28. 1. 2013

Zemřel Oldřich Kulhánek (1940 - 2013)

Oldřich Kulhánek, akad. malíř, grafik a pedagog zemřel dnes brzo ráno ve věku 72 let. Velmi významný grafik se svérazným osudem a naprosto nezaměnitelným stylem, vytvořil stovky kreseb, grafik, exlibris, 40 poštovních známek a mj. i současnou kompletní řadu českých bankovek, které nám právem závidí celý svět.
Malíř, grafik a ilustrátor Oldřich Kulhánek se narodil 26. února 1940 v Praze. V roce 1964 Kulhánek absolvoval v kabinetu grafiky na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Karla Svolinského. První autorskou výstavu měl v roce 1968, do dnešní doby je jich několik desítek v tuzemsku i zahraničí, vystavoval i v Poštovním muzeu a naposledy vloni na autorské výstavě v Jilemnici, společně s Milošem Ondráčkem. Jeho dílo je uchováno ve všech prestižních muzeích a sbírkách celého světa.
V 70. letech si „vykreslil“ plný zákaz výstav a jakékoliv vydavatelské činnosti. Stalo se tak díky sérii grafik, která přinesla Kulhánkův pohled na stalinskou politiku, kterou upřímně nenáviděl. Byl souzen a odsouzen, přestože se i po letech nad tím dokázal pousmát. To, když osobně vyprávěl, jak se z „předmětů doličných“ – z jeho grafik, staly „předměty nenalezené“. Sami soudci, co jej za grafiky odsoudili, si je prý po zabavení všechny rozebrali.  Občas se mu podařilo dostat jednotlivá díla za železnou oponu – v roce 1971 (jako Ulrich Böhm) vystavoval v Norimberku „Hommage á Albrecht Dürer“. 
Z 80. let pocházejí Kulhánkovy slavné cykly Tváře a Ruce, grafické listy inspirované dílem vizionáře George Orwella nebo stylizované portréty historických osobností (Johannese Keplera, Tycha de Brahe či Rudolfa II.). 
Z kraje 90. let vytvořil Kulhánek návrhy nových českých bankovek. Podobu bankovek sice navrhl již v roce 1971, výběrem však neprošly za Kulhánkovu „protistátní grafickou činnost“.  Kulhánek také vytvořil řadu figurálních grafik (Ecce homo) a erotických námětů. Častým námětem jeho erotiky jsou mužské figury. Oldřich Kulhánek k tomu dodával, že nakreslit mužské tělo je daleko těžší již vzhledem k poptávce, která jde po tělu ženském.
Jeho kultovní série variací těl prostřelených šípem – sv. Šebestián, anebo Symetrie obezity – jsou dokladem, že figurální motivy jsou nejsilnějším autorovým tématem. V posledních letech pak vytvořil několik cyklů: Job, Parabola, Speciální dialog, Pád.
Oldřich Kulhánek kromě grafiky vytvořil na 250 ex libris. Na jeho kontě je však úctyhodných 40 poštovních známek. S jedinou výjimkou známky realizoval se svým oblíbeným ryteckým partnerem Milošem Ondráčkem. Tou výjimkou byl Wolfgang Mauer z berlínské Spolkové tiskárny cenin, který byl osloven Českou poštou, aby spolurealizoval původní záměr společného česko-německého vydání, které Německá pošta z časových důvodů musela odmítnout. Známá je například jeho dopisnice k výročí gymnastky Věry Čáslavské. Známkové tvorbě Oldřicha Kulhánka je věnována první souborná kniha o známkové tvorbě a současně velkorysá monografie karlovarského vydavatelství G-Design, kde je ve vysokém rozlišení prezentováno 37 poštovních známek tandemu Kulhánek-Ondráček. Komplexní monografie, v níž dominují čeští panovníci – králové a prezidenti. Poslední tři známky (38-40) vyšly anebo vyjdou po realizaci monografie: Zlatá Bula sicilská, George Orwell a Otto Wichterle (kterou odevzdal 24. ledna 2013).
Známkové tvorbě Oldřich Kulhánek věnoval pár let svého života, mimochodem i jako předseda poradní „Komise pro výtvarné řešení poštovních známek“ generálního ředitele České pošty, s.p.
Oldřich Kulhánek byl výrazným českým grafikem, kterému se podařilo stále znovu a znovu oslovovat diváky nejen v této zemi. Prostřednictvím díla zůstane trvalou součástí kulturního povědomí, zprostředkovatelem krásy a umění, Mistrem realistické kresby i snové fantazie, jedním z nejčinorodějších českých výtvarníků.
Oldřicha Kulhánka 28. ledna 2013 zradilo nemocné srdce. Z našich vzpomínek a zorného pole však tento člověk velkého umění a laskavého srdce již odejít nemůže.

