31. 12. 2007

Filatelistická rubrika: Silvestr 1980


Před 27 lety jsem redigoval filatelistickou rubriku podnikových novin. Když jsem dnes hledal vhodný námět pro přání do Nového roku 2008 byl jsem docela překvapen, že to co vyšlo - vyšlo. Psal se totiž rok 1980 o čemž svědčí "p. f. 1981".
A tak Vám nyní nabízím kreslený humor podle Merkuru a Mauritiuse a přidávám se ke gratulantům:
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, jakož i mnoho filatelistických radostí v Novém roce 2008 Vám přeje
Břetislav Janík

Karel Poláček: "FILATELISTA"

"Mám bratrance ve Venezuele -"
Sotva byla pronesena tato slova, vyskočil od sousedního stolu jakýsi pán, přitočil se k panu Ducbabovi a podával mu ruku.
"Tudíž!" vzkřikl.
"Moje jméno je Tudíž, když dovolíte."
"Pozdrav Bůh", pane Tudíž odpověděl pan Ducbaba dobromyslně.
"Posaďte se u mne, aspoň nám bude veseleji. Já jsem Ducbaba, soukromník na odpočinku. To se nám dělá hezky, co?"
"Hezky, hezky," odpověděl pan Tudíž nervózně, "jste zdejší pane?"
"Jsem z venkova. narodil jsem se v Podole, ale jsem v Praze už nějakých čtyřicet let. Tak jsem jako opravdový Pražák, hehe. Moje rodičové měli tam nějaké hospodářství. Nás bylo pět. Tři kluci a dvě holky."
Pan Ducbaba počal rozvláčně vypravovati o své rodině. Jsa zřejmě rád, že našem posluchače, nepozoruje, že jeho soused netrpělivě poposedá na židli, zajíždí si do vlasů a čistí nervózně svůj skřipec.
"Račte míti též nějakého bratrance?" otázal se kvapně, aby přerušil proud vypravování.
"Copak o to," odvětil pan Ducbaba, "nás je celý houf. To máme: Fridolín, syn po nebožtíkovi strejčkovi Matějovi, co si vzal Mariánku Čižinských, má tady nějakou živnost, už jsem ho neviděl léta Páně, pořád si říkám, musíš se k němu vypravit, co asi pořád dělá, on je takový tlustý a náramný milovník kanárů, pak je tu Vojtěch, ale je to takový nemluva náramný, s tím není žádné pojednání -"
"A v cizině neračte mít nikoho z přátelstva?"
"I jo, přece Adolfek, pajdavý Adolfek, on je moc špatný na nohy, ten je až někde u Plzně. Je minářem, ten už bude mít nějaká léta. Naposledy jsme se viděli v letech devadesátých o svatém Janě -"
"Já myslím někdo v cizině, takhle v Americe, například ve Venezuele ..."
"I dejte pokoj," zachmuřil se náhle pan Ducbaba, "ani mně na něho nevzpomínejte. To je člověk, no darmo mluvit. Ostatně řekněte sám, kdyby byl pořádný člověk, potřeboval by jezdit do Venezuely?"
"No proč ne, vždyť tam mohou být snad také slušní lidé -"
"Co vás napadá, to by musela být leda nějaká zvláštnost," odvětil prudce pan Ducbaba, "a jestli by se vyskytl mezi nimi nějaký lepší člověk, tak ho mezi sebou nestrpí. Na takové mají zákony, jak jsem slyšel."
"To je právě to. Z dobré rodiny, to je pravda. Kdepak naše rodina! Ptejte se na ni, kde chcete, každý bude samá chvála. My měli velikou vážnost mezi lidmi. Nebožtík pan Dunda, on uměl výtečně hrát bulku, ale byl moc dušný, pořád se říkalo, že tu dlouho mezi námi nebude, ale bylo mu přece osmdesát let, když zemřel, měl moc slavný funus, to bylo nějakých věnců, ten vždycky říkal -"
"Ale v té Venezuele -"
"Ani mně o ní nevypravujte, o té Sakrabónii, abych neklel. Jak o ní slyším, mám špatné sny. To je země, ve které nepanuje žádná solidnost. Každou chvíli můžete číst v novinách, že tam zase vybuchla nějaká sopka, nebo veliký vítr se udělal nebo řádí všelijaké nemoci anebo revoluce, copak to smí být? A ti Venezueláci nemluví spolu jinak nežli s nožem nebo revolverem v ruce -"
"A váš bratranec -"
"Můj bratranec je lump," zašeptal pan Ducbaba, ohlížeje se na všechny strany. "Ve-li-ký lump, budiž Bohu žalováno," dodal, zdvihnuv významně prst.
"Ale to snad přece ne," divil se pan Tudíž.
"Už je to takové. Už jako dítě vyváděl nedovolené kousky. To se ani nedá vypovědět. nebožtík pan děkan říkával: Ten kluk nemusí se bát utopení - na něho čeká šibenice. A když potom byl už na universitě, hrával vždycky s panem děkanem bulku. Ó, to si ho pan děkan moc pochvaloval. Kluk miliónská, vypravoval, bulku zná jako nějaký probošt. Kde to nabral? Taková otevřená hlava! A přece na gymnáziu nebyl zrovna vynikající žák."
"Dopisujete si s ním někdy?"
"Bůh uchovej a opatruj!" vzkřikl ustrašeně pan Ducbaba, "to bych si dal!"
"No, vždyť je to vaše vlastní krev -" domlouval mu pan Tudíž.
"Ne a tisíckrát ne," mával odmítavě rukou pan Ducbaba, "ani kdybyste mi platil nevímco!"
