28. 2. 2013

Zcela nová soutisková emise - historické dopravní prostředky

Pozvánka odboru Známková tvorba
Ve středu 6. 3. 2013 Vás srdečně zveme na 27. výstavku, která se bude konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou). 
Budete mít možnost prohlédnout si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných příležitostných známek, FDC, razítek na FDC a dopisnic: 
• Příležitostná známka „Vlečný remorkér – parník Péčko“, nominální hodnota 25,- Kč, výtvarný návrh – Pavel Sivko, rytina FDC – Jaroslav Tvrdoň.  
• Příležitostná známka „Vrtulník Aero HC2 – Heli Baby“, nominální hodnota 25,- Kč, výtvarný návrh – Pavel Sivko, rytina FDC – Jaroslav Tvrdoň.  
• Výplatní známka „Lidová architektura“, nominální hodnota 14,- Kč, výtvarný návrh - Jan Kavan, liniová kresba – Bohumil Šneider

V případě emise Historické dopravní prostředky jde o premiéru nové standardní emise, která je prozatím plánována na následujících 6 let po 4 příležitostných známkách ročně. Jde o české dopravní prostředky - stručně řečeno postihující vodní a vzdušnou/leteckou dopravu, silniční a železniční. V tomto případě jde o to, aby dopravní prostředky nebyly idelalizovány romantickou krajinou okolo, ale aby šlo o realistické kresby, které umožní detailní technické kresby. První roční emise se ujali výtvarníci Pavel Sivko a Václav Zapadlík. Počátkem března vychází parník P 18 a malý český vrtulník HC2-Helli Baby.
V polovině června (12. 6.) vyjdou další 2 známky Václava Zapadlíka - největší motocykl světa Čechie-Boehmerwald a železniční (auto)drezína Tatra, známá z oskarového filmu Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky.
Zajímavostí této emise je soutisk vždy 2 hodnot na jednom archu, šachovnicové střídání parníku a vrtulníku, v druhé fázi motorky a železniční drezíny.

Účast přislíbili: Pavel Sivko, Jaroslav Tvrdoň, Jan Kavan a Bohumil Šneider.
Program: 
v 15:00 hod. otevření výstavky 
v 15:30 hod. zahájení 
v 16:30 hod. ukončení celé akce
Přizpůsobte počet svých materiálů pro autogramiádu tak, aby se dostalo na všechny.

Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
e-mail: chabova.marie@cpost.cz

Razítko k inauguraci prezidenta Miloše Zemana

Informace o provozu na Pražském hradě v době inaugurace 8. 3. 2013. Ve čtvrtek 7. 3. 2013 budou již v prostorách Hradu probíhat přípravy, z těchto důvodů mohou být (zatím není potvrzeno) omezeny večerní provozní hodiny pošty Praha 012-Hrad. V den inaugurace 8. 3. 2013 Hrad své objekty otevře ve 12:00 hod., tedy i pošta Praha 012-Hrad bude otevřena od 12:00 hod. 

Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420 / GSM:  +420 605 220 617 
--
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. příhrádka 99
225 99 Praha 025

26. 2. 2013

Nabídka příležitostného tisku Závišův kříž

Ke dni vydání poštovní známky „Závišův kříž“ – 29. 5. 2013 bude vydán „Příležitostný tisk Závišův kříž, příloha katalogu výstavy PM ve Vyšším Brodě“. Tento příležitostný tisk, vložený v modrých sametových propagačních deskách České pošty, s. p., bude sestavený ze dvou vložených kartonových shodně číslovaných příloh:


1. Rozkresba známky Závišův  kříž od Miloše Ondráčka ve velikosti A5 na výšku, dole s  drobným textem: „ROZKRESBA ZNÁMKY ZÁVIŠŮV KŘÍŽ OD RYTCE MILOŠE ONDRÁČKA, ČESKÁ POŠTA, s. p., 2013“. Tisk rozkresby (ofset v černé barvě) bude opatřen podpisem autora rozkresby a rytiny známky Miloše Ondráčka.

