30. 4. 2016

Buchlov Castle on new Czech stamp / Château de Buchlov sur nouveau timbre tchèque

Dans sa série "Beautés de notre pays", la poste tchèque a mis en circulation le 6 avril 2016, un nouveau timbre consacré au château de Buchlov, un des sites emblématiques de la région historique de Moravie (sud-est du pays), construit à partir du 13ème siècle sur une colline du massif montagneux de Chřiby.
J'ai eu la chance de recevoir les 3 documents philatéliques ci-dessous concernant ce nouveau timbre (17 CZK), conçu par Adolf Absolon et gravé par Martin Srb... http://timbredujura.blogspot.com/2016/04/buchlov-castle-on-new-czech-stamp.html
--
In its "Beauties of Our Country" series, the Czech Post has released on April 6, 2016, a new stamp dedicated to the Buchlov Castle, one of the landmarks of the historical region of Moravia (south-eastern part of the country), built from the 13th century on a hill of the Chřiby mountain range.
I was lucky to receive the three philatelic items below regarding this new stamp (17 CZK), designed by Adolf Absolon and engraved by Martin Srb... http://timbredujura.blogspot.com/2016/04/buchlov-castle-on-new-czech-stamp.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
-- 

29. 4. 2016

J. Knotek: Projev přednesený v budově Hlavní pošty v den vydání známky

Manželé Libuše a Jaromír Knotkovi (zprava) při čtení "projevu" na 73. výstavce Známkové tvorby (fotografie T. Chudoba). Fotografie z webu http://www.kf0015.cz/?p=38399
Známka Otakárci 16 Kč (datum vydání 27. 4. 2016).
Autoři návrhu Jaromír a Libuše Knotkovi
Když jsme byli vyzváni k vytvoření  nové známky s hodnotou 16 Kč s námětem našich motýlů, nezaváhali jsme ani chviličku a zvolili jsme jako námět otakárky, podle našeho mínění nejkrásnější a nejatraktivnější zástupce našich motýlů. A z nich jsme zvolili, dle našeho názoru největší krasavce této čeledi Otakárka fenyklového a ovocného, které vzácně vídáme poletovat na zahrádce u našeho domu.
Nejznámější představitele otakárkovitých, latinsky Papilionidae popsal, jako snad všechno do  jeho časů objevené, švédský přírodovědec Carl Linné, zakladatel moderní systematické biologie. Pro motýli zavedl vědecké pojmenování Lepidoptera. Byl tak pilný, že jeho následovníkům nezbylo, než další druhy objevovat, aby mohli být pojmenované také po někom jiném. Říká se, že Bůh stvořil přírodu a Linné ji uspořádal.
Teď malé odbočení: Je všeobecně známo, že Linné popsal a latinsky pojmenoval přes 12.000 rostlinných a zvířecích druhů. Ale málo kdo ví, že byl i vynálezcem vložek do bot a posléze linnélea. Jak se uvádí na Wikipedii, při studii medicíny se snažil neúspěšně živit kondicemi, brzy neměl na obživu, nosil obnošené šaty svých spolužáků a do bot s prochozenými podešvemi si vkládal tvrdý papír napuštěný na spodní straně dehtem.
Později, po získání doktorátu v roce 1735, se jeho finanční situace výrazně zlepšila.
Coural ale tak často od knihovny k pracovnímu stolu, že prošlapával drahé perské koberce a aby tomu zabránil, vytvořil  krycí plochu na bázi dehtového papíru v kombinaci s recyklovanou papírovou směsí, kterou nazval linnéleum. Později se název u nás zkomolil na linoleum.
Je zajímavé, že za 70 let svého života stihl tento muž připojit zkratku svého jména – ono pověstné „L“ za tisíce jmen rostlin i zvířat. Přitom je po něm rodově pojmenován pouze jeden druh rostliny – Linnaea, česky zimozel.
(Jak se uvádí, jazyky mu obecně nešly. Nenaučil se přes pozdější zahraniční pobyty ani anglicky, holandsky, německy. Vedle švédštiny užíval pouze latinu, ale ani s tou to nebylo slavné. Neuměl ani čitelně psát. „Jinochova ruka nalezena jest příliš nesličnou“, uvádí se ve vysvědčení na Uppsalské univerzitě. Linného rukopis byl po celý život málo čitelný). Tolik ve zkratce o geniálním přírodovědci.
Prostor v pojmenování druhů ale zůstával ve vytváření názvů národních, ve tvorbě českého názvosloví. A v případě otakárka jde o případ vpravdě kuriózní. Každý, kdo se zajímá o entomologii a "specielně" o skupinu motýlů, zná jistě lepidopterologa Otakara Kárka a jeho knihu Preparace můr, motýlů, brouků a jiné havěti, vydanou v roce 1902 vlastním nákladem.
A tento autor stál vlastně za českým pojmenováním celé skupiny otakárkovitých. Na rozdíl od Linného se zajímal hlavně o housenky této čeledi a zjistil, že mladé žijí hlavně na mrkvi, kopru a napodobují zbarvením ptačí trus. Vzhled housenek bývá rozmanitý podle podkladu živné rostliny, na které se vyvíjejí. Byl to on, který se soustředil hlavně na zadeček motýlů, který pro něho představoval hlavní, nejdůležitější  část motýlího těla. Na jeho konci se nachází kopulační orgán, který pro lepidopterology představuje často jedinou možnost k přesnému určení druhu.
Jak se zjistilo poměrně nedávno, předci entomologa Kárka pocházeli původně z britských ostrovů.
To již tvoří ale jinou kapitolu, která se týká  historie dějepisné.
Jaromír Knotek

