31. 7. 2007

Kdo chce psa bít, hůl si najde


Po včerejších informacích médií o "Zprávě o plnění povinností České pošty za rok 2006" jsem se na internetových stránkách >>>>> http://www.japhila.cz/2007/aktualne_200701.htm
seznámil s oficiální tiskovou zprávou a s vlastním dokumentem. A byl jsem tím docela šokován, jak je pošta podle mého názoru neodpovídajícím způsobem propírána. Asi tak podle přísloví "Kdo chce psa bít, hůl si najde!". Především jsou vyhmátnuty pouhé jednotlivé případy či nanejvýš desítky nějakých pochybení, aniž by to bylo porovnáno s těmi milióny poštovních transakcí, které jsou prováděny.
Dvě citace, které dokazují naprostou nesmyslnost zprávy:
"V mnoha případech docházejí adresátům opakovaně ze zahraničí peněžní částky (zahraniční důchody apod.); někteří z nich požadují, aby jim, namísto výplaty v hotovosti, byly zaslány na jejich účet." - To přece není věcí pošty, ale odesílatele!
"V rámci celé České pošty bylo zavedeno, že se výsledek reklamace předává adresátovi na podpis. V důsledku toho si ti reklamující, kteří nebyli doručovatelem zastiženi, museli pro výsledek reklamace dojít k poště; navíc se jim dostal do rukou později, než pokud by byl vhozen do jejich domovní schránky. Tento postup neodpovídá potřebám zákazníků. Zákazníkům záleží na tom, aby se o osudu reklamované poštovní zásilky či poukázané peněžní částky dozvěděli co nejdříve. Přesto je však předání této informace zpožďováno a komplikováno požadavkem na to, aby reklamující její převzetí osobně potvrdil." - A jak jinak si má pošta nechat potvrdit vyřízení reklamace?
Další nesmyslnost z pohledu normálního člověka, i když předpis snad hovoří jinak:
"V jednom případě bylo z podnětu zákazníka zjištěno, že balík byl vydán u vchodu do domu manželovi adresátky, přitom mimo byt lze balík vydat jen samotnému adresátovi." - Já nevidím velký rozdíl mezi vchodem do domu a vchodem do bytu, v každém případě už jde o obydlí.
Ti, co tu zprávu zpracovávali, patrně nebyli nikde v různých domech, aby se přesvědčili, jaká je úroveň označení poštovních schránek, takže je někdy vůbec div, že některé zásilky doručovatelé doručí.
Co Vy na to? Přece ta Česká pošta se musí nějak bránit. Jsem sice také někdy naštvaný, když mi někde u přepážky špatně bouchnou razítko na obálku, kterou jsem si pečlivě připravil, ale tohle je něco úplně jiného.
Chtěl jsem o zprávě informovat členy klubu, ale myslel jsem si, že má nějakou úroveň. Po jejím přečtení konstatuji, že bych to musel doplnit i svým komentářem, tak nevím ...
Ing. Pravoslav Kukačka, Praha

30. 7. 2007

Kdy vyšla první československá balíková průvodka?Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 – 1939 (2)

Na jedné aukci se mi dostala do ruky československá balíková průvodka s českým textem „POŠTOVNÍ PRŮVODKA“, monogramem ČSR, pod kterým je prodejní cena formuláře 12 haléřů, orámovaná dvojitou tenkou čarou, modrý tisk na nažloutlém papíru. Podle katalogu československých celin 1918 - 92 Františka Beneše jde o balíkovou průvodku (kat. č. CPP2), která měla být dána do provozu nejspíš v únoru roku 1920. Zkušenějšího sběratele na první pohled zaujme smíšená frankatura 2x 100 haléřů Hradčany a čs. souběžná známka rakouského původu 30 haléřů Karel, jinak však vcelku běžná položka. Při bližším zkoumání však zjistíme, že zásilka byla odeslána z Prahy do Žebráku už 21. února 1919, tedy přesně o rok dříve, než uvádí výše jmenovaný katalog.
Pokusil jsem se zjistit, čím je tento rozpor způsoben, tzn. zda jde o antedatovaný podvrh či neúmyslný omyl nebo o zajímavý filatelistický nález dokladující dřívější použití (a vydání) těchto průvodek. Rozhodujícím pro toto zjištění je ověření pravosti průvodky a způsobu i doby její poštovní přepravy. Postupně jsem se zaměřil na .... >>>>> celý text - klikněte na nadpis tohoto příspěvku nebo na link níže (pdf soubor s barevnou reprodukcí o velikosti 1 MB):
http://www.japhila.cz/pdf/pruvodka_CPP2.pdf
Ing. Miroslav Štefek, Ostrava
Klíčová slova: e-katalog, celistvosti, poštovní, historie, Československo, 1918, 1939, Exponet, filatelistická, literatura

Mimořádný doklad poštovního provozu – tiskopis č. 435A (I-1929)Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 – 1939 (1)

