31. 8. 2007

Návštěva prezidenta FIP v Praze 25. a 26. srpna 2007


O víkendu 25. a 26. srpna se uskutečnila oficiální pracovní návštěva prezidenta FIP, pana Jos Wolffa, který v roli konzultanta výstavy přijel, aby se přesvědčil, v jakém stadiu jsou přípravy Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008. V rámci několika pracovních jednání byly diskutovány podrobnosti týkající se komunikace organizačního výboru výstavy s členskými filatelistickými federacemi FIP, shromažďování přihlášek výstavních exponátů, nominace členů výstavní jury, základní harmonogram výstavních dní a akcí včetně podmínek pro práci všech funkcionářů výstavy. Dále byla projednávána řada doprovodných programů výstavy, jako například souběžná výstava Salon české mládeže, prezentace virtuální výstavy EXPONET, dětská pošta a některé další náměty.
Pan Jos Wolff si osobně prohlédl prostory budoucího výstaviště a zejména se zajímal o prostory pro práci národních komisařů a členů jury. Umístění výstavy v prostorách secesního Průmyslového paláce na výstavišti v Praze 7 ocenil jako vysoce důstojné a representativní pro takovou událost, jakou by výstava PRAGA 2008 měla být. Zástupce firmy Progres Partners Advertising s.r.o. jej při té příležitosti seznámil s architektonickým projektem řešení výstavy včetně řešení speciálního stánku pro umístění Královské sbírky a významných zvaných filatelistických exponátů. Pan prezident neskrýval své nadšení, když si prohlédl prostory lapidária Národního muzea, které je umístěno v těsném sousedství Průmyslového paláce a které by mělo být místem pro slavnostní ceremoniál k zahájení výstavy. Následně poté si důkladně prohlédl i nádherné komorní prostory Poštovního muzea, které bude hostit soutěžní třídu filatelistické literatury. Není pochyb o tom, že se jej podařilo přesvědčit, že z hlediska umístění výstavy i jejího prostorového řešení bude o výstavu dobře postaráno.
Vyvrcholením pracovní návštěvy pana Jos Wolffa v Praze byla schůzka zástupců České pošty s.p., Svazu českých filatelistů a firmy Progres Partners Advertising s.r.o. v prostorách Poštovního muzea a slavnostní podpis smlouvy mezi FIP a organizátory výstavy. Tato smlouva již definitivně stvrzuje statut Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 a přiznává jí plný patronát FIP.
Na průvodní ilustraci: Slavnostní podpis smlouvy mezi FIP a organizačním výborem výstavy PRAGA 2008, zleva: Vít Vaníček (předseda organizačního výboru PRAGA 2008 a místopředseda SČF), Lumír Brendl (předseda SČF a člen předsednictva FIP), Jos Wolff (prezident FIP), Jindřich Jirásek (zástupce Progres Partners Advertising s.r.o.).
Vladimír Münzberger, PRAGA 2008

30. 8. 2007

Volejbal - podávaný nevážně


Jednorámový námětový sportovní exponát kosmopolity Guntera Pilze z Guatemaly je novým přírůstkem Exponetu i zájmem jednotlivce o chystanou soutěžní výstavu Sport-O-Net'07 >>>>> http://www.japhila.cz/sport-o-net/sport-o-net07.htm
Volejbal jako sportovní aktivita a ještě k tomu nebraný vážně, ale na dokladech filatelistického zájmu. A proč píšeme o kosmopolitovi? Gunter Pilz za svůj domov považuje jednoznačně Guatemalu, na svých stránkách má však kontaktní adresu i v Miami (USA) a také v rakouském Linzi (podle jména z Rakouska možná pochází). To vše není důležité, důležité je, že vystavovatel Pilz chce vystavovat na Exponetu i na Sport-O-Netu a že jeho exponát je trvale k dispozici všem námětovým (ale i jiným) filatelistům. Navíc je Gunter Pilz webmasterem a nadšeným sportovcem. Obojí lze vysledovat i digitálně >>>>> http://www.volleyballphilately.com/
Guatemala je 33. zemí, z které máme na mezinárodní výstavě Exponet exponát. Vítejte: >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0276/index0276a.htm
B. J.

Tajemný Afghanistán a záhadné tygří hlavy


Chceme-li začít jakoukoliv debatu o počátcích filatelie a tím pádem o prvních známkách Afghanistánu, brzy přijdeme na to, že o tomto období se seriozně nedá zjistit vůbec nic. Ať pátráme v dějinách Afghanistánu i filatelie, dostaneme se jen na rozporuplné údaje, protože toto období je zahrnuto krveprolitím v podobě britsko-afghánských bojů.
Počátku vzniku afghánských známek a vybudování pošt předcházelo setkání tehdejšího vládce Kábulského království Šér Aliho Chána s anglickým lordem Mayoem v indické Anbale v dubnu 1869. Lord Mayo zastával funkci indického místodržícího a Šér Aliho Chána seznámil s poštovním systémem, který Angličané vybudovali v Indii.
Důsledek tohoto setkání pro poštu byl ten, že Šér Ali dal zřídit poštovní úřady v Kábulu, Pešavaru a Taškurghanu (Cholmu). Do těchto měst byly vybudovány i poštovní cesty.
První cesta vedla z Kábulu do Pešaváru přes město Lalpuru a Jallalabád, kde byl následně zřízen další poštovní úřad. Zde v té době procházel objem asi tři čtvrtiny veškeré afghánské pošty.
Druhá cesta vedla na sever do Haibaku a dále do Taškurghanu (Cholmu).
Toto jsou snad jediné nezpochybnitelné údaje z té doby. Začněme se tedy zabývat dohady, rozpory i záhadami.
Jaromír Petřík a Ing. Jiří Černý

29. 8. 2007

První letecká pošta na Rýně a Mohanu


Letecký exponát, který zaslal Aukční dům Christoph Gaerdners GmbH a Co. KG z Německa je na prodej. Je to jeden z exponátů, který zůstane trvale na Exponetu, ale v současné době je ke koupi u aukční společnosti v Německu.
Umožňuje to volný statut mezinárodní výstavy, protože toto rozhodnutí nám umožňuje získat práva k trvalému zobrazení exponátů, jejichž osud je takříkajíc zpečetěn. Nedá se zaručit, že tento materiál zůstane pohromadě a že jej nový majitel bude vystavovat v nezměněném stavu je více než nepravděpodobné. Exponet tedy plní funkci "veřejného uchovatele poštovně hiostorických hodnot", přestože exponát fyzicky nevlastní, ale "pouze" digitálně uchovává.
Aerofilatelistický exponát nabízíme k prostudování a vystavovatel ke koupi >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0275/index0275a.htm
B. J.

Nová sekce CARTES MAXIMUM je na světě


V minulém čísle Zpravodaje (Společnosti sběratelů čs. známek - pozn. red.) byla otištěna krátká informace o tom, že by při naší společnosti mohla existovat sekce sběratelů CM. Stačilo se o tom zmínit předsedovi SČF Lumíru Brendlovi a předsedovi komise jurymanů Waltru Müllerovi. Oba tuto naší aktivitu schvalují, jsou ochotni a schopni připravit výstavní propozice tak, aby se daly exponáty vystavit v samostatné třídě, pokud existují sběratelé a ti budou mít chuť své exponáty vystavit tak, jako třeba naši východní sousedé. Doposud jsem se osobně setkal s exponáty našich vystavovatelů CM jen v rámci třídy jednorámových exponátů. Stává se proto z tohoto článku současně výzva. Zájemci o sbírání CM, hlaste se na adresu redakce, zašlete krátkou přihlášku s adresou, abychom vás mohli oslovit a zaslat další instrukce. Členství v SČF není v první fázi podmínkou.
Komise maximafilie FIP jednala 12. 10. 2006 v Malaze. Jednání se zúčastnilo 27 zástupců z různých států světa, řídil ho Jos. Wolff, předseda FIP a koordinátor FIP pro maximafílii a Nicos Rangos, předseda komise maximafílie FIP. To nejzajímavější z úkolů pro následující období nyní zveřejňuji: ustanovení komise pro hodnocení nejvhodnější CM, rozšíření maximafílie do zemí Afriky, Asie a těch států Evropy a USA, kde je maximafílie méně známá. Tento bod právě realizujeme. Z dalších úkolů ještě vybírám požadavek, aby na národních a mezinárodních výstavách byly exponáty CM posuzovány kvalifikovanými jurymany, což bude úkol pro naši komisi jurymanů a dále požadovat, aby poštovní správy, které vydávají CM, respektovaly předpisy FIP. V průběhu zasedání komise byly vyhlášené výsledky soutěže o nejhezčí CM. Na prvním místě se umístilo Německo s 33 body, na druhém místě Finsko s 32 body a třetím místě Španělsko s 30 body. Slovensko se umístilo na šestém místě s 22 body. Gratulujeme. Soutěž za rok 2006 byla vyhodnocena v Petrohradu 19. - 25. července 2007. Vzhledem k tomu, že přihlášky bylo třeba zaslat do 15. dubna, nemáme možnost se jako ČR do soutěže přihlásit. Bude tedy vhodné naši novou sekci co nejdříve uvést v život, abychom mohli soutěžit již pohlednicemi roku 2007 v příštím roce.
Rozjet naši sekci nebude snad složité, můžeme o pomoc a spolupráci požádat naše východní sousedy a naše sběratele, kteří byli dosud nuceni se aktivně podílet právě na činnosti slovenské OSMS (Odborná skupina maximafílie Slovenska), mezi které patří např. Jiří Koukal, aktivní člen KF ve Žďáru nad Sázavou, který mimo jiné usiluje o znovuvzkříšení oboru Filatarsie, o kterém jsme také v minulém čísle informoval.
Na závěr této zprávy sděluji, že obdobná výzva a informace o vzniku této sekce byla zveřejněna v Informacích SČF, aby se o tomto počinu dozvědělo co nejvíce členů a mohla tak sekce pracovat už po prázdninách.
Josef Fronc, editor Zpravodaje; e:mail: fronc@cbox.cz

