28. 2. 2008

Dr. Otto Gáťa: FIPOM(s) - Filatelistické poštové muzem súkromnéFIPOM-s. Filatelisticko-poštové múzeum súkromné. Áno, aj takéto múzeum existuje a to dokonca na našom Slovensku, v obci Plevník-Drienové na Považí. Jeho majiteľom je známy filatelistický zanietenec JUDr. Otto Gáťa. Filatelistický odborník: výskumník, publicista, zberateľ, vystavovateľ, filatelistický funkcionár a organizátor filatelistického života... Ako filatelistický vystavovateľ vystavoval svoje filatelistické exponáty na svetových výstavách, kde boli odmenené zlatými medailami. V mladosti ho očarila poštová známka a cez ňu sa dostal k poštovej histórii ako jednému z odborov filatelie. Predznámkové obdobie, dejiny pošty, poštovej prevádzky... FIPOM-s má zvučné meno aj v zahraničí a jeho trojrozmerné exponáty boli vystavované na mnohých domácich i zahraničných podujatiach, v múzeách a na výstavách. Poštové dostavníky dávnej minulosti neprepravovali len listové zásielky, prepravovali aj pasažierov.
* * *
Pred vyše štvrťstoročím, 18. novembra 1981, za prítomnosti príbuzných a zopár popredných slovenských filatelistov bolo oficiálne otvorené súkromné Filatelisticko-poštové múzeum v malej dedinke na Považí, v Plevníku-Drienovom. Je to už pekných pár rokov, a na exponátoch múzea ten časový odstup je aj viditeľný. Na množstve exponátov, i na ich kvalite. Ako priamy účastník otvorenia to môžem zodpovedne posúdiť. V múzeu je sústredené množstvo nielen filatelistického materiálu, ale aj materiálu historicko-poštového. Pri múzeu pôsobí aj SFVS - Slovenské filatelistické vedecké spoločenstvo, ktoré sa venuje výskumu histórie pošty, poštových dokumentov, filatelie a filatelistických materiálov....


Celý článek na blogu Jána Urdy >>>>> http://urda.blog.sme.sk/c/114200/FIPOM-s.html#t2

B. J.

27. 2. 2008

Zapsané zásilkyZapsané, také doporučené zásilky jsou ty poštovní zásilky, které jsou na základě požadavku odesílatele a za poplatek poštou zaevidovány. Může se jednat zejména o listovní zásilky (psaní, dopisnice, tiskopisy, obchodní papíry, vzorky zboží), balíkové a peněžní zásilky včetně cenných psaní jsou vždy zásilkami zapsanými, stejně jako příkazová psaní.
Doporučeně podané zásilce je přiděleno číslo, pod kterým je na poště zapsána v Přijímací knize doporučených zásilek, na zásilku je vylepena nálepka, tiskopis č. 2 dle Seznamu všeobecných tiskopisů poštovní, telegrafní a telefonní služby, na které je uvedena podací pošta a číslo, pod kterým je zásilka zapsána. Odesílatel obdrží potvrzení o podaní zásilky formou podacího lístku, tiskopis č. 5.

Doručení zapsané zásilky musí adresát potvrdit svým podpisem v doručovací knize, či na formuláři průvodky nebo poukázky. Jak vyplývá z výše uvedeného, doporučeně podanou zásilku je možno v průběhu přepravy i po doručení dohledat, neboť o podání i doručení zásilky je proveden záznam.
Doporučených listovních zásilek je známo řádově tisíce, ale nám je známá pouze jedna zapsaná listovní zásilka, na které je použita rekomandační nálepka z levého dolního rohu tiskového archu. Tato nálepka je použita včetně okraje, na kterém je vytištěno číslo tiskopisu a rok vydání:


Celý text >>>>> http://www.japhila.cz/2008/Exponet_forum009.htm

Na reprodukci: Tiskopis č. 13 „Rückschein – Zpáteční lístek“ vystavený na poště Hradec Králové 23. 4. 1919, zaslaný do Prahy. Potvrzený razítkem doručovací pošty Praha 26. 4. 1919 a razítkem adresáta Vojenské velitelství v Praze.

Miroslav Štefek a Jan Kypast

23. 2. 2008

Dr. Šablatura: Pozor padělky!


Na Exponetu je nyní 3. exponát, který z pozice nejpovolanějších poskytuje ty nejcennější informace o padělcích československých známek. Nejnovější přírůstek v podobě vynikajícího 5ti rámového exponátu zaslal nám všem známý slovenský znalec Dr. S. Šablatura z Bratislavy.

Jeho exponát emisi po emisi přináší skutečné vzorky padělků a jejich popis. Po zralé úvaze jsme zvolili i vysoké rozlišení jednotlivých ilustrací, abyste mohli i Vy laicky provést "expertízu" svých známkových sbírek - postačí Vám k tomu stránky o které máte zájem si stáhnout a v klidu svých domovů zvětšené obrázky porovnat se svým materiálem. Tento exponát si jistě najde stovky a tisíce zájemců o znaleckou školu zdarma. I to může být tvář mezinárodní virtuální výstavy EXPONET.

Kéž by se přidali se svými znalostmi i další čeští a slovenští znalci. Vítejte >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0367/index0367a.htm

B. J.

Stamp Theft of Oregon Stamp Dealer

On Sunday evening, February 17, 2008, thieves broke into the truck of Tom Kinberg, Stamp Art, of Lincoln City, Oregon. He and traveling buddy dealer Gary Hoecker were on their way home after attending Sno-King Stamp Show in Everett, Washington. They had stopped at Northgate Mall in north Seattle, Washington, for dinner. The thieves popped the locks on the truck and stole both gentlemen’s briefcases, Tom’s suitcase and over $15,000.00 worth of stock. There was nothing of value in Gary’s stolen briefcase. Lost from Tom’s briefcase were $600.00 to $700.00 in checks, Visa sales slips and Tom’s checkbook. He also had $4,000.00 to $5,000.00 worth of stock in his briefcase. This consisted of higher price Canada in dealer stock cards, Hungary souvenir sheets in dealer stock pages, and Swedish stamps on Scott Specialty pages.

The thieves also took a box that contained 11 white boxes of #2 cards holding stamps that were priced and ready to be sorted into his show stock; estimated value is minimum $11,000.00.

If you suspect anyone of trying to sell these items at local stamp shows, to your club members or on Craigslist or eBay, please contact your local police. Seattle police Case Number is 08-063182. You can also contact Tom Kinberg directly at 503-910-9552.