V jarní aukci konané firmou Jiří Majer dne 17. března 2007 v Praze byl prodán bez většího povšimnutí mimořádný doklad poštovního provozu z období první republiky – poštovně použitý tiskopis č.435A (I – 1929) „Obálka na nevyplacené příkazní doklady tuzemského styku“, jak zní oficiální název podle „Seznamu všeobecných tiskopisů poštovní, telegrafní a telefonní služby“ z roku 1931.
Tato služební obálka, osvobozená od základního výplatného i doporučného příplatku, byla odeslána z poštovního úřadu Bor u České Lípy 11. 11. 1930 do Varnsdorfu a obsahovala vracený, dlužníkem neakceptovaný doklad z poštovního příkazu č. 1207 odeslaného z Varnsdorfu dne 7. 11. 1930.... >>>>> celý text - klikněte na nadpis tohoto příspěvku nebo na link níže (pdf soubor s barevnou reprodukcí o velikosti 421 kB): http://www.japhila.cz/pdf/Tiskopis_435A.pdf
Ing. Miroslav Štefek, Ostrava
Klíčová slova: e-katalog, celistvosti, poštovní, historie, Československo, 1918, 1939, Exponet, filatelistická, literatura

Jaká sem patří filatelistická témata?

Chci se zeptat, jaká se předpokládá obsahová náplň příspěvků BLOGU, ty, prozatím zveřejněné, se vztahují přímo k EXPONETu či založené o.p.s. Předpokládáte také zveřejňování obecně filatelistických témat a odborných článků?
Můj dotaz je položen z důvodu přípravy dalšího projektu, který bych pracovně nazval "Zajímavosti a vzácnosti českoslovenkých celistvostí z let 1918 - 1939", prozatím předpokládám časově blíže neohraničený seriál krátkých článků o zajímavých celistvostech, který by po čase (a to hodně předbíhám), mohl být logicky setříděn a případně knižně vydán... Zašlu ukázku dvou článků. Nevím, jestli je EXPONET FORUM vhodná platforma, zajímá mne Váš názor.
Ing. Miroslav Štefek, Ostrava

26. 7. 2007

Peníze jsou nezbytným faktorem rozvoje Exponetu

Před zhruba půl rokem, 1. prosince 2006, byla obchodním rejstříkem ustavena nová právnická osoba: „Virtuální výstavy EXPONET obecně prospěšná společnost (o.p.s.)“. Jako první nezisková organizace v oblasti poštovnictví a filatelie na území České republiky si klade jednoduché, ale přitom ne lehké a již vůbec levné cíle: EXPONET si vytkl posílit evropský a mezinárodní kontext vzdělávání a výměnu informací osvětou v oblasti umění, poštovnictví, polygrafie, knihovnictví, muzejnictví, výstavnictví a v oblastech širokého sběratelského zájmu a to jak v tuzemském, tak v mezinárodním měřítku. Záměrem zakladatelů je nejen ve virtuální výstavní činnosti pokračovat, výstavu všemi směry rozšiřovat a zkvalitňovat a například z nesoutěžního projektu udělat pomalu a postupně první světovou výstavu s hodnocením podle řádů Mezinárodní filatelistické federace. Záměrem je však také zapojení mladých generací prostřednictvím aktivit volného času do rozvoje a rozšiřování informačních technologií; podíl na prohlubování „počítačové gramotnosti“ a k rozšiřování kulturního dědictví prostřednictvím moderních forem komunikace 21. století. V neposlední řadě mají zakladatelé v úmyslu obrátit se na světová poštovní muzea, aby prostřednictvím virtuální mezinárodní výstavy zpřístupnili své vybrané špičkové exponáty národního kulturního dědictví.
V současné době, kdy Exponet dosáhl na 266 on line exponátů, se jeví jako velmi potřebné stránky redesignovat s novou přidanou hodnotou. Není tajemstvím, že sebelepší záměr na webových stránkách vypadá jednoho dne zastarale. Je přitom zajímavé, že prvotní design stránek Exponetu je dodnes zachován a používán a nevzbuzuje v podstatě žádnou nevoli návštěvníků. Připravme se však na to, že spíše dříve či později, řádově v měsících, budeme muset EXPONET předělat, aby návštěvník získal nejen nový atraktivní obsah, ale přišel si na své i s novou přidanou hodnotou v podobě dynamické prezentace, která umožní zejména fulltextové vyhledávání mezi stovkami exponátů a stovkami témat, pomocí klíčových slov, interaktivním zadáním pravidel výběru, možností odborného a laického hodnocení úrovně jednotlivých exponátů, možností standardního a jednotného tisku exponátů pomocí tiskových šablon apod.