28. 8. 2007

Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžnéPo vzniku Československé republiky dne 28. října 1918 zůstávají v platnosti také uherské doplatní známky všech emisí a nadále platí jako československé předběžné a po vydání čs. doplatních známek Secesní ornament jako souběžné až do 28. 2. 1919.
Jedná se o tyto emise uherských doplatních známek:
1. emise z let 1903 a 1905/1906 Černé číslice
2. emise z let 1915 až 1918 Červené číslice ...
Plný text >>>>>
http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum002.htm
Miroslav Štefek a Jan Kypast

27. 8. 2007

Rakouské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné


Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 – 1939 (6)
Po vzniku Československé republiky dne 28. října 1918 zůstávají v platnosti také rakouské doplatní známky všech korunových emisí a nadále platí jako československé předběžné a po vydání čs. doplatních známek Secesní ornament jako souběžné až do 28. 2. 1919.
Jedná se o tyto emise rakouských doplatních známek:
1. emise z let 1899/1900 Hnědé číslice, nezoubkované i zoubkované
2. emise z let 1908 až 1913 Velké číslice
3. emise z roku 1913 Malé číslice
4. emise z let 1916/1917 Výpotřební vydání (přetisk výplatních známek z roku 1908 a 1916)
--
1. emise z let 1899/1900 Hnědé číslice, nezoubkované i zoubkované.
Tyto známky byly již v době vzniku ČSR prakticky vypotřebovány, jako čs. předběžné či souběžné se vyskytují ojediněle a všechny celistvosti, na kterých jsou známky této emise takto použité, jsou mimořádně vzácné... >>>>> http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum001.htm
Miroslav Štefek a Jan Kypast

26. 8. 2007

Egypt - 1. emise známek s králem Fuádem I. 1922 - 25


Egyptský sběratel Hana Salam nám zaslal svůj pozlacený exponát (VPZ) z Petrohradu 2007 - "Egypt - postup tisku 1. emise Fuad 1922 - 25".
Jde o exponát z 32. státu, který trvale přístupný na mezinárodní filatelistické výstavě EXPONET.
Exponát je pětirámový a poskytuje velmi podrobnou informaci o postupu a variantách tisku emise egyptského sultána z let 1917 - 22 a egyptského krále (1922 - 1936. Sám král se narodil v roce 1868 a zemřel 1936.
Exponát je bezesporu přínosem pro naše filatelisty a pořadatelé Exponetu tak přimhouřili oči i nad skeny exponátu prováděné v ochranném obalu a s poměrně malou šíří albového listu (600 pixelů šíře, zatímco Exponet používá standardně 960 pixelů šíře a více).
I přes tyto drobnosti však egyptský klasický exponát na Exponet patří a naši sběratelé jej jistě ocení. Prohlédnout podrobně si lze exponát zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0274/index0274a.htm
B. J.

24. 8. 2007

Literatura na Exponetu: Celiny Kostariky 1923


Drobnou, leč pro nás exotickou publikací jsou celiny z roku 1923 vydané v jižní Americe, v Kostarice.
Vystavovatel - architekt Enrique Bialikamien ze San José zaslal reprodukce titulu v rozsahu 32 rámů. Jak je na Exponetu zvykem, tyto exponáty literatury nejsou počítány ve statistice, pouze dokumentovány. Přesto je exponát třídy literatury něčím novým - Kostarika je 31. státem, ze kterého na Exponetu máme exponát. Přestože jde o publikaci drobnou a pro nás exotickou, zveme Vás k návštěvám, ostatně z každé publikace se můžeme poučit pro vydání písemné historie poštovnictví na území dnešního Česka (Československa) >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0273/index0273a.htm
B. J.

23. 8. 2007

Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka


Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 – 1939 (5)
Československé balíkové průvodky včetně mezinárodních jsou popsány v katalogu od Františka Beneše, Československé celiny 1918 – 1992, II. díl, vydaném v Pofisu roku 1992 /lit.1/ a v katalogu od Jiřího Kořínka, Fiskální ceniny na území Československa, II. část, Fiskální celiny, vydaném roku 1998 /lit.2/.
Prvně jmenovaný katalog uvádí pouze ty čs. vnitrostátní a mezinárodní balíkové průvodky, které mají natištěný fiskální kolek v hodnotě 10h identický s obrazem poštovní známky Hradčany či Holubice. Záznamy v katalogu končí pořadovým číslem CPP16, tedy čs. mezinárodní balíkovou průvodkou vydanou v roce 1922, viz vyobrazení...

Dostala se mi však do ruky poštovně prošlá čs. mezinárodní balíková průvodka, která neodpovídá typu CPP16, ani typu CPP21 a je něco „mezi nimi“...
Celý text v pdf souboru o velikosti 469 kB >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/ZVC05_neznama_pruvodka.pdf
Miroslav Štefek

22. 8. 2007

Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní


Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 – 1939 (4)
Používání poštovních známek se změněnou funkcí k vyplácení zásilek je z poštovního provozu dostatečně známé, v některých obdobích poštou tolerované či dokonce úředně povolené.
Používání doplatních známek ve funkci známek výplatních bylo poměrně časté, zvláště po vzniku Československé republiky v I. tarifním období, zejména po dobu platnosti rakouských a uherských poštovních známek, coby československých předběžných a souběžných. Poštou bylo tolerováno a důvodem byl nedostatek známek určitých hodnot a druhů na některých poštách, mnoho zásilek z této doby však bylo poznamenáno aktivitou tehdejších filatelistů a poštovních úředníků (často v jedné osobě), kteří uměle vyráběli nejrůznější „rarity“.
Po skončení platnosti rakouských a uherských souběžných známek k 28. únoru 1919 došlo k úbytku zásilek vyplacených známkami se změněnou funkcí a všech ostatních provizórií (např. používání dělených známek). Důvodem bylo bezpochyby zlepšené zásobování poštovních úřadů definitivními čs. výplatními známkami emise Hradčany a doplatními známkami emise Secesní ornament, ale i přísnější postoj pošty k různým provizóriím...
Proto k mému velkému překvapení byla v 17. aukci firmy ... celý text v pdf souboru o velikosti 177 kB >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/ZVC04_dopl_vypotr_vyplatni.pdf
Miroslav Štefek

21. 8. 2007

Celiny a PH vedou


Že nejvíce chcete na Exponetu "Celiny" (72 % účastníků), "Poštovní historii" (65 %) a "Tradiční filatelii" (63 %). Na dalších místech se umístila "Aerofilatelie" a "Astrofilatelie" (29 %) a z pohledu účastníků ankety "Tematická filatelie" (17 %). Ostatní oborové třídy jsme nemohli uvést, protože počet anketních řádků je limitován číslem pět. Účastníci mohli hlasovat současně v několika oborech.
Výsledky ankety jsou jen orientační. Předně - zúčastnilo se málo respondentů (doba letních dovolených a filatelistické okurkové sezony), prozatím velmi malá povědomost o blogu Exponet forum (nikde se o něm neobjevila ani řádka). Z těch co na blog zavítali, ne všichni si buď ankety všimli nebo nejsou ochotni hlasovat (třeba obava z neanonymity hlasu), dalším důvodem byl velmi malý časový úsek pro zmiňovanou anketu (10 dní - nejsme IDnes).
Každopádně anketu(y) nijak nepřeceňujeme a bereme ji(je) jako příjemné zpestření. Jsme hraví a soutěživí, těší nás sledovat vývoj hlasování. Věříme, že dalších anket se zúčastní mnohem větší množství respondentů a za účast děkujeme předem.
B. J.

Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918


Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 – 1939 (3)
Jazykové mutace jsou vděčným polem sběratelské záliby, protože nás provázejí nejen historií, ale rovněž povědomím o mnohonárodním Rakousko-Uhersku. Jedním z dokladů o mnohonárodním uspořádání Rakousko-Uherské monarchie je vydání trojjazyčných verzí peněžních poukázek, balíkových a dobírkových průvodek a pravděpodobně i dalších formulářů. Skutečnost, že se opravdu jedná o dvě jazykové verze, rusínskou a ukrajinskou lze doložit příklady rozdílného pravopisu.
Tyto formuláře se používaly na severovýchodě Rakousko-Uherské říše na území Malopolska (část Haliče), zejména na území Těšínského Slezska a na území tzv. „Kongresovky“ (Rakouský zábor bývalého ruského záboru), označen v lit. /2/, str. 250 jako „b“.
Nás samozřejmě zajímají trojjazyčné formuláře, které mají vztah k našemu území a jsou použity po 28. říjnu 1918...
Celý text v pdf souboru o velikosti 346 kB >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/ZVC03_postovni_formulare.pdf
Miroslav Štefek a Jan Kypast

Filatelistické sbírky na Zlatý poklad republikyDenní tisk a televize již několikátý den soustředěně píší o 39. výročí 21. srpna 1968. Zahrnují nás mnoha fakty, nově nalezenými fotografiemi a filmy z invaze "spřátelených armád".
Málokdo ví, že těm historickým srpnovým dnům předcházely celonárodní finanční sbírky a že aktivní byli také filatelisté.
Celý národ tenkrát přispíval na spontánní sbírku peněz a hlavně zlata na tzv. Zlatý poklad republiky. Bylo mi tenkrát 15 let, přesto si velmi dobře vybavuji, že mnohé kluby filatelistů se přidaly k výzvě soustředit filatelistické sbírky jako svérázný příspěvek filatelistů na celonárodní poklad republiky. O něm se však nepíše.
Pamatuje si někdo čím přispěl, eventuálně kdo tyto akce organizoval a co se se sbírkami stalo? Sám si pamatuji akci KF 06-16 z Brna (na dnešní Kounicově třídě proti hotelu Continental), kde tehdy vznikla Merkurfila, hospodářské zařízení Svazu českých filatelistů. Bohužel, co se stalo se s filatelistickými sbírkami (které jsem na vlastní oči viděl např. v té Merkurfile) na poklad republiky nevím. Asi byly předány Pofisu k prodeji? Napište, Vaše názory nebo vzpomínky. Vysvětleme tuto část filatelistické historie.
Břetislav Janík

16. 8. 2007

Soutěž FIP 2000 - kdo zůstal po letech (VI.)


Následujících 22 stran obdrželo 2hvězdičkové ocenění, tedy 4. místo v soutěži světových filatelistických stran FIP 2000. Tyto strany již pouze vyjmenujeme, sami můžete vyzkoušet, zda fungují a co přinášejí.
"Americká aerofilatelistická společnost", USA >>>>> http://www.americanairmailsociety.org/
"Společnost pro vesmírnou filatelii", Švýcarsko >>>>> http://www.g-w-p.ch/
"Centrum filatelie a numismatiky Ituzaingo", Argentina >>>>> http://fly.to/cefini/
"Sběratelské stránky", Brazílie >>>>> http://www.colecionismo.com.br/
"Československá filatelistická společnost Velké Británie", Velká Británie >>>>> http://www.cpsgb.freeserve.co.uk/
"Stránka známek Faerských ostrovů", USA >>>>> http://www.faroestampsite.com/
"FND tábor Maribot", Slovinsko >>>>> http://home.amis.net/ivanusaa/fnd-tabor/
"Filatelie Honneger", Švýcarsko >>>>> http://www.ghonegger.ch/
"Indepex Asiana - 2000", Indie >>>>> stránka je v současnosti přesměrována na erotický obsah
"Kursko 1944/45" >>>>> http://www.wvanloo.de/main.htm
"Nizozemská společnost poštovnictví", Nizozemí >>>>> http://www.nvpv.nl/index.htm
"Filatelistická studijní společnost států SSSR", USA >>>>> http://www0.delphi.com/fsustamps/
"Společnost Rossica", USA >>>>> http://www.rossica.org/
"Společnost El Slvador", Salvador >>>>> http://www.geocities.com/thetropics/shores/7536/sfes.htm
"Společnost pro maďarskou filatelii", USA >>>>> http://www.hungarianphilately.org/
"Filatelie Soerena Anderssona", Švédsko >>>>> http://www.sastamps.se/
"Známkový internet", Čína >>>>> http://www.stamp.net.cn/
"Stanley Gibbons", Velká Británie >>>>> http://www.stanleygibbons.com/home/index.asp
"Námětová filatelie", USA >>>>> http://www.topicalphilately.com/
"Filatelie Velké Británie", Velká Británie >>>>> http://www.ukphilately.org.uk/
"Ukrajinské známkové virtuální album", Kanada >>>>> http://www.ukrainian-philately.info/
"Ilustrované celiny SSSR s geografickými náměty" >>>>> http://www.algonet.se/~bert/ussrps/
Následující 3 internetové stránky nebyly hodnoceny pro neplnění kritérií soutěže:
"Novozélandské FDC", USA >>>>> http://home.teleport.com/~cne/
"Philnet", Francie >>>>> http://www.philnet.fr/fra/index.html
"Web forum, El Salvador", Salvador >>>>> http://groups.yahoo.com/group/sociedadfilatelicaelsalvador/
Projeli jste si všechny zdroje? Pokud jsme Vás zavedli na stránky, které dnes již neplní svoji filatelistickou roli, závada není na našem vysílači ani na Vašem přijímači". Tak to prostě je. Internet je rychlé medium a ne každý záměr má atribut trvalosti, či vytrvalosti.
Břetislav Janík

Soutěž FIP 2000 - kdo zůstal po letech (V.)


Soutěž FIP o nejlepší filatelistickou stranu 2000 představuje dalších 20 webových stránek, které obdržely 3 hvězdičky, což znamená 3. společné místo. Stránky jsou opět řazeny podle anglické abecedy v jejich názvech.
"PO a PO", Nizozemí >>>>> http://www.po-en-po.nl/ I tato stránka se účastní opětovně, stejně však vyšlo i její hodnocení 3 hvězdičky = 3. (společné) místo ve světě.
"Kanadská královská filatelistická společnost", Kanada >>>>> http://www.rpsc.org/ Společnost přešla na vlastní doménu a její nalezení bylo dílem okamžiku. Stránka má velkou estetickou a především navigační hodnotu. Obsahově je excelentní, má dokonce digitálně zpracovány své filatelistické časopisy po jednotlivých ročnících, a to z 18. století! Excelentní.
Švýcarské známky", Švýcarsko >>>>> http://www.timbressuisses.ch/modules.php?ModPath=CentralBoard&ModStart=CentralBoard&op=edito Stránka opět profesionálně udělaná, obsažná. Nicméně kanadská RPSC je jasnou jedničkou tohoto výběru.
"Tulagi - Britské Šalamounovy ostrovy", USA >>>>> http://www.tulagi.com/ Tato stránka se nemohla zachovat v původní podobě. I když je prolinkována na poštovní známky, jde spíše o municipální vyhledávač, kde známky "také" mají své místo.
"Společnost známek USA", USA >>>>> http://www.usstamps.org/ Internetový věstník společnosti, dobrý pokus o filatelistické názvosloví, nicméně v neobdivném rozsahu.
"Vaccari", Itálie >>>>> http://www.vaccari.it/ Komerční stránky věnované zejména filatelistickým publikacím. Prostě aukční a vydavatelský filatelistický dům.
"Virtuální známkový klub", USA >>>>> http://www.virtualstampclub.com/ Rozcestník o všem co je digitální a co stojí za shlédnutí, rozuměj v digitální filatelii. Není špatné se zde rozhlédnout.
Tím výčet 3hvězdičkových stran končí.
Příště: 2hvězdičkové strany
Břetislav Janík

Soutěž FIP 2000 - kdo zůstal po letech (IV.)