2. Dvoulist uvnitř s nalepenými původními otisky rytin známek v jednotlivých barevných variantách a barevný soutisk známky (s přeškrtnutou hodnotou) - celkem 10 průchodů ocelotiskovým lisem Waite, krytými kartonovou paspartou, opatřenou ve spodní části tiskem původní cisterciácké pečetě používané ve Vyšším Brodě a drobným textem: „OTISKY A SOUTISK RYTIN ZNÁMKY ZÁVIŠŮV KŘÍŽ OD RYTCE MILOŠE ONDRÁČKA, ČESKÁ POŠTA, s. p., 2013“. Pasparta bude opatřena podpisem P. Jana Justýna Berky, OCist, převora Cisterciátského opatství ve Vyšším Brodě.

Maketa obou stran v *.pdf souboru.

Celková cena tohoto výjimečného kompletu bude činit 950,- Kč vč. DPH 21%. 

Nabízíme Vám proto touto cestou možnost objednat si v rámci mimořádné nabídky uvedené vydání. Zasílejte své požadavky na adresu: Česká pošta, s. p., Marie Chábová, Prodejna známkové tvorby, Jindřišská 14, 110 00 Praha 1, nebo e-mail adresu: chabova.marie@cpost.cz, nejpozději do pondělí 4. 3. 2013!!! 
Při elektronickém objednání nemusíte vyplnit objednávku, stačí napsat e-mail.  Příležitostný tisk bude v den vydání v prodeji na přepážkách prodejny známkové tvorby (č. 29 a č. 30 v hale Hlavní pošty Praha 1). 
Nezapomínejte v objednávce vždy uvádět jméno, příjmení, celou adresu a způsob odběru:
1) abonomá na přepážce nebo 
2) zaslání na dobírku. U zásilek na dobírku (pokud dobírka přesahuje částku 500,- Kč) účtujeme za obálku na cenné psaní: 10,- Kč / malá obálka a 13,- Kč / velká obálka. 

     Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
-----


OBJEDNÁVKA


Název zboží
Prod.cena vč. DPH 21 %
Množství (ks)
Příležitostný tisk Závišův kříž, příloha katalogu výstavy PM ve Vyšším Brodě
950,- Kč
Jméno zákazníka:

Adresa zákazníka:


Objednávku zašlete na adresu známkové tvorby: Česká pošta, s. p., Marie Chábová, Prodejna známkové tvorby, Jindřišská 14, 110 00 Praha 1, nebo e-mail adresu: chabova.marie@cpost.cz nejpozději do 4. 3. 2013.
--
Objednávky budou vyřizovány dle kapacitních možností do vyčerpání zásob.
Objednávka v *.pdf souboru k vytištění.

S Jiřím Kratochvílem po stopách staroměstských pošt

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout další klubovou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 7. 3. 2013 od 16:00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude přednáška pana Jiřího Kratochvíla "Málo známé pražské pošty". Přednáška bude doprovázena fotografiemi a ukázkami ze sbírky přednášejícího.


Současně jsme rádi, že Vám můžeme sdělit, že ve středu 20. 3. 2013 od 16:30 hod. se uskuteční poštovně-historická procházka "S Jiřím Kratochvílem po stopách staroměstských pošt". Sraz účastníků bude v Dlouhé tř. na kruhové křižovatce poblíž Staroměstského náměstí.

Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky kf0015@centrum.cz

Dopisnice 150. výročí narození malíře Ludvíka Kuby

Příležitostná dopisnice k 150. výročí narození malíře Ludvíka KUBY

V neděli 3. března 2013 vydá MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY a Galerie Ludvíka Kuby Lázně Poděbrady, a.s. poštovní dopisnici s přítiskem.
Dopisnice je věnována 150. výročí narození poděbradského rodáka, českého folkloristy, spisovatele, malíře, národního umělce Ludvíka Kuby. Narodil se 16. 4. 1863 a zemřel 30. 11. 1956 v Praze.
Na dopisnici je reprodukce obrazu Ludvíka Kuby „Zámek poděbradský od ostrůvků“. Barevný tisk je proveden digitálně na stroji "Canon ImagePress C1.
Přítisk je zhotoven na levé části speciální dopisnice vydané pro tyto účely Českou poštou, s. p. Na dopisnici je natištěna známka nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10 Kč, tuzemské výplatné) vzoru "Poštovní trubka".
Prodejní cena dopisnice je 40,- Kč, je možno ji zakoupit od 3. 3. 2013 v Poděbradech na těchto místech:

