30. 4. 2013

818. exponát: Cenzura na FDC severských zemí

CENZUROVANÉ FDC SEVERSKÝCH ZEMÍ
CENSORED FIRST DAY COVERS OF NORDIC COUNTRIES
WARREN Alan, Pensylvánie / Pensylvanie, Spojené státy americké / Unites States of America
--
B. J.

Cartes Maximum z Indie

TAGOREHO ŽIVOTNÍ LINKY
TAGORE’S LIFE DATE LINE
THAKUR Vipan Kumar, Chandigarh, Indie / India
--
B. J.

I. Leiš: "Sběratelství specializovaných oborů - hlavní směr činnosti Klubu filatelistů 00-15"

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout další klubovou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 2. 5. 2013 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude přednáška předsedy klubu Ing. Ivana Leiše "Sběratelství specializovaných oborů - hlavní směr činnosti Klubu filatelistů 00-15", doprovázená ukázkami ze sbírky přednášejícího, promítanými na plazmovou obrazovku. Přednáška začne v 16.30 hod.
Toto zásadní vystoupení Ing. Ivana Leiše představuje jednu z akcí vrcholících oslav 70. výročí založení našeho klubu v roce 1943 jako tehdejšího Odboru filatelie S.K. zaměstnanců hlavního města Prahy. V průběhu přednášky proběhne vernisáž minivýstavek "Z historie klubu a sběratelství specializovaných oborů" a "Ukázky z díla rytce Mildy Bláhy" ve vstupním vestibulu Domu Portus.
Vítáme všechny zájemce o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky  kf0015@centrum.cz

29. 4. 2013

Výstavka - Letošní téma série EUROPA: poštovní dopravní prostředky

Ve čtvrtek 3. 5. 2013 Vás srdečně zveme na 30. výstavku, která se bude konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou). Budete mít možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných příležitostných známek, FDC a razítek na FDC a příležitostné dopisnice:
- Příležitostná známka „EUROPA – poštovní dopravní prostředky“, nominální hodnota 25,- Kč, výtvarný návrh - Karel Dvořák, rytina – Jaroslav Tvrdoň.
Účast přislíbili: Jaroslav Tvrdoň
Karel Dvořák k dnešnímu dni účast nepotvrdil, ale předpokládám, že se zúčastní.

Program:
v 15:00 hod. otevření výstavky
v 15:30 hod. zahájení
v 16:30 hod. ukončení celé akce
Přizpůsobte počet svých materiálů pro autogramiádu tak, aby se dostalo na všechny.


Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
e-mail:
chabova.marie@cpost.cz

23. 4. 2013

Filatelistické přepážky na Jindřišské v Praze 1 zase od 8:00 do 18:00 hodin

Oznamuji vám, že prodejny známkové tvorby (přepážka č. 29 a č. 30 v hale Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14) budou od středy 24. 4. 2013 opět otevřeny ve své pravidelné prodejní době - pondělí až pátek 08:00  do 18:00 hod.
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
--
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. příhrádka 99
225 99 Praha 025
--

20. 4. 2013

Pamětní listy známkové tvorby: prezident, Fláje a Mercedes-Benz

24. 4. 2013 (středa) – PLZ č. 32: „Prezident Miloš Zeman“ (poř. č. 70001 – 72800), s nalepenou výplatní známkou „Prezident Miloš Zeman“ a otiskem denního razítka s obrazovou částí „Pražský hrad“ pošta Praha 012 - Hrad. Prodej u přepážek Známkové tvorby č. 29 a č. 30 v den vydání, prodejní cena 30,- Kč.

17. 5. 2013 (pátek) – PLZ č. 33: „50 let Vodního díla Fláje“ (poř. č. 72801 – 74900), s nalepenou příležitostnou známkou „Vodní dílo Fláje“ a otiskem příležitostného razítka „50 let Vodního díla Fláje“ pošta Litvínov 1. Prodej u přepážek Známkové tvorby č. 29 a č. 30 v den vydání, prodejní cena 30,- Kč.