V úctě a s lítostí
Břetislav Janík

Foto: Václav Beníšek

23. 1. 2013

Aukce/Auktionen/Auction Herbert Geier

Herbert Geier
Telefon: 09573/ 1870
Fax:       09573/ 239427
Postfach 1308, 96227 Bad Staffelstein
für Pakete: Bärengasse 4A
96231 Bad Staffelstein
email:
info@geier-auktionen.de
Steuernummer:      230/219/90027
EU-Ust-Ident-Nr.:    DE 133 093 516

Auktionen Herbert Geier, Postfach 1308, 96227 Bad Staffelstein
015601 K

Bad Staffelstein 23.01.2013
Noch 3Tage bis zur Auktion/ last call for bids
Nur noch wenige Tage bis zur Auktion am 26.1. mit vielen interessanten Marken, Belegen, Literatur und Sammlungen.
Haben Sie schon etwas gefunden und Ihre Gebote abgesandt? Wenn nicht, dann sollten Sie dies umgehend machen. Für Rückfragen zu den Losen können Sie mich gerne untertags auch anrufen.
Den Katalog finden Sie auch auf meiner Homepage unter
                           
www.geier-auktionen.de
wo Sie auch die meisten Lose abgebildet finden und eine Stichwort-Suchfunktion innerhalb des Katalogtextes haben (bitte beachten Sie, daß es zu Überschneidungen kommen kann, da nach Wortsilben gesucht wird, also z. Wein aber auch Wein(heim)).
Gerne höre ich wieder von Ihnen und würde mich über Ihre Gebote freuen.
Mit besten Grüßen
Herbert Geier

---

Only few days to my next public auction being held at January 26. with many interesting stamps, letters and collections from the whole world.
Do you have found something and have send your bids to me? If not, please send it now.
You will find the catalogue under my adress:
                              
www.geier-auktionen.de
You find also at the homepage pictures of the most lots and also a menue-point for search in the cataloguetext (but please note, that the computer looks for words and can also find other lots like Wein (vino) and also Weinheim (town in Germany).
I will be happy if you can find somethings and hear from you again.
Best wishes
Herbert Geier

22. 1. 2013

Pozvánka na výstavu do Vysokého Mýta

Ve dnech 21. - 24. března uspořádá KF 05-11 Vysoké Mýto regionální filatelistickou výstavu, která se bude konat v místním muzeu. Touto akcí vyvrcholí oslavy 90. výročí založení KF ve Vysokém Mýtě a současně výstava připomene 20. výročí vydání první české známky. Jedním z cílů této výstavy je umožnit vystavovatelům získání kvalifikace pro výstavu vyšší kategorie. Členové OV hodlají využít zkušenosti získané pořádáním nedávné První česko-slovenské výstavy, i když rozsahem půjde tentokrát spíše o výstavu komorní. Základní údaje včetně přihlášky jsou uveřejněny na stránkách výstavy na adrese: http://filavm2013.blogspot.cz/  
Poznamenejte si, prosím, již nyní termín výstavy a naplánujte si filatelistický výlet.
Jménem OV se těšíme na přihlášky exponátů! S návštěvníky se rádi uvidíme opět ve Vysokém Mýtě, městě Přemyslově.
Petr Fencl, předseda OV

17. 1. 2013

Zemřel Otto Hornung (1920 - 2013)


