30. 9. 2007

Zimní sporty a olympijské hry


Bratislavan Ivan Trančík zaslal další exponát se sportovní - olympijskou - tématikou na 1. mezinárodní filatelistickou virtuální SOUTĚŽNÍ filatelistickou výstavu SPORT-O-NET'07.
Jeho velmi zajímavý exponát (84 listů - standardní počet listů pro některé zahraniční výstavy) přináší velké množství olympijského materiálu.
Navíc exponát splňuje "mezinárodnost", protože je popsán celý v angličtině. Sport-O-Net bude k dispozici od 1. do posledního listopadu letošního roku >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0295/index0295a.htm
B. J.

Anketa: Praga'08 na Exponetu?


Ve třetí anketě v pořadí jsem se Vás ptali, zda byste přivítali exponáty Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 trvale vystaveny na Exponetu.
Odpovědi byly v podstatě jednoznačné. Z celkových 237 Vašich odpovědí byly pouze 2 odpovědi záporné. Ostatní byly v podstatě všechny kladné (215 + 2 + 8 + 10). Našlo se 10 skeptiků, kteří si myslí, že se nám to nemusí povést, ale měli bychom se pokusit a 2 by chtěli, abychom přinášely pouze a výhradně špičkové exponáty.
A tak to necháme "postaru" a pojedeme dál. Dnes jsme přidali 295. exponát - blíží se nám 300!!! Počtem rámů jsme překonali již dávno číslovku 1.500 (rámů), spíše se blížíme číslu 1.600. Pokud se Vám zdá, že jsme v tempu "polevili", potom je to spíše jenom tím, že souběžně připravujeme 1. mezinárodní virtuální filatelistickou a soutěžní výstavu SPORT-O-NET'07, která se otevře na soutěžní 1 měsíc právě již za 1 měsíc: od 1. 11. 2007 do 30. 11. 2007.
B. J.

Kacířství Jurymana

Je po Mladém Brně a tudíž chvilka času, si to tak trochu všechno ještě jednou zrekapitulovat. To pěkné a i to … no, povězme třeba kritické. Nemá to sice valnou cenu, poněvadž se v podstatě na každé výstavě opakuje totéž, až po ta předsevzetí a sliby, že to či ono člověk příště udělá mnohem lépe a radostněji …

S Mladým Brnem jsem toho neměl příliš mnoho společného – mám už své zkušenosti a proto se držím při výstavách raději zpátky. Jenže tentokrát mi zdrženlivost nebyla mnoho platná. Pro nemoc, nebo nějaké jiné nepředvídatelné neštěstí, či vlastně štěstí „vypadl“ jeden z předem určených rozhodčích a tak mi naporučili, abych šel soudcovat za něho. A poněvadž jsem členem jakési té jurymanské sekce, tak jsem musel jít, ač dost nerad. Dopadlo to … no … sice ne tak zle, jako výstava u dospělých sběratelů, ale i tak nechybělo to obvyklé: špetička závisti. Nerad proto chodím soudcovat a vůbec soutěžení nemám rád, i když se v tomto bodě s názory četných sběratelů rozcházím.

Ona sbírka je cosi takového osobního, blízkého, kdo ji dělá s láskou a zanícením, ten do ní vkládá cosi ze sebe a pak ho samozřejmě hněte, mrzí, bolí a bůhví co ještě, když to, co ho stálo nespočetně mnoho hodin, pro co se často musel vzdát lecčeho jiného, když mu tu jeho předrahou sbírku někdo, kdo o tom nemůže ani nic vědět, když ten mu to haní, když na tom povrchně a nelaskavě vidí jen nedostatky …

Je mi vždy hrozně líto krasobruslařů, když udýchaní a vyčerpaní z volné jízdy stojí na okraji ledové plochy a čekají, jakou známku zvednou rozhodčí. A zdá se mi to tak trochu surové a nelidské, když někdo, kdo celé ty dlouhé minuty jízdy pohodlně seděl, teď si trochu troufá soudit toho, kdo ze sebe vydal právě snad ještě více než všechno a teď by spíše potřeboval povzbuzení a laskavé slovo. Takový podobný pocit mám, když musím posuzovat sbírky a zejména sbírky těch malých lidí. Nemohu se ubránit pocitu, že ubližuji, i když to nechci.

Proč to píši? Nevím, snad proto, že mám potřebu jaksi se pokorně omluvit těm, kterým jsem nemohl nebo nedovedl dát lepší medaili, poprosit je, aby si z toho nic nedělali, že jsem i tam, kde jsem - jaksi kvůli těm ostatním v jury – dal třeba čtverku, cítil, kolik úsilí a snahy bylo v těch listech, že jsem v duchu jaksi viděl tu pusu s jazýčkem vystrčeným od samého soustředění. Přitom mi cosi říkalo, že kolegové v jury to cítí jaksi podobně, ale že jsou třeba přísní zase kvůli mně. Víte, lidé, a zejména dospělí, mají k sobě někdy strašně daleko i když v poslední podstatě snad cítí stejně.

Tak ať si z toho nic nedělají ti, kteří nedostali. Třeba se i oni dočkají, jak jsem se dočkal třeba já, a že si budou pak někdy už jen dávat do škatulek ty své zlaté …

A tak si myslím, že nejrozumnější by bylo, kdybychom nedělali soutěžní výstavy, nebo alespoň ne příliš mnoho. Víte, ta radost těch dvou, tří, kteří dostanou hlavní ceny, nestojí za hořký pocit těch druhých. Měli bychom se raději pokusit dívat se na vystavené sbírky tak, že každý dělal to co dovedl a že by člověk musel být nějakým tím filatelistickým pánembohem, aby o tom všem věděl – i o to, co člověk kolikrát musí vytrpět za svou sbírku – aby všechno mohl zvážit a všemu rozumět. Jenže ten, kdo by to všechno dovedl vnímat, rozpoznat, kdo by všechno věděl o každém tom malém sběrateli, ten by se mohl jen moudře a laskavě poumát a jistě by dával jen samé zlaté.

Felix Seebauer
Další podobný materiál autora >>>>>
http://expo-net.blogspot.com/2007/09/filatelista-seebauer-nevm-jak-to.html

Noticka webmastera na závěr:

Je to jistě hodně nostalgie zařadit 38 let staré a zdánlivě již neplatné zamyšlení Felixe Seebauera nad smutkem mladých vystavovatelů. Nechtěl svým jurymanským rozhodnutím především odradit od filatelie, ale „jako bych i dnes slýchal podobná slova a podobné nespravedlnosti“. I když dnes jsou sofistikovanější a hlavně mnohem více jednotné metody hodnocení dané výstavními řády, nelze říci, že bych nepotkal například po Hradci Králové 2007 několik doslova "otrávených" sběratelů – vystavovatelů. Budiž tedy i tato malá reminiscence z roku 1969 malým příspěvkem k diskusi, kterou se prozatím marně snažíme rozproudit na téma Výstavy – vystavovatelé – jurymani - výsledky.
B. J.

26. 9. 2007

Dosílané poštovní zásilky


Pošta v předválečném Československu zajišťovala pro své klienty službu dosílání zásilek za adresátem, tzn. pokud nebyl adresát zastižen na adrese udané na zásilce a byla-li poště známa adresa nového, třeba i přechodného pobytu adresáta, doručila mu zásilku na tuto další adresu. Pokud byla tato zásilka řádně vyplacena, neúčtovala si pošta žádné další poplatky.

