30. 6. 2016

Příležitostná poštovní přepážka ve Vyšším Brodě 2. července

V sobotu 2. 7. 2016 bude v Poštovním muzeu ve Vyšším Brodě otevřena od 9 do 15 hodin příležitostná poštovní přepážka ke 40. výročí založení této pobočky. V prodeji bude příležitostná poštovní dopisnice k výstavě „Vítězové a poražení. Nevydané známky a neuskutečněné olympiády“, kterou si lze nechat orazit příležitostným poštovním razítkem v uvedený den a čas... https://www.postovnimuzeum.cz/index

Booklet "Football" in France : 10 favorite gestures of web users in stamps and 3D ! / Carnet Football en France : les 10 gestes préférés des internautes en timbres et en 3D !

... Ce TAD inclut la mention "Les gestes préférés du football", rappelant que les 10 gestes illustrés dans ce carnet ont été choisis, parmi 15 gestes techniques, lors d'un vote sur internet (plus de 13000 votes) : la frappe, le coup de pied retourné, l'arrêt du gardien sur sa ligne, la reprise de volée, l'amorti poitrine, le coup franc marqué en lucarne, le coup du foulard, le coup du sombrero, l'aile de pigeon, l'attitude du joueur qui vient de marquer un but.
Ces différents gestes ont été conçus par le graphiste et illustrateur Tomasz Usyk (basé en Irlande), spécialisé dans les actions sportives, et j'avoue que le résultat est très réussi, respectant en plus une parité parfaite ! ... http://timbredujura.blogspot.com/2016/06/booklet-football-in-france-10-favorite.html
--
This cancellation includes the words "Favorite football gestures" in French, reminding that the 10 gestures illustrated in this booklet were selected from among 15 technical gestures during an internet vote (over 13,000 votes) : kicking a ball, bicycle kick, save from a goalkeeper on his line, volley, taking the ball on the chest, free kick shot into the top corner, rabona kick, rainbow kick, flick-on and attitude of a player who just scored a goal.
These different actions were designed by graphic artist and illustrator Tomasz Usyk (based in Ireland), specializing in sports actions, and I admit that the result is very successful, respecting, icing on the cake, a perfect parity !  ... http://timbredujura.blogspot.com/2016/06/booklet-football-in-france-10-favorite.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Upřesněný Emisní plán příležitostných poštovních známek 2016

Novinkou jsou zde dvě poštovní známky "Světové dědictví: Praha a Lednicko-valtický areál - vydání na společné téma".
Poštovní správa OSN (UNPA) se rozhodla vydat 6 poštovních známek na téma "Světové dědictví: Česká republika". Známky ponesou pokaždé jiný motiv a vyjdou ve 3 sídlech Poštovní správy OSN - v New Yorku, v Ženevě a ve Vídni. Budou mít 3 různé měny: dvě v dolarovém nominále, dvě ve švýcarských francích a dvě v eurech. Po dohodě s Českou poštou vyjdou i 2 české poštovní známky v přibližně stejné grafické úpravě. Česká pošta vydá i ryté FDC k emisi od Jana Kavana a Miloše Ondráčka.
Budou poprvé představeny na výstavce Známkové tvorby 7. 9. 2016 na Hlavní poště v Praze. Jejich společné uvítání bude na letošním Sběrateli (8.-10. 9. 2016), kde budou všechny známky OSN i České republiky k dispozici na stánku Poštovní správy OSN - Vídeň.
B. J.

2013: Univerzitní projekt vydal vlastní poštovní známky

Pětici poštovních známek si u České pošty jako vlastní propagaci pořídil projekt Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním prostoru. Výtvarné návrhy známek vytvořil student katedry anglistiky a amerikanistiky Vojtěch Duda. Známkami lze frankovat běžnou korespondenci, nominální hodnota A odpovídá základnímu poštovnému v České republice... celý text Pavla Konečného: http://m.zurnal.upol.cz/ff/zprava/clanek/univerzitni-projekt-vydal-vlastni-postovni-znamky/

28. 6. 2016

150th anniversary of the comic opera "The Bartered Bride" in Czech Republic / 150ème anniversaire de l'opéra-comique "La Fiancée vendue" en Rép. Tchèque