Galerie Ludvíka Kuby
lázeňský komplex „Centrální lázně“
nám. T.G.Masaryka 363 / III

Informační centrum městské knihovny v Poděbradech
Jiřího náměstí  41

Turistické informační centrum Poděbrady
Jiřího náměstí  19

Polabské muzeum v Poděbradech
Palackého 68

Ruční příležitostné poštovní razítko a příležitostné nálepky
Přidat k dopisnici i příležitostné razítko bude možné v době od 16. 4. do 18. 4. 2013 od 8 do 18 hodin na poště 290 01 Poděbrady 1, Jiráskova č.p. 740/6.
Mimo to lze na stejné poště získat na doporučené zásilky příležitostné R-nálepky s portrétem malíře L. Kuby a textem „ 150 let od narození malíře Ludvíka Kuby Poděbrady 16. 4. 2013“. Od 16. 4. 2013 je k použití 720 ks těchto R-nálepek.
Od tohoto dne až do 16. 5. 2013 bude na poště 290 01 Poděbrady 1 používána příležitostná cenná nálepka APOST s přítiskem „Poděbrady1 KUBA*1863“.
Zdeněk Hrnčíř 
mobil: 731 135 006 / e-mail: zdenek.hrncir@seznam.cz

804. exponát: Pošta bulharského venkova (1889 - 1957)

POŠTA BULHARSKÉHO VENKOVA (1889 - 1957)
BULGARIAN RURAL MAIL (1889 - 1957)
TODOROV Orlin, Bulharsko/Bulgaria
--
B. J.

11. 2. 2013

Výstavka Známkové tvorby - 13. 2. 2013

Ve středu 13. 2. 2013 Vás srdečně zveme na 26. výstavku, která se bude konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 v Jindřišské ulici (ochoz nad dvoranou). Budete mít možnost prohlédnout si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných příležitostných známek, FDC, razítek na FDC a dopisnic: 
- Příležitostná známka „Osobnosti: Bertha von Suttner (1843 – 1914)“, nominální hodnota 18,- Kč, výtvarný návrh - Renáta Fučíková, liniová kresba a rytina FDC - Václav Fajt.  
- Příležitostná dopisnice „Jiří Trnka“, nominální hodnota A, výtvarný návrh známky a obrazové části – Klára Trnková.
- Příležitostná dopisnice „Jihlava - Ostropa“, nominální hodnota známky A, výtvarný návrh známky – Jiří Pýcha, výtvarný návrh obrazové části – Martin Kos.
- Exponát „České poštovní známky 2009 – 2011“ České pošty, autor Karel Dvořák.

Účast přislíbili: Václav Fajt a Karel Dvořák.
Program: 
v 15:00 hod. otevření výstavky 
v 15:30 hod. zahájení
v 16:30 hod. ukončení celé akce
Přizpůsobte počet svých materiálů pro autogramiádu tak, aby se dostalo na všechny.

INFORMACE ZNÁMKOVÉ TVORBY
Od 26. února 2013 bude u naší přepážky č. 29 v prodeji pamětní listy Známkové tvorby č. 31 na téma „Pocta Oldřichu Kulhánkovi“. Na PLZ je použita příležitostná známka k. č. 601 (Majestát Rudolfa II., nom. 26,- Kč), s otiskem denního razítka pošty Praha 1 s obrazovou částí „Známková tvorba“ s datem 26. 2. 2013. Na PLZ bude otisk kašetu, s textem „POCTA OLDŘICHU KULHÁNKOVI 26. 2. 1940 – 28. 1. 2013“.
Náklad 2.100 ks, pořadová čísla 67901 - 70000. Prodejní cena 30,- Kč.

