30. 12. 2012

790. exponát Exponetu: Nový Zéland

NOVÝ ZÉLAND - VÝPLATNÍ VYDÁNÍ 1898 - 1935
NEW ZEALAND - PERMANENT ISSUE 1898 - 1935
BELINA Miroslav, Praha/Prague, Česko/Czechia
--
B. J.

Poštovní muzeum - Kamil Lhoták: Na kole, na motorce, ve vzduchu

Pamětní list Poštovního muzea Praha (otisk původní ocelotiskové destičky ve formě černotisku) k právě probíhající výstavě Kamila Lhotáka zve na prestižní výstavu návrhů jednoho z velikánů české grafiky - Kamila Lhotáka: motocykl Jawa 250 na grafice Lhotáka z roku 1945 - vyšlo na československé poštovní známce (Pof. 2154). Černotisk bylo možno zakoupit v pražském PM i v zásilkové službě "Služby filatelistům, Karlovy Vary". Právě probíhající výstava patří k velmi precizně dokumentované bohaté známkové tvorbě autora. Množství originálních návrhů dělaných "doslova na koleně a rukou" (na rozdíl od mnohých počítačových předloh současnosti) rozhodně stojí za Vaši pozornost. Výstava je otevřena do 3. února 2013.
B. J.

Mezi nejaktivnější patří "cartesmaximalisti"

Soudě podle počtu příspěvků a počtu vytvořených analogických dopisnic, patří sběratelé tohoto oboru mezi nejaktivnější v rámci celého Svazu českých filatelistů!? Poslední známka roku 2012 - lidová architektura Bušanovice (autor Jan Kavan), vydaná 19. prosince, již má svoji analogickou dopisnici. Mnoho zajímavých nápadů, neotřelých myšlenek a krásných výtvorů můžete spatřit na webu agilního Pavla Kancnýře. Doporučujeme dát internetový blog do oblíbených a ... navštěvovat, navštěvovat...
B. J.

27. 12. 2012

Aktuální informace prodejny známkové tvorby

V pondělí 31. 12. 2012 bude prodejna známkové tvorby – přepážka č. 29 v hale Hlavní pošty Praha 1 otevřena od 08:00 do 14:00 hod.

Dne 2. 1. 2013 zahájíme prodej od 10:00 hod. do 16:00 hod. Pro abonenty budeme mít připravený nový PLZ na téma „Výročí 40 let používání poštovních směrovacích čísel“.

Přejeme všem šťastné vykročení do roku 2013.
  
Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
e-mail: chabova.marie@cpost.cz

26. 12. 2012

19. 12. 2012

Vlastní známky České pošty v roce 2012

Detail jedné z mnoha (66) vlastních poštovních známek.

Pohled na celý arch vlastních poštovních známek (minimálně si zájemce musel objednat 600 tiskových listů po 25 známkách, celkem 15.000 ks poštovních známek za nejnižší nominální hodnotu 10 Kč).

Poprvé v září 2012 byla dána české veřejnosti možnost vytvořit si "vlastní" známky, v cizině známé jako personalizované známky.

Za 4 měsíce (září-prosinec) Česká pošta v pilotním provozu umožnila 9 právnickým a fyzickým subjektům "podílet se na známkové tvorbě". Celkem bylo realizováno 66 vlastních - výplatních písmenových známek v 9 tiskových listech. Zakázka ještě jedné firmy je dlouhodobě řešena a bude realizována, nicméně až v lednu 2013. Protože celá služba je prozatím nabízena v pilotním (zkušebním) provozu, nastane v I. čtvrtletí nového roku období vyhodnocování a také zvažování dalšího postupu v oblasti vlastních známek. Příjem dalších objednávek na vlastní známky je prozatím pozastaven.

Česká pošta nabídla známky v reálné hodnotě současného poštovného pro tuzemsko a Evropu, mnohé subjekty ji využili, jiné ne. Ukázkový výběr subjektů se zdá být výmluvný  - služba nebyla propagována, ale veřejnost se o ní (v rámci pilotního provozu) velmi dobře dozvěděla. Představily se subjekty, které možná překvapily, protože by bylo očekávanější, že službu využijí především notoricky známé a velké právnické subjekty (čest výjimkám). Každopádně vlastní známky příjemně překvapily a dokázaly, že jejich místo na trhu je oprávněné a své zájemce si najde. Zajímavé je, že z celkového počtu 9 tiskových listů (9 subjektů) jsou pouze dva filatelistické (Filatelie s.r.o. a Společnost sběratelů československých známek při SČF).

