31. 1. 2017

Poštovní minigalerie: Brazílie kávová, Brazílie česká

V příloze zasíláme pozvánku na vernisáž, která se uskuteční 8. února 2017. Srdečně vás zvou:
Tomáš Roubal
Zdeněk Pavelka
Máša Chábová

30. 1. 2017

Přednáška a autogramiáda: Chomutovská pošta a její razítka do roku 1916

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout další klubové odpoledne ve čtvrtek 2.2.2017 od 16.00 hod. (autogramiáda již od 15.45 hod. - viz níže) v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (Život 90, z.ú.) v Praze 1, ulice Karoliny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou, mapku najdete na http://www.kf0015.cz/?page_id=328), jehož součástí bude přednáška MVDr. Václava Svobody "Chomutovská pošta a její razítka do roku 1916", jak jsme již avizovali našimi předchozími informacemi, m.j. příspěvkem na klubových internetových stránkách http://www.kf0015.cz/?p=43823.
Přednáška bude zahájena v 16.30 hod. Vítáni jsou všichni zájemci o filatelii a poštovní historii - vstup volný. 
Přednášce bude již od 15.45 hod. předcházet autogramiáda paní Marie Svobodové, manželky Dr. Svobody a autorky výtvarných návrhů celé řady příležitostných poštovních razítek a přítisků na dopisnicích a také poštovní známky Chomutov 2015 – VI. českoněmecká filatelistická výstava. Autogramiáda proběhne v kavárničce v 1. patře Domu Portus (předsálí sálu Dřevák). 
Členové klubu si budou moci vyzvednout připravené novinky u správce novinkové služby a hospodáře p. Jana Všetečky.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

26. 1. 2017

Cartes Maximum: První letošní emise na maxikartách

Doslova záplava maxikaret k českým korunovačním klenotům mne čekala po otevření mailové pošty, proto jim věnuji samostatný článek. Tato emise bude jistě velmi oblíbená, protože se v ní prolíná řada skutečností, které k popularitě přímo vybízí... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2017/01/prvni-letosni-emise-na-maxikartach.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

Věstník České pošty, částka 1, 25. 1. 2017

Tabulka vydaných vlastních známek za rok 2016,
řazená chronologicky podle data vydání emise

25. 1. 2017

Informace o vydání nových vlastních známek - Rozhledny České republiky

Velmi zajímavý a oblíbený motiv na vlastních známkách. Snad první část?
VZ TL 0059, VZ 0537 - 0561
Rozhledny České republiky
Nominální hodnota celého archu: 400 Kč (25 x 16 Kč)
Orientace známek: 25 známek na výšku
Den vydání: 26. 1. 2017
Náklad VZ TL: 600 ks, VZ: 15 000 ks
Jde o privátní vydání, které nebude prodáváno Českou poštou. Konkrétní rozšířené informace o emisích vlastních známek včetně eventuálního kontaktu na objednavatele známek jsou na webu ČP zveřejňovány v den vydání. Pokud si objednavatel vlastních známek nepřeje, není přímý kontakt na objednavatele zveřejněn vůbec. 
--
Pro další informace o případném prodeji TL 0059 sledujte web ČP ode dne vydání známek, tj. od 26. 1. 2017 zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek 

24. 1. 2017

Výzva k 200. výročí poštovní schránky

Poštovní muzeum vyhlašuje u příležitosti nadcházejícího 200. výročí zavedení poštovních schránek v českých zemích akci k doplnění muzejní sbírky
Dne 1. června 1817 byly v někdejší rakouské monarchii zavedeny poštovní schránky. U příležitosti 200. výročí této události připravuje Poštovní muzeum výstavu, která představí historii poštovních schránek na našem území. Ačkoliv muzeum disponuje mnoha unikátními schránkami i souvisejícími obrazovými a písemnými materiály, přesto by rádo zaplnilo „bílá“ místa a získalo nové obrazové, písemné i trojrozměrné předměty, které následně použije k přípravě výstavy.
Věnujte nám proto unikátní fotografie, grafické listy i skutečné poštovní schránky, které psaly poštovní historii Vašeho okolí. Zájem máme nejen o fotografie „statických“ poštovních schránek, ale i jejich „mobilních“ modifikací na vlakových, tramvajových, trolejbusových, automobilových, lodních či dostavníkových poštách. Podobně oceníme i snímky schránek určených pro zvláštní účely (potrubní a leteckou poštu, obchodní vzorky a tzv. valentýnskou poštu), stejně jako schránek domovních, doručovacích, odkládacích a poštovní přihrádek (tzv. P. O. Boxes).
Pokud předměty nebudete chtít věnovat v originále, budeme rádi i za jejich kvalitní skeny (v případě listinných a obrazových dokumentů) či fotografie (v případě trojrozměrných předmětů).
Zároveň Vás prosíme o popis předmětů či dokumentů včetně udání datace, původu, místa vzniku, autora apod.
Děkujeme!
Vaše Poštovní muzeum
Kontaktní adresa: Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1 (tel.: 222 312 006, kramar.jan@cpost.cz)

