28. 11. 2015

ABPS Exhibitions, Congress and International Newsletter, December 2016

This is an update, including entry forms for Spring Stampex, which is closing soon, and for the FIP exhibition in Taipei next year.
ABPS Exhibitions and International Committee
Our Next National Exhibition
Deadline for receipt of application forms is 17th December 2015
Spring Stampex: 17th to 20th February 2016
A full national exhibition with all classes and the Seven Nations Challenge.
See the Rules and Entry Form https://gallery.mailchimp.com/6d7d48ed66868337b2bb168aa/files/ABPS_Spring_Stampex_2016_Rules.pdf
--
Forthcoming International Exhibitions
Deadline for receipt of application forms 28th February 2016
For IREX and Literature Forms please see:
http://taipei2016.post.gov.tw/post/taipei2016/en/download.jsp
Taipei 2016 21st to 26th October 2016 FIP Patronage FIAP Auspices
PHILATAIPEI 2016 World Stamp Championship and Exhibition
Taipei World Trade Centre, Exhibition Hall 1.
--
See the entry form at
https://gallery.mailchimp.com/6d7d48ed66868337b2bb168aa/files/Philataipei__Exhibit_Application_Form.pdf

Poštovní věstník ČTÚ 14 / 24. 11. 2015


http://www.ctu.cz/cs/download/vestniky/rok_2015/pv_14_2015.pdf

350 years of the Royal Tapestry Manufacture of Aubusson, France / 350ème anniversaire de la Manufacture Royale de tapisserie d'Aubusson

Depuis plus de 500 ans, la région d'Aubusson (Creuse) est réputée pour son savoir-faire unique en matière de tapisserie, à travers des thèmes gravitant souvent autour de représentations de personnages (religieux, historiques ou mythologiques) et une technique des lissiers avec un niveau de détail remarquable.
Depuis 2009, la tapisserie d'Aubusson est inscrite par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
En 1665, Colbert, ministre des finances de Louis XIV, accorde le statut de Manufacture Royale aux ateliers de tapisserie d'Aubusson, la même année que la création de la Manufacture Royale de glaces de miroirs à Saint-Gobain (Aisne)... http://timbredujura.blogspot.com/2015/11/350-years-of-royal-tapestry-manufacture.html
--

--
For over 500 years, the French region of Aubusson (Creuse) is famous for its unique expertise in the field of tapestry, through themes often involving representations of characters (religious, historical or mythological) and a technique used by local weavers with a remarkable level of detail.
Since 2009, the Aubusson Tapestry is inscribed by UNESCO on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.
In 1665, Colbert, finance minister of king Louis XIV, founded the Royal Tapestry Manufacture of Aubusson, the same year as the creation of the Royal Mirror-Glass Factory in Saint-Gobain (Aisne)... http://timbredujura.blogspot.com/2015/11/350-years-of-royal-tapestry-manufacture.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Věstník České pošty 25. 11. 2015

27. 11. 2015

Výstava Praha Husova a husitská

Výstava ve spolupráci  s Poštovním muzeem.
B. J.

23. 11. 2015

Vlastní známky v běžné korespondenci

Stále častěji se v korespondenci prosazují v Česku tak zvané "vlastní známky", které svět ovšem spíše zná pod jménem "personalizované známky". O tom svědčí velký zájem o kruhové českobudějovické známky - viz reprodukce nahoře.
Méně známé jsou hlavně v této chvíli vlastní známky distribuční společnosti GECO. Ta si k 25. jubileu, které nastane v roce 2016,  již v roce 2015 objednala dosud největší produkci vlastních známek. Jak je zřejmé z reprodukce - viz níže, využila obě obdélníkové varianty - archové (VZ TL) vlastní známky i sešitkové vlastní známky (VZS).
Je na jedné straně škoda, že poštovní úřednice za přepážkou nevěnovala přílišnou pozornost doporučené zásilce a přelepila R nálepkou vlastní známky, i když by se R nálepka pohodlně vešla dolů pod "apost" a dlužno dodat, že ani nedostatek času jí pravděpodobně neumožnil otisknout razítko perfektněji. Na druhé straně vznikla zajímavá provozní celistvost, které mají pro sběratele dokladů poštovního provozu velmi silné "kouzlo nechtěného".
Vlastní známky, které vydavatel a pošta umožnila vytvářet od roku 2012 - prakticky bez reklamy "ústním podáním" - dosáhly již vysokých objemů prodeje, v tržbách přesahujících 20 mil. Kč.
Děkujeme za velmi pěkné ukázky použití VZ a přejeme filatelistům co nejvíce takovýchto zásilek pro potěchu i pro exponáty.
B. J.

