30. 12. 2010

4. Valná hromada SČF

V sobotu 4. prosince 2010 zvolili delegáti pražské valné hromady v Domě odborových svazů na příští pětileté období předsedou Svazu českých filatelistů (SČF) Ing. Lumíra Brendla, místopředsedou SČF pro vnitrosvazovou činnost Ing. Waltra Müllera, místopředsedou SČF pro mezinárodní činnost Ing. Víta Vaníčka a tajemníkem SČF Mgr. Jaroslava Malečka. Všichni jmenovaní byli v těchže funkcích i v minulém volebním období.

V tajných volbách pak bylo zvoleno dalších 19 členů předsednictva SČF (uvádím v pořadí podle počtu obdržených hlasů): RNDr. Zdeněk Okáč, Ing. Jiří Sedlák, MUDr. Bedřich Helm, Ing. Petr Fencl, Ing. Julius Cacka, Ing. Josef Běloubek, JUDr. ing. František Beneš, CSc., PaedDr. Josef Šolc, RNDr. Zdeněk Töpfer, CSc., JUDr. Pavel Matoušek, Mgr. Vladimír Münzberger, Ing. Milan Černík, Jan Starec, Josef Fronc, Ing. David Schiller, Doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc., MVDr. Václav Svoboda, Ing. Jaroslav Punčochář a Mgr. Michal Musil.

Tříčlenná revizní komise SČF bude pracovat ve složení:
předseda PhMr. Vladislav Beneš, členové prom. mat. Pavel Aksamit a Ing. Petr Vychron. S výjimkou funkce tajemníka, kterým byl opět zvolen zkušený a uznávaný Mgr. Maleček, jsou všechny funkce vykonávány bezplatně, jak je tradicí naší organizace.Delegáti schvalují program Valné hromady


Diskutuje František Beneš, dále zleva Jaroslav Maleček, Waltr Müller, Vít Vaníček a Zdeněk Okáč


Zleva: Zdeněk Okáč, Lumír Brendl, Vladislav Beneš a Josef Šolc


Diskutuje ředitel odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Břetislav Janík, uprostřed Jiří Sedlák, v pozadí Václav Kopecký


O přestávkách se pilně diskutovalo


Příjemné bylo i obsazení příležitostné poštovní přepážky: z pošty Praha 35 a paní Marie Chábová (vzadu) - vedoucí pošty Praha 016

Nelehkým, ale nezbytným úkolem předsednictva bude hledání způsobů, jak získávat nové členy v době, kdy politikové svoji úlohu zjevně nezvládají a „utahování opasků“ ve státě nekončí, ale naopak intenzivně pokračuje. Filatelie nežije ve vzduchoprázdnu a tato neblahá situace se na ní podepisuje. Bez volných peněz ji lze totiž pěstovat jen velmi skromně. Jako záliba má však i řadu výhod a specifických vlastností.

Po úspěších našich vystavovatelů v mezinárodní filatelii a po zařazení mnoha českých organizovaných filatelistů do struktur FIP, FEPA, AIJP a dalších, bude třeba více se soustředit na vyhledávání možností, které by se daly nabídnout našim klubům a jejich členské základně.

Text a foto: Josef Šolc

Další informace: http://www.cpost.cz/cz/filatelie/razitka/4-valna-hromada-scf-id31737/
http://informace-scf.blogspot.com/2010/12/usneseni-4-valne-hromady-scf-4-12-2010.html

Vernisáž výstavy "Bedřich Housa"Pozvánka KF "Vysočina" Jihlava na vernisáž výstavy a autogramiádu "ak. mal. Bedřich Housa - grafik, rytec, malíř" - 6. ledna 2011 v Jihlavě.

21. 12. 2010

Změny cen poštovních služeb platné od 1. ledna 2011

Veřejnost a uživatelé poštovních služeb České pošty, s.p. obdrželi na konec první dekády prosince 2010 informaci o změnách ceníku od 1. ledna 2011 - viz: http://www.japhila.cz/pdf/Zmena_ceniku_1_1_2011.pdf

Kompletní ceník lze stáhnout v pdf souboru: http://www.japhila.cz/pdf/Cenik_CP_1_1_2011.pdf

B. J.

19. 12. 2010

Propagační výstava KF 00-65 v Poštovním muzeu v Praze pokračuje

V pražském Vávrově domě, sídle Poštovního muzea, právě probíhá druhá část Propagační výstavy KF 00-65 Apollofila.

Návštěvníci na ní mohou shlédnout zajímavé exponáty členů klubu, mezi nimi i studijní soubor padělků ke škodě sběratelů, který je poprvé představen veřejnosti. Jde o nejnebezpečnější dosud u nás zjištěné padělky čs. i zahraničních známek zejména z let 1918 - 1945, takzvané skupiny K (podle jména jejich distributora), odhalené teprve koncem 90. let. Řadu z nich ověřili někteří tehdejší znalci jako pravé a sběratelé i obchodníci v důsledku toho utrpěli značné škody - řádově minimálně za mnoho milionů korun. Na výstavě jsou představeny i dosud nepublikované varianty těchto padělků, včetně řady atestů na jejich údajnou pravost. Členové KF 00-65, z nichž někteří jsou i členy Komise znalců SČF, chystají z tohoto souboru exponát srovnávacího materiálu, který by byl dlouhodobě vystaven právě v Poštovním muzeu, aby se s těmito nebezpečnými padělky mohli podrobně seznámit všichni zájemci o tuto problematiku. Vy to však můžete učinit hned – pokud výstavu KF Apollofila navštívíte do 9. ledna 2011, kdy tato její část končí.

Ale i poté tu bude co k vidění. Výstava totiž pokračuje třetí částí, v jejímž rámci budou představeny další mimořádně nebezpečné padělky ke škodě sběratelů, tentokrát tzv. skupiny P. V tomto případě jde o výrobky zhotovené pardubickým padělatelem (odtud označení „P“), který byl nejen zkušeným filatelistou, ale současně i chemikem a odborníkem v polygrafii. Tato nebezpečná kombinace způsobila, že v poměrně dlouhém údobí, až do 90. let, zhotovil velké množství padělků známek, zkusmých tisků a celistvostí zejména z období ČSR II, které byly odhaleny až po jeho smrti, po roce 2000. Svými výrobky oklamal mnoho sběratelů (i některé znalce), v jejichž sbírkách a exponátech se mnohdy nacházejí dodnes. Jde například o zdánlivě dokonale změněné barvy známek a aršíků, obtisky, přenesené tisky na jiný papír, zkusmé tisky s údajnými úředními atributy, změněné optické vlastnosti papíru známek a řadu dalších padělků. Vystavený soubor pochází z jeho pozůstalosti, a i z něj chystá KF Apollofila exponát materiálu, který by byl dlouhodobě vystaven v Poštovním muzeu, aby tu sběratelům, obchodníků a znalcům sloužil jako srovnávací materiál.

Součástí této třetí části výstavy bude i expozice z díla předčasně zesnulého tvůrce čs. a českých poštovních známek a celin Oldřicha Pošmurného, člena KF 00-65 Apollofila. Jeho dílo připomene i příležitostné razítko, které bude používáno 26.2. 2011 na příležitostní poštovní přepážce zřízené na jeden den v Poštovním muzeu. Následující den, 27.2. 2011, výstava končí.

A ještě zvláštní upozornění: Z mimořádně vzácných materiálů svých členů přichystal klub i Speciální výstavní den, a to na neděli 6.2., v jehož rámci představí dva jeho členové nejvzácnější součásti svých exponátů. Vedle toho zde bude vystaven i rozsáhlý unikátní soubor původních návrhů na nejvyšší čs. i české státní vyznamenání – Řád bílého lva, spolu se zkusmými tisky čs. známky a FDC, jejichž byl předlohou.

František Beneš, předseda KF Apollofila

Filatelistická výstava v Poštovním muzeu v Praze

Od 23. listopadu 2010 probíhá v Poštovním muzeu v Praze výstava pořádaná pražským klubem filatelistů 00-65 Apollofila. Výstava připomíná slavnou minulost tohoto klubu, jeho významné členy, kteří již bohužel nejsou mezi námi, a představuje ukázky ze sbírek jeho současných členů.
Výstava potrvá do 27. února 2011 a bude průběžně několikrát obměňována v následujících termínech:
23. 11. - 12. 12. 2010;
14. 12. 2010 - 9. 1. 2011;
11. 1. - 5. 2. 2011
6. 2. 2011 (neděle) - speciální výstavní den
8. 2. - 27. 2. 2011
K výstavě byla vydána příležitostná dopisnice s přítiskem (v rámci řady dopisnic Poštovního muzea)... http://informace-scf.blogspot.com/2010/12/filatelisticka-vystava-v-postovnim.html

28. 11. 2010

Ing. Leiš: Výplatní otisky nového vzoru mimopražských podnikových uživatelů z území Československa v období 1946 - 1992

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám připomenout další klubovou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 2. 12. 2010 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude přednáška Ing. Ivana Leiše "Výplatní otisky nového vzoru mimopražských podnikových uživatelů z území Československa v období 1946 - 1992". Přednáška začne v 16.30 hod. Vítáme všechny zájemce o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka. Těšíme se na vaši účast!


Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze,
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky

Výsledky aukce Profil na internetu!

V sobotu 27. 11. 2010 v Praze proběhla už 37. sálová aukce Profil. Nabídnuto v ní bylo 1.071 položek, z nichž bylo prodáno 1.057 – prodejnost tedy dosáhla 99 %!
Aukční výsledky naleznete zde: http://www.stamps.cz/

22. 11. 2010

Užitá grafika ve službách pošty – ozdobné telegrafní blankety I. republiky

Do neděle 21.11. jste mohli navštívit vynikající výstavu "Užitá grafika ve službách pošty - ozdobné telegrafní blankety I. republiky" v Poštovním muzeu v Praze (ulice Nové mlýny 2, Praha 1, otevřeno 9 - 12 hod. a 13 - 17 hod.).

