31. 8. 2018

Veselý text veselého Jaromíra Knotka: Jedlé houby

  "O nás o Češích se říká, že jsme národem houbařů. A každý zasvěcenější houbař, kterého nezajímá pouze množství hub, které si domů nese, ale zajímá se o houby v širším kontextu, ten zná jistě jméno Františka Smotlachy, významného mykologa a popularizátora houbaření, autora mnoha houbařských atlasů a kuchařek.
  Gigantické dílo Františka Smotlachy v oblasti houbařství je považováno za jednu z hlavních příčin toho, že Češi provozují sběr hub v rozsahu, jaký nemá u žádného dalšího evropského národa obdoby.
Ještě v 50. letech musel vést boj proti stále přežívající školní pomůcce, která zobrazovala našich sedm nejnebezpečnějších hub, z nichž přitom byly pouze dvě skutečně jedovaté: hřib satan a muchomůrka pantherová. Ze smrtelně jedovatých hub na ní nebyla vyobrazena žádná, takže se nelze divit častým případům otravy muchomůrkou zelenou.
  Syn Františka Smotlachy Miroslav pokračoval ve stopách svého otce. Byl dlouhodobým jednatelem naší mykologické společnosti a později jejím předsedou.
  František Smotlacha navázal ve svém díle na předchozí působení pedagoga Jana Bezděka, který je na rozdíl od něho veřejnosti nespravedlivě zcela neznámý. Jan Bezděk se narodil v roce 1858 v Soběslavi a po studiích na gymnáziu v Třeboni působil od roku 1880 jako učitel na několika obecných školách. V roce 1907 odešel do výslužby, ve svých 49 letech, aby se mohl plně věnovat svým zálibám. Miloval přírodu, věnoval se botanice, speciálně mechorostům, později zahájil i mykologická studia. Pilným studiem zahraniční literatury a praktickými poznatky o houbách se vypracoval na, ve své době známého a uznávaného mykologa.
  Velkou popularitu u veřejnosti si získal pořádáním mykologických přednášek hlavně o rodu Amanita, což jsou muchomůrky. Předsevzal si, že sestaví velké dílo o houbách, do kterého snese své poznatky získané dlouholetým pozorováním hub v přírodě.
  Své poznatky si pečlivě zapisoval do školních sešitů, které čísloval. Protože pracoval celý život s mládeží, bylo mnoho ponaučení určeno jejich výchově. Z důvodů škádlení básnické múzy, pro větší čtivost a jistě i pro své pobavení psal některé v krátkých verších. Za sběrem hub jezdil často  na Slovensko, jak dokládají některé jeho rýmovánky:
Vždy, když se vracím od Váhu
z těch lesů plných hub,
postavím se hned na váhu
a sleduji o co jsem zhub'.
  Měl celý život problémy s nadváhou. O několik řádek dále píše:
Jestli ten můj břich ještě povyroste,
neuvidím ani, co mi pod ním roste!
  Na mysli měl zřejmě houby, které často vidíme až z největší blízkosti, občas na ně i šlápneme.
Ve svých textech vybízí ke sběru hub:
Když chalupa je bez halíře,
není co dát do talíře,
není co dát do trouby,
tak honem hybaj na houby!
  Zároveň nabádá mládež, aby se k přírodě, k lesu chovala ohleduplně, nekopala do hub, které považují za prašivé, aby hlasitým povykováním nerušila zvěř a nevytvářela zvukový smog. A také, aby holí a nožů, kterými jsouce mládenci vyzbrojeni pro sběr hub, používali pouze k rozhrnování mlází a očišťování hub a nikoli k zastrašování, nebo olupování jiných houbařů, či pocestných. Jeho veršovaná ponaučení mají převážně laskavý charakter. Z některých řádek je ale cítit jisté rozhořčení až rozlobenost. Jistě k tomu měl důvod. Tak např. v sešitě č.42 čteme:
Ať už jsi blb, nebo kretén,
a mozek tvůj podivně je spleten,
i když IQ máš jen pár procent,
v lese chovej se vždy jako docent!
   Nebo v sešitě č. 102:
Dbejte toho, aby příště,
nenesli jste z lesa pouze klíště.
A aby vaše noha nehodná
nešlápla v lese do hovna. 
  Ukázky mistrného rýmování lze mnohokrát doložit. Tak třeba sešit 604:
V létě mívám doma sny,
jak hladov běžím do masny.
Však pro nepřízeň Boží,
zrovna je přejímka zboží!
To v lese stát se nemůže -
les ti v létě pomůže.
Pro houby zajdi mezi duby
hned máš co dát do huby.
    Jan Bezděk byl i průkopníkem v umělém pěstování hub v domácích podmínkách. V propagaci zavádění umělých pěstíren byl skutečným pionýrem.
Pěstuješ li kaktusy
rozsekej je na kusy!
Je známo - není to lež,
kaktusů se nenažereš.
Netřeba ti chleba skýva,
nasytí tě houba hlíva.
Chceš vydělat miliony?
Pěstuj doma žampiony.
  Upozorňoval i na afrodisiakální účinky některých hub:
Po hlívě bude ti blaženě,
určitě zatoužíš po ženě,
po Lence i Mařeně
po dívce i stařeně.
Netřeba doktorů protekce,
přihodí se ti erekce.
Ustanou tvoje trampoty,
pořiď si volné kalhoty.   
  V rámci svých výzkumů vyzkoušel sám na sobě účinky 1696 druhů hub. Toto množství překonal až František Smotlacha, který píše, že vyzkoušel konzumaci 1700 druhů hub, takže pouze o čtyři více.
Jan Bezděk byl také u nás prvním mykologem, který na  svých přednáškách seznamoval veřejnost s naší nejjedovatější a nejnebezpečnější houbou, muchomůrkou zelenou. V sešitě č. 86 píše:
Pekelnice tato jest pravou kobrou mezi našimi houbami.
Ve srovnání s touto záludnicí jsou ostatní jedovaté houby užovkami pouhými. 
Všechny smrtelné otravy ve střední Evropě způsobila tato houba.
Smrtelné otravy jinými houbami jsou výjimečné a to pouze u dětí,
kvůli jejich malé hmotnosti
a u dospělých v případě konzumace nadměrného množství jedovaté houby.".
:)

