28. 1. 2010

Seznam motivů pro Emisní plán poštovních známek na rok 2011

Aby se filatelisté měli na co těšit, publikujeme jim seznam motivů bez bližšího upřesnění, se kterými se počítá do emisního plánu na rok 2011.
Výběr motivů provedla Komise k přípravě emisního plánu poštovních známek na rok 2011. Komise je poradním orgánem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V jejím čele stojí Ing. Jan Duben, ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb. Ředitelem odboru poštovních služeb je Ing. Jiří Řehola.

Schválené náměty pro Emisní plán poštovních známek na rok 2011

Tradice české známkové tvorby:
Josef Herčík (1922–1999) - 1 známka

Osobnosti/Slavní Češi: - 3 známky
Jiří Melantrich z Aventina (1511–1580)
sv. Anežka Česká (1211–1282)
Vlasta Burian (1891–1962)

Johann Gerstner (1851–1939) - 1 známka
Česko-slovinské společné vydání

Kašpar Maria hrabě ze Šternberka (1761–1838) - 1 známka
Česko-německé společné vydání

Rožmberský rok (Vilém a Petr Vok z Rožmberka) - aršík – 1 známka

EUROPA – lesy: Lužní lesy - 1 známka

Dětem:

Zdeněk Smetana: Malá čarodějnice - 1 známka

Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí (21. 6. 1621) - 1 známka

Mistrovství Evropy ve volejbalu 2011 - 1 známka

Krásy naší vlasti: - 2 známky
Cheb 950 let
Kubistická architektura (Dům U Černé Matky Boží)

Zvířecí mláďata - 1 známka

Umělecká řemesla: - 1 známka
historické varhany

Světový den pošty - 1 známka

100 let od prvního veřejného letu ing. Jana Kašpara - 1 známka

200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři - 1 známka

Ochrana přírody: - aršík – 4 známky
Šumava – biosférická rezervace UNESCO

Umělecká díla na známkách: - 3 známky
August Bedřich Piepenhagen (1791–1868)
Jožka Úprka (1861–1940)
Jaroslav Vožniak (1933–2005)

Cestovatelé: - 1 známka
František Alexander Elstner (1902–1974)

Mistrovství Evropy ve floristice „Europa Cup 2011“ - 1 známka

Český filmový plakát - 2 známky

-------------------------
Celkem - 29 známek
-------------------------

Praha 20. 1. 2010

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:
Ing. Jan Duben, v.r.
ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb


--
Nyní budou následovat jednání mezi odborem Postfila a oddělením známkové tvorby České pošty s.p. a Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s. ohledně stanovení konkrétních formátů poštovních známek, tiskových technologií, nominálních hodnot a dat vydání. Následně Komise pro výtvarné řešení poštovních známek České pošty, s.p. určí výtvarníky a rytce podle jednotlivých emisí, zvolí náměty konkrétní náměty poštovních známek, FDC a razítek prvního dne vydání.

V roce 2011 bude minimálně 10 poštovních známek zadáno v procesu skic alternativním výtvarníkům. Oddělení známkové tvorby se mj. obrátí na grafické a výtvarné školy, aby se pokusily některé náměty zpracovat o generaci mladší studenti výtvarných oborů.

Jistým specifikem Emisního plánu na rok 2011 bude i přeřazení dosud příležitostných poštovních známek typu Velikonoce a Vánoce do známek výplatních. Známky budou tištěny pouze ofsetovou plnobarevnou technologií ve velkých nákladech a budou dotiskovány dle potřeby před jarními a vánočními svátky. Náklad velikonočních a vánočních známek každoročně dosahuje 15 miliónů kusů; tento náklad je předučuje pro výplatní poštovní známky, které si Česká pošta pravidelně dotiskuje podle potřeby.

Schválený návrh Emisního plánu na rok 2011 by v této podobě zveřejněn v dobrém úmyslu, aby filatelisté měli co nejdříve tolik požadované informace.