CM - Lichtenštejnská digitálně vystřihovaná grafika

Velmi pěknou analogickou dopisnici nám poslala velmi pravidelná (20ti letá návštěvnice Jana M.) velmi pravidelných výstavek Známkové tvorby České pošty.
Na reprodukci je "digitálně vystřihovaná grafika" lichtenštejnské známky. Jedna z nich se umístila na čelním místě v jedné z předchozích anket světové ankety o nejkrásnější známku WIPA Vídeň.
Potěšilo nás, že tyto pěkné ukázky generují návštěvníci pravidelných akcí pošty.
Děkujeme!
B. J.

22. 11. 2015

Obálky k vlastním známkám

Další a další variace k 750 letům Českých Budějovic přichází. Za tento pozdrav děkujeme ing. Korandovi. Na reprodukci je jedna z vlastních kruhových známek na "pseudo obálce dne vydání" - ty smí oficiálně s názvem "FDC" vydávat pouze Česká pošta. 
Tyto obálky však označení FDC nenesou a přitom pěkně dokladují výročí města a vydání vlastních známek - ostatně byly skutečně vydány k zahájení prodeje známek v Českých Budějovicích dne 11. listopadu 2015.
Děkujeme.
B. J.

18. 11. 2015

Vítězná FDC 2014 - první vítězové jsou manželé Knotkovi a rytec Srb

V prvním ročníku Ankety České pošty, s.p. a časopisu Filatelie "Nejkrásnější obálka dne vydání" za rok 2014 vyhráli manželé Libuše a Jaromír Knotkovi. Akce byla vyhodnocena v Den české filatelie v Poštovním muzeu. Bohužel nemáme fotografie z akce a prosíme proto o kohokoliv, kdo má akci zdokumentovanou o zapůjčení originálů k oskenování anebo o zaslání digitálních fotografií: janik@bretislav.eu 
Viz: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/znamky/prehled-znamek?p_p_id=Philatelyportlet_WAR_Philatelyportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Philatelyportlet_WAR_Philatelyportlet_id=4230&_Philatelyportlet_WAR_Philatelyportlet_page=2&_Philatelyportlet_WAR_Philatelyportlet_struts.portlet.action=%2Fview%2FdetailZnamka&_Philatelyportlet_WAR_Philatelyportlet_struts.portlet.mode=view
Manželé Knotkovi vyhráli s jednou z FDC Ochrana přírody: Všichni účastníci ankety, kteří reagovali na originálních anketních lístcích obdrželi originální tisk ocelotiskem z plochy - reprint předmětné vítězné FDC. V pravém rohu je natištěný kašet manželů Knotkových a rytce Martina Srba, v levé části nad originálním tiskem jsou popisy emise.
Na reprodukci jsou podepsáni všichni tři autoři: výtvarníci L. a J. Knotkovi a rytec M. Srb.
B. J.