Přestože se služba může mnohým fyzickým subjektům (jednotlivcům, nebo "malým" podnikatelům) zdát nad jejich možnosti, je nutno si uvědomit, že jde o standardní novou službu producenta poštovních známek, která je rozšířena skoro v polovině zemí Evropy a zámoří (namátkově naši sousedi: Německo a Rakousko - ano, Slovensko a Polsko - ne). Důležitá je, že pošta nabízí diverzifikované služby: nebyla kvůli vlastní známce zrušena možnost individuálního přítisku, který je znám pod pojmem známka s kupónem pro přítisky, naopak u přítisků na kuponech byla nabídnuta obrovská variabilita potištěných kupónů. Velmi oceňováno je, že české vlastní známky mají reálnou a platnou nominální hodnotu. Např. poště v sousedním Rakousku je vyčítáno, že i nominále (naprosto nepoužitelné) si volí zákazník. Ten většinou volí nominále velmi malé a ...

Přehled Vlastních známek vydaných Českou poštou na základě individuálních zakázek privátních subjektů vede Česká pošta jako informační pomůcku pro zákazníky, provozní pracovníky i případné sběratele (jde o vůči veřejnosti prozatím jedinou systematickou katalogizaci s přesnými daty vydání, množstvím a popisy). Zda se katalogizace ujme v některých katalozích filatelistických obchodníků či Společnosti sběratelů československých známek (SČF) nevíme, to ukáže čas a zájem. Nicméně jde o platné státní ceniny - české poštovní známky. A přestože k nim nemá veřejnost většinou přímý přístup ve formě koupě nových tiskových listů, na poštovních zásilkách se jistě objeví. Mimo jiné i o nich vznikl i první odborný článek z pera Jiřího Horáka v prosincovém čísle Filatelie (12/2012). V budoucnosti není vyloučeno, že emitentem bude přímo Česká pošta a potom bude jisté, že je nabídne formou přímého prodeje u poštovních přepážek.

Vlastní známka je vydávána jako personalizovaná výplatní samolepicí písmenová poštovní známka (s možností stejného dotisku pod jiným pořadovým číslem) a lze ji použít jako doklad o úhradě ceny poštovní služby poskytované Českou poštou. Známka je vydávána na tiskovém listu s 25 známkami s možností kombinace až 25 různých či 1-25 variant.

Cílem tohoto malého zamyšlení je poukázat na skutečnost, že Česká pošta trendy sleduje, ty dobré se snaží aplikovat v národním prostředí a nabídnout sběratelům nové cesty a fenomény. V případě vlastních známek se zařadila (i když po mnoha letech existence personalizovaných známek) do progresivní poloviny národních poštovních operátorů, která hledá cestu jak se stále dostat svými nabídkami k zákazníkovi. Překvapivý zájem subjektů a 66 vydaných známek za 4 měsíce je jednoznačně výmluvný ve prospěch další nabídky.
B. J.

18. 12. 2012

788. exponát: "Dánsko"

DÁNSKO - NOVOTISKY SKILLINGOVÝCH HODNOT
DENMARK - SKILLINGWERTE - REPRINTS
KESSLER Andreas, Spolková republika Německo / Germany
--
B. J.

16. 12. 2012

786.-787.: Nové exponáty na Exponetu

MAĎARSKÝ ZÁBOR PODKARPATSKÉ RUSI 1938 - 1944
HUNGARIAN ANNEXATION OF CARPATHIAN RUTHENIA, 1938 - 1944 
JURKOVIC Martin, Bratislava, Slovensko / Slovakia
--
POŠTOVNÍ HISTORIE NEZÁVISLÉ UKRAJINY 1918 - 1920

POSTAL HISTORY OF INDEPENDENT UKRAINE 1918 - 1920
BERGER Thomas, KANTON BERG, Švýcarsko / Switzerland
--
B. J.