25. 5. 2013 (sobota) – PLZ č. 34: „50. výročí založení Mercedes-Benz klubu, Česká republika“ (poř. č. 74901 - 77300), jednobarevný modrý tisk nepřijatého návrhu na FDC od Václava Zapadlíka, logo klubu Mercedes-Benz, text 50. výročí Mercedes-Benz klubu, Česká republika, Praha 1, 25. 5. 2013. PLZ č. 34 nebude mít nalepenou známku ani otisk příležitostného razítka. Prodej bude zahájen v pondělí 27. 5. 2013 u přepážek Známkové tvorby č. 29 a č. 30, prodejní cena 30,- Kč.

aktualizováno: 18. 4. 2013
Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
e-mail: chabova.marie@cpost.cz

19. 4. 2013

Výstavka: známka prezident, devítibloky Optysu a nové "zálepky"?

Ve středu 24. 4. 2013 Vás srdečně zveme na 29. výstavku, která se bude konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou). Budete mít možnost prohlédnout si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek: 
- Výplatní známka „Prezident republiky Miloš Zeman“, nominální hodnota A, podle černobílé fotografie zpracoval Miloš Ondráček. 
- Ukázkové dvouprodukce devítibloků známek s kupóny pro přítisky z produkce tiskárny OPTYS, s.r.o.
- Soutisk známek z devítibloků pro kontrolní účely – arch (OPTYS)
- Ukázka technologicky připravená emise zálepek – arch a jeden kus (PTC Praha)
Účast přislíbili: Miloš Ondráček a zástupci PTC. Program: 
v 15:00 hod. otevření výstavky 
v 15:30 hod. zahájení 
v 16:30 hod. ukončení celé akce
Přizpůsobte počet svých materiálů pro autogramiádu tak, aby se dostalo na všechny.
Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
e-mail: chabova.marie@cpost.cz

18. 4. 2013

Slavnost k 70. výročí založení KF 00-15 Praha

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás požádat o laskavou kontrolu Vašich diářů, resp. rezervování času na nejvýznamnější klubovou událost tohoto roku, kterou bezesporu bude slavnostní shromáždění členů a přátel našeho klubu k 70. výročí jeho založení, které se bude konat v pondělí 13. května t.r. v Divadle U Valšů, které je součástí objektu Domu Portus, ulice Karolíny Světlé 18, Praha 1.
Slavnostní shromáždění začne v 17 hod. a kromě vystoupení zástupců výboru a představitelů Svazu českých filatelistů přinese i audiovizuální pořad, který podtrhne význam a historii klubu a jeho přínos specializovaným oborům (poštovní historii a dalším oborům filatelistického sbírání). 
Po skončení programu v Divadle U Valšů budou členové klubu, členové čestného předsednictva shromáždění a naši lektoři pozváni na občerstvení, které bude uspořádáno v 1. patře Domu Portus. Speciální pozvánky budou ještě rozeslány. 
V tento den bude v Domě Portus již od 13 do 17 hod. bude v provozu poštovní příležitostná přepážka, která bude přijímat listovní zásilky, užívat příležitostné razítko a příležitostnou R-nálepku k 70. výročí našeho klubu. 
U klubového stolku bude možno koupit upravené tiskové listy o 9 známkách a 12 kuponech, které náš klub nechal u příležitosti výročí vytisknout. Současně by měly být ještě ke koupi příležitostné dopisnice České pošty, vydané k výročí našeho klubu a současně ke 40. výročí zavedení PSČ v našem poštovním provozu. 

Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha Vás zdraví
Ing. Ivan Leiš, předseda, a Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel - kontakt: kf0015@centrum.cz

