27. 11. 2014

Cimrman přitáhl velkou pozornost a trhá prodejní rekordy

52. výstavka známkové tvorby byla mimořádná. Účastnili se jí osobnosti mapující génia Jára Cimrmana - Zdeněk Svěrák a Jaroslav Weigel za spolupracující autory poštovních známek, dále David Smoljak (syn zemřelého spoluautora), herci Hraběta a Brueckner. Za Českou poštu generální ředitel Martin Elkán, jako host byl přítomen i ministr vnitra ČR Milan Chovanec a především vy - stovky filatelistů a příznivců. A jako vždy, nechyběly ani 90letá paní Z. ze Znojma anebo jedna z pravidelných návštěvnic A. K. z Buchlovic...
Vynikající informační pohotovost a snad i stoprocentní fotografickou dokumentaci představuje web KF 00-15 Praha. Díky patří celému KF  pod vedením Ing. Ivana Leiše a všech ostatních aktivních členů vedení a webmastera a konče spolupracujícím fotografem(y). Děkujeme také protagonistům DJC.
Celá fotoreportáž zde: http://www.kf0015.cz/?p=23084
Autorem této fotografie je ale Jan Plachetka.
B. J.

24. 11. 2014

Pamětní list známkové tvorby Jára Cimrman

Od středy  26. listopadu si také můžete zakoupit za 30 Kč PLZ Jára Cimrman (jste-li abonenty). Pokud ne, je jejich počet do volného prodeje relativně nízký a jeho sehnání může být problematičtější. Doporučujeme přepážky 29 a 30 pošty Praha 1 v Jindřišské ulici. Aktéři setkání ve 14:00 hodin, by právě na tento PLZ mohli napsat své autogramy.
B. J.

Pozvánka s tajemstvím

21. 11. 2014

Co můžete vidět na 52. výstavce známkové tvorby?

Naznačit, jak vypadají produkční tiskové archy známek vynálezce kruhových známek můžete vidět na akci České pošty a odboru známkové tvorby dne 26. 11. 2014.

Různé natočení známek je vzorové, aby naznačilo různé varianty použití pro zákaznické účely.
K vydání nového vzoru vlastních známek je Česká pošta zavázána vydavatelem - to znamená, že vzorové vydání je součástí výplatních emisí příslušného roku a tudíž katalogizováno. Další vydání jsou již soukromého rázu a může jej využít pro svou emisi jak jakýkoliv právnický tak fyzický subjekt (ve své režii a ve své distribuci), anebo Česká pošta s celoplošným námětem, který prodává v rámci poštovní sítě.
A co tam uvidíte ještě?
Například originální dělo z první světové války a ... mnoho jiného.
B. J.

Pozvání na mimořádnou a slavnostní inauguraci známek + 52. výstavku známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 52. výstavku známkové tvorby České pošty, s. p., která bude pořádána tradičně v den vydání poštovních známek - ve středu 26. listopadu 2014 – tentokrát v prostorách dvorany pošty Praha 1. Budete mít možnost si zde ve výstavní vitríně prohlédnout podklady pro tisk vydaných poštovních známek, které vycházejí 26. 11. 2014 (ale také známek Adventní čas a služební celiny podle prof. Dušana Kállaye). U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit známky a pamětní listy pro následnou autogramiádu. 
- Výplatní samolepicí známka – vzor Vlastní známky kruhové „Jára Cimrman“, nominální hodnota „A“ (13,- Kč), autoři Jaroslav a Michal Weigelovi. 
- Výplatní samolepicí známka – vzor Vlastní známky kruhové „Jára Cimrman“, nominální hodnota „Z“ (30,- Kč), autoři Jaroslav a Michal Weigelovi. 
Účast přislíbili: Zdeněk Svěrák, Jaroslav a Michal Weigelovi, David Smoljak.
Program:
14:00 hod. zahájení akce moderátorem a představení známek 
14:15 hod. vystoupení členů DJC
14:45 hod. inaugurace známek
15:00 hod. autogramiáda  
16:00 hod. ukončení akce 
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly vydány v den konání výstavky (den vydání) a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny zájemce o autogram, tzn. na osobu maximálně 3 ks k podpisu od jednoho aktuálního vydání! Tato prosba je opatřením pořadatelů z důvodu, že téměř polovina účastníků cestuje z mimopražských destinací z celé České republiky a spěchají na návazné železniční a autobusové spoje a také z důvodu mimořádnosti celé akce – autogramiádu nelze časově prodloužit, členové DJC mají další aktivity. Děkujeme za pochopení. 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.:   +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
--                               
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1

Podrobnosti k emisnímu plánu na rok 2015

Emisní plán českých poštovních známek 2015

Sdělení Postfily k vydání vzorové kruhové známky Jára Cimrman

Podrobnosti k emisnímu plánu 2014

Olympsport online číslo 9/2014

Muster der eigenen runden Briefmarke - Jara Cimrman "Z"