Významný světový filatelista české národnosti, filatelistický novinář, vystavovatel, organizátor a filatelistický obchodník Otto Hornung se narodil v Ostravě, 10. září 1920, v rodině ostravského advokáta JUDr. Arnošta Hornunga a Aranky, roz. Krausz. Plynně mluvil češtinou, polštinou a němčinou. Německá okupace Československa (březen 1939) jej zastihla rovněž v rodné Ostravě. Brzy po anexi se mu podařilo, v přestrojení za pošťáka vlakové pošty, uprchnout přes Bohumín do Němci neobsazené části Polska. Z Polska se později dostal do Sovětského svazu a vstoupil do 1. čs. armádního sboru pod vedením Ludvíka Svobody. Po válce žil v Československu, po únorovém převratu emigroval a trvale se usadil v Londýně, ve Velké Británii, kde později žil s druhou manželkou čínské národnosti, paní Chyie - Chi-chi (Hornung). S tou zůstal až do své smrti, v anglickém Middlesexu.
Hornung v padesátých a šedesátých letech aktivně spolupracoval se Svazem československých filatelistů, v roce 1962 byl zakládajícím členem a dlouholetým předsedou Asociace filatelistických novinářů (AIJP), která vznikla v Praze při Světové výstavě poštovních známek PRAGA 1962 (na mojí přihlášce do AIJP, v roce 1968, je osobně podepsán jako jeden ze dvou nutných doporučitelů).
Otto Hornung napsal několik knih, byl pravidelným glosátorem světové filatelie v několika tištěných filatelistických magazínech, zejména v anglickém Gibbons Stamp Monthly. V Československu mu byla podnikem zahraničního obchodu (PZO) Artia vydána i "exportní" kniha o filatelii (byla přeložena do němčiny). Byl zakládajícím členem a tajemníkem Společnosti filatelistických obchodníků (PTS, Philatelic Trade Society) a organizátorem obchodních filatelistických veletrhů Stampex.
Byl také dlouholetým členem Československé filatelistické společnosti ve Velké Británii, Královské filatelistické společnosti v Londýně, Společnosti sběratelů orientálních známek (států asijské oblasti středního východu, tzv. "Orientu") v Londýně a v roce 1993 byl nominován i na Listinu světových vynikajících filatelistů (lidově zvanou "Otcové filatelie") - Roll of Distinguished Philatelists, která byla navržena Percy C. Bishopem již v roce 1919, původně k uctění památky filatelistických autorů (žurnalistů i spisovatelů). 
V neposlední řadě připomeňme, že byl aktivní i v časopisech Filatelie a Merkur. V roce 1999 propůjčil své jméno a filatelistickou kariéru novému směru filatelie - filatelistickému internetu, když se ochotně stal i jedním z podporovatelů a zakládajících členů redakční rady portálu Japhila, kde setrval po celou dobu on line vydávání v letech 1999-2013, byť se aktivně do on line psaní nezapojoval. 
Stal se také jedním z prvních anglických vystavovatelů, kteří byli ochotni uvěřit a svěřit svůj exponát na tehdy začínající on line výstavu EXPONET: v září 2005 poslal na CD svůj exponát Podkarpatská Rus (Zakarpatská Ukrajina)  (exponát č. 34, dnes jich je 800).
Kromě toho byl nositelem "bezpočtu" zlatých medailí ze světových výstav (vystavoval zejména Turecko a Podkarpatskou Rus).
Otto Hornung byl řádným členem exklusivního VIP Clubu de Monte Carlo, sdružujícího stovku nejvýznamnějších filatelistických celebrit světa (fyzické i právnické osoby), které sami nemohou požádat o členství, ale musí být klubem ke členství vyzváni.
Pan Otto Hornung byl ... a zemřel v úterý 8. ledna 2013.
Pane Hornungu, děkujeme!

Břetislav Janík

Zásadní filatelistická literatura Otty Hornunga:
Časopis československých filatelistů Filatelie, Praha.
Jak správně sbírat známky, Artia, Praha 1967.
Encyklopedie Ilustrovaná filatelie, Hamlyn, London, 1970.
Wie Sammle Ich Richtig Briefmarken, Verlag Werner Dausien, 1972. 
Česko-slovenské jednotky v Polsku a Rusku, 1939 - 1945 a Čechoslováci na Blízkém východě, 1940 - 1943, Československá filatelistická společnost ve Velké Británii, 2003; společně s Dr. Vratislavem Palkoskou
Časná Poštovní historie Podkarpatské Ukrajiny se zvláštním zřetelem na užívání prvních známek Rakouska, 2007.
Další odkazy:
http://japhila.blogspot.cz/2009/05/hornung-otto-london-greta-britain.html 
http://collections.jewishmuseum.cz/index.php/Browse/clearAndAddCriteria/facet/collection_facet/id/1348 

