31. 10. 2014

Pozvání na 51. výstavku známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 51. výstavku známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání poštovních známek - ve středu 5. listopadu 2014 - v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout všechny výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vycházejí 5. 11. 2014. U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit známky a FDC pro následnou autogramiádu.
--
- Příležitostná známka „Osobnosti: Andreas Vesalius (1514 – 1564)“, nominální hodnota 25,- Kč, autor Zdeněk Ziegler, rytec Václav Fajt.
- Příležitostná známka „Umělecká díla na známkách: Jakub Schikaneder (1855 – 1924)“, nominální hodnota 25,- Kč, rytec Václav Fajt.
- Příležitostná známka „Umělecká díla na známkách: Jaromír Funke (1896 – 1945)“, nominální hodnota 29,- Kč, autor Zdeněk Ziegler, rytec FDC Václav Fajt.
- Příležitostná známka „Umělecká díla na známkách: Salvador Dalí (1904 – 1989)“, nominální hodnota 37,- Kč, rytec Martin Srb, výtvarný návrh FDC Jaromír Knotek.
- Příležitostná známka „Výročí 17. listopadu“, nominální hodnota 13,- Kč, autor Jan Kavan, rytec FDC Václav Fajt. 
- Výplatní známka „Vánoce – Lada“, nominální hodnota A (13,- Kč), autor Josef Lada, grafická úprava písmenové známky Ivana Havránková.
--
Účast přislíbili: Zdeněk Ziegler, Václav Fajt, Martin Srb, Jaromír Knotek, Jan Kavan a Ivana Havránková.
Program:
14:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:15 hod. zahájení s autory – premiérové předs
tavení nových známek
16:30 hod. ukončení akce
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly vydány v den konání výstavky (den vydání) a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny zájemce o autogram, tzn. na osobu maximálně 5 ks k podpisu od jednoho aktuálního vydání! Tato prosba je opatřením pořadatelů z důvodu, že téměř polovina účastníků cestuje z mimopražských destinací z celé České republiky a spěchají na návazné železniční a autobusové spoje. Děkujeme za pochopení. 
--
S pozdravem
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617
--                               
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1

Ausgabe der Dauermarke mit dem aufgedruckten Buchstaben „A“ WEIHNACHTEN – JOSEF LADA

Ausgabe der Dauermarke mit dem aufgedruckten Buchstaben „A“ WEIHNACHTEN – JOSEF LADA
Ausgabetag:   5. November 2014
Autor der graphischen Anpassung der Marke:   Ivana Havránková
Format: 30 x 23 mm
Nennwert:   „A“ (entspricht dem Preis für einen Standard - Inlandsbrief bis zu 50 g. Nach der aktuellen Postgebühren-Liste am Ausgabetag entspricht das dem Wert von 13 CZK)
Druck der Briefmarke:   Mehrfarbiger Offsetdruck 
Druck des FDC´s:   Offsetdruck in Dunkelblau
Gedruckt in Bögen zu:   50 Stk.
Herausgeber:   Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik
Hersteller:   Postwertzeichendruckerei Ortenovo nám. 16, CZ-170 04 Praha 7
Lieferant:   PostFila, Exportabteilung, Ortenovo nám. 16,  CZ-170 24  Praha 7
Briefmarke: Auf der Briefmarke ist das Bild „Betlém v zimě“ (Krippe im Winter) von Josef Lada aus dem Jahre 1942 verwendet, von der Nationalgalerie Prag ausgeliehen. Dieses Motiv wurde auf dem Dienst-Briefumschlag zum Neujahr 2013 verwendet.
Ersttagsbrief:   ein Detail aus dem Bild - Christkind. Auf dem Stempel ist ein Komet und der 
Text: Hrusice, 5. 11. 2014.
--
Ausgabe der Dauermarke mit dem aufgedruckten Buchstaben „A“ WEIHNACHTEN – JOSEF LADA
Weihnachten ist das Fest, das in der christlichen Tradition die Feier der Geburt von Jesus Christus darstellen. Gemeinsam mit Ostern und Pfingsten gehören sie zu den bedeutendsten christlichen Festtagen.  
In Tschechien wird als Höhepunkt von Weihnachten, vor allem von Nicht-Gläubigen,  fälschlicherweise der Heilige Abend, 24. Dezember, gehalten, als Vorabend des Festes selbst. In Weihnachten wird manchmal auch die Adventszeit eingeschlossen, die Weihnachten vorangeht. Mit Weihnachten sind verschiedenste Traditionen verbunden, zu denen der Weihnachtsbaum, Krippen, Weihnachtsgeschenke, die das Christkind bringt, oder Weihnachtsgebäck gehören; einige von diesen Traditionen kommen aus den bereits vorchristlichen Zeiten und hängen mit der Feier der Sonnenwende zusammen, die auf diese Tage auch fällt. Derzeit verblasst jedoch die ursprüngliche religiöse Bedeutung von Weihnachten und Weihnachten wird auch für ein der bedeutendsten bürgerlichen Feste gehalten.