Herausgabe der Buchstaben-Freimarke 
MUSTER DER EIGENEN RUNDEN BRIEFMARKE – JÁRA CIMRMAN „Z“
Ausgabetag:   26. November 2014
Autor der grafischen Anpassung der Typographie der Schrift:   Petr Foltera
Autoren des Entwurfs des Bildteils der Marke und des Druckbogens:   Jaroslav und Michal Weigel
Format - Durchmesser:   35 mm
Nennwert:   „Z“ (entspricht dem Preis  für einen Priority -Standardbrief bis 50 g in nicht-europäische Länder. Nach der aktuellen Postgebühren-Liste am Ausgabetag entspricht das dem Wert von 30 CZK
Druck der Briefmarke:   Vollfarbiger Offsetdruck 
Gedruckt in Bögen zu:   25 Stk. der runden Buchstaben-Freimarken
Herausgeber:   Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik
Hersteller:   Postwertzeichendruckerei, Ortenovo nám. 16, CZ-170 04 Praha 7
Lieferant:   PostFila, Exportabteilung, Ortenovo nám. 16,  CZ-170 24  Praha 7
Briefmarke: eine der anderen Möglichkeiten der Form von Jára Cimrman – Erfinder der runden Briefmarke. 
Unter dem Bild der Briefmarke befindet sich ein Feld mit den obligatorischen Angaben:   „Z“, Tschechische Republik, Mikrolinie und dem tschechischen Text TSCHECHISCHE POST • EIGENE BRIEFMARKE   
--
Herausgabe der Buchstaben-Freimarke
MUSTER DER EIGENEN RUNDEN BRIEFMARKE – JÁRA CIMRMAN „Z“
Das Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik gibt am 26. November 2014 die Freimarke mit dem eingedruckten Buchstaben „Z“ heraus. Diese Briefmarken, im Druckbogen herausgegeben, werden als Muster der Eigenen runden Briefmarken in dieser Anpassung dienen. Der Buchstabe „Z“ entspricht dem Preis für einen Priority - Standardbrief bis 50 g in nicht-europäische Länder. Nach der aktuellen Postgebühren-Liste am Ausgabetag entspricht das dem Wert von 30 CZK.
Im Bildteil der Briefmarken ist eine der anderen Möglichkeiten der Form von Jára Cimrman – Erfinder der runden Briefmarke abgebildet. Unter dem Bild der Briefmarke befindet sich ein Feld mit den obligatorischen Angaben: „Z“, Tschechische Republik, Mikrolinie und dem tschechischen Text TSCHECHISCHE POST ● EIGENE MARKE. 
Im Hauptinformationsfeld für Kunden auf der linken Seite des Druckbogens gibt es bei der Erstausgabe der Eigenen runden Briefmarke die Angaben der Tschechischen Post (Česká pošta, s.p.), ein Textfeld mit der fiktiven Geschichte „Jára Cimrman – Erfinder der runden Briefmarke“. 
Das Feld für die Eigenen Briefmarken enthält 25 Stk. der runden Briefmarken. In der Erstausgabe der Eigenen runden Briefmarke gibt es 25 gleiche Bilder der Briefmarken, in verschiedene Richtungen gedreht. Bei Kundenbestellungen können höchstens 25 verschiedene Abbildungen der Briefmarken auf einem Druckbogen sein.
Im Feld für die Standardmarkierung ist bei der Erstausgabe der Eigenen Marke ein Schutzelement – Hologramm mit dem Motiv der Tschechischen Post, der Name Druckblatt „Eigene Marke (Muster): Jára Cimrman „Z“, www.ceskaposta.cz und der tschechische Text „VZ MUSTER“. Bei den Kundenbestellungen wird das Schutzelement – Hologramm mit dem Motiv der Tschechischen Post, Bezeichnung des Druckblattes (legt der Kunde fest, falls er das nicht macht, ergänzt die Bezeichnung die Tschechische Post), www.ceskaposta.cz und der tschechische Text „VZ MUSTER“ wird mit 8 alphanummerischen Zeichen ersetzt, von denen die ersten zwei alphabetischen Zeichen die Initialen des Produktes (VZ = eigene Marke) und die weiteren zwei Zeichen die Initialen der Anpassung der Ausgabe (TL = Druckbogen) markieren werden und weitere 4 nummerische Zeichen werden mit der Reihenummer der Bestellung gebildet. 
Der Bildteil der Marke hat einen Durchmesser von 35 mm und außer dem Bildteil unfasst er auch das Pflichtfeld mit dem Namen des Staates und dem Buchstabenwert. Die einzelnen Eigenen runden Briefmarken sind mit einer speziellen Zähnung getrennt, die im Umfang der Briefmarke um vier unikale atypische Modifikationen ergänzt wird, welche als Sicherheitszeichen dienen. Die Marken auf den Druckblättern haben zwischen dem Wellenschliff-Schnitt einen Durchstich für ihre einfachere Trennmöglichkeit aus dem Druckbogen. 
Die Briefmarken hat die PTC Praha, a.s. (die Postwertzeichen-Druckerei Prag) mit vollfarbigem Offset in Bögen zu 25 Stück gedruckt.
Der Autor der Graphischen Anpassung der Typographie der Schrift der Eigenen Marken  ist der akademische Maler und Graphiker Petr Foltera. Die Autoren des Entwurfs des Bildteils der Briefmarke und des Druckbogens sind Jaroslav und Michal Weigel.
Die Briefmarke ist ab 26. November 2014 gültig.