16. 11. 2015

Madrid: Česká pošta získala mezinárodní ocenění za aršík – Chrám sv. Víta

Porota světové soutěže NEXOFIL v Madridu rozhodla o tom, že jedna z nejkrásnějších známek světa v deseti různých kategoriích je aršík vytvořeným kombinovaným tiskem*) za rok 2014 – Chrám sv. Víta. Prestižní soutěž je pořádána každoročně pod patronátem španělského krále. Výsledky zazněly v pátek 6. listopadu 2015 v Královské mincovně v Madridu.
Vloni Česká pošta získala zlaté ocenění v Madridu za společný aršík se Slovenskem, Vatikánem a Bulharskem: http://expo-net.blogspot.cz/2014/12/ceske-znamky-ziskaly-opet-zlate.html k oslavám příchodu Cyrila a Metoděje.
Zájemci o aršík  Chrám sv. Víta si jej mohou objednat v eShopu České pošty...
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-ziskala-mezinarodni-oceneni-za-nejkrasnejsi-arsik-chram-sv-vita
--
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz
--
*)
kombinovaný tisk znamená variantu ofsetu a hlubotisku: na vytištěnou čtyřbarevnou ofsetovou předlohu (CMYK) je dotištěna většinou kreslící barva, zhotovená ocelotiskem z plochy
Pozn.: B. J. 

14. 11. 2015

Maxikarty k vlastním známkám Českých Budějovic

Pěknou řádku maxikaret vytvořil Martin Hlavatý k nedávno vydaným vlastním známkám 750 let města České Budějovice., TL vlastních známek - 750 let města České Budějovice - více info o prodeji na http://www.milanbinder.cz/index.php/vlastni-znamka
Martin si dal skutečně práci a vyhledal několik pohlednic, které připomínají jednotlivé motivy, zachycené na poštovních známkách. Výtvarně velmi povedené známky kruhového tvaru obzvlášť pěkně vynikly na dobových malovaných pohlednicích:
--
Pro otisk příležitostného razítka, používaného k vydání známek, si Martin zajel do Českých Budějovic. Vznikl tak velmi pěkný výběr maxikaret, zachycujících tuto událost... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2015/11/maxikarty-k-vlastnim-znamkam-ceskych.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

Vyšla Filatelie 11/2015

Informace SČF jako příloha Filatelie:

I. Leiš: Šumavou za poštovní historií

... Šumava, jedna z nejkrásnějších oblastí naší vlasti, tvoří přirozený val na jihozápadě Čech, jejichž byla vždy součástí. I v této drsné, ale překrásné krajině žili lidé, a nebylo jich málo. Tento region kdysi žil plnohodnotným společenským hospodářským a kulturním životem, jejichž součást byly i poštovní služby. Oblast však prošla historicky velkými změnami. Po odsunu německých obyvatel po II. světové válce, došlo ke zničení mnoha obcí a samot. V obcích často lehly popelem kostely a další významné budovy. Památná místa byla srovnána se zemí. Na zrušených hřbitovech se postavily mohutné hotely. Turistická místa jako mávnutím proutku ztratila svou klientelu a přístup k nim byl zamezen závorami a lidskou ostrahou. Dnes jen stromořadí, základy domků a remízky nám připomínají, že zde bylo lidské osídlení. Navíc vzrostlé lesy zaplnily prázdná místa... http://www.kf0015.cz/?p=33839
--
KF 00-15 Praha: http://www.kf0015.cz/
--

Cartes Maximum: Bedřich Housa

... Známek, které za více jak šedesátiletou spolupráci s poštou vytvořil, se počítá na více jak čtyři sta realizací. My si prostřednictvím analogických pohlednic připomeneme alespoň některé z nich... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2012/04/bedrich-housa-86-let.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

13. 11. 2015

Fenomén Matchbox - přednáška v Poštovním muzeu

Vážení, posílám pozvánku na akci, která se koná 19. 11. 2015 od 16.00 v Poštovním muzeu. Nepochybuji, že to bude příjemné povídání o fenoménu Matchbox/ Angličáků.
Přednáška doplní běžící výstavu https://www.postovnimuzeum.cz/-/vaclav-zapadlik-znamky-s-vuni-benzinu
Případně jistě budete vědět komu pozvánku dále přeposlat...
--
PhDr. Jan Novotný
ředitel Poštovního muzea
novotny.jan@cpost.cz
+420 222 315 595
+420 605 225 105
www.postovnimuzeum.cz
Česká pošta, s.p.
Poštovní muzeum
Nové mlýny 1239/2
110 00 Praha 1