Technologický vývoj Internetu i za uplynulé 3 roky velmi výrazně pokročil a nabízí stále nové interaktivní možnosti pro komunikaci prostřednictvím webových stránek. I naši filatelističtí návštěvníci oprávněně očekávají, že se jejich stránky zmodernizují, vzhledově i jazykově přizpůsobí počtu návštěv prakticky z celého světa a přizpůsobí se nejen nově nabídnutým technologickým možnostem, ale také novým požadavkům návštěvnické klientely. Naštěstí v oblastech velmi důležitých - ve spolehlivé dostupnosti webu (na základě dlouhodobého monitorování), rychlosti přístupu k databázím a servisu poskytovatele webhostingu máme pro naše návštěvníky velmi nadstandardní a vysoce kvalitní nabídku, navíc za přijatelnou cenu, která umožňuje další dynamický rozvoj. Obdobně je to s prostorem, který je svým gigantickým rozměrem přes 10 GB rozhodně nadstandardní nejen v českých podmínkách, ale i v rámci světové profesionální filatelie.
Všechny tyto superlativy však mají i znaménko opačné. Jedním mínusem je, že jakékoliv předělání současné statické prezentace na bázi html na dynamickou databázovou formu bude podnikem neuvěřitelně drahým. Bude to však nejen drahé, ale současně i nezbytné. Vynaložením velkých finančních nákladů nepřibude ani jeden jediný exponát navíc. Kolem nového roku jsme kontaktovali několik softwerových firem s požadavkem na kalkulaci "předělávky" stávajícího Exponetu na současnou a čím dál více standardní programovou nabídku. Poptávali jsme ve chvíli, kdy Exponet obsahoval 180 exponátů. Ani v jednom případě jsme se nedostali pod nabídku - za bratru - 200.000 Kč. Čtete správně - za překlopení Exponetu do prostředí odpovídajícímu desetitisícům, statisícům jiných webů na počátku roku 2007 - by nejlevnější oslovená firma za 2 x sto tisíc Kč "pouze" předělala Exponet do nového hávu. Ten nový háv by ovšem umožňoval právě požadované fulltextové vyhledávání a dnes standardní interaktivní přístup. O čem mluvím? Jen namátkově setinu toho co lze nabídnout. Hledáte "Polní poštu" a tyto dvě slova zadáte do vyhledávače. Během milisekund Vám systém nabídne všechny exponáty nebo albové listy, které byly předtím do systému s tímto kódem zadány a polní poštu obsahují. Chcete jenom rakousko-uherskou polní poštu, "Hradčany", "celiny", "padělky", "skauting", "Belgii" či "Nový Zéland"?... Během sekund program nabídne Vámi personifikovaný výběr, prohledajíc několik tisíc stran (na Exponetu dnes reálně přes 21 tisíc). Tím však výčet interaktivních akcí nekončí.

V podstatě tedy Exponetu přibude "pouze" tato přidaná vyhledávací hodnota, zobrazené exponáty by se nezměnily ani o fous. Pohříchu, jen od té doby Exponet zbytněl dalšími 80 exponáty a je tedy pravděpodobné, že 200 tisíc Kč by již dnes na předělání nestačilo a "na pořádnou muziku by se nedostalo". Platí však přímá úměra: čím více se tento programový upgrade bude oddalovat, tím více prostředků na něj v budoucnu bude zapotřebí.
Co dál? Je nasnadě, že situace s programovým vybavením Exponetu se musí dříve či později změnit. Je nutné zajistit finanční prostředky řádově v několika stech tisících korun (reálným odhadem se časem dostaneme až k 500 tisícům korunám), které umožní kvalitní upgrade Exponetu minimálně na dva, tři či možná čtyři roky dopředu.

Je jasné, že masivní rozvoj Exponetu dnes zpomaluje manuální vkládání exponátů na internetovou prezentaci. Jeden průměrný 80 stránkový exponát je komplexně vyráběn průměrně 5 hodin (zpracování, sjednocení kvality a velikosti reprodukcí, vytvoření "rámových" náhledů a vlastních listů se všemi potřebnými popisy, s navigací včetně logistiky v celkovém prolinkování exponátů na četné přístupy z různých míst apod.). Při potřebě rychle přidat několik desítek exponátů pro tematickou selekci exponátů nebo "monotematickou výstavu ve výstavě" se jedná o těžko řešitelný a nadlidský manuální výkon. Moderní program s dávkovým zpracováním by situaci podstatně odlehčil.
Uvědomme si navíc další aspekt: Exponet je z technického hlediska výroby této on line mezinárodní expozice téměř "one man show", vykonávanou jen v "osobním volnu". Dnes netušené vlivy či nečekané okolnosti jej však mohou zpomalit či zabrzdit, snad pouze ne "zcela vymazat". Nastává čas situaci koncepčně řešit nebo ji na čas alespoň komplexně pojmenovat.
Za velmi prozřetelné se znaménkem "plus" vidíme za této situace status quo stanovení předmětu činnosti neziskové společnosti, který nejen naplňuje potřebu obecně prospěšné společnosti ve vymezené skupině zájemců a návštěvníků, ale současně jde s proudem obecně potřebného vývoje v oblasti rozvoje internetu, zapojení zejména mladší a střední generace do rozvoje elektronických komunikací, mezinárodní kooperace v oblastech zejména kulturní výměny a uchování cennných artefaktů jako dokladu vývoje poštovnictví a sběratelství. Chce pokrýt potřebu rozšiřování znalostí a vědomostí nejen v prvořadé oblasti zájmu, ale sekundárně i v rozvoji jazykových znalostí apod. Takto stanovený záměr je předpokladem naplnění podstaty mnoha dotačních titulů, na které bychom se měli naučit „dosáhnout“ s cílem rozvíjet do důsledku a zcela systematicky náplň činnosti o.p.s. A pro čtenáře typické svou nedůvěřivostí ke všemu co je mimo šablonu jenom jednou větou - Exponet o.p.s. ze zákona NESMÍ rozdělovat získané peníze jako odměny mezi management (minimální počty členů kolektivních orgánů jsou stanoveny zákonem), ale MUSÍ všechny finanční prostředky vložit zpět do rozvoje předmětu činnosti. >>>>>
http://www.japhila.cz/exponet/pictures/statut_ops_web.pdf
Z výše uvedeného je tedy jisté, že obecně prospěšná společnost Exponet nesmí stagnovat jenom proto, že momentálně nemá žádné peníze a nemůže uhradit ani nezbytné a prokazatelné náklady, které jí průběžně vznikají. Finanční prostředky musí bezpodmínečně získat ke svému dalšímu rozvoji, k intenzivnímu rozvoji a uvedení obecně prospěšných potřeb do souladu s prezentovanými záměry a cíli.
Jak toho ale dosáhnout, když sama podstata právnické osoby tkví v neziskovém sektoru?