Issue of the definitive postage stamp identified with a letter „A“ CHRISTMAS – JOSEF LADA

Issue of the definitive postage stamp identified with a letter „A“ CHRISTMAS – JOSEF LADA 
On the 5th November, 2014 the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic will issue a definitive postage stamp with imprinted letter „A“ – Christmas. The letter „A“ corresponds to the price of Ordinary Letter – Standard up to 50 g in domestic service – current  price according to the Price List of Basic Postal Services– at present amounting to CZK 13.
The stamp features the 1942 picture “Bethlehem in Winter” by Josef Lada, used by the courtesy of the National Gallery in Prague. This motif already appeared on Czech Post’s 2013 New Year envelope.
In the Christian tradition, Christmas is a celebration of the birth of Jesus Christ. Together with Easter and Pentecost, it is a major Christian holiday.
Most Czech people mistakenly consider Christmas Eve (24th of December) to be the culmination of Christmas. Some people also include Advent, a season preceding Christmas, into Christmas. Christmas is accompanied by a number of traditions, such as Christmas tree, nativity scene, gifts brought by Little Jesus, Christmas sweets. Some of these traditions date back to the pre-Christian era and are related to the celebration of solstice that takes place in the same days. The original, religious meaning of Christmas has however almost disappeared and Christmas is considered as a major public holiday.
The author of the graphic arrangement of the stamp is Ivana Havránková.
The stamp, sized 30 x 23 mm  has been printed by the Post Printing House in Prague by multicoloured offset in printing sheets of 50 pcs.  
There will be 1 First Day Cover incl. Commemorative cancellation. In the picture part of the cover is a detail of the picture – the Little Jesus. The cover is printed by offset in dark blue. On the postmark is a comet and the text: Hrusice, 5. 11. 2014.
The stamp is valid  from 5th November, 2014.
--
Issue of the definitive postage stamp identified with a letter „A“ CHRISTMAS – JOSEF LADA
Date of issue:   5th November, 2014
Graphic arrangement:   Ivana Havránková
Picture size:   30 x 23 mm
Face value:   „A“ (corresponds to the price of Ordinary Letter – Standard up to 50 g in domestic service – current  price according to the Price List of Basic Postal Services– at present amounting to CZK 13)
Method of the printing:   Multicoloured offset
Number of stamps in the printing sheet:   50 pcs 
Subject of the stamp:   the 1942 picture “Bethlehem in Winter” by Josef Lada, used by the courtesy of the National Gallery in Prague. This motif already appeared on Czech Post’s 2013 New Year envelope.
Editor:   Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
Producer:   Post Printing House, Ortenovo nám. 16, 170 04 Praha 7
Supplier:   PostFila, Export Department, Ortenovo nám. 16, 170 24 Praha 7

Issue of the commemorative postage stamp ANNIVERSARY OF THE 17th NOVEMBER

Issue of the commemorative postage stamp ANNIVERSARY OF THE 17th NOVEMBER
Date of issue:   5th November, 2014
Graphic arrangement:   Jan Kavan
Engravings of the FDC:   Václav Fajt
Picture size:   23 x 30 mm
Face value:   13 CZK
Method of the printing of the stamp:   multicoloured offset
Method of the printing of the FDC:   recess print from flat plates in blue-grey
Number of stamps in the printing sheet:   50 pcs 
Number of the FDC´s:   1 pc
Subject of the stamp:   symbols of statehood, the state colours and the state emblem (the stylisation is inspired by the Gothic Parler’s emblem). They are accompanied by dates and the text “We do not forget” referring to the given events
Subject of the  FDC:   policemen with shields and a rose; although the picture refers to the events at the Národní Třída street, it is a symbol of a confrontation between violence and love
Editor:   Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
Producer:   Post Printing House, Ortenovo nám. 16, CZ-170 04 Praha 7
Supplier:   PostFila, Export Department, Ortenovo nám. 16, CZ-170 24 Praha 7
--
Issue of the commemorative postage stamp ANNIVERSARY OF THE 17th NOVEMBER
On the 5th November, 2014 the Ministry of  Industry and Trade  of the Czech Republic will  issue a commemorative postage stamp in the denomination of 13 CZK -  Anniversary of the 17th November.The stamp features symbols of statehood - the state colours and the state emblem (the stylisation is inspired by the Gothic Parler’s emblem). They are accompanied by dates and the text “We do not forget” referring to the given events.
The 17th November belongs to the major dates in the history of the Czech Republic.
In 1939, the Nazis took a brutal action against Czech university students. Fifty years later, the Velvet Revolution started.
The anti-occupation mood intensifying in late 1939 culminated on the 15th November when people decided to commemorate Jan Opletal, a student of medicine at Charles University deadly shot at a demonstration held on the day of the 21st anniversary of the creation of Czechoslovakia.
During the night of the 16th and 17th November, German policemen assisted by SS troops mercilessly carried out the order of the German Führer. All ten Czech universities were closed, nine student leaders were executed in Prague-Ruzyně, and 1,200 students were beaten and sent to concentration camps.These events led to the declaration of the 17th November as the International Student Day in London in 1941. This is the only internationally recognized holiday originated in the Czech Republic.
On the 17th November 1989, one week after the fall of the Berlin wall, the Velvet Revolution started in Prague. At four o’clock in the afternoon, groups of students gathered in front of the seat of the Faculty of Medicine in Prague’s Albertov to commemorate the tragic events that had happened fifty years before that time. The initially calm demonstration soon turned into a fight for freedom, democracy and political reforms.
The author of the design of  the  issue  is  the academic painter and graphic artist Jan Kavan, the engravings of the FDC are the work of the graphic artist and engraver  Václav Fajt.
The stamp, sized 23 x 30 mm  has been printed  by  the Post  Printing House in Prague  by multicoloured offset in printing sheets of 50 pcs. 
There  will be  1 First Day Cover incl. commemorative cancellation. In the picture part of the cover are depicted policemen with shields and a rose; although the picture refers to the events at the Národní Třída street, it is a symbol of a confrontation between violence and love. The cover is  printed by recess print from flat plates in blue-grey. On the postmark are pieces of barbed wire symbolizing suppression of freedom and revolts against it and the text: Praha, 5.11.2014
The stamp is valid  from 5th November, 2014.  
--
Issue of the commemorative postage stamp ANNIVERSARY OF THE 17th NOVEMBER
Date of issue:   5th November, 2014
Graphic arrangement:   Jan Kavan
Engravings of the FDC:   Václav Fajt
Picture size:   23 x 30 mm
Face value:   13 CZK
Method of the printing of the stamp:   multicoloured offset
Method of the printing of the FDC:   recess print from flat plates in blue-grey
Number of stamps in the printing sheet: 50 pcs 
Number of the FDC´s:   1 pc
Subject of the stamp:   symbols of statehood, the state colours and the state emblem (the stylisation is inspired by the Gothic Parler’s emblem). They are accompanied by dates and the text “We do not forget” referring to the given events
Subject of the FDC:   policemen with shields and a rose; although the picture refers to the events at the Národní Třída street, it is a symbol of a confrontation between violence and love
Editor:   Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
Producer:   Post Printing House, Ortenovo nám. 16, CZ-170 04 Praha 7
Supplier:   PostFila, Export Department, Ortenovo nám. 16, CZ-170 24 Praha 7