Specimen of my own roun stamp Jara Cimrman "Z"

Issue of the definitive personalised postage stamp 
SPECIMEN OF MY OWN ROUND STAMP – JÁRA CIMRMAN „Z“ 
On the 26th November, 2014 the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic will issue a definitive postage stamp with imprinted letter „Z“. These stamps in the sheet will serve as a specimen of My own stamps printed in this arrangement. The letter „Z“ corresponds to the price of an Ordinary Letter up to 50 g – non-European countries in international priority service - current price according to the Price List of Basic Postal Services – at present amounting to CZK 30.
In the picture part of the stamp is depicted one of other possible images of Jára Cimrman – inventor of the Round Stamp. Under the picture of the stamp is a field containing  these obligatory data: „Z“, Czech Republic, microline with the Czech text: CZECH POST • MY OWN STAMP.
In case of the initial issue of My Own Stamps, the customised main information field in the left side of the printing sheets contains a text field with a fictitious story „Jára Cimrman – Inventor of the Round Stamp“. 
In case of the initial issue of My Own Round Stamps, this field contains 25 identical round stamps, each with a different angle. In the case of customised orders, the maximum number of different stamp pictures per PS is 25.
In case of the initial issue of My Own Stamps, the field for standard PS identification contains a security feature, i.e. a hologram with a Czech Post´s motif, the title of the PS, i.e. „My Own Stamp  - (Specimen): Jára Cimrman „Z“, www.ceskaposta.cz and the Czech text „MY OWN STAMP - SPECIMEN“. In the case of customised orders, this field contains a security feature, i.e. a hologram with a Czech Post´s motif, the title of the PS (set by the customer, otherwise it will be added by Czech Post), and www.ceskaposta.cz. The Czech text „MY OWN STAMP – SPECIMEN“ is replaced by 8 alphanumeric characters, out of which the first two characters are the initials of the product in Czech (VZ), the other two alphanumeric characters are initials of the arrangement of the issue in Czech (TL) and the other 4 numeric characters are the serial number of the order.
The round stamp has a diameter of 35 mm and contains a picture part and  the so-called obligatory field with the name of the country and the letter identifying the stamp value of the stamp. Each stamp is divided by a special perforation, which is accompanied circumferentially of the stamp by four unique atypical modification used as a security feature. Individual stamps on a printing  sheet are separated by a diecut between the perforation lines to make them easily detachable from the sheet. 
The stamps has been printed by the Post Printing House in Prague by the full-coloured offset in printing sheets of 25 pcs.
The author of the graphic arrangement of the typeface of My own stamp is the academic painter and graphic artist Petr Foltera, authors of the design of the picture part of the stamp and the printing sheet are Jaroslav and Michal Weigel.
The stamp is valid  from  26th November, 2014.  
--
Issue of the definitive personalised postage stamp
SPECIMEN OF MY OWN ROUND STAMP – JÁRA CIMRMAN „Z“ 
Date of issue:   26th November, 2014
Graphic arrangement of the typeface:   Petr Foltera
Authors of the design of the picture part of the stamp and the printing sheet:   Jaroslav and Michal Weigel
Diameter of the round stamp:   35  mm
Face value:   „Z“ The letter „Z“ corresponds to the price of an Ordinary Letter up to 50 g – non-European countries in  international priority service - current price according to the  Price List of Basic Postal Services – at present amounting to CZK 30.
Method of the printing of the stamp:   Full coloured offset
Number of stamps in the printing sheet:   25 pcs of definitive round postage stamps
Subject of the stamp:   one of other possible images of Jára Cimrman – inventor of the Round Stamp
Editor: Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
Producer:   Post Printing House, Ortenovo nám. 16, CZ-170 04 Praha 7
Supplier:   PostFila, Export Department, Ortenovo nám. CZ-16, CZ-170 24 Praha 7

Muster der eigenen runden Briefmarke - Jara Cimrman "A"