Situace však byla jiná, pokud:
1. Zásilka byla špatně vyplacena a vázlo na ní trestné porto; v tomto případě pošta učinila pokus o vybrání trestného porta (ve výši dvojnásobku chybějícího výplatného) od adresáta při každém doslání, třeba i na více adresách.
2. Zásilka byla dosílána do dalšího doručovacího okruhu; v tomto případě si pošta účtovala porto ve výši rozdílu mezi zaplaceným poštovným a potřebným pro doručení mimo doručovací okruh (např. v V. TO činila sazba za obyčejný dopis do 20g zaslaný v místě doručovacího okruhu poštovního úřadu 60h, mimo tento okruh 1 Kč; při doslání by pošta vybrala od adresáta rozdíl, tedy 40h).
3. Jednalo se o úřední zásilku, kdy jednoduché porto hradil adresát; v tomto případě pošta učinila pokus o vybrání porta od adresáta při každém doslání, třeba i na více adresách.
4. Šlo o novinovou zásilku; zde byla poštovními předpisy stanovena částka k vybrání 5h při doslání na jinou adresu. 5. Při dosílání byl změněn režim zásilky; např. doslání bylo provedeno spěšně, bylo nutno uhradit spěšnostní příplatek.

Při dosílání tak vznikla řada zajímavých zásilek, kdy obálky byly frankovány na různých poštách doplatními známkami, které byly následně zneplatňovány a znovu dosílány na další adresu. Je zajímavé sledovat, s jakou důsledností byly v té době poštovní zásilky doručovány.

Dosílané zásilky, zejména ty vícenásobně dosílané, nejsou příliš časté. V následujícím přinášíme ukázky celistvostí, které se vztahují k výše uvedeným bodům 3 až 5...

>>>>> Celý text
http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum008.htm

Na reprodukci: Dopis odeslaný z pošty Praha 29. 7. 1929 do Liberce, expresně dosláno z Liberce 29. 7. 1929 do Mladějova v Čechách. Frankovaný československou leteckou známkou 1 Kč emise II. letecké provizorium s horním okrajem použitou nouzově jako výplatní známka. Expresní poplatek uhrazen čs. známkou 1 Kč TGM.

Miroslav Štefek a Jan Kypast

25. 9. 2007

AUDI ve filatelii


Třetím jednorámovým exponázem Petera C. Eliase ze Spojených států amerických je námětový "AUDI ve filatelii".
Tato německá automobilka má bohatou historii a celosvětovou oblíbenost. O tom svědčí i materiál, který je oblíben i mezi mládeží. Na snímku německý motocykl NSU v tradiční emisi "Pro mládež".
B. J.

Aktualizace: E-katalog celistvostí ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1939


Autoři: Ing. Miroslav Štefek a Ing. Jan Kypast;


Aktualizace:
Přidali jsme kapitolu "Letecké", na 18 stranách přinášíme 111 obrázků leteckých celistvostí s popisy. Kromě toho jsme do E-katalogu přidali dalších 190 obrázků celistvostí do již dříve zpracovaných kapitol. E-katalog má nyní 964 stran a 3723 obrázků celistvostí včetně jejich popisů a orientačního ocenění.


Od konce listopadu 2005 je na mezinárodní filatelistické výstavě EXPONET >>>>> http://www.exponet.info/ zveřejněna skvělá pomůcka pro naše i zahraniční sběratele - katalog celistvostí naší první republiky v elektronické podobě (E-katalog). Zájemci jej snadno najdou v oddílu filatelistické literatury Exponetu jako její 64. exponát – i podle číselného kódu lze snadno exponát nalézt. E-katalog byl doplňován průběžně a v současnosti je jeho základní rozsah ukončen. E-katalog je prozatím pouze virtuální příručkou a nemá prozatím tištěnou verzi, to však na druhé straně umožňuje, aby byl stále průběžně a velmi pružně doplňován, rozšiřován a cizelován.

E-katalog >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm je rozdělen na dvě části. První popisuje frankované poštovní formuláře, druhá poštovní známky ČSR použité na celistvostech. Poštovní známky na celistvostech jsou členěny podle jednotlivých emisí. Každé z obou částí i jednotlivým emisím známek předchází úvod popisující okolnosti vzniku a způsob použití.

První část nového katalogu, zabývající se frankovanými poštovními formuláři, je rozdělena podle druhu formulářů na kapitoly. Každá obsahuje popis formuláře, způsob jeho použití a poštovní sazby, které se k němu vztahují. Jednotlivé druhy a typy poštovně použitých formulářů jsou vyobrazeny a doplněny popisem.

Druhá část E-katalogu, zabývající se známkami na celistvostech, je členěna podle jejich jednotlivých emisí. Každá kapitola je uvedena články dokumentujícími vznik emise a popisem možností vzniku jejích jednoznámkových a násobných frankatur. Jednotlivé celistvosti jsou vyobrazeny, popsány a oceněny. Rozsáhle je zpracována zejména první kapitola zaměřená na předběžné a souběžné známky na celistvostech – vedle jednoznámkových a násobných frankatur jsou zastoupeny i vybrané frankatury barevné a smíšené. Najdeme tu však i frankatury obsahující rakouské či uherské výplatní známky v kombinaci se známkami naší první emise – Hradčany 1918. Opomenuty však nejsou ani ostatní druhy předběžných a souběžných známek, které jsou rozděleny podle použití na spěšné, doplatní a novinové. Bohatě jsou zastoupena i různá provizorní použití známek. V kapitole popisující známky emise Hradčany je I. tarifní období poprvé rozděleno a zdokumentováno ve členění na Ia. tarifní období (od 28. 10. 1918 do 28. 2. 1919) a Ib. tarifní období (od 1. 3. do 14. 5. 1919). Zařazeno je i provizorní použití známek emise Hradčany. Všechny celistvosti uveřejněné v E-katalogu jsou oceněny. Při stanovování cenových záznamů – které jsou samozřejmě pouze orientační - autoři vycházejí ze záznamů v tuzemských specializovaných katalozích, ale přihlížejí i k informacím o celistvostech prodávaných na našich aukcích, zejména pokud je dostupné jejich vyobrazení a ověřitelná dosažená cena. Odlišný přístup je zvolen u frankovaných formulářů, u nichž prozatím nejsou (zejména pro nedostatek srovnávacího materiálu) uvedeny ceny v penězích, ale je stanovena relativní četnost jejich výskytu na základě poznatků autorů. Právě ocenění je momentálně důvodem, proč se s tištěnou verzí nespěchá. Autoři správně vycítili, že ceny je nutno ověřit každodenní praxí, aby případná tištěná „norma“ nezabetonovala nasazenou cenovou laťku. Nicméně rok, dva jistě tento handicap nové a potřebné publikace důvěryhodně prověří.

A nyní trochu statistiky: E-katalog členící se na dvě základní části má 964 stran textu (A4) na nichž je uveřejněno 3.723 plnobarevných obrázků celistvostí. Vzhledem ke zmíněnému pravidelnému doplňování a rozšiřování katalogu budou tato i tak překvapivě vysoká čísla jistě značně překonána.

Na obsahu a podobě E-katalogu celistvostí ČSR I je patrná týmová práce – už proto, že asi není v silách jednotlivců, aby celistvosti celého tak obsáhlého období, jakým naše první republika je, sesbírali, systematicky roztřídili, popsali, ocenili a zpracovali v elektronické podobě. Je sympatické, že se tedy našla řada spolupracovníků, kteří tu větší, tu menší troškou také přispěli ke zrodu a zdaru tohoto díla. I díky jim tak čtenáři mají jedinečnou možnost vidět mnoho variant použití jednotlivých hodnot československých známek všech emisí, použitých v souladu s příslušnými poštovními tarify daného období. Vyzdvihnout je však třeba především veliké úsilí obou hlavních autorů, zmíněných na začátku našeho článku, kteří jsou „motorem“ celého projektu a díky svým analytickým a systematickým schopnostem vytvářejí možná více než generační dílo české a československé filatelie.

Sympatické a uživatelsky příjemné je i to, že autoři katalogu citují použité prameny hned v úvodu článků a ne, jak bývá obvyklé u tištěných titulů, až na konci seriálu. Jak nám sami autoři sdělili „E-katalog je naplněn ve všech oblastech, jak jsme na začátku naší práce předpokládali, tzn., že E-katalog je pro tuto chvíli "ukončen". Samozřejmě jej budeme průběžně doplňovat a počítáme s aktualizací 2x za rok. Pokud se nám podaří zajistit dostatek materiálu, rozšíříme E-katalog o kapitolu známek leteckých, ale to nejdříve koncem roku 2007". Oběma hlavním autorům nového e-katalogu i všem jejich spolupracovníkům přeji, aby pro objemné dílo, které v tomto rozsahu lze úspěšně realizovat snad jenom na internetu, jim vydrželo zanícení a celý projekt (který je určen především již nové generaci filatelistů, pracujících s internetem), zdárně dokončili. I když tuším, že tato práce bude „never ending story...".