Carol J. Edholm and Bob Ingraham

Pošta Čechů a Slováků sloužících v cizích armádách


Dr. Walter Rauch byl německým znalcem a vystavovatelem, specializujícím se především na Podkarpatskou Rus a také poštu vojenských jednotek za 2. světové války. Máme možnost Vám nyní představit 1. část jeho rozsáhlé studijní sbírky v podobě exponátu "Pošta Čechů a Slováků sloužících v cizích armádách" >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0366/index0366a.htm

Rozhovor s Waltrem Rauchem k jeho 80. narozeninám přinesl i časopis Filatelie. Ten Vám současně nabízíme také >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/Rauch%20rozhovor.pdf

Výjimečný materiál má ve své 1. části také výjimečné rozměry: 34 rámů a 531 listů poučení a zajímavých souvislostí.
B. J.

Exponet a německá poštovní historie


Das Deutsche Reich versuchte während des 1. Weltkrieges den Handelsverkehr für kriegswichtige Güter und Diplomatenpost mit dem amerikanischen Kontinent aufrechtzuerhalten. Die Seeblockade, die die direkten Kriegsgegner errichtete hatten, sollte mit Hilfe von Handels-U-Booten umgangen werden.
Zum Betrieb dieser Handels-U-Boote gründeten der Bremer Großkaufmann Alfred Lohmann, die Reederei Norddeutscher Lloyd und die Deutschen Bank am 8. November 1915 die Deutsche Ozean-Reederei (DOR)... >>>>> Heinz K Selig, Ludwigsburg: http://www.schaumburgerpostgeschichte.de/
Stránky Schaumburské poštovní historie vede Heinz K. Selig z německého Ludwigsburgu. Zajímavé na všem je, že vynikající regionální poštovněhistorická stránka je postavena na přímých odkazech na Exponet a 5 exponátů, které Heinz Selig na Exponetu má. Exponet tak slouží jako primární zdroj pro dokumentaci německé poštovní historie. Je vynikající, že během několika málo let je natolik normální, že na českých stránkách jsou německé poštovní dějiny a všichni jsou spokojeni. Myslím, že internet nám nabídne plejádu dalších zajímavých situací. Ostatně k tomu byl Internet jako mezinárodní platforma pro filatelistické exponáty zřízen.
Všechny exponáty Heinze K. Seliga >>>>> http://www.japhila.cz/hof/index_exhibitor70.htm
B. J.

Ružomberok 2007 - hodnotenie nametových exponátov

Úvod
V minulých dňoch som sa zúčastnil ako konzultant výstavnej poroty hodnotenia exponátov filatelistickej výstavy Ružomberok 2007. Táto výstava ako výstava III. stupňa mala za úlohu prezentovať nové exponáty, ktoré neboli nikdy vystavené alebo poskytnúť priestor na obnovenie kvalifikácie starších exponátov. Cez hodnotenie vystavených exponáty prinášam svoj názor na to ako túto úlohu výstava naplnila a aké sú súčasné trendy v tvorbe námetových exponátov u nás.

Hodnotené exponáty hodnotím podľa výstavných tried:

Štandardné námetové exponáty (2 exponáty)
Prvý exponát si zvolil veľmi širokú tému (Z histórie našej vlasti) a tomu zodpovedalo aj spracovanie. Veľmi povrchné a len s najbežnejším väčšinou neznámkovým materiálom. Takýto exponát sa veľmi ťažko hodnotí, pretože v ňom niet kvalitnejšieho materiálu a tým pádom absentuje prezentácia filatelistických znalostí. Plán a rozvinutie témy sa tiež nedá veľmi hodnotiť, lebo chronologický sled udalostí s uvádzaním len tých, ktoré sú známkovým materiálom ľahko dokladovateľné neprináša nič prevratné. Takže opäť žiadne výrazné bodové hodnotenie za spracovanie a odborné znalosti. Výsledkom je hodnotenie, ktoré pravdepodobne autora nepoteší, ale odráža skutočnosť, že tento exponát neprináša nič, čo by predurčovalo jeho ďalší rozvoj a preto nezískal kvalifikáciu na vyšší stupeň výstav. Vystavovateľovi odporúčam zamyslieť sa nad užším výberom témy alebo zvoliť iný ako lineárny chronologický plán exponátu. Existuje predsa množstvo iných zaujímavých pohľadov na slovenské dejiny (napr. významné osobnosti a ich odkaz, vojenské konflikty, ťaženia a vojenské bitky, sociálny a národnostný útlak, rozvoj vedy, vývoj poľnohospodárstva, remeselníctva a priemyslu, rozvoj národného povedomia, vývoj jazyka a písomníctva a pod.). Ďalšie úvahy a výber témy závisia od vystavovateľa a jeho záujmu o ďalší rozvoj exponátu. Ak sa prejaví pozitívne a exponát prepracuje...

Celý článek >>>>> http://postoveznamky.sk/clanok.php?clanok_id=8

Vojtech Jankovič

Vojtech Jankovič: Tvorba exponatu so športovou tematikou

Jedným zo základných kameňov budovania zbierky a neskôr vytvorenia filatelistického exponátu je vhodný výber témy a s tým súvisiace odborné znalosti zberateľa. Pretože filatelia je hobby, nie sú kladené žiadne obmedzenia na výber námetu. Väčšinou padne voľba na námet, ktorý je zberateľovi blízky a ktorému sa plánuje intenzívnejšie venovať nielen po zberateľskej ale aj po odbornej stránke. Samozrejme pre bežné zbieranie je úroveň odborných znalostí vecou zberateľa, avšak v prípade tvorby súťažného exponátu je zberateľ za tieto znalosti hodnotený. Nie priamo, ale hlboká znalosť problematiky sa v námetovom exponáte premieta najmä do hodnotenia v kritérii Rozvinutie – spracovanie – význam, za ktoré môže získať zberateľ až 30 bodov.

Inými slovami, pri tvorbe námetového exponátu je rovnako dôležité získanie informácií o materiáloch viažúcich sa k danej téme ako aj získanie hlbokých znalostí o oblasti samotnej. Na získanie odborných znalostí potrebuje zberateľ zmapovať existujúce zdroje vedomostí a využívať ich na štúdium. V prvopočiatkoch zbierania stačia základné informácie populárneho charakteru, ale postupne treba študovať odborné knihy, časopisy a využívať ďalšie zdroje (TV, Internet), aby zberateľ získal hlbšie vedomosti o študovanej oblasti.

Preukázanie odborných znalostí pri zbieraní prezentujeme dvomi v podstate protichodnými prístupmi. Prvým je prístup zo strany detailnej znalosti filatelistických materiálov, druhým prístup zo strany detailnej znalosti námetu.

Znalosť filatelistického materiálu
Detailná znalosť rôznorodých filatelistických materiálov (najmä príležitosť vydania a identifikácia zobrazeného námetu) je základom pre podrobnejšie skúmanie námetu. ...