Soutěž FIP o nejlepší filatelistickou stranu 2000 představuje dalších 20 webových stránek, které obdržely 3 hvězdičky, což znamená 3. společné místo. Stránky jsou opět řazeny podle anglické abecedy v jejich názvech.
"Filatelistický e-zine Japhila", Česko >>>>> http://www.japhila.cz/ Poprvé se přihlásil do mezinárodní soutěže český filatelistický subjekt. Japhila vznikla v roce 1999 a jede bez přetržky v podstatě jako deník. Zejména poté, co hostuje mezinárodní výstavu Exponet ( http://www.exponet.info ) nemine dne, aniž by se "někde, něco" na Japhile nezměnilo, nepřidalo... Japhila byla již v době svého 1. ročníku jednou z nejnavštěvovanějších filatelistických stran bývalého východního bloku a vysokou návštěvnost si zachovala dodnes (více než 2 milióny a 600 tisíc návštěvníků). Jistě tomu vedle velkého rozsahu původních informací přispívá i mezinárodní výstava Exponet, se kterou společně obývají dnes již více než 10 gigabajtů (GB) internetového prostoru. Japhila byla právě v roce 2000 vyzdvižena Českou poštou, když byla vydána dopisnice "Internet pro filatelisty" s logy České pošty a Japhily >>>>> http://www.japhila.cz/japhila_internet_dopisnice.htm Z hlediska internetové soutěže FIP jde o nejvyšší úspěch českých filatelistických stran.
"Francouzská maximafilatelie", Francie >>>>> http://www.maximaphiles-francais.org/MF/fre/index.htm Stránka tvořená profesionálním webmasterem, nicméně maximafilatelie není v Česku moc silným oborem.
"Nizozemský svaz filatelistických spolků" (NBFV), Niozemí >>>>> http://www.nbfv.nl/ NBFV se zúčastnil podruhé a podruhé získal stejné ocenění - 3hvězdičkové logo. Těžko říci, zda došlo k nějaké změně, dnes se to již v podstatě nedá zjistit.
"Novozélandské kolonie", Nový Zéland >>>>> http://home.prcn.org/~pauld Stránky se nezobrazují, možná je stihl osud NZ kolonií :)
"Novozélandský filatelistický svaz", Nový Zéland >>>>> http://www.nzpf.org.nz/frameset.html Stránky se z původní adresy také vypařily, nicméně, pokud jde o národní filatelistický svaz, provádíme rádi vyhledávání. Podle zkratky svazu jde s největší pravděpodobností o totožný subjekt.
"Opera" - Filatelistická historie, Kanada >>>>> http://www.ontopia.net/omnigator/models/topic_complete.jsp?tm=opera.ltm&id=pauld-website Původní subjekt nebyl nalezen, proto jsem udělali maximum a přinášíme výsledek vyhladávače. Stránka Paula D. je však i zde v nedohlednu a s ním tematický exponát Opera.
Příště: pokračují 3hvězdičkové strany
Břetislav Janík

Soutěž FIP 2000 - kdo zůstal po letech (III.)


Soutěž FIP o nejlepší filatelistickou stranu 2000 představuje dalších 20 webových stránek, které obdržely 3 hvězdičky, což znamená 3. společné místo. Stránky jsou opět řazeny podle anglické abecedy v jejich názvech.
"51 GU", Čína >>>>> http://www1.51gu.com/
"Americká námětová společnost", Kanada >>>>> http://www.americantopicalassn.org/ Zde jsme použili vyhledání linku, protože původní adresa již nefunguje. Nicméně je jisté, že stránka, kterou Vám nabízíme je totožná s tou, která získala 3 hvězdičky v roce 2000.
"Umění na známkách", Švýcarsko >>>>> http://www.artonstamps.org/ Stránka Victora Manty rovněž změnila doménu, nicméně je to laureát z roku 2000.
"Filatelistická společnost Alentejo Algarve", Portugalsko >>>>> http://pastaaberta.netweb/afal
"Islandské známky", Island >>>>> http://www.frimerki.is/vipenglish/ Dnes je zde rozcestník na několik stránek, jak to bylo před 7 lety?
"Italská centra filatelistického vzdoru", Itálie >>>>> http://www.cifr.it/ Stránka se zúčastnila soutěže podruhé, v tomto ročníku si polepšila.
"Italská filatelistická federace", Itálie >>>>> http://www.fsfi.it/
Stránka národního filatelistické společnosti, Itálie.
Příště: pokračují 3hvězdičkové strany.
Břetislav Janík

Soutěž FIP 2000 - kdo zůstal po letech (II.)


Kategorii 5 % nejlepších stran FIP za rok 2000 byly tentokráte určeny 3 internetové strany.
Filatelistický rozcestník Francise Chana, Singapur >>>>> http://www.stamp2.com/ Stránka si to bezesporu zasloužila a zaslouží dodnes. Je velmi rozsáhlým zdrojem filatelie a působí v oblasti, která je velmi nadějná pro filatelii v budoucnu. Podle toho také vypadá její především regionální asijská návštěvnost, nicméně má slova nelze vykládat zle, zájem o stránku může být v podstatě celosvětová.
Druhou 5 % stránkou byla opět asijská DKPNA z Indie >>>>> http://www.geocities.com/dakshina_kan_pa/ Filatelistická a numismatická společnost Dakshina Kannada potvrzuje, že Indie patří a jistě bude patřit i nadále ke špičce, jak co do tvorby, tak do všeobecného využití internetu, filatelistický internet nevyjímaje. Nicméně, z této stránky mám osobní rozpaky, možná však, že před 7 lety byla tato stránka filatelistickou bombou.
Třetí a podle mého soudu nejlepší stranou roku 2000 v kategorii 5 % byla Aloha - Poštovní úřad v Ráji - Havajská pošta a poštovní známky 19. století >>>>> http://www.hawaiianstamps.com/
Mimojiné - havajský filatelistický materiál je velmi vyhledávaný a drahý, sbírají jej velké a bohaté skupiny sběratelů, kteří svoji klasiku považují za modlu poštovní historie. S tímto materiálem se můžete seznámit ve formě exponátů i na mezinárodní virtuální filatelistické výstavě Exponet >>>>> http://www.exponet.info Hledejte zejména ve třídě celin.
Příště: 3hvězdičkové strany FIP 2000
Břetislav Janík

Soutěž FIP 2000 - kdo zůstal po letech (I.)


Podruhé v roce 2000 byla vyhlášena celosvětová soutěž FIP o nejlepší filatelistickou webovou stránku. Do soutěže se v druhém ročníku přihlásilo 49 stránek (na rozdíl od 66 přihlášek v roce 1999). Sutěžící byli z 19 zemí (v roce 1999 to bylo z 21 zemí). Soutěžící z 8 zemí se přihlásili vůbec poprvé (mezi nimi Česko - Japhila).
Soutěž byla vyprofilovanější a jurymani měli zkušenost z 1. ročníku. Počet 3hvězdičkových stran stoupl na 40 % (v I. ročníku 26 %) a počet 2hvězdičkových stran klesl na 45 % (v I. ročníku 56 %). Sedm stran se zúčastnilo soutěže podruhé; někteří z repetientů své stránky vylepšili a některé se zúčastnili soutěže s tou samou stránkou beze změn.
Jury tentokráte sestávala se 7 akreditovaných jurmanů filatelistické literatury ze 6 zemí Evropy a severní Ameriky pod vedením Francise Kiddlea, víceprezidenta komise filatelistické literatury FIP. Opět byly seskupeny týmy odborníků, tenmtokráte však jenom 3: Tým 1: † Robert de Violini, USA a Charles Verge, Kanada. Tým 2: Odd Harald Johannessen, Norsko a Juhani Olamo, Finsko. Tým 3: Francis Kiddle, Velká Británie a Toke Nørby, Dánsko. FIP konzultanetem byl: Charles J. Peterson, USA.
V nejvyšší kategorii "Nejlepší interentová strana FIP 2000" se umístila stránka "Skauti na známkách, mezinárodní společnost" z USA >>>>> http://www.sossi.org/index.shtml Ano, pamatujete si dobře, tato stránka byla na 2. místě v roce 1999 (na 2. místě se umístilo 5 stran). Skauti si pravděpodobně vzali k dobru slova hodnocení z ročníku 1999 a drobné výtky odstranili. To jim "umožnilo" vyhrát ročník druhý. Čest vítězům.
Příště 5 % stránky FIP za rok 2000.
Břetislav Janík