J. Šolc: Exponet - březen 2013

Devátou stovku exponátů na virtuální výstavě EXPONET (www.exponet.info) zahajuje italský filatelista Celeste BARDUCCI. Jeho exponát číslo 801 s názvem II. světová válka na analogických pohlednicích (CM), ukazuje historické souvislosti vzniku, vlastní průběh, významné události, bitvy i nejrůznější osoby a osobnosti na obou stranách tragického válečného konfliktu. Exponát přesvědčivě demonstruje specifické možnosti, které dává toto spojení filatelie a filokartie (sbírání pohlednic). Navíc exponát podobného typu dokáže upoutat i většinu návštěvníků filatelistických výstav.
Také další zahraniční exponát s číslem 802 ilustruje epizodu z naší válečné filatelistické historie. Sestavil ho jako monografii a katalog Eckart H. DISSEN, Amsterdam, Nizozemí, a nazval Československé výstavní aršíky New York 1939 – 1940. Na podporu československé účasti na Světové výstavě New York 1939-1940 byly na našem tamním vyslanectví přetištěny oba bratislavské výstavní aršíky a aršík Praga příslušnými texty a velkým státním znakem. Jeho provedení ocelotiskem z hloubky za použití pěti barev a zlaté dodalo konečným výrobkům na přitažlivosti. Text byl ve dvou variantách – pro rok 1939 a rok 1940. Aršík s textem pro plánovanou výstavu v Kanadě byl nakonec přetištěn a změněn, neboť pořádání výstavy v Torontu 1939 zhatilo vypuknutí války. Vydání v New Yorku realizoval generální komisař československého pavilonu Jiří J. Janeček, který od obchodníka se známkami Alfonse Stacha, emigranta, zakoupil ve velkém potřebný počet aršíků. V československém výstavním pavilonu se všechny zmíněné aršíky prodávaly.
Exponát číslo 803 je jednorámový a jeho autorem je Orlin TODOROV z Bulharska. Název: Steamship traveling post offices along the Danube river (1881 – 1914). Na pěkném materiálu prezentuje dopravu pošty parníky po Dunaji, kterou mělo Bulharsko smluvně sjednánu od 16. 1. 1881 s rakouskou paroplavební společností DDSG (Donau Dampfschiffahrt Gesellschaft) a od roku 1899 i se společností Hungarian Sea at River Steamers, Ltd. Comp., náhradou za povolení obchodních aktivit na svém území.
Také další exponát s číslem 804 je od stejného autora: Pošta bulharského venkova 1889 – 1957. Poštovně-historický pětirámový exponát se zabývá organizováním přepravy pošty v místech, kde nebyly poštovní úřady. Poprvé byl tento problém řešen v osmdesátých letech 19. století, konkrétně v roce 1882. Nešlo o skutečné pošty, neboť se na přepravě zásilek nepodíleli poštovní zaměstnanci. Výhody koňmo prováděné přepravy poněkud snižovala často velmi dlouhá doba, než zásilka dorazila ke svému adresátovi. Některé principy venkovských pošt přetrvaly i 2. světovou válku. Exponát obsahuje rovněž první dosud známý dokument s razítkem „venkovské pošty“ Sviščov, doručený v jejím okruhu 2. 8. 1889.
Jednorámový exponát číslo 805 sestavil Ladislav JANOUŠEK, Praha. Nazval jej Operace OVERLORD, což byl krycí název pro největší vyloďovací operaci 2. světové války, invazi Spojenců do Francie. Filatelistickými prostředky ilustruje přípravy na dlouho odkládaný „Den D“ - otevření druhé fronty v západní Evropě - a jeho průběh 6. června 1944. Podává ho po jednotlivých plážích na pobřeží Normandie, jak byly spojeneckými vojenskými stratégy vytipovány a za nasazení obrovských lidských i materiálních sil obsazeny. Vzorový je na tomto exponátu perfektně promyšlený popis.
Sympatickým exponátem číslo 806 se prezentuje významný propagátor specializovaných oborů Ivan LEIŠ z Prahy: Poštovní směrovací čísla (PSČ) a výplatní otisky ČSSR. Exponát je ukázkou toho, jak z kdysi obávaného „frankotypu“, jemuž mnozí přisuzovali, že může znamenat konec poštovních známek, se v rukách filatelisty stal vítaný objekt specializovaného sbírání, dostupný nejširší filatelistické veřejnosti. Velmi prospěšný exponát v době 40. výročí zavedení poštovních směrovacích čísel v bývalém Československu.
Exponát číslo 807 sestavil Martin NICHOLSON, Shropshire, Velká Británie. Nazval jej Známková tvorba ve světě – příprava poštovních známek od umělecké kresby až po poštovní přepážku. Exponát se svým pojetím vymyká obvyklému schématu edukativních osvětových exponátů. Je zde shromážděno v originálním sledu velké množství filatelistického materiálu, pro většinu našich sběratelů často úplně neznámého. Rozhodně stojí za prohlídku začátečníkům i pokročilým.
Tři vzájemně se doplňující exponáty poskytl Exponetu Nor Tønnes ORE z metropole Oslo. Ve dvou z nich řeší problematiku plebiscitních známek s přetiskem SO 1920. V čísle 808 to je SO 1920 – polská zóna, v čísle 809 SO 1920 - Československá zóna (oba exponáty jsou jednorámové). Ve třetím, pětirámovém exponátu s číslem 810, představuje v dobře doloženém poštovně-historickém přehledu Rakouské Slezsko od předfilatelistického období do roku 1946. Prohlídka všech tří objektů jistě osvětlí i méně znalému návštěvníkovi rušnou poštovní historii tohoto pohraničního území.
Své filatelistické mistrovství doložil Tønnes ORE ještě čtvrtým exponátem. Pod číslem 811 představuje návštěvníkům webových stránek svoji práci Karpatská Ukrajina. Poštovní historii tohoto v minulosti nepříliš známého odlehlého území, vklíněného mezi Ukrajinu, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Polsko, zahajuje v úvodu exponátu dopisem z roku 1705, a končí rokem 1945. Exponát vysoké mezinárodní úrovně.
Nejen zájemce o nejmodernější trendy ve světovém poštovnictví, ale i všechny sběratele, kteří se v praxi setkávají se soudobými listovními zásilkami...

