30. 6. 2014

Pozvánka PMG: Petr Znamenaný

25 Years of Publishing devoted to philately and Modena culture

Vaccari - 5 Years of Publishing devoted to philately and Modena culture
On 30 June 1989, 25 years ago, “Edizioni Vaccari s.a.s. di Silvia e Valeria Vaccari” were born, to develop the publishing activity already started by their father Paolo Vaccari, who had began selling postage stamps and postal history items already in 1977. (The two companies then joined in “Vaccari S.r.l.” in 1998).
Thus started the publication of books and catalogues specialized in philately and postal history to improve the philatelic culture at the base of any collecting.
The press release: http://www.vaccari.itpdf16765.file.2916_ING.pdf

27. 6. 2014

Jimi Hendrix a známky? A proč ne, když Hendrix přijde z Čuvašska?

Postcrossing je už dávno zabydlen v České republice (blíží se k 10 tisícům členů - 06/2014). I tak překvapí, že zadáte-li si v Postcrossingu rámcově "zájmové sféry", dostanete i pohlednici s legendou 60. let - slavného a nepřekonatelného kytaristu všech dob - Jima Hendrixe a považte - z Ruska a přitom z Čuvašska. Díky, Nataly: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cuva%C5%A1sko  Už jsme o něm na filatelistickém webu psali - pamatujete? 
A pokud byste chtěli opravdu něco filatelisticky zdokumentovaného, tak na obrázku zde: 
Chcete-li zkusit koníček kloubící 19. a 21. století - volte Postcrossing, zde: www.postcrossing.com
B. J.

Poštovní noviny č. 13/2014 - Muzejní noc v Poštovním muzeu Praha

Titulní strana 14ti deníku pro všechny zaměstnance České pošty
907 návštěvníků přivítalo Poštovní muzeum v Praze v rámci Pražské muzejní noci...
Tomáš Kavka, PM Praha, ČP

Poštovní noviny č. 13/2014 o slavnostním křtu kolesového parníku František Josef I.

Titulní strana 14ti deníku pro všechny zaměstnance České pošty 
Přivítání nové poštovní známky z emise Historické dopravní prostředky do oběhu. Na hlavní reprodukci - zleva starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a výkonný ředitel Pražské paroplavby Štěpán Rusňák - "šampaňským" stvrzují platnost nové české poštovní známky parník FJI. 
Petra Králová, KOM ČP

Klubové prázdniny

Vážení přátelé, klubovou schůzkou ve čtvrtek 5. t.m. s vynikající přednáškou p. Stanislava Kamenického "Dvacet fotbalových mistrovství světa ve filatelii a poštovní historii" (http://www.kf0015.cz/?p=17075), výdejem připravených novinek z novinkové služby a prodejem pamětní fotoknihy vydané k 70. výročí založení našeho klubu byla ukončena klubová filatelistická sezóna 2013-2014. Také k dalším přednáškám a jiným akcím se můžeme vracet na našich webových stránkách (např. na http://www.kf0015.cz/?p=4492, http://www.kf0015.cz/?p=9260 a dalších). 
Během letních měsíců července a srpna se klubové schůzky nekonají, a tak se opětovně sejdeme ve čtvrtek 4. 9. t.r. v 16 hod. v sále Dřevák Domu Portus. Součástí klubové schůzky bude poštovně-historická přednáška Ing. Ladislava Helcla a samozřejmě výdej novinek, včetně známek, které vyjdou den předtím. O programu přednášek nového cyklu 2014-2015 a o dalších připravovaných akcích vás budeme ještě informovat. 
Chtěli bychom věřit, že vaší pozornosti neunikla naše aktualita "Informace SČF – 2/2014" na stránce http://www.kf0015.cz/?p=17272, kde si můžete stáhnout nejen uvedené poslední číslo svazového zpravodaje, které obsahuje závažné články věnované dalšímu směrování české filatelie (m.j. článek JUDr. Ing. Františka Beneše, CSc. "Nový Občanský zákoník - a Svaz českých filatelistů" a článek Ing. Julia Cacky "Výše příspěvků SČF a výhody plynoucí z členství").
Současně bychom chtěli upozornit na veletrh Sběratel 2014, který se uskuteční ve dnech 4. - 6. 9. t.r. na výstavišti PVA EXPO Praha v Praze - Letňanech - více informací na http://www.sberatel.info/cs
Přejeme vám příjemné léto.
Výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha

Aerofilatelie z Indie - překvapení s Heli Baby

Čekali byste český vrtulník z emise historické dopravní prostředky na indické stránce? Velmi příjemné globalizační překvapení nalezl náš kolega M. Č. na adrese: https://www.facebook.com/people/Aero-Philately/100006127125017 Po kliknutí na malý náhled se dokonce celá známka vyloupne jako z lískového oříšku. Ten, kdo je zvyklý navštěvovat Facebook může vyzkoušet.
B. J.

