28. 11. 2010

Ing. Leiš: Výplatní otisky nového vzoru mimopražských podnikových uživatelů z území Československa v období 1946 - 1992

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám připomenout další klubovou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 2. 12. 2010 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude přednáška Ing. Ivana Leiše "Výplatní otisky nového vzoru mimopražských podnikových uživatelů z území Československa v období 1946 - 1992". Přednáška začne v 16.30 hod. Vítáme všechny zájemce o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka. Těšíme se na vaši účast!


Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze,
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky

Výsledky aukce Profil na internetu!

V sobotu 27. 11. 2010 v Praze proběhla už 37. sálová aukce Profil. Nabídnuto v ní bylo 1.071 položek, z nichž bylo prodáno 1.057 – prodejnost tedy dosáhla 99 %!
Aukční výsledky naleznete zde: http://www.stamps.cz/

22. 11. 2010

Užitá grafika ve službách pošty – ozdobné telegrafní blankety I. republiky

Do neděle 21.11. jste mohli navštívit vynikající výstavu "Užitá grafika ve službách pošty - ozdobné telegrafní blankety I. republiky" v Poštovním muzeu v Praze (ulice Nové mlýny 2, Praha 1, otevřeno 9 - 12 hod. a 13 - 17 hod.).

Touto příležitostnou výstavou pokračoval nový výstavní projekt Poštovního muzea, zahájený v roce 2008, který má za cíl představit veřejnosti dosud nikdy nevystavené sbírkové předměty z depozitářů. Vedle známek nevydaných z politických důvodů (výstava v r. 2008) a nepřijatých návrhů ze soutěže na dobročinné známky „Dětem 1936-1938“ (výstava v r. 2009) teď muzeum přineslo přehlídku originálních výtvarných návrhů na ozdobné telegrafní blankety. Jejich autory jsou tak významné osobnosti ze světa českého výtvarného umění, jako je Jiří Trnka, Adolf Zábranský, Antonín Strnadel, ale i další plejáda grafiků a malířů období I. republiky, jejichž přijaté i nepřijaté návrhy odráží umělecké cítění tehdejší doby. Autorkou výstavy je Mgr. Patricia Tošnerová, garanty výstavy byli jmenováni Mgr. Martin Jahoda a Mgr. Tomáš Kavka.
Dovolujeme si připojit snímky z vernisáže výstavy, která se konala 14. 9. t.r. Za jejich poskytnutí děkujeme MgA. Martinu Říhovi z Poštovního muzea a Ing. Tomášovi Chudobovi z generálního ředitelství České pošty, s.p. Současně pro ucelení informace připojujeme původní tiskovou zprávu Poštovního muzea, za kterou děkujeme Mgr. Martinu Jahodovi.

V roce 1933 se ministerstvo pošt a telegrafů totiž rozhodlo, po vzoru některých zahraničních poštovní správ, vydat ozdobné telegrafní blankety. Dne 27. října 1933 na ně vypsalo, po dohodě s ministerstvem školství a národní osvěty ČSR, anonymní soutěž, které se mohli zúčastnit všichni českoslovenští umělci. Z ní měly vzejít návrhy čtyř druhů ozdobných telegrafních blanketů včetně obálek – tři pro různá blahopřání, další pro vyjádření soustrasti.
U blahopřejných telegramů dovolovalo ministerstvo libovolný motiv figurální, krajinný nebo květinový, zpracovaný ovšem tak, aby měl ozdobný telegrafní blanket pokud možno univerzální využití a dal se použít k různým významným životním a společenským událostem - sňatku, narození dítěte, jmeninám, narozeninám, Vánocům, Novému roku, ke jmenování do funkce, povýšení, promoci apod. Připouštělo i motiv abstraktní, nicméně upozorňovalo, že „vzhledem k účelu těchto blanketů, které musí přirozeně počítati se zálibou širokých vrstev obyvatelstva … musí se zamlouvat co nejširším vrstvám obyvatelstva jak barevným vzhledem, tak vhodností motivů“. Předepsaný text musel rozsahem vyhovovat tomu, že vedle české a slovenské verze bude též dvojjazyčný českoněmecký.

Pro soutěžící připravilo ministerstvo v budovách ředitelství pošt a telegrafů v Brně a Bratislavě a v čítárně knihovny Uměleckoprůmyslového muzea v Praze ve dnech 1.-30. listopadu 1933 vzorové ukázky ozdobných telegrafních blanketů používaných v cizině. Lhůta pro zaslání návrhů končila 30. listopadu 1933 o 12. hodině. Agendu se soutěží měly na starosti pomocné úřady ministerstva pošt a telegrafů, sídlící v Praze na Smíchově v Holečkově ulici 36, konkrétně vrchní kancelářský správce L. Sulan. V porotě zasedli Jaroslav Benda, rektor Uměleckoprůmyslové školy v Praze, František Kysela, profesor tamtéž, profesoři Akademie výtvarných umění v Praze Willi Novak, T.F. Šimon a dr. V.V. Štech, malíři a grafici A.J. Alex a Slavoboj Tusar, vrchní ministerský komisař ministerstva školství a národní osvěty dr. Adolf Chaloupka, a za poštovní správu ministerští radové Josef Novák a dr. Otto Kučera.