Ing. Břetislav Janík

Klíčová slova: e-katalog, celistvosti, poštovní, historie, Československo, 1918, 1939, Exponet, filatelistická, literatura

21. 9. 2007

Maximafilatelie na Exponetu po 3.: "Vývoj lodí"


Do třetice exponát maximafilatelie z Itálie, od již "osvědčeného" Celeste Barducciho.
Exponát zahrnuje vývoj lodí v čase, jejich využití na řekách, jezerech a mořích od primitivních pořátků využití k zábavě, přepravě - k lodím vojenským, ponorkám a různým typům pohonu párou k pohonu atomovému - tady se fantazie spisovatelů stala skutečností.
Exponát byl oceněn zlatou medailí na regionální výstavě VASTOPHIL 2007 Italia.
K závěrečnému exponátu filatelistického kvarteta Itala Celeste Barducciho platí totéž, co říkáme u dobrých, leč pouze česky popsaných exponátů (zde je proměnou "italština", byť je alespoň na úvodních listech duplikována francouzštinou) - je škoda, že popis vymezuje skutečně mezinárodní požitek ze všech 4 exponátů na znalce italského jazyka >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0293/index0293a.htm
B. J.

20. 9. 2007

CM z Itálie: Významné osobnosti Evropy


Druhým exponátem třídy maximafilatelie je zlatý exponát z národní výstavy ITÁLIE 2006 od Celeste Barducciho, který má na Exponetu momentálně již 3 exponáty.
Přestože zařazení některých osob může být sporné, exponát je již svým oceněním bezesporu významným exponátem evropské maximafilatelie.
Přesvědčit se můžete sami >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0292/index0292a.htm
Počet listů 84 odpovídá jinému evropskému standardu výstavních rámů a v poslední době není rozhodně na Exponetu tento počet listů něčím novým.
Na reprodukci je Giuseppe Garibaldi.
B. J.

18. 9. 2007

1. exponát maximafilatelie: "A člověk se naučil létat"


Druhým exponátem Itala Celeste Barducci je tentokráte historicky první exponát maximafilatelie na Exponetu.
Vše, co jsme psali u jeho exponátu aerofilatelistického ( http://www.japhila.cz/hof/0290/index0290a.htm ), lze použít i zde, jen se změnil materiál, kterými je exponát budován. Zde jsou to stoprocentně cartes maxima a je zajímavé, jak se vydavatelům souhra obrazů známky a pohlednice daří.
Na reprodukci záchranářský německý vrtulník Messerschmidt - Bolkov - Blohm BO 105 z velmi známé "západoněmecké" výplatní emise - známky v hodnotě 30 feniků.
Exponát v nové třídě Exponetu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0291/index0291a.htm
B. J.

17. 9. 2007

Postalia: Stříbrná Kateřina Baďurová


Ve čtvrtek 20. září 2007 bude pošta v Praze 6, v Kafkově ulici v Dejvicích používat propagační vložku ve znehodnocovacím strojku Postalia, kterým připomene, že Kateřina Baďurová se v japonské Osace stala vícemistryní světa ve skoku o tyči.

Tímto otiskem si jistě sběratelé doplní získané otisky ručního příležitostného razítka, které připomenulo zlaté medaile Barbory Špotákové a Romana Šebrleho, používané minulý týden na poště Praha 1.

Již 19. října lze očekávat SR ke 20. výročí založení Olympijské akademie v našich zemích a k setkání 20. října bude OVS s předpropagací Olympijských her v čínském Pekingu.
Jaroslav Petrásek

Aerofilatelistický exponát z Itálie: Křídla nad světem


Na Exponet byl přidán 290. exponát "Křídla nad světem". Autorem je Celeste Barducci z italské Omegny.
Exponát zahrnuje vývojové fáze létání do podoby, kterou známe dnes. Zároveň s létáním je to i vývoj letecké pošty - ta vždy doprovázela člověka při velkých leteckých akcích. Vystavené doklady jsou toho svědectvím a vyprávějí o kouzelných adventurách člověka a jeho stroje.
Filatelisticky nám dává prostřednictvím krásných zeppelinů a dopisů prvních letů nahlédnout na aerofilatelii také jinými očima. "Italskýma". Bohužel, kdo nezná tuto řeč, může se jenom dívat, italský text jen napoví.
Nicméně filatelistický materiál překladu nepotřebuje. Exponát je svým materiálem zajímavý a rozšířil prozatím nevelkou nabídku aerofilatelistických exponátů (11) na Exponetu. Zveme k návštěvě >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0290/index0290a.htm
B. J.

Poštovní muzeum na konci září zavře

Do Poštovního muzea nechoďte od 28. - 30. září
Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum Praha oznamuje svým návštěvníkům, že ve dnech 28. až 30. 9. 2007 bude muzeum v Praze 1, Nové mlýny 2, z technických důvodů uzavřeno.
Děkujeme za pochopení!
Jan Galuška

16. 9. 2007

Vladislav Beneš: Perfiny bulharských bank


Staronovým exponátem je jednorámový "Perfiny bulharských bank", které vznikají na pozadí exponátu známého českého perfináře Vladislava Beneše z Vysokého Mýta.
Původně dvojexponát Perfiny Bulharska a Řecka byl rozdělen a výsledkem jsou 2 exponáty samostatné podle domicilu. Zatím máte možnost nově navštívit samostatné "Perfiny bulharských bank", následovat budou na místě původního společného exponátu "Perfiny řeckých bank" >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0289/index0289a.htm
Z obou destinací budete mít možnost prohlédnout si i exponát původní (prostřednictvím zip souboru).
B. J.

Vikingové na Exponetu


Již druhý exponát Gunnara Dahlviga ze Švédska přichází na Exponet ve formě filatelistické literatury. Útlý svazek dokumentuje filatelistickým materiálem bájné Vikingy. Titul vyšel prostřednictvím prestižního časopisu Time.
Vystavovatel jej zaslal pro chystanou výstavu Sport-O-Net a podle dohody jej můžete trvale shlédnout i na Exponetu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0288/index0288a.htm
B. J.

Exponát výplatních otisků: Kdo jde do mlýna, ten se zamoučí


Hezky graficky zpracovaný a perfektně naskenovaný exponát přišel z Itálie. Vystavovatelem je Ital Luciano Fante.
Exponát má i přes svou zjevnou mezinárodní slabinu (pouze italština) svoji hodnotu a přináší velké množství výplatních otisků na téma mlýnů a mlynářství, poučit se mohou i naši námětáři.
Na reprodukci: jeden ze zástupců československých předválečných výplatních otisků s tematikou mlýny. Tuší někdo, proč je na obálce přídavné gumové razítko "Protest"?
Exponát >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0287/index0287a.htm
B. J.

Cizí vydání na území Ukrajiny

V kategorii bonusu - studijních sbírek byl vystaven necelý rám ukrajinského Kanaďana Alexandra Malyckého. Tentokráte se na 15 listech věnuje vydáním cizích poštovních správ na území Ukrajiny >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0286/index0286a.htm
B. J.

15. 9. 2007

Nový exponát: Tenis - velmi starý moderní sport


Švédský sběratel Gunnar Dahlvig z Laholmu zaslal pro Sport-O-Net'07 dva exponáty. Prvním z nich je 8 rámový a velmi pěkný exponát o tenisu ze všech možných úhlů.
Rozsah 8 rámů je impozantní a Gunnar Dahlvig by jistě zaplnil rámů ještě jednou tolik.
K exponátu se chová na základě vystaveného materiálu příznivě i jury; naposledy byl exponát vystaven v Essenu na 2. evropském šampionátu tematických exponátů (ECTP) v květnu letošního roku.
Zveme k návštěvě >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0285/index0285a.htm
B. J.

