28. 3. 2012

Výstavka s výtvarníky Karlem Šafářem a Jiřím Slívou


Ve středu 4. 4. 2012 od 15:00 hod. se bude konat již 16. výstavka podkladů pro tisk právě vydávané poštovní známky - http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/osobnosti---johann-gregor-mendel-1822---1884-id37226/ - jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, v Jindřišské ulici (ochoz nad dvoranou, dostupný z obou stran po točitých schodech). 

Budete zde mít možnost si prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk příležitostné známky, FDC a razítka FDC "Johann Gregor Mendel", nominální hodnota 20,- Kč, autor výtvarného návrhu Karel Šafář, rytec Bohumil Šneider. Účast přislíbil výtvarník Karel Šafář i rytec Bohumil Šneider. 

Můžete si také připravit materiál z 21. 3. 2012, protože se na autogramiádu dostaví výtvarník pan Jiří Slíva (podklady, které se vztahují k Regionální známce z 21. 3. 2012  ještě jednou vystavíme). Program: v 15:00 hod otevření výstavky;  v 15:30 hod zahájení a v 16:30 hod ukončení.

Chtěli bychom upozornit, že soubory paní Chábové, informující o připravovaných příležitostných ručních i strojových razítkách, R-nálepkách a nálepkách APOST, v poslední době obsahují též celou řadu aktuálních informací o vydávaných a nabízených emisích, o pamětních listech (vydávaných od minulého roku) a právě o výstavkách podkladů pro tisk známek a dalších poštovních cenin. Soubory - sešity ve formátu *.xls (Excel) mají kromě aktuálního listu ještě několik dalších listů (otevřou se po kliknutí na záložkách dole v otevřeném souboru), a na těchto listech jsou umístěny jednak archivy již neaktuálních informací o razítkách a nálepkách z minulých let, ale nově též archivy pozvánek na uvedené výstavky. Doporučujeme vám proto listy jednotlivých souborů pozorně prohlížet. Současně bychom rádi sdělili, a to vlastně už poněkolikáté, že zasílání informačních souborů paní Chábové si můžete zajistit na e-mailové adrese chabova.marie@cpost.cz  Tato služba je zdarma. 

V těchto souvislostech neposíláme členům a přátelům našeho klubu všechny došlé informační soubory, ale zaměřujeme se jen na případy, kdy chceme na něco upozornit navíc, jako právě dnes. Věříme, že skuteční zájemci o nejen o razítka, nálepky, ale i o nejrůznější dění ve filatelii si doručování těchto informací aktuálně a zdarma zajistí přímo na výše uvedené e-mailové adrese.

Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky  kf0015@centrum.cz

15. 3. 2012

Rytec poštovních razítek Miloslav Bláha na výstavce ZT


Ve středu 21. 3. 2012 od 15:00 hod. se bude konat v budově Hlavní pošty Praha 1 v Jindřišské ulici (1. patro - ochoz nad dvoranou) již 15. výstavka podkladů k tisku právě vydávané poštovní známce (tzv. minivýstavka odboru známková tvorby České pošty, s.p.). Tentokrát to bude emise Regionální motiv "A" - s kupóny pro přítisky podle výtvarného návrhu grafika a autora kresleného humoru Jiřího Slívy. Na známce je vyobrazen turista před rozcestníkem. Půjde o upravené tiskové listy (UTL) s 9 známkami a 12 kupony, přičemž část nákladu bude vytištěna s prázdnými kupóny, na nichž budou dodatečně zhotovovány přítisky dle přání zákazníků. Více k emisi najdete na internetové stránce http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/regionalni-motiv-a---s-kupony-pro-pritisky-id37219/ . Autor výtvarného návrhu Jiří Slíva se však omluvil; nemůže se této akce zúčastnit protože je momentálně v zahraničí (jeho přítomnost se předpokládá na následné výstavce). Současně bude v prodeji Pamětní list známkové tvorby č. 16 se známkou a jedním kuponem spolu s razítkem FDC.