Herausgabe der Buchstaben-Freimarke
MUSTER DER EIGENEN RUNDEN BRIEFMARKE – JÁRA CIMRMAN „A“
Ausgabetag:   26. November 2014
Autor der grafischen Anpassung der Typographie der Schrift:   Petr Foltera
Autoren des Entwurfs des Bildteils der Marke und des Druckbogens:   Jaroslav und Michal Weigel
Format - Durchmesser:   35 mm
Nennwert:   „A“ (entspricht dem Preis für einen Standard - Inlandsbrief bis zu 50 g. Nach der aktuellen Postgebühren-Liste am Ausgabetag entspricht das dem Wert von 13 CZK.)
Druck der Briefmarke:   Vollfarbiger Offsetdruck 
Gedruckt in Bögen zu:   25 Stk. der runden Buchstaben-Freimarken
Herausgeber:   Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik
Hersteller:   Postwertzeichendruckerei, Ortenovo nám. 16, CZ-170 04 Praha 7
Lieferant:   PostFila, Exportabteilung, Ortenovo nám. 16,  CZ-170 24  Praha 7
Briefmarke:   eine Möglichkeit der Form von Jára Cimrman – Erfinder der runden Briefmarke. 
Unter dem Bild der Briefmarke befindet sich ein Feld mit den obligatorischen Angaben:   „A“, Tschechische Republik, Mikrolinie und dem tschechischen Text TSCHECHISCHE POST • EIGENE BRIEFMARKE           
--
Herausgabe der Buchstaben-Freimarke
MUSTER DER EIGENEN RUNDEN BRIEFMARKE – JÁRA CIMRMAN „A“
Das Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik gibt am 26. November 2014 die Freimarke mit dem eingedruckten Buchstaben „A“ heraus. Diese Briefmarken, im Druckbogen herausgegeben, werden als Muster der Eigenen runden Briefmarken in dieser Anpassung dienen. Der Buchstabe „A“ entspricht der Gebühr für einen Inlands-Standardbrief  bis 50 g. Nach der aktuellen Postgebühren-Liste am Ausgabetag entspricht das dem Wert von 13 CZK.
Im Bildteil der Briefmarken ist eine Möglichkeit der Form von Jára Cimrman – Erfinder der runden Briefmarke abgebildet. Unter dem Bild der Briefmarke befindet sich ein Feld mit den obligatorischen Angaben: „A“, Tschechische Republik, Mikrolinie und dem tschechischen Text TSCHECHISCHE POST ● EIGENE MARKE. 
Im Hauptinformationsfeld für Kunden auf der linken Seite des Druckbogens gibt es bei der Erstausgabe der Eigenen runden Briefmarke die Angaben der Tschechischen Post (Česká pošta, s.p.), ein Textfeld mit der fiktiven Geschichte „Jára Cimrman – Erfinder der runden Briefmarke“. 
Das Feld für die Eigenen Briefmarken enthält 25 Stk. der runden Briefmarken. In der Erstausgabe der Eigenen runden Briefmarke gibt es 25 gleiche Bilder der Briefmarken, in verschiedene Richtungen gedreht. Bei Kundenbestellungen können höchstens 25 verschiedene Abbildungen der Briefmarken auf einem Druckbogen sein.
Im Feld für die Standardmarkierung ist bei der Erstausgabe der Eigenen Marke ein Schutzelement – Hologramm mit dem Motiv der Tschechischen Post, der Name Druckblatt „Eigene Marke (Muster): Jára Cimrman „A“, www.ceskaposta.cz und der tschechische Text „VZ MUSTER“. Bei den Kundenbestellungen wird das Schutzelement – Hologramm mit dem Motiv der Tschechischen Post, Bezeichnung des Druckblattes (legt der Kunde fest, falls er das nicht macht, ergänzt die Bezeichnung die Tschechische Post), www.ceskaposta.cz und der tschechische Text „VZ MUSTER“ wird mit 8 alphanummerischen Zeichen ersetzt, von denen die ersten zwei alphabetische Zeichen die Initialen des Produktes (VZ = eigene Marke) und die weiteren zwei Zeichen die Initialen der Anpassung der Ausgabe (TL = Druckbogen) markieren werden und weitere 4 nummerische Zeichen werden mit der Reihenummer der Bestellung gebildet. 
Der Bildteil der Marke hat einen Durchmesser von 35 mm und außer dem Bildteil unfasst er auch das Pflichtfeld mit dem Namen des Staates und dem Buchstabenwert. Die einzelnen Eigenen runden Briefmarken sind mit einer speziellen Zähnung getrennt, die im Umfang der Briefmarke um vier unikale atypische Modifikationen ergänzt wird, welche als Sicherheitszeichen dienen. Die Marken auf den Druckblättern haben zwischen dem Wellenschliff-Schnitt einen Durchstich für ihre einfachere Trennmöglichkeit aus dem Druckbogen. 
Die Briefmarken hat die PTC Praha, a.s. (die Postwertzeichen-Druckerei Prag) mit vollfarbigem Offset in Bögen zu 25 Stück gedruckt.
Der Autor der Graphischen Anpassung der Typographie der Schrift der Eigenen Marken  ist der akademische Maler und Graphiker Petr Foltera. Die Autoren des Entwurfs des Bildteils der Briefmarke und des Druckbogens sind Jaroslav und Michal Weigel.
Die Briefmarke ist ab 26. November 2014 gültig.

Specimen of my round stamp - Jara Cimrman "A"

Issue of the definitive personalised postage stamp
SPECIMEN OF MY OWN ROUND STAMP – JÁRA CIMRMAN „A“
On the 26th November, 2014 the Ministry of   Industry and Trade  of the Czech Republic   will   issue a definitive postage  stamp  with imprinted letter „A“. These stamps in the sheet will serve as a specimen of My own stamps printed in this arrangement. The letter „A“ corresponds to the price of an ordinary domestic letter – standard to 50 g in accordance with the Price list of basic postal services in the current version – at present amounting to CZK 13.
In the picture part of the stamp is depicted one of the possible images of Jára Cimrman – inventor of the Round Stamp. Under the picture of the stamp is a field containing  these obligatory data: „A“, Czech Republic, microline with the Czech text: CZECH POST • MY OWN STAMP.
In case of the initial issue of My Own Stamps, the customised main information field in the left side of the printing sheets contains  a text field with a fictitious story „Jára Cimrman – Inventor of the Round Stamp“.
In case of the initial issue of My Own Round Stamps, this field contains 25 identical round stamps, each with a different angle. In the case of customised orders, the maximum number of different stamp pictures per PS is 25.
In case of the initial issue of My Own Stamps, the field for standard PS identification contains a security feature, i.e. a hologram with a Czech Post´s motif , the title of the PS, i.e. „My Own Stamp  - (Specimen): Jára Cimrman „A“, www.ceskaposta.cz and the Czech text „MY OWN STAMP - SPECIMEN“. In the case of customised orders, this field contains a security feature, i.e. a hologram with a Czech Post´s motif, the title of the PS (set by the customer, otherwise it will be added by Czech Post), and www.ceskaposta.cz. The Czech text „MY OWN STAMP – SPECIMEN“ is replaced by 8 alphanumeric characters, out of which the first two characters are the initials of the product in Czech (VZ), the other two alphanumeric characters are initials of the arrangement of the issue in Czech (TL) and the other 4 numeric characters are the serial number of the order.
The round stamp has a diameter of 35 mm and contains a picture part and  the so-called obligatory field with the name of the country and the letter identifying the stamp value of the stamp. Each stamp is divided by a special perforation, which is accompanied circumferentially of the stamp by four unique atypical modification used as a security feature. Individual stamps on a printing  sheet are separated by a diecut between the perforation lines to make them easily detachable from the sheet.
The stamps has been printed by the Post Printing House in Prague by the full-coloured offset in printing sheets of 25 pcs.
The author of the graphic arrangement of the typeface of My own stamp is the academic painter and graphic artist Petr Foltera, authors of the design of the picture part of the stamp and the printing sheet are Jaroslav and Michal Weigel.
The stamp is valid  from  26th November, 2014.
--
Issue of the definitive personalised postage stamp
SPECIMEN OF MY OWN ROUND STAMP – JÁRA CIMRMAN „A“
Date of issue:   26th November, 2014
Graphic arrangement of the typeface:   Petr Foltera
Authors of the design of the picture part of the stamp and the printing sheet:   Jaroslav and Michal Weigel
Diameter of the round stamp:   35  mm
Face value:   „A“ The letter „A“ corresponds to the price of an ordinary domestic letter – standard to 50 g in accordance with the Price list of basic postal services in the current version – at present amounting to CZK 13.
Method of the printing of the stamp:   Full coloured offset
Number of stamps in the printing sheet:   25 pcs of definitive round postage stamps
Subject of the stamp:   one of the possible images of Jára Cimrman – inventor of the Round Stamp.
Editor: Ministry of  Industry and Trade of the Czech Republic
Producer:   Post Printing House, Ortenovo nám. 16, CZ-170 04 Praha 7
Supplier:   PostFila, Export Department, Ortenovo nám. CZ-16, CZ-170 24 Praha 7

