28. 11. 2016

Doplatní 50 na 50 prodána na aukci Profilu

Poštovní známka hledaná generacemi českých filatelistů byla dnes při aukci v Praze vydražena za více než 1,7 milionu korun s aukční přirážkou. Vyvolávací cena byla milion korun. Známka s vyznačenou hodnotou "50/50h Doplatit" vyšla v roce 1927 omylem. Podle filatelistů je to nejvzácnější československá známka, která je také jediným českým zástupcem mezi raritami uznávanými ve světě. To odsouhlasil i znalec František Beneš, který potvrdil pravost exempláře. 
Ve vysoké ceně známky "50/50h Doplatit" se odráží i její spletitý osud. Poté, co byla koncem 20. let minulého století omylem vydána v počtu asi 100 kusů, se podařilo objevit jen 17 z nich. " Dnes vydražený exemplář je ale první nalezený od roku 1939 a navíc tiskem odlišný od ostatních dříve nalezených. Přitom mohl skončit zapomenutý v šuplíku," uvedl znalec František Beneš 
Za ceny přes milion korun se prodává pouze několik československých známek. "Moc jich není, asi tři. Ale ty ostatní dvě ve světě neuznávají jako rarity, ani dokonce jako správné známky, protože nebyly součástí oficiálního vydání," vysvětlil Beneš. Nový majitel dnes vydražené známky je stejně jako původní vlastník z Česka a aukce se zúčastnil po telefonu.... 
Další informace: http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/433312/nejvzacnejsi-ceska-znamka-za-1-7-milionu-duchodce-ji-objevil-nahodou.html

27. 11. 2016

Oznámení Známkové tvorby - změna prodejní doby

Prodejna Známkové tvorby v hale pošty Praha 1, přepážka č. 30 bude ve dnech (středa až pátek) 30. 11. - 2. 12. 2016 otevřena 10:00 – 13:00 // 13:30 - 16:00 hod. Přepážka č. 29 bude z důvodu čerpání dovolené v tyto dny uzavřena. Abonenti přepážky č. 29 budou mít svůj materiál k dispozici u přepážky č. 30. 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

I. Leiš: První eseje československého výplatního otisku (příspěvek k 90. výročí čs. výplatního otisku v poštovním provozu)

Zveme Vás na poslední klubové odpoledne v roce 2016 přednáškového cyklu 2016 – 2017 s tématem První eseje československého výplatního otisku (příspěvek k 90. výročí čs. výplatního otisku v poštovním provozu).
Koná se dne 1. 12. 2016 (čtvrtek) od 16:30 hod. Přednáší: Ing. Ivan Leiš. Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1, ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou).
Další informace: http://www.kf0015.cz/?p=42906

New French "European Capitals" 2016 m/s : Amsterdam ! / Nouveau bloc-feuillet "Capitales Européennes" 2016 : Amsterdam !

Après Riga en 2015 et avant La Valette en 2017 (et Tallinn en 2018), la poste française a mis en vente générale le 7 novembre 2016, le 15ème bloc-feuillet de sa série "Capitales européennes" débutée en 2002, consacrée cette fois à la capitale des Pays-Bas, Amsterdam.
Amsterdam, ville la plus peuplée du pays, est la capitale officielle bien que le siège du gouvernement, du parlement et de la plupart des institutions du pays se trouvent à La Haye.
La prévente de ce bloc-feuillet (tirage : 600000, conception : Stéphane Humbert-Basset), conçu dans un style inspiré de l'âge d'or de la peinture néerlandaise, avait lieu le 3 novembre 2016 dans le cadre du Salon Philatélique d'Automne à Paris dont les Pays-Bas étaient le pays invité d'honneur... http://timbredujura.blogspot.com/2016/11/new-french-european-capitals-2016-ms.html
--
After Riga in 2015 and before Valetta in 2017 (and Tallinn in 2018), the French Post has put in general sale on November 7, 2016, the 15th miniature sheet in its "European Capitals" series started in 2002, this time devoted to the capital of the Netherlands, Amsterdam.
Amsterdam, the most populous city of the country, is the official capital although the seat of government, parliament and most of country's institutions are in The Hague.
The preview sale of this miniature sheet (print run : 600,000, design : Stéphane Humbert-Basset), designed in a style inspired by the golden age of Dutch painting, took place on November 3, 2016 during the Salon Philatélique d'Automne in Paris (the Netherlands were the guest of honor)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/11/new-french-european-capitals-2016-ms.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
-- 

