15. 8. 2019

800 let obce Pernarec

Velmi hezká celistvost z devítibloku a s příležitostnou R nálepkou a příležitostným apostem přichází z okresu Plzeň - sever. Celistvost vznikla ve spolupráci s vedením obce Pernarec, která slaví 800. výročí. Autorem grafické úpravy a kupónů je plzeňský výtvarník Milan Bauer. Za ukázkovou zásilku velmi děkujeme Miroslavu Hanouskovi z Pernarce.
B. J.

13. 8. 2019

Nové devítibloky na Sběrateli

Sv. Jiří v souboji s drakem je námětem nového devítibloku "A", který vychází u příležitosti konání velerhu Sběratel 2019 s názvem "Vítěz nad časem" od Karla Zemana. V době konání veletrhu Sběratel bude Karel Zeman u stánku České pošty nové známky podepisovat. Nové známky jsou načasovány i v  souvislosti s přestěhováním služby do dvorany Hlavní pošty v Praze 1, Jindřišská 14.
B. J.

Filatelie 8/2019

Slováci na Iwodžimě

Známka se vzpomínkou na urputné boje mezi USA a Japonskem na ostrově Iwo Jima se promítlo i do slovenské známkové tvorby. Jak se dodatečně zjistilo, jeden z vojáků vztyčujících vlajku na ostrově byl americký voják slovenského původu Michael Strank (1919-1945). Za pohlednici s touto známkou děkujeme do Trenčína - Jozefovi Korenému.
B. J.

11. 8. 2019

"Works of Art on Postage Stamps" new stamp set on FDC from Czech Republic / Nouvelle série "Œuvres d'art sur timbres-poste" sur FDC de République tchèque


Le 12 juin 2019, la poste tchèque a mis en circulation 2 nouveaux splendides timbres gravés (imprimés chacun en feuillet de 4 timbres) dans le cadre de sa série intitulée "Œuvres d'art sur timbres-poste", consacrés respectivement à des œuvres de Václav Radimský et Zdeněk Sýkora.
Merci beaucoup pour cette jolie lettre envoyée en recommandé de Prague le 1er jour d'émission, affranchie avec 3 exemplaires du timbre Václav Radimský et 1 exemplaire du timbre Zdeněk Sýkora !
Le timbre à 45 CZK reproduit un détail d'une peinture intitulée "Peupliers" (1934, collection privée) par Václav Radimský (1867-1946), peintre impressionniste tchèque de paysages.
Son œuvre a été influencée par son séjour en France, en particulier dans les centres les plus importants de l'art paysager français, Barbizon et Giverny, où vécut Claude Monet… http://timbredujura.blogspot.com/2019/08/works-of-art-on-postage-stamps-new.html
--
On June 12, 2019, the Czech Post put into circulation two new splendid engraved stamps (each printed in a sheetlet of 4 stamps) as part of its series entitled "Works of Art on Postage Stamps", devoted respectively to works by Václav Radimský and Zdeněk Sýkora.
Thank you very much for this nice letter sent by registered mail from Prague on the first day of issue, stamped with 3 copies of the Václav Radimský stamp and 1 copy of the Zdeněk Sýkora stamp!
The 45 CZK stamp reproduces a detail of a painting entitled "Poplars" (1934, private collection) by Václav Radimský (1867-1946), Czech impressionist painter of landscapes.
His work was influenced by his stay in France, especially in the most important centers of French landscape art, Barbizon and Giverny, where Claude Monet lived… http://timbredujura.blogspot.com/2019/08/works-of-art-on-postage-stamps-new.html
--
--

4. 8. 2019

Liberec 2019 se blíží mílovými kroky

Ačkoliv světová výstava PRAGA 2018 se "žlutými černotisky" nechtěla prezentovat, pořadatelé liberecké mezinárodní výstavy a Svaz českých filatelistů si již o tradiční černotisk řekli. Jde o kombinaci, v tomto případě jen o rytou linii ze známky k vysílači Ještěd, který shora shlíží na město Liberec. Černotisk bude součástí katalogu mezinárodní výstavy.
Mezinárodní výstava Liberec samozřejmě publikuje i informační materiály, které současně vyšly jako příloha FILATELIE 7/2019.
B. J.