B. J.

24. 1. 2010

Filatelie nám roste do krásySlovenský časopis ZBERATEĹ skončil loni v prosinci svým patnáctým ročníkem; číslo 12/2009 se stalo jeho labutí písní. Sympatické periodikum, tribuna našich filatelistických sousedů... .

Možná už pět let uplynulo od chvíle, kdy jsem v rozhlase vyslechl rozhovor moderátorky s vydavatelem jakéhosi časopisu. Mladý muž s moderními názory a bystrým úsudkem, evidentně i dostatečně podnikavý, odpovídal právě se znalostí věci na dotaz, proč se některé kvalitní časopisy v dnešní době neudrží na trhu a krachují.

„Časopis si musí zajistit placenou inzerci od spolehlivých zadavatelů, čtenáři a předplatitelé ho nezachrání“, pravil onen zkušený praktik. „Hlavně však musí mít celostránkové inzeráty. Periodikum, které si nezajistí celostránkovou inzerci, je v prdeli!“ Redaktorka po tomto úderném konstatování hovor ukončila a mírně omluvným tónem prohlásila: „Jak jste slyšeli, vážení posluchači, je naše stanice plně demokratická a dopřáváme prostor všem názorům!“

Lapidární konstatování znalého vydavatele mi přišlo bezděky na mysl po otevření letošního prvního čísla rakouské revue DIE BRIEF-MARKE (Post und Philatelie Österreich). Po obrácení třetího listu tam na vás hledí uhrančlivýma očima lepá dáma v nicotném spodním prádélku, neboť propaguje značku PALMERS. Ta lemuje palcovými literami spodní okraj snímku. Ležérně pohozená modelka nesporně zvyšuje atraktivnost obsahu periodika a naladí okouzleného filatelistu na konzumaci odborných statí; například hned následující stránka pojednává o závažném problému, zda se Mönchsrepublik Athos (výhradně mužská mnišská pravoslavná komunita na stejnojmenném řeckém poloostrově) stane novou známkovou zemí. Krásný příklad reklamy se synkretickým efektem – potěší oko i duši, propaguje kvalitní zboží a v neposlední řadě cinkne mincí do redakční pokladny.

Možno tedy s radostí předpovědět, že průkopnická rakouská revue DIE BRIEF-MARKE z filatelistického knižního trhu v příštích letech rozhodně nezmizí.

Dr. Josef Šolc
juryman pro filatelistickou literaturu

Zberatel - slovenský měsíčník skončil

Slovenský časopis ZBERATEĹ skončil loni v prosinci svým patnáctým ročníkem; číslo 12/2009 se stalo jeho labutí písní. Sympatické periodikum, tribuna našich filatelistických sousedů... .

Možná už pět let uplynulo od chvíle, kdy jsem v rozhlase vyslechl rozhovor moderátorky s vydavatelem jakéhosi časopisu. Mladý muž s moderními názory a bystrým úsudkem, evidentně i dostatečně podnikavý, odpovídal právě se znalostí věci na dotaz, proč se některé kvalitní časopisy v dnešní době neudrží na trhu a krachují.

„Časopis si musí zajistit placenou inzerci od spolehlivých zadavatelů, čtenáři a předplatitelé ho nezachrání“, pravil onen zkušený praktik. „Hlavně však musí mít celostránkové inzeráty. Periodikum, které si nezajistí celostránkovou inzerci, je v prdeli!“ Redaktorka po tomto úderném konstatování hovor ukončila a mírně omluvným tónem prohlásila: „Jak jste slyšeli, vážení posluchači, je naše stanice plně demokratická a dopřáváme prostor všem názorům!“

Lapidární konstatování znalého vydavatele mi přišlo bezděky na mysl po otevření letošního prvního čísla rakouské revue DIE BRIEF-MARKE (Post und Philatelie Österreich). Po obrácení třetího listu tam na vás hledí uhrančlivýma očima lepá dáma v nicotném spodním prádélku, neboť propaguje značku PALMERS. Ta lemuje palcovými literami spodní okraj snímku. Ležérně pohozená modelka nesporně zvyšuje atraktivnost obsahu periodika a naladí okouzleného filatelistu na konzumaci odborných statí; například hned následující stránka pojednává o závažném problému, zda se Mönchsrepublik Athos (výhradně mužská mnišská pravoslavná komunita na stejnojmenném řeckém poloostrově) stane novou známkovou zemí. Krásný příklad reklamy se synkretickým efektem – potěší oko i duši, propaguje kvalitní zboží a v neposlední řadě cinkne mincí do redakční pokladny.