Malých či lepších možností je několik: drobné sbírky od spokojených návštěvníků, kterým jsme nabídli možnost zaslání dobrovolných finančních příspěvků 3 cestami: přes obecně filatelisty používaný PayPal, tradičně bankovním příkazem ze své banky na transparentní konto nebo zasláním šeku (spíše od našich západních sousedů). Několik osob se již našlo a finanční příspěvek poslalo. Zcela jistě se zatím vymyká motivací a výší příspěvku spokojený návštěvník Exponetu - důchodce ze Slezska, který prozatím přispěl nejvyšší částkou, byť je jediným našincem ze všech ostatních zahraničních dárců. Je jasné, že tato cesta bude spíše zdlouhavá. Druhá možnost se jeví přes poskytnutí zásadního nebo naopak jen částečného či řádkového reklamního prostoru, ať už domácím nebo zahraničním aukčním domům a obchodníkům (variant internetové reklamy a pronájmu weobvého prostoru je pochopitelně více). Třetím reálným (ale stejně zdlouhavým či nelehkým) zdrojem může být dotační pomoc ze strany příslušných ministerstev (zejména kultury a dopravy, kam muzejnictví i poštovnictví patří), ale také evropské (EU) či neevropské, zejména zámořské zdroje.
Poměrně jednodušší by byla situace, kdyby se podařilo vyhledat strategického partnera (raději více strategických partnerů s jedním výjimečným), který by například výměnou za reklamní prostor nebo spojení svého jména s Exponetem poskytl buď finanční nebo třeba nepeněžní barterovou formou programátorskou kapacitu v potřebném rozsahu. Exponet však potřebuje také aktuální systémové, antivirové a grafické programy... Nezajímavé by nebylo ani zajištění velkoobchodního partnera pro obměnu či doplnění morálně zastaralého nebo chybějícího hardweru a mnoho dalších prvků kvalitního (i mobilního) internetového připojení. Nezajímavý by nebyl ani spolupracující polygrafický podnik - tiskárna, vydavatelství, které by vyšlo vstříc neziskové společnosti s režijními cenami za výrobu dnes již se rýsujících titulů v rámci doplňkové činnosti neziskové společnosti. Cenná by byla spolupráce s fundovanou překladatelskou společností, s grafickým studiem, s marketingovou společností, s poradenskou společností v oblasti veřejných finančních zdrojů apod.
Možností se rýsuje hodně, pro všechny partnery máme korektní a průhledné vztahy, transparentní bankovní konta a veřejné seznamy dárců - prostě nekorupční prostředí.

Čeho je jako šafránu?
Přes všeobecnou oblibu, unikátnost a výjimečnost Exponetu ve světovém konkurenčním prostředí se hlásí málo ochotných kreativních nadšenců a spolupracovníků, kteří by byli ochotni trnité cesty rozvoje s Exponetem společně projít a o budoucnost Exponetu se významně přičinit.
Nebo se najde někdo, koho láká podobná VÝZVA a pomůže nám všem k vyšší kvalitě a neustrnutí Exponetu v půli cesty?
Ing. Břetislav Janík

EXPONET: Vladimír Münzberger, nový člen organizačního výboru

Organizační výbor na svém jednání 25. července 2007 přizval ke spolupráci Ing. Vladimíra Münzbergera, známého perfináře a v současné době tajemníka organizačního výboru světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008. Vladimírovi přejeme hodně úspěchů a nápadů v novém kolektivu a organizačnímu výboru Exponetu přínos Vladimíra Münzbergera hlavně na poli jeho analytických schopností a zkušeností a současně se velmi hodí jeho dlouholetá praxe v oblasti počítačové techniky a internetu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/exponet_OV.htm
předseda organizačního výboru EXPONET
Ing. Vít Vaníček

Druhá vrstva Exponetu - "kolektivní exponát" československé filatelie

EXPONET se svým neustále rostoucím počtem exponátů se postupně stává vynikajícím zdrojem informací pro všechny sběratele v oblasti filatelie. Dnes již zájemci z mnoha oborů filatelie zde mohou nalézt nejen inspiraci, ale hlavně spoustu užitečných informací pro vlastní sbírání. V současné době je v této virtuální podobě k dispozici již tolik zajímavých exponátů, že prohlížet je zabere již hodně času. Pro některé návštěvníky začíná být dokonce problém zjistit, jaké vůbec exponáty z jeho oblasti zájmu jsou zde k dispozici. A přitom pevně věřím, že se rozsah této virtuální výstavy bude dále neustále rozšiřovat.