Odbor známkové tvorby České pošty přichází s vynikajícím nápadem a při této příležitosti nám asi vůbec poprvé přiblíží dlouholetou a přitom "nenápadnou" tvorbu rytce českých příležitostných razítek Miloslava Bláhy, který také bude osobně přítomen. "Rejpal Milda Bláha" je však také autorem řady výtvarných návrhů příležitostných razítek. Uveďme na tomto místě alespoň některé, z roku 2011:
 - příležitostné razítko Oldřich Pošmurný (vyobrazený podpis grafika) - na internetové stránce České pošty http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/razitka/oldrich-posmurny-vyobrazeny-podpis-grafika-id31743/

- příležitostné razítko Velikonoční pošta, Kraslice (z roku 2011) - na internetové stránce České pošty http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/razitka/velikonocni-posta--kraslice-id32424/

- příležitostné razítko Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, V. sjezd, Liberec 1 - na internetové stránce České pošty http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/razitka/odborovy-svaz-zamestnancu-postovnich-telekomunikacnich-a-novinovych-sluzeb-v-sjezd-liberec-1-id35868/

- příležitostné razítko 1936 - 2011, Václav Havel, Praha 012 - Hrad - na internetové stránce České pošty http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/razitka/1936---2011--vaclav-havel--praha-012-hrad-id36531/

Jsme přesvědčeni, že tato organizace výstavky přiláká mimo "známkaře" také řadu sběratelů příležitostných razítek, k dispozici budou ukázky desítek "razítkářských" artefaktů - destičky, rytiny, štočky ploché i půlkulaté pro válečkové raztkovací stroje, výplatní stroje apod.

Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky:  kf0015@centrum.cz

12. 3. 2012

36. aukce poštovní historie a celin

Rád bych Vás upozornil, že dnes, 12. 3. 2012, byla ve 12:00 hod. na adrese www.pac-auction.com zpřístupněna nová, již 36. aukce celin a poštovní historie.


Obsahuje téměř 4000 zajímavých položek z celého světa, s důrazem především na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska, ale i dalších zemí. Řadu mimořádných položek zde najdou i sběratelé ostatních teritorií. Všechny položky jsou na webových stránkách zobrazené. Kompletní aukci najdete na www.pac-auction.com  


Uzávěrka aukce bude 25. 4. 2012; na 10. 4. 2012 je plánována veřejná prohlídka všech nabízených losů v prodejně Interfila (Praha 7, Veletržní 53).

Ing. Milan Černík, Písemná aukce celin a poštovní historie, P. O. Box 243, CZ-160 41 Praha 6. Tel.: 608-539-581, Fax: 222-951-796  icernik@volny.cz  

Nouvelle série "Beautés de notre pays" en Rép. Tchèque / New "Beauties of Our Country" stamp set in Czech Republic

Le 7 mars 2012, la poste tchèque a émis deux nouveaux timbres faisant partie de sa série annuelle "Beautés de notre pays" consacrée au patrimoine historique et architecturale de la République Tchèque, à la ville de Kuks cette année. Ces 2 nouveaux timbres (14 Kč et 18 Kč) figurent en haut à droite sur cette nouvelle jolie lettre recommandée postée le 1er jour d'émission de Prague... http://timbredujura.blogspot.com/


On March 7, 2012, the Czech Post has issued two new stamps as part of its annual series "Beauties of Our Country" dedicated to the historical and architectural heritage of the Czech Republic, to the city of Kuks this year. These two new stamps (14 Kč and 18 Kč) appear at the top right on this new nice registered letter mailed on the first day of issue from Prague... http://timbredujura.blogspot.com/

Dne 7. března 2012 vydala Česká pošta dvě nové známky jako součást emise "Krásy naší vlasti," řady, která se věnuje historickému a architektonickému dědictví České republiky. Letos byl vybrán Kuks. Tyto dvě nové známky (14 Kč a 18 Kč) jsou v pravém horním rohu této nové pěkné celistvosti zaslány v den prvního dne vydání z Prahy... http://timbredujura.blogspot.com/


Inaugurace známek Kuks


Vážení přátelé, o sobotní inauguraci poštovních známek, emise Krásy naší vlasti s tématikou Kuksu (vydaných 7. 3. 2012) jsme Vás informovali v našich e-mailových zprávách z 8. 2. a 2. 3. 2012. Nyní máme k dispozici sken pamětního listu, který byl vydán při této příležitosti. Jako soubor Vám jej posíláme v příloze a děkujeme p. Pavlu Janatovi z Trutnova za jeho poskytnutí. Na naskenovaném pamětním listě vidíme vpravo od vylepených známek podpis autora výtvarných návrhů známek i pamětního listu prof. Zdeňka Zieglera (rytec Václav Fajt na této akci nebyl přítomen); autogram v levé horní části pamětního listu je Antonína Šporka, potomka Františka Antonína Šporka.

K doplnění informací o činnosti příležitostné poštovní přepážky sdělujeme, že doporučené zásilky byly přeci jenom přijímány. Přepážka měla k dispozici samolepicí R-nálepky s čárovým kódem.