Recenze z USA: Exponet nabízí virtuální vystavování


Elektronická média
V červenci oslavil třetí narozeniny EXPONET -
http://www.exponet.info/ - popisovaný svými tvůrci jako nesoutěžní "permanentní prezentace vysoce kvalitních známkových a filatelistických exponátů umožňující on-line studium". Přestože někteří vystavovatelé na EXPONETu hrdě uvádějí hodnocení, zájem je pravděpodobně hlavně o albové listy, které nebyly vystavovány v soutěži. EXPONET, soukromě zajištěný dary, tvrdí, že má asi 450 jednotlivých návštěvníků za den a 1,7 milionů od začátku.

Ze všech pokusů v posledních letech umístit filatelistické exponáty on-line je EXPONET nejambicióznější a nejúspěšnější. Nyní má 1.447 ploch obsahujících 262 exponátů organizovaných do standardních tříd FIP, včetně literatury. Rozvržení prostoru je jasné a intuitivní. Pět naposled přidaných exponátů je uvedeno nahoře, zatímco ostatní jsou organizovány podle hlaviček tříd. Kliknutí na název exponátu vyvolá miniaturní obrázky všech stran aranžovaných 4x4, aby se podobaly 16listovému rámu. Mnohé exponáty mají e-mailovou adresu pro kontakt s vystavovatelem a každý má své vlastní počitadlo přístupů.

Zatím jsou pouhé tři originální exponáty ve třídě literatury: jeden český, jeden německý a E-katalog bhútánských poštovních celin, hodně se lišících od US formátu; katalog Bhútánu je ve formátu HTML, český exponát tvoří dokument Word s interními hyperlinky a německá kniha je prezentována jako série skenů, jako albové stránky. (Pět dalších titulů ve třídě literatury jsou skeny starších prací v public domain posouvající definici exponátu až ke kritickému bodu.)

Spoléhá se na jednotlivé vystavovatele, že naskenují stránky svého exponátu, takže výsledky jsou poněkud nevyrovnané. Nejčastěji se vyskytuje problém uživatelů, kteří skenují stránky, aniž by odstranili plastové ochranné obaly; to znevýrazňuje barvy a přidává nádech, který sahá od šedobílé barvy po šedou. Uživatelé jsou žádáni, aby poskytli skeny stránek exponátu široké minimálně 960 pixelů a 300 dpi; druhý požadavek je pochybný, protože 96 nebo dokonce 72 dpi stačí pro zobrazení na obrazovce.

Jednou z nejdůležitějších výtek zamířených na Exponet ve filatelistickém tisku bylo, že nelze vědět, jestli je vyobrazený materiál pravý a zda jej vystavovatel skutečně vlastní (The Compulatelist, říjen 2006, str. 62). EXPONET se s tím vyrovnává svými poněkud vágními výběrovými kritérii. Podle Milana Černíka, viceprezidenta organizačního výboru, je pouze důležité "aby exponát byl zajímavý, měl dobrou kvalitu a nějakou filatelistickou hodnotu." (The Compulatelist, říjen 2006, str. 70). Tato otázka nebyla důležitou, dokud zůstával EXPONET nesoutěžním.

Avšak EXPONET je připravený namočit se do vod soutěžního vystavování. V listopadu bude hostit Sport-O-Net 2007, označovaný jako "první plně virtuální mezinárodní filatelistická výstava". Sport-O-Net bude hodnocen podle pravidel FIP a bude udělena plná řada medailí. Protože jury neuvidí fyzicky výstavní listy, dostávají se tak do popředí otázky pravosti a stavu materiálu. Pravděpodobně proto, aby se obešel tento problém, požaduje výbor výstavy, aby soutěžní exponáty ve všech třídách Sport-O-Net, s výjimkou jednorámových a otevřené třídy, dosáhly minimálně 75 bodů na výstavě národní úrovně nebo vyšší. Předpokládá se, že exponát soutěžně hodnocený v reálném světě spíš nebude obsahovat problematický materiál. Bude zajímavé vidět, zda se vystavovatelé pohrnou na on-line výstavu a jaký postoj k ní zaujme FIP.

Návštěvníci mezinárodní výstavy PRAGA 2008, schválené FIP, si budou moci prohlédnout EXPONET na výstavě, vystavovatelé budou povzbuzováni, aby poskytli skeny svých listů, jakmile výstava skončí. (Poznámka redakce: Informace o PRAGA 2008 lze najít na
http://www.praga2008.cz/. Trojjazyčné stránky jsou v češtině, angličtině a němčině. V tuto dobu však nejsou všechny stránky ještě přeložené do angličtiny a němčiny.)

Neobvyklým rysem je prodejní prostor, kde je tucet exponátů nabízeno ke koupi jako celek. Nejsou uvedeny žádné ceny; místo toho kliknutí na prodejní visačku otevře e-mailový program a vytvoří novou zprávu pro přímý kontakt s vlastníkem.

EXPONET je zajímavý pokus s mimořádným potenciálem, který byl zatím ale jen z části realizovaný. Stránky začaly jako projekt českého filatelistického e-zinu Japhila a zůstávají zřetelně české: všichni členové organizačního výboru až na jednoho sídlí v Praze a přes skutečnost, že jsou prezentovány exponáty ze 29 zemí, materiál se vztahuje zejména k české a slovenské filatelii. Organizátoři vyvinuli nějaké úsilí k rozšíření záběru nabízeného materiálu, ale ještě víc práce bude potřeba udělat.
--
Daniel A. Piazza
THE PHILATELIC COMMUNICATOR, Journal of American Philatelic Society Writers, Unit # 30, Third Quarter 2007 / FILATELISTICKÝ KOMUNIKÁTOR, Magazín Společnosti amerických filatelistických autorů (spisovatelů), Číslo 30, Třetí čtvrtletí 2007, str. 11 a 12 >>>>> http://www.japhila.cz/exponet/pictures/c307str_11.jpg

14. 9. 2007

Jaromír Knotek: Chyba na aršíku Bílé Karpaty

Motto: "CHYBA V POPISU NA ARŠÍKU BÍLÉ KARPATY
Na chybu v latinském názvu luční orchideje upozorňuje Martin Smetana na serveru Infofila.cz. Luční orchidej byla v popisu zaměněna: Vstavač trojzubý je na popisu kresby, zatímco kresba odpovídá vstavači osmahlému. Zájemci o bližší podrobnosti jistě server navštíví.
Břetislav Janík, filatelistický e-zine Japhila, 11. 9. 2007"

CHYBA NA ARŠÍKU BÍLÉ KARPATY
Ach jo! Na aršík Bílých Karpat se vloudila chyba! I tentokrát ji zavinil šotek. V tomto případě to nebyl šotek tiskařský ale počítačový.
Při komponování obrazové části s písmem se vždy přesune text ze sousední známky či kuponu tak, aby byla zachována velikost i proporce písma a později se text upraví, přepíše na správný. V případě tohoto aršíku se to učinilo dvaadvacetkrát, po třiadvacáté se tak nestalo. Trápí mne to, protože se tím snižuje informační hodnota aršíku. Vstavač na pravém okraji aršíku je samozřejmě vstavač osmahlý (Orchis ustulata) a ne trojzubý, který je vlevo od chřástala se správným nápisem.
Definitivní podobu návrhu jsme předkládali několika odborníkům – nikdo si chyby nevšiml.
Před vytištěním viděli aršík v definitivní podobě stovky lidí, odborníci i laici, ve formě kalendáříků, nebo v emisním plánu na rok 2007.
Člověk nemusí být zrovna odborník, aby si povšiml, že u dvou zcela odlišných rostlin je umístěn stejný název. Chyba byla bohužel odhalena až po vytištění. Chybný nápis není bohudíky na známce ani na kuponu, je na okraji aršíku. To ale nijak nesnižuje míru mého utrpení. Ach jo!
Jaromír Knotek – spoluautor návrhu, V Praze 14. 9. 2007


