28. 4. 2019

Výstavka známkové tvorby 24. 4. 2019: Jak se stal ledňáček říční naším národním ptákem

Organizace Post Europe, která každoročně vyhlašuje společné téma na poštovní známky pro všech 49 evropských států sdružených v této organizaci, vyhlásila na rok 2019 námět Národní pták daného státu. Když nám byl zadán tento úkol, začal jsem se pídit po tom, který z našich opeřenců je oním vyvoleným.
Zjistil jsem, že v mnoha státech naší planety proběhla anketa na toto téma v rozličných podobách. Někdy to bylo celostátní referendum organizované ornitology a vysílané televizí, nebo ankety vyhlášené redakcemi odborných, či populárně naučných tiskovin. S výsledky se může každý seznámit na internetu. Jenom na Wikipedii je uvedena více než stovka států se zvolenými druhy. Naše republika i Slovensko mezi nimi bohužel chybí. Většina občanů ví, že u nás proběhla anketa Největší Čech odvysílaná televizí, v časopisu Reflex soutěž o nejvýznamnějšího vědce, fotografa, spisovatele atd.
Soutěž o volbu našeho Národního ptáka však u nás bohužel neproběhla. Zbývaly tedy dvě možnosti - buď oznámit, že anketa tohoto druhu se u nás nekonala a nebo zvednout onu hozenou rukavici a s pomocí našich přátel - ornitologů narychlo vybrat druh pro náš stát charakteristický a národem oblíbený. Neměl by to však být opeřenec, kterého si již zvolili občané jiných států a tím byla volba velmi ztížená.
Když jsme jako mladí výtvarníci začínali  koncem sedmdesátých let ilustrovat přírodovědné knihy pro nakladatelství Artia, spolupracovali jsme tehdy, i v letech následujících s řadou předních odborníků - ornitologů. Většina z nich již ale není mezi námi a nebo si užívají důchodu kdesi na venkově. I mezi mladšími ornitology máme ale přátele a známé. S výběrem nám nejvíce pomáhal Jiří Hrubý, člen České ornitologické společnosti. On sám svá pozorování publikuje v odborných časopisech a je překladatelem ornitologické  literatury i beletrie z angličtiny. Když se ale několikrát pokoušel kontaktovat pražské ústředí ČOS, nikdo na naši prosbu nereagoval. Čas kvačil, tak jsme se obrátili na Agenturu ochrany přírody a krajiny, která již řadu let jmenuje ptáka roku. Dostali jsme odpověď, že doporučují slavíka modráčka tundrového a preferovat je třeba čírku modrou a pěvušku modrou.
To se nám ale nezamlouvalo, protože navrhované druhy nesplňovaly kritéria pro tuto soutěž uvedená. Měl by to být především pták "pozitivní", národem milovaný, všem známý, i když ne úplně běžný. Nejlépe pobývající u nás celoročně, svým způsobem vzácný, chráněný. Pokud možno pěvec, i když ne nutně a měl by být barevný - výtvarně zajímavý.
Nebylo tedy jednoduché takového představitele vybrat. Z evropských států Rakousko zvolilo vlaštovku, Belgie poštolku, Dánsko labuť. Maďarsko raroha velkého, Itálie vrabce, Lotyšsko konipasa bílého, Lucembursko králíčka ohnivého, Norsko skorce vodního. Kosa si vybralo Švédsko, čápa černého Bělorusko, čápa bílého Polsko atd.
Nám se zamlouval dudek, toho již ale "uchvátil" Izrael. (Na známce emise EUROPE - Hudební nástroje v roce 2014 byly naším národním hudebním nástrojem dudy, takže by tu byla jistá souvislost).
Sýkora modřinka je téměř národní pták Anglie, ale zvítězila tam červenka, takže sýkora připadla Irsku a Skotsko má orla skalního. Protože většina ptáku migruje, bylo mnoho u nás se vyskytujících druhů, které přicházely v úvahu, "rozebráno" i státy mimoevropskými.