M. Halousek: Filatelie v kosmonautice a kosmonautika ve filatelii

Klubové odpoledne s přednáškou: Přednáška se koná 5. 5. 2016 (čtvrtek) od 16:30 hod. v Domě PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1, ul. Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Přednáší: Milan Halousek.
--
Milan Halousek (*1961) je pracovníkem České kosmické kanceláře, kde vede Centrum studentských aktivit. V rámci svých pracovních povinností zajišťuje spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou ESA v oblasti vzdělávacích a popularizačních aktivit v oblasti kosmonautiky a astronomie, organizuje studentské programy a účast českých studentů na národních i zahraničních kurzech a projektech. Je členem poradního výboru ESA pro vzdělávání (ESA Advisory Committee on Education).
Je předsedou Astronautické sekce České astronomické společnosti, zakládajícím členem českého Kosmo Klubu, členem Astronomické společnosti Pardubice a předsedou sdružení Kosmos-news. Kosmonautice a její popularizaci se věnuje od roku 1981... http://www.kf0015.cz/?p=38191

28. 4. 2016

Czech Republic : "60 years of the Joint Institute for Nuclear Research" postmark / République Tchèque : TAD "60 ans de l'Institut unifié de recherches nucléaires"

Du 26 au 30 mars 2016, le bureau de poste principal de Prague (110 00 Praha 1) proposait une oblitération spéciale consacrée au 60ème anniversaire de la création de l'Institut unifié de recherches nucléaires (Spojený ústav jaderných výzkumů ou SÚJV en tchèque) à Doubna en Russie.
J'ai déjà évoqué cet anniversaire sur ce blog à travers le timbre tchèque (27 CZK) émis sur ce thème le 16 mars 2016.
Pour rappel, cet institut a été créé le 26 mars 1956 à partir de deux instituts de l'Académie russe des sciences et plus de 6500 personnes y travaillent actuellement, venant de 18 pays membres dont la République Tchèque... http://timbredujura.blogspot.com/2016/04/czech-republic-60-years-of-joint.html
--
From 26 to 30 March 2016, the main post office of Prague (110 00 Praha 1) proposed a special postmark dedicated to the 60th anniversary of the establishment of the Joint Institute for Nuclear Research (Spojený ústav jaderných výzkumů or SÚJV in Czech) in Dubna, Russia.
I've already mentioned this anniversary on this blog throughout the Czech stamp (27 CZK) issued on this topic on March 16, 2016.
As a reminder, this institute was established on March 26, 1956 from two institutes of the Russian Academy of Sciences and over 6,500 people are currently working in Dubna, coming from 18 member countries including Czech Republic... http://timbredujura.blogspot.com/2016/04/czech-republic-60-years-of-joint.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Fotoreportáž ze 73. výstavky Známkové tvorby

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 27.4.2016 uskutečnila 73.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 27.4.2016. Studenti Vyšší odborné školy grafické a střední průmyslové školy grafické (Hellichova 22, Praha 1) s akad. mal. Zbyňkem Kočvarem představili výtvarné návrhy poštovních známek pro dopisnici MS horských kol 2016. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... http://www.kf0015.cz/?p=38399

Náklady známek Žďár nad Sázavou a Otakárci

Náklady nových známek:
Žďár nad Sázavou – 10 000 TL, tj. 500 000 ks známek + 17 000 ks známkových sešitků po 8 známkách (se 4 kupony), celkem 636 000 ks příležitostných známek po 13 Kč/ks.
Otakárci – prvotní náklad 100 000 TL, tj. 5 000 000 ks výplatních známek po 16 Kč/ks.