Možno tedy s radostí předpovědět, že průkopnická rakouská revue DIE BRIEF-MARKE z filatelistického knižního trhu v příštích letech rozhodně nezmizí.


Dr. Josef Šolc
juryman pro filatelistickou literaturu

22. 1. 2010

Křest známky M. D. RettigováV sobotu 23. ledna se od 13:00 hodin bude konat ve všeradickém muzeu křest nové poštovní známky Magdaléna Dobromila Rettigová. Zveme všechny zájemce.
Josef Fronc

16. 1. 2010

Nová razítka

Ve středu 20. 1. 2010 budeme mít v prodeji první známky roku 2010 : "Tradice čs.známkové tvorby", včetně sešitku, nominál 10,- Kč a zn. "Magdalena Dobromila Rettigová", nominál 12,- Kč. Naše prodejny ve dvoraně Hlavní pošty (přep. č. 29 a č. 30) jsou otevřeny pondělí - pátek, 08,00 - 18,00 hod.
Příloha:
http://www.japhila.cz/pdf/15012010Razitka.pdf

Přeji příjemný víkend
Marie Chábová, vedoucí pošty Praha 016

Jihlavské filatelistické akce

Celoroční program najdete na adrese: http://www.japhila.cz/pdf/jihlava.pdf

Martin Tůma

14. 1. 2010

Přítisky na kupony Exponet

Až v těchto dnech byla uzavřena subskripce na přítisky k 5. výročí Exponetu, kterou jsme vypsali na podzim loňského roku.

Protože nedošlo k očekávanému pokrytí celého náklad, byly uplynulé dny prováděny opatření k zajištění dalších finančních prostředků.

Situace je vyřešena a již v příštím týdnu dojde k rozesílání objednaných a mnohdy již zaplacenych tiskových listů. O prostředcích zaslaných na bankovní konto obecně prospěšné společnosti je vedeno transaparentní konto, přístupné každému návštěvníkovi Exponetu (a potažmo Internetu).

Omlouváme se za zdržení v trvání 2 týdnů a ještě jednou děkujeme všem z Vás, kteří naši prosbu o pomoc touto specifickou formou vyslyšeli.

V úctě
zakladatelé Exponetu

11. 1. 2010

Pošta Praha 016 opět celodenně otevřena

Pošta Praha 016-prodej filatelie je již opět od dnešního dne t.j. 11. 1. 2010 otevřena: pondělí - pátek 08,00 - 18,00 hod. O případných změnách vás budu opět informovat.

Marie Chábová

PHILALUX 2010PHILALUX 2010
Pod záštitou jeho výsosti Velkovévody Lucemburského

Federace des Sociétes Philatéliques du Luxembourg (FSPL) a Enterprise des Poste set Télécommunications Luxembourg mají tu čest ohlásit, že mezinárodní výstava poštovních známek se bude konat od 1. do 4. července 2010 ve výstavním centru LUXEXPO v Lucemburku. Tato výstava je určena pro poštovní správy, obchodníky se známkami a pro sběratele na Evropském kontinentu.

Lucemburské Velkovévodství je důležitým ekonomickým centrem, které se nachází mezi Německem (Sársko a Rýnsko), Francií (Lotrinskem) a Belgií (Wallonskem). V této oblasti žije cca 11 miliónů lidí. Rozděleni mezi Latinskou a Germánskou kulturu tento region těží ze svého měšťanství, venkova a průmyslové sítě a dále ze zdrojů bohatství a trvalých ekonomických a kulturních vztahů. Lucemburské Velkovévodství je také ústředím několika důležitých Evropských institucí, které jsou důležité především v bankovním sektoru. Vzhledem k tomu, že v Lucemburku je velké procento cizích národností, je tato země známá svým otevřeným přístupem. PHILALUX 2010 bude pro všechny účastníky jedinečnou příležitostí zhodnotit přístup, který má Velkovévodství k filatelii. Poslední mezinárodní výstava se zde konala před 12 lety.