15. 8. 2007

"Perfins" jsou stále zamotané


Přestože by se zdálo, že je vše vyjasněno, vyjasněno ze strany perfinářů moc není. Česká stránka Perfin.com sice funguje a je v pořádku, to samé se však nedá říci o stránce perfins.com. Zatímco http://www.perfins.org/ClubInfo.htm se tváří jako by byl v pořádku, mnoho odkazů na něj a z něj občas nefunguje.
Jak vidíte na nové průvodní ilustraci, v omyl Vás může uvést především zmíněná hráčská stránka u níž je pro tyto stránky atypické slovo "perfins". A jak je vidět, průvodní text stáhnutý ze zoom.info mluví o světové filatelistické - perfinářské organizaci (založené roku 1943) a obrázek bájného ptáka Fénixe s hrací konzolí s tím nejde moc dohromady.
Nová domněnka tedy může znít, že hacknutá je stránka americké perfinářské organizace nebo je špatný popis na zoom.info anebo je vše ještě jinak.
Tato záhada nespadá do okurkové sezony a docela by nás zajímala. Nicméně ještě je tu 3. doména, totiž http://www.perfins.org
I když asi patří úplně jiné skupině perfinářů...
Největší rozpor je tedy patrný na stránkách zoom.info: Fénix a text o perfinářích.
Tak co z toho vyleze? Pomůže někdo doménový rébus vyluštit?
Břetislav Janík

Je Benešův web perfin.com "hacknutej"?Tam, kde běžně nacházíme perfinářskou stránku z Česka - totiž na doméně http://www.perfin.com/ je nyní nějaké hráčské sci-fi doupě. Perfinářská stránka, která je řádně registrovaná na "Registrant: PhMr. Vladislav Beneš (PERFIN-COM-DOM), Vysoké Mýto, CZ. Domain Name: PERFIN.COM Status: PROTECTED" vykazuje všechny znaky útoku hackerů.
Soudím tak podle toho, že všechny poplatky jsou dle registrace řádně zaplaceny a expirují až v červnu příštího roku (2008).
Odpověď je však velmi jednoduchá: obyčejný překlep v množném čísle angličtiny udělá z perfin (jednotného čísla) perfins (množné číslo) a již můžete být úplně, ale úplně jinde: http://www.perfins.com/
Popravdě řečeno - docela se mi ulevilo, byl by to již druhý známý případ heknutého webu o české filatelii. Před lety se to stalo stránkám Svazu českých filatelistů (dodnes jsou na Japhile doklady - článeček a reprodukce).
Naštěstí perfinářské stránky fungují a jsou Vám k dispozici. Pro jistotu ještě jednou správná adresa >>>>> http://www.perfin.com/
Břetislav Janík

14. 8. 2007

Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě


Pobočka Poštovního muzea Praha ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku je v historické budově bývalého opatství cisterciáckého kláštera.
Jsou zde soustředěny především trojrozměrné exponáty - zejména poštovní uniformy a mapy, pokladny, schránky, kalamáře, historické telegrafní přístroje, dálnopisné stroje, manuální i automatické telefony, dostavníky, kočáry, poštovní saně i poštovní známky - je zde stálá expozice dějin poštovnictví na našem území od roku 1526 do současnosti. Prozatím žádný z exponátů na Exponetu - v Čestné třídě není zasvěcen 3D exponátům z PM Vyššího Brodu. Napadá mně, že zde má Exponet prozatím "mezeru".
Filatelistické exponáty z pražského Poštovního muzea >>>>> http://www.japhila.cz/hof/index_cestny_dvur.htm
Vyšebrodská pobočka má otevřeno denně od 1. dubna do 31. října mimo pondělí od 9,00 - 17,00 hod. (nezapomeňte však na polední přestávku od 12,00 do 13,00 hod.).
Společně s pracovníky Poštovního muzea Vás zveme k zajímavé návštěvě poštovněhistorických expozic v krásném prostředí Šumavy... Například z Prahy jde jen o zhruba 200 km dlouhou trasu, mimochodem a zejména v nejjižnějších částech republiky velmi malebnou a romantickou...
B. J.
Klíčová slova: Poštovní, muzeum, Postal, Vyšší, Brod, poštovnictví, uniformy, mapy, pokladny, schránky, kalamáře, historické, telegrafní, přístroje, dálnopisné, stroje, manuální, automatické, telefony, dostavníky, kočáry, saně, známky

Soutěž FIP 1999 - kdo zůstal po letech? (VI.)


Bez komentáře již vyjmenujeme 37 stran s právem používat 2hvězdičkové logo FIP za rok 1999 (pomyslné společné 4. místo nejlepších filatelistických stran světa). Zda linky fungují nemůže náš výčet ovlivnit, nicméně je to signál, jak internetový svět rychle zastarává. Tradice je nutno si považovat :) / :(
"Afinsa", Španělsko >>>>> http://www.afinsa.com/esp/
"Americká společnost letecké pošty", USA >>>>> http://ourworld.compuserve.com/homepages/aams/
"Filatelistická Canberra atd.", Austrálie >>>>> http://www.canberra.starway.net.au/~philatelic/welcome.html
"Katapultová pošta", Dánsko >>>>> http://www.katapultpost.dk/
"Společnost čínských známek", Čína >>>>> http://www.chinastampsociety.org/
"Národní filatelistický klub", Portugalsko >>>>> http://www.caleida.pt/cnf/
"Sběratelské stránky filatelie", Brazílie >>>>> http://www.colecionismo.com.br/index.php
"Filatelistická kronika", Itálie >>>>> http://meanwhile.com/?domain=crofil.com
"Dánský filatelistický svaz", Dánsko >>>>> http://www.ukphilately.org.uk/nps/help/help.htm
"Německá revue poštovních známek", Německo >>>>> http://www.deutsche-briefmarken-revue.de/
"Pošta v Provincii de Tierra del Fuego", Argentina >>>>> http://www.cpel.uba.ar/filargenta/correo/homepage.html
"Sbírka Ralpha R. Zerbonii, Muzeum esejí a proofs známek Spojených států", USA >>>>> http://www.essayproof.net/museum/wings/rzerbonia/zlibrary1.html
"Filatelie v Portugalsku", Portugalsko >>>>> http://www.caleida.pt/filatelia/
"Dům poštovních známek", Norsko >>>>> http://www.frimerkehuset.no/
"Galerie českého a slovenského umění", Německo >>>>> http://www.batz-hausen.de/stampart.htm
"Poštovní známky Hong Kongu", Čína >>>>> http://www.hongkongpoststamps.com/eng/index.htm
"Iránský filatelistický klub", Irán >>>>> http://www.iranphilatelic.org/
"Irsko - nejen filatelie", Irsko >>>>> http://members.aol.com/irlandphil/fai.htm
"Italská centra filatelistického vzdoru", Itálie >>>>> http://jump.xoom.alice.it/jump.htm
"Mladý filatelista", Švýcarsko >>>>> http://www2.active.ch/~alber/fw.htm
"Kodaňský filatelistický klub", Dánsko >>>>> http://www.kpk.dk/Membership/forside.asp
"Kursko 1944", Německo >>>>> http://www.wvanloo.de/main.htm
"Leeova ilustrovaná známková Listopedie", USA >>>>> http://www.filbert.com/stamplistopedia/
"Lucemburská filatelie", Lucembursko >>>>> http://www.luxcentral.com/stamps/
"NAPEX", USA >>>>> http://www.napex.org/
"Malířství a umění na známkách", Švýcarsko >>>>> http://www.values.ch/
"Poštovní historie", Norsko >>>>> http://www.posthistorie.com/
"René Hillesum Filatelie", Nizozemí >>>>> http://www.filatelist.com/ ( http://www.japhila.cz/hof/index_exhibitor39.htm )
"Saskatonské centrum známek", Kanada >>>>> http://www.saskatoonstamp.com/
"Skanfil AS", Norsko >>>>> http://www.skanfil.no/
"Společnost pro vesmírnou filatelii", Švýcarsko >>>>> http://www.g-w-p.ch/
"Společnost pro československou filatelii", USA >>>>> http://www.csphilately.org/
"Švédská poštovně historická společnost", Švédsko >>>>> http://sspd.webjump.com/
"Filatelistická společnost Sv. Heleny, Asuncionu a Tristanu da Cunhy", USA >>>>> http://ourworld.compuserve.com/homepages/st_helena_ascen_tdc/
"Známkový obchod v metru", USA >>>>> http://www.philatelicsupplies.com/subway/swssmain.ihtml
"WIPA 2000 - filatelistický obsah", Rakousko >>>>> http://www.wipa.at/spiele/english/
"Filatelie Xtrem", USA >>>>> http://www.pipeline.com/~ciociola/baryla/
Následujících 6 stran nesplnilo kritéria 2hvězdičkových stran a nebylo hodnoceno:
"Spolek německých znalců", Německo >>>>> http://www.bpp.de/
"Centrum filatelie a numismatiky Ituzaingo", Argentina >>>>> http://fly.to/cefini/
"Mladí američtí filatelisté", USA >>>>> http://www.jpastamps.org/
"Milujeme indonézskou filatelii/, Indonézie >>>>> http://www.filateli.net/
"Poštovní servis židovských kolonií v Eretzu, Izrael", Izrael >>>>> http://www.counsnet.com/cefai/
"Studie americké 3centovky", USA >>>>> http://www.geocities.com/athens/acropolis/8349/
Pokud Vám některé linky v celém seriálu "Soutěž FIP 1999 - kdo zůstal po letech?" nefungují, jistojistě to není chybou tohoto Exponet fora. Museli jsme dodržet závěrečný protokol FIP o soutěži v roce 1999. Jen ve zcela výjimečných případech (např. Dánský svaz filatelistů ap.) jsme linkování zaktualizovali jako jednoznačně prokazatelné. To, co patřilo v roce 1999 k tomu nejlepšímu na filatelistickému webu, z větší části stále funguje a rozvíjí se. A to je dobrá zpráva.
Břetislav Janík