Cely článek >>>>> http://postoveznamky.sk/clanok.php?clanok_id=2

Vojtech Jankovič

19. 2. 2008

Německá hyperinflace v poštovním provozu

Tak by možná mohl znít český název exponátu, který nám dal k dispozici Jerry Jensen ze Spojených států amerických. Náš neoficiální překlad ale zní "Když peníze klesají, německá inflace po 1. světové válce".
Jen výčet ocenění "Gold; Reserve Grand Award; American Association of Philatelic Exhibitors Creativity Award; American Philatelic Society Research Medal; American Philatelic Society 1900–1940 Medal of Excellence" dává tušit, jaký kalibr se podařilo zajistit pro Exponet z nabídky světové poštovní historie.
Osmirámový exponát přináší skvostné celistvosti a kromě materiálu je ukázkou vynikajícího "příběhu", o čemž svědčí mimo jiné mezinárodní ocenění, které se významnému americkému sběrateli a jurymanovi dostalo.
Na 3. rámu je např. největší známý zachovaný blok použitých 500 markových známek, obsahující 240 poštovních známek. V našem Exponetu je zobrazen v rámci 3 listů a promiňte nám i na Exponet poněkud větší reprodukci, která je ovšem nezbytná k věrohodnému zobrazení této filatelistické lahůdky.
Malé grafické nedostatky vznikly zpracováním původních předloh v mnohem menším grafickém rozlišení než Vám dnes nabízíme. Jistě budete souhlasit, že námi zhotovené retuše reprodukcí by materiálu na mezinárodním Exponetu k důvěryhodnosti nepomohly. Větším grafickým rozlišením tak současně ve světové premiéře nabízíme větší návštěvnický zážitek.
Zveme Vás ke studiu další opravdové lahůdky, jakou nepředstavujeme na Exponetu každým dnem. Ještě malá poznámka: nad 1. rámem je drobným písmem názvem "SYNOPSIS" také autorův záměr.
Zveme Vás k návštěvě >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0365/index0365a.htm
B. J.

Král Jiří VI. (1895 - 1952)


Korunovační emise Krále Jiřího VI. a Královny Alžběty je prostředkem k vyjádření exponátu Král Jiří VI. od Ivo Prejdy z Opavy. Doporučené celistvosti všech států Commonwealthu, které vydaly korunovační emisi, jsou jakoby střižené podle jedné šablony. Nicméně záměr ukázat všechny známky této emise na celistvostech nepotřebují komentář. V podstatě do slova a do písmene >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0364/index0364a.htm
B. J.

Akce VICTORIA a její ohlas v Protektorátě


Málokdo dneska ví, že heslo „V jako vítězství“ zaznělo poprvé v hlášení „Londýna“ dne 14. ledna 1941. Byl to belgický emigrant Victor de Laveleye, který tehdy v zahraničním vysílání BBC vyzval svoje krajany v okupované Belgii, aby znamením „V“ na veřejných místech vyjádřili víru v konečné vítězství Spojenců. Během měsíce pronikla tato výzva do programu všech cizojazyčných vysílání londýnského rozhlasu, do všech zemí okupovaných Osou. Pod rouškou protileteckých zatemnění měli členové odporu ztvárňovat „V“ – symbol vítězství (Victoria) malováním, rytím a tiskem. Ve zvukové podobě a ve vysílání se používalo morseových znaků, k hudebnímu vyjádření měl sloužit úvod Beethovenovy 5. symfonie (Osudová), který připomínal písmeno „v“ v morseovce a měl i svůj vlastní význam (ta ta ta tá, ta ta ta tá – „Tak buší osud na dveře“ , určitě znáte). Velké podpory se kampani dostalo ze strany britského ministerského předsedy Winstona Churchilla, který nejenom že nosil znamení „V“ na klopě, ale také s oblibou pózoval na fotografiích s dvěma prsty vztyčenými do „vé“.

Širokého ohlasu dosáhla tato propagandistická kampaň i v Protektorátě, neboť nabízela druh rezistence, který nevyvolával krvavé represálie. K její populárnosti přispělo i to, že byla uváděna do souvislosti s heslem na prezidentské standartě „Veritas vincit“ (Pravda vítězí). Na Moravě byla největší aktivita zaznamenána počátkem prázdnin: 28.6. se znamení objevilo na několika místech v Boskovicích, 14.7. někdo ve Velké Bystřici u Olomouce „ozdobil“ červenou barvou patnáct veřejných budov a domů místních nacistů, 15.7. se objevily letáčky s motivem „V“ ve Zlíně a následujícího dne byly popsány vývěsní skřínky nacistických korporací v Olomouci a Lipníku n./Bečvou. Přestože se symbol „V“ do 17. července 1941 objevil na řadě míst Protektorátu, policejní hlášení z té doby překvapivě uvádí, že „co to písmeno znamená, se nepodařilo zjistit“...


Celý článek Honzy M. >>>>> http://www.fronta.cz/akce-victoria-a-jeji-ohlas-v-protektorate

Filatelistická ilustrace a podnět
Milan Černík

18. 2. 2008

E-com a předchůdci - elektronické zásilky americké pošty


Malý 12ti listový exponátek z USA je spíše pro milovníky elektronické filatelie. Přináší doklady elektronické pošty, ale nicméně přináší doklady papírové. Zatímco nyní nám mohou přijít tyto doklady příliš moderní, za pár let může být již velmi těžké je sehnat... Exponát Joann Lenzové je zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0363/index0363a.htm

B. J.

17. 2. 2008

První ve vesmíru


Téměř 5ti rámový exponát přichází z ruského Smolenska: od V. A. Gurova. Pojal svůj exponát jinak a obšírněji než náš vystavovatel Petr Fencl >>>> http://www.japhila.cz/hof/0320/index0320a.htm ale téma mají společné.

Nenechte se ale pomýlit, Jurij A. Gagarin obletěl Zemi 12. dubna 1961, nikoliv 12. února, jak je zobrazeno na známce (která asi vyšla k jinému tématu, ne k oslavě Gagarina).

Největším nedostatkem tohoto exponátu je skenování přes ochranný obal, na některých listech se tedy můžete sami podívat, proč požadujeme albové listy vyndat z obalů.

Gurovův exponát >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0362/index0362a.htm
B. J.

15. 2. 2008

Poplatek za poštovní poukázku převedenou na šekový účet


Studiem právních předpisů z období československé první republiky jsme zjistili, že na základě Nařízení vlády republiky československé č. 638/1919 Sb., ze dne 19. prosince 1919 o zvýšení některých poplatků vybíraných Poštovním úřadem šekovým v Praze byl dle §1, článek 2 zvýšen poplatek za poštovní poukázky převedené poštovními úřady na šekové účty na základě plných mocí ze 2 h na 5 h.