16. 1. 2013

Pozvánka na výstavku známkové tvorby - mimořádně v pondělí

V pondělí 21. 1. 2013 Vás srdečně zveme na 25. výstavku, která se bude konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 v Jindřišské ulici (ochoz nad dvoranou). Budete mít možnost prohlédnout si výtvarné návrhy, rytecké liniové rozkresby a podklady pro tisk vydaných příležitostných známek, FDC, razítek na FDC a dopisnic: 
- výplatní známka „Lidová architektura - Bušanovice“, nominální hodnota 5,- Kč, autor výtvarného návrhu Jan Kavan, autor rytiny Bohumil Šneider.  
- příležitostná známka „Tradice české známkové tvorby: Ivan Strnad“, nominální hodnota 10,- Kč, autor výtvarného návrhu Pavel Sivko, autor rytiny Jaroslav Tvrdoň.
- příležitostná dopisnice: „MS v biatlonu 2013“, nominální hodnota známky Z, autor Jan Ungrád.
Účast přislíbili: Jan Kavan, Bohumil Šneider, Pavel Sivko, Jaroslav Tvrdoň a Jan Ungrád. 
Program: 
v 15:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
v 15:30 hod. zahájení
v 16:30 hod. ukončení celé akce
Přizpůsobte počet svých zásilek pro autogramiádu tak, aby se dostalo na všechny.
Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420, GSM: +420 605 220 617
e-mail: chabova.marie@cpost.cz

1. přímá volba prezidenta - omezený počet pamětních listů je k dispozici

Od 11. ledna 2013 je u naší přepážky č. 29 v prodeji pamětní listy Známkové tvorby č. 30 na téma „1. Přímá volba prezidenta“. Na PLZ je použita příležitostná známka k. č. 631 (Pražský hrad v umění poštovní známky, nom. 17,- Kč). K otisku příležitostného razítka (viz. přehled PR) je použita červená barva. Náklad 2.400 ks, pořadová čísla 65501 – 67900. Prodejní cena 30,- Kč.
Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420, GSM: +420 605 220 617
e-mail: chabova.marie@cpost.cz 

Nitra: Výstava 20ročnej slovenskej známkovej tvorby

Dobrý deň, včera neskoro večer sme ukončili stavbu zaujímavej a nevšednej výstavy známok. Expozícia je v obchodnom centre - v Galérii Mlyny v Nitre.
Je na nej bilancia 20ročnej slovenskej známkovej tvorby - sú tam vystavené všetky poštové známky a FDC, na nich autogramy umelcov, ktorí pripravili grafický návrh alebo rytinu známky.
Pútačom  výstavy sú grafické návrhy umelcov na známky, ktoré získali na svetových súťažiach niektoré z prvých troch miest.
Výstava je zaujímavá aj pre tých, koho známky a filatelia nepriťahujú: môžu obdivovať zlaté medaily alebo diplomy, trofejné poháre a iné ceny, ktoré získali slovenské poštové známky na súťažiach vo svete. 
Výstava v Nitre potrvá od dnes  (16.01.2013 otvoria o 15:00hodine) do 25. 01. 2013. Výstava je prístupná denne od 9:00 do 21:00 hodiny.
--
Ďalšie zlato pre Slovenskú poštu 
Už od zajtra ho vystavia v Nitre. A môžeme sa s ním oboznámiť až do piatka 25. januára v Galérii Mlyny v Nitre. Na filatelistickej výstave 20 rokov známkovej tvorby v Slovenskej republike, vystavia aj najnovší exponát, za ktorý Slovenská pošta, a. s., získala v závere minulého roka  zlatú medailu na 9. filatelistickej súťaži pre poštových operátorov z celého sveta. Súťaž sa konala počas 25. Kongresu svetovej poštovej únie v Katare, meste Doha. Je to už po druhý raz v histórii tejto súťaže zlatá medaila pre Slovensko. Predchádzajúce zlato získala Slovenská pošta za exponát slovenských poštových známok v Lisabone v roku 2010. Na neobvyklej výstave v Nitre, ktorá potrvá iba 10 dní, vystavia všetky poštové známky a obálky prvého dňa vydania, ktoré vydala Slovenská republika za 20 rokov svojho trvania. V spolupráci so Slovenskou poštou a Poštovým múzeom v Banskej Bystrici ju pripravil Zväz slovenských filatelistov, konkrétne aktívny nitriansky klub 52-51, ktorý pôsobí pri tamojšom Dome Matice slovenskej. Nezvyčajností a pozoruhodností je na tejto výstave hneď viacero: Spoznáme na nej tie slovenské známky, ktoré sa na svetových súťažiach o najkrajšiu známku Európy, alebo na svete umiestnili na niektorom z prvých troch miest. O kvalite slovenskej známkovej tvorby svedčí, že takých ocenení bolo viacero. Pútavou časťou výstavy budú aj ocenenia, ktoré slovenské známky získali na svetových súťažiach. Ďalším „ťahákom“ na nezvyčajnú výstavu a pastvou pre oči budú práce umelcov v procese prípravy návrhu a tlače najkrajších známok. Budú to ich grafické návrhy, líniové rozkresby a rytiny, ako aj autogramy na obálkach prvého dňa vydania známky, či na grafickom liste. Príležitosť pre tých, čo prídu na otvorenie, je možnosť získať autogramy od našich popredných umelcov, tvorcov týchto nádherných grafických miniatúr, ktoré vo svete šíria dobré meno Slovenskej republiky a propagujú krásu, históriu a pozoruhodnosti našej malebnej krajiny.
Výstava v Galérii Mlyny v Nitre je voľne prístupná denne a potrvá od stredy 16. januára do piatku 26. januára. 
--
MVDr. Milan Šajgalík, podpredseda KF 52-51 pri DMS v Nitre