25. 11. 2016

Vydání služební obálky s natištěnou známkou bez nominální hodnoty s obrazovou částí

Česká pošta, s.p. vydá dne 1. prosince 2016 služební obálku typu DL (220 x 110 mm) s natištěnou známkou bez nominální hodnoty umístěnou v pravém horním rohu obálky. Na známce je text „ČESKÁ REPUBLIKA“ a obrázek Jana Kavana „Karel IV.“. V natištěné známce není uvedena nominální hodnota a nahrazují ji texty „Věc poštovní služby“ a „Service des postes“ pod obrazem známky. V levé dolní části obálky je kresba symbolizující otisk razítka s královskou korunou a text: 2016 ROK KARLA IV. PF 2017. Služební obálku vytiskla plnobarevným ofsetem PTC Praha, a.s.
Tato obálka je určena k použití organizačním složkám České pošty, s.p. pro vnitrostátní i mezinárodní zásilky. Jedná se tedy o služební zásilku ve smyslu provozních předpisů 5/754 – 5/758 Poštovních pravidel I, která se nezatěžuje doplatným.
Zdroj: Věstník České pošty 11 / 25. 11. 2016

23. 11. 2016

Vlastní známka města Říčany v poštovním použití

Děkujeme za pěknou ukázku nově vydané známky, odeslané objednavatelem.
B. J.

"Military aviation in 1914-1918" special cancellation on cover from Lyon, France TAD spécial "Aviation militaire en 1914-1918" sur lettre de Lyon

Lors de la dernière Fête du Timbre organisée à Lyon les 8 et 9 octobre 2016, un TAD spécial était proposé au public, consacré à l'aviation militaire pendant la 1ère guerre mondiale (1914-1918).
C'est ce TAD qui a été appliqué sur la lettre ci-dessous, affranchie avec le timbre "100 ans de la bataille de Verdun 1916-2016" émis le 29 mai 2016.
J'ignore la raison de la mise en circulation de ce TAD à Lyon précisément ? ... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/military-aviation-in-1914-1918-special.html
--
During the last "Fête du Timbre" organized in Lyon, France on 8 and 9 October 2016, a special cancellation was put into circulation, dedicated to military aviation during WW1 (1914-1918).
This postmark was applied on the cover below, franked with the "100 years of the Battle of Verdun 1916-2016" issued on May 29, 2016.
I do not know why this cancellation was issued in Lyon precisely ? ... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/military-aviation-in-1914-1918-special.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

52. Aukční katalog Burda


140 years of the "Type Sage 1876" stamp in France, 2nd Part (booklet)... / 140 ans du type Sage 1876 en France, la suite (carnet)...

Après le bloc-feuillet de 20 timbres (10 timbres de type "N sous B" et 10 timbres de type "N sous U") évoqué hier, une 2ème émission a été mise en circulation pendant le 70ème Salon Philatélique d'Automne organisé du 3 au 6 novembre 2016 à Paris, consacrée également au 140ème anniversaire des premiers timbres "type Sage" (ou "Paix et Commerce").
Il s'agit d'un carnet (tirage : 100000, conception : Valérie Besser) composé de 2 feuillets : un 1er feuillet incluant 2 timbres (1 timbre rouge et 1 timbre noir) et un 2ème feuillet incluant 12 timbres (6 paires de timbres rouges et noirs).
Deux timbres de ce 2ème feuillet figurent à gauche sur le pli Premier Jour du 3 novembre 2016 ci-dessous... http://timbredujura.blogspot.com/2016/11/140-years-of-type-sage-1876-stamp-in.html
--
After the minisheet of 20 stamps (10 stamps of type "N under B" and 10 stamps of type "N under U") mentioned yesterday on this blog, a second issue was put into circulation during the 70th Salon Philatélique d'Automne organized from 3 to 6 November 2016 in Paris, also devoted to the 140th anniversary of the issue of the first "Type Sage" (or "Peace and Commerce") stamps.
It is a booklet (print run : 100,000, design : Valérie Besser) composed of 2 sheets : a first one including 2 stamps (1 red stamp and 1 black stamp) and a second sheet including 12 stamps (6 pairs of red and black stamps).
Two stamps from this 2nd sheet were used on the left on the First Day Cover of November 3, 2016 below... http://timbredujura.blogspot.com/2016/11/140-years-of-type-sage-1876-stamp-in.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