Z výše uvedeného logicky vyplývá, že až do nabytí účinnosti citovaného vládního nařízení byl poplatek za převod peněz z poštovní poukázky na šekový účet zpoplatněn dvěma haléři. Nepodařilo se nám v předpisech dohledat způsob zúčtování těchto 2h, ale na základě existence dvou velmi vzácných filatelistických dokladů předpokládáme, že tento poplatek byl přímo na poštovní poukázce zúčtován doplatní známkou a to minimálně do konce platnosti předběžných a souběžných rakouských či uherských známek, tedy do 28. 2. 1919. Po ukončení platnosti těchto známek již není československá doplatní známka vhodného nominálu k dispozici. Poplatek za převedení poukázky na šekový účet mohl být nadále placen buď nouzově za použití čs. spěšné známky 2h nebo čs. novinové známky 2h Sokol v letu, takové doklady však nejsou známé, proto je pravděpodobnější úhrada poplatku v hotovosti.

Předkládáme ukázku dvou poštovních poukázek s uhrazeným poplatkem ve výši dvou haléřů doplatní známkou...

Celý text >>>>> http://www.japhila.cz/2008/Exponet_forum008.htm
Miroslav Štefek a Jan Kypast

12. 2. 2008

Sbírka Afghanistánu Horsta G. Dietricha


Tímto článkem bych chtěl filatelistům trochu přiblížit sbírku, dílo a znaleckou činnost Horsta Dietricha. Byl členem BPP – Spolkové asociace filatelistických expertů v Německu a AIEP – Mezinárodní asociace filatelistických expertů jako znalec Afghanistánu včetně poštovních úřadů. Rozhodně patřil k absolutní filatelistické sběratelské i znalecké světové špičce. Stačí připomenout, že v letech 1977 až 1992 vystavoval pouze v CLASS OF HONOUR – tedy Mezinárodní čestné třídě. V roce 1978 i na výstavě v Praze.
Když v roce 2002 zemřel a jeho sbírku pozůstalí dali do aukce, tak známá aukční síň Feldmann ve Švýcarsku vydala speciální katalog The „Horst Dietrich“ Grand Prix Collection, který se zabýval pouze sbírkou Horsta Dietricha.
V úvodu popisu sbírky David Feldman uvedl, že málokdy se dostávají na aukci tak exkluzivní a unikátní materiály, které získaly třikrát cenu Grand Prix, dále prestižní Taplingovu medaili (Velká Británie) a Lindenbergovu medaili (Německo)...
Jaromír Petřík, Boskovice

Princezna M. K. Tenisheva - Patronka umění, sběratelů a umělců


Jurij Alexander Vorontsov z ruského Smolensku zaslal další exponát a znovu věnovan tematicky - umění a ikonám. Mecenáška Maria K. Tenisheva studovala zpěv a umění v Paříži. Založila umělecké školy kresby a malování v Petrohradě a ve Smolensku (zde i muzeum). Exponát je pouze jednorámový, máte-li zájem, je Vám k dispozici >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0361/index0361a.htm

B. J.

Filatelistická vydání "Srbská republika Krajina" 1993 - 1997


Jednorámový exponát zaslal Chorvat Mirko Merlak z Rijeky. Jeho námětem jsou "emise vydané v okupovaných regionech Chorvatské republiky, samozvaně nazvané "Srbská republika Krajina" v letech 1993 až 1997".

Šlo o 2 samostatné regiony - viz mapka na úvodním listě. Exponát přináší jak čistý materiál tak celistvosti, u nichž se nelze ubránit dojmu, že vznikaly z filatelistických důvodů - přinejmenším jako dokumenty doby.

Přestože exponát je malý, zveme ke studiu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0360/index0360a.htm
B. J.

PRAHA 2008 – hlavní město sběratelů

Mezinárodní veletrh Sběratel a Světová výstava poštovních známek PRAGA společně!

Mezinárodní veletrh Sběratel je největší sběratelskou akcí na východ od Mnichova. Nikdo, kdo se tomuto ušlechtilému koníčku věnuje, tedy na něm nemůže chybět. Vloni jej navštívilo 12 tisíc sběratelů, přičemž každý šestý byl ze zahraničí.
Letos se jedenáctý ročník veletrhu, který je zaměřen kromě filatelie i na numismatiku, staré pohlednice, telefonní karty, minerály a další obory, koná společně se Světovou výstavou poštovních známek PRAGA. Ta se do Prahy vrací po dlouhých dvaceti letech.
Nepropásněte šanci vidět nejvzácnější unikáty a nejlepší exponáty a ještě dobře nakoupit u více než dvou stovek obchodníků.
Přijďte, přijeďte, přileťte.
Ve dnech 12. – 14. září se totiž hlavní město České republiky stane hlavním městem sběratelů.

Velký zájem poštovních správ a dealerů

Již nyní mají pořadatelé potvrzenu účast poštovních správ Austrálie, Belgie, Běloruska, ČLR, Hong Kongu, Chorvatska, Irska, Itálie, KLDR, Kypru, Lucemburska, Německa, Rakouska, Slovenska, Republiky Srbské (Banja Luka), Švýcarska, Taiwanu, poštovní správy OSN a samozřejmě České pošty.


Kromě tradičních dealerů - viz loňský seznam na webu http://new.ppa.cz/?page=sber_sezvyst_cz - jsou letos přihlášeni noví vystavovatelé, například z Velké Británie Cover Story, Bill Barell, David Morrison či z USA Gary du Bro, z Německa Hans Reinert, Heiner Zinoni, Thomas von Loeper a Gernot Roidl, ze Švédska AB Philea, z Holandska Breebaart Filatelie atd.

Jedna akce, jedno vstupné*) ... a mnoho zážitků na celý den.

Na výstavišti vás na ploše dvou fotbalových stadionů budou čekat
prodejní stánky 250 vystavovatelů ze 40 zemí nabízející poštovní známky, celiny, staré pohlednice, mince, medaile, řády, vyznamenání, bankovky, minerály, drahé kameny, šperky z přírodních materiálů, telefonní a jiné karty a vůbec všechno co se dá sbírat
filatelistické exponáty ze 63 zemí na dvou tisících výstavních plochách v soutěžních třídách tradiční filatelie, poštovní historie, filatelistické literatury**) a jednorámových exponátů
síň slávy skrývající filatelistické poklady ze sbírky anglické královny Alžběty a dalších známých sběratelů
národní filatelistická výstava Salon české mládeže
poštovní správy včetně české a slovenské pošty, asijských pošt a pošty Organizace spojených národů, mincovny
12.9. Den Mezinárodní filatelistické federace (FIP)
13.9. Den československé a české poštovní známky
14.9. Den OSN
bezplatná znalecká a poradenská služba v oborech filatelie, numismatiky, mineralogie, telefonních karet i ostatního sběratelství
světová virtuální internetová filatelistická výstava Exponet
dětská pošta s mnohými překvapeními pro budoucí sběratele
a mnoho dalších událostí ve všech sběratelských oborech

*) denní 80 Kč, permanentní 200 Kč, mládež do 18 let a ženy vstup zdarma
**) třída filatelistické literatury je umístěna v Poštovním muzeu, kde jsou k vidění i filatelistické unikáty poštovní historie i současnosti

Bližší informace pro návštěvníky i vystavovatele/dealery:
Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, CZ-110 00 Praha 1, fax: +420/224 218 312, e-mail:
kopacek@ppa.cz
Ubytování a dopravu pro návštěvníky zajišťuje cestovní kancelář Čedok (http://www.cedok.com/praga2008).