Prázdniny začaly a Čtyřlístek poslouží Vašim dětem

Podle původní kresby autora nekonečného komixu Čtyřlístku - Jaroslava Němečka vznikla pro Českou poštu tato sympatická scénka, která dva měsíce bude připomínat dětem, že mají dva měsíce prázdnin. Rodiče se budou domáhat alespoň nějaké zprávičky a i děti přicházejí na to, že nejlepší je dostat pohlednici, dopis. Aby to fungovalo i opačně, připomínáme, že pošta prodává pohlednice s již natištěnou známkou, kterou dětem stačí opravdu jenom "popsat" a vhodit do schránky. Tři motivy jsou letní (jeden je zimní a bude spíše pro pozdravy z lyžařského výcviku). 
Pohlednice jsou každopádně na Hlavní poště v Jindřišské ulici 14, Praha 1 (přepážka č. 29 a 30) anebo je lze objednat písemně na adrese: Česká pošta, s.p., Služby filatelistům, Nákladní 29, 362 07 Karlovy Vary 70. Postačí i e-mailem: filatelie.kv@cpost.cz
B. J.

Komise pro výtvarné řešení poštovních známek 06/2014

V úterý 17. června se v sídle Generálního ředitelství České pošty, s.p. sešla pravidelná komise, které se zkráceně říká "Výtvarná komise". Komise se schází aby zhodnotila návrhy, vybrala z alternativ, eventuálně doporučila provedení změn. Tentokráte to bylo nad 30 známkami, dopisnicemi, FDC a razítky. Poprvé ji odbor Komunikace ČP přišel vyfotografovat při práci. Na pěti ukázkách jsou někteří členové komise. Předsedou komise je akad.malíř Jan Kavan. 

Z výtvarníků poznáváte 3. odleva: Bedřicha Housu, Zdeňka Zieglera,
Jana Kavana, Jiřího Slívu, 
Waltera Muellera, předsedu SČF, rytce Martina Srba, Marii Chábovou (VO PZT) a ředitelku odboru Postfila Alenu Ryškovou
Diskuse nad konkrétním návrhem - u hodnocení se celou dobu stojí, jediná židle občas slouží rytci Bedřichu Housovi (88). Momentálně stojí...
Diskuse nad konkrétním návrhem - zprava Alena Ryšková a Marie Chábová, Martin Srb, Walter Mueller, Jan Kavan, Jiří Slíva a Zdeněk Ziegler
Diskuse nad konkrétním návrhem
Mezi Janem Kavanem a Martinem Srbem (uprostřed) výtvarník Pavel Sivko,
zcela vlevo Petra Hanzalová (odbor ZT) a zcela vpravo Vladislav Kostka (odbor ZT).
--
Na ukázkách nejsou zachyceni členové komise. Komise je poradním orgánem Generálního ředitele České pošty. Jejím úkolem je vybrat vhodné výtvarníky a rytce pro konkrétní známky podle emisního plánu, který přijala komise vydavatele: Komise pro přípravu emisního plánu poštovních známek při MPO ČR, a podle potřeb České pošty, s.p. v oblasti výplatních známek, a posléze posuzovat jejich práci, mít připomínky anebo volit alternativy...
Do funkcí členů výtvarné komise jsou jmenování výtvarníci a rytci, zástupce vydavatele Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, předseda Svazu českých filatelistů, ředitelé a vedoucí odborných útvarů České pošty.
Copyright k fotografiím © Jan Řiháček, odbor KOM ČP a odbor ZT ČP.
B. J.