Tato akce si jistě zaslouží daleko větší odezvu, ale to necháme na pořadatelích a přímých účastnících (do dnešního dopoledne jsme na internetu nic v tomto směru nenašli). Věříme ovšem, že uvítáte několik zajímavých souvisejících odkazů, které připojujeme za naši zprávu.

Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, a správce klubové e-mailové schránky  kf0015@centrum.cz


Související odkazy:
Příspěvek "Křest známek 10. března v Hospitalu Kuks" na stránkách Revitalizace Kuks, o.p.s., konkrétně:

Heslo "Kuks" na Wikipedii na adrese:

Oficiální stránky Hospitalu Kuks:

Heslo "Matyáš Bernard Braun" na Wikipedii na adrese:

Heslo "František Antonín Špork" na Wikipedii na adrese:

Článek "Hrabě František Antonín Špork a Kuks" na adrese:

Článek "František Antonín hrabě Špork" na oficiálních stránkách obce Hlavenec:

Pozvánka na přednášku Jindřicha Koldy z Hospitalu v Kuksu o životě F. A Šporka FRANTIŠEK ANTONÍN ŠPORK A JEHO DOBA, která se bude konat 20.3.2012 ve Dvoře Králové nad Labem - na stránce:

Straré pohlednice a fotografie na stránkách:

Kluby filatelistů býv. Východočeského kraje na stránkách Svazu českých filatelistů:

K činnosti a významu sdružení KF Východočeského regionu - na stránce blogu Svazu českých filatelistů:


3. 3. 2012

Výstavka podkladů ZT: Kuks a Jednota českých matematiků a fyziků


Ve středu 7. 3. 2012 od 15 hod. se bude konat v budově Hlavní pošty Praha 1 v Jindřišské ulici již 14. výstavka podkladů k tisku právě vydávaných českých poštovních známek (tzv. minivýstavka). Program: v 15:00 h. otevření výstavky; v 15:30 h. zahájení a v v 16:30 h. ukončení.


Budete zde mít možnost si prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby, původní rytiny, podklady pro tisk známek, FDC a návrhy razítek FDC k těmto třem známkám: 1) Krásy naší vlasti - Kuks (Z. Ziegler/V. Fajt); 2) Krásy naší vlasti - sochy M. Brauna na Kuksu (Z. Ziegler/V. Fajt); 3) 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků (P. Hrach/J. Tvrdoň). Účast přislíbili: Zdeněk Ziegler, Václav Fajt, Pavel Hrach a Jaroslav Tvrdoň. K autogramiádě si prosím připravte pouze materiál vydaný 7. 3. 2012.


V rámci připravovaných příležitostných razítek upozorňujeme na položku z 10. 3. 2012 (sobota) - Kuks - příležitostné razítko u příležitosti inaugurace nových poštovních známek s tématikou Kuksu, který pořádá Sdružení východočeských filatelistů, Hradec Králové, spolu s autogramiádou a prodejem vlastního pamětního listu. Poštovní příležitostná přepážka bude umístěna v prostorách Hospitalu Kuks v době od 11:00 do 14:00 hod., vlastní inaugurace má proběhnout od 12:00 hod.

Nepřehlédněte rovněž sdělení o vydání pamětního listu odboru Známková tvorba České pošty, s.p., č. 16, který bude vydán 21.3.2012 - "Regionální motiv s kupóny pro přítisky". Prodejny známkové tvorby (přepážky č. 29 a 30) budou od pondělí 5. 3. 2012 do čtvrtka 8. 3 .2012 otevřeny v době od 08:00-18:00 h. V pátek 9. 3. 2012 bude z důvodu inventury uzavřena přepážka č. 29 a to až do odvolání. Přepážka č. 30 bude otevřena: 10:00-16:00 h. 


Využíváme této příležitosti ke sdělení, že prodejna Poštovního muzea má opět v prodeji sérii 8 pohlednic k připravované výstavě "Pošta očima Tomáše Vosolsobě. Fotografie z let 1975-79" (viz též stránky Poštovního muzea http://www.postovnimuzeum.cz/cz/aktuality/umelecke-postacke-pohledy-v-prodejne-muzea-id36711/ ). Vhodné použití těchto pohlednic se nabízí spolu s příležitostným razítkem, které bude používáno u poštovní příležitostné přepážky v Poštovním muzeu dne 28. 4. 2012.


Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, a správce klubové e-mailové schránky: kf0015@centrum.cz