Pan Tudíž narovnal si skřipec, utřel si s čela pot, přisunul židli blíže, a nakloniv se důvěrně k panu Ducbabovi, pravil: "Podívejte se ... My jsme přece rozumní lidé ... Snad se dohovoříme. Já jsem filatelista."
"No, z toho si nic nedělejte," chlácholil ho pan Ducbaba, "jen když jste jinak ... Pročpak ne, já nic neříkám, jsou takoví blázni ... Jako ta panička odnaproti, ta má největší radost, když můžete vekslovat služky. Tuhle se mně chlubila, že za minulý měsíc jich měla sedmadvacet. A na Malé Straně bydlí starý pán, ten zase sbírá starožitná šamrlata. Čím starší, tím prý lepší. Už toho má plný byt i sklep i půdu - Jsou to nápady, pro pána krále! Ostatně nemusíme jít tak daleko - vedle nás bydlí nějaký pan Taussig, ten zase si schovává výstřižek z novin ze šestnáctého roku, jak tam stojí psáno, jak císař Karel držel v osvobozených Černovicích velkou řeč a jak povídal, že to tamějším židům nikdy nezapomene, že jako drželi s ním. Říká pan Taussig, že to bude mít jednu velkou historickou cenu. - Jak říkám, jsou všelijaké nápady, co mají lidé -"
"Ó, kdybyste věděl, jaká je to krása, sbírati známky!" zvolal lyricky pan Tudíž. "Když si tak večer usednu ke svému albu, tu zapomenu na celý svět ... Věříte-liž." pokračoval se zraky zvlhlými nadšením, "že už mám pět tisíc známek, a každou jinou? A mezi nimi jsou některé rarity, které by nedělaly nečest nejproslulejším sbírkám! - Co však je to všecko platno." pokračoval po chvíli zasmušile, "modrý Mauritius z roku 1847 nedostanu. - Ne - ne, netěšte mne - není to nic platné. Já to vím, nutno se odevzdati do vůle boží.
-
"Avšak," zařval chraptivě, udeřiv pěstí do stolu, "proč nemám mít 7 centavos Venezuelu z roku 1888? Proč, ptám se, proč?"
"To bych také rád věděl," odpověděl bojácně pan Ducbaba.
"Takový mizerný Hejhálek," pokračoval pan Tudíž s rostoucím hněvem, "je něčím u financů, takový přizrzlý, každý se mu směje, ten má mít celou sérii z roku 1888, a já ne? Copak takový zrzavý člověk tomu vůbec rozumí? Ale nejen to považte, jaké má štěstí takový neouroda: on má dokonce československou šedesátku, co má třetí zoubek odshora špičatý místo kulatý. Co byste tomu řekl?"
"Jojo, to je tak obyčejně," podotkl pan Ducbaba filosoficky, "takový ne podobný člověk mívá štěstí. To máte zrovna tak, jako jsou někteří lidé, kteří nedovedou otevříti pokladnu. Tuhle jsem vám byl v jedné bance, stálo tam u kasy asi deset lidí, pořád se u toho motají, já se na to koukám a povídám: Jděte od toho pryč -"
"Ale já se nepoddám," prohlásil pan Tudíž pevně, "a tu Venezuelu musím dostat, kdybych pro ni měl běžet pěšky..." "To máte dobře. Jen se nepoddávejte," povzbuzoval ho pan Ducbaba.
"A vy, pane Ducbabo, musíte mi k tomu dopomoci."
"Já?" ulekl se pan Ducbaba, "jak já bych -"
"Pane Ducbabo," zaprosil pan Tudíž chvějícím se hlasem, "podívejte se ... přece nebudete chtít udělat člověka nešťastným nadosmrti, já ... na mou duši, znám vás teprve chvilku a už jsem si vás zamiloval, jako bratra, buďte tak dobrý a napište tomu vašemu bratranci, aby mi poslal sérii Venezuely z roku 1888 a vůbec i jiné známky, vždyť já mu to milerád zaplatím -"
"Psát tou lumpovi!" rozhořčil se pan Ducbaba, "pane, vám udělám všecko na světě, poněvadž vidím, že jste člověk charakterní, ale tohle? ne - ne, a kdybyste se rozkrájel - ne!"
"Ježíši Kriste!" zaúpěl pan Tudíž, "padám před vámi na kolena, smilujte se - takový Hejhálek, kdybyste ho znal, on je takový bohem zanedbaný, a - a takovou sbírku, ne - já to nepřežiji -"
"Ale, co je to všechno platné, drahý pane. Vy žádáte ode mne věc neslýchanou! - Já mu napíši, a on mi potom přijde se svojí Indiánkou a Indiánčaty na krk, kdo to jakživ slyšel?"
Hosté v restauraci U přítele Jakuba se velmi divili, proč ti páni u toho stolu vzadu tolik křičí, a proč buší pěstí do stolů, a posílali pana vrchního, aby se podíval, co se to děje. A když se v půlnoci restaurace U přítele Jakuba uzavírala, všiml si kolemjdoucí, že vyšli ze dveří dva hosté, vedoucí se pod paží, kteří velmi hlučně spolu rozmlouvali.
Z policejního raportu: Strážník Václav Cenc hlásí, že kolem jedné hodiny uslyšel náhle silné plesknutí, provázané slovy: "Ty, že tomu bratranci nenapíšeš? Tak zhyň, podlý zrádče, a jdi do háje!"
Když pak jmenovaný strážník přikvapil na místo zločinu, nenalezl tam nikoho. Strážník soudí, že vrah hodil svoji oběť do Vltavy, čímž vysvětluje ono silné plesknutí. Policie zahájila po pachateli usilovné pátrání.