Touto příležitostnou výstavou pokračoval nový výstavní projekt Poštovního muzea, zahájený v roce 2008, který má za cíl představit veřejnosti dosud nikdy nevystavené sbírkové předměty z depozitářů. Vedle známek nevydaných z politických důvodů (výstava v r. 2008) a nepřijatých návrhů ze soutěže na dobročinné známky „Dětem 1936-1938“ (výstava v r. 2009) teď muzeum přineslo přehlídku originálních výtvarných návrhů na ozdobné telegrafní blankety. Jejich autory jsou tak významné osobnosti ze světa českého výtvarného umění, jako je Jiří Trnka, Adolf Zábranský, Antonín Strnadel, ale i další plejáda grafiků a malířů období I. republiky, jejichž přijaté i nepřijaté návrhy odráží umělecké cítění tehdejší doby. Autorkou výstavy je Mgr. Patricia Tošnerová, garanty výstavy byli jmenováni Mgr. Martin Jahoda a Mgr. Tomáš Kavka.
Dovolujeme si připojit snímky z vernisáže výstavy, která se konala 14. 9. t.r. Za jejich poskytnutí děkujeme MgA. Martinu Říhovi z Poštovního muzea a Ing. Tomášovi Chudobovi z generálního ředitelství České pošty, s.p. Současně pro ucelení informace připojujeme původní tiskovou zprávu Poštovního muzea, za kterou děkujeme Mgr. Martinu Jahodovi.

V roce 1933 se ministerstvo pošt a telegrafů totiž rozhodlo, po vzoru některých zahraničních poštovní správ, vydat ozdobné telegrafní blankety. Dne 27. října 1933 na ně vypsalo, po dohodě s ministerstvem školství a národní osvěty ČSR, anonymní soutěž, které se mohli zúčastnit všichni českoslovenští umělci. Z ní měly vzejít návrhy čtyř druhů ozdobných telegrafních blanketů včetně obálek – tři pro různá blahopřání, další pro vyjádření soustrasti.
U blahopřejných telegramů dovolovalo ministerstvo libovolný motiv figurální, krajinný nebo květinový, zpracovaný ovšem tak, aby měl ozdobný telegrafní blanket pokud možno univerzální využití a dal se použít k různým významným životním a společenským událostem - sňatku, narození dítěte, jmeninám, narozeninám, Vánocům, Novému roku, ke jmenování do funkce, povýšení, promoci apod. Připouštělo i motiv abstraktní, nicméně upozorňovalo, že „vzhledem k účelu těchto blanketů, které musí přirozeně počítati se zálibou širokých vrstev obyvatelstva … musí se zamlouvat co nejširším vrstvám obyvatelstva jak barevným vzhledem, tak vhodností motivů“. Předepsaný text musel rozsahem vyhovovat tomu, že vedle české a slovenské verze bude též dvojjazyčný českoněmecký.

Pro soutěžící připravilo ministerstvo v budovách ředitelství pošt a telegrafů v Brně a Bratislavě a v čítárně knihovny Uměleckoprůmyslového muzea v Praze ve dnech 1.-30. listopadu 1933 vzorové ukázky ozdobných telegrafních blanketů používaných v cizině. Lhůta pro zaslání návrhů končila 30. listopadu 1933 o 12. hodině. Agendu se soutěží měly na starosti pomocné úřady ministerstva pošt a telegrafů, sídlící v Praze na Smíchově v Holečkově ulici 36, konkrétně vrchní kancelářský správce L. Sulan. V porotě zasedli Jaroslav Benda, rektor Uměleckoprůmyslové školy v Praze, František Kysela, profesor tamtéž, profesoři Akademie výtvarných umění v Praze Willi Novak, T.F. Šimon a dr. V.V. Štech, malíři a grafici A.J. Alex a Slavoboj Tusar, vrchní ministerský komisař ministerstva školství a národní osvěty dr. Adolf Chaloupka, a za poštovní správu ministerští radové Josef Novák a dr. Otto Kučera.

Soutěže se zúčastnili především žáci uměleckých škol a mladí umělci. Porota vybrala práce Václava Fialy, Antonína Pospíšila, Marie Fischerové-Kvěchové a Jiřího Trnky a vydala blankety označené číslem tiskopisu Lx1 – Lx4. Vzhledem k tomu, že je veřejnost začala v hojné míře používat, přibyly k nim v následujících letech další typy Lx5 – Lx13. Pro řadu z nich se použily náměty došlé do soutěže v roce 1933, avšak přepracované podle připomínek poroty. Úspěšný marketingový tah podpořilo ministerstvo pošt a telegrafů také masivní propagační kampaní.
K výstavě vydala Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum dopisnici s přítiskem (pro přítisk použity motivy z nepřijatých návrhů Jiřího Trnky, autorem grafického designu Karel Dvořák). V sobotu 18. září 2010 bude od 9:00 do 15:00 hod. zřízena v 1. patře muzea příležitostná poštovní přepážka s příležitostným poštovním razítkem podle motivu z nepřijatého návrhu Františka Cubra (autorem návrhu razítka je Karel Dvořák, rytcem Miloslav Bláha).

Autorkou výstavy je Mgr. Patricia Tošnerová, garanty výstavy byli jmenováni Mgr. Martin Jahoda a Mgr. Tomáš Kavka.

Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha.

16. 11. 2010

Křest známky Karel Škréta: Paris a Helena

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám přeposlat e-mail doc. Miloslava Rotporta, předsedy České námětové společnosti SČF, s přiloženou pozvánkou, kterou Vás Národní galerie v Praze, Česká pošta, s.p., Česká námětová společnost SČF a Společnost sběratelů čs. známek SČF zvou na křest poštovní známky podle obrazu Karla Škréty "Paris a Helena" (viz
http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky-a-celiny/umelecka-dila-na-znamkach:-karel-skreta-1610---1674-id31640/ ), který se bude konat v pátek 10.12.2010 od 15 hodin ve Valdštejnské jízdárně v Praze. S dílem Karla Škréty přítomné seznámí ředitel Sbírky starého umění NG v Praze prof. Vít Vlnas. Součástí akce bude i autogramiáda rytce této známky Miloše Ondráčka.

Ke křtu bude ve stejný den používáno strojové razítko Postalia s příležitostným štočkem na poště Praha 012 Hrad. Návrh štočku můžete vidět na obrázku v dalším přiloženém souboru. Podotýkáme, že konečná rozkresba od rytce a tudíž i otisk štočku se bude zřejmě v detailech od návrhu lišit.

Současně bude při této akci vydána dopisnice s přítiskem. Bližší informace k těmto filatelistickým materiálům se budeme snažit Vám ještě zprostředkovat.

Pozvánka ve formátu pdf: http://www.japhila.cz/pdf/pozvanka-krest2.pdf
Vložka do razítkovacího stroje: http://www.japhila.cz/2010/Vlozka_Carolvs_Screta.jpg

Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha

Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel a správce klubové e-mailové schránky

2. 11. 2010

Novinky v oblasti známkové tvorby a příležitostných razítek

Dovolujeme si Vám připomenout naše další klubové odpoledne, které se bude konat již pozítří, ve čtvrtek 4. 11. 2010 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí odpoledne bude valná hromada klubu a další přednáška 31. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti. Tentokrát mezi sebou uvítáme Ing. Břetislava Janíka, ředitele Odboru známkové tvorby České pošty, s.p., který pohovoří na téma "Novinky v oblasti známkové tvorby a příležitostných razítek".

Vítáme všechny zájemce o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Těšíme se na vaši účast!


Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

Předsednictvo SČF naposledy


Předsednictvo Svazu českých filatelistů uskutečnilo v sobotu 16. 10. 2010 svoji poslední schůzi v pětiletém volebním období 2006-2010. Dopracovalo návrh stanov, které předkládá jako výchozí podklad pro jednání nejvyššího svazového orgánu – valné hromady (v sobotu 4. prosince 2010 v Praze). Zabývalo se její přípravou, programem, jednacím a volebním řádem a dalšími dokumenty, nezbytnými pro každodenní život naší organizované filatelie v dalším období. Schváleno bylo i uspořádání 1. česko-slovenské národní výstavy poštovních známek ve Vysokém Mýtě v říjnu 2011, včetně průvodního odborného filatelistického semináře.
Na přiloženém snímku z jednání 16. října je část členů předsednictva (zleva): MVDr. Václav Svoboda, MUDr. Bedřich Helm, RNDr. Karel Špaček, Ing. David Schiller a Mgr. Vladislav Beneš.
Text a foto: Josef Šolc

27. 10. 2010

Aukce Profil 27. 11. 2010

Podzimní aukce Profil se bude konat v sobotu 27. 11. 2010 v hotelu Olympik v Praze. Její katalog si můžete prohlédnout zde: http://www.stamps.cz/
Katalog 37. aukce PROFIL na internetu! Více než tisíc položek, mnoho rarit, řada unikátů a nádherný střední materiál. Sestavy a sbírky za symbolické ceny! Možnost nákupu na splátky.


Dodatečná položka v aukci Profil!
Nezoubkovaný sešitek Fifinka!

6. 10. 2010

Michal Hauzr: Příběh protektorátních Židů v poštovních dokumentech

Vážení přátelé, dovolujeme si Vám připomenout další klubovou schůzku, která se bude konat zítra, ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude zahajovací přednáška již 31. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti. Tentokrát mezi sebou uvítáme p. Michala Hauzra, který pohovoří na téma "Příběh protektorátních Židů v poštovních dokumentech" s ukázkami ze sbírky a exponátů. Exponát p. Michala Hauzra "Perzekuce židovského národa v Protektorátu Čechy a Morava a ghetto Terezín v poštovních dokumentech" získal na nedávné Celostátní výstavě poštovních známek Dobříš 2010 zlatou medaili a cenu ve třídě poštovní historie v kategorii "regionální" výstava.
Přednáška začne v 16.30 hod. Vítáme všechny zájemce o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Těšíme se na vaši účast!
Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze

Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

3. 10. 2010

Slovanská epopej – konečně v Praze?

Vize

Hlavní město Praha má ve spolupráci s Muchovou nadací a rodinou Muchů naprosto jedinečnou možnost zajistit, aby byla Slovanská epopej konečně navrácena domů, jak si zasluhuje.

Slovanská epopej by měla být umístěna do nové budovy, speciálně vystavěné pro tento účel, nebo eventuelně umístěna do budovy s dostatečně vhodným místem a významem pro všechny obrazy tohoto díla. V obou případech by interiér měl být absolutně minimalistický a dostatečně prostorný, aby umožnil všem plátnům Epopeje vytvořit jejich individuální atmosféru a vyniknout bez nějakých dalších rušivých vlivů.

Všech 20 pláten musí být zavěšeno a vystaveno ve dvou halách v pořadí a způsobem, jak určil sám Alfons Mucha, který přemýšlením nad správným uspořádáním děl strávil mnoho let. Přesné plány jsou uloženy v Muchově nadaci. Jejich dodržení bude konečně znamenat splnění podmínek Muchy pro předání Slovanské epopeje.