Vyjádření vydavatele Japhila e-zinu:
Elektronický omyl při rozkopírování částí obrazu velmi dobře chápu a se mnou jistě ti, kteří něco podobného musí denně dělat možná x-krát. Je to velmi běžná a přitom těžko odhalitelná chyba - pokud se něčím zabýváte intenzivně a důkladně po několik hodin a kontrolujete opravy oprav, může se prostě stát, že už chybu prostě nevidíte.
Není to omluva a nemělo se stát. Ale co se vlastně stalo? Vždyť šlo o neúmyslný a drobný omyl v latinském popisu. Na kolik z nás měl tento omyl nějaký, milimetrový, promilový, mililitrový vliv? Kolik z nás umí latinsky a tedy si to se zájmem přečetlo? Jak se dá tato chyba měřit?
Napadá mě v této souvislosti polská dálnice, stavěná z obou směrů - od severu na jih a od jihu na sever. Projektanti dálnice se uprostřed Polska potkali - chyba byla v tom, že se potkali 5 km vodorovně od sebe. To je chyba s ekonomickými dopady! Tady je třeba říkat: Trestuhodná chyba a ptát se kdo je viníkem?
V případě pana Jaromíra Knotka mám kolegiální soucit. Pane Knotku nic světoborného se nestalo, ani filatelistům ne! Prostě se jenom stalo a míra tohoto omylného detailu je nicotná. Nikdo za to nevyhraje žádnou filatelistickou medaili a nikdo nebude skupovat tiskové listy, aby z nich udělal chybotisky hodné Mauritiů. Je to politováníhodné, ale lidské. Kdo jsi bez viny, hoď kamenem!
Hodně úspěchů v další tvorbě Vám pane Knotku přeje
Břetislav Janík

13. 9. 2007

Celinové dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920


Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 – 1939 (10)
Od vydání Monografie československých známek 5. díl SO 1920 uplyne v příštím roce již 10 let. Hlavní autor, nezapomenutelný pan Oldřich Tovačovský zemřel letos (2007) v lednu ve věku nedožitých 87 let a je na nás mladších, abychom v jeho díle pokračovali a publikovali nově získané informace.
Mezi tyto informace patří shrnutí a doplnění současných poznatků týkajících se celinové dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920. V Monografii /lit.1/ je uvedeno datum jejího vydání s otazníkem. Autoři předpokládali únor (?) 1920 a nejranější tehdy známé datum použití bylo 28. 3. 1920. Vydání monografie podpořilo zájem o problematiku plebiscitního období a díky následné rozsáhlé publikační aktivitě p. Oldřicha Tovačovského a jeho spolupracovníků nenechaly na sebe dlouho čekat i nové nálezy. Tak se asi před 2 lety objevila na aukci Ing. Černíka celinová dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920 správně použitá ještě ve II. tarifním období pro které byla vydána:
Na reprodukci: Celinová dopisnice SO 1920 odeslaná z Trstené dne 11. 3. 1920 do Prahy, zde příchozí prezenční razítko 13. 3. 1920 – nejranější známé použití. Nefilatelistická korespondence.
Celý text: >>>>>
http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum007.htm
Miroslav Štefek a Jan Kypast

Na víkend Vás zve 10. mezinárodní veletrh SBĚRATEL

Od pátku do neděle - 14.-16. září 2007 zve na Výstaviště v Praze 7 v Holešovicích mezinárodní sběratelský veletrh SBĚRATEL >>>>> http://new.ppa.cz/ a ANTIKVARIÁT. Výstaviště bude otevřeno v pátek a v sobotu od 10:00 do 18:00 hodin, v neděli od 10:00 do 16:00 hodin.
Na veletrhu bude zastoupeno 220 pošt, mincoven a obchodníků z 34 zemí světa. Kromě nejvíce obsažené filatelie, zde najdete numismatiku, pohlednice, minerály, telefonní karty a ostatní sběratelství.
Svaz českých filatelistů přichází s již tradiční nabídkou zdarma ocenění známek členy Komise znalců SČF. Máte však možnost na veletrhu nechat si ocenit také mince a drahé kameny.
Mládež do 18 let a ženy mají na Sběratel vstup volný.
Na konec připomenu, že příští rok se bude konat v rámci Sběratele společná akce s Českou poštou s.p. a SČF: Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008 >>>>>
http://www.praga2008.cz/
Břetislav Janík

10. 9. 2007

Rakousko - VIII. emise - 1890


V pořadí již 4. exponát Jindřicha Zronka z Chomutova, tentokráte o klasických známkách používaných na našem území, pokračuje 5ti rámovou studií rakouské VIII. emise.
Ukázkové celistvosti mají velmi čistá razítka nad nimiž se zastavuje srdce každému specializovanému sběrateli, popisy dostatečně dokumentují použitý materiál vystavený na listech. Jedinou skutečnou škodou tohoto velmi pěkného a hodnotného exponátu je pouze český popis. Alespoň na prvních dvou úvodních stranách je popis dvojjazyčný (Č a N).
Na průvodní ilustraci: Kuriozní smíšená frankatura - novinová 1 Kr + výplatní 2 Kr diagonálně půlená jako 1 Kr. Porto 2 Kr souhlasí jako porto pro dopisnici. Novinové známky se nesměly používat na listovní korespondenci s výjimkou tiskopisů.
Celý exponát můžete studovat >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0284/index0284a.htm
B. J.

9. 9. 2007

Námětový exponát "Sny o létání"


Ind Akshay Borad z Bangalore nám zaslal další 3 rámový námětový exponát - Sny o létání.
Bohužel, kvalita pořízených a nám zaslaných digitálních reprodukcí je na samé hraně únosnosti a z naší strany šlo jednoznačně o zamhouření očí nad špatnou technickou kvalitou. Berme to všichni jako výjimku a spíše si všímejme zpracování tématu z pro nás exotického teritoria a teprve druhého vystavovatele z daleké Indie.
Exponát získal na národní výstavě Karnapex stříbrnou medaili >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0283/index0283a.htm
B. J.

Aktualizován exponát "Generální Gouvernement 1939 - 1944"


Exponát Ladislava Ondrušky z Prahy byl aktualizován nejen pro Exponet, ale především pro mezinárodní výstavu Hunfila. V Maďarsku používají jiné výstavní rámy, které vycházejí na 84 listů exponátu. Proto nestandardní počet listů.
Exponet je velmi kvalitně popsán i z hlediska platných poštovních tarifů, nechybí dvojazyčný popis na každém listu exponátu. Zveme k návštěvám >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0142/index0142a.htm
Na průvodní ilustraci: Obálka služebního dopisu odeslaného 10. 2. 1941 z Řešova do Fryštátu. Obsahuje všechny předepsané náležitosti. Frankatura odpovídá tarifu pro doporučený dopis hmotnosti 20 - 250 g (48 + 60 gr). Dopis nedoručen a vrácen!
B. J.

8. 9. 2007

Námětový exponát z Indie zásadně předělán


Naprosto zásadní proměnou prošel námětový exponát "Předmětem krásy je působit radost neustále" Saketa Bajaje z Indie.
Původně 3 rámový exponát vystavený na Exponetu prošel důkladnou proměnou a rozšířením na 5 rámů. Kdo má rád květiny a zejména orchideje, bude v ráji, stejně jako sběratelé, orientovaní na námětovou filatelii >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0235/index0235a.htm
B. J.