30. 12. 2007

Střípky z poštovní historie

V příloze vám posíláme pozvánku Clubu gentlemanů Žižkov a České pošty, s.p., pošty Praha 33, na vernisáž výstavy fotografií České tiskové kanceláře "Střípky z poštovní historie", která se bude konat ve čtvrtek 3. 1. 2008 v 19 hod. v Poštovní minigalerii v nových prostorách pošty Praha 33, Přemyslovská ulice 2, vchod z nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3. Výstava představí pozoruhodné, většinou reportážní fotografie z archívu ČTK, které nahlížejí do historie českého poštovnictví.

Pravoslav Kukačka
jednatel Klubu filatelistů 00-15

28. 12. 2007

Změna sídla České pošty, s.p.


Změna sídla České pošty, s. p.
Česká pošta mění od ledna svoje oficiální sídlo a stěhuje se do pražského centra. V obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložce č. 7565, byla provedena změna a nová adresa firmy bude napříště:
Česká pošta, s. p.
Politických vězňů 909/4
225 99 Praha 1
B. J.

27. 12. 2007

Dušan Brabec: "Cenné papíry trochu jinak - listinné akcie"

Vážení přátelé, dovoluji si Vás upozornit, že ve čtvrtek 3. 1. 2008 od 16.30 hod. se koná přednáška RNDr. Dušana Brabce na téma "Cenné papíry trochu jinak - listinné akcie" v rámci 28. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, který pořádá náš klub.Přednáška se koná v sále "Dřevák" Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1 - Staré Město. Srdečně zveme všechny zájemce, klubová příslušnost není podmínkou.

Klubové odpoledne s výdejem novinek účastníkům novinkové služby klubu v sále "Dřevák" začíná již od 16.00 hod. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka. Těšíme se na Vaši účast.

Pravoslav Kukačka, jednatel KF

26. 12. 2007

Bosna a Hercegovina


Novým přírůstkem Exponetu se stal téměř 9ti rámový exponát Pavla Hirše - Bosna a Hercegovina.
Malou ukázku vzácnějšího zoubkování můžete shlédnout na průvodní ilustraci.
Zveme Vás k návštěvám >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0330/index0330a.htm
B. J.

23. 12. 2007

Na Japhile nová navigace k odborným článkům

Nová navigační lišta v záhlaví hlavních stran Japhily Vás snadno navede k důležitým subčástem internetových stran vydavatelství Japhila.

Nově je přidána položka "Odborné články" >>>>> http://www.japhila.cz/2008/index_clanku.htm Zde najdou čtenáři velkou většinu zásadních filatelistických materiálů, které v poslední době Japhila přinesla. Zejména příznivci odborných materiálů zde najdou všechno pohromadě. Výběr prozatím není úplný, k tomu ale také slouží nově přepracovaný archiv stran Japhila e-zinu, který nyní představuje 50 stran archivu po zhruba 50 samostatných tématech.

Snad Vám to pomůže k lepší orientaci a hlavně ve spokojenosti při hledání materiálů na Japhile.
Břetislav Janík

22. 12. 2007

Poštovní poplatky na balíkových průvodkáchZajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 - 1939 (15)

Balíkové průvodky sloužily jako doklad doprovázející balíkovou zásilku, na který se zaznamenávaly potřebné údaje o zásilce, odesílateli, příjemci i provedených poštovních úkonech, a na kterém též byly zúčtovány různé poštovní poplatky (známkami, v hotovosti atd.).

Šlo o jednodílné poštovní formuláře o rozměru cca 180x125 mm, vytištěné na tuhém papíru. Přední strana měla tři části. Do střední části se zapisovala adresa příjemce, údaje o zásilce (např. cena a druh zboží) a údaje pošty související se zásilkou. Pravá část sloužila k úhradě vylepením výplatních známek, či záznamem při platbě v hotovosti. Levou část pak tvořil ústřižek pro adresáta s uvedením adresy odesílatele a poštovním razítkem. Přední strana byla opatřena kolkem, jímž byla zúčtována „přepravní“ daň. Na zadní straně průvodky byl prostor pro potvrzení převzetí zásilky adresátem a místa pro záznamy pošty o doručení zásilky. Zde byly také doplatními známkami zúčtovány poštovní poplatky vztahující se k doručení zásilky.

Balíkové průvodky byly určeny k zasílání balíkových zásilek ve vnitrostátním a mezinárodním poštovním styku. Na přední straně průvodky vyplnil odesílatel adresu příjemce i odesílatele, druh balíku a jeho obsah a případně i jeho cenu. Poštovní úředník nalepil na průvodku balíkovou nálepku s názvem odesílací pošty a číslem balíku, zapsal na ní ověřenou hmotnost zásilky a v pravé části průvodky provedl záznam o úhradě poštovného nalepením známek či zápisem při platbě v hotovosti. Poté balík spolu s průvodkou předal k další přepravě. Jako stvrzenku o podání balíku obdržel odesílatel potvrzený podací lístek. Dodací pošta vydala zásilku adresátovi oproti potvrzení (podpis) převzetí balíku na zadní straně průvodky. Balík mu byl předán i s levým ústřižkem průvodky, který mohl použít např. při reklamaci. Zbylé dva díly průvodky zůstaly archivovány na dodací poště.

Celý text >>>>> http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum018.htm

Na ilustraci: Československá balíková průvodka odeslaná spěšně z pošty Dašice v Čechách 5. 12. 1935 do Jaroměře, příchozí razítko Jaroměř 6. 12. 1935. Poplatky při podání uhrazeny v hotovosti s výjimkou příplatku za spěšné zacházení, který byl zúčtován čs. výplatní známkou 1 Kč Portréty.