Velmi jednoduchou pomůckou při prohledávání dnes již poměrně dlouhých seznamů názvů exponátů může být jednoduchá funkce „Najít (na této stránce)“, kterou má již většina internetových prohlížečů zabudovanou. Cílem tohoto příspěvku ovšem není poučovat, jak zacházet s internetem. Uvědomil jsem si, že je již na čase uvažovat o tom, jak dále využít a rozvinout ohromný informační potenciál, který EXPONET již v současné době nabízí. K jedné z možností využití mne přivedl nápad, který byl realizován tuším při výstavě PRAGA 1978, kdy za spolupráce mnoha vystavovatelů (jeden by to nikdy nemohl v takové kvalitě zvládnout) vznikl tzv. "kolektivní exponát", který průřezově prezentoval možnosti sbírání v rámci tehdy československé filatelie. Vytvoření tohoto „kolektivního exponátu“ bylo tehdy vysoce oceňováno mnoha sběrateli a pro naší filatelii je jen škoda, že již v tehdejší době neexistoval EXPONET, který by takovýto výukový super-exponát zdokumentoval a hlavně dále šířil.

Domnívám se, že by prakticky nemuselo být neřešitelné vytvořit něco podobného v rámci Exponetu - jakousi druhou vrstvu (nadstavbu) Exponetu. Domnívám se, že by se dala vytvořit osnova jakýchsi „jednorámových stavebních bloků“, které by charakterizovaly dílčí oblasti české nebo dokonce československé filatelie (poštovní historie i známek a celin) a které by návštěvníkovi v rozumné a organizované skladbě ukázaly co možná nejširší možnosti sbírání - jednalo by se tedy o výukový super-exponát. Již dnes je na exponetu hodně materiálu, který by se dal možná jednoduše (možná trochu obtížněji) využít prostým převzetím selektovaných ukázek z těchto exponátů (samozřejmě za předpokladu souhlasu autorů). V tomto případě by asi bylo vhodné ke každému bloku (rámu) vytvořit nový "titulní list", který by verbálně uvedl - popsal to, co je v dalším prezentováno a co by hlavně tvořilo sjednocující linii celého tohoto díla. Bylo by samozřejmě vhodné, aby pokud existuje k danému tématu jeden či více exponátů na Exponetu, bylo k těmto zavedeno také prolinkování. Kdo by měl hlubší zájem o nějaké dílčí téma, mohl by se na něj jednoduše podívat a případně se vrátit zpět. Samozřejmě dosud nevystavované oblasti by bylo nutné postupně doplňovat, a to jak z nově doplňovaných exponátů, tak také účelově pro tento záměr vytvořených – ostatně to mohou být jak reálné materiály, tak i virtuálně poskládané. Samozřejmě základní osnova a úvodní listy musí být vytvořeny na naprosto profesionální úrovni, kde tentokrát nejde o naplnění výstavních kritérií, ale o vhodný edukativní a přitom stručný popis. K zajištění vhodné profesionální úrovně by na přípravě takovéhoto super-exponátu opět muselo spolupracovat mnoho odborníků ze všech oblastí filatelie. Výše uvedený princip je ovšem natolik obecný, že jej lze aplikovat na libovolnou další oblast filatelie neomezující se jenom na českou a československou poštovní historii nebo známkovou tvorbu.

Stávající podoba virtuální výstavy EXPONET má podle mého názoru pro laické návštěvníky jednu velkou nevýhodu spočívající v tom, že většinou „pouze“ kopíruje výstavní exponáty, které vystavovatelé připravují tak, aby uspokojili výstavní jury a vhodně naplnili kritéria pro tvorbu soutěžních exponátů. Na klasických výstavách se přitom se tak trochu zapomíná na to, že ne všichni návštěvníci jsou perfektní odborníci ve všech oblastech filatelie a že ne každý exponát oceněný zlatou medailí musí být nutně srozumitelný i laikovi. Podle mého názoru, laický návštěvník nemusí (a rozhodně to není jeho ostuda) ani zdaleka znát takové informace, které jsou pro odborníka naprostou samozřejmostí a jejichž popis by soutěžní exponát spíše negativně zatížil. Důsledkem toho pak je, že i na významných výstavách vidíme návštěvníky, kteří mnoha vystaveným exponátům nerozumí a vnímají je spíše jen jako jakési obrázky, než aby se o vystavených materiálech něco rozumného dozvěděli. Takto omezeně pojaté výstavy jsou pak určené pouze odborníkům a jen obtížně mohou přitáhnout nové zájemce o filatelii. Domnívám se, že výše uvedená nadstavba EXPONETu by umožnila tuto nevýhodu odstranit.

Myslím, že pokud by se to podařilo alespoň z části realizovat, byl by to velmi zajímavý vstupní prezentační bod EXPONETu. Zejména začínajícím sběratelům by to umožnilo lépe se zorientovat v dnes již poněkud téměř nepřeberném množství materiálu, který je takto více vhodný pro zkušené sběratele (podobně jako profesionální výstavy
) než pro začátečníky či amatéry. Záměrem organizačního výboru připravované Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 je také představit EXPONET široké sběratelské veřejnosti. Domnívám se, že by bylo důstojné zde představit zároveň i alespoň část výukového super-exponátu jako prvé nadstavby EXPONETu.