Marie Chábová
vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
e-mail: chabova.marie@cpost.cz

8. 2. 2013

803. exponát: Etapové lodní poštovní úřady na Dunaji

ETAPOVÉ LODNÍ POŠTOVNÍ ÚŘADY NA DUNAJI (1881 - 1914)
STEAMSHIP TRAVELING POST OFFICES ALONG THE DANUBE RIVER (1881 - 1914)
TODOROV Orlin, Bulharsko/Bulgaria
--
B. J.

P. Severín: Předchůdci Slovenské republiky - celistvosti první emise Rakouské monarchie a jejich výskyt

Klub filatelistů KF-00-65 Apollofila obnovuje tradiční cyklus odborných filatelistických přednášek, které se obvykle budou konat druhé úterý v měsíci.

Nejbližší přednáška se uskuteční  v úterý 12. února od 17,00 hodin v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1 a přednese ji Ing. Peter Severín na téma "Předchůdci Slovenské republiky - celistvosti první emise Rakouské monarchie a jejich výskyt". Hosté jsou samozřejmě vítáni. Těšíme se na Vaši účast.
Za KF-00-65 Vladimír Münzberger

5. 2. 2013

70 let Klubu filatelistů 00-15

Vážení přátelé, na základě našeho e-mailu ze dne 29. 10. 2012 (připojen níže), kterým jsme Vás informovali o filatelistickém materiálu, který bude vydán u příležitosti 70. výročí našeho klubu, evidujeme došlé a stále docházející předběžné objednávky členů i přátel klubu. Od té doby již uplynuly tři měsíce a naše původní představy dostaly reálné rysy, se kterými Vás chceme dnešním e-mailem seznámit. K Vašim již došlým předběžným objednávkám se Vám ještě jednotlivě ohlásíme, event. je můžete sami ještě podle dnes předkládaných informací upřesnit, resp. doplnit.

Příležitostná dopisnice České pošty
-------------------------------------------------
Příležitostná dopisnice České pošty, která vyjde 3. 4. 2013, připomene jednak 70 let našeho klubu a jednak 40 let používání poštovních směrovacích čísel v našem poštovním provozu. Náměty předložené předsedou klubu Ing. Ivanem Leišem výtvarně zpracoval malíř a grafik Pavel Sivko. V obrazové části v levé části dopisnice je zobrazen výplatní strojek Postalia nad ležící obálkou s výplatním otiskem, R-nálepkou a nálepkou EXPRES. Nad obálkou vlevo je text "70 let Klubu filatelistů 00-15". Do vytištěné známky s hodnotou A je vkomponována poštovní nálepka s textem "Oznamte laskavě odesílateli své poštovní směrovací číslo / Pomůžete tím urychlit dodání zásilek" s letopočty "1973 / 2013" vlevo a textem "Poštovní směrovací čísla 40 let v poštovním provozu" pod vkomponovanou nálepkou.
Čistou (neorazítkovanou) dopisnici dodáme objednavatelům za prodejní cenu České pošty Kč 15,-. Dopisnici orazítkovanou současně vydávaným příležitostným razítkem dodáme za Kč 16,-.