Miroslav Štefek a Jan Kypast

20. 12. 2007

Československé poválečné mezinárodní odpovědky 1946 - 1949
K napsání tohoto článku mě přiměly dvě významné okolnosti. Tou první je letošní 100 leté výročí existence mezinárodních odpovědek (Coupon reponse international), které se již vydávají nepřetržitě od roku 1907. Ve skutečnosti však byl přijat definitivní návrh jejich kresby již o rok dříve na 8. kongresu Světové poštovní unie konaném v Římě v roce 1906. Protože však účinnost Světové smlouvy poštovní nastala až dnem 1. 10. 1907, začaly jednotlivé členské poštovní správy UPU vydávat mezinárodní odpovědky teprve od tohoto dne.
Tou druhou významnou okolností je objev důležitých dokladů z konce roku 1945, které poodhalily dosud neznámé okolnosti přípravy vydání československých poválečných odpovědek. Nález údajů o výši nákladu čs. odpovědek společně se zkusmými tisky návrhů jejich jazykového uspořádání byl učiněn v archivu tiskařské firmy Benziger & Co. A.G. z Einsiedelnu ve Švýcarsku, která tiskla mezinárodní odpovědky od doby jejich vzniku v roce 1907 až do roku 1992.


Mezinárodní odpovědky jsou okrajovým, avšak stále oblíbenějším předmětem sběratelského zájmu, jejichž základní princip se i přes postupný vývoj vzhledu, za 100 letou dobu jejich existence nezměnil. Až do nedávné doby představovaly odpovědky ryze poštovně účelovou ceninu.

Z hlediska funkčního představují mezinárodní odpovědky známkový dobropis, který v listovním styku s cizinou nahrazuje zpáteční výplatné v hodnotě poplatku za obyčejné psaní prvního hmotnostního stupně dopraveného pozemní cestou (nyní již i letecky). Odesilatel, který na poště zakoupí a do dopisu vloží orazítkovanou odpovědku, tak dopředu zaplatí adresátovi v cizině odpověď, neboť po předložení této odpovědky spolu s nevyplaceným dopisem u poštovní přepážky každého poštovního úřadu, jehož země je členem Světové poštovní unie (UPU), uhradí pošta automaticky zpětné výplatné, odpovědku znehodnotí svým razítkem a ponechá si ji pro pozdější vyúčtování. Ekvivalent prodejní ceny odpovědky v měně příslušného státu nesměl být menší než hodnota odpovědky stanovená příslušným kongresem UPU ve zlatých francích.

Z hlediska sběratelského se mezinárodní odpovědky řadí mezi neznámkové celiny, protože jejich prodej uživatelům pošty byl a je podmíněn (vedle uhrazení příslušného výplatného), také úhradou stanoveného poplatku z výkonu jejich dodání, zahrnutého do prodejní ceny, přičemž zaplacení je úředně potvrzeno otiskem razítka vydávajícího poštovního úřadu (odpovědky bez otisku razítka nesměly být vyměňovány). Úhrada tohoto poplatku a nákladů na tisk odpovědky vysvětlují skutečnost, proč je prodejní cena odpovědky vyšší, než výplatné do zahraničí.

V poslední době již byly odpovědky zařazeny do mnohých celinářských katalogů. V České republice je firma Profil uvedla v roce 2000 v katalogu Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 a katalogu Československé celiny 1918 - 1992, II. díl...

Celý text: >>>>> http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum017.htm

Michal Příkazský

19. 12. 2007

První soutěžní virtuální mezinárodní filatelistická výstava SPORT–O–NET´07


Z iniciativy správy našeho nejznámějšího filatelistického serveru EXPONET, Svazu českých filatelistů a České asociace pro sportovní filatelii OLYMPSPORT se uskutečnila v průběhu měsíce listopadu na Exponetu první soutěžní mezinárodní virtuální filatelistická výstava s poněkud zvláštním názvem SPORT–O–NET´07, věnovaná výhradně exponátům se sportovní a olympijskou tématikou.


EXPONET – unikátní on line výstavní místo pro filatelistické a poštovně historické exponáty fyzických i právnických subjektů z celého světa, pořádáné pod záštitou Ministra kultury České republiky. Název vytvořen ze sousloví EXPOnát nebo EXPOzice a NET (= interNET). Trvalé, průběžně doplňované výstavní místo je k shlédnutí na internetové adrese http://www.exponet.info Exponet byl založen 2. 7. 2004 vydavatelem Japhily Ing. Břetislavem Janíkem a známým odborníkem na celiny Ing. Milanem Černíkem. Do 22. 11. 2007 se zde soustředilo 327 on line exponátů (z toho 19 exponátů filatelistické literatury) z 36 zemí. Zaznamenalo více než 1,300.000 návštěv (hitů), rozsah internetové prezentace činil 12,5 GB. 25. 7. 2007 bylo založeno Exponet forum jako platforma pro podněty, nápady, názory a připomínky filatelistů >>>>> http://expo-net.blogspot.com