V moderních prostorách LuxExpo se bude nacházet 80 poštovních správ a maloobchodníků, kteří se budou presentovat veřejnosti. Ve více jak 1200 stáních budou vystaveny předměty od sběratelů.

Organizátoři chtějí z této výstavy udělat nezapomenutelnou událost díky zajímavému programu během čtyř dnů konání výstavy a také díky intensivní informační kampani, která by měla přilákat velké množství návštěvníků z Lucemburska a přilehlých regionů.

Druhý den výstavy (2. července 2010) bude tzv. ČESKÝ DEN. Akce toho dne budou zaměřeny k České republice, její historii a státnosti. Mimo jiné bude oficiální křest česko-lucemburské známky s námětem "Nástup dynastie Lucemburků na český trůn sňatkem Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny", neboli "The accession of the Luxembourg dynasty to the thron of Bohemia by the marriage of John Luxembourg with Elisabeth of Bohemia".

Věříme, že se s Vámi setkáme v červenci 2010 v Lucemburku.

http://www.philalux2010.lu/

8. 1. 2010

Ing. Lumír Brendl, předseda SČF: Úvodní slovo s malým zamyšlením

Vstupujeme do roku 2010. Přejme si, aby byl pro nás pro všechny šťastný a úspěšný. Ať nadále postupujeme směrem, který svou odborností, pracovitostí, obětavostí a oddaností filatelii razili naši kolegové a spolupracovníci, mezi nimiž uvádím příklad Františka Lněničky, předsedy klubu filatelistů 03-14 v Karlových Varech. Odešel od nás na sklonku roku 2009. Jeho význam pro karlovarský klub, českou filatelii a filatelistické výstavy Euregio Egrensis byl a zůstane mimořádný.Předvánoční a vánoční čas přinesl i další dění. V předvečer dvacátého výročí 17. listopadu hostila Česká pošta, s. p. v pamětní síni v Jindřišské ulici slavnostní prezentaci a křest nové české známky k výročí Listopadu 1939 – 1989. Jednalo se o chvályhodnou iniciativu výkonného ředitele úseku marketing ČP Josefa Bajzy, MBA a vedoucího oddělení známkové tvorby ČP Břetislava Janíka, za podpory a účasti ředitele odboru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Jana Dubna – ten totiž byl původním předkladatelem návrhu na vydání této známky. Spolu s Českou poštou, s. p. a Poštovním muzeem Praha měl tu čest se na události podílet i Svaz českých filatelistů.

měsíci listopadu se konala i valná hromada KF 03-13 v Plzni, který oslavil 90. výročí svého trvání. A 28. listopadu proběhlo tradiční setkání zástupců klubů filatelistů východočeského regionu v Hradci Králové. Zúčastnilo se jej 29 zástupců z 23 klubů. Ti představují současných 796 členů SČF. Jako každý rok se setkání zúčastnili i předseda SČF a předseda revizní komise SČF. Východočeské setkání vydalo opětovné svědectví o příkladné činorodosti členů klubů filatelistů od Dvora Králové n. L. přes Jilemnici, Žamberk, Ústí n. O. až po Pardubice. Přítomní podali výčet ze své činnosti a jsou připraveni podílet se aktivně na připomínkách k připravené novele Stanov SČF.