Muchova nadace je připravena významně přispět dalšími archivními materiály k tomuto projektu, obsahujícími širokou škálu pastelových studií, kreseb, olejových studií, fotografií a dalších materiálů. Začlenění těchto materiálů uvede vznik a důvody vytvoření Slovanské epopeje do správného kontextu a přispěje k prohloubení zážitku návštěvníků výstavy. Umožní jim výjimečný třírozměrný hluboký vjem, spočívající nejenom v kráse 20 pláten Slovanské epopeje, ale rovněž v zhmotnění celého kreativního procesu od začátku do konce. Takový zážitek nebude mít obdobu nikde ve světě a přispěje k jedinečnosti Prahy.

V závislosti na dostupném prostoru bude také možné rozšířit a obohatit tuto vizi rozšířením Bosenského pavilonu, který byl inspirací pro vytvoření Slovanské epopeje. Pod jednou střechou by tak mohla vzniknout podstatně větší verze současného Muchova muzea – jednoho z nejúspěšnějších muzeí v České republice. Umožnilo by to věnovat více prostoru pro krátkodobé výstavy, které se nezaměřují pouze na dobu, v níž Mucha tvořil, ale také na paralely mezi jeho dobou a dneškem. Bosenský pavilon, v němž byla umístěna Slovanská epopej, rozšířené Muchovo muzeum a prostor pro krátkodobé výstavy by představoval absolutně unikátní monument jednoho z největších umělců naší země s obrovským světovým dopadem, který by, jak věřím, zvýšil zájem o Prahu stejným způsobem jako Van Goghovo muzeum v Amsterodamu.

Vize Muchovy nadace je velmi ambiciózní, a její ambice odpovídají uměleckým ambicím a vizím Alfonse Muchy. Umístění Slovanské epopeje do adekvátních prostor a způsobem, který odráží přání a sny Alfonse Muchy, by bylo vysoce záslužným činem. Bylo by ještě mimořádnější, kdyby byla umístěna v prostorách, oslavujících všechny stránky umění Alfonse Muchy a uznávajících jeho význam na národní a mezinárodní umělecké scéně.

John Mucha,
Prezident, Mucha Foundation

29. 9. 2010

Dušan Kállay - Poštovní muzeum - výplatní známka "A"


Ojedinělou známku připravila Česká pošta, s.p.

Stoprocentně ofsetovou známku připravila tak, že i mnozí odborníci známku chválí a ne prvoplánově (jako "nálepku na sýr") zavrhují. V podstatě jde o to, že známka je připravena jako pro ocelorytinu včetně rozkresby Miloše Ondráčka, ale je přitom tištěna ofsetem v bezpečnostním a těžko napodobitelném režimu.

Web České pošty píše:
Na známce je vyobrazen ručně malovaný plechový poštovní štít oválného tvaru se znakem rakouské poštovní správy (habsburský orel a poštovní roh) a česko-německým nápisem C.k. poštovní a telegrafní úřad - K.k. Post und Telegrafen Amt. Štít pochází z období vlády císaře Františka Josefa I. (iniciály FJI umístěné na hrudi orla), patrně z roku 1870. Na pozadí pod touto kresbou kresbou je poštovní mapa a okolo štítu jsou poštovní skřítci, kteří v rukou drží typické poštovní předměty - obálky, razítko a poštovní roh.Zavedení známek v rakouské monarchii naráželo na řadu obtíží a nepochopení a trvalo dlouho, než bylo jejich vydání v roce 1850 uskutečněno. Již dávno před tímto datem několik úředníků navrhovalo zavedení poštovních známek, ale jejich volání nebylo vyslyšeno. Dne 14. září 1849 podal ministr obchodu, průmyslu a veřejných prací baron Karl Ludwig Bruck, pod kterého poštovní správa spadala, císaři Františku Josefovi I. podrobnou zprávu ze zasedání zástupců ministerstva, poštovní správy a státní tiskárny a o jejich rozhodnutí zavést poštovní známky. Ministerstvo zároveň pověřilo Johanna Jacoba Herze, inspektora poštovní správy v Dolním Rakousku, aby u zahraničních poštovních správ, které už známky používaly, prověřil jejich význam a jaké mají dané země zkušenosti. V květnu 1849 podnikl Herz cestu do Anglie, Belgie, Francie a Bavorska a přivezl zprávy pozitivní - všechny země byly se zavedením známek spokojeny především z důvodu zjednodušení administrativy. František Josef I. podepsal 25. září dekret o jejich zavedení a s tím souvisejících změnách výplatních sazeb listovní pošty. Dopisem ministerstva obchodu č. 195 z 5. února 1850 dostal ředitel dvorní a státní tiskárny ve Vídni, vládní rada Alois Auer von Welsbach, příkaz k zahájení jejich výroby. Dodnes nelze zcela určitě říci, kdo vlastně první rakouskou poštovní známku navrhl. Dnes je za autora nápadu považován Johann Jacob Herz, který vytvořil konečnou podobu známky a předložil ji ke schválení. Náčrty (skicy) ve velikosti navrhované známky i ve zvětšeném měřítku pravděpodobně podle jeho dispozic vytvořil neznámý kreslíř či zaměstnanec státní tiskárny. Obrazec známky se státním znakem byl orámován vavřínovými a dubovými ratolestmi a v poli pod ním bylo místo pro vyznačení hodnoty. K rozlišení jednotlivých hodnot měly sloužit různé barvy.
Se známkou je vydávána obálka prvního dne vydání a razítko prvního dne vydání. Na obálce je umělecky ztvárněn poštovní vůz, postilión ve stejnokroji vzor 1838, poštovní skřítci držící obálky a pes, který běží vedle poštovního vozu. Všechny zobrazené předměty mají vztah k 19. století a rakouské poště. Obálka byla tištěna ocelotiskem z plochy v barvě hnědé
.

Link: http://www.cpost.cz/cz/filatelie/znamky-a-celiny/vyplatni-pismenova-znamka-a---postovni-muzeum-id31100/

Dušan Kállay - Grafika, Poštovní známka, Ilustrace v Jilemnici

Dne 15. 10. 2010 bude otevřena výstava prof. Dušana Kállaye Grafika, Poštovní známka, Ilustrace v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Pro návštěvníky muzea, zejména filatelisty, je připraven program na celý den, jak je popsáno v přiloženém souboru - pozvánce. Současně je v dalších souborech připojena nabídka filatelistických materiálů.

Přílohy:
http://www.japhila.cz/2010/kallay1.jpg
http://www.japhila.cz/2010/kallay2.jpg
http://www.japhila.cz/2010/Pozvanka_Kallay.jpg
http://www.japhila.cz/2010/TL_Kallay.jpg
http://www.japhila.cz/2010/Apost_Kallay.pdf

Informace o příležitostných razítkách, SR, OVS, CN APOST a R-nálepkách

Vážení přátelé,
přestože jsme naše členy a přátele klubu již několikrát vyzvali, aby si v případě zájmu o tuto oblast sbírání zajistili přímé zasílání čerstvých informací, přeci jenom si ještě dovolujeme Vám poslat aktuální soubory paní Marie Chábové, vedoucí pošty Praha 016 - prodej filatelie, s informacemi ohledně příležitostných ručních poštovních razítek, strojových razítek, otisků výplatních strojů, R-nálepek a cenných nálepek APOST.
Pro Vaši práci se souborem si dovolujeme opakovat, že kromě hlavního listu aktuálních informací soubor obsahuje také další list s archivem položek razítek a nálepek, jakož i dalších informací 2009 - 2010, a list s použitými zkratkami.
Jistě si povšimnete mimořádné nabídky známkových sešitků a oznámení o úpravě otevírací doby přepážek filatelie č. 29 a č. 30 pošty Praha 016 (v hale hlavní pošty Praha 1 v Jindřišské ulici).
Přímé zasílání těchto informací si zajistíte na e-mailové adrese: posta.p101168@cpost.cz Doporučujeme. Tato nadstandardní služba je poskytována zdarma.


Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha, a správce klubové e-mailové schránky.


Přílohy:
http://www.japhila.cz/pdf/2010-09-16_1_Razitka_e-mail.pdf
http://www.japhila.cz/pdf/2010-09-16_1_Razitka_archiv.pdf
http://www.japhila.cz/pdf/2010-09-16_1_Razitka_zkratky.pdf
http://www.japhila.cz/pdf/2010-09-22_1_Razitka_e-mail.pdf
http://www.japhila.cz/pdf/2010-09-22_1_Razitka_archiv.pdf
http://www.japhila.cz/pdf/2010-09-22_1_Razitka_zkratky.pdf

11. 9. 2010

Přítisková dopisnice s natištěnou známkou "E - Historický poštovní dostavník"

Přítisková dopisnice s natištěnou známkou "E - Historický poštovní dostavník"

Na známce je vyobrazen poštovní dostavník na Karlově mostě.
Autorem známky je grafik a rytec Josef Herčík, grafická úprava rytec Bedřich Housa.
Prodejní cena dopisnice pro přítisky je 21 Kč a platí od 15. září 2010 do odvolání.


Další informace: http://www.cpost.cz/cz/filatelie/aktuality/nove-dopisnice-se-zamkem-dobris--astronautem-a-postovnim-dostavnikem-id31249/

Celostátní výstava známek DOBŘÍŠ 2010

Výstava v Dobříši je již přede dveřmi. Bude se konat na zámku Dobříš od čtvrtka 16. 9. do neděle 19. 9. 2010 a otevřena bude denně od 9 do 17 hod., avšak v neděli 19. 9. pouze od 9 hod. do 13 hod. Obsahem výstavy budou exponáty ve všech soutěžních třídách a jednorámové exponáty o 16 listech, včetně exponátů mladých filatelistů. Výstavu pořádá Klub filatelistů 01-068 Příbram z pověření Svazu českých filatelistů.

K dispozici bude katalog výstavy a příležitostná dopisnice s přítiskem zámku Dobříš. Příležitostná poštovní přepážka bude používat příležitostné razítko s erbem rodu Colloredo-Mannsfeld a příležitostnou R-nálepku.

Slavnostní vernisáž se bude konat 16. 9. 2010 v 15 hod. (informace podle plakátku výstavy znamená, že výstava bude otevřena ještě před slavností vernisáží).

Pod textem této zprávy naleznete odkazy na různé internetové stránky s informacemi souvisejícími s výstavou.

Přejeme Vám hodně krásných filatelistických zážitků.

Z plakátku výstavy a internetových informací pro Vás vybral Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha, a správce klubové e-mailové schránky.
 
