29. 4. 2008

Berežany - mé rodné město


Druhý exponát zaslal Alexsanr Karanevič. Věnován je jeho rodnému městu a osciluje mezi poštovní historií a otevřenou třídou. Dali jsme ho do poštovní historie >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0383/index0383a.htm

Kolumbie - Neznámá válka "1000 dnů"


Vraťme se z hektických dnů k oznámení exponátů: James Cross ze Spojených států amerických zaslal poštově historický exponát mapující rok 1899 - v historických análech občanskou válku s názvem "1000 dnů". Poštovně historické doklady jsou k dispozici zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0382/index0382a.htm

28. 4. 2008

Upřesnění, ale i další otazník

Jak je vidět z času zaslání stanoviska dr. Pavla Hirše, obdrželi jsme toto stanovisko až v nočních hodinách 27. dubna. Oba exponáty československých známek jsme však z Exponetu stáhli o den dříve a v dopoledních hodinách 27. 4. také jeho oba exponáty Bosny...

Ještě jedné věci nerozumím. Pavel Hirš nám píše: "...Musím jen konstatovat, že vystavené věci nejsou mnou upravené...". Tady se nabízí otázka kdo je tedy upravil, když prokazatelně skeny máme přímo od vystavovatele. Mezi vystavovatelem a návštěvníkem Exponetu jsme totiž pouze my dva: Milan Černík a Břetislav Janík. Že bychom chtěli poškodit vystavovatele podvrhem falz tedy my? Naštěstí máme zaslane skeny od vystavovatele archivovány.

Vystavovatel, pokud je neupravoval, by musel tyto předmětné kusy mít ve svém exponátu. Pokud je někdy uvidíme a přesvědčíme se, že jde o reálné kusy, rádi se vystavovateli omluvíme a poprosíme o jejich opětné vystavení.
Břetislav Janík 28.4.2008

Stanovisko k údajným "virtuálním padělkům" v exponátu Hirš: TGM 1923-1925

Stanovisko k údajným "virtuálním padělkům" v exponátu Hirš: TGM 1923-1925

Na Exponetu jsem vystavil sestavu deskových čísel výplatních známek s portrétem presidenta TGM z let 1923-1925. Tato sestava je téměř kompletní a smyslem jejího zveřejnění bylo podat téměř ucelenou a troufám si říci i ojedinělou sbírku DČ tohoto období. Ihned po umístění exponátu na Exponetu jsem ale byl napaden, že exponát obsahuje tzv. "virtuální padělky" a vlastně nepřímo i ze zhotovení těchto padělků. Mrzí mě, že jsem v prvé řadě nebyl osloven já a požádán o vysvětlení, ale že byly rozesílány maily na všechny strany. Zásadně toto nařčení odmítám, naopak chci upozornit, že řada kusů měla původ ze sbírek Zd. Kvasničky a J. Nekvasila, kteří mě ochotně pomáhali ve snaze zkompletovat tato DČ. Jsem si vědom, že osočování a pomluvy se velice těžko vyvracejí a proto, abych tomuto zabránil hned zpočátku, rozhodl jsem se exponát z Exponetu stáhnout. Polemiky obdobného druhu a vzájemné osočování nijak filatelii neprospívají, jak jsme byli svědky již dříve a řada filatelistů je již tímto znechucena. Smyslem stažení exponátu je proto zamezit těmto výpadům a zbytečné polemice zabránit. Věřím, že většina filatelistů můj postup pochopí.
Pavel Hirš

