie de sa vie à la liberté de son pays.
Ce même jour, le bureau de poste n° 6 de Prague a mis en circulation une flamme illustrée spéciale consacrée à cet évènement ("odhalení pomníku" signifiant "dévoilement d'un monument").
C'est cette flamme qui a été appliquée sur cette lettre ci-dessous. Slavek a utilisé un timbre (25 Kč), émis le 15 septembre 2010, faisant partie d'une série courante consacrée à des fleurs, l'iris ici...   http://timbredujura.blogspot.com/2014/01/hommage-rudolf-pernicky-en-rep-tcheque.html
--
--
On December 21, 2013 has been unveiled a monument honoring Rudolf Pernický (1915-2005), one of the Czechoslovak heroes of the struggle against the Nazis and the Communists, who sacrificed much of his life to the freedom of his country.
That same day, the Post Office No. 6 in Prague has released a special pictural cancellation dedicated to this event ("odhalení pomníku" meaning "unveiling of a monument").
It is that cancellation that was applied to the letter below.Slavek has used a stamp (25 Kč), issued on September 15, 2010, being part of a definitive series devoted to flowers, an Iris here....
http://timbredujura.blogspot.com/2014/01/hommage-rudolf-pernicky-en-rep-tcheque.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/

Náš tip: Neobvyklé cesty obyčejného PF


Vánoční idyla loňské služební celiny (CSO 10) prošla "jednoduchou" procedurou zjišťování odesílatele, když se adresát na adrese nenašel. Přepisovat všechna razítka je zbytečné, protože kliknutím na obě strany obálky je vše zřetelně čitelné. Jméno a příjmení jsme znečitelněli. Poštovní doklad, jakých moc nevidíte.
B. J.

Nové známky na výstavce 20. ledna (tentokráte v pondělí)

Srdečně Vás zveme na 40. výstavku odboru známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána v pondělí 20. ledna 2014 v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vycházejí 20. 1. 2014. U přepážek č. 29 a č. 30 si můžete zakoupit známky a FDC pro následnou autogramiádu.
--
- Příležitostná známka „Tradice známkové tvorby: Ladislav Jirka, rytec (1914-1986)“, nominální hodnota 13,- Kč, autorka Libuše Knotková, rytec Miloš Ondráček. 
- Výplatní známka s kupony pro přítisky „Pro štěstí“, nominální hodnota A (13,- Kč), autor Jiří Slíva.
Účast přislíbili: manželé Knotkovi, Miloš Ondráček a Jiří Slíva.
Program:
14:30 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:15 hod. zahájení s autory
16:30 hod. ukončení akce
Prosíme, přizpůsobte počet svých materiálů pro autogramiádu tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora!
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617