31. 5. 2011

Výstavka se všemi autory a rytci

Vážení přátelé,

ve středu 1.6.2011 od 15 hod. se bude v prostorách bývalé prodejny filatelie v 1. patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (nad dvoranou) konat již 7. výstavka podkladů pro tisk právě vydávaných známek za účasti zástupců České pošty, s.p., všech autorů a rytců známek (včetně pana Bedřicha Housy), jakož i zástupců Poštovní tiskárny cenin Praha a.s.

Tradice výstavek tohoto typu není dlouhá, první výstavka se konala 23.2.2011, ale z průběhu dosavadních akcí lze usuzovat, že se jednalo o rozhodnutí velmi zajímavé a šťastné. Veřejnost má možnost na vlastní oči vidět nejen výtvarné návrhy a rytecké rozkresby poštovních známek, ale i originální rytiny, tiskové desky a kompletní tiskové archy se schvalovacími doložkami (podpisy). Rovněž tak návrhy, rozkresby a rytiny pro tisk obálek prvního dne, návrhy razítek prvního dne, nerozřezané tiskové archy sešitkových vydání (Čtyřlístek) a celin. Přítomní autoři a rytci po skončení vystoupení a zodpovězení dotazů podepisují předložené známky a obálky a celá akce má rovněž velmi významný společenský charakter. Odbor známkové tvorby České pošty si dozajista zaslouží v těchto souvislostech naše poděkování.

Tentokrát to budou zejména tři aktuální připravované emise, které jsou již také avizovány m.j. na internetových stránkách České pošty na adrese
http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky-a-celiny/aktualni-emise/default.php . Konkrétně jde o emisi "Dětem - Zdeněk Smetana - Malá čarodějnice" - viz http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky-a-celiny/detem---zdenek-smetana---mala-carodejnice-id33241/ , dále emise "Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí" - viz http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky-a-celiny/poprava-27-ceskych-panu-na-staromestskem-namesti-id33243/ a v neposlední řadě to bude emise "100 let od prvního veřejného letu Jana Kašpara" - viz http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky-a-celiny/100-let-od-prvniho-verejneho-letu-jana-kaspara-id33245/ , neboť vydávány jsou ještě celiny.

Upřímně doporučujeme všem členům a přátelům našeho klubu pozornost těmto akcím, jejichž konání je očekáváno vždy v den vydání poštovních známek. Náš klub bývá o připravovaných výstavkách informován, ale rádi bychom zájemcům zprostředkovali informace přímé, aby nedocházelo k prodlevám, neboť vzhledem k velkému množství nejrůznějších docházejících informací se jednateli a správci klubové e-mailové schránky ne vždy daří přeposílat Vám potřebné informace okamžitě.

O předchozí akci, která se konala minulý pátek 27.5., Vás budeme informovat samostatnou zprávou.

S pozdravem

Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, a správce klubové e-mailové schránky

15. 5. 2011

Medzinárodná filatelistická aukcia v Bratislave

Važení priatelia,
Pozývame Vás na sálovú Medzinárodnú filatelistickú aukciu, ktorá sa uskutoční 11.6. 2011 v Bratislave, JURKI -dom, Domkárska 4.


Už dnes si možte pozrieť polozky na web-stranke:
www.albumik.sk / aukcia / zoznam poloziek, kde možete priebežne sledovat vývoj písomných príkazov. Dražobné podmienky nájdete vo vedlajšej sekcii.
Pokiaľ by sa Vám stránka nedala otvoriť (prehliadač Mozilla), môžte položky aj s vyobrazením pozrieťna facebooku (aj neregistrovaní užívatelia):
http://www.facebook.com/pages/Album-sro/137768286274817#!/pages/Album-sro/137768286274817?sk=wall
Všetky položky budú k dispozícii počas celého priebehu Bratislavských zberateľských dní INCHEBA Bratislava (3.-4.6.2011) v stánku našej firmy.

Uzávierka písomných príkazov je 10.6. 2011 o 18 hod. Pokiaľ mate záujem aj o TLACENY aukcny katalog, a doposiaľ ste naše aukčné katalógy nedostávali, stači poslať objednávku na naš e-mail, rozposielané budú po 18.5. 2011.
Príkazy možte posielať mailom (každý potvrdíme), písomnou formou alebo faxom (c: ++421 -2- 4342 9386).
Prajeme Vám veľa úspechov v našich aukciach a veľa prírastkov pre Vaše zbierky.