27. 8. 2018

Vlastní známky Double Impactu vytvářejí dva malé bločky

Se zajímavým nápadem přišli pořadatelé tradičního Sběratele a pořadatelé obchodní části světové výstavy poštovních známek Praga 2018 Expo. Graficky jsou jejich známky v sešitku řešeny samostatně, takže oddělením obou stran sešitku vznikají dva autonomní celky o nichž jsme psali zde: http://expo-net.blogspot.com/2018/08/nov-vlastni-znamky-v-digitalni-ankete.html
Zdomácnění těchto známek v listovním provozu sice není nijak dominantní, o to více ale vyhledávané. Zajímavé pak je, že jenom za prvních 8 měsíců letošního roku vyšlo bezmála 150 různých vlastních známek pro různé objednavatele. Děkujeme za spolupráci a zaslané celistvosti.
B. J.

26. 8. 2018

Vlastní známky Alfonse Muchy

Vlastní poštovní známky jsou již trvalou součástí naší známkové tvorby i když jejich kompletace je díky charakteru těchto zámek velmi složitá, ne-li nemožná, Reprodukované známky jsou vydány pro Muchovo muzeum v Panské ulici a jsou volně v prodeji.
Jsou k dispozici v hodnotě "E" i "Z", což odpovídá nejčastějšímu profilu návštěvníků muzea. Princezna Hyacinta vyšla i na poštovních známkách a jistě se nabízí krásná varianta analogické dopisnice na pohlednici zde prodávané. R zásilka jako tradičně má vyšší poštovně historickou hodnotu a je dobře, že tyto celistvosti vznikají. Za obě ukázky děkujeme.
B. J.

Zapsaná zásilka s razítkem Exponet

Zdálo by se, že jde o zcela běžnou listovní zásilku, nakonec ale překvapila. Šlo o to zaslat si listovní zásilku v souladu razítka i příležitostné R nálepky. Teprve po jejím obdržení jsem si povšiml příležitostné R nálepky, která by již měla být vypotřebována (soudě podle počtu kusů a doby od jejího uvedení). Aniž došlo k nějakému pochybení ze strany pošty, jeden z bločků zůstal na přepážce a kouzlo nechtěného se naplnilo. Ne, že by došlo k věcné chybě, protože i tato R nálepka odkazuje k poštovním známkám. Soulad mezi razítkem a R nálepkou se dostavil až na druhý pokus - viz reprodukce níže.

Paolo Veronesse v podání Václava Fajta

Na pražském Expu (PRAGA 2018 Expo) byl v prodeji autorský tisk jednoho z nejlepších pražských rytců poštovních známek (a bankovek) - Václava Fajta. Tisk i provedení rytiny je excelentní a byl popsán jak ve Filatelii tak v časopisu Sběratelů československých a českých poštovních známek. Rozhodně patří k tiskům, které zasluhují vaši pozornost.
B. J.