Uzávěrka 30. 6. je tu: Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2013

Do ankety sa může zapojiť každý, kto odpoví na otázku: 
"Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2013 považujete za najkrajšiu?" ... http://expo-net.blogspot.cz/2014/02/anketa-o-najkrajsiu-postovu-znamku-za_17.html

26. 6. 2014

Pozvánka do Brna na vernisáž "Velká válka"

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení projektu Velká válka 28. června 2014.
Program:
15.30 – příjezd parního vlaku se salonním vozem Františka Ferdinanda D´Este na páté nástupiště Hlavního nádraží Brno, přistavení historického automobilu a průvod přes město na Špilberk.
16.30 – rekonstrukce atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda před jižním křídlem Špilberku.
17.00 – vernisáž Projektu Velká válka za účasti zástupců Ministerstva kultury a Ministerstva obrany, zástupců města Brna, hostů a uniformovaných členů vojensko-historických jednotek na Západní kurtině hradu Špilberk
Od 16.00 do 19.00 bude na pátém nástupišti Hlavního nádraží Brno přistaven k prohlídce salonní vůz arcivévody Františka Ferdinanda d‘ Este.
Pokud se nahlásíte Veronice Glettové jako účastníci společenského večera v Technickém muzeu, budete mít rovněž přístup do VIP zóny na jižní terase hradu Špilberku po dobu rekonstrukce atentátu a vernisáže (od 16.00 do 18.00 hodin).
www.spilberk.cz  anebo  www.velkavalka.cz 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617

Pamětní list k 10 letům Exponetu

Dne 2. 7. 2014 (středa) vydává odbor známková tvorba pamětní list (PLZ) č. 43: „EXPONET 2004-2014“, s nalepenou výplatní písmenovou známkou "E" (25,- Kč) „Rozvoj filatelie“ s levým kuponem, Pof. č. 643 s otiskem příležitostného razítka pošty Praha 1, autor Pavel Sivko. Vedle příležitostného razítka (1.-10. 7. 2015 na poště Praha 1) budou k dispozici ještě příležitostné R-nálepky s propagačním textem (od 1. 7. 2014 do spotřebování 3.122 ks), viz: http://expo-net.blogspot.cz/2014/06/vydani-prilezitostnych-r-nalepek.html
Exponet je celosvětová filatelistická výstava provozovaná zdarma pro návštěvníky a bez jakýchkoliv poplatků vystavovatelům z libovolné země (vlastní-li filatelistický exponát). Výstavu lze shlédnou na adrese: www.exponet.info/ 

10th Anniversary of EXPONET, largest virtual philatelic exhibition

Dear Sir, We are pleased to inform you about the new version of virtual permanent philatelic exhibition EXPONET. This exhibition celebrates 10 years of its existence. In all that time we managed to get about 900 exhibits from all over the world, so currently its scope surpasses even the great classic philatelic exhibitions. It is daily visited by many philatelists from around the world. The exhibition has got a number of recognitions and received also a patronage of the Minister of culture of the Czech Republic. 
To improve the functionality and user comfort of EXPONET we have prepared completely new solution and step by step we transfer all the exhibits from the old system. It's not an easy process and it also costs time and money You can visit EXPONET at www.exponet.info If you like it, please recommend it also to your friends. Of-course we highly appreciate any help. 
You can also place your exhibit on EXPONET. This presentation would be in the form of scans (300 dpi) from A4 sheets and is free of charge. For more details please see the technical specifications at http://www.exponet.info/specifications.php?lng=EN 
We look forward to your early positive response. 
With best regards
Milan Cernik & Exponet team 
exponet@volny.cz 

25. 6. 2014

47. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 25. 6. 2014

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 25.6.2014 uskutečnila 47.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Tentokrát byla pořádána ve spolupráci s výkonným ředitelem PTC Praha a.s. Ing. Jaroslavem Štefkem a manažerem výroby a techniky PTC Praha a.s. Pavlem Vavřinou. Byla výjimečná možnost si zde prohlédnout materiály, které zapůjčila PTC Praha a.s. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba z České pošty, s.p.. Fotogalerie je rozdělena do dvou záložek... http://www.kf0015.cz/?p=17550

Ing. Jaroslav Štefek, výkonný ředitel PTC Praha, a.s.
Evelina Hajičková, manažerka nákupu, odbytu a marketingu PTC Praha,a.s.
a Pavel Vavřina, manažer výroby a techniky PTC Praha, a.s. 
Akce se zúčastnilo cca 35 osob, které se připojovaly ke skupině podle toho, jak jim končila pracovní doba. Přesto přijely i osoby již tradičně zdaleka, jmenujme maminku a dceru Káňovských z Buchlovic na Uhersko Hradišťsku... 
Na spodní reprodukci někteří další typičtí návštěvníci akcí Známkové tvorby.
B. J.

Hommage aux victimes de la 1ère guerre mondiale en Rép. Tchèque / Tribute to victims of World War I in Czech Rep.