Herausgabe der Sondermarke JAHRESTAG 17. NOVEMBER

Herausgabe der Sondermarke JAHRESTAG  17. NOVEMBER
Ausgabetag:   5. November 2014
Entwurf:   Jan Kavan
Stich des FDC´s:   Václav Fajt
Grösse:   23 x 30 mm  
Nennwert:   13 CZK 
Druck der Briefmarke:   Mehrfarbiger Offsetdruck
Druck des FDC´s:   Flachstahlplattendruck  in Blaugrau
Gedruckt in Bögen zu:   50 Stk. 
Anzahl der FDC´s:   1 Stk.
Herausgeber:   Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik
Hersteller:   Postwertzeichendruckerei, Ortenovo nám. 16, CZ-170 04 Praha 7
Lieferant:   PostFila, Exportabteilung, Ortenovo nám. 16,  CZ-170 24  Praha 7
Briefmarke:   Auf der Briefmarke sind die Symbole der Staatlichkeit - Trikolore und Staatswappen (die Stilisierung wird vom gotischen Parlers Merkmal inspiriert) verwendet. Auf die gegebenen Ereignisse weisen die Jahreszahlen und der Text "Wir vergessen nicht" hin.
Ersttagsbrief: Polizisten mit Schildern und eine Rose. Das Bild weist auf die Ereignisse auf der Straße Národní třída hin, aber in der symbolischen Ebene konfrontiert es Gewalt und Liebe. Auf dem Stempel sind Stücke von Stacheldraht, die die Unfreiheit und Revolte gegen sie abbilden -  und der Text: Praha, 5. 11. 2014. 
--
Herausgabe der Sondermarke JAHRESTAG  17. NOVEMBER
Der 17. November gehört zu den bedeutendsten Tagen in der Geschichte der Tschechischen Republik.
Im Jahre 1939 sind die Nazis brutal gegen die Hochschulstudenten eingeschritten und fünfzig Jahre später hat die Samtene Revolution stattgefunden. 
Ende 1939 hat sich die Antibesatzungsstimmung gestärkt, die am 15. November den Höhepunkt erreicht hat. Damals haben sich die Menschen entschieden, das Andenken des verstorbenen Studenten der medizinischen Fakultät der Karlsuniversität Jan Opletal in Ehren zu halten. Ihn haben die Nazis tödlich bei der Demonstration angeschossen, die am Tag des 21. Jahrtages der Entstehung der Tschechoslowakei stattgefunden hat. 
In der Nacht vom 16. auf 17. November haben die deutschen Ordnungspolizisten mit  Unterstützung der SS-Einheiten kompromisslos den Befehl des deutschen Führers ausgeübt. Auf Dauer haben sie alle zehn tschechischen Hochschulen geschlossen, 9 Hauptvertreter der Hochschulstudenten in Prag-Ruzyně hingerichtet, 1200 Studenten geschlagen und in  Konzentrationslager verschleppt. Auf  Grund dieser Ereignisse wurde in London im Jahre 1941 dieser Tag als Internationaler Studententag erklärt. Bis heute ist dieser Tag der einzige Jahrestag von internationaler Bedeutung, der aus Tschechien kommt. 
Am 17. November 1989, eine Woche nach dem Fall der Berliner Mauer, hat in Prag die Samtene Revolution begonnen. Um vier Uhr nachmittags haben sich am Sitz der medizinischen Fakultät in Prag-Albertov Gruppen von Studenten zusammengetroffen, um sich an die tragischen Ereignisse vor fünfzig Jahren zu erinnern. Die ursprünglich ruhige Manifestation hat bald in einen Streik für Freiheit, Demokratie und politische Reformen gewechselt.

Herausgabe der Sondermarke: PERSÖNLICHKEITEN: ANDREAS VESALIUS (1514-1564)