Výběr z webů:
Informace "CELOSTÁTNÍ VÝSTAVU POŠTOVNÍCH ZNÁMEK DOBŘÍŠ 2010"
na oficiálních stránkách Města Dobříš, resp. na
http://www.mestodobris.cz/vismo/akce.asp?id_org=2796&id=1347

Článek "Filatelisté chystají výstavu v dobříšském zámku"
Markéty Jankovské na stránce
http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/znamky20100820.html

Informace "Nové dopisnice se zámkem Dobříš, astronautem a poštovním dostavníkem"
na stránkách České pošty, s.p., resp. na adrese
http://www.cpost.cz/cz/filatelie/aktuality/nove-dopisnice-se-zamkem-dobris--astronautem-a-postovnim-dostavnikem-id31249/

Přehled "Připravovaná razítka" na stránkách České pošty, s.p.,
na stránce
http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/prilezitostna-razitka/pripravovana/default.php

Informace "Detail razítka č.49 z roku 2010" na strákách České pošty, s.p.,
na adrese
http://www.cpost.cz/cz/filatelie/razitka/celostatni-vystava-postovnich-znamek-id30998/

Informace na stránkách Správy zámku Dobříš
na adrese
http://www.zamekdobris.cz/aktuality/cz

Mapa Dobříše - mapa centra města:
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@x=132497696@y=134869024@z=15

Informace "Regionální výstava DOBŘÍŠ 2010" ze dne 14.1.2010
na blogu Svazu českých filatelistů na adrese
http://informace-scf.blogspot.com/2010/01/regionalni-vystava-dobris-2010.html

2. 9. 2010

33. aukce celin a poštovní historie

Dobrý den,
rád bych Vás upozornil, že dnes, 1.9.2010, bylo na internetové adrese
www.pac-auction.com zpřístupněna nová, již 33. aukce celin a poštovní historie.

Obsahuje téměř 3600 zajímavých položek z celého světa, s důrazem na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska, ale i dalších zemí. Všechny položky jsou na webových stránkách zobrazené.

Kompletní aukci najdete na www.pac-auction.com

Uzávěrka aukce bude 17.10.2007; na 12.10.2010 je plánována veřejná prohlídka všech nabízených losů v prodejně Filatelie-Hobby-Stošek (Praha 1, Revoluční 8).


Těším se na Vaši návštěvu
S pozdravem
ing. Milan Černík


Písemná aukce celin a poštovní historie, P.O.Box 243, CZ-16041 Praha 6
Tel.: 608-539-581, Fax: 222-951-796 (nové tlf. číslo)
icernik@volny.cz
http:
www.pac-auction.com

31. 8. 2010

Enrique Oscar Buttini

Lamentablemente tengo que informarles que el día 29 de Agosto paso a la eternidad nuestro querido amigo ENRIQUE OSCAR BUTTINI, el que fuera Predisente de la FAEF, Presidente de la FIAF y Director de la FIP.
Que el GADU:. lo tenga en la gloria y nuestras condolencias a sus deudos.
Dr. Eliseo Ruben Otero
Presidente FAEF

Yesterday pas away our dear friend ENRIQUE OSCAR BUTTINI.


Eliseo Ruben Otero defro@arnet.com.ar

26. 8. 2010

Přednáškový cyklus KF 00-15

Vážení přátelé,
prázdniny končí, filatelistická sezóna začíná. Členové našeho Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, reg. čís. 00-15, v Praze, se opět budou pravidelně scházet na klubových schůzkách každý první čtvrtek v měsíci od 16.00 hod. do 18.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1. Připraveny budou novinky poštovních známek České republiky a Slovenska v novinkové službě klubu, kterou spravuje p. Jan Všetečka. Od říjnové schůzky budou od 16.30 hod. součástí našich schůzek odborné přednášky o poštovní historii a současnosti, které organizuje člen výboru Ing. Ladislav Čechák.


Pro přehled uvádíme termíny schůzek, které se uskuteční ještě v tomto roce:
- čtvrtek 2. 9. 2010 - klubová schůzka s výdejem novinek (bez přednášky);
- čtvrtek 7. 10. 2010 - klubová schůzka s výdejem novinek a s odbornou přednáškou
lektora p. Michala Hauzra na téma "Příběh protektorátních Židů v poštovních dokumentech";
- čtvrtek 4. 11. 2010 - klubová schůzka s výdejem novinek, valnou hromadou klubu a přednáškou lektora Ing. Břetislava Janíka, ředitele Odboru známkové tvorby České pošty, s.p., na téma "Novinky v oblasti známkové tvorby a příležitostných razítek";
- čtvrtek 2. 12. 2010 - klubová schůzka s výdejem novinek a s odbornou přednáškou
lektora Ing. Ivana Leiše na téma "Výplatní otisky nového vzoru mimopražských podnikových uživatelů z území Československa v období 1946 - 1992".


Program celého přednáškového cyklu, tzn. na měsíce říjen 2010 až červen 2011, bude zkompletován v průběhu měsíce září a bude členům a přátelům klubu rozeslán e-mailem, event. v obálce (členům, kteří nepoužívají elektronickou poštu).

Současně si Vás dovolujeme upozornit na nejbližší významné filatelistické akce, kterými jsou:

- 13. mezinárodní veletrh poštovních známek, mincí, telefonních karet, minerálů a sběratelství Sběratel 2010, který se bude konat od čtvrtka 2.9. do soboty 4.9.2010 na Výstavišti PVA Letňany. Více informací naleznete na http://www.sberatel.info/

- Celostátní výstava poštovních známek Dobříš 2010, která se bude konat od od čtvrtka 16.9. do neděle 19.9.2010 na zámku v Dobříši. Podrobnější informace pro Vás ještě chystáme.

Krásné sběratelské zážitky Vám přeje
Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel Klubu filatelistů,

sběratelů specializovaných oborů, reg. čís. 00-15, v Praze

18. 8. 2010

Přenastavení automatů na poštovní známky v souvislosti se změnou poštovného

V souvislosti se změnou poštovného do Evropy a mimoevropských zemí (k 1. 9. 2010) dojde i k přenastavení automatů na poštovní známky.

Přeinstalace bude probíhat během 1. září 2010 v místech instalovaných automatů: pošta Brno 1, Liberec 1, Opava 1, Praha 1, Ústí nad Labem 1 a v prodejně Postfila, v Praze - Holešovicích.

Přeinstalace bude vypadat následovně:
Stávající tarif: 10,- 12,- 14,- (17,-) 18,- 21,- (24,-) 26,- 30,- 34,- 35,- 37,- (43,-) (50,-)
Nový tarif: 10,- 12,- 14,- 18,- 20,- 21,- 25,- 26,- 30,- 34,- 35,- 37,- 40,- 53,-

Postfila rozešle obvyklými informačními kanály nabídku na zaslání nově zařazených tarifů do automatových známek - to je 20,-, 25,-, 40,- a 53,- Kč.

Součástí přeinstalace bude i výměna nových cedulí s platnými tarify.
B. J.

Česká pošta mění ceny mezinárodních zásilek

Písmenové známky "E" a "Z" budou mít od 1. září 2010 jinou hodnotu.

Přestože se i po 1. září 2010 budou i nadále beze změny lepit na standardní a prioritní zásilky do evropských zemí ("E") a mimoevropských zemí ("Z" / zámoří), mění se jejich pořizovací cena. Do konce srpna lze písmenové známky "E" (asi nejznámější je hodnota E u Muchových sešitků Sarah Bernardt: Gismonda) a "Z" (Alfons Mucha: Zvěrokruh) zakoupit za 17, resp. 18 Kč. Od 1. 9. 2010 známky "E" a "Z" zakoupíte za 20, resp. 21 Kč. Vedle známek v sešitcích už dnes existuje několik dopisnic a pohlednic s natištěnými písmenovými známkami "E" a "Z".

Oficiální informace České pošty, s.p. je k dispozici zde:

Od 1. září Česká pošta upravuje ceny mezinárodních zásilek. Důvodem je změna nákladů, které Poště účtují zahraniční poštovní operátoři. Jde v podstatě o narovnání cen, které vychází ze vzájemných mezinárodních dohod světových pošt o tarifech pro příchozí a odchozí zásilky. Česká pošta tak snižuje či zvyšuje ceny podle jednotlivých hmotnostních kategorií.
Následujícím tabulkám věnujte prosím pozornost. Ve větší míře jde o podstatné zlevnění služby u většiny zásilek s hmotností nad 250 g pro evropské i mimoevropské země, k mírnému navýšení ceny dochází u zásilek do 250 g.

Plný text: http://www.ceskaposta.cz/cz/aktualne/tiskove-zpravy/2010/ceska-posta-meni-ceny-mezinarodnich-zasilek-id31052/

B. J.

15. 8. 2010

Balónové nebe 2010

Vážení přátelé, díky informacím pana Karla Holoubka z Hradce Králové a paní Marie Chábové, vedoucí pošty Praha 016 - prodej filatelie, byla části naší filatelistické veřejnosti avizována akce - setkání Balónové nebe v Hradci Králové ve dnech 30.7. - 1.8.2010, na kterou bylo pozváno deset posádek horkovzdušných balónů. V rámci těchto dnů měly být balónem přepraveny obyčejné poštovní zásilky. Organizátorům došly do stanoveného data žádosti od filatelistů a dalších zájemců s přiloženými 134 připravenými zásilkami, z čehož bylo 110 zásilek určeno k vnitrostátní přepravě a 24 do ciziny. Tato listovní pošta byla přijata poštou Hradec Králové 2 a byla vypravena pouze v jednom závěru. Všechny zásilky tedy letěly v tomto závěru jen jediným balónem, resp. na palubě balónu OK 0022 pilotovaným Janem Fischerem.

Se startem tohoto "poštovního letu" byl však problém, protože v sobotu 31.7. ráno, kdy byl původně start určen na 6.30 hod., byla v Hradci velká mlha, a tak se na určeném místě nestartovalo. Muselo se popojet mimo město, resp. byla vybrána vhodná louka poblíž Jaroměře.

Ukázky získaných poštovních zásilek z tohoto letu vidíte na přiložených obrázcích. Známky jsou pečlivě razítkovány denním razítkem 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2, rozliš. číslo 30, datum a čas 31.-7.10.-6. Obálky jsou dále v levé polovině razítkovány kulatým gumovým kašetem balónu OK 0022 a opatřeny samolepicí nálepkou, které byly ve dvou druzích, vždy s černým textem PŘEPRAVENO BALONEM a grafickým motivem, ale jeden druh nálepky je na tmavě žlutém podkladu, zatímco druhý druh je tisk na podkladu svítivě oranžovém (též jiný grafický motiv balonů). Druhé denní razítko, ve funkci tranzitního razítka, je 551 01 JAROMĚŘ 1, rozlišovací číslo 12, datum a čas 31.-7.10.12 (pošta měla sobotní provoz), též dobře čitelné. Obě zachycené zásilky (do Prahy) byly kódovány a tříděny poštou SPU Praha 022 a mají tedy čárové kódy. Zajímavé je, že svítivě oranžová barva nálepky se na skenu vůbec nezob razila, právě tak jako třídící kódy.