PRAGA 2018 EXPO a M. R. Štefánik

Speciální příležitostný aršík z Francouzské Polynésie a generálem Milanem Rastislavem Štefánikem a logem PRAGA 2018 EXPO, který minulý týden skončil v pražském hotelu Olmypic Tri Star. Aršík je číslovaný a datovaný. Na spodní reprodukci FDC s příležitostným razítkem dne vydání.

Český polární zpravodaj námětové komise SČF

Laskavostí pana Antonína Hobzy z Prahy se k nám dostal objemný zpravodaj jednoho ze sběratelských společenstev námětové komise Svazu českých filateistů. Objemný zpravodaj vydává desítky a možná stovky informací o světovém sběratelském směru, který možná bývá neprávem opomenut. Za ukázku děkujeme a rádi informujeme.

Tribute to Czech painter František Kupka on FDC from France / Hommage au peintre tchèque František Kupka sur FDC de France

Le 21 mars 2018 (jusqu'au 30 juillet 2018), une grande rétrospective de l'œuvre d'un des pionniers de l'art abstrait, le peintre tchèque František Kupka (1871-1957) a débuté au Grand Palais, à Paris.
Cette exposition intitulée "Kupka, Pionnier de l'abstraction" s'attache à présenter la vie de l'artiste, son œuvre, l'approche par le peintre de deux courants majeurs du 19ème et 20ème siècle, ayant bercé sa propre carrière : le symbolisme et l'abstraction.
300 œuvres y sont exposées le long d'un parcours mi-chronologique, mi-thématique sur différents supports : peintures, journaux, manuscrits, gravures, photographies, films, dessins.
Organisée en partenariat avec le Centre Pompidou à Paris, la Galerie nationale de Prague et l'Ateneum Art Museum d'Helsinki, cette exposition sera organisée à Prague à partir de septembre 2018 puis à Helsinki à partir de février 2019... http://timbredujura.blogspot.com/2018/04/tribute-to-czech-painter-frantisek.html
--
On March 21, 2018 (until July 30, 2018), a major retrospective of the work of one of the pioneers of abstract art, Czech painter František Kupka (1871-1957) started at the Grand Palais in Paris.
This exhibition entitled "Kupka, Pioneer of Abstraction" focuses on presenting the life of the artist, his work, the approach by the painter of two major currents of the 19th and 20th century, having marked his own career: the symbolism and the abstraction.
300 works are exhibited along a half-chronological, half-thematic path on different media: paintings, newspapers, manuscripts, engravings, photographs, films, drawings.
Organized in partnership with the Centre Pompidou in Paris, the National Gallery in Prague and the Ateneum Art Museum in Helsinki, this exhibition will be held in Prague from September 2018 and Helsinki from February 2019. ... http://timbredujura.blogspot.com/2018/04/tribute-to-czech-painter-frantisek.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

"Élysée Palace" stamp on FDC from France / Timbre "Palais de l'Élysée" sur FDC de France

Le 7 juin 2018, 1er jour du salon philatélique "Paris-Philex 2018" organisé à Paris du 7 au 10 juin 2018, Phil@poste a mis en circulation un timbre (0,95€, tirage : 800028) consacré au Palais de l'Élysée à Paris, résidence officielle du Président de la République française depuis la IIème République en 1848 (Louis-Napoléon Bonaparte).
Ce joli timbre, créé et gravé par Yves Beaujard, imprimé avec une vignette attenante mentionnant la tenue du 91ème congrès de la FFAP pendant ce salon, figure sur le pli Premier Jour ci-dessous.
Le timbre montre une vue de la cour d'honneur du Palais, la vignette représentant la grille principale (55, rue du Faubourg-Saint-Honoré) donnant sur cette même cour d'honneur.
Le TAD, conçu par Claude Perchat, montre l'entrée principale de ce palais donnant également sur cette cour d'honneur...
Cette même cour d'honneur (encore !) était représentée sur les 2 timbres (10 et 30 FRF) émis en 1957 et 1959... http://timbredujura.blogspot.com/2018/07/elysee-palace-stamp-on-fdc-from-france.html
--
On June 7, 2018, the first day of the "Paris-Philex 2018" philatelic exhibition held in Paris from June 7 to 10, 2018, Phil@poste has put into circulation a stamp (€ 0.95, print run: 800,028) dedicated to the Palais de l'Élysée ("Élysée Palace") in Paris, official residence of the President of the French Republic since the Second Republic in 1848 (Louis-Napoléon Bonaparte).
This nice stamp, created and engraved by Yves Beaujard, printed with an attached coupon mentioning the 91st FFAP Congress organized during this exhibition, is present on the First Day Cover below.
The stamp shows a view of the interior court of the Palace, the coupon representing the main gate (55, rue du Faubourg-Saint-Honore) with the same court in the background.
The First Day cancellation, designed by Claude Perchat, shows the main entrance of this Palace also overlooking this interior court... 
This same court (again!) was featured on the 2 stamps (FRF 10 and 30) issued in 1957 and 1959... http://timbredujura.blogspot.com/2018/07/elysee-palace-stamp-on-fdc-from-france.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Tribute to Lucie and Raymond Aubrac on FDCs from France (Lyon, Paris) / Hommage à Lucie et Raymond Aubrac sur FDCs de France (Lyon, Paris)