Herausgabe der Sondermarke PERSÖNLICHKEITEN: ANDREAS VESALIUS (1514-1564)
Ausgabetag:   5. November 2014
Entwurf:   Prof. Zdeněk Ziegler
Stich:   Václav Fajt
Grösse:   23 x 40 mm
Nennwert:   25 CZK 
Druck der Briefmarke:   Rotationsstahldruck in Schwarz komb.mit Tiefdruck in Rot und Gelb
Druck des FDC´s:   Flachstahlplattendruck  in Rotbraun
Gedruckt in Bögen zu:   50 Stk. 
Anzahl der FDC´s:   1 Stk.
Herausgeber:   Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik
Hersteller:   Postwertzeichendruckerei, Ortenovo nám. 16, CZ-170 04 Praha 7
Lieferant:   PostFila, Exportabteilung, Ortenovo nám. 16,  CZ-170 24  Praha 7
Briefmarke:   ein Porträt von Andreas Vesalius
Ersttagsbrief:   im Bildteil des Umschlags ist eine Seite aus seinem Buch Anatomische Tabellen abgebildet. Auf dem Stempel ist ein Element aus seinem Buch und der Text: Praha, 5.11.2014
--
Herausgabe der Sondermarke: PERSÖNLICHKEITEN: ANDREAS VESALIUS (1514-1564)
--
Andreas Vesalius ist am 31. Dezember 1514 in Brüssel geboren und ist am 15. Oktober 1564 auf der griechischen Insel Zakynthos gestorben. Er war Anatom, Arzt und vor allem Autor eines erzählenden Buches über die menschliche Anatomie: „De humani corporis fabrica“ (Bau des menschlichen Körpers), das einen bedeutenden Einfluss auf die weitere Entwicklung des Fachbereiches hatte. Vesalius wird oft als Begründer der modernen Anatomie erwähnt.
Im Jahre 1537 ist Andreas Vesalius Professor der Anatomie in Padua an der Universität geworden, die durch ein hohes Niveau vor allem im ärztlichen Bereich berühmt wurde. Er hat sich den Obduktionen gewidmet und im Jahre 1538 hat er das lateinische Werk -Anatomische Tabellen - veröffentlicht. Das erste Buch beschreibt die Knochen und Knorpel, das zweite Buch die Muskeln und Bänder, das dritte Buch Blutgefäße, das vierte Nerven, das fünfte Verdauungs-, Harn- und Geschlechtssystem, das sechste Atemsystem und das siebte Gehirn und Sinnesorgane. 
Es geht um die ersten neuzeitlichen Lehrbücher der Anatomie, enstanden auf Grund von Betrachtungen und der Obduktionen. Vesalius hat auch den Vorgang der Autopsien vorgeschlagen, der bis heute benutzt wird.
Im Jahre 1559 wurde in Venedig die Schrift vom Vesalius‘ Schüler Cornaro herausgegeben, die den kleinen Kreislauf (Herz-Lunge) und die Anatomie des Auges beschreibt. In den Jahren 1577 bis 1581 hat er in Prag Adam Huba die Anatomie gemäß Vesalius vorgelesen. Das Werk von Vesalius wurde in viele Sprachen übersetzt, im 17. Jahrhundert sogar ins Russische von Slavinský wie die Medizinische Anatomie (1658).

