28. 2. 2018

Nová příležitostná poštovní dopisnice: 40. výročí kosmické pošty

Nová dopisnice s přítiskem: Mnichov 2018

Nové vlastní známky VZ 0657 — 0664: Jatky Tismice, s. r. o.

VZ ZS 0072, VZ 0657 — 0664
Nominální hodnota: 152,00 Kč
Orientace známek: 8 známek na šířku
Vydání: 28. 2. 2018
Náklad VZ TL: 1 900 ks, VZ: 15 200 ks
Informace: Autor známek: Dr. Pavel Kykal
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek

Nové vlastní známky 0674-0685: Galerie tvůrců známek — Karel Zeman a Jaroslav Tvrdoň

VZ TL 0075, VZ 0674 — 0685 
Nominální hodnota: 475,00 Kč
Orientace známek: 25 známek na výšku
Vydání: 28. 2. 2018
Náklad VZ TL: 1 000 ks, VZ: 25 000 ks
Informace: Autoři známek: J. Foltýn, T. Svoboda, grafická úprava Stanislav Trokšiar 
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek

27. 2. 2018

Poštovní minigalerie a Club Gentlemanů Žižkov s Českou poštou 33 zve:

Přednáška T. Pazderníka "Německé kolonie a německé poštovní úřady v zahraničí 1886-1917"

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout naši další klubovou schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 1. 3. 2018 od 16:00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (Život 90, z.ú.), v Praze 1, ulice Karoliny Světlé 18 - roh s ulicí Betlémskou, mapku najdete na http://www.kf0015.cz/?page_id=328, jejíž součástí bude přednáška p. Tomáše Pazderníka "Německé kolonie a německé poštovní úřady v zahraničí 1886 - 1917", jak jsme také již informovali na klubovém webu na stránce https://www.kf0015.cz/?p=49812. Přednáška začíná v 16.30 hod. 
Vítáni jsou všichni zájemci o filatelii a poštovní historii - vstup volný. Jako obvykle bude pro účastníky připravena káva, čaj a minerálka.
Členové klubu si budou moci vyzvednout připravené novinky u správce novinkové služby a hospodáře p. Jana Všetečky.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

25. 2. 2018

Fotoreportáž z 98. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 21. 2. 2018

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 21. 2. 2018 uskutečnila 98. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vyšly 21. 2. 2018. Autogramiádu absolvovali všich přítomní výtvarníci, a tentokráte jich bylo opravdu hodně. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... https://www.kf0015.cz/?p=49839

Arts and Olympic and Paralympic Games in Pyeongchang stamps on Czech cover / Timbres Arts et Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang sur lettre tchèque

Le 20 janvier 2018, la poste tchèque a émis deux nouveaux timbres consacrés respectivement aux jeux olympiques (37 CZK, biathlon) et paralympiques (16 CZK, ski alpin handisport) de Pyeongchang en Corée du Sud.
Ces 2 timbres ont été utilisés sur la jolie lettre ci-dessous envoyée en recommandé de Prague ce 1er jour d'émission. 
Bret a également utilisé, à gauche, un timbre (tarif permanent domestique "A" - 16 CZK actuellement), émis le même jour, consacré à la tradition de la conception de timbres tchèques, à Jiří Bouda (1934-2015) en particulier. Je reparlerai très prochainement de ces 3 timbres sur ce blog... http://timbredujura.blogspot.com/2018/02/arts-and-olympic-and-paralympic-games.html
--
On January 20, 2018, the Czech Post issued two new stamps dedicated respectively to the Olympic (37 CZK, Biathlon) and Paralympics (16 CZK, Paralympic alpine skiing) games of Pyeongchang in South Korea.
These two stamps were used on the beautiful letter below sent by registered mail from Prague on this first day of issue. 
Bret also used, on the left, a stamp (domestic permanent tariff "A" - 16 CZK currently), issued the same day, devoted to the tradition of the Czech stamp design, to stamp designer Jiří Bouda (1934-2015) in particular.
I will speak again soon about these three stamps on this blog... http://timbredujura.blogspot.com/2018/02/arts-and-olympic-and-paralympic-games.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Emisní plán českých poštovních známek / 2018 / Issue Plan of Czech Postage Stamps - I./IV.

Emisní plán českých poštovních známek / 2018 / Issue Plan of Czech Postage Stamps - II./IV.

Emisní plán českých poštovních známek / 2018 / Issue Plan of Czech Postage Stamps - III./IV.