Upravené tiskové listy s kupony
-------------------------------------------
Pro tisk tzv. upravených tiskových listů (UTL) s 9 známkami a 12 kupony jsme z nabídky České pošty, s.p. - PostFily vybrali motiv "Brána s pávem - A" dle výtvarného návrhu Karla Zemana s nominální hodnotou A (viz http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/brana-s-pavem---a-id35835/ ). Písmeno "A" odpovídá poštovnému za vnitrostátní obyčejné psaní - standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění.
Vzhledem k tomu, že podle předběžné ankety a získaných objednávek počet klubem objednaných upravených tiskových listů (UTL) dosáhne maximálně počtu 150, tedy nepřevýší náklad 200 kusů UTL, budou kupony tištěny laserovou technikou, nikoliv ofsetem. S tím souvisí, že tiskové listy budou mít na spodním okraji číslo zakázky uvozené písmenem P. 
Pokud jde o výtvarné řešení kuponů, tak 9 kupónů, tedy všechny levé kupony u všech 9 známek, budou mít jednotnou úpravu, která bude obsahovat výrazný text "70 let",  dále nové logo klubu, které pro nás vytváří malíř a grafik Karel Dvořák, a drobnější text "KF, sběratelů specializovaných oborů 00-15, Praha 1943 - 2013". Pravá krajní svislá řada kuponů bude mít motivy odlišné; horní kupon bude mít motiv, který je již předem dán Českou poštou (trubka), na prostředním kuponu bude karikaturu a faksimile autogramu Václava Nebeského a text "Zakladatel klubu filatelistů" a na spodní kupon v této svislé řadě bude umístěno faksimile gumového klubového razítka s textem "S.K. ZAMĚSTNANCŮ HL. MĚSTA PRAHY / FILATELISTICKÝ ODBOR".
Výbor klubu rozhodl, že v prodeji za ceny, které budou odpovídat vzniklým nákladům, bude jednak celý upravený tiskový list, dále jednotlivé známky s kuponem vlevo a pak celá třetí svislá řada známek s kupony na obou stranách, přičemž ceny budou následující:
Celý upravený tiskový list  ...  Kč 270,-
jednotlivá známka s kuponem vlevo  ...  Kč 30,-
část TL s pravou svislou řadou známek s kupony po obou stranách  ...  Kč 150,-.

Dodání a úhrada objednaného materiálu
--------------------------------------------------------
Předpokládáme, že členové klubu a další pražští objednavatelé odeberou objednané položky na klubové schůzce v Domě Portus, která se bude konat 4. 4. 2013, nejpozději pak 2. 5. 2013. 
Již na nejbližší schůzce klubu ve čtvrtek 7. 2. 2013 budou moci přítomní členové a přátelé klubu složit u pokladníka p. Jiřího Maiera zálohu ve výši předpokládané ceny materiálu.
Mimopražským objednavatelům, kteří se nebudou moci zúčastnit klubových akcí, budou objednané položky na jejich přání odeslány poštou v cenném psaní na dobírku za jednotnou cenu této služby ve výši Kč 100,-, která zahrnuje zejména výplatné za cenné psaní do 100 g na dobírku a dále pak obálku pro cenné psaní a příslušný balicí materiál (vnitřní obálky a kartóny). Tuto poštovní rozesílku bude zajišťovat správce novinkové služby klubu p. Jan Všetečka v nejkratší možné lhůtě. 
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha

J. Neumann: "Výměna denních razítek čs. provenience v letech 1939 - 1940 na území protektorátu Čechy a Morava"

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout další klubovou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 7. 2. 2012 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude přednáška pana Jiřího Neumanna "Výměna denních razítek čs. provenience v letech 1939 - 1940 na území protektorátu Čechy a Morava". Přednáška bude doprovázena ukázkami ze sbírky přednášejícího, promítanými na plazmovou obrazovku. Přednáška začne v 16.30 hod.
Vítáme všechny zájemce o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky

3. 2. 2013

Poslední rozloučení s Oldřichem Kulhánkem

Poslední rozloučení s akademickým malířem Oldřichem Kulhánkem se bude konat v pondělí 4. února 2013 ve 13 hodin ve Velké obřadní síni v Praze - Strašnicích.
--

802. exponát: Čs. výstavní aršíky New York 1939-1940

VÝSTAVNÍ ARŠÍKY NA PODPORU ČS. ÚČASTI NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ V NEW YORKU 1939 - 1940
THE ISSUES OF CZECHOSLOVAKIA FOR THE NEW YORK WORLD'S FAIR 1939 - 1940
DISSEN Eckart H., AMSTERDAM, NIZOZEMÍ / NETHERLANDS
--
B. J.