27. 4. 2008 21:23 hod

27. 4. 2008

Oznámení pořadatelů Mezinárodní výstavy EXPONET

Zakladatelé a Organizační výbor nesoutěžní mezinárodní virtuální filatelistické výstavy EXPONET byli upozorněni, že jeden z vystavovatelů na EXPONETu do svých exponátů zařadil virtuálně zhotovené rarity (například známky u nichž bylo počítačem odstraněno zoubkování). Kontrolou bylo zjištěno, že se toto oznámení s největší pravděpodobností zakládá na pravdě. Proto byly předmětné exponáty tohoto vystavovatele okamžitě z Exponetu staženy a pořadatelé mezinárodní výstavy EXPONET jej požádali o vysvětlení celé věci, která by mohla poškodit pověst naší výstavy. Jsme si totiž od jejího počátku vědomi, že virtuální vystavování je založeno především na oboustranné důvěře - mezi vystavovateli, pořadateli i návštěvníky. U nás přece nejde o medaile, o soutěžení kdo z koho, ale o pozitivní otevření se ostatním, o přátelské gesto, kterým vystavovatel umožňuje, abychom se my ostatní mohli dosyta vynadívat na jeho exponát, bez omezení jej studovat, inspirovat se jím a třeba se z něj i poučit. Proto i do budoucna rádi a s důvěrou budeme pro Exponet přijímat všechny kvalitní exponáty. Pokud by se však ukázalo, že v některém z exponátu je elektronicky doplněný nebo upravený materiál, okamžitě jej stáhneme a s jeho vystavovatelem už nebudeme mít zájem spolupracovat. Věříme ale, že takové nebezpečí už nehrozí.

Břetislav Janík a Milan Černík, zakladatelé výstavy EXPONET
26.4.2008 23:55 CET

24. 4. 2008

Vydání příležitostné poštovní dopisnice EXPONET – Virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 28. května 2008 příležitostnou poštovní dopisnici EXPONET s natištěnou známkou nominální hodnoty 17 Kč. Natištěná známka se siluetou Pražského hradu volně evokuje první známky Československé republiky od Alfonse Muchy Hradčany, které vyšly 18. prosince 1918. Stejná známka v nominální hodnotě 11 Kč byla použita na příležitostné poštovní dopisnici Poštovní muzeum – místo konání výstavy, jejíž vydání dne 4. dubna 2007 bylo oznámeno sdělením 18 v Poštovním věstníku č. 4/2007.

Na internetové adrese www.exponet.info byla 2. července 2004 otevřena mezinárodní filatelistická on line výstava. Ve vysokém grafickém rozlišení přináší téměř 400 poštovně historických a filatelistických exponátů vystavovatelů ze 36 zemí světa. Mnohé z nich patří do fondu světového kulturního dědictví a lze je spatřit pouze na EXPONETU, který bude i součástí Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008. EXPONET byl zařazen do oficiálního programu výstavy jako doprovodná akce a návštěvníkům bude dána na výstavě k dispozici počítačová síť. Stejné jméno EXPONET nese i obecně prospěšná společnost, která má za úkol zapojit mladé lidi do rozvoje a rozšiřování informačních technologií a poznání v oblasti poštovní historie a filatelie.

V obrazové části dopisnice je kompozice filatelistických exponátů s displejem počítače doplněná logem výstavy EXPONET, její internetovou adresou, texty VIRTUAL INTERNATIONAL PHILATELIC EXHIBITION, VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA a logem výstavy PRAGA 2008.

Autorem výtvarného návrhu natištěné známky je grafik Václav Kučera, autorem obrazové části dopisnice je grafik Oldřich Pošmurný.

Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek.

Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 22 Kč a platí od 28. května 2008 do odvolání.

Ing. Jiří Řehola, ředitel odboru poštovních služeb

23. 4. 2008

Mimořádná celistvost za mimořádnou cenu28. aukce celin a poštovní historie byla ukončena a po vydání výsledkové listiny se na mne obrátilo několik sběratelů, aby si ověřili mimořádnou cenu, která byla dosažena při prodeji poožky č. 30. Jednalo se o rakouskou zálepku 45H určenou pro potrubní poštu, která byla, řádně dofrankovaná, použita v Praze v roce 1919.
Obvyklá cena pro takovou celistvost by měla být někde mezi 20 až 30 tisíci Kč, ale v tomto případě, vzhledem, k nižší kvalitě celistvosti, jsem stanovil vyvolávací cenu na 14.000 korun. Díky filatelistům a literárním badatelům se ale ukázalo, že obsah, tedy psaný text uvnitř zálepky je mnohem významnější než samotná zálepka. Jeho obsahem bylo sdělení, vlastnoručně psané spisovatelem Franzem Kafkou jeho (tehdejší) snoubence Julii Wohryzek. Tato skutečnost neunikla literárním badatelům "Kafkologům" a díky tomu byla zálepka prodána za 150.010 Kč. Kupujícím je tuzemská instuituce, která svou mimořádnou akvizici hodlá brzy zveřejnit.
Milan Černík