Vraťme se ale k naší výstavě SPORT-O-NET´07. Konala se 1. – 30. 11. 2007 na internetové adrese http://www.japhila.cz/sportonet/ Tam ji také i dnes naleznete, protože organizátoři výstavy se ji rozhodli prodloužit tak, aby všichni zájemci měli dostatek času k prohlídce. Celkem bylo vystaveno 27 exponátů v 7 třídách, z toho 3 v tematické olympijské, 4 v tematické sportovní, 7 ve třídě filatelistické literatury, 1 v otevřené, 5 jednorámových exponátů, 2 ve třídě mládeže, 2 ve třídě premiéra a 3 ve třídě mimosoutěžní. Mezinárodní jury udělila 23 medailí, z toho 1 velkou zlatou a 3 zlaté, 5 pozlacených, 4 velké stříbrné a 8 stříbrných, 1 postříbřenou a 1 bronzovou medaili; 1 exponát přeřadila jury do třídy mimosoutěžní. Podívejme se nyní na ty vítězné exponáty. Nejlepším exponátem celé výstavy byla ve třídě literatury publikace Tsironise Michalise (Řecko) Olympijské vydání 1906 >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/B6_6/index_b6_6a.htm , který získal 95 bodů, velkou zlatou medaili a věcnou cenu. Na druhém místě se umístil exponát Tenis - velmi starý sport >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/B2_4/index_b2_4a.htm švédského vystavovatele Gunnara Dahlviga, který byl oceněn 92 body a zlatou medailí. Jenom o dva body méně a rovněž zlatou medaili za celkově třetí místo jury přidělila na Slovensko za exponát Svět pedálů >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/B2_2/index_b2_2a.htm Vojtovi Jankovičovi. Z českých exponátů byl nejvýše hodnocen jednorámový exponát Marie Justýnové Olympijské hry 1924 v Paříži a Československo >>>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/C1_1/index_c1_1a.htm 80 bodů a pozlacená medaile. Mezi mládežníky byla nejlepší Alcala Alyssah z Filipín, 70 bodů a stříbrná medaile za exponát Fotbal >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/B5_1/index_b5_1a.htm Ve třídě premiéra, určené pro prvovystavovatele získal za exponát Praha sportovní >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/D1_1/index_d1_1a.htm zlatou medaili Bedřich Polák. Za prohlídku určitě stojí i exponáty v čestné třídě, Přežít se ctí >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/A2_3/index_a2_3a.htm Poláka Romana Babuta a Time: Vikingové >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/C2_1/index_c2_1a.htm Gunnara Dahlviga.

Podívejme se nyní na celou záležitost uspořádání této výstavy očima jejich pořadatelů a očima jury. Výstava měla filatelistům celého světa dát trvalou možnost seznámit se v klidu svého domova se soutěžními filatelistickými exponáty, dát jim možnost jejich podrobného studia, a nakonec se chtěla i stát prubířským kamenem jedné z nových cest filatelie a podpořit vznik nových kvalitních exponátů. Organizační výbor výstavy si byl vědom celé řady možných problémů, se kterými se bude potýkat. Otázky doposud při filatelistických výstavách neřešené jsou třeba tyhle: Jak jurovat filatelistické exponáty ve virtuální podobě?, nebo Jak předejít možnému výskytu falz v exponátech?, či Jak zajistit jednotnost hodnocení poroty? a mohli bychom pokračovat dále.

Kdo nic nezkusil, také nic nezkazil, říká jedno staré lidové pořekadlo. SČF jmenoval mezinárodní výstavní jury >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/sportonet_jury.htm ve složení předseda Walter Muller, tajemník Jaroslav Petrásek a členové Eliseo Ruben Otero z Argentiny, Roman Babut z Varšavy a Peter Osuský z Bratislavy. Jury byla tedy složena vesměs z velmi zkušených námětových jurymanů. Ti rozhodovali každý rovněž v klidu svého domova a po obodování všech exponátů zaslali svá hodnocení tajemníkovi jury. Ten vypočetl aritmetické průměry hodnocení všech exponátů a vrátil je zpět jurymanům. Ti měli poté možnost svá původní hodnocení korigovat a zaslali je zpět tajemníkovi jury. To se opakovalo ještě jednou, takže tím byla vlastně nahrazena jednotlivá čtení výsledků, obvyklá při běžném hodnocení jury. Možnost použití falz v jednotlivých exponátech byla eliminována tím, že přihlášeným exponátům jejich jednotlivé národní svazy potvrdily na zaslané přihlášce korektnost jednotlivých exponátů.

Nezanedbatelným hlediskem byly pochopitelně i náklady na uspořádání této výstavy. Připravovali jsme ji pod heslem "Virtuálně a zdarma!". Tak také výstava proběhla. Veškerá propagace, zasílání přihlášek i exponátů i rozesílání palmáre a výstavních diplomů bylo skutečně zdarma a prostřednictvím počítačové techniky. Zdarma organizátoři zajistili i skenování exponátů těm vystavovatelům, kteří tuto možnost sami neměli. Tři ceny pro nejlepší exponáty věnoval Český olympijský výbor, čtvrtou cenu věnoval Olympsport. Veškeré náklady na uspořádání této výstavy byly tedy nulové. Organizační výbor děkuje tímto zejména všem vystavovatelům, Exponetu, jmenovitě pánům Janíkovi a Černíkovi a členům jury i ostatním členům výboru >>>>> http://www.japhila.cz/hof/OV_sportonet.htm - všichni totiž pracovali bez nároků na honorář. Za věnování věcných cen patří dík i Českému olympijskému výboru. K výstavě organizační výbor zajistil vydání dvou přítisků na celinových dopisnicích a výplatního otisku Postalia k zahájení výstavy a znehodnocovacího strojového razítka Postalia k jejímu zakončení. Obě razítka byla používána v Praze Dejvicích na poště Praha 6 v Kafkově ulici. Řadu z vystavených exponátů zřejmě uvidíme na světové výstavě OLYMPEX v Pekingu v době konání olympijských her od 8. 8. do 18. 8. 2008.

Jaroslav Petrásek a Walter Müller

17. 12. 2007

Společnost přátel Poštovního muzea SČF (SPPM)

Na posledním zasedání předsednictva Svazu českých filatelistů bylo schváleno založení nové odborné společnosti SČF – Společnosti přátel Poštovního muzea. Na ustavující schůzi byl pak jejím předsedou zvolen známý filatelistický znalec a publicista Pavel Aksamit (mimo jiné i autor právě vydávaného nového dílu Monografie). Společnost je otevřena všem zájemcům; její stanovy jsou k dispozici:

Stanovy Společnosti přátel Poštovního muzea SČF (SPPM)

1. Společnost přátel Poštovního muzea SČF (SPPM) sdružuje členy SČF, kteří se zajímají o činnost Poštovního muzea (PM) v Praze a jeho pobočky ve Vyšším Brodě, chtějí být o ní informováni a jsou ochotni v případě potřeby muzeu napomáhat při plnění jeho úkolů. Členy SPPM se mohou stát i další osoby - nečlenové SČF, a to jako členové přidružení. Přidružení členové se účastní činnosti SPPM, ale nemají právo volit a být voleni do orgánů SPPM, ani další práva příslušející podle Stanov SČF jen členům SČF.