Celý článek dr. Josefa Šolce z časopisu Filatelie najdete zde.

J. Šolc: Už si můžeme prohlédnout na 800 exponátů!

Osm stovek různorodých exponátů si může v klidu domova detailně prohlédnout kterýkoli filatelista na světě, spustí-li si v počítači stránky www.exponet.info. S oblibou říkáme NIHIL NOVUM SUB SOLE – nic nového pod sluncem, ale na počítačovou techniku a její možnosti to neplatí. Zůstane tu jako vynález naší generace, a s ní jistě zůstane i filatelie.
Některé nové české exponáty, kterých si dnes všimneme, byly poprvé vystaveny na výstavě PREMIÉRA, konané jako součást výstavy LIDICE 2012. Všechny získaly potřebou kvalifikaci pro přihlášky na výstavy vyšších stupňů.
Pod číslem 789 vystavuje německý specialista Alfred WIRTH (který byl dlouholetým předsedou německé společnosti sběratelů perfinů Arge Lochungen) třírámový exponát ze stále populárnějšího oboru perfinů: Perfiny – nevlastní děti filatelie. Lze jej zařadit do skupiny exponátů propagujících perfiny, vysvětlujících, co jsou a jak se dají sbírat. Inspirativní je nápadité členění exponátu do jedenácti okruhů. Jako propagace perfinů mezi sběrateli jiných oborů, zvláště námětáři, mohou sloužit listy s perfiny ve tvaru písmen, monogramů, názvů firem nebo zkratek jmen jejich majitelů, číslic, apod. Perfiny ve tvaru labutě, slona, srdíčka, javorového listu nebo kotvy zaujmou snad každého diváka. Také perfiny na celinách se vidí jen zřídka; zde je dokonce jedna oražená razítkem pošty v Heidelbergu už 28. 8. 1888.
Druhým je exponát číslo 790 kladenského autora Miroslava BĚLINY, s názvem Nový Zéland – výplatní vydání 1898-1935. Autor postupuje při řazení známek klasickým způsobem, chronologicky a podle jednotlivých hodnot, včetně jejich případných dotisků. Výsledek své práce charakterizuje na titulním listě: Specializace je provedena podle použitých tiskových papírů, průsvitek, zoubkování a barevných odstínů. Exponát doplňují ukázky známkových typů, nahodilých vad a bloků s deskovými čísly a jejich sestavy. Použití v poštovním provozu dokladují četné celistvosti. Zajímavý je zkusmý nátisk profilu maorské dívky od rytce Bohumila Heinze. Námětová pestrost a velký formát novozélandských výplatních Krajinek dělá exponát přitažlivý i pro širokou veřejnost. Navíc je velmi čistě a přehledně zpracován a může i v tomto směru sloužit méně zkušeným filatelistům jako příklad.
Číslo 791 – Václav PIKHART, Česká republika – Motýli, jak je známe i neznáme. Jde o jednorámový exponát vystavený loni v Lidicích na Premiéře, kde získal bronzovou medaili. Exponát s tak široce pojatým názvem patrně slouží jen jako počátek budoucího pětirámového exponátu.
Další vystavený exponát číslo 792 vytvořil Phil RHOADE z USA jako vzpomínku na Lidice, pod názvem Lidice Remembered. Velkým množstvím zajímavého materiálu připomíná tragický osud této obce na Kladensku po atentátu na zastupujícího říšského protektora v roce 1942. Výborný exponát k zamyšlení.
Francouzský filatelista Alan VAILLY z Nantes nás v exponátu čís. 793 Počátky známek bez udané nominální hodnoty (1838-1878) zavádí do originálního náročného světa prvních známek bez zjevného nominále, a to napříč známkovými státy (u nás rakouské Merkury, modrý, žlutý a růžový z 1. 1. 1851, a jejich dotisky z roku 1904 – I. typ). Jen se zdráhám uvěřit autorově anotaci u novinové pásky, frankované dvojpáskou modrých Merkurů, že by Bistritz (Bystřice) v adrese byla „BISTRITZ, en Hongrie“.