Issue of the commemorative postage stamps: WORKS OF ART ON POSTAGE STAMPS

On the 5th November, 2014 the Ministry of   Industry and Trade  of the Czech Republic will  issue three commemorative postage stamps from the series Works of Art on Postage Stamps:
1.  25 CZK   Jakub Schikaneder (1855-1924)
    Street in Winter, 1900-1910 
    Kodl Gallery 
    Engraver:  Václav Fajt
    Colours: yellow, light brown, red, blue, black
2.  29 CZK  Jaromír Funke (1896-1945)
    Solitude and Spectacles, CA 1924
    Coupon: „The Nude“ photograph,1927 and the text: 1896 Funke 1945
    Autor of graphic arrangement: Prof. Zdeněk Ziegler
    Engraving of FDC: Václav Fajt
    Colours: offset – CMYK
3.  37 CZK   Salvador Dalí (1904-1989)
    Leda Atomica, 1949
    Dalí´s Theater and Museum Figueres
    Engraver: Martin Srb
    Author of FDC: Jaromír Knotek
    Colours: offset – CMYK, recess print black; Copyright: OOA-S
--
Jakub Schikaneder was born in Prague on the 27th February, 1855 and died on the 15th November, 1924, in Prague as well. He grew up in an artistic environment, where his aunt, cousin and older brother Charles worked as actors and singers. Success and fame, however, often alternated with decline and poverty. Here we find the beginnings of a strong social ethos, which appears in Schikaneder’s paintings. After graduating from the Prague Academy, he traveled around Europe, which greatly influenced his future work.
He received important recognition both at home and in the world in 1882 with his painting “Přísaha Lollardů” (The Lollards’ Oath) with dimensions of 250 x 400 cm. Even the leading art critic Miroslav Tyrš described the painting as an extraordinary work of art and its sale abroad brought a substantial financial reward.
From the 1880s, his paintings are full of social comprehension, which can be seen, for example, in the paintings “Dozvuky zimy” (Aftermath of Winter), “Plečka” (The Weeder), “Výměnkářka” (The Retired Peasant Woman), and results in his final masterpiece “Vražda v domě” (A Murder in the House). In 1885 Schikaneder was appointed as an assistant to František Ženišek at the School of Applied Arts in Prague, and later led a special school for painting flowers. After Ženíšek left the Prague Academy in 1896, he took over the studio of decorative painting. The position of professor allowed him to take several study trips in Europe in the 1890s. He repeatedly visited Paris, but he also went as far as Sicily. In 1895, together with Josef Thomayer, he toured England and Scotland. He also worked on the decoration of the interiors of the expositions of the College of Applied Arts at the World Exhibitions in Paris in 1900 and four years later in St. Louis.
At the end of the first decade of the 20th century, Schikaneder withdrew from public life, lived in seclusion and did not exhibit his paintings in public any more. He nevertheless continued teaching at the School of Decorative Arts, even during World War I.
--
Jaromír Funke was born on the  1st  August, 1896 in Skuteč and died on the 22nd  March, 1945 in Prague. He was one of the most important Czech photographers of the first half of the 20th  century and one of the world’s major pioneers of avant-garde photography. Together with Josef Sudek and Jaroslav Rössler, he was a member of the Czechoslovak modernist movement of photography between the world wars. In 1924, together with Josef Sudek and Adolf Schneeberger, he founded the Czech Photographic Society, which aimed at using purely photographic processes, breaking free from the influence of graphics. The photographic events of his time were influenced not only by his work, but also by his extensive theoretical, critical, organizational, editorial and especially pedagogical activities.
Although Funke was enchanted by modern architecture, he did not shy away from photographing older monuments. At the request of the Municipality of Cologne, a series of photographs of the St. Bartholomew Cathedral originated, first issued in 1943. It contained at least 56 shots of the church and included both overall views of the church, as well as views of the interior and details of the interior decoration and furniture. He died a few months before the end of the Second World War as its indirect victim. 
Salvador Felip Jacint Dalí i Domènech was born on the 11th  May, 1904 in Figureres, Spain and died on the 23rd  January, 1989 in the same place. He was an important Catalan painter, known for his surrealist works. Dalí was an artist of enormous talent and imagination. As a native of Catalonia, he insisted that he had Arabian roots. He claimed that his ancestors were descendants of the Moors who invaded Spain in the year 711 This is what Dalí saw as the cause of his love for all that is golden and excessive, his passion for luxury and his love of Oriental clothes. However, Dali’s eccentric and theatrical behavior sometimes overshadowed his work. He did unusual things just to get attention, which sometimes tired both his admirers and his critics. On the other hand, this triggered attention led to the recognition of his work by the general public and to increased sales of his works.
Dali’s works are known for a striking combination of bizarre, dreamlike images with an excellent draftsmanship and painterly expression, for which Dalí found inspiration in the works of the old masters of the Renaissance. His best-known work, “The Persistence of Memory,” was completed in 1931. Dalí created more than 1,500 paintings during his career. Besides that, he also illustrated books, designed theater sets and costumes, created dozens of sculptures, and participated in various other projects. Salvador Dalí’s artistic repertoire also included film and photography. He collaborated with Walt Disney on the animated short film Destino, which was after its introduction in 2003, long after Dali’s death, nominated for the Academy Award. Among his achievements in the field of architecture is a museum in the village of Port Lligat, near the Spanish town of Cadaqués, and the modern pavilion Dream of Venus at the World EXPO 1939, which contained many unusual sculptures and statues.
--
The  stamp, sized 40 x 50 mm (25 CZK) has been printed by the Post Printing House in Prague by recess print from flat plates in printing sheets of 4 pcs. The stamp, sized 50 x 40 mm (29 CZK) has been printed by the Post Pringing House in Prague by offset in arranged printing sheets of 4 pcs and the stamp, sized  40 x 50 mm (37 CZK) has been printed by the Post Printing House in Prague by recess print  from flat plates in combination with offset in printing sheets of 4 pcs.
--
There  will be  3  First Day Covers incl. commemorative cancellations. In the picture part of the cover with affixed 25 CZK stamp (a) is the Shikaneder´s painting „Seating Woman  in a White Bonnet“ (1885), on the cover with 29 CZK (b,) is used the Funke´s photograph „Plates“ from the year 1923 and the last motive on the cover to the stamp 37 CZK (c) is a drawing of the Dalí´s Theatre in Figueres by Jaromír Knotek. The covers are printed by recess print from flat plates in brown-black (a), black-grey (b), and brown (c). On the cachet to the stamp 25 CZK is a horse-drawn coach and the text: Praha, 5.11.2014, the cachet to the stamp 29 CZK shows a detail of the „Frames“ photograph and the text: Praha,  5.11.2014 , and on  the cachet to the last stamp 37 CZK is the Dalí´s signature and the text: Praha, 5.11.2014.
The stamps are valid  from 5th November, 2014.
Issue of the commemorative postage stamps
--
WORKS OF ART ON POSTAGE STAMPS
Date of issue:   5th November, 2014
Engravers:   1) Václav Fajt, 2) Václav Fajt, 3) Martin Srb
Picture size:   40 x 50  mm (25 CZK, 37 CZK), 50 x 40  mm (29 CZK) 
Face value:   25 CZK, 29 CZK, 37 CZK
Method of the printing of the stamps:   recess print from flat plates (25 CZK)
offset (29 CZK)
recess print from flat plates in combination with offset
Method of the printing of FDC´s:   Recess print from flat plates in a) brown-black, b) black-grey, d) brown
Colours of stamps:   1) yellow, light brown, red, blue, black 2) offset – CMYK
3) offset – CMYK, recess print  black
Number of stamps in the printing sheets:   4 pcs 
Number of the FDC´s:   3 pcs
Subjects of the stamps:
1) Street in Winter, 1900-1910
2) Solitude and Spectacles, CA 1924
3) Leda Atomica, 1949
Subjects of the FDC´s:
1) the Shikaneder´s painting „Seating Woman in a White Bonnet (1885)
2) the Funke´s photograph „Plates“ from the year 1923
3) a drawing of the Dalí´s Theatre in Figueres by Jaromír Knotek
Editor:   Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
Producer:   Post Printing House, Ortenovo nám. 16, CZ-170 04 Praha 7
Supplier:   PostFila, Export Department, Ortenovo nám. 16,  CZ-170 24 Praha 7

Issue of the commemorative postage stamp Personalities: Andreas Vesalius (1514–1564)