L'Assemblée nationale a instauré en 2014 la date du 27 mai comme Journée nationale de la Résistance, en référence à la première réunion du Conseil national de la Résistance (CNR) qui s'est déroulée le 27 mai 1943 à Paris.
Cette journée est l'occasion d'une réflexion sur les valeurs de la Résistance et celles portées par le programme du Conseil national de la Résistance, en particulier à travers tous les lieux de mémoire en France et les établissements scolaires.
En résonance avec cette journée nationale, la poste française a mis en circulation, le 28 mai 2018 (vente générale), un timbre (1,30€, tirage : 800016), créé et gravé par Yves Beaujard, rendant hommage à un couple emblématique de l'histoire de la Résistance contre l'occupant Nazi, Lucie et Raymond Aubrac. ... http://timbredujura.blogspot.com/2018/06/tribute-to-lucie-and-raymond-aubrac-on.html
--
The French National Assembly established in 2014 the date of May 27th as National Day of Resistance, in reference to the first meeting of the National Council of Resistance (CNR) held on May 27, 1943 in Paris.
This Day is the occasion of a reflection on the values of the Resistance and those carried by the program of the National Council of the Resistance, in particular through all the places of memory in France and the schools.
In resonance with this National Day, the French Post has put into circulation, on May 28, 2018 (general sale), a stamp (€ 1.30, print run: 800,016), created and engraved by Yves Beaujard, paying tribute to an iconic couple of the history of the Resistance against the occupying Nazi, Lucie and Raymond Aubrac. ... http://timbredujura.blogspot.com/2018/06/tribute-to-lucie-and-raymond-aubrac-on.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Octogonal stamp to pay tribute to painter Édouard Vuillard on FDC from France / Timbre octogonal en hommage au peintre Édouard Vuillard sur FDC de France

Le 11 juin 2018 (vente générale), la poste française a mis en circulation le premier timbre de forme octogonale de son histoire, consacré au 150ème anniversaire de la naissance du peintre, dessinateur et graveur Édouard Vuillard (1868-1940).
La forme de ce timbre respecte en fait l'œuvre reproduite, également de forme octogonale, un autoportrait exécuté vers 1890 (collections du musée d'Orsay).
Ce timbre (1,30€, tirage : 185000), imprimé en feuillet de 9 timbres, figure sur le pli Premier Jour ci-dessous, avec TAD du 8 juin 2018 de Cuiseaux (71), sa ville de naissance.
Le même TAD, conçu par Marion Favreau, incluant la signature du peintre, a été mis en circulation à Paris, pendant le salon Paris-Philex et au Carré d'Encre ... http://timbredujura.blogspot.com/2018/07/octogonal-stamp-to-pay-tribute-to.html
--
On June 11, 2018 (general sale), the French Post has put into circulation the first octagonal stamp of its history, dedicated to the 150th anniversary of the birth of the painter, draftsman and engraver Édouard Vuillard (1868-1940).
The shape of that stamp actually respects the reproduced work, also of octagonal shape, a self-portrait executed around 1890 (collections of the Musée d'Orsay).
That stamp (€ 1.30, print run: 185,000), printed in sheet of 9 stamps, is present on the First Day Cover below, with cancellation of June 8, 2018 from Cuiseaux (71), his hometown.
The same postmark, designed by Marion Favreau, including the painter's signature, was put into circulation in Paris, during the Paris-Philex stamp exhibition and at the "Carré d'Encre" ... http://timbredujura.blogspot.com/2018/07/octogonal-stamp-to-pay-tribute-to.html
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

23. 8. 2018

Zemřel Václav Zapadlík, jsi tu s námi Václave

Václav Zapadlík  *23. září 1943 - +21. srpna 2018
--
Pro Českou poštu vytvořil téměř 3 desítky zakázek, které se staly nesmrtelnými. Děkujeme Vašku, jsi tu s námi stále...
Jeden z příspěvků, které psal pro Českou poštu Vám opětovně zpřístupňujeme:
foto: B. J.