Číslo 794 obsadil zkušený Jaroslav PECH, svým dílem Vybrané kapitoly z poštovní historie Prahy 1526-1918. Za tento pětirámový exponát, vystavený na výstavě Premiéra (v rámci LIDICE 2012), získal od jury pozlacenou medaili a tím samozřejmě i kvalifikaci na vyšší stupeň výstav. Jde o příklad zajímavého poštovně-historického exponátu, s řadou vzácně se vyskytujících celistvostí, důstojně reprezentujícího ve své třídě Prahu-Matku měst.
Všestranně činorodý Ivan VÁPENKA z pražského KF 00-01 získal za svůj exponát číslo 795 Lidice 10. června 1942 pozlacenou medaili a 73 bodů. Je dobré, že máme k této citlivé problematice takový exponát, sestavený s velkým rozmyslem a ilustrovaný různorodým materiálem.
Číslo 796 má exponát Pavla ŠVEJNARA z Prahy: Poštovné placeno v hotovosti v popřevratové době let 1918-1919. Exponát byl vystaven na výstavě LIDICE 2012 ve třídě Poštovní historie. Při prvním vystavení zde získal v oddělení Premiéra pozlacenou medaili a tím i kvalifikaci na výstavy vyššího typu, kde má předpoklady být vysoce hodnocen. Pět výstavních rámů rozdělil autor na část ilustrující hotově vyplácené zásilky novin a časopisů a na část dokládající výpomocné frankování v hotovosti u listovních zásilek. Pestrost materiálu ukazuje na nelehké podmínky, s nimiž se bezprostředně po svém vzniku musela pošta masarykovské první republiky vyrovnávat.
Svým způsobem výjimečný je jednorámový exponát s číslem 797, sestavený členy Sekce známkových zemí Ruska pod názvem Tajemná kráska a její sestry. Jde o studijní virtuální exponát, sestavený z filatelistického materiálu několika členů sekce. Exponát tedy existuje pouze na obrazovce, pro poučení všech zájemců. Jde o soubor poznatků o populární sovětské výplatní známce s letcem, vydané postupně ve třech variantách tisku v letech 1939 (srpen) až 1947, s řádkovým i hřebenovým zoubkováním, s drobnými odlišnostmi v kresbě (srpek za krytem vrtule), použité i na celinách, které jsou zde rovněž doloženy (až na ukázku použití na typické sovětské obrazové obálce).
Exponát číslo 798 sestavil Petr FENCL z Vysokého Mýta, a nazval jej První kosmonautka. Svých osmdesát listů, pojednávajících o sovětské kosmonautce Valentině Vladimirovně Těreškovové, provdané Nikolajevové (její manžel byl kosmonaut Andrian Nikolajev), v podtitulu uvádí: Exponát přináší životopisný příběh, jak se z prosté venkovské dívky stala první kosmonautka světa. Podrobně je dokumentována její první zahraniční cesta, která ji zavedla do Československa. Při vystavení na Premiéře, v rámci výstavy LIDICE 2012, ho jury ohodnotila 74 body a pozlacenou medailí. Jde o perspektivní exponát.
Atypickým místem v naší organizované filatelii je Veselí nad Moravou. Tamní klub má jen tři členy. Všichni jsou prvotřídní specialisté a vystavovatelé. Dokládá to i jeden z jejich velmi zajímavých exponátů: Celiny a formuláře pro výběr dlužných částek 1918-1945, vytvořený Vilémem REICHSFELDEM speciálně pro Exponet. Jistě si jej prohlédněte – má číslo 799. Možná se i Vy zapojíte do jeho zdokonalení, jak autor vyzývá: Obracím se na všechny sběratele, kteří vlastní, či mají k dispozici zajímavé doklady vztahující se k tomuto exponátu a mohou jej filatelisticky obohatit k potěše všech, aby laskavě poskytli kvalitní skeny s popisem a svolením zařadit je do něj. (mail: reichsfeld@quick.cz ).
Jubilejním exponátem s číslem 800 se stala práce Andrease KESSLERA z přístavu Rostock v Německu, s názvem Transatlantikpost Baltimore – Emden 1846-1854 – dopisy vystěhovalců (emigrantů)...