20. 4. 2008

Emise Brustschild Německé říše 1872 - 1874


Devatenáctým německým exponátem je "Emise Brustschild Německé říše 1872 - 1874" vystavovatele z Kielu: Tim Landa.
Exponát tradiční filatelie je věnován klasické emisi. Na reprodukci je dopis adresovaný do českých Františkových Lázní. Doporučujeme k Vaší návštěvě >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0380/index0380a.htm
B. J.

19. 4. 2008

Martin Činovský: S Brunovským sme boli ako rodina

Ked´ som sa Angličanov pýtal, prečo zbierajú slovenské známky, povedali, že ich považujú za umelecké diela. Na porovnanie mi ukazovali ich ofsetom tlačené známky. A odrazu sme začali robit´ to isté, na čom sa oni smiali.

Martin Činovský prevzal štafetu rytectva známok priamo od Albína Brunovského. V bývalom Československu bola táto disciplína na vysokej úrovni a filatelisti tvorili zvláštnu aristokratickú vrstvu. Ked´ sa vrátil kapitalizmus, táto fajnovost´, paradoxne, takmer zanikla. Už sa zdalo, že rytá známka dožila a pošta si vystačí s lacnými obrázkami, ktoré sa tlačia ofsetom.

Je t’ažšie kreslit’ rydlom ako ceruzou?

Ryt´, to je akoby sa človek učil znova kreslit´ - ale rydlom. Táto práca vyžaduje trpezlivost´. Rytcov nie je nikde vo svete veĺa. Predstavte si, že treba napríklad vtesnat´ osem liniek do jedného milimetra! V dnešných časoch, ked´ letia veĺké formáty a všetko má byt´ rýchlo, to málokto chce robit´.

Ovplyvnilo teda rytectvo aj vašu povahu?Je to skôr naopak - najprv treba mat´ na rytectvo povahu, potom to platí aj opačne. Z človeka sa stane puntičkár, všetko musí byt´ presné a dokonalé. To je profesionálna deformácia. Pri práci sa nesmiem pomýlit´, neexistuje oprava, len možnost´ začat´ odznova. A to by znamenalo zahodit´ niekoĺko týždňov práce. Preto túto prácu robím iba vtedy, ked´ sa zobudím v pohode. Ked´ nie je dobrá atmosféra, radšej sa do rytia ani nepustím. Nebudem riskovat´.

Pracujete teraz na príležitostnej známke, ktorá uvíta prechod Slovenska na euro. Čo sa vtedy zmení v oblasti známok?

Celý článek čtěte zde >>>>> http://dennik.pravda.sk/sk_dennik.asp?r=Csalonkumstum&c=salonkumstum_5_1

Helena Dvořáková, Salón Kumštu

Další materiál o Martinu Činovském: rozsáhlý rozhovor v mp3 k dispozici >>>>> http://www.japhila.cz/filatelie/NOCNA%20PYRAMIDA.mp3

16. 4. 2008

Nový vstup na E-katalog celistvostí ČSR


Pro zvýšení uživatelského standardu byl vylepšen vstup na e-katalog o úvodní html stránku, která je tímto dostupnější a můžete si učinit daleko dříve první představu o náplni e-katalogu.
V blízké budoucnosti se pochopitelně počítá s přepracováním celého katalogu z nestandardních (pro web) dokumentů MS WORD (MS Office). Vzhledem k velkému rozsahu e-katalogu to však neočekávejte v krátké budoucnosti. Děkujeme Vám za obrovskou návštěvnost tohoto exponátu, který je absolutním rekordmanem v počtu návštěv na Exponetu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/index_statistics.htm
Břetislav Janík

15. 4. 2008

Zakarpatská Ukrajina 1944 - 1945


Jedenáctým exponátem Američana Jay T. Carrigana je Zakarpatská Ukrajina 1944 - 1945 s množstvím přetiskových provizorií a celistvostí. Jsou zde pochopitelně i doklady odkazující na období, kdy Zakarpatská Ukrajina patřila prvorepublikovému Československu.
Exponát má rozsah 9 rámů a jste zváni k jeho studiu, nejen patříte-li k velké skupině poštovních historiků >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0379/index0379a.htm
B. J.