Ostatní balóny, které letěly v sobotu 31.7. večer a v neděli 1.8. ráno, poštu nevezly a jedná se tedy o lety sportovní. Pro zajímavost, při předchozí obdobné akci v Hradci Králové v roce 2002 bylo v pytli přes 1300 zásilek.

Letošní "parta balonových fandů" se prý vyjádřila, že by to chtěli za rok zopakovat, a tak je naděje, že opět získáme předem potřebné informace.

Akce Balónové nebe má docela slušnou dokumentaci a odezvu i na internetu, i když příslušné weby je třeba hledat. Tady Vám předkládáme některé z nich.

Základní informaci bylo možno získat na internetové adrese
http://www.balonovenebe.cz/ , přičemž na jedné konkrétní stránce tohoto webu http://www.balonovenebe.cz/posadky-3.htm uvidíte všechny pozvané balóny i s podrobnějšími údaji.

Článek avizující tuto akci "Hradecké nebe zaplaví/zaplní horkovzdušné balóny", uveřejněný 28.7.2010, naleznete na adrese
http://www.okolohradce.cz/tipy/hradecke-nebe-zaplavi/zaplni-horkovzdusne-balony-6378.html .

Na portálu "Královéhradečtí filatelisté"
http://hkfilateliste.webnode.cz/ , resp. http://hkfilateliste.webnode.cz/news/balonove-nebe/ je informace o startu a přistání poštovního balónu.

Článek s fotografiemi "Balónové nebe – Hradec Králové, Jaroměř – FOTO", uveřejněný 3.8.2010 na adrese
http://www.fotostranky.org/balonove-nebe-hradec-kralove-jaromer-foto/ Vás dovede na fotogalerii Martina Grulicha na adrese http://www.fotostranky.org/gallery/thumbnails.php?album=63 .

Zajímavý článek "Na nebi v balonu, to je zážitek na celý život. Všechno je krásnější" autorky Jany Krejčové s citovanými vzpomínkami pilota Jana Fischera, uveřejněný 6.8.2010, najdete na adrese
http://www.sedmicka.cz/hradec-kralove/clanek?id=202245 .

Oficiální stránky Statutárního města Hradec Králové se k akci vracejí článkem "Nad městem létaly horkovzdušné balóny", uveřejněném 2.8.2010 na adrese
http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/nad-mestem-letaly-horkovzdusne-balony .

Spoustu zajímavostí, m.j. o akci Balonové nebe 2010, naleznete na adrese
http://www.balony-hradec.cz/ .

Zajímavé fotografie můžete vidět i na "vývěsce" Milana Švece uveřejněné 1.8.2010 na adrese
http://milansvec.posterous.com/the-sky-above-my-head-this-sunday-morning-neb .

Fotoreportáž uživatele, který si dal na internetu jméno 20102011, naleznete také na adrese
http://20102011.rajce.idnes.cz/Balony_Hradecke_Kralove_Balonove_nebe_1.srpna_2010/ .

Z večerní akce je pak reportáž "Obrovské žárovky se vznášely nad městem" autorky Jitky Hodasové uveřejněná 1.8.2010 na adrese
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/balonove_nebe20100801.html .

Celou řadu historických souvislosti naleznete také ve článku "Královehradecké balónové nebe" (bohužel nedatovaného) na adrese
http://www.hotairballoons.cz/akce.html , resp. na http://www.hotairballoons.cz/akce/hradec/ .

Věřím, že uvedené informace a internetové stránky mohou pro Vás znamenat zajímavé počtení.

S pozdravem
Ing. Pravoslav Kukačka,

jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha, a správce klubové e-mailové schránky.

Zemřel Karel Paděra

Dne 9. července náhle zemřel ve věku 87 let RNDr. Karel Paděra, CSc., emeritní docent systematické mineralogie a krystalografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Rodák z Černožic n. Lab. (* 5. 5. 1923) šachově vyrůstal v Náchodě, kde ještě zažil éru původního Klubu českých šachistů. Stal se jeho platnou oporou v župním přeboru družstev. Po válce se intenzivně věnoval studiu na vysoké škole, od r. 1947 učil na PřF UK v oboru mineralogie, o sedm let později (1955) byl pro své vědecké úspěchy jmenován docentem. Šachy hrával v barvách svého zaměstnavatele – Slávii Vysoké školy Praha. Do Náchoda se pan Paděra šachově vrátil znovu až v osmdesátých letech, kdy zde odehrál několik úspěšných sezón za ligové A družstvo. I v posledních letech byl šachově velmi činný, rád hrával bleskovky a rapidy na různých pražských turnajích. A o letních prázdninách zase pravidelně jezdil do Náchoda, aby si „zablical“ se svými přáteli v sokolovně či ve známém hostinci Port Arturu. Letos už bohužel nepřijede … Čest jeho památce!
Za moji osobu mohu připojit zármutek nad odchodem nejen našeho kolegy ale také našeho učitele, člověka, který nám všem předával své vědomosti a Já osobně od něho jsem se spousty naučil
S úctou a vzpomínkou, čest jeho památce!
Olšina Ladislav mladší

9. 8. 2010

Česká pošta mění ceny mezinárodních zásilek

Od 1. září Česká pošta upravuje ceny mezinárodních zásilek. Důvodem je změna nákladů, které Poště účtují zahraniční poštovní operátoři. Jde v podstatě o narovnání cen, které vychází ze vzájemných mezinárodních dohod světových pošt o tarifech pro příchozí a odchozí zásilky. Česká pošta tak snižuje či zvyšuje ceny podle jednotlivých hmotnostních kategorií.
Následujícím tabulkám věnujte prosím pozornost. Ve větší míře jde o podstatné zlevnění služby u většiny zásilek s hmotností nad 250g pro evropské i mimoevropské země, k mírnému navýšení ceny dochází u zásilek do 250g...


Více: http://www.cpost.cz/cz/aktualne/tiskove-zpravy/2010/ceska-posta-meni-ceny-mezinarodnich-zasilek-id31052/

6. 8. 2010

Zlatá brána otvorená aneb "Filatelia neumiera"

Podnikateľ Martin Jurkovič sa vo filatelii považuje za začiatočníka, i keď po otcovi to má v rodine a známky zbieral už ako dieťa. Opäť im podľahol až toto leto a rozhodol sa slovenskej filatelii vyjsť v ústrety. Poskytol priestory svojho hotela na stretnutie skalných filatelistov pri príležitosti stého výročia organizovanej filatelie v Bratislave. Dokonca založil aj filatelistickú knižnicu, k čomu ho inšpirovala pozostalosť jednej z filatelistických osobností na Slovensku - architekta Edgara Vysloužila. Medzi filatelistami sa myšlienka o knižnici rýchlo rozšírila. Mnohí mali doma veľa staršej literatúry, a tak sa knihy či zviazané ročníky filatelistických časopisov začali v nových priestoroch hromadiť. Knižnica teraz čaká na svojho knihovníka a podnikateľ je zvedavý, či takto prispeje k otvoreniu záujmu o zbieranie známok aj pre mladých ľudí.Čítajte viac: http://domacnost.sme.sk/c/5154819/filatelia-neumiera.html#ixzz0vqw1frVX

Exponáty Milana Jurkoviča na Exponete:
http://www.japhila.cz/hof/index_exhibitor121.htm

B. J.

21. 7. 2010

Česko : Rakousko: Alfons Mucha - Zodiac/Zvěrokruh


Klikněte na obrázek

Klikněte na obrázek

Velmi sympatické a neočekávané klání se děje na českém a rakouském známkovém trhu. "Souboj" v dobrém slova smyslu je dán sympatickou snahou obou poštovních správ připomenoout významné výročí, které by jinak asi uniklo. Stalo se to u příležitosti 150. výročí narození Alfonse Muchy.

Česká pošta (jako producent poštovních známek) si vybrala známku - litografii Zodiac / Zvěrokruh a vydala vše formou novinky - výplatních známkových sešitků se známkou nominální hodnoty 18 Kč - se symbolem "Z". Tzv. písmenová známka "Z" má trvalou platnost a je určena pro prioritní poštovní zásilky do 20 g do mimoevropských zemí i v případě, že by došlo ke zdražení mezinárodních tarifů poštovních služeb. Známka je tištěna Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s. ofsetem v kombinaci kruhového rastru o vysokém rozlišení (650 dpi) s variantou stochastického rastru (tzv. "Spekta 2"). Autorem grafické úpravy je prof. Zdeněk Ziegler, sešitek byl aktuálně k dnešnímu datu vytištěn v nákladu 70 tisíc ks (1. náklad) a 100 tisíc kusů (2. náklad). Prvním dnem vydání byl 26. květen 2010. Sešitek obsahuje 6 známek s nominální hodnotou "Z" - to je 18 Kč (celkem tedy k dnešnímu dni 1,020.000 ks). Česká pošta, s.p. spolupracovala s Nadací Alfonse Muchy, resp. vnukem Johnem Muchou, dříve bankéřem a nyní prezidentem výše zmíněné nadace. Nadace poskytla velmi kvalitní podklady pro zhotovení poštovní známky a na první pohled je kvalita reprodukce vidět. Česká známka je samolepicí.
http://www.pismenoveznamky.cz/znamky-alfons-mucha.html

Rakouská pošta vybrala stejnou známku a známku vydala samostatně ofsetem. Zajímavé je, že na stránkách Rakouské pošty je psáno o litografii s názvem "La Plume" (Peříčko). A tím je myšlena zřejmě ona kudrlina z vlasů. Nicnémě správným názvem je Zodiac / Zvěrokruh. A popravdě řečeno nejhezčí je skutečnost, že Rakušané takovou známku mají, aniž by se obě sousední poštovní správy domluvily či připravily společné vydání! Známka má hodnotu 115 centů, neboli 1,15 Euro. Autorem grafické úpravy je Michael Rosenfeld, známka je tištěna Rakouskou státní tiskárnou nákladem 250.000 kusů. Rakouská příležitostná známka vychází 27. července 2010, tedy dva měsíce po známce české a 3 dny po výročí. Rakouská známka je na papíře s lepem.
http://www.post.at/eshop/philatelieshop/detail.php?prod=210330

Závěrem: Obě známkové země použily secesní písmo na svůj domicil, eventuálně doplňkové texty :) Velmi sympatické také je, že Rakouská pošta ono významné a kulaté výročí vůbec připomenula novou a jistě vyhledávanou poštovní známkou. Pro nás Čechy má význam ještě skutečnost, že tyto známky patří do tzv. škatulky "Bohemistika" a sběratelé po celém světě ji mohou zařadit nejen jako hezkou poštovní známku s námětem "Umění" či "Malířství", ale také do kolonky významný Čech/Česko/Československo/secese/nový styl/...