Comme de nombreuses administrations postales (France, Serbie, Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande...), la poste tchèque a émis, le 11 juin 2014, un splendide et très émouvant bloc-feuillet consacré à la 1ère guerre mondiale et en particulier aux victimes militaires et civiles de ce conflit qui a marqué le début du 20ème siècle.
J'ai reçu les 2 FDCs officiels ci-dessous incluant chacun un des 2 timbres (29 CZK chacun) composant ce bloc conçu par Jan Maget. 
A noter le TAD Premier Jour de Prague avec cette croix en fil barbelé et cette colombe morte au centre... http://timbredujura.blogspot.com/2014/06/hommage-aux-victimes-de-la-1ere-guerre.html
--
--
--
Such as many postal administrations (France, Serbia, Great Britain, Australia, New Zealand...), the Czech Post has issued on June 11, 2014, a beautiful and very moving souvenir sheet dedicated to WW1 and in particular to the the military and civilian victims of that conflict that marked the beginning of the 20th century.
I've received the two official FDCs below each including one of the two stamps (29 CZK each) of that souvenir sheet designed by Jan Maget.
To note the FDC postmark from Prague with this barbed wire cross and this dead dove in the center... http://timbredujura.blogspot.com/2014/06/hommage-aux-victimes-de-la-1ere-guerre.html
--
Eric Contesse:  http://timbredujura.blogspot.com/
--

Série tchèque "Pour les enfants" - Jů et Hele / "For Children" Czech series - Jů and Hele

Après un carnet consacré à la bande dessinée populaire "Čtyřlístek" de Jaroslav Němeček en 2012 et un autre consacré à la petite taupe "Krteček" de Zdeněk Miler en 2013, la poste tchèque a émis, le 28 mai 2014, un nouveau carnet (10 timbres) évoquant cette fois les 2 poupées Jů et Hele par l'artiste, illustrateur, auteur de bande dessinée et de dessins animés tchèque Stanislav Holý (1943-1998).
Un grand merci pour ce FDC officiel ci-dessous concernant ce timbre (tarif permanent intérieur 'A', lettre jusqu'à 50g) avec TAD de Prague :-) ...  http://timbredujura.blogspot.com/2014/06/serie-tcheque-pour-les-enfants-ju-et.html
--

--
After a booklet dedicated to the popular cartoon "Čtyřlístek" by Jaroslav Němeček in 2012 and another one devoted to the Little Mole "Krteček" by Zdeněk Miler in 2013, the Czech Post has issued, on May 28, 2014, a new booklet (10 stamps) featuring this time the two puppets Jů and Hele by the Czech artist, illustrator and cartoonist Stanislav Holý (1943-1998).
A big thank for this official FDC below regarding that stamp (permanent domestic rate 'A', letter up to 50g) with a postmark from Prague :-) ... http://timbredujura.blogspot.com/2014/06/serie-tcheque-pour-les-enfants-ju-et.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

23. 6. 2014

Vydání příležitostných R-nálepek "Exponet" Praha 1

U přílžitosti 10. výročí od založení virtuální mezinárodní filatelistické výstavy Exponet budou používány přílžitostné R-nálepky s přítiskem "www.EXPONET.info / 2004-2014". Nálepky budou používány v počtu 3.120 ks od 1. 7. 2014 do spotřebování poštou 110 00 Praha 1. Na reprodukci maketa R-nálepky.

Příležitostné razítko Exponet 2004-2014 Praha 1

U příležitosti 10. výročí od založení virtuální mezinárodní filatelistické výstavy Exponet (www.exponet.info) bude používáno příležitosté poštovní razítko s textem "EXPONET 2004-2014" s vyobrazeným logem Exponetu s počítačovou myší. Razítko bude používáno poštou 110 00  Praha 1 ve dnech 1.-10. 7. 2014. Autorem razítka je Pavel Sivko.

22. 6. 2014

Oběti války v poštovních dokladech


Lubor Kunc, přednáška v Poštovním muzeu Praha dne 12. června 2014
Lubor Kunc dal k dispozici svoji prezentaci k přednášce, kde jsou zajímavé celistvosti i doklady. 
Přednáška je k dispozici na stránkách KF 00-15 Praha: http://www.kf0015.cz/?p=17383 anebo přímo zde: http://www.kf0015.cz/?wpdmact=process&did=NTMuaG90bGluaw==

Poštovně historické zpravodaje

Tento týden dorazily 3 současně vycházející zpravodaje agilních poštovních historiků pod vedením Českomoravské společnosti pro poštovní historii při Svazu českých filatelistů.
--
Ti vydávají již po mnoho let "POSTILIÓN".