Náhradní doklady za ztracené či zničené průvodky a poukázky


Během poštovní přepravy mohlo dojít ke ztrátě nebo ke zničení průvodních dokladů – balíkových průvodek nebo peněžních poukázek. Tuto situaci pošta řešila vydáním náhradních dokladů.
Náhradní balíková průvodka
Náhradní balíkové průvodky bylo možno vystavit jak k obyčejným balíkovým zásilkám, tak i k zásilkám s dobírkou. Provedení náhradních dokladů bylo obdobné jako u dokladů prvotních, k dispozici byly jednodílné tiskopisy a dvojdílné s dobírkou. Náhradní doklady vystavovala vždy dodací pošta.
Jednodílné náhradní balíkové průvodky byly vytištěny na tuhém papíru o rozměru cca 180x125 mm hnědé barvy (platí pro předběžné rakouské formuláře), nebo bílé či hnědé barvy (platí pro definitivní čs. formuláře). Přední strana měla tři části. Do střední části zapisovala dodací pošta údaje o podacím poštovním úřadu, číslo a hmotnost zásilky a adresu adresáta. V pravé části byl prostor pro zapsání případných poštovních poplatků a pro otisk denního razítka poštovního úřadu vystavujícího náhradní doklad. V levé části byly zapsány údaje o podací poště a parametrech zásilky a byl zde otisk razítka dodací pošty. Levá část sloužila jako ústřižek pro adresáta. Na přední stranu nebyly opětovně vylepovány výplatní známky, poplatky splatné při podání zásilky již byly jednou zaplaceny. (Ve sbírkách existují i náhradní balíkové průvodky s vylepenými výplatními známkami, v tomto případě se však jedná o nouzové použití náhradního dokladu místo prvotního dokladu, známé balíkové průvodky.) Zadní strana byla vyhrazena pro údaje pošty související s doručením zásilky a pro potvrzení převzetí zásilky adresátem. Na zadní stranu byly také vylepovány doplatní známky za poplatky související s doručením.
Dvoudílné náhradní balíkové dobírkové průvodky byly vytištěny na tuhém papíru o rozměru cca 180x250 mm hnědé barvy. Dolní díl tvořila náhradní balíková průvodka, horní díl náhradní poštovní dobírková poukázka. Oba díly byly odděleny perforací. Kompletní formulář je nám neznámý, předpokládáme, že dolní díl byl proveden analogicky s jednodílnou náhradní balíkovou průvodkou, horní díl je shodný s prvotním dokladem, horním dílem balíkové dobírkové průvodky. Na horní díl jsou také vylepovány výplatní známky jako poplatek za zaslání peněz za dobírku.
Miroslav Štefek a Jan Kypast

14. 4. 2008

Segelflugpost

Vom 13.-22.5.2008 finden auf dem Flufplatz Stendal-Borstel auch in diesem Jahr wieder die Niederländischen Segelflugmeisterschaften statt.Der Briefmarkenverein "Stendaler Roland e.V." gibt dazu wieder in Zusammenarbeit mit dem APCD (Aero-Philatelisten-Club Deutschland) einen Sonderumschlag (Ganzsache mit Eindruck des Wertzeichens "1200 Jahre MAGDEBURG") mit dem Logo der Veranstaltung heraus, der an einem Tag mit einem Segelflug befördert, nach dem Flug mit einem Bestätigungsstempel versehen und anschließend der Deutschen Post zur Abstempelung mit dem Tagesstempel und Weiterbeförderung übergeben wird.Sammlerfreunde können einen geflogenen Beleg erhalten gegen Zusendung eines Unkostenbeitrages von 2,- € je Beleg in bar oder postgültigen Briefmarken an G. Wagner, Franz-Mehring-Str.3, 39576 Stendal >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/Segelflugpost.pdf

Dr. Volkmar Mehlitz
Geschäftsführer / Schatzmeister APCD

Sonderflugpost „UEFA EURO 2008“ Wien - Zürich

Datum 7. 6. 2008

vorgeschriebener Leitvermerk
Sonderflug UEFA EURO 2008

zugelassen:
Vollfrankierte Priority Sendungen / Mindestfrankatur
EURO 0,65 - keine Einschreibesendungen.