Bravo Rakousko!
B. J.

21. 6. 2010

Nové R - nálepky s čárovým kódem


DŮLEŽITÁ INFORMACE o novém způsobu přijímání (podání) Doporučených zásilek!!!!

Vážení přátelé, v rámci modernizace poštovního provozu, bude ukončeno používání tzv. ručních R nálepek, které budou nahrazeny samolepicími R nálepkami s čárovým kódem (R s ČK).
Cenná nálepka Apost (CN Apost) již nebude nahrazovat podací R nálepku. CN Apost se zásilky opatří pouze, je-li cena za službu hrazena v hotovosti. To znamená, že CN Apost pošta bude používat pouze na ty zásilky, na které nebude možné poštovné vylepit např. známkami nebo otiskem výplatního stroje.
Předpokládané zahájení zkušebního (pilotního) provozu podání R s ČK se očekává v červenci 2010 na těchto 8 vybraných pilotních poštách - Mělník 1, Třinec 1, Praha 4, Tachov 1, Brno 16, České Budějovice 4, Pardubice 6 a pošta Štětí. O přesném termínu zahájení se vás budu snažit informovat. Po ukončení testování v pilotním provozu budou do celoplošného podání zapojeny všechny pošty. Současně bude na každé nově zapojené poště ukončeno používání CN Apost na Doporučené zásilky a zrušeny tzv. ruční R nálepky. Zásilky s R s ČK se již nebudou opatřovat dodatkovou nálepkou „DOPORUČENĚ“. Bude ukončeno i používání podacích RB nálepek pro Doporučené zásilky do zahraničí – tento druh zásilek bude opatřován rovněž novou podací R nálepkou s čárovým kódem.

Na poště Mohelnice (1. - 10. 7. 2010) a Kopřivnice 1 (od 1. 7. 2010) se budou používat na Doporučené zásilky poslední CN Apost s přítiskem a na poště Kopřivnice 1 ještě poslední „ruční“ R nálepky s přítiskem.

Avizované přítisky na CN Apost - pošta Sedliště a Zlín 1 – zatím nezměněny, ale jejich použití bude možné pouze na zásilky hrazené v hotovosti.

Máte možnost si do svých sbírek opatřit celistvosti s poslední ruční R nálepkou nebo Doporučené zásilky s CN Apost.
Tento týden se připravuje webová stránka, kde budou pravidelně k dispozici aktuální informace
www.cpost.cz/rck

Zpracovala, dne 21. 6. 2010:
Marie Chábová, vedoucí pošty Praha 016 - prodej filatelie

14. 6. 2010

LONDON 2010

Londýnské výstavy patří bezesporu mezi nejvýznamnější události filatelistického světa. V posledních šedesáti letech se pravidelně konají v posledním roce desetiletí, aby oslavily kulatá výročí vydání první známky Velké Británie a celého světa. A v tomto roce tomu již bylo 170 let.

Letošní výstava byla dále věnována stoletému výročí nástupu na trůn krále Jiřího V. Ten byl předním britským sběratelem a filatelistou. Mimo královské sbírky se zasloužil i o založení Královské londýnské filatelistické společnosti – Royal Philatelic Society London (RPSL), která úspěšně funguje do dnešní doby. Král-filatelista stál i při zrodu Listiny vynikajících filatelistů – Roll of Distinguished Philatelists, na níž se podepisují nejvýznamnější vybraní členové RPSL a mohou pak celoživotně používat čestný titul RDP.


Samotná výstava se vyznačovala kvalitními exponáty, vysokou odborností organizačního výboru a velmi přísnými ekonomickými podmínkami. Z významných úsporných opatření byl rozsah pouhých 1250 fyzických výstavních rámů, na nichž se však v průběhu výstavy exponáty vystřídaly dvakrát, takže celkově byl ukázán rozsah 2500 výstavních rámů. Jakkoliv bylo některými zahraničními účastníky na tento experiment hleděno s nedůvěrou, vlastní demontáž původních a montáž nových exponátů byla hotova v průběhu šesti hodin. Tak mohli návštěvníci sledovat mezi 8. a 11. květnem exponáty z tradiční filatelie, kolků a celin a odpovídající jednorámové exponáty a mezi 12. a 15. květnem exponáty poštovní historie, tematické, aerofilatelistické a exponáty mládeže, včetně opět odpovídajících jednorázových exponátů. Třída literatury samozřejmě byla návštěvníkům k dispozici po celou dobu výstavy a jiné soutěžní třídy výstava neobsahovala.

Česká republika byla reprezentována následovně:

TR J.Maleček Hradčany 77/VS
TR M.Hauptman Československo 1950-61 85/VPZ
C M.Černík Československé dvojité celiny 1918-39 80/PZ
PH P.Aksamit Porevoluční razítka 1945-7 80/PZ
Aero B.Helm Československá letecká pošta do r.1930 91/Z
Lit. I.Šárová T.G.M.1923 83/PZ
Lit. M.Hauptman Ocelotisk z plochých desek 1950-61 72/S

Vít Vaníček,
Národní komisař
LONDON 2010

1. 6. 2010

Hillesum Last call...

Spectecular TBC seals auction, world wide! (including original drawings, proofs etc. Many thematics as Scouting, Olympics, Sports, butterflys, judaica, Red Cross).

*Hillesum Special # 11You will find the catalogue (with search function) on the download page of the site:
http://www.filatelist.com Direct link to PDF catalogue: http://filatelist.com/Special11a.pdf

Scans page:
http://filatelist.com/html/scans__tbc_veiling___tb_auctio.htmMore scans on request, by Friday at the latest.

Viewing:

02 juni 2010: 9.30 – 17.30 uur05 juni 2010: 9.30 – 17.30 uur06 juni 2010: 9.00 – 15.30 uur

Vieuwing in own premises. Please note: NEW ADDRESS! Mandenmakersstraat 1, 3334 KE Zwijndrecht, Netherlands Tel: +31 78 610 15 20(Mail only to: P.O. Box 7, NL-3330 AA Zwijndrecht)

Directly followed by the auction. All lots can be taken directly after the auction, against cash payment. Please note: there is no possibillity for electronic payment, but a cashing machine is nearby in the shopping centre.

Other days: by appointment!

All viewing in the own premises: Vijfhuizenberg 165, 4708 AJ Roosendaal, Nederland(mail only to: Postbus 170, 4700 AD Roosendaal)

Enclosed in the PDF file with the catalogue you will find a bid sheet..

In case you travel frequently, you might find it of interest to have the catalogue on your smartphone. When making (after the installing the free reader, see
www.filatelist.com) a picture of the 2D matrix in the heading of this message, you will get the catalogue in seconds on your screen!

Best regards,

René Hillesum

30. 5. 2010

Střípky z příprav veletrhu Sběratel 2010 (31. května 2010)

Třináctý ročník mezinárodního veletrhu Sběratel se letos koná od čtvrtka do soboty 2. – 4. září opět na Výstavišti PVA v Praze 9 – Letňanech. Pořadatelé i letos očekávají přes 220 vystavovatelů a kolem 12 tisíc návštěvníků. Ženy a mládež mají opět vstup zdarma. Svaz českých filatelistů, Česká numismatická společnost a firma Mineral & Gem Collection budou poskytovat návštěvníkům bezplatné poradenství v oborech filatelie, numizmatiky a drahých kamenů. Stále aktualizované informace o veletrhu lze nalézt na www.sberatel.info. Níže najdete několik jistě zajímavých informací:

Přihlášky rozeslány * Veletrh Sběratel na veletrhu v Bratislavě * Pošta Lichtenštejnska poprvé v Praze * Nápor v numismatice * Praha asi poslední baštou sběratelů telefonních karet * Sběratelství starých pohlednic stále populárnější * Katalog a noční trezor * Sběratelství lze využít v marketingu firmy * Vincennes Philatelie v Praze * ArGe Tschechoslowakei * Česká pošta filatelistům * Pozor na podvodníky! * Den OSN tradičně poslední den * Zviditelněte se před veletrhem i na něm * Potěšující hodnocení loňského veletrhu

Přihlášky rozeslány

Už v dubnu rozeslali pořadatelé přihlášky na veletrh Sběratel na poštovní adresy všech dosavadních vystavovatelů a na adresy těch, kteří projevili v posledních měsících o účast zájem. Jestliže jste tištěný materiál neobdrželi a máte zájem na veletrhu prodávat, napište si o něj na adresu pořadatele veletrhu Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, CZ-110 00 Praha 1 nebo emailujte na
jirasek.jindrich@ppa.cz, pošlete fax na +420/224 218 312 či prostě si o přihlášku zatelefonujte na +420/224 218 403. Můžete si ji také společně se zápisem do katalogu samozřejmě stáhnout z webu www.sberatel.info.

Veletrh Sběratel na veletrhu v Bratislavě

Pořadatelé pražského mezinárodního veletrhu Sběratel budou mít výstavní stánek na veletrhu BZD na výstavišti ve slovenském hlavním městě ve dnech 4. a 5. června. Budou k dispozici jak eventuálním zájemcům o vystavování, tak návštěvníkům. Přijďte si na stánek pro propagační předměty, bloky, plakáty a prospekty.

Pošta Lichtenštejnska poprvé v Praze

Přihlášku k účasti už poslala řada vystavovatelů. V oblasti filatelie již jsou například registrováni věrní vystavovatelé – Aixphila GmbH a Aix-phila Shop (Briefmarken- und Münzhandel), Biener GmbH Briefmarkenversand, Gehard Striegl, Kniffka a Kai Wickert z Německa, Erik van Blerk, Bert Brinkman a Wim van der Bijl z Nizozemí, HanMart z Polska, Phila ze Slovinska, Trevor Pateman, Tristan Brittain a Cover Story z Velké Británie atd. Pokud jde o poštovní správy, tak už jsou kromě České pošty přihlášeny pošty Běloruska, Bosny a Hercegoviny (Sarajevo), Francie, Německa a Poštovní správy Organizace spojených národů (UNPA). Už je také jisté, že poprvé v třináctileté historii přivítáme na našem veletrhu poštu Lichtenštejnska. Postupně začaly rovněž přicházet přihlášky od domácích vystavovatelů. První se přihlásila Filatelie Podskalský a hned za ní Klim, Onager, Oliva, Ovsík, Pokorný a další a další.