November 17th commemorations in Czech Rep. / Commémorations du 17 novembre en Rép. Tchèque

Cette même journée du 17 novembre, journée internationale des étudiants, correspond en République Tchèque à deux étapes historiques importantes (séparées par un demi siècle) : la fermeture des universités par Adolf Hitler en 1939 et le début de la Révolution de velours en 1989.
Depuis 2000, un jour férié a été créé pour commémorer ces deux évènements en République tchèque.
Hier, les tchèques ont ainsi célébré à travers tout le pays le 75ème anniversaire du 17 novembre 1939 ainsi que le 25ème anniversaire de la Révolution de velours.
Comme en 2009, la poste tchèque a émis, le 5 novembre 2014, un timbre spécial (13 CZK) consacré à ces 2 évènements historiques... http://timbredujura.blogspot.com/2014/11/november-17th-commemorations-in-czech.html
--

--
That same day of November 17th, the International Day of students, corresponds in Czech Republic to two important historical events (separated by a half century) : the closure of universities by Adolf Hitler in 1939 and the beginning of the Velvet Revolution in 1989.
Since 2000, a public holiday was established to commemorate these two events in Czech Republic.
Yesterday, the Czechs thus celebrated throughout the country both the 75th anniversary of November 17, 1939 and the 25th anniversary of the Velvet Revolution.
As it was the case in 2009, the Czech Post has issued, on November 5, 2014, a special stamp (13 CZK) devoted to these two historic events... http://timbredujura.blogspot.com/2014/11/november-17th-commemorations-in-czech.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Výplatní písmenové známky - vzor vlastní známky kruhové - Jára Cimrman "A" a "Z"