Celý text: http://informace-scf.blogspot.com/2010/01/uvodni-slovo-s-malym-zamyslenim.html

7. 1. 2010

Vypalování písniček je, jako kdyby filatelista sbíral okopírované známky

Lenka Kašparová: Stahování z internetu obírá obchody o zisky
Publikováno na serveru www.denik.cz dne 7. 1. 2010, autor: Lenka Kašparová (bm)

„Vypalování písniček je, jako kdyby filatelista sbíral okopírované známky,“ říká prodejce hudby. Internetové portály, které nabízejí hudbu bezplatně k stažení, CD za babku na novinových stáncích či v obchodech s levnými knihami. To vše přidělává vrásky na čele prodejců v klasických, kamenných hudebních obchodech. „Zaznamenali jsme velký úbytek zákazníků oproti předchozím rokům. Když porovnám loňský a předloňský prosinec, kdy jsou tržby největší, tak jsme vydělali o půl milionu méně,“ posteskl si zástupce vedoucího prodejny Bontonland Petr Pětioký. V ostatních měsících jsou tržby tohoto obchodu s hudbou v porovnání s předchozími lety nižší o padesát až sedmdesát tisíc korun měsíčně.

Více: http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=316962

6. 1. 2010

Českou poštu vede Ing. Marcela Hrdá

Dne 29. 12. 2009 jmenoval ministr vnitra, Martin Pecina, generální ředitelkou České pošty Ing. Marcelu Hrdou.

„Jde o manažerku, která má rozsáhlé zkušenosti z oblasti informačních technologií a rovněž s restrukturalizačními projekty ve velkých domácích i zahraničních společnostech. Obojí Česká pošta v tuto chvíli potřebuje. Jejím hlavním úkolem bude připravit státní podnik na situaci, kdy kvůli liberalizaci trhu ztratí své výsadní postavení a bude muset čelit konkurenci,” řekl ke svému rozhodnutí ministr vnitra Martin Pecina.

Ing. Marcela Hrdá přichází z pozice členky představenstva a vrchní ředitelky pro neletecký provoz, služby a transformaci Letiště Praha, a. s., zároveň působí i jako ředitelka zbytkového státního podniku Správa Letiště Praha. Poté, co absolvovala informatiku na univerzitě v Bratislavě, odešla do Vídně pracovat pro společnost Siemens, odkud přešla do společnosti Alcatel Slovakia. V Praze působí od roku 2000. Nejprve ve společnosti Contactel, kde byla mimo jiné ředitelkou pro podporu prodeje a řízení vztahů s klíčovými zákazníky. V letech 2004–2006 pracovala jako výkonná ředitelka pro transformaci a následně jako viceprezidentka pro marketing a prodej společnosti ČSA, poté působila ve vrcholových pozicích ve společnosti Letiště Praha. Zde například zodpovídala za oblast informačních a komunikačních technologií, provozní a informační bezpečnost a měla rovněž na starosti řízení strategických záměrů a změn, mezi nimi také transformaci podniku na akciovou společnost.

Převzato: http://www.cpost.cz/cz/aktualne/aktuality/2010/ceskou-postu-vede-ing--marcela-hrda-id29159/

Olympsport v novém

Z historie OLYMPSPORTU

Když byl OLYMPSPORT v roce 1966 skupinou nadšenců pod vedením pánů Buška a Justýna zakládán, existovala na světě snad jediná podobná organizace, americká SPI. V tomtéž roce vznikl i německý IMOS a polský Klub Olympijczyka a teprve později začaly stejné instituce bez vzájemné koordinace vznikat i v jiných zemích.

Úlohy koordinátora se díky J.A.Samaranchovi ujal Mezinárodní olympijský výbor (MOV), který v roce 1985 uspořádal v Lausanne první světovou přehlídku olympijské filatelie, výstavu OLYMPHILEX´85 a umožnil zájemcům členství v Mezinárodní federaci pro olympijskou filatelii FIPO. Další výstavy tohoto typu se konaly postupně v Římě (1987), v Seoulu (1988), Varně (1990), Barceloně (1992) a Atlantě (1996) a Sydney (2000). Před námi jsou tedy nyní Athény 2004. Mezi tím znovu z iniciativy prezidenta MOV pana J.A.Samaranche přijal MOV po dohodě s Mezinárodní filatelistickou federací FIP rozhodnutí, ustavit jako jednu ze svých komisí i komisi pro olympijskou filatelii. Ta již, namísto jednotlivců - soukromníků, sdružuje jednotlivé národní asociace pro olympijskou filatelii, ustavené při Národních olympijských výborech členských zemí. K ustavení této komise došlo na slavnostním zasedání v Olympijském muzeu v Lausanne 9.října 1994 za přítomnosti zástupců třiceti národních asociací pro olympijskou filatelii. Nechyběli jsme jako zakládající členové samozřejmě ani my.