S priateľským pozdravom, za kolektív aukcionárov:
--
Michal Zika
Sečovská 8
821 02 Bratislava - Slovakia
phone: +421-2-4342 9386
mobile: +421-903-942 017
e-mail: albumik@albumik.com
www.albumik.sk

7. 5. 2011

Pozor, změna podmínek v online objednávání známek

Dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. 5. 2011 dochází ke změně obchodních podmínek pro objednávání poštovních známek a filatelistického zboží...

Celý text:

http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/aktuality/pozor--zmena-podminek-v-online-objednavani-znamek-id33330/

Novinky z prodejny známkové tvorby

Vážení filatelisté, sběratelé a příznivci miniaturních obrázků, v měsíci květnu jsme pro Vás připravili tyto novinky a zajímavosti:

- sešitky Bobík - 6 desek (6 x 100 Kč = 600 Kč), včetně FDC (20 Kč),

- 2 typy aršíku Rožmberkové - s dotiskem a nedotiskem "hnědé barvy u růže"( 2 x 49 Kč = 98 Kč),

- dárkové balení V4 (Visegrádská čtyřka), které obsahuje TL Česka, Maďarska, Polska a Slovenska - cena 776 Kč.

Uvedený materiál vám rádi zašleme i na dobírku.
Česká pošta, s.p.
Marie Chábová

vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14
111 21 Praha 1

Novinky na virtuální výstavě EXPONET – duben 2011

Moderní materiál představuje exponát ruského vystavovatele Sergeje V. Rogutského Celiny Litvy 1990–2007. Lze jej nalézt pod číslem 675.

Exponát Provizorní hyperinflační přetisky (OPD), září – prosinec 1923 s číslem 676 připojil Alec McGrattau z Velké Británie. Dokumentuje složité, ale filatelisticky zajímavé období v Německu.

Pod číslem 677 a názvem Maďarsko do roku 1908 si můžeme prohlédnout výběr z obsáhlé sbírky Uhorsko, sestavené trenčínským filatelistou dr. Vojtěchem Čelkom. Sbírka je z autorovy pozůstalosti (zemřel v roce 1989), proto i její úprava odpovídá stavu před 30–40 lety. Předložený výběr zachycuje období od předfilatelistických dopisů do roku 1908; co do známkového materiálu je vyčerpávající. Prohlídku můžeme doporučit každému, kdo se chce rychle obeznámit s touto oblíbenou filatelistickou klasikou.

Pošta z Bosny, doručená humanitárními organizacemi v letech 1992-1995, je název exponátu čís. 678. Vystavuje jej Zoran R. Boškovič ze Srbska. V rozsahu jednoho rámu nám představuje poštu Červeného kříže, humanitární adventistické organizace ADRA a dalších společností. Velmi zajímavé poštovně-historické doklady ze smutné doby.

Další exponát je od téhož autora; má čís. 679 a název Provizorní vydání Knin 1993. Knin byl hlavním městem Republiky Srbská Krajina (krajina = okraj, pohraničí), vyhlášené 19.12.1991jako reakce na odtržení Chorvatska od Jugoslávie v červnu téhož roku. Přetisky jugoslávských známek, vlastní známky dnes již zaniklé Republiky Srbská Krajina i jejich užití v běžné korespondenci včetně smíšených frankatur dělají z tohoto jediného rámu cenný historický dokument trvalé hodnoty.

Čís. 680 – jednorámový exponát Svazijské kolky do roku 1968 je od Petera van der Molena z Jižní Afriky. Exotické ceniny vidí řada z nás asi poprvé, zvláště ty, vyráběné jen razítkem a perem v rušných dobách na přelomu 19. a 20. století. Pětilibrový kolek z archivu londýnské tiskárny Bradbury, Wilkinson and Co. Ltd. Engraves s obloukovitým perfinem SPECIMEN (vzorec) stojí za samostatné zhlédnutí.

Posledním přidaným souborem s čís. 681 je plnohodnotný pětirámový exponát Celiny Basutolandu od Emila Minaara z Jižní Afriky. Představuje veškeré celiny tohoto někdejšího britského protektorátu. Připomeňme, že od 4. 10. 1966 známe toto malé jihoafrické království (rozloha 30 tisíc čtverečních kilometrů) pod názvem Lesotho. Exponát se specimeny a několika autorskými eseji představuje tradiční, vysoce graficky i technicky kvalitní britskou produkci. Zvláště celináři budou s poklidnou prohlídkou u počítače naprosto spokojeni.