Doplatné 1850 - 1928


Exponát "Doplatné 1850 - 1928" chomutovského Jindřicha Zronka dokumentuje výběr doplatného na území císařství Rakouska 1850 - 1867, v monarchii Rakouska Uherska 1867 - 1918 a v ČSR 1918 - 1928.
Celistvosti dokumentují I. období před vydáním doplatních známek 1850 - 1894 a II. období s doplatními známkami od roku 1894.
Pošta ve svém známkovém období kontrolovala zásilky, které byly buď z neznalosti nebo úmyslně frankovány nedostatečně.
Podle zákona z 1. 7. 1838 o přestupcích poštovního důchodku (Postgefälle) mělo být zavedeno trestní řízení. Poštovní úředníci raději používali jednodušší způsob dotaxování.
Zákon z 2. 10. 1862 o bezplatném použití c. a k. poštovních úřadů byl použit v případě, že dopis byl adresován na finanční či berní úřad nevyplaceně a porušil tak zákon o poštovním důchodku. Tyto případy jsou ojedinělé a raritní. Exponát Jindřicha Zronka >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0282/index0282a.htm
Na reprodukci: vzácné použití 1kr novinového kolku jako doplatní známky na nedostatečně frankované australské celině. Doplatek 2kr byl jako dvojnásobná výše nedoplatku. První doplatní známky v Rakousku-Uhersku byly vydány v roce 1894. Razítko 1895 Netolitz - Netolice.
B. J.

7. 9. 2007

Poštovní historie jihozápadní Moravy 1664 - 1918


Předseda telčského klubu filatelistů - Ing. Bohuslav Makovička z Telče - nám poslal 5ti rámový exponát z oboru poštovní historie o Telčsku a Dačicku a širokém okolí (z politického hlediska průnik okresů Vysočina (Jihlavský kraj) a Jihomoravský kraj (Brněnský kraj)).
Exponát je známým a ceněným exponátem z naší poštovní historie, který velmi pekně mapuje počátky poštovnictví v této zajímavé geografické oblasti. V Hradci Králové 2007 například Bohuslav Makovička s tímto exponátem získal pozlacenou medaili. Exponát (přestože místy zřetelně skenován přes plastové ochranné fólie, bohužel), je vítaným přínosem pro Exponet. Úvodní strany nabízejí i německy psané anotace >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0281/index0281a.htm
Na reprodukci razítko z Pirnitz (Brtnice) / 19. srpna 1848. Dopis byl zasílán a nedoručen přes Počátky, ale doručen až přes Moravské Budějovice - jedná se první brtnické razítko v červené barvě - dosud nebylo publikováno.
B. J.

6. 9. 2007

Doplatné zúčtované v hotovosti


Období konce I. světové války a vzniku Československé republiky se mimo jiné vyznačovalo nedostatkem snad úplně všeho, tedy i poštovních známek. Přestože poštovní předpisy té doby nařizovaly vyplácení listovních, novinových, balíkových a peněžních zásilek a dalších poplatků poštovními známkami, realita si vynutila povolení vyplácet poštovní služby v hotovosti v případě již zmíněného nedostatku známek. Případy hotovostního vyplácení listovních, balíkových a peněžních zásilek jsou z doby platnosti I. tarifního období dobře známy, stejně jako příklady hotovostního vyplácení novinových zásilek. Avšak méně známé a sběrateli zdokumentované jsou případy, kdy měl být poštovní poplatek zapraven doplatními známkami, (např. návěstné nebo doručné na průvodkách a poukázkách či porto, které hradil adresát při doručení úřední obsílky), a z důvodu jejich nedostatku byl zúčtován v hotovosti...
Celý text >>>>> http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum006.htm
Miroslav Štefek a Jan Kypast

4. 9. 2007

Poštovní korespondence osvobozená od poštovného


Po vyhlášení Československé republiky dne 28. října 1918 byly na základě zákona č. 11/1918 Sb. Národního výboru československého o zřízení samostatného státu československého ponechány v platnosti všechny zemské a říšské zákony (viz čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb. „Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.“). To znamená, že po vzniku ČSR zůstal nadále v platnosti říšský zákon zde dne 2. 10. 1865 o osvobození od poštovného, který vymezoval okruh úřadů, institucí a osob, které byly v různé míře osvobozeny od poštovních poplatků.
Praxe osvobození od poštovních poplatků byla uplatňována po celou éru první republiky, legislativní rámec vycházel z výše uvedeného zákona ve znění pozdějších změn zveřejňovaných ve Věstníku ministerstva pošt a telegrafů. Na základě této legislativy a dostupné dobové literatury (např. Poštovní služba výkonná /lit. 2/) byly od poštovného v různé míře osvobozeny zejména tyto úřady, instituce a osoby:
1. president, presidentská kancelář, úřad vlády, parlament, ministerstva, vojenská velitelství
Osvobození bylo pravděpodobně od základního poštovného, doporučného příplatku a poplatku za doručenku. Osvobození platilo ve vzájemném styku, jakož i pro podání na tyto úřady a jejich činitele zasílané na základě úředního vyzvání.
2. obecní úřady, okresní výbory, úřady duchovenské (církevní), veřejné ústavy vyučovací (státní školy), státní vědecké a umělecké ústavy, lidumilné ústavy státem spravované, sběrny a úřady loterní, velkoprodejny předmětu státního monopolu, zásilky s výtisky zákonů a úředních věstníků, sdělení úřadům v záležitostech trestních, soukromé dopisy osob vojenských podané i docházející prostřednictvím polních poštovních úřadů, korespondence emisní banky, korespondence zástupců těch stran, jež práva chudinského požívají.
Miroslav Štefek a Jan Kypast

Jednorámové exponáty

Teď, když se na Exponetu objevil 1-rámový exponát „Volejbal – podávaný nevážně“ (moje chabé znalosti španělštiny mi bohužel nedovolily přijít té nevážnosti na kloub) >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0276/index0276a.htm , jsem si vzpomněl na nekonečné debaty vedené na každé výstavě známek. Na debaty o tom, co je a co není jednorámový exponát a který exponát splňuje kritéria, která stručně shrnu do pojmu „dostatečně úzké téma, vysoce specializovaná oblast“.
Na poslední výstavě v Hradci Králové jsme se s pár kolegy pokoušeli o přísné rozlišení, které z těchto exponátů jsou (podle našich laických názorů) dostatečně specializované a natolik úzce zaměřené, aby by je nebylo možné rozvinout na 5 či více rámů. Výsledek byl tristní – pouze 3 až 5 exponátů odpovídalo náplni této stále ještě experimentální třídy. Naprostá většina z celkových více než 20 exponátů neodpovídala zadání, povrchně zpracovávala širokou oblast anebo zvolené téma bylo natolik široké, že jej není možné prezentovat na pouhých 16 listech.
Nebylo by už na čase udělat pořádek i v této třídě? Dnes to opravdu vypadá tak, že takový exponát snadno sestaví i ten, kdo má málo materiálu a spíchne jej za dva večery. V podvědomí filatelistické veřejnosti začíná být zafixováno, že udělat „aspoň“ 1-rámový exponát není příliš obtížné a že tak lze relativně velmi snadno získat medaili. A to je rozhodně špatně, kvůli tomu třída 1-rámových exponátů určitě nebyla zakládaná.

Milan Černík

3. 9. 2007

Německá pošta na Sběrateli tradičně


Vždy, když se pražského veletrhu účastní Německá pošta, tak překvapí sběratele krásnou obálkou. Nejinak je tomu letos. Další informace si můžete přečíst zde >>>>> http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum004.htm
Z anglické a německé stránky Japhila e-zinu můžete informace zaslat i svým přátelům, kteří hovoří anglicky nebo německy.
Jindřich Jirásek

Australská pošta na Sběrateli


Australská pošta, i když v zastoupení polské firmy Profilex, podobně jako UNPA nevynechala jediný ročník Sběratele. Letos jako poděkování pořadatelům vydává k jubilejnímu veletrhu přetisk aršíku k jubileu (ta náhoda!) přístavního mostu v Sydney >>>>> http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum004.htm
Jindřich Jirásek

Poštovní správa OSN k veletrhu Sběratel


Poštovní správa Spojených národů k vele trhu Sběratel, který se koná 14. - 16. září, vydává již desátou tzv. bílou kartu. UNPA se totiž účastnila všech ročníků veletrhu a tak, kdo si kupoval dopisnice hned od roku 1998, bude mít pěkně zakulacenou sbírku. Neděle 16. září je tradičně na veletrhu věnována Dni OSN >>>>> http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum004.htm
Jindřich Jirásek

Exponát z Ruska: Padák a sport


Dvěstěosmdesátým exponátem na Exponetu je tematický exponát s náměty parašutismu (výsadkářství). Jde o rozsáhlý exponát pod názvem "Padák" od Jurije A. Golanta z Moskvy. Pro Exponet (a potažmo Sport-O-Net'07) vybral fragment exponátu pod názvem "Padák a sport".
Jeho část exponátu však představuje 80 listů doslova nabitých historickými i současnými materiály o všem, co nějak souvisí se zbdržděním pádu člověka anebo využití "padáku" pro motorové létání apod. Tento sport má velkou historii, přestože by se mohlo zdát, že je sportem mladým. Ostatně dokumentuje to i nabídnutá obálka z roku 1891. Exponát má pěknou grafickou úpravu, přestože tento parametr exponátu je spíše subjektivní >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0280/index0280a.htm
B. J.