Jindřich Jirásek, Sběratel >>>>>
http://new.ppa.cz/?page=sberatel_cz

PRAGUE – the capital of collectors in 2008

International fair Collector (Sběratel) and World Stamp Exhibition PRAGA held jointly!

The international fair Collector is the biggest collectors’ event in Central Europe. Nobody who engages in that noble hobby should miss it. Last year it was attended by 12,000 collectors, and one out of six came from abroad.
This year’s eleventh annual fair, dedicated not only to philately but also to numismatics, old postcards, telephone cards, minerals and other fields, is being held jointly with the World Stamp Exhibition PRAGA, which is returning to Prague after twenty long years.
Don’t pass up the chance to see the rarest uniques and the best exhibits and to get great buys from the more than two hundred dealers.
Awaiting you is historic Prague, the golden city of a hundred towers.
Come, whether over land or by plane.
From 12 to 14 September, the capital of the Czech Republic will be the capital city of collectors.

Growing interest of postal administrations and dealers

Already now following post offices confirmed their participation in Prague: Australia, Austria, Belarus, Belgium, Croatia, Cyprus, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Luxembourg, People´s Democratic Republic of Korea, People´s Republic of China, Slovakia, Republic of Srpska (Banja Luka), Switzerland, Taiwan, United Nations Postal Administration and, of course, Czech Post.
In addition to the traditional dealers - see a list of last year at
http://new.ppa.cz/?page=sber_sezvyst_en - there will be new exhibitors this year, for example from Great Britain Cover Story, Bill Barell, David Morrison or from USA Gary du Bro, from Germany Hans Reinert, Heiner Zinoni, Thomas von Loeper and Gernot Roidl, from Netherlands Breebaart Filatelie, from Sweden AB Philea etc.

One event, one price of admission* ... and a full day packed with experiences.

Waiting for you at the exhibition covering the area of two football stadiums:
sales stands of 250 exhibitors from 40 countries offering postage stamps, postal stationery, old postcards, coins, medals, orders, awards, bank notes, minerals, precious stones, jewelry made with natural materials, phone cards and other cards and absolutely anything collectible
philatelic exhibits from 63 countries at two thousand exhibit spaces in competition classes for traditional philately, postal history, philatelic literature** and one-frame exhibits
hall of fame with philatelic treasures from the collection of Queen Elizabeth II of England and other famous collectors
the national philatelic exhibition Czech Youth Salon
postal administrations including Czech Post and Slovak Post, postal administrations from Asia, the United Nations Postal Administration, and also mints
12 September: International Federation of Philately (FIP) Day
13 September: Czechoslovak and Czech Stamp Day
14 September: United Nations Day
free expertise and consulting service in the fields of philately, numismatics, mineralogy, phone cards and other collectibles
the virtual internet Exponet world philatelic exhibition
Youth Post with lots of surprises for future collectors
and many other events in all fields of collecting

* single ticket 80 CZK, three-day-ticket 200 CZK, free admission for youth up to age 18 and women
** the philatelic literature class is at the Postal Museum, where you can see unique postal artifacts of the past and present

More information for visitors, exhibitors/dealers:
Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, CZ-110 00 Praha 1, fax: +420/224 218 312, e-mail:
sberatel@ppa.cz
Accommodations and transportation for visitors are arranged by the travel agency Čedok (http://www.cedok.com/praga2008).

Jindrich Jirasek, Collector >>>>>
http://new.ppa.cz/?page=sberatel_en

PRAG - im Jahr 2008 Hauptstadt der Sammler

Die internationale Messe Sběratel (Sammler) und die Briefmarkenweltausstellung PRAGA gemeinsam!

Die internationale Messe Sběratel ist die größte Sammlerveranstaltung in Mitteleuropa. Niemand, der sich diesem edlen Hobby widmet, darf dort fehlen. Im letzten Jahr wurde die Veranstaltung von 12 Tausend Sammlern besucht, wobei jeder sechste aus dem Ausland kam.
In diesem Jahr findet der 11. Jahrgang der Messe, der sich neben der Philatelie auch mit der Numismatik, alten Postkarten, Telefonkarten, Mineralien und weitere Branchen befasst, gemeinsam mit der Briefmarkenweltausstellung PRAGA statt. Diese kehrt nach langen zwanzig Jahren nach Prag zurück.
Verpassen Sie nicht die Chance, die seltensten Unikate und die besten Exponate zu sehen und außerdem gute Einkäufe bei den mehr als zwei Hundert Händlern zu tätigen.
Das historische, hunderttürmige und "Goldene" Prag erwartet Sie.
Kommen Sie - zu Fuß, mit dem Auto oder dem Flugzeug.
Vom 12. bis zum 14. September wird die Hauptstadt der Tschechischen Republik nämlich zur Hauptstadt der Sammler.

Wachsendes Interesse der Postverwaltungen und Händler

Schon jetzt haben die Veranstalter Anmeldungen der Postverwaltungen aus Australien, Belarus, Belgien, Deutschland, Hong Kong, Irland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Österreich, Serbischen Republik (Banja Luka), der Schweiz, Slowakei, Taiwan, Vereinten Nationen, Volksdemokratischen Republik Korea, Volksrepublik China, Zypern und natürlich Tschechischen Republik bekommen.
Ausser traditionellen Händlern (siehe Verzeichnis aus dem Vorjahr) sind dieses Jahr schon folgende Aussteller angemeldet: aus Grossbritanien Cover Story, Bill Barell, David Morrison, aus den USA Gary du Bro, aus Deutschland Hans Reinert, Heiner Zinoni, Thomas von Loeper und Gernot Roidl, aus Schweden AB Philea, aus Niederlanden Breebaart Filatelie u.v.a.

Eine Veranstaltung, ein Eintrittspreis*) - und eine ganze Menge Erlebnisse für den ganzen Tag.