12. 11. 2015

Vytvořte si maxikartu

Přinášíme ukázku maxikaret*), které si může každý filatelista i nefilatelista sám vytvořit podle svého vkusu v Rožmitále pod Třemšínem. Tyto sběratelské kousky budou mít jednou docela velkou hodnotu, a když ne – tak budou alespoň připomínat jubilejní rok 2015, kdy jsme slavili dvojí výročí J. J. Ryby a 150 let rožmitálské pošty.
Pohlednice jsou o víkendech k dostání ve Cvokařském muzeu, poštovní známka v informačním středisku a příležitostné razítko pouze do 31. prosince letošního roku na rožmitálské poště.
*) Vytváření a sbírání maxikaret je oficiálně celosvětově uznaný filatelistický obor. Podmínkou pro uznání maxikarty je, že pohlednice, známka i razítko musí mít stejný či alespoň příbuzný motiv.
Více zde: http://www.staryrozmital.cz/news/vytvorte-si-maxikartu/

Fotoreportáž z 65. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 11. 11. 2015

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 11. 11. 2015 uskutečnila 65.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydané poštovní známky, vlastních známek, FDC a razítek na FDC a také příležitostné dopisnice, které vyšly 11. 11. 2015. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... http://www.kf0015.cz/?p=33746

25 years of German Unity - philatelic items from Sindelfingen 2015 / 25 ans d'unité allemande - souvenirs de Sindelfingen 2015

... Comme les années précédentes, la poste tchèque était présente lors de cette exposition philatélique de Sindelfingen et a mis en circulation pour l'occasion (comme elle le fait depuis quelques années) une carte spéciale pré-timbrée (tarif permanent "E" pour un envoi jusqu'à 50g en Europe, soit 25 CZK actuellement).
Conçue par Irena Vyčítalová, cette carte (tirage : 2500 exemplaires, prix de vente : 30 CZK), envoyée de Prague le 29 octobre 2015, reprend en haut à droite l'illustration d'un timbre tchécoslovaque (diligence postale sur le Pont Charles) émis en 1966 lors d'une exposition philatélique à Prague.
Cette carte, comportant la mention "PostFila Prag" (la branche "Philatélie" de la poste tchèque), inclut une illustration à gauche, inspirée d'images anciennes, montrant un chien devant une porte... http://timbredujura.blogspot.com/2015/11/25-years-of-german-unity-philatelic.html
--


--
As in previous years, the Czech Post was present at this philatelic exhibition in Sindelfingen and put into circulation for the occasion (as it was done in recent years) a special prepaid card (permanent rate "E" for a shipment up to 50g in Europe, currently 25 CZK).
Designed by Irena Vyčítalová, this card (print run : 2,500 copies, selling price : 30 CZK), sent from Prague on October 29, 2015, is including (top right) the illustration of a Czechoslovak stamp (postal stagecoach on the Charles Bridge) issued in 1966 at the occasion of a stamp exhibition in Prague.
This card, including the mention "PostFila Prag" (the Czech Post "Philately" special department), is featuring an illustration to the left, inspired by ancient images, showing a dog in front of a door... http://timbredujura.blogspot.com/2015/11/25-years-of-german-unity-philatelic.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Poštovní muzeum vystavuje nejcennější známku