23. 1. 2017

Poštovní noviny 1/2017

 

Two different "PF 2017" postmarks on covers from Czech Republic / Deux TAD "PF 2017" différents sur lettres de République Tchèque

... Un autre TAD spécial "PF 2017", conçu par Jan Kavan, a été mis en circulation du 1er au 31 décembre 2016 par le bureau de poste principal de Prague 1.
Ce TAD a été appliqué le 30 décembre 2016 sur la 2ème lettre ci-dessus, affranchie avec le timbre de Noël, émis le 5 novembre 2014, représentant une œuvre de l'illustrateur et écrivain tchèque Josef Lada (1887-1957) montrant une scène de la nativité, intitulée "Bethléem en hiver" (Galerie nationale de Prague), datant de 1942... http://timbredujura.blogspot.com/2017/01/two-different-pf-2017-postmarks-on.html
--
... Another special "PF 2017" cancellation, designed by Jan Kavan, was put into circulation from 1 to 31 December 2016 by the main post office of Prague 1.
This postmark was applied on December 30, 2016 on the 2nd letter above, franked with the Christmas stamp, issued on November 5, 2014, representing a work by Czech illustrator and writer Josef Lada (1887-1957) showing a scene of the Nativity, entitled "Bethlehem in Winter" (National Gallery of Prague), dating from 1942... http://timbredujura.blogspot.com/2017/01/two-different-pf-2017-postmarks-on.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

"Volleyball 1956-2016" pictorial cancellation in Czech Republic / Flamme postale "Volley-ball 1956-2016" en République Tchèque

Le 29 décembre 2016, la poste tchèque a mis en circulation (bureau principal de Prague 1) une flamme postale spéciale consacrée au 60ème anniversaire de la victoire de la Tchécoslovaquie au championnat du monde de volley-ball, organisé à Paris en 1956.
Cette flamme, montrant le volleyeur emblématique de cette équipe, Milan Purnoch, a été appliquée sur la lettre ci-dessous... http://timbredujura.blogspot.com/2017/01/volleyball-1956-2016-pictorial.html
--
On December 29, 2016, the Czech Post put into circulation (main post office of Prague 1) a special pictorial mechanical cancellation devoted to the 60th anniversary of Czechoslovakia's victory at the World Volleyball Championship held in Paris in 1956.
This cancellation, showing that team's iconic volleyball player, Milan Purnoch, was applied to the letter below... http://timbredujura.blogspot.com/2017/01/volleyball-1956-2016-pictorial.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
-- 

Newsletter 1/2017 Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.

Bezplatně lze objednat: newsletter@ptcpraha.cz

19. 1. 2017

Doporučené celistvosti z listovního provozu - vlastní známky

Velmi pěkné doporučené celistvosti za použití vlastních známek jsme dostali z Vysokého Mýta a Lipna.
Vlastní známky Lipno jsou ze dvou různých vydání 2015 a 2016, které si Stezka korunami stromů objednala. Levá známka je z TL 0038, vlastní známka číslo VZ 0326 z července 2015. Známka vpravo je z TL 0050 - Stezka korunami stromů - Stezka na podzim (VZ 0450), vydaná v květnu 2016. Velmi podobná levé známce vyšla i v roce 2016, nicméně stejná není. Obraz dřevěné rozhledny se liší výřezem rozhledny vůči obloze a dvojitou (resp. druhou zkrácenou) kličkou opláštěného toboganu pod rozhlednou. Celistvost má navíc příležitostnou R nálepku z letní akce Rio-Lipno (201), stále  používanou i v roce 2017.
Druhá celistvost (nahoře) je neméně zajímavá. Zatímco levá známka je z TL 0030, VZ 0244 - Muzeum českého karosářství (září 2014) a zobrazuje autobus Škoda 706 RO – 1947, pravá známka je ze ZS 0035 - 120 let Iveco Czech Republic, a. s. z června 2015, VZ - 299: Š 706 RTO LUX – 1958.
Děkujeme za zprostředkování reprodukce našim čtenářům.
B. J.
Další informace zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek  (stránka se načítá pomaleji, vyčkejte prosím).