2. 9. 2007

První rakouské celinové obálky (1861, 1863, 1867)


Starý známý vystavovatel na Exponetu, pan Thomas Berger ze Švýcarska, nám zaslal třírámový fragment velkého exponátu Rakouska.
Tentokráte se věnuje emisi celinových obálek z let 1861, 1863 a 1867. Velké množství klasických celin je atestováno předními znalci (Ferchenbauer, Puschman, Klambauer, Diena...). Exponát bude našim návštěvníkům sympatický i pro možství celin použitých z našeho území nebo na naše území přicházející.
Exponát Thomase Bergera rozhodně stojí za Vaše pozorné studium >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0279/index0279a.htm
B. J.

1. 9. 2007

Filatelista Seebauer: Nevím jak to nadepsat čili úvaha katalogová


"Říkají, že nahoře u dveří chladničky je pákový vypínač, který zapne osvětlení, jakmile se uvolní tlak dveří. Je to ovšem nesmysl a proto tomu nevěřím. Vím velmi dobře, že ve skutečnosti bydlí v chladničce skřítek, který světlo zapíná, abych si mohl vyčítat na co mám chuť. Je vůbec plno skřítků kolem nás, např. v embéčku jich mám šestapadesát a čověk musí hledět, aby s nimi všemi byl zadobře, poněvadž každý tam dělá svoji přesně vymezenou práci a třikrát běda, když se rozhněvá, nebo když se mu už nechce…
Ale i ty věci kolem nás, které se netočí, nevrčí, neběží, mají svou duši. To je v nich kus té lidské roboty, která je stvořila, přežívá v nich a promlouvá k tomu, kdo dovede tiše naslouchat.
Lidem povrchním, domýšlivým a nelaskavým ovšem neříkají nic, jako by se od nich odvracely. Ty věci. A ti skřítci je občas vytrestají a potrápí. Prostě potrestají za to, že nemají úctu, nebo nedostatek úcty k tomu úžasnému řetězu zázraků, který předcházel vzniku i té zdánlivě nejvšednější záležitosti.
To platí zcela všeobecně, ale u známek snad ještě stokrát více. Copak v každé známce není ještě nějaký ten stopový prvek generací poslů, spěchajících dnem i nocí se zprávou, geniality mozku, který je vůbec vymyslil, jiskry výtvarníků, kteří do nich štětcem i rydlem spoutali neuvěřitelně mnoho krásy a citu, poctivého snažení tiskařů, kteří míchali jejich barvy, technické dokonalosti mozků konstruktérů, kteří vymyslili složité tiskařské lisy, přesnosti kalandrů, z kterých vyšel papír. Prostě každý ten štipec zoubkovaného papíru je výsledkem téměř nepředstavitelného řetězu myšlenek, nápadů, malých a velkých zázraků, jako ostatně všude kolem nás…
A známky o tom všem dovedou vyprávět, dovedou zaujmout, dovedou otevřít jiný svět. Jen to jednou zkuste přijít domů unaveni, zbiti a poničeni životem, lidmi, či bůhví čím ještě a sednout si ke známkám. Za pouhé půl hodiny je všechno pryč, dostanete takový nějaký druhý dech a všechno co bylo před tím beznadějně černé už je jen připošedlé a zdaleka ne tak zlé, jak to bylo před tím.
Takovým narkotikem ovšem nejsou pro každého. Záleží také na tom, jak se k nim stavíme sami, neboť když na to jdeme ze špatného konce, tak to také může mít zcela opačné, přímo zhoubné účinky. Vezměmě si třeba příklad. Budou dva lidé. Oba mají nějaký vztah ke známkám a ve stejný den, ve stejnou dobu dostanou dvě navlas stejné série. Neptejme se jak, prostě nějakou, pro nás bezpodstatnou náhodou. Bezpodstatnou proto, že si chceme ukázat to co bude potom, až ji dostanou, jak na to budou reagovat.
Ten jeden totiž se s novým přírůstkem sbírky vrhne ke katalogu, bude zjišťovat jakou mají cenu a co mu všechno ještě chybí. Toho chybějícícho bude pochopitelně zpravidla více a tak bude přinejmenším stísněn myšlenkou na to co mu chybí, co asi nikdy nesežene…
Ten druhý zatím se vždy znovu a znovu dívá na své nové krásné známky, zjistí si event. v katalogu, že mají nějakou cenu, ale nijak se nepídí, po tom, co nemá, má prostě radost z toho co má. Kdo z nich asi má z těch známek i z filatelie více?
Ale nejen to, současně je zřejmé, že ten druhý také více rozumí známkám, filatelii a snad životu vůbec. Poněvadž nikdy člověk nemá všechno, co by mohl mít. I nad tou nejsuperkompletnějsí sbírkou by se dalo uvažovat o tom, co ještě existuje a není tam. Prostě kompletnost je filatelisticky nedosažitelná a proto ani nemá zvlášť velký význam se po ní pídit a o ni usilovat. Važme si spíše těch známek, co máme, snažme se bádat po jejich průvodních okolnostech, narazíme při tom vždy znovu a znovu na objevné skutečnosti a ty mají někdy větší cenu, než katalogový záznam známek.
Prostě snažme se mít nějakou radost, snažme se vidět to pěkné, půvabné co je ve filatelii a snažme se ignorovat její stinné stránky. Je jich právě dost a člověk má co dělat, aby se jim vyhnul.
Vezměmě si třeba tu jedinou nešťastnou stránku ceny, hodnoty. Co už odradila lidí, co už zkazila radosti… Vždy znovu se najdou lidé, kteří se snaží využít rozdíly ve vědomostech a ošidit. V poslední podstatě jim to sice také není nic platné, poněvadž to natrvalo nemůže přinést radost a uspokojení, ale způsobuje to dost zla, aby to stálo o tom mluvit.
Prostředek proti tomu je – podle mého soudu – jen jeden: nabudovat si co nejvíce znalostí, vyzbrojit se natolik konkrétními filatelistickými vědomostmi, aby člověk byl bezpečně chráněn proti ošizení.
Bylo by sice také možno dát těm filatelistickým šiďálkům a darebáčkům většího či menšího formátu po prstech, ale to se beztak mine účinkem, poněvadž jsou to ponejvíce lidé natolik obratní, že dovedou z černého udělat bílé a obráceně. Je ovšem třeba sebe i filatelistickou obec co nejlépe izolovat proti takovým jedincům. Přispěje k tomu také to, když se o nich ví, když jsou odhaleni a demaskováni. Ukáže se tak jejich ubohost a ta je nejlepším prostředkem ochrany okolí. A ono je to skutečně ubohé.
Jak jinak nazvat, když třeba funkcionář se táhne z Prahy s balíkem zahraničních časopisů, které tam dostal na rozdání, až do Brna a zde je potom prodává třeba po koruně, nebo tak nějak, prostě za obnos, který určitě nepotřebuje k živobytí…
Ostatně funkcionáři jsou druhá ošklivá věc ve filatelii. Myslím tím ty funkcionáře s uvozovkami. Jsou strašně důstojní, důležití, všemu rozumí, do všeho mluví, vyžadují od okolí a zejména od mladých lidí úctu, vážnost a bůhví co ještě. A jsou rychle hotovi s diagnosou, když jim to někdo dost ochotně a rychle neprokazuje. Poznáte je celkem snadno podle toho, že za dlouhá léta funkcionářství to nedotáhli dále než na nějakou tu bronzovou medaili a to ještě s mnohými protekcemi podobných „funkcionářů“, jakživ nic nenapsali a tlačí se třeba do organizace filatelistických novinářů, prostě jsou zachtiví každého úřadu, každé pocty, dožadují se nekriticky poct a medailí a otravují filatelii svou všetečností, nesnášenlivostí a diktátorskými spády. Není proti nim prostředků, které by je vyhubily. Budou se ve filatelii vyskytovat tak dlouho, pokud lidé jiného ražení nebudou mít dost času, aby ty skutečně nutné funkce vykonávali sami. To ovšem neznamená, že proti nim není ani ochranného prostředku. Je jím ostrý pohled, který vidí, jaké jsou to směšné postavičky… Smích je vůbec ta nejlepší zbraň proti důležitosti a samozvané vrchnosti – nejen ve filatelii.
Ale těch šíbrů a „funkcionářů“ ve skutečnosti je jen hrstka, dělají sice mnoho povyku, takže si člověk někdy myslí, že se jich ve filatelii jen hemží. Ale není tomu tak. Těch poctivých, slušných lidí, kteří přejí sobě a těm druhým skutečnou radost ze známek je mnohem více i když nejsou tak hluční a tak se můžeme ve filatelii a kolem známek nadít během času mnohých opravdových přátel, které společné zájmy pak jen stále více sbližují.
No, jsou ještě jiná úskalí filatelistické činnosti, někdy škola, rodiče a později pak manželky, ale to už musíme zase zkoumat, zda snad nemají také trochu pravdu, zda nás to naše narkotikum neunáší příliš daleko od povinností a od ostatních lidí…
Žil jsem s filatelií celý život, obětoval jsem ji prakticky každou volnou chvíli a mohu říci, že to nebylo marné. Přivedla mě do světa, uviděl jsem spoustu cizích zemí, našel jsem tam mnoho přátel, vybudoval jsem si během desetiletí známkový fond, který dnes reprezentuje jakousi hodnotu a co je to hlavní: filatelie mě držela nad vodou i v těch nejtěžších údobích života. A tak ji mohu každému jen přát…".