Celý článek z časopisu Filatelie od dr. Josefa Šolce najdete zde.

17. 4. 2013

Un francobollo al “Grande fratello”

Praga ricorda lo scrittore George Orwell, citando appunto uno fra i suoi lavori più famosi: “1984”
George Orwell ed il suo… occhio
È da oggi disponibile agli sportelli postali della Repubblica Ceca l’omaggio con cui Praga cita il “Grande fratello”. Non quello televisivo, naturalmente.
Il francobollo, in vendita a 26,00 corone nazionali, ricorda Eric Arthur Blair, sicuramente più noto come George Orwell. Nato in Bengala centodieci anni fa, quindi nel 1903, e morto a Londra appena quarantasette anni dopo, nel 1950.
La carta valore propone, disegnato da Oldřich Kulhánek ed inciso da Miloš Ondráček, il busto del commemorato, che, dopo essere stato poliziotto in Birmania, fu scrittore, giornalista e saggista. La vignetta si fa notare perché sopra la testa campeggia un occhio inquisitore e, sullo sfondo, figura il titolo del romanzo “1984”. Scritto nel 1949, descrive una società, futuribile ma non troppo, alienata e appiattita anche per colpa della tecnologia. Il testo ritornò all’attenzione, in particolare, nell’approssimarsi dell’anno fatidico...
Click here for all text from VACCARINEWS

11. 4. 2013

Poštovní výstava aneb Pošta, jak jsme ji (ne)znali

Vážení přátelé, dovolujeme si Vám zprostředkovat pozvání Poštovního muzea k návštěvě akce "Poštovní výstava aneb Pošta, jak jsme ji neznali", která bude otevřena v v pondělí 15. dubna 2013 ve Vzdělávacím centru Škoda Auto a.s., Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav. Expozici lze navštívit až do 12. května. Další informace k výstavě naleznete na internetových stránkách Poštovního muzea http://www.postovnimuzeum.cz/cz/aktuality/vystava-pm-i-s-filatelistickou-burzou-v-mlade-boleslavi!-id40177/  (je třeba vložit do okénka Vašeho internetového prohlížeče celý tento odkaz, který se Vám v textu tohoto e-mailu možná oddělí v důsledku vloženého vykříčníku) nebo na stránkách Vzdělávacího centra Na Karmeli  http://www.nakarmeli.cz/2013/04/08/postovni-vystava-pripomene-postu-jak-jsme-ji-neznali/ .

A na své si přijdeme i my, filatelisté, neboť v sobotu 20. dubna bude v rámci akce uspořádána i filatelistická burza a v provozu bude poštovní příležitostná přepážka s příležitostným razítkem k výstavě (razítko viz internetové stránky České pošty http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/razitka/postovni-vystava-na-karmeli--postovni-muzeum-id39963/ , kde je již zobrazen jeho otisk).
V příloze našeho e-mailu naleznete soubor s pozvánkou či plakátkem. Děkujeme Mgr. Tomášovi Kavkovi z Poštovního muzea za upozornění na tuto akci a poskytnutí souboru.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky kf0015@centrum.cz

10. 4. 2013

Lyonský web o filatelistickém klubu 00-15 Specializovaných oborů

Vážení přátelé, dovoluji si Vás ve stručnosti informovat, že dopisnice, vydaná k 70. výročí našeho klubu, a dopis s vylepenou známkou s kuponem z "našeho" upraveného tiskového listu, v obou případech doplněné kvalitními otisky příležitostného razítka pošty Praha 1, se objevily na blogu francouzského sběratele celistvostí pana Erica Contesse http://timbredujura.blogspot.cz/, konkrétně jako článek "70 ans du club philatélique 00-15 de Prague - Entier postal" na adrese:

Pokud se začtete do textu příspěvku, vezměte, prosím, na vědomí, že tam uvedené otazníky pana Contesse byly již vysvětleny :-)
Zdraví
Pravoslav Kukačka
jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha 