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 26. listopadu 2014 výplatní písmenovou známku s natištěným písmenem „A“. Tyto známky vydané v tiskovém listu slouží jako vzor Vlastních známek tištěných v této úpravě. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 13 Kč.
V obrazové části známek je vyobrazena jedna z možných podob Járy Cimrmana – vynálezce kruhové známky. Pod obrazem známky se nachází pole s těmito povinnými údaji: „A“, Česká republika, mikrolinka s textem ČESKÁ POŠTA • VLASTNÍ ZNÁMKA.  
V hlavním informačním poli zákazníka na levé straně tiskového listu je u úvodního vydání Vlastní známky České pošty, s.p. textové pole s povídkou „Jára Cimrman – vynálezce kruhové známky“.
Pole pro Vlastní známky obsahuje 25 ks kruhových známek. V úvodním vydání Vlastní známky kruhové je 25 stejných obrazů známek, různě natočených. U zákaznických objednávek může být max. 25 různých obrazů známek na jednom TL.
V poli pro standardní označení je u úvodního vydání Vlastní známky bezpečnostní prvek – hologram s motivem ČP, název TL  „Vlastní známka (vzor): Jára Cimrman „A“, www.ceskaposta.cz a text „VZ VZOR“. U zákaznických objednávek bude bezpečnostní prvek – hologram s motivem ČP, název TL (stanoví zákazník, pokud tak neučiní, doplní název Česká pošta), www.ceskaposta.cz a text „VZ VZOR“ bude nahrazen 6 alfanumerickými znaky, z nichž první dva alfabetické znaky budou označovat iniciály produktu (VZ = vlastní známka) a další 4 numerické znaky budou tvořeny pořadovým číslem objednávky.
Obrazová část známky má průměr 35 mm. Povinné pole s názvem státu a písmenovou hodnotou má rozměr 23 mm x 4 mm. Jednotlivé VZ jsou odděleny speciálním zoubkovaným násekem, který je po obvodu známky doplněn o čtyři unikátní atypické modifikace, sloužící jako bezpečnostní prvky. Známky na TL jsou mezi zoubkovaným násekem odděleny průsekem pro jejich jednodušší možnost vytržení z TL.
Autorem grafické úpravy typografie písma Vlastních známek je akademický malíř a grafik Petr Foltera, autory návrhu obrazových částí známek a TL jsou Jaroslav a Michal Weigelovi.
Známka má katalogové číslo 829 a platí od 26. listopadu 2014 do odvolání.
--
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 26. listopadu 2014 výplatní písmenovou známku s natištěným písmenem „Z“. Tyto známky vydané v tiskovém listu slouží jako vzor Vlastních známek tištěných v této úpravě. Písmeno „Z“ odpovídá ceně služby pro prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – mimoevropské země dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 30 Kč.
V obrazové části známek je vyobrazena jedna z dalších možných podob Járy Cimrmana – vynálezce kruhové známky. Pod obrazem známky se nachází pole s těmito povinnými údaji: „Z“, Česká republika, mikrolinka s textem ČESKÁ POŠTA • VLASTNÍ ZNÁMKA.  
V hlavním informačním poli zákazníka na levé straně tiskového listu je u úvodního vydání Vlastní známky České pošty, s.p. textové pole s povídkou „Jára Cimrman – vynálezce kruhové známky“.
Pole pro Vlastní známky obsahuje 25 ks kruhových známek. V úvodním vydání Vlastní známky kruhové je 25 stejných obrazů známek, různě natočených. U zákaznických objednávek může být max. 25 různých obrazů známek na jednom TL.
V poli pro standardní označení je u úvodního vydání Vlastní známky bezpečnostní prvek – hologram s motivem ČP, název TL  „Vlastní známka (vzor): Jára Cimrman „Z“, www.ceskaposta.cz a text „VZ VZOR“. U zákaznických objednávek bude bezpečnostní prvek – hologram s motivem ČP, název TL (stanoví zákazník, pokud tak neučiní, doplní název Česká pošta), www.ceskaposta.cz a text „VZ VZOR“ bude nahrazen 6 alfanumerickými znaky, z nichž první dva alfabetické znaky budou označovat iniciály produktu (VZ = vlastní známka) a další 4 numerické znaky budou tvořeny pořadovým číslem objednávky.
Obrazová část známky má průměr 35 mm. Povinné pole s názvem státu a písmenovou hodnotou má rozměr 4,5 mm x 8,75 mm. Jednotlivé VZ jsou odděleny speciálním zoubkovaným násekem, který je po obvodu známky doplněn o čtyři unikátní atypické modifikace, sloužící jako bezpečnostní prvky. Známky na TL jsou mezi zoubkovaným násekem odděleny průsekem pro jejich jednodušší možnost vytržení z TL.
Autorem grafické úpravy typografie písma Vlastních známek je akademický malíř a grafik Petr Foltera, autory návrhu obrazových částí známek a TL jsou Jaroslav a Michal Weigelovi.
Známka má katalogové číslo 830 a platí od 26. listopadu 2014 do odvolání.
Česká pošta, s.p.

Tribute to Salvador Dali in Czech Republic / Hommage à Salvador Dali en Rép. Tchèque

 Dans sa nouvelle série "Arts" (3 timbres) émise le 5 novembre 2014, la poste tchèque a choisi une oeuvre de Salvador Dali (1904-1989) à l'occasion du 110ème anniversaire de sa naissance et du 25ème anniversaire de sa mort.
C'est une oeuvre emblématique du peintre surréaliste catalan (il fut aussi sculpteur, graveur et écrivain), "Leda Atomica" (1949), conservée à la Fondation Gala-Salvador Dalí à Figueras qui est reproduite sur ce timbre.
Cette toile est une des oeuvres les plus connues de Dali, symbolique de la période de "Mysticisme corpusculaire" (ou "Mysticisme atomique") du peintre... http://timbredujura.blogspot.com/2014/11/tribute-to-salvador-dali-in-czech.html
--

--
In its new "Works of Art" series (3 stamps) issued on November 5, 2014, the Czech Post has chosen a painting by Salvador Dali (1904-1989) on the occasion of the 110th anniversary of his birth and the 25th anniversary of his death.
It is an iconic work of the Catalan surrealist painter (he was also a sculptor, engraver and writer), "Leda Atomica" (1949), kept at the Gala-Salvador Dalí Foundation in Figueres which is reproduced on that stamp.
This painting is one of the most famous works by Dali, a symbol of the painter's "Atomic Mysticism" period... http://timbredujura.blogspot.com/2014/11/tribute-to-salvador-dali-in-czech.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

17. 11. 2014

Věc poštovní služby / Service des Postes 2014

VYDÁNÍ SLUŽEBNÍ OBÁLKY S NATIŠTĚNOU ZNÁMKOU BEZ NOMINÁLNÍ HODNOTY A S OBRAZOVOU ČÁSTÍ
Česká pošta, s.p. vydala dne 14. listopadu 2014 služební obálku typu C6, s natištěnou známkou bez nominální hodnoty, umístěnou v pravém horním rohu obálky. Na známce je text „ČESKÁ REPUBLIKA“ a obrázek Dušana Kállaye „razítko s poštovními skřítky“.
V natištěné známce není uvedena nominální hodnota a nahrazují ji texty „Věc poštovní služby“ a „Service des postes“ (velkými písmeny) pod obrazem známky. V levé dolní části obálky je kresba symbolizující otisk razítka s kresbou skřítka na poštovní trubce a text POUR FELICITER 2015.
Služební obálku vytiskla plnobarevným ofsetem PTC Praha, a.s.
Tato obálka je určena k použití organizačním složkám České pošty, s.p. pro vnitrostátní i mezinárodní zásilky. Jedná se tedy o služební zásilku ve smyslu provozních předpisů 5/754 – 5/758 Poštovních pravidel I, která se nezatěžuje doplatným.