Auf dem Ausstellungsgelände erwarten Sie auf der Fläche von zwei Fußballstadionen
Verkaufsstände von 250 Ausstellern aus 40 Ländern, die Postwertzeichen, Ganzsachen, alte Ansichtskarten, Münzen, Medaillen, Orden, Auszeichnungen, Banknoten, Mineralien, Edelsteine, Schmuck aus natürlichen Materialien, Telefon- und andere Karten und überhaupt alles anbieten, was sich sammeln lässt.
Philatelieexponate aus 63 Ländern auf zwei Tausend Ausstellungsflächen in den Wettbewerbklassen Traditionelle Philatelie, Postgeschichte, Philatelieliteratur**) und Einrahmenexponate
der Ruhmessaal, der philatelistische Schätze aus der Sammlung der englischen Königin Elisabeth und weiterer bekannter Sammler präsentiert
die nationale Philatelieausstellung Salon der tschechischen Jugend
Postverwaltungen einschließlich der tschechischen und slowakischen Post, asiatische Postverwaltungen und Post der Organisation der Vereinten Nationen und ebenfalls Münzprägereien
12.9. Tag der Internationalen Philatelieföderation (FIP)
13.9. Tag der tschechoslowakischen und tschechischen Briefmarke
14.9. UNO-Tag
Kostenlose Fachgutachten- und Beratungsdienstleistungen in den Branchen Philatelie, Numismatik, Mineralogie, Telefonkarten und anderen Sammlerbereichen
Virtuelle Internet-Philatelieweltausstellung Exponet
Kinderpost mit vielen Überraschungen für künftige Sammler
und viele weitere Ereignisse in allen Sammlerbereichen

*) Tageskarte 80 CZK, Dreitageskarte 200 CZK, für Jugendliche bis 18 Jahren und Frauen Eintritt frei
**) die Wettbewerbsklasse Philatelieliteratur befindet sich im Postmuseum wo auch philatelistische Unikate der Postgeschichte und -gegenwart zu sehen sind

Weitere Informationen für Besucher und Aussteller/Händler:
Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, CZ-110 00 „Praha 1, fax: +420/224 218 312, e-mail:
sberatel@ppa.cz Die Unterkunft und der Transport für die Besucher wird vom Reisebüro Čedok abgesichert (http://www.cedok.com/praga2008).

Jindrich Jirasek, Sammler >>>>>
http://new.ppa.cz/?page=sberatel_de

11. 2. 2008

Rádiová služba Československé pošty


Ministerstvo pošt a telegrafů, prostřednictvím příslušného ředitelství pošt a telegrafů a poštovních úřadů zajišťovalo po celou dobu trvání první republiky pro veřejnost rádiovou službu, tzn., že pošta přijímala žádosti a propůjčovala koncese na zřízení a provozování radiofonní přijímací stanice. Tato služba byla zajišťována prostřednictvím předepsaných tiskopisů uvedených v Seznamu všeobecných tiskopisů poštovní, telegrafní a telefonní služby pod čísly 772 – Žádost o propůjčení koncese ke zřízení a provozování radiofonní přijímací stanice a 773 – Koncesní listina na zřízení a provozování radiofonní přijímací stanice.
Pro získání koncese na provozování radiofonního přijímače bylo nutno podat na poštovním úřadu žádost na tiskopisu č. 772, kde byly uvedeny údaje o žadateli a údaj o umístění přijímače (minimálně až do roku 1936 i základní technické údaje přijímače), dále bylo potřeba nalepit fiskální kolek hodnoty 5 Kč k zaplacení daně ministerstvu financí a uhradit poště poplatek za zprostředkování ve výši 1 Kč, který byl na formuláři žádosti zúčtován doplatní známkou. Známka i kolek byly znehodnoceny razítkem poštovního úřadu, který žádost přijal. K této žádosti bylo nutno přiložit další (nenalepený) fiskální kolek hodnoty 8 Kč....


Miroslav Štefek a Jan Kypast

Vývoj poštovnictví na HlučínskuPrvní český sponzor Exponetu - pan Ivo Prejda z Opavy, nám poslal také svůj poštovněhistorický exponát, který jistě potěší kdekoho.

Hlučínsko je velmi zajímavá filatelistická oblast a Ivo Prejda dokumentuje poštovními doklady období od Pruské pošty po Československou poštu za měnové reformy 1953. Záběrem velký exponát má téměř 10 rámů a doklady velmi pěkně a názorně dokumetují celý záměr vystavovatele, kterým je přinést komplexní představu o historii pošty v této česko-německo-polské lokalitě. Exponát byl vystaven pouze jednou na Národní filatelistické výstavě v Plzni roku 1995. Nyní jej máte možnost podrobně studovat i Vy >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0359/index0359a.htm

B. J.

Poštovní historie Rintelnu na Schaumbursko v Hesensku


Pokračování Vlakové pošty z Rintelnu by se mohl jmenovat šestirámový exponát, z kterého majitel a vystavovatel H. K. Selig vybral právě prvně jmenovaný separát vlakové pošty. Velmi rozsáhlý a poučný materiál s významnovými popiskami velmi podrobně rozebírá jednotlivé popisky na dopisech a celistvostech. Je posledním pátým exponátem Němce Heinze K. Seliga. Své návštěvníci si těchto pět exponátů jistě najde, podle statistik Němci patří k nejčastějším a nejdůslednějším návštěvníkům Exponetu. Zveme i Vás >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0358/index0358a.htm

B. J.

Vlaková pošta na dráze z Rintelnu do Stadthagenu


Heinz K. Selig - Německo: Doklady železniční pošty - vlakové pošty ze severoněmeckého Rintelnu a zhruba 20 km vzdáleného Stadthagenu.
U nás málo vídané téma poštovněhistorického exponátu, zejména pro naše sousedy téma zajímavé. Zveme i Vás >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0357/index0357a.htm
B. J.

Lauenau a okolí - poštovněhistorická sbírka


Série exponátů německé poštovní historie přišla ze Spolkové republiky Německé od Heinze K. Seliga. Šestirámový exponát dokumentující Lauenau a okolí nabízíme zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0355/index0355a.htm

B. J.

4. 2. 2008

Nová pražská pošta

Dne 1. února byla otevřena v novostavbě ústředí ČSOB v Radlicích v Radlické ul. č. 150 příležitostná přepážka k připomenutí otevření nové pošty Praha 518. Na přepážce bylo k dipozici příležitostné razítko a samolepicí R-nálepky s běžným názvem pošty Praha 518. Přepážka byla umístěna v prostoru před vstupními turnikety, takže byla přístupná každému. Vlastní pošta, jejíž provoz bude zahájen až 7. února, však již nebude přístupná veřejnosti, ale jen pracovníkům vlastní ČSOB, kteří mají umožněn vstup do budovy. V provozu bude klasická sdružená přepážka s běžnými funkcemi, jako na každé jiné poště, jen s omezením okruhu zákazníků. Příležitostná přepážka měla k dispozici samolepicí R-nálepky (údajně jen pro ten jedinýden provozu) v běžném provozu bude k dispozici již systém Apost. Otevírací hodiny zatím zveřejněny nejsou, budou ale jistě přizpůsobeny potřebám provozu banky.