Výstava Václav Zapadlík: Benzínové opojení

V pražském Mánesu proběhla v dubnu výstava mapující dílo Václava Zapadlíka. Magazín Oldtimer byl jedním z partnerů této akce. 
Výstava Benzínové opojení ukázala tvorbu Václava Zapadlíka na 95 velkoformátových reprodukcích a ukázce návrhů poštovních známek pro Českou poštu. Atmosféru s vůní benzinu dotvářelo pět skutečných veteránů a mnoho archiválií. 
Václav Zapadlík (nar. 1943) je jedním z nejznámějších malířů automobilových veteránů. Jeho detailní realistické obrazy se těší velké oblibě po celém světě. Nalezneme je na stěnách sběratelů klasických aut nejen u nás, ale i v Německu, Francii, Velké Británie, ale hlavně v USA, kde má v několika muzeích stálé expozice - nejznámějším je muzeum Black Hawk v kalifornském Danville. 
Výstava ve výstavní síni Mánes ukázala všestrannost Václava Zapadlíka. Reprodukce představují různé podoby Maestrových výtvarných prací - od jednoduchých pérovek přes lavírované tuše až po akvarely a olejomalby. 
Největší zájem návštěvníků samozřejmě budily oblíbené výjevy z historie automobilových závodů, vyvolávající emoce dokonalým zachycením závodní techniky na pozadí vytvářeným spoustou postav. Málokterý výtvarník dokáže zachytit ve svém díle tvář tohoto světa tak věrohodně a přitom tak svébytně, s elegancí a šarmem, jak by to nedokázal zachytit žádný fotoaparát. Zapadlík navíc dokáže mnoha skrytými žerty mezi postavami v pozadí vyvolat úsměv těch, kteří znají jak zobrazovanou dobu, tak i Maestrovo okolí. Pro milovníky oldtimerů mají nepochybně největší kouzlo Zapadlíkova dokonalá vyobrazení těch nejkrásnějších vozidel historie, u nichž obdivujeme důraz na sebemenší detaily a nenapodobitelný lesk. 
U vystaveného vozu Sima Standard bylo možné ocenit i pro veřejnost méně známou podobu Zapadlíkova umění - dokonalá technická zobrazení, připomínající pamětníkům krásu starých výkresů, jimž Maestro dokáže dodat nenapodobitelné kouzlo. 
Výstavu obrazů, artefaktů a poštovních známek doplňují automobily Bugatti 13, Walter Junior, francouzský vůz Sima Standard zrekonstruovaný podle maestrových technických výkresů, vůz Wikov 70 a nádherný motocykl Terrot dokazující, že krásná technika nepotřebuje nutně rekonstruovat... celý text: http://www.oldtimermagazin.cz/
Reprodukce: Oldtimer

26. 4. 2016

ČS-SPOJE - hádanka pro všechny (pamětníky)

Zajímavé nálepky s logem ČS-SPOJE se nám dostaly do rukou v těchto dnech.Najde se pamětník, který o nich ví něco bližšího? Rádi uveřejníme.
B. J.

Zpřesněný Emisní plán 2016

24. 4. 2016

Testování pohlednic on line

 
Testování on line pohlednic České pošty, s.p. pokračuje. Na adresní straně může být "pseudoznámka" - kresba evokující poštovní známku k různým tématům - např. velikonoce, vánoce apod. V tomto případě se testuje i obrazová část, lepší bude zmenšení obrazové části, aby byla známky kompletní i nahoře a dole. Jde ovšem jenom o zkušební provoz na jehož konci bude rozšířená nabídka oblíbených pohlednic přes mobil.
B. J.

Vlastní známky ze Špindlerova mlýna

Radost dvojnásobná ze dvou emisí vlastních známek "Erlebachova a Josefova bouda" v letním a zimním provedení (dvě časově odlišné emise objednavatele), doplněná apostem a zaslaná doporučeně. Krásný příklad poměrně vzácných dokladů použitých vlastních známek v listovní přepravě. Děkujeme.
B. J. 

Vyhodnocení anket České pošty a časopisu Filatelie

Tabulku nejúspěšnějších zahajuje třístranná anketa České pošty, s.p., magazínu PRÁVA a časopisu FILATELIE. Anketa byla vyhodnocena ve čtvrtek 21. dubna v Poštovním muzeu. Společně s ní byl vyhodnocen 2. ročník ankety o Nejkrásnější obálku dne vydání (FDC) České pošty, s.p. a časopisu FILATELIE. Třetí vyhodnocenou anketou byl soutěž o nejkrásnější ruční příležitostné razítko. 
Akce proběhla důstojně a za velkého zájmu veřejnosti a výtvarníků. Hlavním bode bylo otevření nové subvýstavy v Poštovním muzeu Dědičná pošta v Litomyšli – výstava ze sbírky Ing. Romana Zoubka. Výstava potrvá do 19. června 2016.
B. J.