15. 11. 2014

Filatelie 11/2014 a Aukční katalog č. 42 společnosti Profil

42. mezinárodní aukce poštovních známek PROFIL: http://aukce.filatelie.cz/

44. sálová aukce společnosti Burda

Staré fotoaparáty na novém francouzském aršíku / Old cameras on new French m/s / Appareils photographiques anciens en France

Une longue histoire lie la France à la photographie...
Son invention remonte au début du 19ème siècle lorsque le français Nicéphore Niepce réussit en 1827 à enregistrer et fixer une image formée à partir de l'action de la lumière. Un autre français, Louis-Jacques Daguerre, est reconnu comme l'inventeur du 1er procédé photographique en 1839.
Le 9 novembre 2014 (dernier jour du Salon Philatélique d'Automne à Paris), La Poste a mis en vente anticipée un bloc-feuillet (6 timbres), dans la série "Le coin du collectionneur", retraçant l'histoire de la photographie à travers des appareils ayant marqué l'évolution des techniques.
C'est ce bloc-feuillet (tirage : 825200) qui figure sur le pli Premier Jour ci-dessous avec TAD conçu par Sandy Coffinet.
A noter que les timbres de ce bloc, conçu par Pierre-André Cousin, ont été partiellement gravés par Marie-Noëlle Goffin. Ces 2 artistes ont apposé leurs signatures dans la marge à gauche sur ce bloc :-)
A long history between France and photography... http://timbredujura.blogspot.com/2014/11/old-cameras-on-new-french-ms.html
--

--
Its invention dates back to the early 19th century when French Nicéphore Niepce managed in 1827 to record and fix an image formed from the action of light. Another French, Louis-Jacques Daguerre, is recognized as the inventor of the first photographic process in 1839.
On November 9, 2014 (the last day of the "Salon Philatélique d'Automne" in Paris), La Poste has issued in preview sale a souvenir sheet (6 stamps), in the series "Le coin du collectionneur" ("Collector's corner"), tracing the history of photography through devices having marked the evolution of techniques.
It is that souvenir sheet (print run : 825,200) that appears on the first day cover below with a postmark designed by Sandy Coffinet.
To note that the stamps of that sheet, designed by Pierre-André Cousin, have been partially engraved by Marie-Noëlle Goffin. These two artists have signed on the margin to the left on this sheet :-) ... http://timbredujura.blogspot.com/2014/11/old-cameras-on-new-french-ms.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--
Děkujeme za ukázku, Ericu!

14. 11. 2014

Czech Republic: Cover up that bosom... / République Tchèque: Cachez ce sein...

Le 5 novembre 2014, la poste tchèque a mis en circulation 6 nouveaux timbres: un timbre de Noël, 3 timbres "Arts", un timbre consacré aux évènements du 17 novembre 1939 et un timbre commémorant les 500 ans de la naissance d'André Vésale.
Je reparlerai en détail de ces 6 timbres dans un prochain message sur ce blog, à travers les splendides FDCs reçus. 
Deux de ces 6 timbres ont été utilisés pour affranchir la jolie lettre ci-dessous, envoyée en recommandé de Prague le 1er jour d'émission... http://timbredujura.blogspot.com/2014/11/czech-republic-cover-up-that-bosom.html
--

--
On November 5, 2014, the Czech Post has released six new stamps: a Christmas stamp, three "Arts" stamps, a stamp dedicated to the events of November 17th 1939 and a stamp commemorating the 500th anniversary of the birth of Andreas Vesalius.
I will speak in detail about these six stamps in a next post on this blog, through the beautiful FDCs received.
Two of these six stamps were used to frank the very nice letter below, sent by registered mail from Prague on the 1st day of issue.... http://timbredujura.blogspot.com/2014/11/czech-republic-cover-up-that-bosom.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

13. 11. 2014

Prodej FDC "Soči 2014" z licenčních důvodů končí

Obálka prvního dne vydání (FDC) č. 0797 - „Zimní olympiáda v Soči 2014“, prodejní cena 39,- Kč, bude v prodeji pouze do 31. 12. 2014, kdy končí licenční ujednání o prodeji. Pokud máte o tuto obálku zájem, navštivte Prodejnu známkové tvorby (přepážky č. 29 a č. 30), nebo nás kontaktujte na znamkova.tvorba@cpost.cz a my vám jí zašleme na dobírku.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.:   +420 221 131 420
GSM:   +420 605 220 617
--                               
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1

12. 11. 2014

17. listopad Vladimíra Suchánka

Milí přátelé, jste zvyklí, že Vám čas od času přeposílám zajímavé maily. V dnešní příloze je to pouze má grafika! Je pětadvacet let stará a rozvzpomněl jsem se na ni v těchto dnech, kdy vše kolem nás připomíná výročí listopadových událostí. Nazval jsem ji tehdy jednoduše „17. listopad 1989“. Je to barevná litografie, kterou málokdo pamatuje - pokud ji vůbec kdy viděl. Pro mne osobně má zvláštní půvab, protože je to vlastně jediná politicky angažovaná grafika v mé tvorbě. Vznikla v listopadových dnech 1989, kdy mě chřipka znemožnila účastnit se demonstrací v sychravých ulicích, ale nezabránila mně sednout k litografickému kameni a vyrovnat se s emocemi výtvarně. Můj tiskař Jan Tůma ochotně nechal všeho a grafiku jsme v litografické dílně na Žižkově vytiskli v nákladu sto kusů. Ty jsem podepsal a pospíchal s nimi do Mánesa a na Filozofickou fakultu, kde je můj kamarád Ladislav Hora, tehdejší asistent na katedře filozofie, rozdával stávkujícím studentům. Část nákladu mi zůstala a tu jsem právě v těchto dnech nalezl zapadlou hluboko mezi starými tisky. 
Ještě musím připomenout, že v roce 1990 získala tato grafika 1. cenu v soutěži Symbol československé svobody, vypsané v Los Angeles. Protože součástí ceny byla cesta do USA, vedla  má první zahraniční cesta ve svobodě za oceán a byla pro mne velkou odměnou za můj malý grafický list.
Přeji Vám, přátelé, alespoň trochu té víry v budoucnost, kterou jsme tehdy oplývali a které je dnes takový nedostatek!
Vladimír Suchánek
Nový Svět, listopad 2014