(Psáno u příležitosti I. oblastní výstavy poštovních známek mladých filatelistů Mladé Brno 1969, v květnu 1969. Felix Seebauer byl dlouholetým funkcionářem S-ČS-F, předsedou KF 06-16 v Brně, ředitelem Hospodářského zařízení Svazu československých filatelistů Merkurfila Brno, autorem "Nástinu námětové filatelie", "Úvahy o Monografii československých známek", "Theorie und Praxis der Motivphilatelie"..., filatelistickým publicistou (AIJP), prvním vydavatelem a šéfredaktorem barevné filatelistické revue "Merkur" aj. Později působil jako producent Československé televize v Praze, po roce 1989 se proslýchalo leccos i o jeho zpravodajských službách, dokonce snad hodně dvojitých... Ve svém fejetonu se zmiňuje o těžkých obdobích jeho života, tím zajisté nemyslel "rozprášení" Merkurfily h.z., ale především tragickou smrt svého 15ti letého syna z nešťastné lásky.
Felixe Seebauera (i jeho syna) jsem ve svých 14 - 18ti letech osobně znal a potkával. Filatelista Felix Seebauer byl jedním z mála, kterým skutečně vděčím za to, že jsem se na první dotek filatelie chytil a celoživotně k ní přilnul. Jiné pohnutky při publikování jeho (mimochodem stále platného) fejetonu nemám a na důkaz objektivity přináším i soupis materiálů, které lze na toto jméno a příjmení na internetu vyhledat - chcete-li vědět více, klikněte např. na titulek fejetonu. B. J.).

Pod olympijskou vlajkou


Pětirámový olympijský exponát Zdeňka Slováčka z Pardubic je dalším příslibem pro chystanou 1. soutěžní mezinárodní virtuální filatelistickou Sport-O-Net'07 výstavu s pravidly soutěžních výstav podle Generálního výstavního řádu Mezinárodní filatelistické federeace (FIP) FIP-GREX a dalších materiálů FIP-GREV a FIP-SREV >>>>> http://www.japhila.cz/sport-o-net/sport-o-net07.htm
Celá řada klasických materiálů z hlediska sportovní filatelie je promísena řadou zajímavých a filatelistickz přitažlivých celistvostí. Doporučujeme k návštěvě >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0278/index0278a.htm
B. J.

Obrazárna Pražského hradu představuje další vzácné dílo


Bartholomeus Spranger, Alegorie na turecké války, olej na dřevě, 165,1 x 104,5 cm, kolem 1610, soukromá sbírka. Foto: SPH – Jan Gloc
Obrazárna Pražského hradu získala do své stálé expozice další vzácné umělecké dílo. Formou dlouhodobé zápůjčky od tuzemského soukromého sběratele se první výstavní sál obohatil o rozměrný obraz Bartholomea Sprangera „Alegorie na turecké války“.
Obraz se tak téměř po 400 letech vrátil do prostoru, pro nějž byl stvořen. Olej na dřevě ze sklonku Sprangerovy tvorby doprovází texty vysvětlující obsah obrazu a materiál z reflektografického průzkumu. Ten odhalil četné podmalby. „Alegorie na turecké války“ je jediným Sprangerovým dílem s tématikou tureckých válek.
Malířskými charakteristikami náleží obraz do pozdní fáze Sprangerovy tvorby krátce před jeho smrtí, kolem roku 1610. Vyobrazená alegorická scéna, redukovaná na několik málo postav a detailů, odkazuje pomocí symbolů k tématu tzv. patnáctileté války mezi Habsburky a Tureckem. V rámci Obrazárny dílo dobře koresponduje i se souběžně probíhající výstavou „Rudolfínská krása“.
„Návštěvník expozice má premiérovou příležitost shlédnout několik malířských pokladů z původní císařské sbírky pohromadě,“ zdůrazňuje kurátorka Obrazárny Magda Machková. Uspořádání výstavy „Rudolfínská krása“ umožnila i laskavost dalšího zapůjčitele, britské společnosti Tomasso Brothers.
Kdo byl Bartholomeus Spranger?
Nizozemský malíř, kreslíř a freskař patřil mezi klíčové osobnosti uměleckého prostředí na Pražském hradě, kde se poprvé objevil začátkem 80. let. Do té doby prošel Bartholomeus Spranger (Antverpy 1546 – Praha 1611) mnoha evropskými malířskými středisky a naučil se ovládat různé techniky, používat výtvarné prostředky, které mu pomohly k vytvoření vlastního výrazného stylu. V Rudolfových službách pracoval více něž 25 let a své objednavatele těšil krásnými díly s mytologickou i náboženskou tématikou. Kromě čtyř obrazů ve stálé expozici Obrazárny, ilustrujících žánrovou i výtvarnou rozmanitost jeho projevu, a významných zápůjček, hostujících na výstavě „Rudolfínská krása – nově objevená díla dvorských umělců císaře Rudolfa II.“, se v Hradních prostorách zachovala např. freska "Merkur a Minerva" na stropě Bílé věže (součást Nového paláce).
David Šebek, Revue Fragmenty

Mistrovství světa ve fotbale - Rumunsko 1966 - 2006


Nový tematický sportovní exponát je předzvěstí blížícího se Sport-O-Netu'07. Poslala jej Andrea Kállai z rumunské Bukurešti.
Je na 2 rámech a zabývá se rumunskou účastí v Mistrovstvích světa ve fotbale v letech 1966 - 2006. Exponát je k dispozici zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0277/index0277a.htm
B. J.