Poštovní věstník částka 4 / 25. 4. 2016

 

Dostala se nám do ruky Vlaková pošta

Vracíme se ke starému číslu Vlakové pošty, ale především nadšeni z jeho velmi odborného obsahu, doloženého dokumenty, kresbami a fotografiemi. Na 2. reprodukci jsou spojení na aktivního vydavatele Petra Študenta. Doporučujeme navštívit reprodukovanou internetovou adresu i zajisti si čísla toho vysoce poučného periodika.
B. J.

Poštovní noviny 22. 4. 2016

20. 4. 2016

Aachen - Hlava dívky: vítězný otisk původní ocelotiskové destičky ankety 2015

Suvenýr pro účastníky letošní Ankety České pošty, s.p., deníku PRÁVO a časopisu FILATELIE je v těchto dnech již distribuován. Zítra, ve čtvrtek 21. 4. 2016 bude slavnostní vyhodnocení ankety v Poštovním muzeu před zahájením nové výstavy PM: "Dědičná pošta v Litomyšli – výstava ze sbírky Ing. Romana Zoubka". Suvenýr je prvotřídní rytinou černé barvy české poštovní známky "Pražský hrad - Hans von Aachen: Hlava dívky" v přepisu rytce Miloše Ondráčka. Černá barva postihuje téměř celu poštovní známku a jistě by pro mnohé sběratele byla přitažlivou jednobarevnou alternativou k vydané poštovní známce. Celkový náklad činí: 7765 ks.
B. J.

Pozvánka na 73. výstavku známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 73. výstavku známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání poštovních známek, ve středu 27. dubna 2016 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle), Jindřišská 14. Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC a razítka na FDC, které vychází 27. 4. 2016. 
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
- Příležitostná známka „Česko – slovenská filatelistická výstava Žďár nad Sázavou“, nominální hodnota 13,- Kč, autor Pavel Sivko, rytec Bohumil Šneider. 
- Výplatní známka „Otakárci“, nominální hodnota 16,- Kč, autoři Jaromír a Libuše Knotkovi.
- Výtvarné návrhy poštovních známek pro dopisnici MS horských kol 2016 studentů VOŠ a SP grafické.
Účast přislíbili manželé Knotkovi, Pavel Sivko i Bohumil Šneider. Jako hosté se výstavky účastní Ing. Miroslav Krejčík, studenti Vyšší odborné školy grafické a střední průmyslové školy grafické (Hellichova 22, Praha 1) s akad. mal. Zbyňkem Kočvarem a Pavel Vavřina.
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod - úvodní představení Ing. Miroslava Krejčíka, předsedy představenstva a ředitele Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
15:10 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
16:30 hod. ukončení akce
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617 
--
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní  přihrádka 13, 111 21 Praha 1
--

55-летие полета Юрия Гагарина в космос отметили в Чехии / 55th anniversary of Yuri Gagarin's flight into space marked in the Czech Republic

Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás a členy Vašich filatelistických klubů upozornil na reportáž o výstavě EUROSPACE 2016, kterou pro potřeby televize natočila reportérka Ruského centra vědy a kultury v Praze. Reportáž je ke zhlédnutí na https://www.youtube.com/watch?v=N6Xz1Gu5P2k
S pozdravem
Ing. Julius Cacka
tajemník SČF a předseda organizačního výboru výstav EUROSPACE 2016

V. Zapadlík v pražském Mánesu do 28. dubna

Zlínští filatelisté vytvořili maxikartu s Baťou

Maxikarta je se známkou Tomáše Bati a příležitostným razítkem k 140. výročí jeho narození. Návrh poštovní známky vyhotovila výtvarnice Eva Hašková dle fotografie postavy Tomáše Bati. Postava je součástí skupinového fota z 20. let min. století. ... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2016/04/zlinsti-filateliste-vytvorili-maxikartu.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

17. 4. 2016

Arts, anniversaries and Airmail labels "Praga'88" in Czech Republic / Arts, anniversaires et vignettes "Par Avion" Praga'88 en République Tchèque