2. SPPM vznikla na základě ust. Hlavy IV. Stanov SČF, jako zájmové sdružení v rámci SČF. Ve své činnosti se řídí Stanovami SČF, zejména ustanoveními Hlavy III. - VIII., a Organizačním řádem SČF. V čele Společnosti stojí tříčlenný výbor, který tvoří předseda, místopředseda a tajemník, volení valnou hromadou společnosti, a to vždy na dobu 5 let. Na stejnou dobu volí valná hromada i jednoho revizora Společnosti.

3. SPPM od svých členů nevybírá žádný členský příspěvek a nevyvíjí ani žádnou hospodářskou činnost, takže nevede ani účetnictví. Výjimkou je vybírání příspěvků SČF od osob, které jsou členy SČF výhradně jejím prostřednictvím; takto vybraný členský příspěvek SČF je neprodleně odveden sekretariátu SČF.

4. Vedle propagace aktivit PM a informování o nich SPPM chce být i platformou pro setkávání a spolupráci zájemců o muzejní práci a o práce s ní související (badatelské, výstavní apod.), a to nejen v Praze, kde je sídlo Poštovního muzea, ale i na dalších místech České republiky, s cílem napomáhat podle svých možností vzniku a rozvoji stálých či příležitostných expozic souvisejících s oborem filatelistického zájmu. Za tímto účelem pořádá ročně jedno až dvě setkání, na nichž budou mít členové možnost se sejít a otevřeně si pohovořit o předmětu svého zájmu, objasnit technické problémy, ekonomické otázky a vůbec všechno, co s ním souvisí. Součástí práce SPPM bude i pomoc začínajícím zájemcům o muzejní práci a vyhledávání kontaktů mezi nimi a tradičními muzejními pracovišti apod. SPPM se bude podílet i na přípravě, propagaci a průběhu akce Den české filatelie, pořádané v Poštovním muzeu v Praze.

5. SPPM nabídne spolupráci i dalším obdobným sdružením zájemců o muzejní práci v rámci i mimo rámec SČF a podle svých možností je v jejich činnosti podpoří.

6. SPPM bude svým členům zajišťovat podrobné informace o připravovaných akcích PM, popř. o akcích dalších subjektů, s nimiž naváže spolupráci.

7. SPPM bude usilovat o spolupráci s nepoštovními muzejními institucemi v jichž fondech se nacházejí předměty filatelistického zájmu, v jejímž rámci se bude snažit, aby evidence těchto fondů byla dostupná členům SPPM i dalším členům SČF, např. v elektronické podobě na oficiálních stránkách SČF na internetu.

8. Se svou činností bude SPPM seznamovat odbornou veřejnost prostřednictvím internetových stránek SČF, filatelistických časopisů a zpravodajů, popř. v dalších sdělovacích prostředcích.

Tyto Stanovy Společnosti přátel Poštovního muzea (SPPM) SČF byly předloženy ke schválení a registraci předsednictvu SČF, konanému dne 24. listopadu 2007.

Pavel Aksamit, e-mail: p.aksamit@seznam.cz

Recenze zlatého exponátu: Olympijské vydání 1906Stává se to asi zřídka (já vlastně takový případ vůbec neznám), aby velkou cenu filatelistické výstavy získala kniha. Jistě, jsme zvyklí na filatelistické výstavě na třídu literatury, ale přece jenom ji máme zařazenou jako disciplinu více méně okrajovou.
Jsem rád, že tentokrát mohu tenhle zakořeněný uzus porušit a odkázat vás k závěrům poněkud jiným.
Velkou cenu a diplom na velkou zlatou medaili výstavy SPORT-O-NET'07 dostala právě ve třídě filatelistické literatury publikace známého řeckého sběratele Michalise Tsironise Olympijské vydání 1906. Podívejte se na ni spolu se mnou nyní poněkud podrobněji >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/B6_6/index_b6_6a.htm
Vlastní curriculum vitae Michalise Tsironise je značně rozsáhlé, budeme se proto zabývat jenom filatelií. Známý athenský inženýr architekt se filatelií zabývá již déle než 65 let. V současné době předseda Řecké filatelistické federace je nejen filatelistickým funkcionářem, ale také jurymanem a vystavovatelem....
Jaroslav Petrásek

XING-Gruppe „Philatelie“ Mitglied im CPF

Mitgliedschaft im Bund deutscher Philatelisten e.V. (BDPh)

Sehr geehrte Philatelisten,unsere Gruppe ist seit Dezember dem Club Philatelistischer Forscher (CPF) beigetreten. Dadurch werden wir vom BDPh als eigenständige Philatelie-Gruppe anerkannt, mit der Folge, dass unsere Mitglieder auch Mitglied im BDPh werden können.Sie können als Mitglied der XING-Gruppe „Philatelie“ ab dem 01.01.2008 die sehr vergünstigte Mitgliedschaft beim BDPh e.V. zum Jahrespreis von derzeit 14,50 EUR (für das Jahr 200acht) erwerben. Die Einzelmitgliedschaft beim BDPh e.V. kostet derzeit 35,00 EUR - Sie sparen also über 50%, wenn Sie eine Mitgliedschaft über uns beantragen gegenüber einer regulären und direkten Mitgliedschaft beim BDPh e.V.