Annahmeschluß: 27. 5. 2008.

Adressierung:
Leitvermerk
darunter
eigener Name und eigene Adresse.

Folgender Flugpostsonderstempel wird eingesetzt: >>>>>
http://www.japhila.cz/pdf/uefa_euro.pdf

Dr. Volkmar Mehlitz
Geschäftsführer / Schatzmeister APCD

11. 4. 2008

Co jsou filatelistické NEWS - USENET NEWS?


Vedle chatu, fór a jiných diskusních formátů si všimněme, snad poprvé v historii česko(slovenské) filatelie výměnných diskusních skupin, tzv. news [ňjůsů].
Co jsou a co musíme udělat abychom mohli být účastníky celosvětové online diskuse News?

Můžete se k nim připojit pomocí on line připojení na Vašem počítači, který zprostředkuje Vaši účast v tzv. news serverech (serverech síťových novinek = oborových nových zpráv). Tyto servery nabízejí širokou škálu diskusních skupin – anglicky newsgroups (např. jeden z největších českých výměnných newsových serverů, který umožňuje bezkonfliktní připojení do světových news má momentálně kolem 50.000 diskusních skupin a adresu: news.felk.cvut.cz).

Na našem obrázku je použito prostředí Express Outlooku, který je součástí balíků MS Office 2003 a 2007. Prostředí pro newsy však poskytují i jiné internetové „brouzdače“.

K našemu obrázku:
Klikněte podle obraázku vlevo nahoře na první úroveň rozbalovacího stromu, kde je napsáno: „Outlook Express“. Někde uprostřed monitoru se Vám zobrazí nabídka k zapojení do newsových skupin. Po zvolení Vašeho nicku (přezdívky) Vás program vyzve k zadání aktuální e-mailové adresy, z níž Vám program umožní zapojit se do diskuse. Poté zadejte název newsového serveru: news.felk.cvut.cz a postupujte podle intuitivního návodu.

Doporučuji našim čtenářům a zájemcům oborový výběr z klíčových slov. Nepoužívejte interpunkci a zadávejte postupně slova, po kterých se Vám ve chvilce zobrazí nabídka. Vybrané položky zaškrtněte a načtěte: Jsme filatelisté, tak volíme výběr filatelistický: zvolíte jen vybranou část této škály (filatelistické diskusní skupiny). Volbu provedete tak, že v nabídce Odběry diskusních skupin zvolíte část klíčového slova "stamp", "phila", "fila", "post", "postal", "collect", "bourse" apod. a potvrdíte přihlášení. Po krátkém načtení (v závislosti na rychlosti Vašeho připojení to může být pár minut nebo i pár desítek minut) všech zpráv nebo pouze nových zpráv nebo pouze záhlaví jste přímo na soustředěných zprávách zasílaných jednotlivci z celého světa. Pokud v dané diskusi je zpráv málo, můžete odběr té které skupiny odhlásit anebo znovu přihlásit. Ještě malá finta: při načtení každého řádku zvolte „všechny zprávy“.

Newsové zprávy mají velké množství čtenářů křížem kráž po celém světě a proto se doporučuje zachovávat jistou internetovou etiketu: neobtěžovat materiály či zprávami o Vašich burzách každé 2 dny... Nezasílejte zprávy, které se podle názvu diskusní skupiny nehodí do jejich obsahu. Neobtěžujte svojí reklamou a zejména velkými obrázky (vždy je nejlepší varianta na obrázek poslat link a ponechat na čtenáři zda na něj klikne a u Vás prohlédne: čtětě: „bude-li chtít“).

Důvody pro případné omezení jen na některé diskusní skupiny (newsgroups) bývají ryze praktické, a mají svůj původ v obrovském objemu dat, které představují neustále vznikající nové příspěvky.