B. m'a également envoyé cet intéressant feuillet ci-dessus mis en circulation lors de l'exposition philatélique internationale "Praga'88" organisée dans la capitale tchèque (tchécoslovaque à l'époque) du 26 août au 4 septembre 1988.
Non dentelé et composé de 13 vignettes "Par Avion" incluant le logo "Praga'88", ce feuillet (avec des mentions en tchèque et français) est un peu mystérieux pour moi : quelle date d'émission ? était-il proposé gratuitement aux visiteurs lors de cette exposition ? est-il coté dans un catalogue ? ... http://timbredujura.blogspot.com/2016/04/arts-anniversaries-and-airmail-labels.html
--
--
B. also sent me this interesting sheetlet above put into circulation during the International Philatelic Exhibition "Praga'88" held in the Czech (Czechoslovakia at the time) capital from 26 August to 4 September 1988.
Imperforated and consisting of 13 Airmail labels including the "Praga'88" logo, this sheetlet (with mentions in Czech and French) is somewhat mysterious to me : which date of issue ? was it offered free to visitors at this exhibition ? is it quoted in a catalogue ? ... http://timbredujura.blogspot.com/2016/04/arts-anniversaries-and-airmail-labels.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

J. Krátký: „Albánie – letecké známky a letecká pošta 1916-1944“

V úterý dne 19. 4. se uskuteční přednáška Jana Krátkého „Albánie – letecké známky a letecká pošta 1916-1944“. Přednáška začíná v 17 hodin v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1
 Hosté jsou samozřejmě vždy vítáni. Těšíme se na Vaši účast.
 Za KF-00-65 Vladimír Münzberger

14. 4. 2016

Blahopřejeme Mistře Bedřichu Houso k Vašim 90. narozeninám!

Rytec a výtvarník československých a českých poštovních známek, současně doyen československé rytecké školy, pan Bedřich Housa se 12. dubna 2016 v krásném prostředí Senior rezidence Klamovka (www.srklamovka.cz) dožil v plné duševní svěžesti dožil 90 let. Na fotografii Tomáše Vosolsobě z roku 1977 je pan Housa jednapadesátiletý.
Přestože akce nebyla propagována z důvodu obav z velké návštěvy sběratelů v sociálním zařízení za plného chodu, již půl hodiny před zahájením téměř nebylo kam si sednout. Výjezdní a mimořádnou 72. výstavku známkové tvorby navštívilo mj. nejvíce výtvarníků poštovních známek a všichni čeští rytci. Jistě z našich akcí všechny poznáváte, ale zdaleka na fotografii nejsou všichni vidět.
Výstavka prací Bedřicha Housy z majetku Poštovního muzea a Známkové tvorby byla adekvátní všem akcím, které ZT používá. Jen omezený pohyb pana Bedřicha Housy neumožňoval uspořádat akci v tradičním místě ve Dvoraně Hlavní pošty. Bylo to však velmi příjemným osvěžením a prostory Senior rezidence Klamovka jsou pro takovéto akce přímo ideální.
Kurátor Poštovního muzea Martin Říha shrnul vynikající práci Bedřicha Housy a zmínil mimo jiné více než 550 poštovních známek podepsaných příjmením "Housa". Posledních 66 je přitom z České republiky.
I dort s jedlou papírovou známkou ukazuje na jednu ze známek, kterou pan Bedřich Housa navrhl a vyryl. Za dort, rautové občerstvení, které by "přežilo" dvojnásobek hostů, milou obsluhu, profesionální  organizaci, velmi příjemné a kultivované prostředí děkujeme paní ředitelce Mgr. Lence Dražilové, MBA (na obrázku níže v pozadí za panem Housou, třetí zprava).
Přání jubilantovi postupně osobně předali všichni zúčastnění. I těm patří velké díky za slavnostní chvíle, které probíhaly důstojně také díky nim.
 
Přestože kouření zkracuje život a nechceme jej propagovat, momentka ze zahrady je naprosto typická minimálně pro oba sedící muže. Jednu cigaretu za druhou celý život vychutnává pan Bedřich Housa, ale se stejnou chutí také emeritní ředitel Poštovního muzea pan Jan Galuška.
Přejeme oslavenci i všem hostům hodně zdraví a další šťastné roky. Děkujeme za aktivní pomoc při organizaci i hostitelům. Jsem přesvědčen, že málokterou akci si zúčastnění tak příjemně prožili jako tuto, která i pana Bedřicha Housu očividně potěšila. Mimochodem, to, co nejvíce panu Housovi chybělo, bylo rytecké náčiní. Potom, co mu jej jeho nejbližší přivezli do Klamovky, má pan Housa další smysl aktivně žít. ;-)
Na závěr - filatelistický suvenýr České pošty k této příležitosti je jen malou poctou skvělého Bedřicha Housy.
Břetislav Janík
Foto: Tomáš Vosolsobě, Martin Holý a B. J.