Ing. Vladimír Münzberger


Klíčová slova: Praga 2008, kolektivní, exponát, česká, československá, filatelie, Exponet

E-katalog celistvostí ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1939Autoři: Ing. Miroslav Štefek a Ing. Jan Kypast;

Od konce listopadu 2005 je na mezinárodní filatelistické výstavě EXPONET >>>>>
http://www.exponet.info/ zveřejněna skvělá pomůcka pro naše i zahraniční sběratele - katalog celistvostí naší první republiky v elektronické podobě (E-katalog). Zájemci jej snadno najdou v oddílu filatelistické literatury Exponetu jako její 64. exponát – i podle číselného kódu lze snadno exponát nalézt. E-katalog byl doplňován průběžně a v současnosti je jeho základní rozsah ukončen. E-katalog je prozatím pouze virtuální příručkou a nemá prozatím tištěnou verzi, to však na druhé straně umožňuje, aby byl stále průběžně a velmi pružně doplňován, rozšiřován a cizelován.
E-katalog >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm je rozdělen na dvě části. První popisuje frankované poštovní formuláře, druhá poštovní známky ČSR použité na celistvostech. Poštovní známky na celistvostech jsou členěny podle jednotlivých emisí. Každé z obou částí i jednotlivým emisím známek předchází úvod popisující okolnosti vzniku a způsob použití.
První část nového katalogu, zabývající se frankovanými poštovními formuláři, je rozdělena podle druhu formulářů na kapitoly. Každá obsahuje popis formuláře, způsob jeho použití a poštovní sazby, které se k němu vztahují. Jednotlivé druhy a typy poštovně použitých formulářů jsou vyobrazeny a doplněny popisem.
Druhá část E-katalogu, zabývající se známkami na celistvostech, je členěna podle jejich jednotlivých emisí. Každá kapitola je uvedena články dokumentujícími vznik emise a popisem možností vzniku jejích jednoznámkových a násobných frankatur. Jednotlivé celistvosti jsou vyobrazeny, popsány a oceněny. Rozsáhle je zpracována zejména první kapitola zaměřená na předběžné a souběžné známky na celistvostech – vedle jednoznámkových a násobných frankatur jsou zastoupeny i vybrané frankatury barevné a smíšené. Najdeme tu však i frankatury obsahující rakouské či uherské výplatní známky v kombinaci se známkami naší první emise – Hradčany 1918. Opomenuty však nejsou ani ostatní druhy předběžných a souběžných známek, které jsou rozděleny podle použití na spěšné, doplatní a novinové. Bohatě jsou zastoupena i různá provizorní použití známek. V kapitole popisující známky emise Hradčany je I. tarifní období poprvé rozděleno a zdokumentováno ve členění na Ia. tarifní období (od 28.10.1918 do 28.2.1919) a Ib. tarifní období (od 1.3. do 14.5.1919). Zařazeno je i provizorní použití známek emise Hradčany.
Všechny celistvosti uveřejněné v E-katalogu jsou oceněny. Při stanovování cenových záznamů – které jsou samozřejmě pouze orientační - autoři vycházejí ze záznamů v tuzemských specializovaných katalozích, ale přihlížejí i k informacím o celistvostech prodávaných na našich aukcích, zejména pokud je dostupné jejich vyobrazení a ověřitelná dosažená cena.
Odlišný přístup je zvolen u frankovaných formulářů, u nichž prozatím nejsou (zejména pro nedostatek srovnávacího materiálu) uvedeny ceny v penězích, ale je stanovena relativní četnost jejich výskytu na základě poznatků autorů.
Právě ocenění je momentálně důvodem, proč se s tištěnou verzí nespěchá. Autoři správně vycítili, že ceny je nutno ověřit každodenní praxí, aby případná tištěná „norma“ nezabetonovala nasazenou cenovou laťku. Nicméně rok, dva jistě tento handicap nové a potřebné publikace důvěryhodně prověří.
A nyní trochu statistiky: E-katalog členící se na dvě základní části má 946 stran textu (A4) na nichž je uveřejněno 3.425 plnobarevných obrázků celistvostí.
Vzhledem ke zmíněnému pravidelnému doplňování a rozšiřování katalogu budou tato i tak překvapivě vysoká čísla jistě značně překonána.
Na obsahu a podobě E-katalogu celistvostí ČSR I je patrná týmová práce – už proto, že asi není v silách jednotlivců, aby celistvosti celého tak obsáhlého období, jakým naše první republika je, sesbírali, systematicky roztřídili, popsali, ocenili a zpracovali v elektronické podobě. Je sympatické, že se tedy našla řada spolupracovníků, kteří tu větší, tu menší troškou také přispěli ke zrodu a zdaru tohoto díla. I díky jim tak čtenáři mají jedinečnou možnost vidět mnoho variant použití jednotlivých hodnot československých známek všech emisí, použitých v souladu s příslušnými poštovními tarify daného období. Vyzdvihnout je však třeba především veliké úsilí obou hlavních autorů, zmíněných na začátku našeho článku, kteří jsou „motorem“ celého projektu a díky svým analytickým a systematickým schopnostem vytvářejí možná více než generační dílo české a československé filatelie.
Sympatické a uživatelsky příjemné je i to, že autoři katalogu citují použité prameny hned v úvodu článků a ne, jak bývá obvyklé u tištěných titulů, až na konci seriálu.
Jak nám sami autoři sdělili „E-katalog je naplněn ve všech oblastech, jak jsme na začátku naší práce předpokládali, tzn., že E-katalog je pro tuto chvíli "ukončen". Samozřejmě jej budeme průběžně doplňovat a počítáme s aktualizací 2x za rok. Pokud se nám podaří zajistit dostatek materiálu, rozšíříme E-katalog o kapitolu známek leteckých, ale to nejdříve koncem roku 2007".
Oběma hlavním autorům nového e-katalogu i všem jejich spolupracovníkům přeji, aby pro objemné dílo, které v tomto rozsahu lze úspěšně realizovat snad jenom na internetu, jim vydrželo zanícení a celý projekt (který je určen především již nové generaci filatelistů, pracujících s internetem), zdárně dokončili. I když tuším, že tato práce bude „never ending story...".