"Nib pens" miniature sheet on FDC from France / Bloc-feuillet "Plumes d'écriture" sur FDC de France

Dans le cadre du dernier Salon Philatélique d'Automne, organisé du 3 au 6 novembre 2016 à Paris, un nouveau bloc-feuillet (6 timbres à 0,70€) a été mis en circulation le 4 novembre 2016, consacré à différents types de plumes d'écriture utilisés dans l'histoire, du calame en roseau utilisés par les sumériens (Antiquité) au stylo à plume (20ème siècle), en passant par la plume d'oie (entre le 12ème et le 19ème siècle) ou la plume métallique (19ème siècle).
C'est ce bloc-feuillet (tirage : 500000), créé par Broll & Prascida et partiellement gravé par Sarah Bougault, qui figure sur le FDC ci-dessous, avec TAD également conçu par Broll & Prascida... http://timbredujura.blogspot.com/2016/11/nib-pens-miniature-sheet-on-fdc-from.html
--
During the last "Salon Philatélique d'Automne", organized from 3 to 6 November 2016 in Paris, a new miniature sheet (six € 0.70 stamps) was put into circulation on November 4, 2016, devoted to different types of nib pens used in history, from the reed pen (calame) used by the Sumerians (Antiquity) to the fountain pen (20th century), passing by the quill pen (used between the 12th and the 19th century) or dip pen (19th century).
That miniature sheet (print run : 500,000), created by Broll & Prascida and partially engraved by Sarah Bougault, appears on the FDC below, with postmarks also designed by Broll & Prascida... http://timbredujura.blogspot.com/2016/11/nib-pens-miniature-sheet-on-fdc-from.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

22. 11. 2016

PMG galerie: Malujeme svět, v němž můžeme společně žít

Otevřený Ateliér je skupina mladých lidí s těžkým zdravotním postižením a jejich přátel, kteří i přes své zdravotní omezení chtějí aktivně a smysluplně využít svůj volný čas výtvarnými aktivitami či při návštěvách galerií. Všichni účastníci mají těžké tělesné postižení, většinou se jedná o těžké formy dětské mozkové obrny v kombinaci s dalším typem postižení, např.: epilepsie, lehká mentální retardace či těžká oční vada. Činnost Otevřeného Ateliéru je závislá na obětavé a velice záslužné práci dobrovolníků, kterých nikdy není dost.
M. CH.

21. 11. 2016

Nové vlastní známky - známkový sešitek města Říčany

VZ ZS 0058, VZ 0529 — 0536
Známkový sešitek města Říčany
Nominální hodnota: 128 Kč 
Orientace známek: 8 známek na šířku
Vydání: 22. 11. 2016
Náklad VZ ZS: 1 900 ks, VZ: 15 200 ks
--
Poznámka:
Výroba vlastní známky číslo 0528 se z přípravných polygrafických důvodů opozdila, nikoliv vinou PTC Praha, a.s. Z toho důvodu je prozatím přeskočeno číslo VZ 0528 a bude zařazeno později, podle skutečného data vydání, i když zůstane pod stejným číslem VZ 0528. V on line katalogu vlastních známek bude řešeno poznámkami na místě chronologického zařazení i na pořadovém místě podle skutečného datumu vydání.
B. J.