On the 5th November, 2014 the Ministry of  Industry and Trade  of the Czech Republic will  issue a commemorative postage stamp in the denomination of 25 CZK from the issue of Personalities: Andreas Vesalius (1514-1564). On the stamp is depicted  a portrait of Andreas Vesalius.
Andreas Vesalius was born on the 31st  December, 1514 in Brussels and died on the 15th  October, 1564 in Greek Zakynthos. He was an anatomist, physician, and the author of a brilliant book primarily about human anatomy, De humani corporis fabrica (Construction of the Human Body), which had a significant impact on the further development of the field. Vesalius is often mentioned as the founder of modern anatomy.
In 1537 Andreas Vesalius became a professor of anatomy at Padua, at the University made famous for its high levels, especially in the medical field. He was devoted to dissections and in 1538 he published a Latin work of anatomical tables. The first book describes bones and cartilages, the second book muscles and ligaments, the third book blood vessels, the fourth nerves, the fifth the digestive system and the genitourinary tract, the sixth the respiratory tract and the seventh the brain and sensory organs.
It is the first modern textbook of anatomy, formed on the basis of observations and dissections. Vesalius also created an autopsy procedure which is still used today.
In 1559 the work of Vesalius’s pupil Cornaro, describing the circulation of the small vascular system (heart–lung) and the anatomy of the eye, was published in Venice. From 1577 to 1581, Adam Huba lectured in Prague on anatomy, already using Vesalius. The work of Vesalius has been translated into many languages, in the 17th century even into Russian by Slavinský under the title Medical Anatomy (1658).
The author of the design of  the  issue  is  Prof. Zdeněk Ziegler, the engravings are the work of the graphic artist and engraver  Václav Fajt.
The stamp, sized 23 x 40 mm  has been printed  by  the Post  Printing House in Prague  by rotary recess print in black combined with photogravure in red and yellow in printing sheets of 50 pcs. 
There  will be  1 First Day Cover incl. commemorative cancellation. In the picture part of the cover is depicted a sheet from his book Anatomical tables. The cover is  printed by recess print from flat plates in red-brown. On the postmark is an element from his book and the text: Praha, 5.11.2014. 
The stamp is valid  from 5th November, 2014.  
--
Issue of the commemorative postage stamp
PERSONALITIES: ANDREAS VESALIUS (1514–1564)
Date of issue:  5th  November, 2014
Graphic arrangement:   Prof. Zdeněk Ziegler
Engraver:   Václav Fajt
Picture size:  23 x 40 mm
Face value:  25 CZK
Method of the printing of the stamp:   rotary recess print in black combined with photogravure in red  and  yellow
Method of the printing of the FDC:   recess print from flat plates in red-brown
Number of stamps in the printing sheet:   50 pcs 
Number of the FDC´s: 1 pc
Subject of the stamp: a portrait of Andreas Vesalius 
Subject of the  FDC:   a sheet from his book Anatomical tables
Editor:   Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
Producer:   Post Printing House, Ortenovo nám. 16, CZ-170 04 Praha 7
Supplier:   PostFila, Export Department, Ortenovo nám. 16, CZ-170 24 Praha 7

Informace o používání příležitostných razítek, R nálepek, CN Apost a štočků k 31. 10. 2014

Náklady poštovních známek, vycházejících 5. listopadu 2014

V případě výplatní známky Vánoce - Josef Lada - A jde o prvotní náklad výplatní písmenové známky (označeno žlutou barvou).

Pamětní list známkové tvorby k 17. listopadu

Pamětní list (PLZ 47) je v rámci abonentské služby České pošty, s.p. k zakoupení automaticky; pro jednotlivý prodej je k dispozici řádově v několika desítkách kusů u přepážek č. 29 a 30 Hlavní pošty v Jindřišské ulici, Praha 1 od 5. 11. 2014. Podpis od autora lze získat na 51. výstavce známkové tvorby téhož dne od 15:15 hodin.
Mimochodem - průběžná řada číslování PLZ již překročila 100 tisícovou řadu! Náklad PLZ je 2200 ks a je s výjimkou omezeného počtu kusů u přepážek vyprodán.
Razítko je příležitostné, na FDC poštovní známky  je pozměněná varianta od stejného autora.
B. J.

Nové známky: 0828 - Vánoce - Josef Lada

Nové známky: Umělecká díla na známkách - 0827 - Výročí 17. listopadu

Nové známky: Umělecká díla na známkách - 0826 - Salvador Dalí (1904-1989): Leda Atomica

Nové známky: Umělecká díla na známkách - 0825 - Jaromír Funke (1896-1945) Samota a brýle 1924

Nové známky: Umělecká díla na známkách - 0824 - Jakub Schikaneder (1855-1924) Ulice v zimě

Nové známky: 0823 Osobnosti Andreas Vesalius (1514-1564)

30. 10. 2014

Poštovní věstník ČTÚ

Zdrojem informací o nových poštovních známkách je Poštovní věstník Českého telekomunikačního úřadu:
http://www.ctu.cz/cs/download/vestniky/rok_2014/pv_10_2014.pdf

Co můžete vidět na chystané 51. výstavce? (4.)

VYDÁNÍ VÝPLATNÍ ZNÁMKY VÁNOCE – LADA 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. listopadu 2014 výplatní písmenovou známku s natištěným písmenem „A“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 13 Kč.
Na známce je použit obrázek Josefa Lady „Betlém v zimě“ z roku 1942 zapůjčený z Národní galerie Praha. Tento motiv byl použit na služební obálce k PF 2013. 
Grafickou úpravu známky provedla Ivana Havránková.
Známku o rozměrech obrazové části 30 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech.
Ke známce je vydána obálka prvního dne vydání a příležitostné razítko. Na obálce je detail z obrázku – Jezulátko. Obálka je tištěna ofsetem v barvě tmavomodré. Na razítku je kometa a text: Hrusice, 5. 11. 2014. 
Známka má katalogové číslo od 828 a platnost od 5. listopadu 2014 do odvolání.

Co můžete vidět na chystané 51. výstavce? (3.)

VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ ZNÁMKY VÝROČÍ 17. LISTOPADU 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. listopadu 2014 příležitostnou poštovní známku Výročí 17. listopadu s nominální hodnotou 13 Kč. Na známce jsou použity symboly státnosti – trikolora a státní znak (stylizace je inspirována gotickým parléřovským znakem). K daným událostem odkazují letopočty a text „nezapomínáme“.  
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Jan Kavan, autorem rytiny obálky prvního dne je grafik a rytec Václav Fajt.
Známku o rozměrech obrazové části 23 x 30 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech.
Ke známce je vydána obálka prvního dne vydání a příležitostné razítko. Na obálce jsou vyobrazeni policisté se štíty a růže, obraz sice odkazuje k událostem na Národní třídě, ale v symbolické rovině konfrontuje násilí a lásku. Obálka je tištěna ocelotiskem z plochy v barvě modrošedé. Na razítku jsou kusy ostnatého drátu znázorňující nesvobodu a revoltu proti ní a text: Praha, 5. 11. 2014. 
Známka má katalogové číslo od 827 a platnost od 5. listopadu 2014 do odvolání.

Co můžete vidět na chystané 51. výstavce? (2.)

VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. listopadu 2014 tři příležitostné poštovní známky v emisi Umělecká díla na známkách:

1) 25 Kč – JAKUB SCHIKANEDER (1855 – 1924)
ULICE V ZIMĚ, 1900 – 1910
GALERIE KODL
Rytec: Václav Fajt 
Barvy: žlutá, světle hnědá, červená, modrá, černá
2) 29 Kč – JAROMÍR FUNKE (1896 – 1945)
SAMOTA A BRÝLE, CA 1924
Kupon: fotografie AKT, 1927 a text: 1896 FUNKE 1945
Autor grafické úpravy: Prof. Zdeněk Ziegler
Rytec FDC: Václav Fajt
Barvy: ofset – CMYK
3) 37 Kč – SALVADOR DALÍ (1904 - 1989)
LEDA ATOMICA, 1949
DALÍHO DIVADLO A MUZEUM FIGUERES
Rytec: Martin Srb
Autor FDC: Jaromír Knotek
Barvy: ofset – CMYK, ocelotisk černá
Copyrigth: OOA-S
--
Známku o rozměrech 40 x 50 mm (25 Kč) vytiskla PTC Praha, a.s. ocelotiskem z plochých desek v tiskových listech po 4 kusech. Známku o rozměrech 50 x 40 mm (29 Kč) vytiskla PTC Praha, a.s. ofsetem v upravených tiskových listech po 4 kusech a známku o rozměrech 40 x 50 mm (37 Kč) vytiskla PTC Praha, a.s. ocelotiskem z plochých desek v kombinaci s ofsetem v tiskových listech po 4 kusech. 
--
Se známkami se vydávají obálky prvního dne vydání včetně příležitostných poštovních razítek. Motivem na obálce prvního dne vydání ke známce 25 Kč (1) je použit Schikanedrův obraz Sedící žena v bílém čepci (1885), na obálce ke známce 29 Kč (2) je použita Funkeho fotografie Talíře z roku 1923 a posledním vyobrazeným motivem obálky ke známce 37 Kč (3) je kresba Dalího divadla ve Figueres od Jaromíra Knotka. Obálky jsou vytištěny ocelotiskem z plochy v barvě hnědočerné (1), černošedé (2) a hnědé (3). Na razítku ke známce 25 Kč je koňský povoz a text: Praha, 5. 11. 2014, ke známce 29 Kč je detail z fotografie Rámy a text: Praha, 5. 11. 2014 a ke známce 37 Kč je podpis S. Dalího a text: Praha, 5. 11. 2014.
Známky mají katalogová čísla 824, 825 a 826 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 5. listopadu 2014 do odvolání.

Co můžete vidět na chystané 51. výstavce? (1.)

VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ ZNÁMKY / OSOBNOSTI: ANDREAS VESALIUS (1514 – 1564)
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. listopadu 2014 příležitostnou poštovní známku z emise osobnosti: Andreas Vesalius (1514 – 1564) s nominální hodnotou 25 Kč. Na známce je vyobrazen portrét Vesalia.
Autorem výtvarného návrhu emise je Prof. Zdeněk Ziegler, autorem rytiny je grafik a rytec Václav Fajt.
Známku o rozměrech obrazové části 23 x 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. rotačním ocelotiskem v barvě černé oceli kombinovaným hlubotiskem v barvách červené a žluté v tiskových listech po 50 kusech.
Ke známce je vydána obálka prvního dne vydání a příležitostné razítko. Na obálce je vyobrazena list z jeho knihy Tabulky anatomické.  Obálka je tištěna ocelotiskem z plochy v barvě červenohnědé. Na razítku je použit prvek z jeho knihy a text: Praha, 5. 11. 2014.
Známka má katalogové číslo od 823 a platnost od 5. listopadu 2014 do odvolání.

Thematic Philately – News & Information

Dear philatelist, Next November 9 we will be celebrating four years of uninterrupted publication of our (FIAF/TC) Thematic Philately page “News and Information”.
Over the course of three years and eight months, we were hosted at the website of the Inter-American Federation of Philately – FIAF. However, from June 2014 we opted for having a blog, which made more agile the contact with our readers, from about 90 countries.
In our last post, we are commenting the changes undertaken in the FIP Thematic Commission, which has now the Belgian Koenraad Bracke as its new Chairman.
Furthermore, as the thematic philatelists (and others) are momentarily without access to the FIP/TC website, we are announcing that the issue n° 27 of TCNews (just released) is available for downloading from our blog.
So, if you want to know our newsletter (written in Spanish, the official FIAF language), just click on the link below:
http://tematicafiaf.blogspot.com/
In case of interest, previous posts can also be seen in “Entradas antiguas” (bottom bar).
Best regards,
FIAF Thematic Commission

28. 10. 2014

Setkání 6. prosince 2014: Informace Společnosti sběratelů československých známek SČF