PMG: František Raušer "STROMY"

Ve středu minulého týdne, 5. 12. 2012 se uskutečnila vernisáž 136. výstavy Poštovní minigalerie, společného projektu Clubu gentlemanů Žižkov a České pošty, s.p., pošty Praha 33, který si klade za cíl oživit poštovní provozní prostory, kam lidé chodí podávat poštovní zásilky a poukázky, něčím výjimečným. Tentokrát to je výstava fotografií amatérského fotografa pana Františka Raušera s názvem "Stromy". Umístění výstavy do prostředí galerie na poště je přímo příznačné - pan František Raušer je "celoživotní" pošťák v důchodu, který v posledních měsících čelí nepřízni osudu na invalidním vozíku. Sám se nemohl těchto slavnostních chvil zúčastnit, a tak jej na vernisáži zastoupila jeho sestra, paní Marie Chábová, vedoucí oddělení Prodej známkové tvorby České pošty, u pošty pracující již neuvěřitelných 40 let, obětavá podporovatelka sběratelských a badatelských snah filatelistů.

Autor o svém koníčku říká: „Začátky mého pohledu na svět objektivem fotoaparátu se datují již od mých školních let. První fotoaparát „Ljubitěl“ vystřídaly „Zenit“ a středoformátová „Moskva“. Náměty se lišily a odvíjely od  možností zmiňovaných přístrojů - od fotografování značek zahraničních automobilů, přes dění okolo stavby chaty, či zachycování momentek ze sportovních aktivit. Toto období se tak prezentuje fotografií spíše reportážní a dokumentární. S nástupem do zaměstnání v roce 1966 jsem fotografování nahradil jinými zájmy, věnoval jsem se především hudbě a cestování. V pozdějších letech jsem se ale k němu opět vrátil, jedním z důvodů byla i potřeba vykompenzovat si náročnou práci v nepřetržitém provozu poštovní přepravy něčím příjemným a klidným. Pořídil jsem si nejprve „Canon 300“, později „Pentax 6 MZ“, obě zrcadlovky na kinofilm. V době pra  covního volna jsem tak začal znovu objevovat místa, která jsem poznal a navštívil v předešlých letech. Lákal mne hlavně klid a ticho a to jsem nalézal nejčastěji v lesních tišinách“".

Kolekce fotografií představuje zajímavé snímky stromů, jak je autor zachytil na svých dlouholetých oblíbených toulkách přírodou během různých ročních období. Z fotografií přímo čiší jeho velká láska k přírodě, ale i citlivé oko fotografa.

Účastníky vernisáže přivítal za Club gentlemanů Žižkov pan Tomáš Roubal, úvodní slovo k vystavovaným fotografiím pronesl prezident klubu pan Zdeněk Pavelka. Slavnostního přestřižení pásky se ujal autorův dvanáctiletý prasynovec Martin Berner. Nádherným hudebním zážitkem vernisáž obohatil kvintet souboru Pražský Ukulele Band s jeho uměleckým vedoucím Mário Císařem.

Přítomnosti paní Marie Chábové využili její kolegové z pracoviště, přátelé z Clubu gentlemanů Žižkov a filatelističtí přátelé a jako poděkování za její práci, přízeň a neúnavnou podporu filatelie i Poštovní minigalerie jí věnovali pamětní nepoštovní kovové razítko, které bylo navrženo a vyrobeno za ohromného přispění rytce pana Miloslava Bláhy. Razítko může být využito k pamětním otiskům, event. jako tzv. kašet na obálky a dopisnice (mimo poštovní známky). Má čtvercový tvar s okraji ve tvaru růžků poštovních známek, je na něm stylizovaný portrét paní Marie Chábové, texty "Mášo, díky!" a "40 LET U POŠTY", logo Poštovní minigalerie a datum vernisáže 5.12.2012. Razítko předal paní Marii Chábové za skupinu přátel Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha. Pro účastníky vernisáže byly připraveny kartičky s tímto kašetem s  e současným otiskem denního razítka pošty Praha 33 s motivem Kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.
Fotografickou dokumentaci vernisáže zajišťoval Ing. Tomáš Chudoba, z jehož fotografií jsme vybrali a spolu s portrétem p. Františka Raušera a skenem dopisnice s pamětním kašetem přikládáme.
Výstavu můžete navštívit v pracovních dnech do 4. 1. 2013 v otevíracích hodinách pošty Praha 33, Přemyslovská 2, vchod z náměstí Jiřího z Poděbrad 17 (ve všedních dnech od 8 do 18 hod.).