Und das schöne ist, Sie erhalten die selben Leistungen wie bei einer Direktmitgliedschaft und profitieren von:- den Leistungen des Bundes Deutscher Philatelisten e.V. des anerkannten Fachverbandes für Briefmarkensammler, - der "philatelie", Europas große Fachzeitschrift für Briefmarkensammler, - den zusätzlichen Vorteilen (z.Z. Philatelistische Jahresausgabe; kostenlose BDPh-Kleinanzeige), und - als Sammler mit einer Philatelistischen Rechtsschutzversicherung abgesichert sein!

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 14,50 EUR (anstatt 35,00 EUR) und wird (damit kein neues Konto eröffnet werden muss) auf das Geschäftskonto der Arbeitsgemeinschaft Jugoslawien und Nachfolgestaaten e. V. überwiesen.

Die Beitragspflicht beginnt mit dem Monat des Beitritts. (Aufgrund des höheren Auslandsportos für die Verbandszeitschrift "philatelie" zahlen Mitglieder aus dem Ausland einen um derzeit 5,00 EUR höheren Betrag.) Der Austritt aus dem BDPh e.V. ist nur zum Schluss eines Mitgliedsjahres möglich und ist mindestens drei Monate vor Ablauf schriftlich zu erklären.

Die Anmeldung erfolgt schriftlich, per Fax oder per E-Mail an: Jörg Opel, Arge Jugoslawien und Nachfolgestaaten e.V., 12249 Berlin, Schefferweg 2
Tel.: +4930/7756302Fax: +491805/06033818124 (0,14 EUR/Min.)
Mail: info@arge-jugoslawien.de Internet: http://www.arge-jugoslawien.de

Sie erhalten umgehend Nachricht von uns und nach Zahlungseingang Ihre Mitglieder-Nr. beim BDPh e.V.Wir möchten Sie gerne in unser XING-Netzwerk einladen, denn Kontakte werden immer wichtiger, wenn es um Entscheidungen geht. Über XING lassen sich Kontakte sehr einfach pflegen, ausbauen und nutzen. Wir freuen uns, Sie als Kontakt in unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen. Hier folgt der Link zur kostenlosen Anmeldung: http://www.xing.com/go/invita/3611078 Hier folgt der Link zur XING-Philatelie-Gruppe: https://www.xing.com/net/philatelie/Sollten noch Fragen offen sein, melden Sie sich bitte.

Mit besten Grüssen
Jörg Opel für die XING-Gruppe Philatelie

Anketa ke Sportonetu


Na filatelistickém blogu jsme Vám položili otázku, zda si myslíte, že Sport-O-Net'07 představuje novou éru filatelie. Proč jsme tuto otázku položili?

Odpověď je jednoduchá, Sport-O-Net'07 je první soutěžní výstava na světě, která byla uskutečněna pouze na internetu. Jakkoliv se to mohlo zdát neživoucí myšlenkou internetových nadšenců, Sport-O-Net'07 podle nás dokázal, že pořádat internetové výstavy je smysluplné i životaschopné a že jich určitě bude přibývat.

Podívejme se tedy jak jste hlasovali: Plných 57 % (72 hlasů) si myslí, že se jedná o převratnou věc ve filatelii a filatelistickém výstavnictví.

Plných 13 resolutních NE (10 %) si myslí, že určitě ne a 24 z Vás (19 %) si myslí, že spíše ne. Můžeme to tedy sečíst na 37 a nějakých 29 % respondentů, kteří internetovému výstavnictví nepřejí anebo alespoň nevěří. K těmto můžeme přidat ještě další skeptiky "Buďme s hodnocením opatrní" - 10 lidí (8 %). Celkem tedy 47 respondentů ze 125 hlasů.

A jsme u závěru: Více než polovina z Vás internetu věří a internetová výstava jej uspokojuje. Vezmeme-li v úvahu, že internetová výstava se dá uspořádat za zlomek nákladů výstavy fyzické, přičteme-li výhodu nemanipulace s exponátem a tím odstranění možnosti poškození či zcizení, přidáme-li libovolně dlouhé studium vybraného exponátu v čase, který si každáý zvolí, je těch výhod mnohem více. Samozřejmě odpadá společenský moment výstavy - kdy dochází k potřebnému scházení se s lidmi a kolegy stejného ražení.

Přesto, že nejsme příznivci zániku klasických filatelistických výstav, můžeme - anebo jen za sebe - mohu s jistotou potrvdit, že internetvé výstavnictví je přesně to, co si přeji, čemu budu napomáhat, co pomůžu rozvíjet a co je pro mě osobně "středobodem" zájmu o filatelii.

Všem respondentům děkujeme.
Břetislav Janík

15. 12. 2007

Českoněmecké razítko v Poštovním muzeu


Podle informací, které jsme obdrželi tento týden, bude v používání 9. února 2008 příležitostné poštovní razítko "Svůj k svému / Jeder zu den seinen" s kresbou lístků stromů typických národům Němců a Čechů - dubu a lípy.

Razítko bude poskytovat pošta Praha 1 u příležitostné poštovní přepážky v pražském Poštovním muzeu.

B. J.

12. 12. 2007

"Filafotogalerie": Balonová pošta PRAGA 1988


Nejnovějším přírůstkem filatelistické fotogalerie je skoro 50 fotografií ze startu balónů na pražské Letné k příležitosti Praga 88 a 3 fotografie (na posledních místech) z doletu balonu na cílové místo. V kokpitu se krčí Otakar Svoboda (dnes pracuje v České televizi) a Jiří Vandas (dnes podnikatel s mincemi a zančkovými obleky).

Fotografie dokumentují celou přípravu ke startu a start, ale také zajímavé nakládání poštovních zásilek (viz náš snímek nahoře nad textem) anebo doprovodný program raketových modelářů či vystoupení "poštovní hudby". Bez zajímavosti není ani typický vůz Autopošty z Brna s detailem podacího okénka...