Le 18 mai 2016, la poste tchèque a mis en circulation un splendide timbre (tarif intérieur jusqu'à 50g, 16 CZK) consacré au 150ème anniversaire de la 1ère représentation de l'opéra-comique "La Fiancée vendue", oeuvre du compositeur tchèque Bedřich Smetana (1824-1884).
Smetana a été le 1er compositeur à utiliser des éléments spécifiquement tchèques dans sa musique, avec en particulier des opéras fondés sur des thèmes tchèques ou des compositions inspirées de rythmes et mélodies du folklore tchèque.
C'est le cas de cet opéra-comique "La Fiancée vendue" ("Prodaná nevěsta" en tchèque), composé entre 1863 et 1866 et présenté la première fois au Théâtre provisoire de Prague le 30 mai 1866 (format à deux actes avec des dialogues parlés)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/06/150th-anniversary-of-comic-opera.html
--
On May 18, 2016, the Czech Post has released a beautiful stamp (domestic rate up to 50g, 16 CZK) dedicated to the 150th anniversary of the first performance of the comic opera "The Bartered Bride", work by Czech composer Bedřich Smetana (1824-1884).
Smetana was the first composer to use specifically Czech elements in his music, especially with operas based on Czech themes or compositions inspired by Czech folk rhythms and melodies.
This is the case of this comic opera "The Bartered Bride" ("Prodaná nevěsta" in Czech), composed between 1863 and 1866 and premiered at the Provisional Theatre in Prague on May 30, 1866 (two-act format with spoken dialogue)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/06/150th-anniversary-of-comic-opera.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

26. 6. 2016

Katalog "60 nejlepších rytin" Františka Horniaka s přílohou

Výstavní katalog, který vydala Slovenská pošta je výpravným tiskem k uctění 60. narozenin slovenského rytce "Fera". Jeho přílohou je i zoubkovaný otisk známkového obrazu Alfonse Muchy (údajně jediného originálního obrazu Alfonse Muchy na Slovensku). Příležitostný aršík vyryl právě Fero Horniak a na tisku jsou použity jeho fragmenty. Do ruky se nám dostala i jeho nezoubkovaná verze, která je sice rovněž oficiální, ale přílohou katalogu není.
B. J.

Vlastní známky - další pamětní list pro zákazníky

Pamětní list "Jiří Radosta" - VZ 0027 je velmi pěknou ukázkou využití možnosti pamětních listů pro zákazníky, objednavatele vlastních známek. Hologram patří Poštovní tiskárně cenin Praha, a.s., úprava je podobná pamětním listům známkové tvorby, jejich distribuce je však plně v rukách zákazníka České pošty.
B. J.

Vlastní známky poštou prošlé: Mělník - Praha

Soukromé vlastní známky, vydané ke 180 letům pošty na Mělníce mají opět své zaslané kousky. Tato ukázka je s příležitostným razítkem mělnické pošty a za ukázku velmi děkujeme.
B. J.

Slovenská a maďarská verze Jana Jesenského

 Dvě ukázky společných vydání - nahoře Slovenské pošty a dole Polské pošty.
Obálky prvního dne navazují na společné vydání známky Jan Jesenský ze středy 22. 6. 2016. Malým představením tak byla zahájena výstava Fero Horniaka v Poštovním muzeu. Další informace: http://expo-net.blogspot.cz/2016/06/frantisek-horniak-60-nejlepsich-rytin-v.html a zde: http://expo-net.blogspot.cz/2016/06/nova-znamka-0893-jan-jessenius-spolecne.html
B. J.

Věstník České pošty 25. 6. 2016

Výstava Zdeňka Netopila: Život s gigabajty

Fotoreportáž ze 77. výstavky Známkové tvorby - 22. 6. 2016

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 22. 6. 2016 uskutečnila 77. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, dopisnice, které vyšly 22. 6. 2016. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... http://www.kf0015.cz/?p=40075

24. 6. 2016

700 years of the birth of Charles IV and Svitavy-Polička railway in Czech Rep. / 700 ans de la naissance de Charles IV et chemin de fer Svitavy-Polička en Rép. Tchèque