Nová pošta Praha 518 - mimochodem již 119. pošta v Praze - se omezením okruhu svých zákazníků přiřazuje k řadě podobných, které však byly po roce 1989 zrušeny. Připomeňme si, že pracovaly příkladně pošty Praha 61 v Ministerstvu národní obrany, Praha 05 v Ministerstvu dopravy, Praha 02 v Parlamentu, Praha 03 v SBČS, Praha 621 ve Vysoké škole politické při ÚV KSČ, v minulých letech měl svoji poštu i Senát, Zemský soud či Ministerstvo spojů. Nejde tedy o nic zcela neobvyklého.

Pošta je umístěna po pravé straně rozlehlé haly v přízemí budovy a nemá vlastní prostor pro zákazníky jak jsme tomu zvyklí u ostatních pošt. Zákazníci tedy přistupují k přepážce přímo v hale banky a v době uzavření je přímo před přepážky spuštěna kovová stahovací neprůhledná stěna. Zajímavostí je i skutečnost že přízemní hala s poštou je o dvě podlaží výše než vstupní prostor banky od stanice metra Radlická.

Jiří Kratochvíl

3. 2. 2008

Československo 1920 - 1926: Holubice, Osvobozená republika


Pavel Hirš - badatel, sběratel, znalec, spisovatel, vydavatel - snad ani tento výpis není úplný. Máme nyní možnost sledovat již jeho 3. exponát na mezinárodní výstavě EXPONET - specializovaný exponát prvního Československa (z let 1920 až 1926) - Holubici a Osvobozenou republiku.

Exponát, k němuž jste srdečně zváni, lze studovat zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0354/index0354a.htm

B. J.

Neoficiální přítisky na celinách České republiky

Byla provedena další zásadní aktualizace katalogu NEOFICIÁLNÍCH PŘÍLEŽITOSTNÝCH CELIN (NPC) ČR doc., ing. Jaroslava Špačka.

Nyní přináší kompletní uzavřený rok 2007 v časové řadě 1993 až 2007.

Zveme k návštěvě >>>>> http://www.japhila.cz/filatelie/spacek/uvod.htm
B. J.

Poštovní historie Bueckeburgu, sídelního města Schaumbursko-Lippska


Plný sedmirámový poštovněhistorický exponát německého Bueckeburgu zaujme jistě nejen naše sběratele poštovní historie. Přináší celou řadu unikátních dokumentů, pro nás možná neviděné doklady.
Z hlediska Exponetu jsme nadšeni, protože tento vynikající exponát německého sběratele Heinze K. Selige je v několika dnech již druhým novým přírůstkem, ale především exponátem z Německa. Němci patří k nejčastějším návštěvníklm Exponetu, ale zajistit jejich exponáty jde "ztuha".
Exponát byste neměli minout >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0353/index0353a.htm
B. J.

2. 2. 2008

Přípravy na výstavu PRAGA 2008 vrcholí, aneb carpe diem !

Pohledem do kalendáře v době psaní tohoto článku jsem s překvapením zjistil, že do zahájení Světové filatelistické výstavy PRAGA 2008 zbývá již jen 222 dnů . A konstatoval jsem, že čím méně času, tím více starostí. Je to obvyklá nepřímá úměra, která dneska už nikoho nepřekvapuje. Jak se čas bude krátit, práce bude přibývat. Nicméně tato práce byla očekávaná a organizační výbor SČF výstavy PRAGA 2008 má znalosti, chuť i sílu ji úspěšně řešit.

Organizační výbor pracuje od svého jmenování ve shodném složení, které si každý může připomenout v Bulletinu č. 1. nebo na webových stránkách výstavy. V současné době byl vydán již Bulletin č. 2, který v české verzi najdete také na webových stránkách. Jeho papírová podoba existuje pouze v anglické mutaci, kterou můžete získat v sekretariátu výstavy, nicméně tato slouží zejména k poslání do více než 61 zemí, jejichž filatelistické svazy a vystavovatelé se přihlásili k účasti.

PRAGA 2008 je specializovaná světová filatelistická výstava zaměřená na soutěžní třídy tradiční filatelie, poštovní historie, filatelistické literatury vč. elektronické a dále na experimentální třídu jednorámových exponátů. Ta díky červnovému kongresu FIP v Bukurešti bude pravděpodobně v době konání naší výstavy již také řádnou soutěžní třídou podle pravidel FIP.

Na výstavu byl přihlášen dostatečný počet exponátů, který téměř o 40 % přesahuje prostorové možnosti výstavy PRAGA 2008, které jsou dány rozsahem 2000 výstavních rámů vyčleněných pro soutěžní část. Jedním s nelehkých současných úkolů organizačního výboru je proto do konce března provést odpovídající výběr z přihlášených exponátů.

V nejbližší době bude také potvrzena definitivní sestava mezinárodní jury, jejíž složení navrhl organizační výbor ve spolupráci s konzultantem a prezidentem FIP panem J.Wolffem. Vzhledem ke krátkosti doby trvání výstavy bude mít jury mimořádně obtížnou pozici a její členové budou vystaveni mimořádnému stresu. O to větší je odpovědnost organizačního výboru vytvořit pro její práci optimální podmínky.

Významným nejenom technickým ale i logistickým problémem je přeprava, montáž, demontáž a zpětná přeprava a uskladnění výstavních rámů. Ty jsou z velké většiny uskladněny v poštovních prostorách v Chebu, což je vzhledem k místu konání výstavy „trochu z ruky“. Chybí i řada skel, spojovacího materiálu a mnoho rámů je třeba repasovat. Kdy, jak, kým a za kolik toto zajistit – i to je práce organizačního výboru.

Pracujeme na přípravě výstavního katalogu, diplomů a medailí, které by měly důstojně reprezentovat Českou republiku stejně jako odpovídající sada upomínkových předmětů. Staráme se o dostatečné ubytovací kapacity ve kterých jsme nezapomněli na rezervaci vhodného ubytování i pro české návštěvníky výstavy všech cenových kategorií.

Předběžně jsou zajištěny prostory pro oficielní ceremonie, palmáre a související programy, z nichž nejdůležitější je zasedání AIJP, který je jedním z nositelů záštity nad výstavou. Velká pozornost je po právu věnována Salonu české mládeže, který bude samostatnou národní výstavou české filatelistické mládeže a virtuální výstavě EXPONET. V této souvislosti vyzýváme všechny vystavovatele k poskytnutí exponátu na CD nosiči organizačnímu výboru. Jejich exponát pak bude možno sledovat v průběhu výstavy na instalovaných počítačích v prostorách výstavy a po ukončení na internetu v rámci Permanentní virtuální výstavy EXPONET v oddílu PRAGA 2008.