Nápor v numismatice

Letos předpokládá pořádající agentura mnohem větší počet vystavovatelů v oblasti numismatiky. Například polsko-holandská firma HanMart, která zaměstnává deset lidí a má na skladě milióny položek, letos poslala přihlášku nejen do sekce filatelie, ale také do sekce numismatiky. Poprvé se na veletrh Sběratel letos přihlásila známá numismatická firma Emporium z Hamburku. Emporium je na trhu už přes 30 let a je důvěryhodným partnerem pro mincovny i sběratele. Podniká jak v malém, tak ve velkoobchodě. Na veletrhu bude poprvé i další německá firma Fritz Rudolf Künker, která patří mezi největší a nejvýznamnější evropské aukční a obchodní domy. Přes 35 let se stará jejích 28 zaměstnanců o spokojenost zákazníků z celého světa. Od roku 1985 pořádá známé numismatické aukce, na nichž už dražila přes 200 000 numismatických položek. Na svém velkém stánku firma Künker ráda uvítá všechny zájemce o bohatý sortiment mincí a medailí od antiky až po současnost. Nováčkem bude i švýcarská firma 2 Euro Coins, česká Numismatika Konvitská a některé další. Samozřejmě na letošním Sběrateli přivítáme i tradiční vystavovatele jako je H.D. Rauch, Schoeller Münzhandel, Prager a Rakouská mincovna z Vídně, Mincovňa Kremnica, Česká mincovna, Česká numismatická společnost, české firmy Dukát, Aurea Numismatica, Klim, Holna, CMQC Pamětní ražba, Mojmír Černý, Numis Numismatický salon, Koruna Česká, dále tu budou Algis Falkauskas a Zulys Gediminas z Litvy, Adam Historical Shares, GAP-Weltbanknoten, MDS Münzlogistik a Miloslav Nožka z Německa, HanMart z Polska, spojené čínské mincovny China Gold Coin Incorporation, Masta Trade ze Slovinska atd.

Praha asi poslední baštou sběratelů telefonních karet

Jak bylo organizátorům už několikrát řečeno, Praha je posledním velkým veletrhem, který má ještě v nomenklatuře telefonní karty. A musíme říci, že se jim na veletrhu Sběratel stále daří. Svědčí to nejen o tom, že Češi karty stále sbírají, ale že se sem sjíždějí sběratelé i ze zahraničí. Letos už pořadatelé evidují přihlášky vystavovatelů z Velké Británie, Itálie, Francie, Belgie, Holandska a samozřejmě z České republiky.Ale i o ostatní obory je zájem. Například pokud jde o minerály a drahé kameny už teď se můžeme (nebo naše ženy) těšit na firmu Peruanita Jaroslava Hyršla, Luboše Poděbradského, Jiřího Špalka, Mineral & Gem Collection Karla Maříka, německé firmy V.K.S. Stones a Pearla del Mar, která, jak už název napovídá, bude nabízet mimo jiné pravé perly a šperky s opály. Na veletrhu Sběratel se významně podílí také výrobci pomůcek pro sběratele. Už teď vědí pořadatelé o firmách Leuchtturm Albenverlag, Lindner Falzlos, Schaubek Verlag Leipzig či Prinz Verlag.

Sběratelství starých pohlednic stále populárnější

Sbírání historických pohlednic je stále populárnější, alespoň lze tak soudit z neustále narůstajícího počtu vystavovatelů na veletrhu. Kromě tradičních českých vystavovatelů jako jsou například Evžen Majoroš, Daniel Hlaváč, firma Bard, Eva Djubeková, Jihočeské antikvariáty (Melcer), Miroslav Kolenčík, Jaroslav Kovařík, Miroslav Matura, Miloš Oliva, Petr Semerád, Starožitnosti Kolouch či Filatelie Baru se letos hlásí i prodejci ze zahraničí jako například V.I.P. di Rag. Sergio Venditti z Itálie či Stephan Geis z Německa.

Katalog a noční trezor

Neopomeňte za výhodnou cenu inzerovat v katalogu veletrhu, který bude všem návštěvníkům k dispozici zdarma a navíc bude dva týdny před veletrhem distribuován do všech prodejen pro sběratele v České republice a také na Slovensku. Bližší informace o katalogu lze nalézt na webu veletrhu. Jako novinka je letos na veletrhu zaveden tzv. noční trezor, kam si mohou vystavovatelé za úplatu uložit přes noc své věci.

Sběratelství lze využít v marketingu firmy

Některé firmy, které vlastně se sběratelstvím nemají nic společného, dovedou vtipně spojit nabídku svých služeb či výrobků s důvěryhodností a spolehlivostí, které v tomto případě představuje sběratelství. Jako příklad může sloužit současná inzertní kampaň pojišťovny Kooperativa, člena rakouské skupiny Vienna Insurance Group. Kooperativa pojistila filatelistické rarity a exponáty Světové výstavy poštovních známek Praga v roce 2008, kterou společně s SČF a Českou poštou organizovala stejná skupina lidí jako veletrh Sběratel. Podobná možnost je zeď nabízena firmám, bankám, pojišťovnám i v souvislosti s již zavedeným mezinárodním veletrhem Sběratel.

Vincennes Philatelie v Praze

Jedna z nejznámějších francouzských filatelistických firem Vincennes Philatelie se letos zúčastní pražského veletrhu Sběratel poprvé a hned ve velkém stylu. Bohužel z frankofonní oblasti dosud do Prahy příliš vystavovatelů (až na poštu a mincovnu Francie) nepřijíždí. Že by po panu Vargovi následovali v příštích letech další?

ArGe Tschechoslowakei

Poprvé se také na veletrhu Sběratel představí filatelistická Pracovní skupina Československo (ArGe Tschechoslowakei), jež spojuje sběratele, kteří se zabývají filatelistickým materiálem, který vznikl na území bývalého Československa v historických hranicích platných k 1. lednu 1938. Pracovní skupina sice působí v rámci Svazu německých filatelistů, ale sdružuje sběratele z celého světa a dokonce má své sekce v Dánsku a Rakousku.

Česká pošta filatelistům

Česká pošta vydává pravidelně k veletrhu Sběratel dopisnici, R-nálepku a příležitostná razítka. Letošní dopisnice pokračuje v sérii s pejskem a kočičkou, tentokrát před pražským Tančícím domem. Příležitostné razítko ke Sběrateli bude samozřejmě po celou dobu veletrhu, razítko ke Dni Organizace spojených národů pouze v sobotu 4. září. Na stánku České pošty si budou moci návštěvníci koupit i nové poštovní známky vycházející 1.září. Emisní plán pro rok 2010 lze nalézt na:
http://www.cpost.cz/cz/filatelie/znamky-a-celiny/emisni-plan-id327/

Pozor na podvodníky!

Opět se některým vystavovatelům připomněla firma Expo Guide, která chce těžit z Vaší nepozornosti a důvěřivosti. Po vzoru rakouské firmy Construct Data Verlag AG, která do předloňského roku za nepřiměřenou cenu nabízela zveřejnění firemních údajů v katalogu FAIR Guide, se i firma Expo Guide z Mexika (?!) snaží o totéž. Za nehorázných finančních a prakticky nevypověditelných podmínek nabízí zápis do svého stejnojmenného internetového katalogu
www.expo-guide.com. Nejhorší na celé věci však je - a zde prosím čtěte pozorně - že objednávkový formulář na zápis do katalogu se na první pohled tváří jako by byl poslán firmou Progres Partners Advertising, tedy pořadatelem veletrhu. Samozřejmě pořadatel Sběratele s nekalými praktikami firmy Expo Guide nemá nic společného, firmu nezná a jak všichni vystavovatelé vědí, na zápisy do katalogu veletrhu používá vlastní černobílé formuláře (rub přihlášky anebo formulář na www.sberatel.info).

Den OSN tradičně poslední den

Stalo se již tradicí, a to od prvního ročníku veletrhu v roce 1998, že poslední den je vyhlášen Dnem Organizace spojených národů. Náš veletrh chce tímto důstojným způsobem připomenout úlohu této organizace, která rozhodujícím způsobem přispívá k udržení celosvětového míru. Každým rokem Poštovní správa OSN vydává k veletrhu Sběratel dopisnici, tzv. bílou kartu. Kdo je sbíral od začátku, bude mít letošním rokem úctyhodnou sbírku třinácti krásných dopisnic OSN. Na stánku Poštovní správy OSN (po roce zase vystavuje přímo) bude tedy opět v prodeji dopisnice a k dispozici kašet. 4. září bude na veletrhu Česká pošta razítkovat zásilky příležitostným razítkem ke Dni OSN.

Zviditelněte se před veletrhem i na něm

Na webové stránce veletrhu
www.sberatel.info, která je v deseti jazycích včetně čínštiny, můžete inzerovat. Jste-li vystavovatel, garantují Vám pořadatelé 50 % slevu. Zrovna tak při inzerci v katalogu platí pro vystavovatele padesátiprocentní sleva. Podívejte se blíže na podmínky na: www.sberatel.info/cs/veletrh-sberatel/cenik.html a využijte možnosti oslovit už před veletrhem, ale i na něm staré i nové zákazníky.

Potěšující hodnocení loňského veletrhu

Ve svém firemním časopise zveřejnila rakouská numismatická firma Schoeller Münzhandel hodnocení účasti na loňském veletrhu Sběratel. Schoeller Münzhandel se účastní veletrhu každoročně od roku 2000. Překlad článku z Schoeller News č.4/2009:Sběratel v Praze a Coin Expo ve VaršavěOba velké numismatické veletrhy ve východní Evropě měly opět úspěch. Veletrh Sběratel se od svého založení v roce 1998 koná v Praze vždy na podzim, tentokrát to bylo od 3. do 5.září. Jak už jsme oznámili v našem posledním časopise (3/2009), musel si veletrh hledat nové místo, neboť veletržní hala v centru města byla zničena požárem. Tím, že veletrh byl přenesen na výstaviště PVA Letňany, však nevznikla akci žádná újma. Na letošním veletrhu bylo napočítáno přes 11 500 návštěvníků. Nový veletržní areál leží na okraji města, ale díky dobré infrastruktuře je k dosažení metrem během několika minut. Veletržní nabídka byla – k radosti početných návštěvníků – také tento rok rozsáhlá, zajímavá a mnohostranná. Pravdaže – fluidum moderní veletržní haly se nedá se starými, historickými prostory z předešlých let v městském centru srovnat. Nicméně ohlas návštěvníků i vystavovatelů byl celkově nadmíru pozitivní.