Soutěže se zúčastnili především žáci uměleckých škol a mladí umělci. Porota vybrala práce Václava Fialy, Antonína Pospíšila, Marie Fischerové-Kvěchové a Jiřího Trnky a vydala blankety označené číslem tiskopisu Lx1 – Lx4. Vzhledem k tomu, že je veřejnost začala v hojné míře používat, přibyly k nim v následujících letech další typy Lx5 – Lx13. Pro řadu z nich se použily náměty došlé do soutěže v roce 1933, avšak přepracované podle připomínek poroty. Úspěšný marketingový tah podpořilo ministerstvo pošt a telegrafů také masivní propagační kampaní.
K výstavě vydala Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum dopisnici s přítiskem (pro přítisk použity motivy z nepřijatých návrhů Jiřího Trnky, autorem grafického designu Karel Dvořák). V sobotu 18. září 2010 bude od 9:00 do 15:00 hod. zřízena v 1. patře muzea příležitostná poštovní přepážka s příležitostným poštovním razítkem podle motivu z nepřijatého návrhu Františka Cubra (autorem návrhu razítka je Karel Dvořák, rytcem Miloslav Bláha).

Autorkou výstavy je Mgr. Patricia Tošnerová, garanty výstavy byli jmenováni Mgr. Martin Jahoda a Mgr. Tomáš Kavka.

Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha.

16. 11. 2010

Křest známky Karel Škréta: Paris a Helena

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám přeposlat e-mail doc. Miloslava Rotporta, předsedy České námětové společnosti SČF, s přiloženou pozvánkou, kterou Vás Národní galerie v Praze, Česká pošta, s.p., Česká námětová společnost SČF a Společnost sběratelů čs. známek SČF zvou na křest poštovní známky podle obrazu Karla Škréty "Paris a Helena" (viz
http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky-a-celiny/umelecka-dila-na-znamkach:-karel-skreta-1610---1674-id31640/ ), který se bude konat v pátek 10.12.2010 od 15 hodin ve Valdštejnské jízdárně v Praze. S dílem Karla Škréty přítomné seznámí ředitel Sbírky starého umění NG v Praze prof. Vít Vlnas. Součástí akce bude i autogramiáda rytce této známky Miloše Ondráčka.

Ke křtu bude ve stejný den používáno strojové razítko Postalia s příležitostným štočkem na poště Praha 012 Hrad. Návrh štočku můžete vidět na obrázku v dalším přiloženém souboru. Podotýkáme, že konečná rozkresba od rytce a tudíž i otisk štočku se bude zřejmě v detailech od návrhu lišit.

Současně bude při této akci vydána dopisnice s přítiskem. Bližší informace k těmto filatelistickým materiálům se budeme snažit Vám ještě zprostředkovat.

Pozvánka ve formátu pdf: http://www.japhila.cz/pdf/pozvanka-krest2.pdf
Vložka do razítkovacího stroje: http://www.japhila.cz/2010/Vlozka_Carolvs_Screta.jpg

Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha

Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel a správce klubové e-mailové schránky

2. 11. 2010

Novinky v oblasti známkové tvorby a příležitostných razítek

Dovolujeme si Vám připomenout naše další klubové odpoledne, které se bude konat již pozítří, ve čtvrtek 4. 11. 2010 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí odpoledne bude valná hromada klubu a další přednáška 31. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti. Tentokrát mezi sebou uvítáme Ing. Břetislava Janíka, ředitele Odboru známkové tvorby České pošty, s.p., který pohovoří na téma "Novinky v oblasti známkové tvorby a příležitostných razítek".

Vítáme všechny zájemce o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Těšíme se na vaši účast!


Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

Předsednictvo SČF naposledy


Předsednictvo Svazu českých filatelistů uskutečnilo v sobotu 16. 10. 2010 svoji poslední schůzi v pětiletém volebním období 2006-2010. Dopracovalo návrh stanov, které předkládá jako výchozí podklad pro jednání nejvyššího svazového orgánu – valné hromady (v sobotu 4. prosince 2010 v Praze). Zabývalo se její přípravou, programem, jednacím a volebním řádem a dalšími dokumenty, nezbytnými pro každodenní život naší organizované filatelie v dalším období. Schváleno bylo i uspořádání 1. česko-slovenské národní výstavy poštovních známek ve Vysokém Mýtě v říjnu 2011, včetně průvodního odborného filatelistického semináře.
Na přiloženém snímku z jednání 16. října je část členů předsednictva (zleva): MVDr. Václav Svoboda, MUDr. Bedřich Helm, RNDr. Karel Špaček, Ing. David Schiller a Mgr. Vladislav Beneš.
Text a foto: Josef Šolc