Další z významných novinek výstavy PRAGA 2008 bude permanentní vstupenka pro členy Svazu českých filatelistů, která bude nositele opravňovat ke vstupu do všech prostor výstavy v Průmyslovém paláci a v Poštovním muzeu po celé tři dny. Vstupenka v hodnotě několika set korun bude vytištěna v atraktivním grafickém provedení a bude členům po kontrole zaplacení členských příspěvků SČF na rok 2008 distribuována sekretariátem SČF prostřednictvím klubů předem. Tyto vstupenky, které nebudou ke koupení na volném trhu, se stanou nepřehlédnutelným a hodnotným filatelistickým suvenýrem pro všechny současné členy SČF. Vedení svazu hodlá touto formou poděkovat všem svým věrným členům za dlouholetou loajalitu a podpořit zájem o členství v SČF u těch filatelistů, kteří se chtějí přihlásit k aktivní filatelistické spolupráci.

Na přípravě výstavy PRAGA 2008 se mimo organizačního výboru SČF významně podílí Česká pošta, která financuje převážnou část nákladů výstavy a společnost Progres Partners Advertising, která podle své smlouvu s Českou poštou výstavu komerčně zajišťuje. Rád bych konstatoval, že po počátečním seznamovacím období na přelomu roku 2005 a 2006 je v současné době spolupráce všech tří partnerů na vysoké úrovni. Strategické úkoly jsou řešeny na pravidelně pořádaných koordinačních výborech a běžné problémy jsou řešeny operativně.

PRAGA 2008 je bez diskuzí nejvýznamnější filatelistickou událostí desetiletí všech českých filatelistů. Očekáváme, že se do její přípravy mimo svazové funkcionáře a spolupracující organizace aktivně zapojí i kluby filatelistů, společnosti i jednotliví sběratelé. V zájmu kvalitního a bezchybného zajištění této prestižní světové výstavy, její vysoké odborné, společenské i dostatečně atraktivní úrovni je třeba průběžně sjednocovat zásadní vnitrosvazová stanoviska, odsunovat do pozadí osobní spory a všechny síly a energii věnovat společnému úspěchu výstavy. Prostě preferovat to co nás trvale spojuje a potlačovat to co nás občas rozděluje.

Po dopsání tohoto článku a pohledu na hodinky jsem si uvědomil, že doba na přípravu Světové filatelistické výstavy PRAGA 2008 se nám zase zkrátila o jeden den. Tak tedy již jen 221 dnů ? Ne, ještě 221 dnů! Carpe diem – řekl by klasik.

Ing. Vít Vaníček
předseda organizačního výboru

Pozvánka na světové filatelistické výstavy v roce 2010

LONDÝN 2010 - FESTIVAL ZNÁMEK

Rok s desítkou na konci si pro pořádání světové filatelistické výstavy zvolily hned dvě známkové evropské mocnosti. Na prvém místě to je Velká Británie, která mezi 8. a 15. květnem 2010 uspořádá FESTIVAL ZNÁMEK v hlavním městě Londýně. Výstava pod patronací světové filatelistické federace (FIP) naváže zejména na tradici londýnských výstav v letech 1980, 1990 a 2000. Koncept STAMP SHOW LONDON 2000 se tedy mění na FESTIVAL ZNÁMEK a vzhledem k výtečné erudici londýnských organizátorů se má jistě celý svět zase na co těšit.
Je připravován bohatý doprovodný program oslovující i nefilatelisty, který bude zahájen tři měsíce před zahájením výstavy a o další měsíce ji bude přesahovat. Paralelně budou aktivizovány drobné regionální i klubové výstavy za účelem široké popularizace filatelie. V žádném případě se nejedná o nadměrné rozhazování peněz, spíše naopak. FESTIVAL ZNÁMEK se bude vyznačovat zajímavým úsporným přístupem. Soutěžní exponáty budou rozděleny do dvou části, z nichž každá bude vystavena polovinu výstavního období. Zdvojnásobí se tak kapacita 2.400 soutěžních rámů za současné úspory výstavních prostor. Jistě mimo finančních úspor toto rozhodnutí přinese i různé problémy jak návštěvníkům, tak výstavní jury, nicméně uvidíme, zda výhody tohoto konceptu převáží.

PORTUGAL 2010


Obtížně by se hledal významnější důvod k uspořádání světové filatelistické výstavy, než je stoleté výročí vzniku republiky. K jeho oslavě připravuje portugalská filatelistická federace spolu s portugalskou poštou uspořádáni světové filatelistické výstavy PORTUGAL 2010. Po světových filatelistických výstavách v letech 1953, 1977, 1998 a 2003 bude hlavní město Portugalska Lisabon opět místem setkání filatelistů z celého světa. Výstava s patronátem FIP se uskuteční v období od 1. do 10. října 2010 s tím, že v jejím závěru bude v Lisabonu zasedat i 71. kongres FIP.

Výstava bude mimo samozřejmé oslavy „kulatého výročí“ existence portugalské republiky jistě připomínat i bohatou poštovní historii někdejší světové námořní velmoci, která dala světu např. mořeplavce Vasco da Gama a zanechala trvalou stopu od Brazílie po Timor a od Mosambiku po Azorské ostrovy.

Obou připravovaných světových filatelistických výstav se zúčastní i zástupci Svazu českých filatelistů. Českým vystavovatelům se tak nabízí široká možnost účasti a prezentace jejich exponátů ve všech soutěžních třídách FIP a získání těch nejvyšších světových ocenění.

Předběžné požadavky na účast je třeba v tomto roce včas sdělit národnímu komisaři - pisateli tohoto článku, který české exponáty na obě výstavy osobně přepraví.

Ing. Vít Vaníček
Skuhrovecká 133, 25164 Mnichovice
e-mail:
vit.vanicek@volny.cz

Přijedete na Pragu 2008?

Tak zněl náš dotaz v poslední anketě a drtivě jste nás přesvědčili, že 80 % z Vás si světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2008 ujít nenechá.

Pouze 3 % - 6 lidí z téměř 200 hlasujících již ví, že nepřijedou.

Potěšitelné je také, že 33 účastníků (16 % hlasujících) si myslí, že PRAGA 2008 by měla být on line současně na internetu. A kde asi? No jistěže na Exponetu.

"A proč ne?" se ptáme i my. Připraveni na to jsme, prostor na internetu máme :)

Podrobnosti o Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008 najdete zde >>>>> http://www.praga2008.cz

Pozvánku na Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2008 můžete ale shlédnout již dnes >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0347/index0347a.htm

B. J.