Ve všech případech stačí navštívit www.exponet.info
Komentář připravil Josef Šolc
Převzato z časopisu FILATELIE http://www.stamps.cz/

Novinky na virtuální výstavě EXPONET – březen 2011

Osudy Tarase G. Ševčenka, ukrajinského lidového básníka (známá je především sbírka s názvem Kobzar), ale i spisovatele, malíře a vůbec všestranného umělce, právem považovaného za génia ukrajinského národa, jsou zachyceny v pětirámovém exponátu č. 671 jeho krajana Alexandra Karaneviče. Životní a dokonce i posmrtná pouť „kobzara“, hráče na osobitý ukrajinský lidový strunný nástroj, jsou ilustrovány všemi druhy filatelistického materiálu. Nevolník Ševčenko, vykoupený pro svůj malířský talentu a poté znovu a znovu perzekvovaný carským režimem, byl častým motivem známkové tvorby Sovětského svazu a nyní i samostatné Ukrajiny. Jeho posmrtná pouť připomíná našeho Máchu. Exponát je klasickou ukázkou zpracování jedné osobnosti, k níž je filatelistického materiálu dokonce nadbytek.

Další nový exponát (č. 672) vytvořil finský architekt Jukka Mäkinen a nazval ho Dům Boží – historie evropské církevní architektury. Také k tomuto námětu existuje nepřeberné množství materiálu a je proto poučné, jak k jeho výběru přistupuje odborník – stavař. Českého návštěvníka upoutá zvláště skica J. Chudomela z roku 1974 s klasickým pohledem na Hradčany, nebo skica z roku 1945 s vídeňským katedrálou sv. Štěpána a jejím největším rakouským zvonem Pummerinem, obojí na pátém rámu. Atraktivní téma, v němž bychom asi nenašli odborné nesrovnalosti, se autorovi vešlo na sedm rámů.

Exponát s číslem 673 nazval jeho tvůrce, belgický filatelista Ronald van Wardhuizen, Danzig (Gdaňsk). Přehledně členěný poštovně historický materiál pochází ze všech dějinných období tohoto původně svobodného hanzovního města, později zabraného Pruskem, v roce 1807 obsazeného Napoleonem, atd., jak nás poučí vkládané listy s hutným historickým textem. O výjimečnosti exponátu svědčí přemíra předznámkových dopisů, rozsah téměř sedmi výstavních ploch a vročení posledního dopisu – 1854. Sbírka, kterou je třeba prohlížet v klidu a s požitkem.
Poslední dnes představený exponát (č. 674) je od téhož autora a rovněž se věnuje poštovnictví Gdaňska, z nějž představuje velmi speciální úsek korespondence: zásilky vrácené odesilateli. Název je jednoduchý: DANZIG – Zurück – Retour. Postupně dokladuje všechny druhy vrácených zásilek – všechny možnosti, ze kterých se listovní zásilka může vrátit k adresátovi. Tuto svoji „filozofii“ učebnicově vysvětluje na prvních dvou listech a dokladuje na téměř osmi výstavních plochách. Ještě poslední vystavený dopis nese razítko „No 59/GRANDE ARMEE“ – vrátil se z Francie do Gdaňska příslušníku Napoleonovy armády. Zatímco první gdaňský exponát je již popsán na počítači, tento poslední ještě strojnickým písmem přes šablonku, se sklonem 75 stupňů, jak se používalo kolem roku 1960. Možná jsme ho u nás viděli už dříve…


Všechny exponáty lze navštívit na www.exponet.info
Komentář připravil Josef Šolc
Převzato z časopisu FILATELIE http://www.stamps.cz/

3. 5. 2011

Výstava a přednáška k 50. výročí Gagarinova letu

Městská knihovna ve Vysokém Mýtě uvádí do 31. května výstavu věnovanou 50. výročí prvního letu člověka do vesmíru, který uskutečnil J. A. Gagarin 12. dubna 1961. Výstava obsahuje výběr z filatelistického exponátu věnovanému programu Vostok a Voschod, jehož autor, vysokomýtský filatelista Petr Fencl již od svých 12 let zaměřuje svoji sbírku na téma pilotovaných kosmických letů...

http://www.vysoke-myto.cz/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=7553&Itemid=511

Exponát:
http://www.japhila.cz/hof/0159/index0159a.htm

Petr Fencl

1. 5. 2011

Miroslav Rulec: Československá strojová razítka s propagačním textem v letech 1920 - 1938

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout další klubovou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 5. 5. 2011 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou).

Součástí schůzky bude přednáška pana Miroslava Rulce "Československá strojová razítka s propagačním textem v letech 1920 - 1938". Přednáška začne v 16.30 hod.

Vítáme všechny zájemce o filatelii a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.

Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze
Ing. Pravoslav Kukačka
jednatel a správce klubové e-mailové schránky