Došlo i na humor, když jsem jako našeho národního ptáka navrhl některého z netopýrů. Odborníci návrh zamítli s tím, že prý nemají peří. (Přitom jsou chránění, dobře létají a jsou naším lidem velmi oblíbení.) Začali jsme tedy sepisovat druhy dosud nezadané. Cituji z dopisu J. Hrubého: Z kandidátů vyřazuji hašteřivého špačka, sojku práskačku a straku zlodějku, protože jsou nositeli typických nepěkných českých vlastností. Zápornou hrdinkou je i kukačka, která odkládá mláďata do bejbyboxů. Nezdá se mi ani dlask - vypadá tlustě a líně. Brhlík i ťuhýk mají lupičskou masku. Vyhazuji poláka, protože český národní pták přeci nemůže být Polák! Střízlík evokuje drobnost až malost a vrána s havranem jsou moc hřbitovní. Z této zkrácené citace je zřejmé, že volba našeho národního ptáka připomínala boj o novou podobu naší národní hymny!
Když jsem již posté zíral do seznamů národních ptáků, problesklo mně hlavou, že nikde není ledňáček, onen démant mezi našimi ptáky, jak ho nazývají básníci. Ihned jsem volal J. Hrubému a ten se zeptal: "Četl jsi můj poslední email?" Zapnul jsem tedy počítač a četl: "Jak tak pořád koukám na ty seznamy - ani jeden ledňáček!!? Jak je to možný!?  Pták velmi pozitivní, pilný rybář, ale není vnímán jako vrah, což jsou dravci, kormoráni a agresivní volavka..."
Téměř současně jsme tedy objevili nepřítomnost ledňáčka mezi velkým množstvím již vybraných, zvolených druhů. Ledňáček splňuje kritéria ankety ve všech bodech. Není snad u nás člověk, který by neobdivoval jeho vzhled, vyskytuje se téměř všude na našem území a přitom je vzácný. Mnoho lidí ho za celý život v přírodě nespatřilo, ale zná ho.  Velká část jedinců u nás přezimuje, takže se vyskytuje celoročně, atd. Naši přátelé z Krkonošského národního parku nás spojili s tím nejpovolanějším - ředitelem ČSO RNDr. Jiřím Flouskem, který je v KRNAPu zaměstnán. Jemu se volba ledňáčka velmi zamlouvala. Poukázal i na jeho spojitost s našimi dějinami - (pověst o Václavu IV. a lazebnici Zuzaně).  Když jsem si posteskl, že jsme ledňáčka zobrazili již v roce 2008 na aršíku Třeboňsko, byl to on, kdo nám poradil, abychom ho nakreslili tentokrát v zimní krajině u vodopádu. Když v zimě rybníky a řeky zamrzají, stahuje se za potravou do vyšších poloh, k horským bystřinám. Byl kdysi pozorován i u Mumlavského vodopádu.
Následovalo období skicování, komponování do formátu známky, řešení typografie a následné provedení návrhu známky, obálky FDC a razítka. Teprve potom, když bylo vše vyhotoveno a schváleno, dozvěděli jsme se, že v minulém roce proběhl na Facebooku  pokus o anketu Národního ptáka, které inicioval jistý René Ptáček. Na internetu uvádí, že soutěž byla ukončena z důvodu nedostatečného zájmu. (?) Já se na Facebooku ani jiných sociálních sítích nepohybuji a tak mně tato skutečnost zůstala utajena. Ve hře tam bylo šedesát u nás se vyskytujících ptáků a já s radostí uvítal, že ledňáček se mezi nimi umístil druhý, hned za sýkorou modřinkou. A ta je pro reprezentaci ptákem až příliš běžným. Je po koňadře druhým nejběžnějším druhem sýkorek a byla již přidělená Irsku. Takže si myslím, že ledňáček je důstojným reprezentantem naší krásné vlasti. Že volba byla správná.
Nevím jak projev zakončit, tak použiji na závěr poslední verše Filatelistické hymny, kterou jsem před lety složil:

Když za okny je mráz
anebo venku lije,
lepší nežli souložení
je filatelie“.
Jaromír Knotek
Fotoreportáž ZDE.

Fotoreportáž ze 114. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 24. 4. 2019

Ve středu 24. 4. 2019 se v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) konala 114. výstavka přípravy tisku vydávaných poštovních známek, kterou uspořádalo samostatné oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Jednalo se jen o jednu poštovní známku – EUROPA Národní ptáci – Ledňáček říční. Na výstavce jsme si mohli prohlédnout výtvarné návrhy uvedené známky, dále pak tiskový arch s imprimatur, otisky rytin na FDC, nátisky s imprimatur a finální produkty.
V tomto roce připravila Česká pošta pro děti a mládež příruční albíčko POZNÁM ZNÁMKY s několika zajímavými aktivitami. “Albíčko” představil Martin Holý. Dále byly vystaveny ukázky příležitostných razítek (Den zvoníků, Jsme s vámi – NOTRE-DAME a razítko “Nejkrásnější poštovní známka roku 2018”).
O inspiraci k provedení návrhu na známku “EUROPA Národní ptáci – Ledňáček říční“ hovořili její autoři Jaromír a Libuše Knotkovi. K práci Poštovní tiskárny cenin Praha na přípravě tisku známek se vyjádřil p. Martin Sochůrek. Na fotografiích je zachycen celý průběh výstavky (zahájení, ukázky známky a autogramiáda). Fotoreportáž pro nás pořídil Ing. Tomáš Chudoba: https://www.kf0015.cz/?p=55293

P. Záruba: Pozvání do světa aerofilatelie a letadel

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout naši další klubovou schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 16 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (Život 90, z.ú.), v Praze 1, ulice Karoliny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou, mapku najdete na https://www.kf0015.cz/?page_id=328), jejíž součástí bude přednáška Dr. Petra Záruby "Pozvání do světa aerofilatelie a letadel", jak jsme také již informovali mj. na klubovém webu na stránce https://www.kf0015.cz/?p=55264. Přednáška začíná v 16.30 hod.

Vítáni jsou všichni zájemci o filatelii, vstup volný. Jako obvykle bude pro účastníky připravena káva, čaj a minerálka.
Členové klubu si budou moci vyzvednout připravené novinky u správce novinkové služby a hospodáře p. Jana Všetečky.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s., zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

Anketa 2018 byla vyhodnocena

Slavnostní vyhlášení bude provedeno v polovině května v Poštovním muzeu.

Nová razítka na listovních zásilkách

Poštovní noviny 26. 4. 2019

Slovensko: 75. výročí Mezinárodní organizace civilního letectva

Pozdrav ze Slovenska přišel ze Žiliny a za novou známku na FDC děkujeme Ivanu Gážovi.
B. J.

22. 4. 2019

Nové příležitostné razítko JSME S VÁMI / NOTRE-DAME - 24.-30. 4. 2019

Ve dnech 24.–30. 4. 2018 bude na hlavní poště 110 00 Praha 1 nové příležitostné razítko. V souvislosti s požárem pařížské katedrály Notre-Dame, jako vyjádření podpory její obnovy, s textem: JSME S VÁMI / NOTRE-DAME / PRAHA 1, se stylisticky vyobrazenou katedrálou Notre-Dame. Autor návrhu razítka: Jan Kavan, rytec razítka Milda Bláha.

19. 4. 2019

Krásné a veselé velikonoce

Společně s ing. Koukalem, který nám poslal svoje typické přání ze Žďáru nad Sázavou přes Kraslice, Vám přejeme krásné a veselé velikonoce.
Tým Známkové tvorby

Pozvánka na 114. výstavku Známkové tvorby ve středu 24. dubna 2019

Srdečně Vás zveme na 114. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 24. dubna 2019 v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vycházejí 24. 4. 2019.
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin, následně autogramiáda
Vychází: Příležitostná známka „EUROPA: Národní ptáci – Ledňáček říční“, nominální hodnota „E“ (39,- Kč, autoři Libuše a Jaromír Knotkovi.
16:30 hod. předpokládané ukončení akce
Účast přislíbili: manželé Knotkovi s připraveným písemným vystoupením 😊
Hosté: Tradičními hosty budou zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
--
Příležitostné známky a FDC „EUROPA: Národní ptáci – Ledňáček říční“ budou s ohledem na stále probíhající uzavření prodejny č. 30 a onemocnění v prodejně č. 29 mimořádně v prodeji ve dvoraně hlavní pošty v Postshopu (stánek s novinami a pohlednicemi).
--
Prosíme, pro autogramiádu si připravte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny čekající, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora!
--
Marie Chábová, vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby, Jindřišská 14, Praha 1
Poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1
(B. J.)

17. 4. 2019

Fotoreportáž ze 113. výstavky Známkové tvorby: 100. výročí zahájení vydávání československé měny

Ačkoliv šlo o jednu jedinou známku, přesto si ji nenechalo ujít asi 60 návštěvníků z celé České republiky - malou vernisáž - která se vžila pod pojmem "Výstavka Známkové tvorby". Přestože tento počet návštěvníků není patrný z fotografií, řekněme pro autentičnost, že výstavka se koná ve dvou místnostech, kde se sběratelé současně s výstavkou řadí ve druhé místnosti k co nejlepšímu pořadí u následné autogramiády. 