Ing. Břetislav Janík

Klíčová slova: e-katalog, celistvosti, poštovní, historie, Československo, 1918, 1939, Exponet, filatelistická, literatura

25. 7. 2007

Web dánských poštovních historiků


Možná mnozí nevíte, že agilní dánští poštovní historici mají na svých stránkách interaktivní přístup také na EXPONET. Ten umožňuje, že jejich návštěvníci hodnotí objektivně a na čemkoliv nezávisle obsah a kvalitu webu, mohou prohlížet všechny exponáty, mohou reportovat konkrétní závady linku a tím rapidně snižovat hodnocení apod. >>>>> Klikněte na nadpis příspěvku nebo >>>>> http://www.dphs.dk/links/showlink.asp?subcatID=51&CatID=2&CatName=Posthistorie+nationalt&Subcatname=%D8vrig+udland
Pro nás a EXPONET je zajímavé, že jeho zařazení proběhlo nezávisle na přání provozovatelů, stejně nezávisle probíhá i jeho průběžné hodnocení. Z celkových 34 zařazených světově významných webů z oblasti poštovní historie si Exponet vede více než dobře.
Je první co do počtu hodnocení i co do obsahu. Hodnocení připomíná počet hvězdiček jako u hotelové sítě - nejvíce je 5 *****. Právě jen Exponet a web "Poštovní historie Španělských Marian" má momentálně plný počet hvězdiček, Exponet navíc vede v počtu hodnotitelů.
Hodnocení z Dánska jistě vypovídá o mnohém. Doporučejeme Vám seznámit se s obsahem dánského webu o světové poštovní historii.

Břetislav Janík

Petr Bruncvík: Internetový klub

Obdržel jsem před pár dny zajímavý e-mail. Možná, že i ten e-mail byl předznamenáním blogu Exponet forum. Japhila ale již pokusy s filatelistickým on line chatem na svých stránkách v letech 1999-2001 dělala. Ale možná, že ještě tehdy pro filatelistický on line chat nebyla ta správná doba.
Ostatně posuďte sami (snad se Petr Bruncvík nebude zlobit, že jej cituji):
"...Dovoluji si navrhnout vytvoření "internetového klubu", kde by si mohli vyměňovat zkušenosti (kontakty atd.) ti filatelisté, kteří žijí v obcích, kde daleko žádný klub nepracuje. Možná by to i zvýšilo zájem mladých, kteří většinou mají rádi počítače. S pozdravem Petr Bruncvik...".
Já myslím, že pan Bruncvík měl docela dobrý nápad, tištěná periodika mají tu obrovskou nevýhodu neaktuálních reakcí, internet jako okamžité rychlé on line médium by mohlo být pro výměnu názorů ideální. Ostatně, vždyť z on line příspěvků jde vždy udělat syntézou všeobjímající článek, jako vyšitý pro tištěné periodikum. Tak prosím, pojďme si vyměňovat názory. :-)

Břetislav Janík

"Malá" velká pomoc pro Exponet od obchodníků

Jednou z možných forem ze strany filatelistických obchodníků je objednání filatelistického linku na stránky blogu "EXPONET FORUM".
V pravém sloupci je rubrika "NAVŠTIVTE NAŠE PARTNERY". Link na Vaši stránku, e-obchod, galerii nebo aukci bude fakturován společností EXPONET o.p.s. na 12 měsíců v ceně 1 měsíc/100 Kč, počínaje měsícem, ve kterém přistoupíte.