2. 2. 2013

PM představí práce nejlepších grafiků slovenských poštovních známek

Výstava: “THE BEST OF SLOVAK STAMPS ENGRAVING“
Termín: 7. 2. 2013 – 21. 4. 2013

Při příležitosti 20. výročí samostatné slovenské známkové tvorby připravilo Poštovní muzeum reprezentativní výstavu rytin poštovních známek ze sbírek Slovenské pošty, a.s., Poštového múzea v Banskej Bystrici. Na výstavě jsou prezentovány kromě známkových rytin i rytecké rozkresby známek, obálek prvního dne, ale i vícebarevné otisky ryteckých štočků z emisní řady Umění, které jsou vytištěny unikátní technologií ocelotisku z plochých desek. 
Právě ocelotisk z plochých desek představuje vlajkovou loď slovenské známkové tvorby, která kontinuálně navazuje na československou tvorbu známek. Emise Umění je československým patentem vytvořeným poprvé českým rytcem Jiřím Švengsbírem v roce 1965, který tímto způsobem realizoval interpretaci Tizianova díla „Toaleta mladé ženy“ ze sbírek Národní galerie v Praze. Švengsbír přitom nepochybně vycházel ze vzorů české expresionistické grafiky, v rámci které techniku vícebarevného dřevořezu používal půlstoletí předtím Josef Váchal. Od roku 1965 jsou známky z emisní řady Umění vydávány pravidelně technikou vícebarevného ocelotisku, a to i po rozdělení republiky v roce 1993. Ve vydávání těchto unikátních, miniaturních grafických děl kontinuálně pokračuje Slovenská a samozřejmě i Česká pošta. 
Během dvacetileté existence samostatné známkové tvorby získala Slovenská pošta množství prestižních ocenění, zejména za známky zhotovené technikou ocelorytiny, které dokazují vysokou kvalitu slovenské známkové tvorby. Za tyto úspěchy může být Slovenská pošta vděčná především umělcům podílejícím se na známkové tvorbě, zejména žákům legendárního profesora bratislavské Vysoké školy výtvarných umění Albína Brunovského. Právě tento umělec, který za Československa realizoval přes 30 emisí poštovních známek, se po rozdělení republiky v roce 1993 už na slovenské známkové tvorbě nepodílel. Navzdory tomu právě díky jeho prozíravosti se podařilo v roce 1990 zřídit na bratislavské VŠVU samostatné Oddělení tvorby cenin a rytectví, které od počátku vedl jeho žák Martin Činovský. Právě tento umělec, který bude letos oslavovat své 60. narozeniny, absolvoval na podnět Albína Brunovského aspiranturu u nejvýznamnějšího představitele československé rytecké školy 2. poloviny 20. století Josefa Herčíka. Díky tomu se stal v bývalém Československu jediným rytcem s akademickým vzděláním, jehož ateliér opustilo později několik talentovaných rytců, např. Arnold Feke, Juraj Vitek anebo Ľubomír Žálec. Autorita Martina Činovského zapůsobila inspirativně i na další umělce, kteří si vybrali nelehkou cestu miniaturní ocelorytiny, Rudolfa Cigánika a Františka Horniaka. První z nich také absolvoval grafickou speciálku Albína Brunovského a k ocelorytině ho přivedly experimenty v oblasti barevného dřevořezu, čímž se stal jedním z kmenových autorů emise Umění. Posledním z tria „The Best of Slovak Stamps Engraving“ je nakonec zaměstnanec Slovenské pošty, František Horniak, který se k ocelorytině poštovních známek dopracoval samostatně přes rytectví poštovních razítek.

K výstavě s oficiálním názvem THE BEST OF SLOVAK STAMPS ENGRAVING vydala Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum příležitostnou dopisnici s přítiskem
Ve čtvrtek 7. února bude probíhat v pražském Poštovním muzeu tradiční příležitostná poštovní přepážka s razítkem v čase od 9 do 15 hodin
Ve stejný den od 9 do 12 hodin proběhne v PM i autogramiáda Františka Horniaka
Pavel Fejtek
Zdroj: www.postovnimuzeum.cz