Marie Chábová pohovořila o fotografické tvorbě svého bratra Františka Raušera

Účastníci vernisáže zcela zaplnili prostor pošty Praha 33

Zprávu podává účastník vernisáže
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha

9. 12. 2012

Fotoreportáž: GRAND PRIX WIPA 2010 má Česká pošta, s.p.

Uprostřed autor vítězné známky "POŠTOVNÍ MUZEUM PRAHA" - akad. malíř a grafik, prof. Dušan Kállay a vpravo životní partnerka akad. malířka a grafička Kamila Štanclová před zahájením slavnostního předání GRAND PRIX za rok 2010 ve vídeňském sídle VOPh. Zástupce České pošty, s.p., B. Janík (vlevo). 

Vpravo představitel světové výstavy poštovních známek WIPA - prezident Horst Horin.

Další info:


Den rakouské poštovní známky

V sobotu 1. prosince v 10:00 hodin byla v sídle rakouských filatelistů v centru Vídně (Getreidemarkt 1) zahájena oslava rakouské poštovní známky. Přítomen byl nejen předseda Spolku rakouských filatelistů (Vereine Östrerreichsiche Philatelisten) pan Anton Tetínek, ale i pan Erich Bober, místopředseda VÖPh a předseda světové výstavy WIPA.
Jedním ze slavnostních bodů bylo také předání GRAND PRIX WIPA za rok 2010 České poště, s.p. za nejkrásnější poštovní známku roku 2010 - "Poštovní muzeum Praha". Na místě byla i výstava poštovních známek a poštovní historie. Sběratelé měli k dispozici připravené příležitostné obálky s personalizovanými známkami, které připomínaly historickou cestu známkové tvroby Rakouska Uherska až do současnoti. Na ukázce 3 z obálek.
B. J.

4. 12. 2012

A. Šmíd: "125 let pražské potrubní pošty a její budoucnost"

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout další klubovou schůzku, která se bude konat již ve čtvrtek 6. 12. 2012 od 16:00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude přednáška pana Antonína Šmída "125 let pražské potrubní pošty a její budoucnost". Exponát pana Šmída "Pražská potrubní pošta" můžete vidět na mezinárodní virtuální filatelistické výstavě EXPONET (na adrese http://www.japhila.cz/hof/0061/index0061a.htm a dalších stránkách), avšak na přednášce Vám přednášející ukáže i nové, zajímavé přírůstky ze své sbírky. Zaměří se na historii potrubní pošty a rovněž na přepravu telegramů a interní provoz před rokem 1899.
Hostem na naší přednášce bude rovněž pan Jiří Hák, který pracoval ve firmách ČESKÝ TELECOM, a.s., a Telefónica Czech Republic, a.s., a měl pražskou potrubní poštu na starost v letech 1993 - 2010. Seznámí nás s technickou částí potrubní pošty. Dalším hostem bude pan Zdeněk Dražil, nynější soukromý majitel systému potrubní pošty, který pohovoří o její budoucnosti. Přednáška začne v 16.30 hod. 
Na ilustracích máte několik ukázek z připravených souborů, které budou během přednášky promítány.
Vítáme všechny zájemce o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky

3. 12. 2012

V pátek vychází zajímavý Pamětní list č. 28

Pamětní list ke 160. výročí narozenin Mikoláše Alše.

V pátek 5. prosince 2012 vychází  zajímavý Pamětní list č. 28 se 2 známkami a grafickou úpravou razítek výtvarníka Ryvoly. Na razítku je symbolicky znázorněn poslední levostranný úsek, který čeká na své "narovnání" - dráha Břeclav - Bohumín. Známka Františka Hudečka zobrazuje lokomotivu "Zbraslav", která jezdila i na trati Břeclav - Bohumín, známé též jako "Ferdinandka". Výtvarník Ryvola (razítko) je současně autorem Vlastních známek Správy železniční dopravní cesty - viz: http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/vlastni-znamky---prehled-id39186/ 
Cena Pamětního listu je 30 Kč. Pamětní listy se dají zakoupit prostřednictvím Služeb filatelistům Karlovy Vary anebo přímo na Hlavní poště, Jindřišská 14, Praha 1, u přepážky č. 29.
B. J.