Zveme k návštěvě a nostalgickým vzpomínkám... >>>>> http://www.japhila.cz/philagallery/index.htm

Břetislav Janík

11. 12. 2007

Použití razítek pro výplatné poštovních zásilek


Již druhý exponát Sergeje V. Rogutského ze Smolenska je opět exponátem poštovní historie. Tentokráte se jedná o přídavná gumová či kovová razítka, která mají vztah k výplatnému.

Materiál tohoto charakteru z Ruska je jistě zajímavým pro Vaše shlédnutí, každopádně jej musíte vidět, pokud Vás zajímá různorodost placení poštovného, výplatní otisky či dokumentování poštovního provozu.

Exponát najdete zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0329/index0329a.htm

B. J.

10. 12. 2007

Motýli Smolenské oblasti

Námětový jednorámový exponát ve třídě mládeže - to je 328. exponát výstavy Exponet od Bogdana Rogutského z ruského Smolensku.

Představuje Motýli (Lepidoptera) >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0328/index0328a.htm
Zveme k návštěvě.

B. J.

5 otázek pro Ing. Miroslava Špačka


Japhila se obrátila na Ing. Miroslava Špačka z Generálního ředitelství České pošty, s.p. s těmito aktuálními dotazy:
---
Japhila: Je k dispozici aktuální emisní plán známek na rok 2008 s novými nominálními hodnotami?

Ing. Špaček: Emisní plán již jednou opraven byl, škoda, že změna tuzemských a mezinárodních tarifů neprobíhá společně, druhou opravu připravujeme a bude v nejbližších dnech předložena vydavateli, tj. Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.
---
Japhila: Bude stát nově 10,- Kč i poštovné za koresponďák? Pokud ano, tak kdy vyjde pro běžný provoz a kdy pro přítisky?

Ing. Špaček: Běžná dopisnice (koresponďák) s výplatným 10 Kč vyjde 12. 12. a přítisková dopisnice potom 20. 1. 2008.
---
Japhila: Jaké hodnoty nominále zmizí z automatu a jaké nové bude možno nastavit? A od kdy k tomuto dojde?

Ing. Špaček: Úpravu tarifů v automatech provádí Postfila (ing. Ryšková), pokud vím počítá nově s hodnotami: 0, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 35, 37 a 40 Kč.
---
Japhila: Bude i pro vnitrostátní (tuzemské) tarify vydáno příslušné cenové rozhodnutí?

Ing. Špaček: Cenové rozhodnutí prozměnu tuzemských tarifů již Mininisterstvo financí ČR vydalo, opatření pro Poštovní věstník zpracoval ing. Vošahlík a předpokládám, že v prosinci vyjde, včetně tarifů mezinárodních.
---
Japhila: Jak je to s aerogramy? Dosud činí tarif 8 Kč, ale za službu jako celek zaplatíme však 15 Kč.

Ing. Špaček: Poštovné u aerogramů zůstává 8 Kč, předpokládám tedy, že i prodejní cenu nebude kolega Vošahlík měnit.
---

Děkujeme za odpovědi.

B. J.

Vnitrostátní a mezinárodní sazby České pošty 2008


Podařilo se nám zajistit pro čtenáře úplný soupis vnitrostátních a mezinárodních poštovních plateb, jak budou platit od 1. ledna 2008.

Vnitrostátní sazby poštovních služeb od 1. ledna 2008 >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/vnitrostatni_sazby010108.pdf

Mezinárodní sazby poštovních služeb od 1. ledna 2008 >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/mezinarodni_sazby010108.pdf

Břetislav Janík

9. 12. 2007

Filatelistická fotogalerie


S další dosud nevídanou novinkou na českém filatelistickém internetu se můžete seznámit, navštívíte-li Japhila e-zine >>>>> http://www.japhila.cz/philagallery/index.htm

Filatelistická fotogalerie přináší první čtyři obrazové galerie, prozatím věnované Světové výstavě poštovních známek PRAGA 1988. Postupně budou přidávány další a další fotografie, které budou mapovat zejména československou, resp. českou filatelie. To však neznamená, že Filatelistická fotogalerie není otevřena "komukoliv odkudkoliv". Chcete-li nabídnout fotografickou dokumentaci nějaké filatelistické akce, stačí poslat nebo zpřístupnit Vaše fotografie s popisem. Protože Japhila e-zine je mezinárodním filatelistickým periodikem, musíte i nadále počítat s tím, že texty budou zpřístupňovány cizojazyčným návštěvníkům. Angličtina jako světový "internetový" jazyk se nabízí. Fotografie však můžete poslat i s pouhým českým komentářem.

Mimochodem, při přípravě prvních alb filatelistické fotogalerie jsem si uvědomil, jak je podobná iniciativa potřebná. Na některých fotografiích je z 9 osob již 6 zesnulých. Pojďte s námi dokumentovat filatelii.

Jste srdečně zváni k pasivní návštěvě i k aktivní spolupráci :)
Břetislav Janík

1. 12. 2007

Rakouské novinové celiny do roku 1918

Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha pořádá v rámci 28. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti ve čtvrtek 6. prosince přednášku ing. Jana Krátkého: "Rakouské novinové celiny do roku 1918".

Přednáška doplněná ukázkou filatelistického materiálu ze sbírky a exponátů se koná v 16:30 hodin v Domě Portus v Praze 1, ul. Karoliny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou).

Zváni jsou zájemci a příznivci o poštovní historii a filatelii bez ohledu na klubové členství.

Na Exponetu sice ing. Krátký nemá přímo tuto problematiku, ale jsou zde 3 pětirámové exponáty rakouské poštovní historie a celin. Zveme Vás k jejich prohlídce ještě před přednáškou
>>>>> http://www.japhila.cz/hof/0138/index0138a.htm >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0160/index0160a.htm
>>>>> http://www.japhila.cz/hof/0301/index0301a.htm

Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15