Setkání členů Společnosti sběratelů československých známek SČF se koná v sobotu 6. 12. 2014 od 9:00 hodin v Domě odborů v Praze na Žižkově. 
Hosté jsou vítani. Vezměte s sebou přebytky svého filatelistického materiálu.
Za výbor SSČZ PhDr. Pavel Martínek,CSc.
-- 
S pozdravem,
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617 
--
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. přihrádka 13
111 21 Praha 1
--

Expo Philatélique 2014 à Berlin - Souvenirs allemands et tchèques / Berlin 2014 Stamp Exhibition - German and Czech philatelic items

La 6ème édition de l'exposition philatélique ("Briefmarken-Messe") organisée à Berlin a au lieu les 11 et 12 octobre 2014.
A cette occasion, plusieurs documents philatéliques spéciaux ont été émis dont cet enveloppe illustrée pré-timbrée ci-dessous consacrée au peintre, dessinateur et sculpteur allemand Johann Gottfried Schadow (1764-1850).
Merci beaucoup Olivier pour cet envoi avec TAD spécial du 11 octobre 2014 évoquant le 250ème anniversaire de sa naissance (à Berlin) et incluant son autoportrait :-) ... http://timbredujura.blogspot.com/2014/10/expo-philatelique-2014-berlin-souvenirs.html
--

--
--
The 6th edition of the Philatelic Exhibition ("Briefmarken-Messe") held in Berlin took place on 11 and 12 October 2014.
On this occasion, several special philatelic documents were issued including this prepaid illustrated envelope below devoted to the German painter and sculptor Johann Gottfried Schadow (1764-1850).
Thank you very much Olivier for this cover with a special cancellation of October 11, 2014 referring to the 250th anniversary of his birth (in Berlin) and including Schadow's self-portrait :-) ... http://timbredujura.blogspot.com/2014/10/expo-philatelique-2014-berlin-souvenirs.html
--
Erisc Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/

670 ans de la cathédrale Saint-Guy de Prague / 670 years of St. Vitus Cathedral of Prague

Le 21 novembre 1344, quelques mois après que la ville de Prague ait été élevée au rang d’archevêché par le pape Clément VI, la 1ère pierre de la cathédrale de la ville était posée.
Cet évènement a lieu en présence d'Ernest de Pardubice (Arnošt z Pardubic), le 1er évêque de Prague, du prince de Moravie Charles IV et de son père Jean de Luxembourg.
Ernest de Pardubice (1297-1364) couronnera Charles IV comme roi de Bohême en 1346 et fondera la célèbre université Charles un an plus tard.
C'est ce même archevêque Ernest de Pardubice qui est représenté en prière à gauche sur le timbre spécial (58 CZK) émis le 15 octobre 2014 à l'occasion du 670ème anniversaire du début de la construction de cette cathédrale Saint-Guy... http://timbredujura.blogspot.com/2014/10/670-ans-de-la-cathedrale-saint-guy-de.html
--

--
--
On November 21, 1344, a few months after the city of Prague was elevated to an archdiocese by Pope Clement VI, the founding stone of the cathedral of the city was laid.
This event took place in the presence of Ernest of Pardubice (Arnošt z Pardubic), the first bishop of Prague, the Prince of Moravia Charles IV and his father John of Luxembourg.
Ernest of Pardubice (1297-1364) crowned Charles IV as King of Bohemia in 1346 and founded the famous Charles University a year later.
It is the same Archbishop Ernest of Pardubice who is shown in prayer to the left on the special stamp (CZK 58) issued on October 15, 2014 to mark the 670th anniversary of the start of the construction of this St. Vitus Cathedral... http://timbredujura.blogspot.com/2014/10/670-ans-de-la-cathedrale-saint-guy-de.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

26. 10. 2014

Pavel Kancnýř: Kytice k 50. výstavce známkové tvorby

Dne 15. října byla vydána poštovní známka Bouquet s kupony pro přítisky s námětem kytice v trychtýři v láhvi vína.
K jubilejní 50. výstavce známkové tvorby, která se konala ve stejný den na Hlavní poště, bylo připraveno příležitostné razítko se stylizovaným obličejem.
1. výstavka známkové tvorby se uskutečnila 23. února 2011 a kromě výtvarných návrhů, rozkreseb a podkladů pro tisk poštovních známek, FDC a FDC razítek, představila také novinku - oficiální číslovaný Pamětní list České pošty...
--
Bedřich Housa hostem známkové tvorby k 86. narozeninám
--
Mezi hosty známkové tvorby byla i fenomenální gymnastka, olympionička a zlatá medailistka paní Věra Čáslavská 
--
Výstavky se tradičně těší velké oblibě návštěvníků, kteří se na akci sjíždějí ze všech koutů naší země. Někteří z nich se také mohou pochlubit účastí na všech padesáti výstavkách! Účastnící výstavek jsou nejen odměňováni množstvím cenných informací kolem vydání poštovních známek, ale mnohdy i věcnými dary a suvenýry spojenými s poštou. Od letošního roku navíc každý účastník výstavky obdrží zdarma ke každé emisi obálku se slepotiskem Známková tvorba - výstavka - den vydání... celý text: http://cartesmaximum.blogspot.cz/2014/10/kytice-k-50-vystavce-znamkove-tvorby.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

Karel Dvořák - grafická tvorba pro Poštovní muzeum

Vážení přátelé, Klub filatelistů si vás dovoluje pozvat na besedu "KAREL DVOŘÁK - grafická tvorba pro Poštovní muzeum", která se koná 6. 11. 2014 v 16.30 hodin, v Klubu filatelistů, Dům Portus (divadlo U VALŠŮ), Staré Město, ul. Karoliny Světlé 18.
Ing. Pravoslav Kukačka
jednatel Klubu
-- 
S pozdravem
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617 
--
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. přihrádka 13
111 21 Praha 1