Emisní plán 2017 a Podrobnosti k EP 2017

18. 1. 2017

Nové známky: 0915 - Korunovační klenoty, kreslené J. a L. Knotkovými

Nová známka: 0914 - Letadlo Aero A-14 ČSA

Dále viz: http://expo-net.blogspot.cz/2017/01/nova-cm-letadlo-aero-14-csa.html

20 let Poštovny Zelený koníček Chomutov

Velmi pěkná obálka s kuponem nám přišla z Chomutova, od známé filatelistické firmy a poštovny manželů Svobodových - Zelený koníček. Pošťácký motiv D. Kállaye byl doplněn kresbou výtvarnice a autorky poštovních známek, FDC a razítek Marie Svobodové. Dvacet let Poštovny Chomutov - to je důvod naší gratulace i poděkování za pěknou celistvost.
B. J.

Nové známky: 0913 - Tradice české známkové tvorby - Oldřich Pošmurný

17. 1. 2017

Nová CM: Letadlo Aero A-14 ČSA

 
Nová oficiální analogická pohlednice (cartes maximum) vychází v pátek 20. ledna 2017. K dispozici u tradičních prodejců CM, např. na Hlavní poště v Jindřišské ulici 14, Praha 1.
B. J.

16. 1. 2017

70. PLZ: „725. výročí narození Elišky Přemyslovny“

Dne 20. 1. 2017 budete mít připravený k osobnímu odběru nebo poštou na dobírku – PLZ č. 70: „725. výročí narození Elišky Přemyslovny“, s nalepenou známkou nominální hodnoty 17,- Kč - „700 let od nástupu dynastie Lucemburků na český trůn“, p. č. 636 a otiskem pamětního razítka s textem: „725. výročí narození Elišky Přemyslovny, 20. 1. 1292 - 2017“. Autor razítka je Jan Kavan. Prodejní cena 30,- Kč, poř. č. 149401 – 151000, náklad 1600 ks.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby

Jindřišská 14, Praha 1

15. 1. 2017

Pozvánka na páteční 82. výstavku Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 82. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, tentokráte v pátek 20. ledna 2017 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC a cartes maxima, které vychází 20. 1. 2017. 
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
- Příležitostná známka „Tradice české známkové tvorby: Oldřich Pošmurný“, nominální hodnota 16,- Kč, autor Zdeněk Netopil, rytec Jaroslav Tvrdoň. 
- Příležitostná známka „Historické dopravní prostředky: letadlo AERO A-14 ČSA“, nominální hodnota 32,- Kč, autor Petr Ptáček, rytec FDC Bohumil Šneider. 
- Výplatní známkový sešitek, samolepicí písmenová známka „Korunovační klenoty“, nominální hodnota E (32,- Kč), autoři manželé Knotkovi, rytec FDC Martin Srb. 
16:30 hod. ukončení akce
Účast přislíbili všichni výtvarníci i rytci.
Na začátek proběhne i informace předsedy představenstva a ředitele Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s. Již tradičním hostem bude Martin Sochůrek, mistr tisku PTC Praha, a.s. 
--
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

P. Aksamit: „Razítka vlakových pošt po osvobození v roce 1945“

V úterý dne 17. 1. se uskuteční přednáška Pavla Aksamita „Razítka vlakových pošt po osvobození v roce 1945“.
Přednáška začíná v 17 hodin v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1. Hosté jsou samozřejmě vždy vítáni. Těšíme se na Vaši účast.
Za KF-00-65 Vladimír Münzberger

13. 1. 2017

Obyvatelé Říčan mohou nyní rozesílat dopisy ofrankované známkami s motivy svého města v provedení místních malířů