OLYMPSPORT je jako Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii prostřednictvím svého kolektivního členství v České olympijské akademii součástí Českého olympijského výboru a zastupuje jej ve FIPO. Pochopitelně i nadále platí, že OLYMPSPORT je námětová společnost, která je tak, jako jiné odborné společnosti, součástí Svazu českých filatelistů (SČF). Jeho členská základna je tvořena členy SČF, zahraniční členové mají statut člen - host.

Zatímco první OLYMPHILEX se uskutečnil v roce 1985, první specielní oborová výstava s olympijskou a sportovní tematikou OLYMPSPORT u nás se uskutečnila již v roce 1970. Místem jejího konání byla jihočeská metropole, České Budějovice.

O deset let později jsme se sešli znovu v Českých Budějovicích na výstavě OLYMPSPORT´8O, která se konala v roce olympiády v Moskvě. Součástí Celostátní spartakiády v roce 1985 byla další oborová výstava OLYMPSPORT, tentokrát v Praze, v tehdejším Muzeu SNB.

Dvacáté páté výročí založení OLYMPSPORTU jsme připomenuli v roce 1991 při výstavě OLYMPSPORT´91 v Českém Brodě. Tenkrát byla poprvé samostatně evidována mezinárodní třída filatelistické literatury se sportovní a olympijskou tematikou. V paměti mají přímí účastníci jistě i společné slavnostní zasedání s přáteli z německého IMOSU, kteří oslavovali společně s námi stejné výročí svého založení.

V roce 1995 přivítala členy OLYMPSPORTU zřízením samostatných soutěžních tříd v kategorii námětových sportovních a olympijských exponátů a mezinárodní třídy filatelistické literatury národní výstava Plzeň´95.

Další výstavou byl OLYMPSPORT´99. Výstava, uspořádaná tentokrát opět samostatně a podobně jako v roce 1985 znovu v Praze a znovu ve stejném muzeu, tentokrát však pod názvem Muzeum policie. Důvodů pro její uspořádání bylo hned několik. Kontinuita s výstavami předchozími, kvalifikace pro OLYMPHILEX´2000 v Sydney a hlavně 100.výročí založení Českého olympijského výboru.

Účast našich barev jsme zaznamenali na OLYMPHILEXU 2000 v Sydney, OLYMPHILEXU 2004 v Athénách a OLYMPEXU v Pekingu.

Na domácí půdě jsme zaznamenali uspořádání první na světě virtuální soutěžní filatelistické výstavy Sport-O-net´07, která se uskutečnila na webu Japhila jako součást dlouhodobé virtuální výstavy Exponet. Výstavu možno na Exponetu stále zhlédnout na adrese :
www.exponet.info . No a úplně poslední byla výstava propagační a virtuální a tedy nesoutěžní, na počest 110. výročí založení ČOV, uskutečněná pod názvem OLYMPSPORT´2008. I ta je stále na Exponetu k vidění.

--


From OLYMPSPORT history

OLYMPSPORT – the Czech Association for the Olympic and Sport Philately has quite a reputation within the framework of the Association of the Czech Philatelists and the Czech Thematic Society. It was established in 1966 by such personalities of the world of philately as Václav ”Robin” Bušek from Strakonice and Jaroslav Justýn from Milevsko. Thus, the OLYMPSPORT Association celebrates their 35 anniversary this year. Over that time a tradition was established. A tradition of the Bulletin of Olympsport and numerous specialised philatelist editions. A tradition of national-wide thematic exhibitions - the first one was the exhibition of post stamps called Olympsport in September 1970, the other one and very important was the exhibition called Olympsport 80 in the Olympic year 1980. Both of them were held at České Budějovice. We all still keep in memory the first exhibition as held after the Velvet Revolution called Olympsport 91 in September 1991 held at Český Brod. However, the Association used to organise several days of thematic philately and seminars the most important of which was an international seminar focused on the Olympic movement in philately as held in November 1996. It was attended by the representative of the Olympic Movement History Museum at Lausanne Dr. Mannfred Bergmann and Dr. Roman Babut from Poland. The Association became famous for its intensive post philatelic promotion of our Olympic movement and our members of the movement in terms of payment machines prints as distributed world-wide on letter envelopes.