Jindřich Jirásek

15. 5. 2010

Zemřel Jan KarásekSmutná zpráva přišla z Brna. Po dlouhé těžké nemoci před týdnem zemřel ve věku 83 let filatelista, mezinárodní znalec, vystavovatel, publicista, vydavatel a expředseda Svazu československých filatelistů Ing. Jan Karásek. Narodil se 28. 3. 1927 ve Šlapanicích u Brna. Rozloučení s Janem Karáskem bude neveřejné. Připomenout si osobnost Jana Karáska můžete v naší galerii: http://www.japhila.cz/philagallery/pg0008.htm
Břetislav Janík

12. 5. 2010

Nová výstava ukazuje proměny Pražského hradu

V Tereziánském křídle Pražského hradu je od 12. května 2010 otevřena nová výstava s názvem „Pražský hrad v umění poštovní známky“. Expozice představuje jedinečný průřez známkovou tvorbou s tématikou Pražského hradu.
Návštěvníci zde mají možnost vidět na 100 poštovních známek, na nichž je vyobrazen Pražský hrad, jeho významné části či historické osobnosti s Pražským hradem spojené. Jsou zde představeny originální návrhy předních českých výtvarníků – například Alfonse Muchy (který vytvořil předlohu pro vůbec první československé známky), Maxe Švabinského, Cyrila Boudy, Jiřího Švengsbíra či Oldřicha Kulhánka.

Motivy na známkách mohou návštěvníci na místě srovnat s předlohami, podle nichž známky vznikaly (součástí expozice jsou např. repliky obřích soch Herkulů, kteří střeží Pražský hrad u tzv. Brány gigantů, či méně známé artefakty ze Svatovítského pokladu).

Vystaveny jsou i názorné ukázky technologie výroby poštovních známek jako svébytných děl užité grafiky. Návštěvníci se tak mohou seznámit s celým procesem tvorby, kdy význačná díla ze sbírek Pražského hradu (obrazy, sochy či architektonické detaily) jsou neotřelým způsobem ztvárněna v malém formátu a transponována do drobné ocelorytiny poštovní známky.

U příležitosti výstavy vydává Česká republika 55 tisíc upravených tiskových listů (tj. 220 000 příležitostných známek - upraveno po správné připomínce D. Schillera) s námětem pohledu na Pražský hrad v nominální hodnotě 17 Kč. Autorem návrhu pro známku je akad. malíř a grafik Jan Kavan, jehož předlohu vyryl rytec Miloš Ondráček. Tato příležitostná znánka je svými rozměry nejnižší panoramatickou známkou od roku 1918. Po celou dobu výstavy bude navíc na pobočce České pošty Praha 012 – Hrad používáno příležitostné razítko.

Výstava, kterou pořádá Správa Pražského hradu a Poštovní muzeum v Praze, potrvá až do 1. srpna 2010.

Termín, místo konání a otevírací doba:
- Tereziánské křídlo Starého královského paláce,
- od 12. 5. do 1. 8. 2010
- denně od 10.00 do 18.00 hodin

VSTUPNÉ
Plné 80 Kč
Snížené 50 Kč
Rodinné 160 Kč
Registrované 10 Kč
Společná vstupenka 100 Kč

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Tel. 224 372 316
zdenka.fabikova@hrad.cz

Informace k příležitostné poštovní známce Pražský hrad v umění poštovní známkyNová poštovní známka „Pražský hrad v umění poštovní známky“ vybočuje z ediční řady českých poštovních známek hned z několika důvodů. Není v celé historii České republiky zvykem ani pravidlem, že k výstavám vychází poštovní známka (s výjimkou světových výstav poštovních známek PRAGA a mezinárodních výstav BRNO).

Tato známka je v několika směrech unikátní:
- svými rozměry, což ji činí nejširší a současně výškou známky nejnižší (panoramatickou) poštovní známku v historii od roku 1918,
- po 44 letech je vytištěna poštovní známka technikou jednobarevné ocelorytiny z plochy – celosvětově unikátní technologií. Při použití jednobarevného ocelotisku musí výtvarník i rytec přenést stínování objektů do tónů jedné barvy a následně hloubky a stylu ocelorytiny, protože chybí barevná škála,
- na upraveném tiskovém listě jsou texty v češtině a angličtině – není časté pro vydání poštovních známek v mateřském jazyce,
- současně poštovní známka vychází formou pamětního listu s otiskem původní ocelové destičky použité k tisku známky a s přeškrtnutou hodnotou. Tento pamětní list bude nedílnou součástí katalogu pražské výstavy a nebude distribuován na žádném jiném místě ani jinou distribuční formou. Filatelisté, kteří chtějí mít kompletní sbírku českých poštovních známek musí tento pamětní list rovněž zahrnout do svých sbírek. První náklad 3600 ks bude v případě zájmu veřejnosti dotištěn.

Technické údaje:
Známka

Motiv:
celkový pohled na Pražský hrad z Novotného lávky (v podhledu z úrovně vodní hladiny směrem nahoru k hradu je v liniové kresbě mírně potlačen Karlův most, aby bylo zvýrazněno komplexní majestátné panoráma Pražského hradu). K pocitu monumentality motivu přispívá jak zvolený široký (panoramatický) formát známky v kombinaci s výškou známkového obrazu a současně výrazová bohatost jednobarevné ocelorytiny.

Výsledný rozměr:
68,4 x 27,2 mm (š x v bez zoubkování)

Způsob tisku:
ocelotisk z plochy na stroji Waite

Počet barev:
1

Texty na známce:
ČESKÁ REPUBLIKA (z verzálek), 17 Kč

Tisková forma:
upravený tiskový list o 5 známkových polích pod sebou. Na UTL jsou 2 známky pod sebou (shora na pozici 1 a 2), uprostřed na pozici 3 je potištěný středový kupon a následují 2 známky (na pozici 4 a 5)

Nominále:
4 x 17 Kč (základní výplatné po Evropě do 20 g)

Autor návrhu:
Akad. malíř a grafik Jan Kavan

Rytec:
Miloš Ondráček

Kupón:
kombinované obrazové a textové logo „Správa Pražského hradu“ a kombinované obrazové a textové logo „Česká pošta“ s přidaným názvem spolupořadatele ve verzálce „POŠTOVNÍ MUZEUM“. Rozměr kupónu je totožný s rozměrem známky

Text na kupónu v češtině a angličtině (ve verzálce):
Výstava Pražský hrad v umění poštovní známky, Praha 2010
Exhibition Prague Castle on Art of Postage Stamps, Prague 2010

Obálka 1. dne vydání (FDC)
FDC:
V levé části FDC kresba plastiky „Heraldický lev“ na vrchní části pylónu před Pacassiho branou od Vincenta Makovského

Způsob tisku:
ocelotisk z plochy

Razítko:
1 x razítko pro FDC s textem/domicilem PRAHA 012 – HRAD a datem 5. 5. 2010
2 x příležitostné poštovní razítko pro úřad PRAHA 012 – HRAD s textem PRAŽSKÝ HRAD V UMĚNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY (ve verzálce) a stavitelným datem 12. 05. 2010 až 30. 08. 2010.

Datum vydání:
5. 5. 2010

Náklad:
55 000 tiskových listů (celkem 220 000 známek)
B. J.

Slovo k výstavě Pražský hrad v umění poštovní známky

Poštovní známky, malá umělecká dílka se zoubkovaným okrajem, jsou mnohdy inspirovány těmi nejkrásnějšími a nejhodnotnějšími díly minulosti. Více než stovce našich známek se stal námětem Pražský hrad. Jeho panorama, obrysy věží, architektonické detaily, zahrady, sochy a obrazy, to vše bylo transponováno rukama předních českých rytců. Sběratele, ale i historiky umění vzruší převedení do drobné grafiky. Poutavé je též sledování užitých technik tisku. Od tradičního knihtisku přes rotační ocelotisk (zprvu jednobarevný, později kombinovaný s hlubotiskem), vícebarevný ocelotisk z plochých desek až po ofsetový tisk současnosti. I když filatelisté zkoumají známky především v detailu, připravili autoři výstavy ucelený pohled na tuto část užitého umění. A aby byl příběh československé a české známkové tvorby uplynulých devadesáti let přístupný každému, jsou vystaveny originální návrhy provedené různými výtvarnými technikami; včetně liniových rozkreseb, otisků rytin, ryteckých a tiskových desek. Návštěvník je tak vtažen do děje vzniku poštovní známky a získá nové impulzy pro procházku Pražským hradem.

Možná si uvědomí paradox spojený se známkami – jsou tak malé, a přitom se s nimi setkává veliké množství lidí. Tvůrci mnohých poštovních známek byli současně autory významných realizací na Pražském hradě. Je jedno, zda to jsou vitráže, mozaiky, plastiky a kamenosochařská výzdoba, zda vznikly pro katedrálu nebo ve službě republice. To spojení ožívá, když se vysloví jména: Alfons Mucha, Max Švabinský, Cyril Bouda, Vratislav Hugo Brunner, Karel Dvořák, Karel Svolinský...


Aby zrak návštěvníků nepřejížděl pouze po skvostných kouscích papírů, jsou vystaveny předměty ze sbírek Pražského hradu a ze sbírek Metropolitní kapituly u sv. Víta. Ať již z depozitářů, reprezentačních prostorů, zámku v Lánech nebo katedrály. Výstava spojuje krásu známkové tvorby a bohatství fondů dvou státních sbírek. Je určena každému; filatelistům i těm, které fascinuje genius loci Pražského hradu, krása výtvarného umění a dovednost lidských rukou.

U příležitosti výstavy vydává Česká republika známku s námětem panoramatického pohledu na Pražský hrad (v upraveném tiskovém listu). Emisi doprovází obálka prvního dne vydání (FDC), nesoucí v obrazové části motiv heraldického lva od Vincence Makovského. Socha byla znovu vztyčena před severním vstupem do Hradu (tzv. Pacassiho bránou). 28. října 2009 ji slavnostně odhalil prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou.

Katalog výstavy obsahuje vložený pamětní list s otiskem rytiny nově vydané známky. Po celou dobu výstavy bude na poště Praha 012 – Hrad používáno příležitostné razítko.

Alena Reichová a Jaroslav Sojka,

autoři expozice