Z obsahu posledního čísla vyjmem: Bechyně - známka 5 K / Vlaková pošta Přelouč - Vápenný Podol / Začátek Velké války a dopisnice s Vraclavi / Prošlo C. a K. polní poštou č. 311 / Razítkovací stroj firmy Universal Postal Frannkers Ltd. / Legionáři v Irkutsku a na Magistrále / Razítka se špatným vročením, Útvary balónů / Psí pošta? / Karel Jonáš - krajan / Pozvánka na členskou schůzi ČMSPH.
Redaktorem zpravodaje je: Karel Špaček, Zámělič 43, 345 22 Poběžovice.
-- 
Součástí je i nejstarší zpravodaj "POŠTOVNY":
Ten vychází již ve 35. ročníku péčí redaktora Dr. Petra Gebauera, P.O.Box 72, 604 72 Brno 4. Z jeho obsahu: Výdejní místa a partneři (České pošty) / Razítka výdejních míst a partnerů / Změna v organizaci Regionů ČP / Nálepky Apost partnerů / Zajímavý nález ze Sněžky / Poznatky z našich poštoven a Zajímavá použití razítka poštovny.
--
Poslední z trojlístku společně vycházejících zpravodajů jsou "POLNÍ POŠTY - Informace Sekce polních pošt". Zde je redaktorem Leoš Bártík, Marty Krásové 923/11, 196 00 Praha 9. 
V posledním čísle je zařazeno: Výjimečná celistvost zajatecké pošty ze Srbska / Polní pošty roku 1938 (polní pošta 57, 32 a 46) / Neprošlo zajateckou poštou / Operace Airone / Kdo byl tím zajatcem? (II).
--
Všechny tři zpravodaje lze také objednat na adrese ČMSPH při SČF, Opletalova 29, 110 00 Praha 1.
B. J.

20. 6. 2014

Česká pošta uvažuje, že se po roce 2017 stane bankou

Praha - Česká pošta zvažuje, že požádá o vlastní licenci k poskytování bankovních služeb. V roce 2017 jí vyprší partnerská smlouva s ČSOB, která na poštách nabízí služby pod hlavičkou Poštovní spořitelny. Na tiskové konferenci pošty to uvedl předseda dozorčí rady Jan Mareš...
Celý článek z tiskové konference pošty s vystoupením ministra vnitra ČR Milana Chovance, generálního ředitele ČP Martina Elkána a předsedy DR ČP Jana Mareše zde: http://www.financninoviny.cz/zpravy/ceska-posta-uvazuje-ze-se-po-roce-2017-stane-bankou/1093650

19. 6. 2014

47. výstavka Známkové tvorby: Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. se představuje

Srdečně Vás zveme na 47. výstavku odboru známkové tvorby České pošty, s.p., kterou tentokrát pořádáme ve spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha a.s., konkrétně s výkonným ředitelem PTC Praha a.s. Ing. Jaroslavem Štefkem a s manažerem výroby a techniky PTC Praha a.s. Pavlem Vavřinou ve středu 25. června 2014 v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výjimečné materiály, které zapůjčí PTC Praha a.s.
Program:
14:00 hod. - otevření výstavky pro veřejnost
od 15:15 hod.:
- představení PTC Praha a.s. a jednotlivých tiskových technik    
- prohlídka vystavených ukázek z příprav tisku známek
- moderovaná diskuse
16:30 hod. - předpokládané ukončení akce
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617

18. 6. 2014

Karel Zeman v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou

Grafik, medailista a výtvarní Karel Zeman, autor desítky poštovních známek pořádá v Muzeu a galerii Orlických hor, známé pod názvem Orlická galerie, v Rychnově nad Kněžnou svou výstavu.

Tradiční automatové známky Filatelistického salonu v Paříži

Tři nová vydání pro veletrh - Filatelistický salón v Paříži - 6. až 9. listopadu 2014 - vydává Francouzská pošta. Letošní čestnou zemí salónu, bude Slovensko. Námětem známky je Velká válka 1914. Za ukázku děkujeme Ericu Contessovi.