13. 11. 2016

Filatelie 11/2016 + 44. mezinárodní aukce PROFIL

"Fête du Timbre 2016" in France : charleston and ballet ! / Fête du Timbre 2016 en France : charleston et danse classique !

Après la salsa et la danse de rue (hip-hop) en 2014, le tango et la danse contemporaine en 2015, la danse était à nouveau à l'honneur lors de l'édition 2016 de la Fête du Timbre (77ème édition depuis 1938), organisée les 8 et 9 octobre 2016 dans 86 villes de France.
Pour rappel, la danse est le thème choisi pour cette Fête du Timbre entre 2014 et 2017 (replanifiée les 11 et 12 mars).
Après 118 villes en 2012, 106 en 2013, 100 en 2014 et 89 en 2015, cette manifestation philatélique semble en perte de vitesse avec seulement 86 villes (situées dans 70 départements) concernées cette année...
Comme les années précédentes, un timbre (0,70€) et un bloc-feuillet (1,40€) ont été mis en circulation cette année... http://timbredujura.blogspot.com/2016/11/fete-du-timbre-2016-in-france-new.html
--
After salsa and street dance (hip-hop) in 2014, tango and contemporary dance in 2015, dance was again in the spotlight for the 2016 edition of the "Fête du Timbre" ("Stamp Day"), held on 8 and 9 October 2016 in 86 cities throughout France.
As a reminder, dance is the theme chosen for this "Fête du Timbre" between 2014 and 2017 (rescheduled on 11 to 12 March next year).
After 118 cities in 2012, 106 in 2013, 100 in 2014 and 89 in 2015, this philatelic event seems again stalled with only 86 cities (located in 70 departments) involved this year...
As in previous years, a stamp (€ 0.70) and a souvenir sheet (€ 1.40) were put into circulation this year... http://timbredujura.blogspot.com/search?updated-max=2016-10-23T15:37:00%2B02:00&max-results=20&start=18&by-date=false
--
I have already published on this blog several First Day covers sent from some of the 86 cities of France where the "Fête du Timbre" was organized this year, on 8 and 9 October 2016.
As a reminder, the theme of this edition was again devoted to dance with a stamp "Charleston" and a souvenir sheet evoking the famous ballet "Swan Lake".
I was lucky to receive the two new philatelic items below about this "Fête du Timbre", especially the FDC below, with the stamp and souvenir sheet, sent from the town of Andeville (Oise)... http://timbredujura.blogspot.com/search?updated-max=2016-10-23T15:37:00%2B02:00&max-results=20&start=18&by-date=false
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

12. 11. 2016

250. výročí narození maršála Radeckého

K 250. výročí narození maršála Radeckého připravila Česká pošta příležitostné poštovní razítko s jeho podobiznou. Razítko se používalo ve dnech 2. - 4. listopadu na poště v Sedlčanech. V nedaleké Třebnici se před 250 lety Radecký narodil... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2016/11/250-vyroci-narozeni-marsala-radeckeho.html
Další info: http://expo-net.blogspot.cz/2016/10/plz-69-250-vyroci-narozeni-marsala.html

Fotoreportáž z 81. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 9. 11. 2016

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 9. 11. 2016 uskutečnila 81. výstavka oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 9. 11. 2016. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... http://www.kf0015.cz/?p=42691

"Old maps of Bohemia" exhibition at the Postal Museum in Prague / Exposition "Anciennes cartes de Bohême" au musée postal de Prague

Du 5 octobre au 4 décembre 2016, le musée postal de Prague organise une nouvelle exposition consacrée à des cartes anciennes de la région historique de Bohême, une des composantes actuelles de la République Tchèque (ouest du pays), avec la Moravie et une petite partie de la Silésie.
A cette occasion, la poste tchèque a mis en circulation l'entier postal ci-dessous (tarif permanent "E" pour un envoi jusqu'à 50g en Europe, soit 27 CZK actuellement).
--
From 5 October to 4 December 2016, the Postal Museum in Prague is organizing a new exhibition devoted to old maps of the historical region of Bohemia, one of the current components of Czech Republic (western part of the country), with Moravia and a small part of Silesia.
On this occasion, the Czech Post has released the postal stationery below (permanent rate "E" for a shipment up to 50g to Europe, currently 27 CZK)... http://timbredujura.blogspot.cz/2016/11/old-maps-of-bohemia-exhibition-at.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