9. 11. 2014

Obrazem se vracíme k 51. výstavce známkové tvorby

Nepřijaté návrhy Z. Zieglera na listopadovou emisi. Vpravo nahoře je návrh ze kterého známka byla nakonec vytvořena.
Jen na výstavkách známkové tvorby jste mohli návrhy porovnat a s výtvarníky (Z. Ziegler a J. Kavan) diskutovat, proč tzv. výtvarná komise dala přednost jednomu z návrhů. Poslední výstavku ZT navštívilo více než 90 zájemců o informace a setkání s výtvarníky z celé České republiky (tradičně nechyběly účastnice z Uherského Hradiště či Znojma).
Další informace:
http://expo-net.blogspot.cz/2014/10/pozvani-na-51-vystavku-znamkove-tvorby.html

2014 Stamp Exhibition in Sindelfingen, Germany / Expo philatélique 2014 à Sindelfingen (Allemagne)

Du 23 au 25 octobre 2014 a eu lieu la 32ème édition de l'exposition philatélique internationale ("Internationale Briefmarken-Börse") de Sindelfingen, une ville du sud-ouest de l'Allemagne (Land du Bade-Wurtemberg), proche de Stuttgart.
J'ai eu la chance de recevoir les 2 souvenirs philatéliques ci-dessous postés pendant la durée de cette exposition... http://timbredujura.blogspot.com/14/11/2014-stamp-exhibition-in-sindelfingen.html
--

--
Le TAD spécial ci-dessous, un des 4 différents proposés au public pendant ce salon philatélique, fait référence à une exposition qui était en compétition, intitulée "Postgeschichte Live" ("L'histoire postale en direct").
From 23 to 25 October 2014 was held the 32nd edition of the International Philatelic Exhibition ("Internationale Briefmarken-Börse") of Sindelfingen, a town in south-western Germany (Land of Baden-Wurttemberg), near Stuttgart.
I was lucky enough to receive the two philatelic items below sent during the 3 days of this stamp show. 
The special postmark below, one of the four different cancellations offered to the public during this stamp event, refers to an exhibition that was in competition, entitled "Postgeschichte Live" ("Postal History Live")... http://timbredujura.blogspot.com/14/11/2014-stamp-exhibition-in-sindelfingen.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

New Czech pictorial cancellation: Lukáš Krpálek / Nelle flamme tchèque: Lukáš Krpálek

Comme de coutume pour honorer les athlètes tchèques ayant remporté des médailles lors de championnats du monde, une nouvelle flamme illustrée a été émise le 29 octobre 2014, consacrée cette fois à l'athlète ayant remporté l'unique médaille (en or) de la délégation tchèque lors des derniers championnats du monde du judo, organisés du 25 au 31 août 2014 à Tcheliabinsk en Russie.
C'est cette flamme qui a été appliquée sur cette intéressante lettre envoyée depuis le bureau de poste n° 6 de Prague... http://timbredujura.blogspot.com/2014/11/new-czech-pictorial-cancellation-lukas.html
--

--
Cette flamme célèbre donc la victoire de Lukáš Krpálek (né en 1990) dans la catégorie -100 kg lors de cette compétition.
As usual to honor the Czech athletes who won medals at world championships, a new pictorial cancellation was issued on October 29, 2014, this time dedicated to the athlete who won the only medal (gold) of the Czech delegation at the last judo world championships, held from August 25 to 31, 2014 in Chelyabinsk, Russia.
It is that cancellation that was applied to this interesting letter below sent from the post office N°6 in Prague.
This cancellation was thus issued to celebrate the victory of Lukáš Krpálek (born in 1990) in the -100 kg event in this competition... http://timbredujura.blogspot.com/2014/11/new-czech-pictorial-cancellation-lukas.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

6. 11. 2014

Adventní čas - nové vánoční poštovní známky v kategorii vlastních známek

Aktualizováno 7. listopadu 2014
A jak bude soubor vypadat? Obrázek si udělejte sami: Na první ilustrací níže je trojrozměrná kartonová "krabička" (připomínající spíše obal na vinylovou desku s hranou), skrývající uvnitř celý arch písmenových známek. V levém spodním rohu tohoto obrázku je průhled dovnitř obalu přesně v místech, kde je poštovní hologram. Další ilustrace je potom ze zadní strany krabičky, kde jsou zobrazeny i pohlednice uvnitř balení. Originální arch je ještě přebalen igelitovou folií se žlutou samolepkou - viz obrázek.
A co je nejzajímavější?
Právě tato scenérie Adventního času je předlohou pro jednotlivé poštovní známky, které byly z celkového obrazu sejmuty do 25 dílčích poštovních známek.