Francouzské vlaky na samolepkách

Na 4 známkách představuje Francouzská pošta historii svých železničních lokomotiv a souprav. Povšimněte si i zajímavého razítka, což bude nejspíše historická vlaková jízdenka (ale ani jiný význam nevylučujeme, třeba se nějaký znalý filatelista ozve s vysvětlením). Kartička je vyzdobena stylovými kresbami cestujících. Za ukázku děkujeme Ericu Contessovi.

ZOO v Paříži na známce (1934-2014)

Zoologická zahrada v Paříži (Parc zoologique de Paris, též Parc zoologique de Vincennes) je zoologická zahrada ve 12. obvodu v Paříži ve Vincenneském lesíku. Patří do správy Národního přírodovědeckého muzea a má rozlohu 14,5 ha. Zoo byla dlouhodobě uzavřena z důvodu rekonstrukce (2008-2014). Za ukázku děkujeme Ericu Contessovi.

Benjamin Rabier


Benjamin Rabier (1864, La Roche-sur-Yon, Vendée - 1939, Faverolles, Indre) byl francouzský ilustrátor, komiksový výtvarník a animátor. Stal se slavný tvorbou zvířecích komiksů  (kráva, kachna Gideon), jeho pracemi se  inspirovalo mnoho dalších umělců, zejména Hergé a Edmond-François Calvo. Rabier začal pracovat jako ilustrátor pro různé noviny. Jeho první album pro děti byl příběh Tintin Lutín, publikoval jej v roce 1887;  jeho hlavní postavy jsou lidské a ne zvířecí. Zvířata přišla v pozdějších albech. Aršík je zaměřen na jeho stěžejní postavy. Za ukázku děkujeme Ericu Contessovi.

Ledovcové údolí Andorry na nové známce

Údolí Madriu-Perafita-Claror Valley (Katalánština: Vall del Madriu-Perafita-Claror) je ledovcové údolí v jihovýchodní části Andorry. To se rozkládá na ploše 42,47 km², přibližně 9 % celkové rozlohy Andorry, a je součástí druhého největšího povodí v Andoře. Izolované údolí je uznáváno jako útočiště pro vzácné nebo ohrožené volně žijící živočichy; údolí byl donedávna považováno za "duchovní srdce" Andorry. Údolí je první a doposud svou jedinou lokalitou UNESCA - světového dědictví UNESCO (od roku 2004, s malým rozšířením v roce 2006). Na obálce pod známkou je podpis autorky poštovní známky - Stéphanie Ghinéa. Za ukázku děkujeme Ericu Contessovi.

Nejvzácnější známka na světě se v New Yorku vydražila za 192,5 milionů

Malá poštovní známka One-Cent Magenta trhla rekord v dražbě. Nejvzácnější známku na světě koupil v úterý v New Yorku neznámý kupec za 9,5 milionu dolarů, tedy 192,5 milionu korun. Jednocentová karmínová tak mnohonásobně překonala dosavadní rekordmanku Tříšilinkovou žlutou ...
Zdroj:  http://zpravy.idnes.cz/drazba-nejvzacnejsi-znamky-one-cent-dbs-/zahranicni.aspx?c=A140618_064609_zahranicni_skr#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
--

Nejdražší poštovní známka světa se vydražila za 192 milionů...
Zdroj:  http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nejznamejsi-znamka-sveta/r~949d9554f61711e392660025900fea04/

17. 6. 2014

Draží se Britská Guayana - vzpomínáme na výstavu PRAGA 1978


Pamatujete si na světovou výstavu PRAGA 1978? Pamatujete si, jak tisíce lidí obdivovaly jednu z nejdražších známek světa - Britskou Guayanu? Do Prahy ji tehdy osobně přivezl jeden z amerických investorů pan Irwin Weinberg, sám nefilatelista. Při jedné z procházek po výstavišti jsem jej oslovil a požádal o nakreslení jeho pokladu. Po krátkém zaváhání to zkusil, přidal datum našeho setkání a jeho manželka jeho umělecké možnosti omluvila: 
"Promiňte, manžel není malíř".
http://www.japhila.cz/aktualne_015.htm
Břetislav Janík

Křest nové známky s motivem parníku František Josef I.

Dnes jsme měli tu čest hostit na palubě historického parníku Vyšehrad mimořádnou akci - křest nové známky České pošty s motivem parníku František Josef I. ...
... Při této příležitosti jsme také představili a pokřtili novou knihu Miroslava Huberta "Historie založení pražské osobní paroplavby v roce 1865“. Akci svojí přítomností ozdobila i paní Věra Čáslavská.