8. 11. 2016

Nový devítiblok s přítisky typu V: 15 let Restaurace Bredovský dvůr

Číslo: V0000000268 (náklad: 200 TL) - Restaurace "Bredovský dvůr", Praha 1, 9. 11. 2001 - 2016
Kupující: Almira JM, s.r.o., Praha 1
Prodejní kontakt: Václav Vaněk - vanek.vaclav@seznam.cz
Datum vydání: 9. 11. 2016
(Na všech osobních fotografiích je majitel restaurace Jan Matuštík).
Várka již 174. nefiltrovaného sudového piva Pilsner Urquell přijela v říjnu z Plzně do Prahy tradičním koňským povozem. A přijela i do Bredovského dvora (Politických vězňů 13, Praha 1)
Nejnovější tanková technologie je k vidění od komplexní říjnové rekonstrukce všem návštěvníkům restaurace. Osm 500 litrových tanků s vnitřním chlazením a netradičním vertikálním provedením zákonitě přináší jedno z nejkvalitnějších piv v České republice. Viz např. návštěvnické recenze Tripadvisoru, které průběžně plní restauraci hosty z celého světa: https://www.tripadvisor.co.uk/Restaurant_Review-g274707-d787784-Reviews-Restaurant_Bredovsky_Dvur-Prague_Bohemia.html
O Bredovském dvoře je i několik filatelistických dokladů. Jedním z nich je např. 10. výročí: http://timbredujura.blogspot.com/2011/11/nouveaux-timbres-personnalises-sur.html
B. J.

7. 11. 2016

Podzimní aukce PROFIL proběhne v sobotu 26. 11. 2016

Aukční katalog je už na internetu, prohlédnout si ho můžete ZDE: http://aukce.filatelie.cz/

6. 11. 2016

Pozvánka na 81. výstavku Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 81. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 9. listopadu 2016 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vychází 9. 11. 2016. 
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
- Příležitostná známka „UNESCO – 70 let“, nominální hodnota 32,- Kč, autor Otakar Karlas, rytec FDC Bohumil Šneider. 
- Příležitostná známka „Umělecká díla na známkách: Jaroslav Král (1883 – 1942)“, nominální hodnota 27,- Kč, rytec Václav Fajt. 
- Příležitostná známka „Umělecká díla na známkách: Bedřich Stefan (1896 – 1982)“, nominální hodnota 30,- Kč, rytec Jaroslav Tvrdoň. 
- Příležitostná známka „Umělecká díla na známkách:  František Tichý (1896 – 1961)“, nominální hodnota 38,- Kč, rytec Václav Fajt. 
16:30 hod. ukončení akce
Účast přislíbili všichni rytci i výtvarníci. Již tradičním hostem bude zástupce PTC Praha, a.s. 
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

Nové známky: 0910-0912 - Umělecká díla na známkách

Nová známka: 0909 - UNESCO - 70let

Poštovní noviny 4. 11. 2016

Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018

 PRAGA2018
PRAGA 2018 je specializovaná Světová výstava poštovních známek s patronátem FIP a s uznáním FEPA konaná u příležitosti oslav:
100. výročí vzniku Československé republiky (1918-2018),
100. výročí vydání první československé známky,
100. výročí založení Poštovního muzea,
100. výročí ukončení I. světové války,
25. výročí vzniku České republiky.
Cílem výstavy je propagace filatelie, rozvoj vzájemných vztahů a filatelistické kultury, spolupráce mezi filatelisty celého světa, prezentace kreativity a inovací při zpracování výstavních exponátů a také propagace virtuální filatelistické výstavy Exponet...
Další informace: https://www.praga2018.cz/