J'ai déjà Evoque à plusieurs zopakoval sur ce blog les oslav du 700ème anniversaire de la naissance de Karel IV (1316-1378), roi de Bohême et empereur du Saint-Empire Romain-germanique, à travers le-bloc Feuillet ou le TAD spécial Emis par la poste tchèque à cette příležitost. 
C'est ce même TAD (koncepce: Jan Kavan) mis en cirkulace du 14 au 20 mai 2016 par le bureau jistinu de Prahy 1, reprezentant La Couronne du roi Karel IV avec la zmínena "700ème anniversaire de la naissance de Karel IV" ( "700. výročí narození Karla IV"), qui été nášivky le 14 mai 2016 sur cette Jolie lettre ... http://timbredujura.blogspot.com/2016/06/700-years-of-birth-of-charles-iv-and.html
--
I've already mentioned several times on this blog the celebrations of the 700th anniversary of the birth of Charles IV (1316-1378), King of Bohemia and Emperor of the Holy Roman Empire, through the souvenir sheet or the special postmark issued by the Czech Post on this occasion.
That same postmark (design : Jan Kavan) put into circulation from 14 to 20 May 2016 by the main post office of Prague 1, featuring the crown of King Charles IV with the mention "700th anniversary of the birth of Charles IV" ("700. výročí narození Karla IV"), was applied on May 14, 2016 on this nice letter... http://timbredujura.blogspot.com/2016/06/700-years-of-birth-of-charles-iv-and.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

20. 6. 2016

Co můžete také najít na nové emisi Jan Jessenius?

Známka (specimen) s výrazným vynecháním černé barvy v části klobouku a obličeje
Známka z FDC (specimen) s méně výrazným vynecháním černé barvy
--
Známka ještě není k dispozici sběratelům a již je můžeme upozornit na výrazné nedotisky ocelotisku. Ten byl po zkouškách zbaven barevného podkladu (resp. byl omezen jen na podbarvení historického dokumentu). Známka tím získala na výraznosti, odpadlo dvoubarevné moaré ze soutisku ocelotisku a hlubotisku na jedno tiskové místo. Bohužel rotačkový ocelotisk Vifag neudrží rovnoměrnou kvalitu na celém nákladu a není ani v silách tiskárny odlišit tyto na první pohled malé, pro sběratele však velké a vítané, nedotisky doslova a do písmene. Protože se jedná o tisk známky s kupónem pro tři státy stejnou technologií, je zřejmé, že sběratelé si u této společné emise přijdou doslova "na své". Přeji sběratelům úspěšný "lov".
B. J.

Dopisnice Mistrovství světa horských kol 2016 - Nové Město na Moravě

Nová známka 0893: Jan Jessenius - společné vydání (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko)

Nová známka 0892: Letní paralympijské hry Rio 2016

Nová známka 0891: Český olympijský tým Rio 2016

Nová známka 0890: Strážnice - Mezinárodní folklorní festival

"The Bartered Bride" comic opera, Cranach's altarpiece and Fairy Amalka on Czech cover / Opéra "La Fiancée vendue", retable de Cranach et Fairy Amalka sur lettre tchèque

Le 18 mai 2016, la poste tchèque a mis en circulation 3 nouveaux timbres consacrés respectivement à une oeuvre de Lucas Cranach l'Ancien (38 CZK) conservée au Château de Prague, au personnage de dessin animé "Fairy Amalka" ("A") et au 150ème anniversaire de l'opéra-comique "La Fiancée vendue" par le compositeur tchèque Bedřich Smetana (16 CZK). Je reparlerai plus en détail de ces 2 derniers timbres dans un prochain article.
Ces 3 nouveaux timbres ont été utilisés pour affranchir cette jolie lettre envoyée en recommandé de Prague le 1er jour d'émission... 
http://timbredujura.blogspot.com/2016/06/the-bartered-bride-comic-opera-cranachs.html
--
On May 18, 2016, the Czech Post has released three new stamps  respectively dedicated to a work of Lucas Cranach the Elder (38 CZK), part of the collections of the Prague Castle, the animated television character "Fairy Amalka" ("A") and the 150th anniversary of the comic opera "The Bartered Bride" by Czech composer Bedřich Smetana (16 CZK).
I'll write in more detail about these last two stamps in a future article.
These three new stamps were used to frank this nice letter sent by registered mail from Prague on the first day of issue... 
http://timbredujura.blogspot.com/2016/06/the-bartered-bride-comic-opera-cranachs.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Church of the Most Sacred Heart of Our Lord in Prague and commemorative sheets / Église du Sacré-Cœur-de-Jésus à Prague et feuillets commémoratifs