10. 1. 2013

1. přímá volba prezidenta České republiky


V  pátek 11. ledna 2013 vychází pamětní list známkové tvorby (PLZ 30): "PRVNÍ PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY". Připomíná historicky úplně první volbu prezidenta prostřednictvím volby všech občanů ČR. Přestože pravděpodobně nedojde k okamžité volbě prezidenta a voliči budou absolvovat druhé kolo první přímé volby, jde o razítko, které velmi pěkně dokumentuje tuto historickou událost.
Razítko navrhl a vyryl Miloslav Bláha, bude k dispozici od pátku do soboty (11. a 12. 1. 2013). Pro abonenty, kteří odebírají pamětní listy Známkové tvorby je připraven PLZ č. 30. Na PLZ 30 je příležitostná známka Pof. č. 631 (Pražský hrad v umění poštovní známky, nominále 17,- Kč). K otisku příležitostného razítka (viz přehled PR) je použita červená barva, která je na razítkách České pošty vyhrazena pro výjimečné akty české státnosti. Náklad 2.400 ks, pořadová čísla 65501 – 67900.
Pamětní list je k dispozici ve Dvoraně hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze a prostřednictvím Služby filatelistům, Karlovy Vary, v omezeném počtu mimořádně na poště Praha 012 - Hrad, za cenu obvyklou - 30 Kč.
--
Marie Chábová 
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby 
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1 
Tel.: +420 221 131 420 
GSM: +420 605 220 617 
e-mail: chabova.marie@cpost.cz

8. 1. 2013

6. 1. 2013

797. exponát: letecká známka SSSR (1939)

SSSR: TAJEMNÁ KRÁSKA A JEJÍ SESTRY
USSR: BEAUTY SECRETS AND HER SISTERS
Členové SEKCE ZNÁMKOVÝCH ZEMÍ RUSKA, SČF, Praha, Česko
MEMBERS SECTION STAMP COUNTRIES OF RUSSIA, SCF, Prague, Czechia
--
B. J.

796. exponát: ČSR I - poštovné placeno v hotovosti

POŠTOVNÉ PLACENO V HOTOVOSTI V POPŘEVRATOVÉ DOBĚ LET 1918 - 1919
POST-PAID IN CASH IN YEARS 1918 TO 1919 OF THE FIRST CZECHOSLOVAK REPUBLIC
ŠVEJNAR Pavel, Praha/Prague, Česko/Czechia
--
B. J.