Pokud přemýšlíte, co podniknout o svátečním 17. listopadu, Poštovní muzeum v Praze má pro vás jedinečný tip i na tento den volna. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout tzv. Modrého Merkura, tedy unikátní bloček osmdesáti rakouských novinových známek z roku 1851, který filatelisté označují jako středoevropského Modrého Mauricia.
S trochou nadsázky lze říci, že ještě před několika desítkami let znal Modrého Merkura v naší zemi snad každý. 17. března 1970 se totiž stal obětí krádeže v bývalém klášteře beuronských benediktinek Zvěstování Panny Marie u kostela sv. Gabriela v Praze na Smíchově. Rozsáhlé policejní vyšetřování, které se vzápětí rozběhlo, skončilo naštěstí úspěšně. Pachatelé byli dopadeni a aršík prvních novinových známek světa se nepoškozený vrátil již 24. července téhož roku do muzea. O případu podrobně referovala téměř všechna média, například Svět v obrazech z 12. května 1970 vyšel s titulním listem Loupež v Poštovním muzeu. Téma volně zpracoval spisovatel Vladimír Houška v knize Merkur nese smrt, vydané v roce 1972 nakladatelstvím Naše vojsko, a která se stala námětem filmu Osud jménem Kamila, natočeného režisérem Petrem Schulhoffem o dva roky později.
Veřejnost měla od té doby možnost spatřit unikátní známku spíše sporadicky. Současná ojedinělá možnost shlédnout osmdesátiblok modrých Merkurů byla zahájena u příležitosti IX. dne české filatelie, který každoročně pořádá Poštovní muzeum ve svých prostorách ve spolupráci se Svazem českých filatelistů a časopisem Filatelie a potrvá až do 20. listopadu 2015. Poštovní muzeum současnou výstavou zahájilo prezentaci vzácných exponátů v nové trezorové vitríně, kterou se podařilo zakoupit díky dotaci Ministerstva kultury.
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz
--
Vystavený 80ti blok modrých Merkurů: http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=504&lng=CZ

10. 11. 2015

Náklady nových poštovních známek

Zítra se koná výstavka Známkové tvorby České pošty - viz: http://expo-net.blogspot.cz/2015/11/znamkova-tvorba-zve-na-65-vystavku-na.html

Upřesňujeme náklady nových poštovních známek a celin:
Příležitostná poštovní známka Jan Opletal vychází v nákladu 1 mil. ks známek.
Dopisnice k výročí společnosti Laurin & Klement vychází v nákladu 3.000 ks.
Zveme Vás na výstavku.
B. J. 

Tribute to figure skater Ája Vrzáňová in Czech Republic / Hommage à la patineuse Ája Vrzáňová en République Tchèque

Elle devint ensuite consultante et juge de patinage artistique et n'est retournée à Prague qu'en 1989 après la Révolution de Velours et 40 ans d'exil...
A l'occasion d'une réunion à Prague de l'association philatélique tchèque "Olympsport" ayant pour thématique le sport et les jeux olympiques, une flamme postale a été émise le 17 octobre 2015 en hommage à Ája Vrzáňová.
C'est cette flamme, incluant son portrait et ne mentionnant curieusement que son titre mondial de 1949 ("krasobrusleni" signifie "patinage artistique" en tchèque), qui a été apposée sur la lettre ci-dessus. 
Le timbre utilisé ici (snowboarder) a été émis le 5 février 2014 à l'occasion des jeux olympiques d'hiver de Sotchi.
A noter qu'Ája Vrzáňová n'a pas été la seule athlète tchécoslovaque à avoir été championne du monde puisqu'Ondrej Nepela (originaire de Slovaquie) a été également champion du monde à 3 reprises (1971, 1972 et 1973)... http://timbredujura.blogspot.com/2015/11/tribute-to-figure-skater-aja-vrzanova.html
--

--
She then became a consultant and judge of figure skating and returned to Prague only in 1989 after the Velvet Revolution and 40 years of exile...
At the occasion of a meeting in Prague of the Czech Philatelic Association "Olympsport", specialized in sport and Olympic Games topics, an illustrated cancellation was issued on October 17, 2015 in order to pay tribute to Ája Vrzáňová's career.
It is that cancellation, including her portrait and curiously mentioning only her world title of 1949 ("krasobrusleni" meaning "figure skating" in Czech), which was applied to the letter above. 
The stamp used here (a snowboarder) was issued on February 5, 2014 on the occasion of the Olympic Winter Games in Sochi.
To note that Ája Vrzáňová was not the only Czechoslovak athlete to have been world champion as Ondrej Nepela (from Slovakia) was also world champion three times (1971, 1972 and 1973)... http://timbredujura.blogspot.com/2015/11/tribute-to-figure-skater-aja-vrzanova.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--