Un grand merci Slavek pour cette jolie lettre postée le 11 mai 2016 depuis le bureau postal 33 de Prague, situé sur la place Jiřího z Poděbrad !
Le principal édifice de cette place, inaugurée en 1896 et anciennement baptisée "place du roi Georges", est l'église du Sacré-Cœur-de-Jésus ("Kostel nejsvětějšího srdce Páně" en tchèque) représentée dans la partie inférieure du TAD... http://timbredujura.blogspot.com/2016/06/church-of-most-sacred-heart-of-our-lord.html
--
A big thank you Slavek for this nice letter posted on May 11, 2016 from the post office of Prague 33, located on the Jiřího z Poděbrad square !
The main building of this square, inaugurated in 1896 and formerly known as "King George square", is the Church of the Most Sacred Heart of Our Lord ("Kostel nejsvětějšího srdce Páně" in Czech) featured in the lower part of the postmark... http://timbredujura.blogspot.com/2016/06/church-of-most-sacred-heart-of-our-lord.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/2016/
--

Den otevřených dveří v TLZ Malešice

Široké veřejnosti se v sobotu 4. června otevřelo poštovní zařízení, na jehož dobrém fungování závisí i naše poštovní zásilky. TLZ v Praze Malešicích v rámci svých 20. narozenin uspořádala den otevřených dveří. I když mám určitou představu o fungování takového zařízení, však jsem četl Pošťácké pohádky, docela jsem se těšil, jak se třídění, které znám z příběhů od Karla Čapka, změnilo. Také mne lákala skutečnost, že na jednom místě budou dvě příležitostná razítka. Tak jsme se synem Ondrou vyrazili na výlet...
Již samotné přivítání ve vstupní hale bylo impozantní. Plno uniformovaných zaměstnanců, na kterých bylo vidět, že je náš zájem o jejich práci těší... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2016/06/den-otevrenych-dveri-v-tlz-malesice.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

19. 6. 2016

František Horniak - 60 nejlepších rytin v Poštovním muzeu

V pátek navečer (24. 6.) bude zahájena v Poštovním muzeu v Praze výstava 60 nejlepších rytin slovenského rytce "Fero" Horniaka. Na výstavě bude možno vidět i československé a české poštovní známky. Poslední společnou prací je výročí narozeni Jana Jesenského (vychází ve středu 22. 6. 2016 viz http://expo-net.blogspot.cz/2016/06/pozvanka-na-77-vystavku-znamkove-tvorby_19.html).
B. J.

130 years of the Statue of Liberty - Special French "World Stamp Show-NY 2016" stamp collector / 130 ans de la Statue de la Liberté - Collector spécial "World Stamp Show-NY 2016"

Dans le cadre du dernier salon philatélique "Paris-Philex", la poste française a mis en circulation le 20 mai 2016, un collector (4 timbres identiques permanents "Monde" - 1,25€ actuellement) consacré au 130ème anniversaire de l'inauguration de la Statue de la Liberté, l'un des monuments les plus connus de New-York et des États-Unis d'Amérique.
Conçu par l'Agence Huitième Jour, ce collector (prix de vente : 10€) a été imprimé à seulement 5020 exemplaires.
La même agence a conçue également la carte postale (2€, tirage : 3520) éditée à cette occasion, incluant le même visuel que ces 4 timbres... http://timbredujura.blogspot.com/2016/06/130-years-of-statue-of-liberty-special.html
--
--
During the last philatelic exhibition "Paris-Philex", the French Post has released on May 20, 2016, a stamp collector (4 permanent "World" identical stamps - € 1.25 currently) devoted to the 130th anniversary of the inauguration of the Statue of Liberty, one of the most famous monuments of New York and the United States of America.
Designed by the Agency "Huitième Jour", this collector (selling price : € 10) was printed only at 5,020 copies.
The same agency also designed the postcard (€ 2, print run : 3,520) published for this occasion, including the same illustration as the one featured on these 4 stamps... http://timbredujura.blogspot.com/2016/06/130-years-of-statue-of-liberty-special.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--