Vše najdete i na několika fotografiích, které následují. Agilní Klub filatelistů KF 00-15 přináší opět svoji tradiční fotoreportáž.
--
Ve středu 3. 4. 2019 se v prostorách budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) konala 113. výstavka přípravy tisku vydávaných poštovních známek, kterou uspořádalo samostatné oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Jednalo se o jednu poštovní známku, a to “100. výročí zahájení vydávání československé měny”. Na výstavce jsme si mohli prohlédnout výtvarné návrhy uvedené známky, dále pak tiskový arch s imprimatur. Pokud se jedná o současně vydanou obálku prvního dne (FDC), tak kromě výtvarných návrhů byly vystaveny též rytecké rozkresby, rytecké destičky, otisky rytin, nátisky s imprimatur a finální produkty. Dále byly vystaveny dopisnice s přítiskem, vydané k ocenění čs. známek (s novým logem Známkové tvorby) a k uspořádaným akcím (jarní Sběratel 2019, výstava „6 pohlednic“ v Poštovním muzeu).
O inspiraci k provedení návrhu na známku “100. výročí zahájení vydávání československé měny“ hovořila autorka Eva Hašková a rytec FDC Miloš Ondráček. K práci Poštovní tiskárny cenin Praha na přípravě tisku vydaných známek a o součinnosti s autory návrhů a rytci se u každé emise vyjádřil p. Martin Sochůrek. Na připojených fotografiích je zachycena jednak výstavka (snímky jsou pořizovány přes skla bývalé prodejny), dále pak vlastní zahájení výstavky s přítomnými autory a dále pak velmi populární autogramiáda. Fotoreportáž pro nás pořídil Ing. Tomáš Chudoba: https://www.kf0015.cz/?p=54970
(text B. J. a KF 00-15).

15. 4. 2019

Nový PLZ 093 „150. výročí potvrzení statutu České polytechniky“

Použita příležitostná známka ČVUT (Pof. 501) v nominální hodnotě 9 Kč. Příležitostné razítko ČESKÝ POLYTECHNICKÝ ÚSTAV KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO / 150 / Praha 1. Průběžné číslování 189101 až 190800 v celkovém počtu 1700 ks. Prodejní cena 30 Kč. K dispozici od 18. 4. 2019.

14. 4. 2019

Nové známky 1026 - Europa: Národní ptáci - Ledňáčelk říční

Přehrada ve Flájích opět s novinkou

Přehrada, která se dostala i na známku ZDE.

Nové logo Známkové tvorby České pošty

Nové logo se poprvé objevilo na dopisnici ZT k nejvyššímu ocenění - zlaté medaile - z Berlína 2018. Je v různých variantách a budete mít možnost se s ním setkat stále častěji. Završil se tak trojlístek filatelistických log, které dlouhodobě využívá Postfila, Poštovní muzeum a naposledy tedy Známková tvorba. Dopisnice vyšla - podrobnosti ZDE

Nové slovenské poštovní známky

Děkujeme Ivanu Gážovi ze Žiliny.
Nahoře - Velikonoce 2019 - Tradiční slovenské drátenictví
Dole - Společné vydání se Slovinskem - sluneční hodiny

Soutěž POZNÁM ZNÁMKY je soutěží o návrh poštovní známky

Soutěž POZNÁM ZNÁMKY pro děti od 6 do 15 let je stále aktuální. Vítězný návrh vyjde na dopisnici České pošty v obrazové části i jako námět poštovní známky tamtéž. Podrobnosti zde: https://www.ceskaposta.cz/poznamznamky

Filatelie 4/2019

Poštovní noviny 29. 3. 2019

Sběratel jaro 2019: Bankovky veteráni - Václav Zapadlík

Šestiletá série sběratelských bankovek slavných automobilů „Zlatá sbírka“ výtvarníka Václava Zapadlíka odstartuje na jarním veletrhu Sběratel 2019.
Nová řada sběratelských bankovek, které vzdávají hold geniu slavného výtvarníka a autora tisíců kreseb automobilů a motocyklů Václava Zapadlíka (1943 – 2018) bude mít premiéru na jarním veletrhu Sběratel.
Celkem vyjde 12 druhů bankovek s použitím originální kresby automobilu od Václava Zapadlíka, vždy dvě do roka, u příležitosti jarního a podzimního veletrhu Sběratel. Vybrané vozy se objevily poprvé na známkách České pošty, která je vydala v sériích „Světová auta“ a „Česká auta“… http://www.sberatel.info/veletrh-jaro/bankovky-veterani-vaclav-zapadlik/