Z obrovského objemu každodenních přírůstků sice něco může vznikat „lokálně“, přímo v místě, ale drtivá většina musí odněkud „přitéci“ (protože jde o příspěvky, které napsali uživatelé stovek jiných news serverů. Tyto informace se na velkém newsovém serveru slívají do obsahu a můžete je shlédnout centralizovaně). Jak napsal jeden z „Koryfejů“ internetu – Jiří Peterka: „Z tohoto primárního serveru je pak aktuální obsah jednotlivých diskusních skupin síťových news distribuován „stromovitým způsobem“ dalším serverům, které je zase mohou předávat dál, dalším serverům síťových news, atd.“.

Diskuse, ale i pasivní sledování diskuse v české filatelii není nic nového. Měla ji už Japhila v roce 2000 (do roku 2001), má ji i např. collector.com, ale skutečným mistrem internetové diskuse je chat Riharda Frajoly (USA) z Nového Mexika. I na úrovni newsů o kterém dnes píši je ale velké množství poučení ze světové filatelie a naši čtenáři jistě najdou stovky možností jak diskusi obohatit, správně nasměrovat nebo i vyvolat. A pokud ne, zachatujte za týden za dva, nic Vám neunikne, zprávy jsou nějakou dobu archivovány. Přeji šťastný filatelistický „čet“ (chat).

Břetislav Janík

Příležitostné razítko: Basketbalové FINAL FOUROpravdu na poslední chvíli se povedlo zajistit štoček pro černou znehodnocovací Postalii, který připomene konání basketbalového final four, které se uskuteční v Brně od pátku do neděle.Pozor na to, že štoček bude nasazen na poště Praha 6, Kafkova ulice v Dejvicích. Do Brna to již opravdu zajistit nešlo. Bude v používání pouze jediný den a to v sobotu 12.4 od 8.00 do 12.00. Kromě textové části je vyobrazena jedna z hlavních opor Brna, Hanka Machová

Jaroslav Petrásek

10. 4. 2008

Osvobození Jugoslávie


Nový 9rámový exponát Američana Jay T. Carrigana z Hendersonvilu na Exponetu je již jeho 10. on line exponátem u nás!
Tentokráte se dokumenty snaží zmapovat osvobozování Balkánu na území bývalé Jugoslávie. Mnoho cenných dokladů, mnoho dokumentů doby a nadšeného poštovnictví působí maximálně věrohodně a filatelisticky "nenadšenecky". Posuďte sami, exponát si zaslouží Vaši pozornost >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0378/index0378a.htm
B. J.

40 let organizovaným filatelistou

Je to důvod k veřejnému zamyšlení? Není? Ale snad je.

Právě před 40 lety jsem ze školního kroužku školy v brněnské Lesné, Nejdlého ulici, přešel pod Klub filatelistů 06-16 Brno, kterému tenkrát šéfoval Felix Seebauer >>>>> http://expo-net.blogspot.com/2007/09/filatelista-seebauer-nevm-jak-to.html nebo >>>>> http://expo-net.blogspot.com/2007/08/filatelistick-sbrky-na-zlat-poklad.html
Kroužek tenkrát vedl Stanislav Staňka, také s ním jsem spoluzakládal Švengsbír fan club (obdivoval jsem Jiřího Švengsbíra skutečně převelice)...
Začátky byly velmi zajímavé, dospělí mě mezi sebe přibrali, jako předseda Kroužku mladých filatelistů Ernsta Todoroviče Krenkela (polárník) jsem měl dokonce klíče od Klubovny (dospělých) filatelistů. Mohl jsem tam kdykoliv...
V Domě dětí a mládeže v Lužánkách jsme vydávali "ormigový" časopísek KMF s názvem Dostavníček >>>>> http://expo-net.blogspot.com/2007/11/dostavnek-tm-40-let-star-asopis-kmf-56.html , v roce 1969 uspořádali Oblastní mládežnickou výstavu Mladé Brno 1969 dokonce s vrtulníkovou poštou. První výstavu si pamatuji jako dnes: Oblastní výstava mladých filatelistů Hodonín 1967. Od té doby znám Josefa Šolce, neúnavného filatelistického funkcionáře. Vystavoval jsem v Kladně, Poděbradech, na světovce Praga 1968, v Lucemburku 1969...
Pak jsem přešel do Zbrojovky Brno a po několik let týden co týden plnil filatelistickou rubriku Zbrojováka (dokonce to byl i exponát třídy literatury). Největší radost jsem měl z prvního a možná posledního Kolování filatelistické literatury pod tzv. Brněnským kompasem. Měl jsem 2000 titulů filatelistické literatury, o literatuře jsem napsal desítky článků (mimo jiné i do Filatelie). Přišlo někollik výstav a nabídka vrcholná, jaká se dala těžko odmítnout: tajemník organizačního výboru Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1988. Stěhování do Prahy, likvidace výstavy ... rok 1999 - filatelistický on line magazín Japhila, rok 2004 - EXPONET, rok 2008 - 40 let organizovaného členství ve Svazu českých filatelistů.
Letí to. Vám taky?
Břetislav Janík