Thus, by right most of the activities of the Association OLYMPSPORT in terms of philately is supported by the Czech Olympic Committee and the Czech Olympic Academy. Olympsport is an ordinary member of FIPO the foundation of which was assisted by the President of the International Olympic Committee Mr. Juan Antonio Samaranch whose philatelic exhibit of the first emissions of the Olympic post stamps at PRAGA 88 you may still recall. We do believe that the Czech Olympic philately shall be further supported by the Czech and International Olympic Committee and FIPO.

5. 1. 2010

13. Internationale Briefmarken-Börse München

Sehr geehrte Damen und Herren,hiermit senden wir Ihnen unsere aktuelle Presseinformation. Vielleicht können sie mit ihren Mitteln zur Verbreitung beitragen - auf dass es eine gute Auftakt-Messe für das nee Jahr 2010 werde.

Gerd Aschoff

Pressesprecher/Webmaster Internationale Briefmarken-Börsen

mailto:presse@briefmarken-messe.de
Tel. 0551/24834

Die FERPHILEX 2010 steht im Mittelpunkt der diesjährigen Internationalen Briefmarken-Börse München. Unter der Schirmherrschaft des Luxemburgers Jos Wolff, Präsident der Welt-Briefmarkensammlerverbandes FIP, präsentieren rund 100 Sammler aus elf Ländern vom 5. bis 7. März 2010 im MOC München-Freimann alles rund um die Eisenbahn, die in diesem Jahr in Deutschland seit genau 175 Jahren fährt. In 470 Ausstellungsrahmen sind philatelistische Sammlungen über regionale Bahnthemen ebenso zu sehen wie Dokumente aus der Geschichte der Bahnpost, von Eisenbahnfähren und U-Bahnen sowie Hochgeschwindigkeitszügen. Aber auch Ansichtskartensammlungen und allgemeine Exponate von Eisenbahnern gehören zum Ausstellungsprogramm.

Zur Ausstellung werden Eisenbahner und Mitglieder der Internationalen Motivgruppe Eisenbahnwesen aus ganz Europa anreisen. Zum umfangreichen Rahmenprogramm gehören ein Besuch im Oktoberfestmuseum, eine Trambahn-Sonderfahrt und ein Besuch in der Eisenbahnabteilung des Deutschen Museums. Der Festabend wird im Hofbräuhaus ausgerichtet. Bereits am ersten Messetag treffen sich die Präsidenten der europäischen Eisenbahnerphilatelisten aus den verschiedenen Ländern zum 26. Kongress der Eisenbahner-Kulturvereinigung FISAIC (Federation Internationale des Societes Artistiques et Intellectuelles de Cheminots) im MOC, dem einer der vier Sonderstempel gewidmet ist.

Eine besondere Rolle im Belegprogramm spielt der "Gläserne Zug", ein vor 75 Jahren gebauter Elektrotriebwagen mit Rundumsicht, der im Dezember 1995 bei einem Unfall in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen schwer beschädigt wurde und gegenwärtig von einer Gruppe des Bahn-Sozialwerks BSW in Augsburg als Museumsfahrzeug restauriert wird. Zur FERPHILEX 2010 wird die Vereinigung der Philatelisten der österreichischen Eisenbahner (VPÖE) eine Sonderpostbeförderung von Wien nach München ausrichten. Auf dem Sonderumschlag wird eine personalisierte Briefmarke aus Österreich mit FERPHILEX-Logo eingesetzt. In München werden die drei individuell erstellten Plusbriefe aus dem Belegprogramm von der Post nun erstmals auf einer Messe mit Sonderstempeln versehen.