Nejen Praha, Brno či významné architektonické památky se mohou pochlubit svými známkami. Nově si je dopřály i Říčany. Vytvořili je místní malíři Tomáš Hřivnáč, Karel Pokorný, Jiří Vála, Josef Brázda, Zbyněk Flachs, Zdeněk Uhlíř, Tomáš Mácha a Jan Vlček. Grafickou předlohu známek zpracoval Michal Anelt. 
"Když jsme se rozhodli, že vytvoříme vlastní známky, bylo hned jasné, že na nich budou Říčany. A protože v Říčanech žije a tvoří spoustu výtvarně nadaných lidí, oslovili jsme je a výsledek stojí za to," říká iniciátor celé akce, starosta Vladimír Kořen. "Známka je velice zajímavá věc. Slouží jednak svému původnímu poštovnímu účelu, zároveň ale díky výtvarnému ztvárnění může potěšit krásou, zaujmout originalitou, pobavit námětem. Pro filatelisty jsou známky vášní a pro město můžou být hezkou reklamou," dodává. 
Známkový sešitek, vydaný Českou poštou na konci loňského roku v limitovaném množství 1 900 kusů, obsahuje celkem osm známek v nominální hodnotě A – tedy 16 korun. Kromě vlastních známek byly vydány také pamětní listy města, na nichž je zobrazeno dílo a známka vždy jednoho z říčanských umělců spolu s pamětním razítkem, které bylo vytvořeno u příležitosti prvního dne vydání známek. Známky jsou k zakoupení v Infocentru Říčany... Celý text Bohumila Brejžka v "5plus2", Praha

12. 1. 2017

Oznámení Prodejny Známkové tvorby

PRODEJNÍ DOBA
Prodejna Známkové tvorby v hale pošty Praha 1, přepážka č. 29 a č. 30 budou od pondělí 16. ledna 2017 otevřeny 08:00 – 18:00 hodin.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

9. 1. 2017

Gerrit Dou: "Mladá dáma na balkóně" z Lichtenštejnska

Velmi pěkná zapsaná celistvost přišla z Lichtenštejnska na adresu vedoucí Prodejny Známkové tvorby. Celý upravený tiskový list s doplňující "frankaturou" ryze ofsetové provenience. Těchto celistvostí mnoho nebude, přestože je lze stále vytvořit. Tím je filatelie a poštovní provoz kouzelný a pro lidi nezasažené provozní slepotou jsou cenným dokladem poštovní historie, byť té ... současné. Snad se budou nad touto celistvostí radovat i někteří z generací příštích :)
B. J.

"PF 2017" prepaid envelope and greeting card by the Czech Post ! / Enveloppe pré-timbrée et carte "PF 2017" éditée par la poste tchèque !

Un grand merci pour cette enveloppe (envoyée de Prague le 16 décembre 2016) et carte de vœux, éditées spécialement par la poste tchèque pour les vœux de Noël et de nouvelle année !
Contrairement à l'année dernière, cette enveloppe comporte à nouveau l'image d'un timbre pré-imprimé (sans valeur faciale) en haut à droite avec la mention "Service des postes" en français (la langue officielle de l'UPU) et en tchèque.
Cette enveloppe évoque l'année Charles IV en 2016 ("2016 rok Karla IV") en République Tchèque, en référence aux célébrations du 700ème anniversaire de la naissance de Charles IV (1316-1378), roi de Bohême et empereur du Saint-Empire romain-germanique.
A noter cette mention habituelle "PF 2017" en République Tchèque, sur l'illustration en bas à gauche sur cette enveloppe, PF faisant référence à la mention "Pour Féliciter" issue de la langue française mais uniquement usitée encore aujourd'hui dans ce pays et en Slovaquie.
Cette mention ne s'utilise qu'à l'écrit et peut signifier au choix "Bonne Année" ou "Meilleurs Voeux"... http://timbredujura.blogspot.com/2017/01/pf-2017-prepaid-envelope-and-greeting.html
--
A big thank you for this envelope (sent from Prague on December 16, 2016) and Greetings card, specially issued by the Czech Post for the Christmas and New Year wishes !
Contrary to last year, this envelope again includes the image of a preprinted stamp (without nominal value) at the top right with the mention "Service des postes" in French (the UPU's official language) and Czech.
This envelope evokes the Charles IV Year in 2016 ("2016 Rok Karla IV") in Czech Republic, in reference to the celebrations of the 700th anniversary of the birth of Charles IV (1316-1378), King of Bohemia and Emperor of the Holy Roman Empire. 
To note this usual mention "PF 2017" in Czech Republic, on the illustration at the bottom left on this envelope, "PF" referring to the words "Pour Féliciter" ("To congratulate"), from the French language, but only still used today in that country and Slovakia.
 This mention is only used in written language and can mean either "Happy New Year" and "Best Wishes"... http://timbredujura.blogspot.com/2017/01/pf-2017-prepaid-envelope-and-greeting.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--