9. 4. 2008

Nach Unabhängigkeitserklärung des Kosovo: UNMIK- Briefmarken “bis auf Weiteres“ gültig

Auch nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo am 17. Februar 2008 sind die bisher ausgegebenen Briefmarken der UN- Mission im Kosovo (UNMIK) weiterhin gültig. Dies meldet die Arbeitsgemeinschaft Jugoslawien und Nachfolgestaaten e.V. Nach Angaben der kosovarischen Post PTK seien UNMIK- Marken noch immer bei den Postämtern vorrätig und könnten „bis auf Weiteres“ verwendet werden.

Weitere >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/Pressemeldung_Republik_Kosovo.pdf

Jörg & Uschi Opel, Arge Jugoslawien und Nachfolgestaaten e.V., 12249 Berlin -
Joerg.Opel@arge-jugoslawien.de

6. 4. 2008

Známkový sešitek ČTÚ - Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra


Český telekomunikační úřad (národní regulátor poštovních služeb) vydal 6. dubna 2008 známkový sešitek číslo 05/2008 s názvem "ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD / ASMKS".

Známkový sešitek má formát 150 x 105 mm (pro obálku A6 na šířku). Známkové sešitky jsou provedeny tzv. digitálním tiskem na bílém matovém kartonu. První strana a čtvrtá strana je čtyřbarevná (CMYK) a volně zpracována podle schváleného vizuálního stylu Českého telekomunuikačního úřadu – barevné giloše se symbolikou ASMKS (Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra) a loga všech zúčastněných firem. Na 2. straně (ČB s podtiskem telekomunikačního vozu MOMS-P sloužícího k mobilnímu monitorování kmitočtového spektra) je popis o co jde v projektu ASMKS. Na straně 3. (ČB) je copyright vydavatele s číslem sešitku (05/2008). Text je: "Známkový sešitek 05/2008 vydal © Český telekomunikační úřad, Praha 2008".

Sešitky mají nízký garantovaný celkový náklad 1000 ks. Tentokráte nebyla použita varianta s vylepením TL pro přítisky. V jediné variantě je ve všech 1000 ks vylepena desetipáska (2x5) známky hodnoty 2,50 Kč (Pof. č. 0537 – Krása květů – Kokarda). Všechny desetipásky jsou přilepeny za archový okraj. Známky vylepené v sešitku tedy mají i služební údaje na okrajích a barevné soutiskové značky.

http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/ZS_CTU05_tit.jpg

http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/ZS_CTU05_2str.jpg

Autorem grafického návrhu ZŠ je Břetislav Janík, firemní vizualizace (giloše) ČTÚ. Český telekomunikační úřad vydal tyto známkové sešitky výhradně pro mezinárodní a tuzemské reprezentační účely a známkové sešitky nejsou v prodeji.

Známkové sešitky byly vyrobeny především pro celostátní Konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), konanou 7.-8. dubna 2008, v Hradci Králové.


Exponet forum a Japhila se na pár dní ze stejného důvodu (účast na Konferenci ISSS) odmlčí.

Břetislav Janík