20. 6. 2021

Řekli o filatelii (22) - Ladislav Pešek, český herec

 

"Má-li člověk rád výtvarné umění, obdivuje-li se velkým dílům malířů a sochařů, pak má také upřímnou radost z každé zdařilé poštovní známky, protože ta je rovněž – i při svém malém formátu – dokonalým uměleckým dílem. Lidé mají různé koníčky a filatelie je jedním z nich. Myslím, že filatelistická vášeň je něčím, co člověka opravdu obohacuje a dává mu prožít chvíle čisté radosti a krásy."

19. 6. 2021

Hlasujte pro českou divokou kočku!

Stejný nápad i námět mělo Slovinsko a také zvolilo za národní zvíře na pokraji vyhubení kočku divokou jako Česká republika. Shoda zvířat je neplánovaná a o tom, komu se to více podařilo, budou rozhodovat Vaše hlasy. Budeme rádi, pokud podpoříte manžele Knotkovi a vyberete jejich kresbu kočky divoké. Ostatně nebude to výběr těžký. Dvě kočky jsou více než jedna a prokreslení zvířat nahrává české známce.
 

Podpořte svým hlasem naši poštovní známku v mezinárodní soutěži EUROPA Stamps 2021. Hlasovat pro českou známku s názvem „Kočka divoká“ můžete na stránkách www.posteurop.org/europa2021 až do 9. září 2021.

Kočka divoká patří k našim nejvzácnějším savcům. Má zpravidla šedohnědý až šedožlutý odstín a disponuje výraznými pruhy na hřbetě, nohou a ocasu. Kočku divokou bychom v naší přírodě hledali především v listnatých a smíšených lesích v pahorkatinách a vrchovinách. Podmínkou jejího výskytu je přítomnost úkrytů například v podobě skalních rozsedlin. Autory emise jsou Jaromír a Libuše Knotkovi.

17. 6. 2021

Nová publikace je příspěvkem přerovského muzea k výročí J. A. Komenského

 

Přerovské muzeum během mnohaleté akviziční činnosti vybudovalo rozsáhlou a pestrou sbírku dokumentů s motivem Komenského z různých sběratelských oborů. Nyní tuto unikátní kolekci představuje veřejnosti prostřednictvím nového katalogu Komenský ve sběratelství: katalog vybraných komenián ze sbírky Muzea Komenského v Přerově (filatelie, filokartie, filumenie, drobné tisky).

Jedná se o vůbec první publikaci, které podává systematický přehled o poštovních známkách, příležitostných tiscích, pohlednicích, zápalkových nálepkách a reklamních materiálech s podobiznou Komenského. Přerovské muzeum ji vydalo u příležitosti dvou výročí Jana Amose Komenského připomínaných v letech 2020–2022.

V prvním oddílu jsou představeny poštovní známky odkazující na Komenského, kterých za téměř jedno století vyšlo v Československu, České republice a dalších osmi zemích Evropy dvacet čtyři druhů. Prezentovány jsou také obálky prvního dne (FDC) a příležitostná razítka. Kromě toho se podařilo získat některé zkusmé tisky nerealizovaných návrhů známek (Alois Mudruňka, Jaroslav Rijáček, M. Matouš), dále množství tzv. cinderella stamps, tedy cenin, kolků, zálepek apod.

Nejpočetněji jsou v katalogu zastoupeny pohlednice, ať už s reprodukcemi portrétů Komenského, s oblíbenými obrazy historických výjevů nebo s žánrovými kolážemi. Čtenáři v katalogu najdou i topografické pohlednice z míst spojených se životem Komenského nebo s fotografiemi jeho pomníků.

Do katalogu byly zahrnuty také zápalkové nálepky a pamětní aršíky s jejich reprodukcemi. Komenský se objevil na tzv. Matičných zápalkách a dočkal se i nálepek s nápisem Zápalky Komenského. Závěr publikace je věnován dalším drobným tiskům, které jsou předmětem sběratelského zájmu. Za všechny jmenujme rozvrhy hodin, reklamní pohádky (obrázkové lístečky s krátkým příběhem), papírové záložky nebo školní sešity.

Prodej v pokladně Muzea Komenského v Přerově (Přerov, Horní nám. 1), popřípadě objednávky na zaslání pouze na dobírku: kalabová@prerovmuzeum.cz, tel. 581 219 380

Cena: 180 Kč. Další informace: Mgr. Helena Kovářová, kovarova@prerovmuzeum.cz, tel. 581 250 544

Řekli o filatelii (21) - Henry W. Roberts

 

"Sbírání známek není jen fascinujícím koníčkem, ale také bezpečným a výnosným investičním prostředkem, pokud víte, co kupujete a proč to kupujete."

Filatelie 6/2021

 

15. 6. 2021

Pošta bude mít o víkendu vše zavřeno

 

Nové doklady listovního provozu

 
Akce turistická značka - Památný den Klubu českých turistů je námětem příležitostného razítka Prahy 1.
Na druhé reprodukci jde o příležitostnou R nálepku ke 170. výročí zřízení pošty v Jistebnici. Děkujeme Newsphile a Jiřímu Neumannovi.

14. 6. 2021

Nové poštovní známky ze Slovenska

 
Nová várka poštovních známek Slovenska přišla ze Žiliny od Ivana Gáži. Děkujeme.