Zu den auf der Internationalen Briefmarken-Börse München präsentierten philatelistischen Exponaten gehören neben der FERPHILEX 2010 ein Briefmarken-Salon der Arbeitsgemeinschaft "Tschechoslowakei" mit großer internationaler Beteiligung sowie eine Sonderschau anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Philatelistenclubs Bavaria, einer weit über München hinaus bekannten Vereinigung renommierter Briefmarkensammler. Der Club stellt hier ein überaus gelungenes Jubiläumsbuch der Öffentlichkeit vor. Die Fachhändler, Postverwaltungen und Verlage aus dem In- und Ausland bieten den Messebesuchern ein umfassendes philatelistisches Angebot von A bis Z. Verbände, Arbeitsgemeinschaften und Fachbibliotheken beraten unabhängig über alle Sammelbedürfnisse.

Die 13. Internationale Briefmarken-Börse München mit FERPHILEX 2010 wird von Freitag 5. März bis Sonntag 7. März 2010 im MOC-Veranstaltungszentrum München-Freimann ausgerichtet. Ausführliche Informationen unter
www.briefmarken-messe.de
gaf

4. 1. 2010

Rakousko - celinové obálky 1861 až 1882

Dovolujeme si Vám připomenout další klubovou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 7. 1. 2010 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude přednáška Ing. Jana Krátkého "Rakousko - celinové obálky 1861 až 1882". Přednáška začne v 16.30 hod. Vítáme všechny přátele filatelie a poštovní historie - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.

Těšíme se na vaši účast!
Klub filatelistů 00-15 sběratelů specializovaných oborů v Praze
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

6. písemná aukce

6. klubová písemná aukce, které nyní probíhá je k dispozici: http://www.japhila.cz/pdf/6_aukce_Tuma.pdf

Pokud byste o něco měli zájem, tak stačí poslat e-mail (podmínky a e-mail jsou v přiloženém pdf).
Martin Tůma

January 2010 Philatelic Auction Calendar

Our WebSite details all of the upcoming month's public philatelic auctions; we invite you to bookmark it as one of your 'Favorite Places'.

The January '10 edition of the Philatelic Auction Calendar reviews thirty-nine (39) major worldwide auctions, to include detailing their contents, and provides links to the auctioneers' catalog WebSites, as well as their E-Mail Addresses.

The WebSite reports and continuously updates the monthly 'Philatelic Auction Calendar', and presents more, including:

~ Links to the more than 240 major worldwide Philatelic Auctioneers' E-Mail Addresses and WebSites...
~ Auctioneer's Announcements on Future Sales and Other Trade Information... UPDATED FOR JANUARY '10
~ Philatelic and Other Useful WebSites...
~ A Philatelic Auction Glossary...
~ The beginnings of a master listing by Country of the worldwide classics-era numerical and alphabetical obliterators (cancellations)...

Auction Agent representation is available for the public philatelic auctions being conducted during the month of January '10. The auctions' details, including their contents, will be found on our WebSite.

Best regards,

Charles E. Cwiakala

Mark C. Cwiakala
Philatelic Auction Agents
1527 South Fairview Avenue
Park Ridge, IL 60068-5211
U.S.A.

TEL/FAX: (847) 823-8747

Cell Phone: (847) 204-8747
E-Mail: CECwiakala@aol.com
Visit us on our WebSite: http://www.cwiakala.com

Nový blog "Neoficiálních dopisnic Pressfil Plzeň"

Novým a rychle se naplňujícím blogem jsou "Dopisnice", které vydává plzeňská firma Pressfil Jiřího Neumanna.

Blog se z informačního média rychle stal spíše katalogovým soupisem jimi vydávaných dopisnic, které jsou se zpětnou platností zařazovány od první po současné. Nechybí ani nákladové číslo každé dopisnice a je s podivem, jak jdou tyto dopisnice na odbyt. Minimální nákladové číslo je snad 1000 kusů.

Blog najdete na adrese: http://dopisnice.blogspot.com/