Soutěž FIP 1999 - kdo zůstal po letech? (V.)


Vzpomínám si, že jsem kdysi stránku "Po a Po" několikrát navštívil, nicméně dnes jsem si nemohl vybavit, o čem tato vysoce hodnocená stránka původně byla. Vždyť je to 8 let :) >>>>> http://www.faba.demon.nl/ : ( A tak jsem zaměstnal Google.com a výsledek je stejný (adresa se jen mírně rozšířila, evidentně je to stará dobrá stránka Postkukken a Poststempels >>>>> http://www.po-en-po.nl/ Nakonec :)
"Rumunská poštovní historie" od Daniela Grecu z Bukurešti >>>>> http://membres.lycos.fr/dgrecu/ Tento Rumun je stejně "zabejčilý" internetový filatelista jako já - znám ho od samého počátku. Zajímavé je, že s námi komunikuje i na téma vystavovatelství. Na Exponetu má dokonce 3 on line exponáty a zachraňuje filatelistickou čest Rumunska >>>>> http://www.japhila.cz/hof/index_romania.htm
Dnes již jednou na Exponet foru zmiňovaná strana z Běloruska: Ruská poštovní historie on line" >>>>> http://home.nestor.minsk.by/ph/
Strana "Sci-Philately" z USA znamená scifi filatelie a je ukázkou, jak nedělat filatelistické exponáty, přestože jsou tak deklarovány. Obsahem jinak zajímavé námětové stránky, jen to výstavnictví - deklarované v domicilu internetových stran - nebrat >>>>> http://ublib.buffalo.edu/libraries/asl/exhibits/stamps/
"Stamp Auction Network" / "Sítě aukcí známek" funguje stále a má velkou nabídku. Existuje a nabízí od roku 1995 dosud - to bylo obchodních obratů :) >>>>> http://www.stampauctioncentral.com/
Poslední 3hvězdičkovou oceněnou stranou bylo "Učení na známkách" nebo "...se známkami". Bohužel universita se ke známkám hlásí, nicméně nic nefunguje >>>>> http://education.richmond.edu/stohr/stamps/stamps.html
Tím jsme ukončili 3hvězdičkové ocenění a zbývá nám poslední hodnocená kategorie - 2hvězdičkové ocenění FIP 1999 - příště.
B. J.

Soutěž FIP 1999 - kdo zůstal po letech? (IV.)


Pokračujeme podle anglické abecedy "Nizozemským svazem filatelistických spolků" (NBFV), Nizozemí >>>>> http://www.nbfv.nl/
"Norský filatelistický svaz", Norsko je další nefunkční stranou, startovanou z původní vítězné adresy >>>>> http://home.sol.no/~hallvard/nf/ :(
"Filatelistické knihkupectví filatelistických katalogů, knih a literatury" / "Philatelic Bibliopole Catalog of Philatelic Books and Literature", USA. Poněkud složitější anglický název pro jedno a totéž však potěší obsahem. Moje srdce sběratele a milovníka filatelistické literatury nad touto stranou několik let plesá. Jeden z nejlepších zdrojů pro každého filatelistického ... když nic jiného, tak publicistu >>>>> http://www.pbbooks.com/
"Sbírka Petera Schwartze" má být sbírkou filatelistických esejí, bohužel nějak ji nemohu na svém místě "stihnout" >>>>> http://www.essayproof.net/epco/wings/pschwartz/psindex.html
Ovšem stejně tak "Phil Quest" z Francie, původně "Filatelistické otázky". Podle domény však nic samostatného, co by "stálo za doménu" >>>>> http://perso.wanadoo.fr/bernard.lelann/ A tak mám otázku: Existuješ stránko "Filatelistických otázek"?
B. J.

Soutěž FIP 1999 - kdo zůstal po letech? (III.)


V tzv. soutěži FIP o nejlepší internetovou stránku za rok 1999 pokračujeme oceněním tzv. "3 hvězdičková FIP strana 1999". Ve skutečnosti bylo oceněno 17 internetových stran, kteří se umístili na společném 3. místě. Zde jsou řazeny podle výsledného protokolu v anglické abecedě.
"Ask Phil", USA >>>>> http://www.askphil.org/ Webové stránky Sběratelského klubu z Chicaga jsou především návodnými - jak začít a jak sbírat známky.
"BNAPS Stamps4Kids", Kanada. "Filatelistická společnost Britské severní Ameriky" (British North America Philatelic Society) změnila i svou adresu stránky pro děti. Bylo využito anglické sms přesmyčky Stamps4Kids = Známky pro (anglicky slangově "for" = z číslovky 4) děti >>>>> http://www.bnaps.org/stamps4kids/
"Čínská filatelistická informační síť", Čína - myšlen je internetový on line zdroj >>>>> http://www.cpi.com.cn/ Funguje, nefunguje? Asi jak kdy?
"Čínská on line filatelie", Čína >>>>> http://www.philatelist.net/ Věříme, že stránky jsou věnovány filatelii, nicméně moc si nepočteme :)
"Hallvard Slettebo's Scouts on Stamps", Norsko >>>>> http://home.sol.no/~hallvard/hs/ Bohužel s norskými skauty na známkách se také nechytáme.
"Le 2.20F Liberte de Gandon" (Známka 2,20 franku Svoboda od Pierra Gandona) >>>>> http://perso.orange.fr/chbarret/ Stránka je studií na rytecké i poštovněhisorické aspekty vybrané emise.
Pokračování "3 hvězdičkových FIP stran 1999".
B. J.

Soutěž FIP 1999 - kdo zůstal po letech? (II.)