L. Kunc: Polní pošta čs. vojáků ve Francii a Velké Británii 1939-1943

Klub filatelistů KF 00-65 Apollofila pořádá 16. dubna 2019 od 17:00 hod. odbornou přednášku, která se uskuteční v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1. Přednáší Lubor Kunc na téma: Polní pošta čs. vojáků ve Francii a Velké Británii 1939-1943.

Hosté jsou samozřejmě vítáni. Klub filatelistů 00-65 Apollofila Praha se těší na Vaši účast.

"Fête du Timbre 2019" in France: when stamp displays its elegance! / Fête du Timbre 2019 en France : Le timbre affiche son élégance !

Après 4 années (de 2014 à 2017) consacrées à la danse, un nouveau cycle de 4 ans pour la Fête du Timbre a été débuté l'année dernière, ayant pour thème l'automobile (voitures anciennes, sport automobile...), les voitures de style cette année.
A noter que cette Fête du Timbre 2019, organisée les 9 et 10 mars 2019 dans 87 villes (103 villes l'année dernière...) de France, situées dans 75 départements différents (82 l'année dernière...), coïncidait avec le 100ème anniversaire du premier modèle automobile conçu par André Citroën, la torpédo 10 HP Citroën type A.

Cette manifestation philatélique, qui a lieu chaque année depuis 1938 à l'initiative de la FFAP ("Fédération Française des Associations Philatéliques"), était appelée "Journée du Timbre" jusqu'en 1999. L'émission d'un timbre spécifique concernant cette Journée n'aura lieu qu'en 1944… http://timbredujura.blogspot.com/2019/03/fete-du-timbre-2019-in-france-when.html
--
After 4 years (from 2014 to 2017) dedicated to dance, a new cycle of 4 years for the "Fête du Timbre" or "Stamp Day" started this year, with the theme of the automobile (vintage cars, motorsport), elegant cars ("voitures de style") this year.
To note that this Stamp Day 2019, organized on 9 and 10 March 2019 in 87 cities (103 cities last year ...) of France, located in 75 different departments (82 last year ...), coincided with the 100th anniversary of the first car model designed by André Citroën, the torpédo 10 HP Citroën type A.
This philatelic event, which takes place every year since 1938 at the initiative of the FFAP ("French Federation of Philatelic Associations"), was called "Journée du Timbre" ("Stamp Day") until 1999. The issue of a specific stamp devoted to this Stamp Day only took place in 1944… http://timbredujura.blogspot.com/2019/03/fete-du-timbre-2019-in-france-when.html
--
--

1. 4. 2019

Pozvánka na 113. výstavku Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 113. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 3. dubna 2019 v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vycházejí 3. 4. 2019.
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin, následně autogramiáda:
Příležitostná známka „100. výročí zahájení vydávání československé měny – Alois Rašín“, nominální hodnota 23,- Kč, autorka Eva Hašková, rytec FDC Miloš Ondráček.
16:30 hod. ukončení akce
Účast přislíbili: E. Hašková i M. Ondráček.
Hosté: Tradičními hosty budou zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
--
Příležitostné známky a FDC „100. výročí měny – Alois Rašín“ budou s ohledem na uzavření prodejny ZT mimořádně v prodeji ve dvoraně hlavní pošty v Postshopu. Seznamte se prosím také s oznámením Známkové tvorby o momentálním uzavření obou prodejen ZT – v příloze.
--
Prosíme, pro autogramiádu si připravte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny čekající, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora!
--
Marie Chábová, vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby, Jindřišská 14, Praha 1
Poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1

PMG: Rada Vrbová - Písně ticha

Zemřel Walter Müller, předseda Svazu českých filatelistů

Ve věku nedožitých 76 let zemřel v sobotu 30. 3. 2019 dlouholetý funkcionář svazu československých a českých filatelistů. Dlouholetý předseda SČF zastupoval filatelistickou organizaci i v Komisi pro výtvarné řešení poštovních známek GŘ České pošty. Čest jeho památce.
B. J.