Jak nerozmazat razítko

Když jsem předloni potkal Martina Hlavatého na výstavě Miloše Ondráčka v Jilemnici, zaujal mne způsob, jakým "přepravuje" právě zhotovené maxikarty z akcí domů. Jedna z nevýhod našeho koníčku, je přítomnost otisku razítka na často nesavé obrazové straně pohlednice, což mnohdy způsobuje nenávratnou škodu v podobě rozmazaného razítka. Každý z nás, který si někdy zkusil maxikartu vytvořit, se tak zákonitě musel potýkat s tím, jak při přepravě svůj exemplář uchovat v dobrém stavu. Někteří své výtvory  uchovávají ve speciálním papíru, já používám obyčejný blok, do kterého jednu po druhé vkládám...
http://cartesmaximum.blogspot.cz/2013/01/jak-nerozmazat-razitko.html

5. 1. 2013

795. exponát: Lidice 10. června 1942

LIDICE 10. ČERVNA 1942
LIDICE 10th JUNE 1942
VÁPENKA Ivan, Praha/Prague, Česko/Czechia
--
B. J.

2. 1. 2013

Anketa startuje již v sobotu 5. ledna 2013

Každoroční Anketa o nejkrásnější českou poštovní známku roku 2012 startuje již tuto sobotu - 5. ledna 2013.
Všichni, kteří se jí chtějí zúčastnit, si mohou zakoupit sobotní magazín deníku Právo, kde budou otištěny všechny poštovní známky vydané v roce 2012, podmínky účasti, podmínky získání suvenýru a potřebné originální kupóny.
Spolupořadateli "ankety" jsou Týdeník Právo, časopis Filatelie a Česká pošta, s.p. 
V měsíčníku Filatelie budou stejné podmínky a kupóny pro účast v anketě otištěny v 1. lednovém čísle, které vychází 10. ledna 2013.
B. J.

793. exponát: Známky bez nominální hodnoty

POČÁTKY ZNÁMEK BEZ ZJEVNÉ NOMINÁLNÍ HODNOTY (1838 - 1878)
THE BEGINNINGS OF STAMPS WITHOUT APPARENT FACE VALUE (1838 - 1878)
VAILLY Alain, Nantes, Francie/France
--
B. J.

IPHLA 2012: E-katalog Československo 1918 - 1939 oceněnVážení kolegové filatelisté, majitelé DVD, E-katalogu celistvostí Československo 1918 – 1939, s hrdostí Vám oznamujeme, že tento katalog byl na mezinárodní výstavě filatelistické literatury IPHLA 2012, která se konala ve dnech 2. až 4. 11. 2012 v německém Mainzu oceněn postříbřenou bronzovou medailí.
Miroslav Štefek a Jan Kypast

S gratulací se připojuje "Exponet": http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm
B. J.

J. Fronc: "Cartes maximum jako specializovaný obor filatelie"

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout další klubovou schůzku, která se bude konat již zítra, ve čtvrtek 3. 1. 2013 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude přednáška pana Josefa Fronce "Cartes maximum jako specializovaný obor filatelie". Přednášející pro vás připravil vlastní pozvánku s řadou zajímavých informací spolu s ukázkami analogických pohlednic z poslední doby. Tyto soubory přikládáme k našemu e-mailu. Přednáška začne v 16.30 hod. 
Vítáme všechny zájemce o filatelii a její zajímavé sběratelské obory - vstup volný.
Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, zdraví

1. 1. 2013

40. výročí používání PSČ

Ve středu 2. ledna 2013 vychází pamětní list známkové tvorby (PLZ 29). Připomíná poštovní výročí, které významně ovlivnilo i naši veřejnost. Poštovní směrovací čísla jsou v nezměněné podobě používána do současnosti a bez nich si ani poštovní práci v současnosti nelze představit. Jako každá novinka, i PSČ nyla v roce 1973 odmítána a ignorována. Původní směrovací čísla zůstala zachována i po rozdělení Československa. Náklady na změnu PSČ na Slovensku by představovaly tak velké náklady, ž k jejich změně nikdy nedošlo.
Pamětní list je k dispozici ve Dvoraně hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze a prostřednictvím Služby filatelistům, Karlovy Vary za cenu obvyklou - 30 Kč.
B. J.

792. exponát: Lidické vzpomínání Phila Rhoade

LIDICE - VZPOMÍNÁME
LIDICE REMEMBERED
RHOADE Phil, Spojené státy americké / United States of America
--
B. J.

791. exponát: Motýli

MOTÝLI, JAK JE ZNÁME I NEZNÁME
BUTTERFLIES AS WE KNOW AND DO NOT KNOW
PIKHART Vaclav, Česko/Czechia
--
B. J.