Dále šlo o tzv. "Nejlepších 5 % FIP stran 1999" - ve skutečnosti 5 internetových stran, kteří se umístili na společném 2. místě:
"Skauti na známkách, mezinárodní společnost", USA. K této stránce přináležela věcná odměna >>>>>
http://www.sossi.org/index.shtml Tato stránka patří stále k velmi navštěvovaným.
"Domovská stránka Toke Norbyho", Dánsko. K této stránce přináležela věcná odměna >>>>>
http://www.norbyhus.dk/ Ostřílený internetový poštovní historik Toke Norby patří k doyenům světové internetové filatelie. Stránku spravuje od 1. srpna 1995. Stránka má velkou návštěvnost, výtěžnost a pro poštovní historii severských zemí je jakýmsi prazdrojem informací.
"BNAPS", Kanada. Původní link nefunguje a pod touto značkou a státem jsme nalezli "Filatelistickou společnost Britské severní Ameriky" (British North America Philatelic Society) >>>>> http://www.bnaps.org/ Doufejme tedy, že zásluhy nepřipisujeme neprávem jinému subjektu.
"Erik Jackson - fiskální známky", USA >>>>> http://www.ericjackson.com/ Webová stránka sama sebe deklaruje jako "1" mezi fiskálními zdroji.
Závěrem této pětky skutečná lahůdka: "Muzeum esejí a proofs známek Spojených států", USA >>>>> http://www.essayproof.net/museum/index.html I když i zde o přelinkování původní adresy, zde máme jistotu, že jde o původní vítěznou společnost. Velmi profesionálně graficky zpracovaná webová stránka.
B. J.

Soutěž FIP 1999 - kdo zůstal po letech? (I.)

V roce 1999 poprvé 66 filatelistů připravovalo po celém světě soutěž v rámci nového rozvoje filatelie - filatelistického internetu. V okamžiku vyhlášení bylo jmenováno 8 acreditovaných jurymanů v oboru filatelistická literaturaze 6 zemí Evropy a severní Ameriky pod vedením Charlese J. Petersona, předsedy komise literatury FIP. Hodnocení internetových stránek bylo písemně zasláno jmenovitě každému přihlášenému webmastrovi. Komise pracovala ve složení: Team 1: Charles J. Peterson, USA a Francis Kiddle, Velká Británie. Team 2: † Robert de Violini, USA a Charles Verge, Kanada. Team 3: Odd Harald Johannessen, Norsko a Juhani Olamo, Finsko. Team 4: Zygmunt Kaluza, Polsko a Piotr Zubielik, Polsko.
Hodnocení bylo uděleno v kategorii "Nejlepší internetová strana FIP 1999": První ročník suverénně vyhrála stránka, dnes již nefungující, se všemi dostupnými filatelistickými stránkami na světě. Web byl udělán jednoduše a důmyslně tak, že každý subjekt se sám přidal na jeho rozcestník a ten umožňoval sice minimální, nicméně třídění informací. Počet webových stránek se počítal na tisíce a v podstatě Luft skončil s tímto všeobecně navštěvovaným zdrojem před několika málo lety. Stalo se tak nenápadně, řeklo by se "zdroj vyšuměl". Je neuvěřitelné, na kolika internetových stranách ještě tuto zaniklou adresu najdete a v podstatě na čelném místě. Tak tedy, vítěz roku 1999 >>>>> "Rozcestník Josefa Lufta" (
http://www.execpc.com/~joeluft/resource.html - bohužel bez záruky).
B. J.

Alfons XIII - definitivní vydání - ŠpanělskoZajímavá webová stránka německé provenience, dokumentující španělského panovníka ve známkové tvorbě a pouští se i do nákladových čísel, výrobních čísel, značek, tajných značek, razítek a poštovních sazeb. Sice ještě tu a tam není některá část webu hotova, ale to jistě tvůrci stran brzy dohoní. Posuďte sami >>>>> http://www.reinhold-und-becker.de/espana/alfonso/alfonsoxiii.htm
B. J.

Poštovní historie Egypta

Poštovní historie Egypta je malým, ale oficiálním příspěvkem do mozaiky sběratelů PH. Na internetové stránce od Samira Raafata. Přestože je tato poštovní historie vcelku stručná a nedosahuje šíře pojednání, na jaká jsme zvyklí, i u nás se najdou sběratelé a vděční čtenáři. Jedná se digitalizovaný text a poznámky z prosince 1994 >>>>> http://www.egy.com/historica/94-12-03.shtml
B. J.

Ruská poštovní historie on lineIlustrační foto je ze stránky "Ruská poštovní historie on line". Tato stránka je zřízena a provozována Celosvětovou společností ruské filatelie - The WSRP. V roce 1999 obdržela tato stránka s běloruskou doménou 3hvězdičkové logo FIP v soutěži o nejlepší internetové filatelistické stránky (Japhila totéž ocenění o rok později).
Z momentálně funkčních odkazů se podívejme na:

Poštovní celiny >>>>> http://home.nestor.minsk.by/ph/exhibit/ps/00.html
Strojová razítka malých běloruských pošt >>>>> http://home.nestor.minsk.by/ph/2russia/displays/krag/krag.html
Poštovní razítka z předměstí Sv. Petrohradu >>>>>
http://home.nestor.minsk.by/ph/2russia/displays/r_spb/00.html
Staré "běloruské" dopisy >>>>>
http://home.nestor.minsk.by/ph/2russia/displays/kolosov/index.html
Ruské poštovní emblémy a symboly >>>>> http://home.nestor.minsk.by/ph/exhibit/emblems.html
a Minské poštovní muzeum >>>>> http://home.nestor.minsk.by/ph/exhibit/museums.html
B. J.

Poštovní historie 1. transkontinentální pacifické železnice


Velmi zajímavou historickou stránku s poštovním aspektem jsme nalezli na "americkém" internetu. Jedná se o stránky Centrálního pacifického železničního fotograficko historického muzea ("Central Pacific Railroad Photographic History Museum").
Přestože poštovnictví je na této multistránce s desítkami (stovkami podstran a odkazů) v menšině, jde o velmi zajímavé a historicky cenné dokumenty. Však i z tohoto důvodu je na stránce technicky neumožněno pořizovat kopie a stahovat obrázky.
Vaší pozornosti by však neměly uniknout minimálně tyto 3 stěžejní filatelistické odkazy od Bruce B. Coopera
>>>>> http://cprr.org/Museum/Ephemera/Postal.html a od Glena D. Bradleye >>>>> http://cprr.org/Museum/MILGRAM2.PDF >>>>> http://www.books-about-california.com/Pages/The_Story_of_the_Pony_Express/Story_Pony_Express_main.html
Ale jak říkám, vnímavý a šikovný návštěvník najde zdrojů z této stránky mnohem více. Pro námětového milovníka "železniční filatelie" jde přímo o Ráj! Příjemný "lov".

B. J.

Wikipedie - mezinárodní internetová encyklopedie je otevřena i české filatelii"Česká Wikipedie je českojazyčná část Wikipedie, mezinárodní internetové encyklopedie s otevřeným obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Celý projekt včetně české části je založen podle zákonů státu Florida (USA). Jak je u českých internetových projektů nebo diskusí běžné, účastní se i tvorby Wikipedie v nezanedbatelném podílu také Češi žijící mimo Českou republiku. Česká verze je podle počtu článků 17. v pořadí z více než 200 existujících jazykových verzí". Další vyčerpávající informace naleznete přímo na její české titulní straně >>>>> http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_Wikipedie
Pro nás filatelisty je zajímavé, že oblast poštovní historie a filatelie není českou silnou stránkou Wikipedie. Je to škoda, malá ukázka australské wikipedie o poštovních známkách a poštovní historii Austrálie ("Postage stamps and postal history of Australia") dokladuje, co mám na mysli >>>>> http://en.wikipedia.org/wiki/Stamps_and_postal_history_of_Australia a mohla by být malým vodítkem. Podobných materiálů lze na mezinárodní Wikipedii najít stovky >>>>> http://en.wikipedia.org/wiki/Postal_history
Nebyl by to dobrý námět pro práci některé agilní skupiny ve Svazu českých filatelistů nebo nadšenců z nějakého klubu? Či by se našel jednotlivec, který by postupoval uvážlivě a ruku v ruce s vžitou terminologií české (československé) filatelie?
Břetislav Janík

Aršíky Kde domov můj 1934Že nejdražší známky ČSR jsou ty s přetiskem "Pošta Československá 1919", to dobře víme. Ale když komukoliv řeknete, že sbíráte známky Československa, okamžitě se Vás zeptá: Máte taky aršíky "Kde domov můj?"
Z toho je vidět, že i když ani zdaleka tyto aršíky nepatří k nejdražšími a nejvzácnějšími známkám ČSR, jsou zato nejznámější! A to každého jejich majitele určitě potěší.
Ale přestože jsou nejznámější, i u nich nacházíme "nezorané pole". Jedním z nich jsou jejich rozměry. Že jsou ve dvou velikostech, to víme. A že je to důsledkem použitého postupu tisku, kdy byl navlhčený papír vkládán do stroje ve směru jeho vláken, nebo naopak kolmo na tento směr, to nakonec z literatury víme také. Naneštěstí od 1930-tých až do 1960-tých let nepasovaly velikosti obyčejných alb velikosti aršíků >>>>> http://www.phstamps.com/measure.htm
Z této jednoduché príčiny bylo jich velké množství částečně zastřižené a tim i zničené. Pro plný text >>>>> http://www.phstamps.com/index.asp?Page=http://www.phstamps.com/articles.htm#kdm
Peter Hoffmann, Švédsko