12. 8. 2018

Vlastní známky Kadaně

I vlastní známky královského města Kadaně existují v listovním provozu. Ukázku doporučené zásilky s doplatkovou apostovou nálepkou a obyčejnou listovní zásilku reprodukujeme. Děkujeme za pěkné celistvosti,
Další informace o vlastních známkách zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek
B. J.

Poštovní noviny 10. 8. 2018

9. 8. 2018

Nové vlastní známky jsou předávány objednavateli již zítra: Muchovo muzeum

VZ (Vlastní známky) ZS (známkový sešitek) 0086, VZ 0835 – 0842
Muchovo muzeum
Nominální hodnota celkem: 304 Kč, z toho 4 x "E" a 4 x "Z"
Orientace známek: 8 známek na výšku
Datum předání: 10. 8. 2018
Náklad VZ ZS: 1 900 ks, VZ: 15 200 ks
Autor známek: Mucha Trust 
Muchovo muzeum je součástí expozic světové výstavy PRAGA 2018 a jistě velmi přitažlivé známky bude prodávat ve svém sídle v Panské ulici, Praha 1. Zda už zítra anebo ke dni zahájení výstavy se sběratelé jistě brzo dozví. Na nezveřejnění detailů prodeje je v obchodních podmínkách pamatováno a stalo se tak i v tomto případě.

Firma David Feldman SA zve do Clarionu nejen na své aukce...

... ale i na nově vydanou knihu Brama Kleina z Nizozemí o jedné z největších rarit československých známek. Hotel Clarion, 16. srpna 2018 v 15:00 hodin.
B. J.

Nové vlastní známky v digitální anketě

Chystané vlastní známky pořadatelů PRAGA 2018 EXPO vyjdou 14. srpna 2018 k zahájení světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018, ale neobvyklá digitální anketa iDnes je zpopularizovala:
Praha hostí filatelistickou akci desetiletí. Zvolte nejpozoruhodnější známku: https://ekonomika.idnes.cz/praga-2018-filatelie-vystava-znamky-anketa-soutez-ftb-/ekonomika.aspx?c=A180808_131001_ekonomika_rts
B.

Mám vlastní známky!

"Mám vlastní známky!" je námětem videosnímku youtubera Jirky Krále. Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=hjj7dNQmMZE
Detaily o známkách zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek
Reprodukce je z nátisku známek v Poštovní tiskárně cenin Praha, a.s.
B. J.

2. 8. 2018

Mimořádnou nabídkou České pošty, s.p. je varianta typu aršíku Bombajský dopis (II. typ)

Aršík se liší od běžné produkce aršíku v I. typu prodložením zoubkování až k hornímu okraji aršíku (připomíná tzv. hřebenové zoubkování a uprostřed pole nově vzniklého kuponu je typická číslovací hvězdička s černou barvou čísli. V barvě je však přidáno nepatrně luminoforu, aby byl zabezpečen II. typ aršíku proti padělkům.
Bude v prodeji na Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2018 a to:
- v dislokaci hlavní části výstavy - Česká pošta Praha 9 (uprostřed výstavy) v hotelu Clarion
- v hotelu Olympik - Tri Star - ve dvou objektech Česká pošta Prodejna Známková tvorba (stánek 31) a Česká pošta Praha 8 (stánek č. 30 - příležitostný stánek v rozšířeném slova smyslu příležitostná přepážka).
- třetím místem prodeje bude prodejna Poštovního muzea v Praze 1.
Prodejní cena jedinečného grafického kompletu tvůrců Knotkových (manželé Knotkovi a syn Kamil) je 155 Kč, celkový náklad pouhých 15.000 ks.
Prodávat se bude od 15. 8. na uvedených místech výstavě Praga a v případě, že se náklad během 4 dnů výstavy nevyprodá, budou standardně osloveni s mimořádnou nabídkou stálí zákazníci Prodejny Známkové tvorby a zákazníci PostFily, kteří se na výstavu do Prahy nedostaví.
Ve stejném režimu půjdou i 3 příležitostné emisní listy (jde o mimořádné a velmi rozšířené vydání zrušených tzv. "Nálepních listů". Tentokráte obsahují vyčerávající slovní a obrazový doprovod, včetně fotografií z výroby poštovních známek, které jsou nalepeny a orazítkovány výstavním razítkem). Prodej těchto produktů bude opět na výstavě a následná mimořádná nabídka pro případ jejich doprodeje.
B. J.