Newsbulletin o 16. mezinárodním veletrhu Sběratel

Vážená paní a pane,
podívejte se prosím na newsbulletin o 16. mezinárodním veletrhu Sběratel,  který se koná v Praze od 5. do 7. září 2013
. Přihláška na Sběratele 2013 již ve Vaší schránce
. Kdo se již přihlásil?
. Česká národní banka poprvé na Sběrateli
. Potkáte nás ve Vídni, Essenu a také ve Veroně
Klikněte zde
Děkuji
Petr Jirásek
executive director
Progres Partners Advertising s.r.o.
Opletalova 55
CZ  110 00  Praha 1
http://www.ppa.cz
tel.: +420 221 602 311

fax: +420 224 218 312
mobil: +420 603 976 986
e-mail: jirasek.petr@ppa.cz

The Newsbulletin of the 16th Internationale Trade Fair Sberatel / Collector

Dear Madam and Sir, please have a look at the newsbulletin of the 16th International Trade Fair Sberatel / Collector, which is hold in Prague on September 5 - 7th, 2013.         Collector 2013 application form in your mailbox.         
- Who has already registered?
- Czech National Bank participating for the first
- You will meet us in Vienna, Essen and also in Verona
Click here 
Thank you
Petr Jirásek
executive director
Progres Partners Advertising s.r.o.
Opletalova 55
CZ  110 00  Praha 1
http://www.ppa.cz 
tel.: +420 221 602 311
fax: +420 224 218 312
mobil: +420 603 976 986
e-mail:  jirasek.petr@ppa.cz

Nachrichten ueber die Messe Sberatel / Sammler in Prag

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehen Sie, bitte, die neuessten Nachrichten ueber die Messe Sberatel / Sammler in Prag am 5. - 7. September 2013.
. Anmeldung zur Messe Sberatel 2013 schon in Ihrem Briefkasten
. Wer hat schon Anmeldung gesendet?
. Tschechische Nationalbank zum erstenmal auf der Messe
. Sie treffen uns in Wien, Essen und auch in Verona
Klicken Sie Hier
Danke schoen
Petr Jirásek
executive director
Progres Partners Advertising s.r.o.
Opletalova 55
CZ  110 00  Praha 1
http://www.ppa.cz  
tel.: +420 221 602 311
fax: +420 224 218 312
mobil: +420 603 976 986
e-mail: mailto: jirasek.petr@ppa.cz 

8. 4. 2013

Grand Prix WIPA 2011: Mozart - 2. nejkrásnější poštovní známka světaČeská známka s Mozartem dobyla Vídeň

Známka České pošty Wolfgang Amadeus Mozart získala na mezinárodní soutěži Grand Prix de l´exposition WIPA ve Vídni ocenění druhá nejkrásnější známka světa za rok 2011. Česká cenina se na stupních vítězů umístila po třetí v řadě.
Do soutěže spojené se světovou výstavou WIPA Vídeň mohou poštovní správy přihlásit maximálně jeden exemplář ceniny. "Pro rok 2011 jsme vybrali písmenovou známkuWolfgang Amadeus Mozart od výtvarnice Mariny Richterové, kterou liniově rozkreslil Martin Srb. Na první pohled neobvyklá cenina získala od porotců 123 bodů, což nakonec nestačilo pouze na známku z Lichtenštejnska se 149 body," uvedla mluvčí České pošty Marta Selicharová.

Pozvánka na přednášku - P. Fencl: První žena ve vesmíru

První žena ve vesmíru
Dovoluji si Vás pozvat na životopis Valentiny Těreškovové, který bude dokumentován promítanými listy z filatelistického exponátu.
Přednáška se koná ve středu 17. dubna 2013 v 18:00 hodin ve Velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze, Na Zátorce 16, u příležitosti 50. výročí jejího kosmického letu a Mezinárodního dne kosmonautiky.
Na setkání se těší Petr Fencl

4. 4. 2013

Apolofila - J. Krátký: 100. výročí albánských známek

Klub filatelistů KF-00-65 Apollofila pořádá druhé úterý v měsíci odbornou přednášku svého jarního cyklu. Uskuteční se  v úterý 9. dubna od 17,00 hodin v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1.
Téma přednášky je „100. výročí albánských známek“ a přednese ji Jan Krátký.
Hosté jsou samozřejmě vítáni. Těšíme se na Vaši účast.
Vladimír Münzberger