Čestný dvůr Exponetu - Poštovní muzeum III.STUDIJNÍ SBÍRKA LADY-JAKUŠEVIČE - "RUSKÉ ZEMSKÉ POŠTY"
Sbírka ruské zemské pošty v Poštovním muzeu
V listopadu roku 1981 oslovil Poštovní muzeum pan Jurij Vladimirovič Koreněv s nabídkou světově unikátní sbírky poštovních známek tzv. ruských zemstev, vydávaných pro potřebu těchto samosprávných jednotek v předrevolučním Rusku - v letech 1864 až 1917. Touto nabídkou vyplnil přání svého nedlouho před tím zesnulého přítele filatelisty ing. arch. Leonida Sergejeviče Lady–Jakuševiče, jehož se stal univerzální dědicem. Rozsáhlou sbírku vysoké historické a filatelistické hodnoty, kterou Lada–Jakuševič vytvářel od svých mladých let, převzalo Poštovní muzeum dne 16. listopadu 1981.
Dle biografických dat, uložených ve zvláštním archivu ruské emigrace ve Slovanské knihovně Národní knihovny ČR, se Leonid Sergejevič Lada-Jakuševič narodil v roce 1898 ve Voroněži. Pocházel z rodiny zemské šlechty. Jeho otec, národností Srb, prožil první světovou válku na srbské frontě a po návratu do Ruska zemřel nebo pravděpodobněji padl v boji proti boševikům. Leonidovi Lada–Jakuševičovi se spolu s matkou a sestrou podařilo emigrovat před komunistickým terorem do Československa, kde získali státní občanství. Sdíleli tak osud tisíců svých svobodně smýšlejících a nezfanatizovaných spoluobčanů. Na Českém vysokém učení technickém vystudoval L. S. Lada–Jakuševič architekturu. Svou profesi uplatnil při realizaci celé řady projektů, například nemocnice v Bratislavě nebo při úpravě parku na Jungmannově náměstí v Mělníce. Lada–Jakuševič byl předsedou výboru Svazu ruských inženýrů a techniků a od roku 1938 vydával v ruštině časopis „Ruský architekt v zahraničí“.
Život L. S. Lady–Jakuševiče se dramaticky změnil pouhých několik dní po osvobození Prahy sovětskou armádou. Již 15. května 1945 byl zatčen příslušníky kontrarozvědky, obávané Směršče, 4. ukrajinského frontu a odvlečen do Sovětského svazu. Stejná msta postihla mnoho dalších československých státních příslušníků, emigrantů z let po bolševickém převratu. Dne 8. 9. 1945 byl odsouzen k 10 letům, které prožil v různých lágrech od mrazivého severu ruské Sibiře po mongolské pouště. Trest mu vypršel 3. 7. 1955 a 20. 9. 1955 se vrátil zpět do Československa. Lze řící, že měl štěstí, neboť v lágrech zahynulo mnoho takto odvlečených vězňů. K nim patřil i jeho přítel ing. Kovalevský, po němž v Československu zůstala vdova paní Nelli Ivanovna. S ní se L. S. Lada–Jakuševič po návratu oženil. Manželství zůstalo bezdětné. Nelli Ivanovna zemřela, stejně jako její muž, v roce 1981. Až do smrti spolu žili v Praze - Bubenči v Terronské (v té době Ždanovově) ulici č. 9.
Poštovní známky ruských zemstev začal L. S. Lada–Jakuševič sbírat již jako chlapec a základ své sbírky si údajně přivezl s sebou do Československa a dále jí doplňoval. Po návratu z Gulagu jí vystavoval, jak je patrné z označení na některých albových listech, na několika národních filatelistických výstavách. Poštovní muzeum vystavilo část sbírky poprvé v roce 1988 při příležitosti otevření nové expozice v rekonstruovaném objektu v ulici Nové mlýny 2 v Praze 1. Stalo se tak v rámci konání Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1988. Sbírka ruských zemstev neunikla pozornosti zástupci sovětské agentury Novosti, který jevil velký zájem především o její původ a o okolnosti, za nichž se do muzea dostala. Jeho zájem, snad také vhledem k politickým změnám v SSSR a probíhající perestrojce, zůstal naštěstí na úrovni pouhé společenské konverzace.
English Invitation:
LADA-JAKUSEVIC STUDY COLLECTION - "RUSSIA'S ZEMSTVO POST"
Collection of „Russia’s Zemstvo Post” in Postal Museum in Prague - Postal Museum was addressed by Mr. Jurij Vladimirovic Korenev with the offer of the world unique postage stamp collection of the so called „Russia’s Zemstvo” in November 1981. These stamps were issued for the needs of the autonomous unites in Czarist Russia in the years 1864-1917. With this offer he fulfilled a request of his philatelic friend ing. arch. Leonid Sergejevic Lada–Jakusevic, who passed away shortly before and whom to a sole heir Mr. Korenev was. This large collection of great historical and philatelic value, created by Lada–Jakusevic since his youth, was taken over by Postal Museum on 16 November 1981.
After biographical data, saved in a special Russian exile archive in Slavic Library, which is part of the Czech National Library, was Mr. Leonid Sergejevic Lada-Jakusevic born in Voronez 1898. His origin was in provincial aristocratic family. His father of Serbian nationality spent the WWI time on the Serbian front. After getting back to Russia he died or probably was killed in the war against Bolshevists. Leonid Lada–Jakusevic together with his mother and sister succeeded to get away from communist terror and emigrated to Czechoslovakia, where they acquired nationality. So they cast in lot with thousands of free-thinking and not fanaticised fellow citizens. On the Czech Technical University he graduated architecture. He applied his profession realising various projects, for example the hospital in Bratislava or arrangement of the park on Jungmann’s square in Melnik. He was a president of the Russian Union of engineers and technicians. Since 1938 he published the magazine “Russian Architect in Abroad” in Russian language.
The life of Lada–Jakusevic has changed dramatically after the liberation of Prague with Soviet army. Already on 15 May 1945 members of counterespionage arrested him and dragged him off to the Soviet Union. The same revenge afflicted many other Czechoslovak citizens, emigrants after Bolshevik revolution. On 8 September 1945 he was sentenced for 10 years, which he spent in various camps from frosty north of Russian Siberian to Mongolian deserts. His punishment finished on 3 March 1955 and on 20 September he returned back to Czechoslovakia. It can be said, that he was lucky, because many dragged off prisoners died in the camps. One of them was his friend ing. Kovalevsky, whose widow Nelli Ivanovna Mr. Lada–Jakusevic get married when he returned back. Their marriage remained childless. Nelli Ivanovna passed away in the same year as her husband, in 1981. Till death they lived in Prague Bubenec, in Terronská street #9 (Zdanova street in that time).
L. S. Lada–Jakusevic started collecting stamps of the Russia’s Zemstvo Post already as a young boy. He probably brought the basis of the collection to Czechoslovakia with him and further complemented it. As marked on some exhibiting sheets, after returning back from Gulags, he presented his collection on a number of national philatelic exhibitions. Postal Museum showed off part of the collection first in 1988 in occasion of opening the new exposure in just reconstructed object Nové mlyny 2 in Prague 1. It happened during the World Stamp Exhibition PRAGA 1988. The collection of the Russia’s Zemstvo Post did not miss the attention of the representative of the Soviet agency Novosti. He was very interested in the origin of the collection and the circumstances through which it get into the museum. Perhaps, in respect to coming political changes in original Soviet Union, his interest fortunately remained on the small talk level only.
Poštovní muzeum v Praze vystavilo na Exponetu 3 špičkové exponáty. Tento je prozatím poslední z nich. Exponet forum navštěvuje ještě poněkud jiná cílová skupina čtenářů než tomu bylo doposud u elektronického magazínu "japhila". Ti z Vás, kteří o exponátu již ví, a mají jej prostudovaný, nám jistě malou duplicitu prominou.
Břetislav Janík