Protože Exponet o.p.s je registrovanou právnickou osobu - obecně prospěšnou společnost, s hlavním úkolem poskytovat všem subjektům stejné služby za stejných podmínek, je cena jednotná pro všechny subjekty. Rozsah činí maximálně 2 řádky textu. Viditelný je popisek, který nám sami zašlete (nebo pod Vaším logem), hyperlink je skryt pod Vaším popiskem (logem) a stránka se zobrazí po kliknutí na něj. Na stejnou vstupní stránku lze upozornit jenom jednou, pokud ale zvolíte jinou součást Vašeho webu, lze objednávku zadat vícekrát (např. viz odkazy na Exponet).
Domníváme se, že touto nevelkou roční částkou (1.200 Kč) můžete konkrétně pomoci rozvoji Exponetu, který soustřeďuje finanční prostředky, mj. na softwerový redesign Exponetu spojený s dynamickými službami, zejména fulltextovým vyhledáváním pomocí klíčových slov, interaktivního odborného a "laického" hodnocení exponátů ze strany návštěvníků, jednotný tisk šablon výstavních listů, volitelné zálohování exponátů nebo celého webu, generování exponátů pro DVD prezentace apod., apod.
Další možnosti finanční pomoci nebo VIP sponzorství najdete na stránkách Exponetu - klikněte na nadpis článku nebo >>>>> http://www.japhila.cz/exponet/index_donations.htm Pokud máte jinou nabídku nebo možnost barterového obchodu - kontaktujte nás prosím přímo na e-mailech
cernik@exponet.info nebo janik@exponet.info Za Vaši jakoukoliv pomoc Exponetu Vám děkujeme.
Ing. Břetislav Janík

Sháníme stále exponáty

Milé dámy, vážení pánové,
zahajujeme naše fórum a jak jinak než zamyšlením nad exponáty.
Hledáme stále kvalitní exponáty ze všech filatelistických tříd, zejména ty, které už vystaveny byly a obdržely zlaté a stříbrné medaile. Chceme vytvořit skutečně živou, aktuální a dominantní on line databázi exponátů. Proto jsem se od počátku neorientovali jenom na exponáty české, ale přijmeme exponát, který splňuje naše "minimální" požadavky odkudkoliv z celého světa. Můžete se o tom přesvědčit sami, po 3 letech existence má Exponet 266 on line exponátů na téměř 1.500 rámech (po 16 listech) s více než 21.000 listy. I při takhle velkém množství exponátů držíme neuvěřitelně vysoký průměr listů na 1 exponát: více než 80 listů. A co je na Exponetu kromě obsahu skutečně grandiózní? EXPONET má povětšinou velmi kvalitní reprodukce a na internetu již zabírá více než 10 'gigabajtů' (GB) dat. Patří k absolutně nejrozsáhlejším filatelistickým webům na celém světě!
Velmi frekventovaná internetová adresa >>>>> http://www.exponet.info obsahuje permanentní (virtuální nebo online) mezinárodní filatelistickou výstavu. Pokud nám chcete zaslat Váš exponát k vystavení, přinášíme nezbytné technické informace. Pokud nám ale důvěřujete, rádi Vám Váš exponát zcela zdarma a kvalitně během jednoho dvou dnů "oscanujeme". Předaný CD/DVD disk s Vaším exponátem pak můžete kopírovat např. i pro pojišťovny z důvodu případné pojistné události.
Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete využít naší bezplatné služby, nechte prosím oscanovat materiály někým "počítačově zdatným" z Vašeho okolí, a to podle níže uvedené specifikace.
Technická specifikace - Kompletní albové listy scanované:
1. s rozlišením 16,7 mil. barev;
2. v kvalitě rozlišení 300 dpi;
3. a při minimální (!!!) šířce obrázku 960 pixelů na bod nebo vyšší (co tím chceme říci? chceme tím říci — nezmenšujte nám sami obrázky, protože při dodržení prvních dvou podmínek výsledná reprodukce nebude rozhodně menší než 960 pixelů na bod na šíři reprodukce. Rádi si výslednou kvalitu rozlišení přizpůsobíme sami!);
4. doporučujeme rozhodně vyndat albový list z ochranného obalu! Jinak je exponát vystaven odleskům barevného spektra z ochranných folií a kvalita reprodukcí se automaticky a viditelně snižuje.
Vámi očíslované soubory v konečném pořadí listů a ve formátech *.tif, *.jpg, *.gif, *.bmp nebo ve formátu Adobe — *.pdf vypalte/nechte vypálit na CD/DVD nosič a předejte osobně nebo doporučeně zašlete na některou z těchto adres:
Ing. Milan Černík, P. O. Box 243, 160 41 Praha 6 nebo
EXPONET, P.O.Box 31, 109 00 Praha 111
Můžeme si obrázky také sami stáhnout elektronicky z Vámi udané adresy (FTP serveru) nebo z Vaší webové stránky. Anebo opačně - reprodukce nám můžete poslat přímo z Vašeho počítače na náš FTP server: >>>>> ftp.japhila.cz - pošlete nám na adresu janik@exponet.info e-mail s žádostí o zaslání exponátu přes FTP a my Vám obratem zašleme 2 přihlašovací kódy - login a heslo. Zaslání exponátu přes FTP je velmi jednoduché. Například v Total Commanderu s českým jazykovým prostředím se nastavení FTP přístupu počítá na 1-3 minuty. Podívejte se na obrázek základního nastavení: >>>>> http://www.japhila.cz/ftp.jpg
Nabízíme vstřícně ještě jednu variantu:
Máte-li zajímavý exponát, který "nechcete dát z ruky", sjednejte si na čísle 603 410 659 naši návštěvu u Vás. Přijedeme za Vámi, sami si exponát u Vás doma nebo ve Vaší kanceláři oscanujeme. Počítejte zhruba 2 hodiny na průměrný exponát s 80 listy.

Těšíme se na Vaše exponáty a spolupráci s Vámi.
za OV Exponet
Ing. Milan Černík a Ing. Břetislav Janík