T. Šilhán: Československé známkové sešitky

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout dnešní klubovou schůzku od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude přednáška pana Tomáše Šilhána "Československé známkové sešitky". Přednáška bude doprovázena ukázkami ze sbírky přednášejícího, promítanými na plazmovou obrazovku. Přednáška začne v 16.30 hod.
V přílohách k tomuto e-mailu Vám představujeme několik zajímavostí ze sbírky přednášejícího; takové a jiné zajímavé nálezy jsou popsány v jeho publikaci "Československé známkové sešitky 1989" (omezený počet výtisků je stále k dispozici).
Vítáme všechny zájemce o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky.

2. 4. 2013

Vlastní známky v prodeji: Česká pojišťovna MIZUNO RUNTOUR 2013

Ve středu 10. 4. 2013 budou dány do oběhu vlastní (personalizované) známky - 1. oficiální vydání vlastních známek České pošty (pozor, nezaměňovat se známkami typu "VZOR") s názvem „ČESKÁ POJIŠŤOVNA MIZUNO RUNTOUR 2013“ s natištěným písmenem „A“. Písmeno „A“ v současné době odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 10 Kč. 
Tato emise je vydávána u příležitosti pořádání populárního běžeckého seriálu pro širokou veřejnost bez rozdílu věku i pohlaví „RUNTOUR České pojišťovny“, který se letos poběží v 7 závodech v různých krajích České republiky: 13. 04. České Budějovice, 04. 05. Plzeň, 01. 06. Hradec Králové, 20. 07. Liberec, 24. 08. Olomouc, 14. 09. Brno, 05. 10. Praha.
V obrazové části vlastní známky je logo akce, v horní části tiskového listu pak motiv siluet běžících postav z loga doplněný texty k běžeckému seriálu s místy konání jednotlivých závodů; na postranních kupónech se střídá černobílé logo akce a webové stránky www.run-tour.cz. Známky jsou tištěny vícebarevným ofsetem v samolepící úpravě na tiskových listech á 25 ks známek o velikosti 23 x 30 mm na výšku. Razítkované známky, FDC ani nálepní listy nejsou Českou poštou, s.p. k vlastním známkám vydávány.
Známky budou k dostání na větších poštách po celé České republice. Prodejní cena archu s 25 známkami („A“) je 25 x 10 Kč, tedy 250 Kč. 
Výstavku v den vydání nových známek Česká pošta, s.p., odbor známková tvorba k datu vydání těchto vlastních známek (10. 4.) konat nebude. Nátisky známek budou předvedeny na obvyklém místě již ve středu 3. 4. 2013 od 15:00 hodin.
Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
e-mail: chabova.marie@cpost.cz

Pozvánka známkové tvorby na středu 3. dubna 2013

Ve středu 3. 4. 2013 Vás srdečně zveme na 28. výstavku, která se bude konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou). Budete mít možnost prohlédnout si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných příležitostných známek, FDC, razítek na FDC a dopisnic:

- Příležitostná známka „Krásy naší vlasti: 750. výročí založení kláštera Zlatá koruna“, nominální hodnota 14,- Kč, výtvarný návrh – Jan Kavan, rytina – Václav Fajt. 

- Příležitostná známka „Osobnosti: George Orwell (1903 – 1950)“, nominální hodnota 26,- Kč, výtvarný návrh – Oldřich Kulhánek, rytina – Miloš Ondráček. 

- Příležitostná dopisnice „70. Výročí KF 00-15, sběratelů specializovaných oborů Praha“, nominální hodnota A, výtvarný návrh – Pavel Sivko.

- Příležitostná dopisnice „Jihlava - Ostropa“, nominální hodnota E, výtvarný návrh – Jiří Pýcha a Martin Kos.

Účast přislíbili: Jan Kavan, Václav Fajt, Miloš Ondráček a Pavel Sivko. Jiří Pýcha a Martin Kos svou účast nepotvrdili.
Program:
v 15:00 hod. otevření výstavky
v 15:30 hod. zahájení
v 16:30 hod. ukončení celé akce

Přizpůsobte počet svých materiálů pro autogramiádu tak, aby se dostalo na všechny.

Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
e-mail:
chabova.marie@cpost.cz