28. 6. 2019

Fotoreportáž ze 117. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 26. 6. 2019

Ve středu 26. 6. 2019 se v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) konala 117. výstavka přípravy tisku vydávaných poštovních známek, kterou uspořádala Známková tvorba České pošty, s.p. Na výstavce si návštěvníci (navzdory úmornému vedru v nejteplejší den roku 2019) mohli prohlédnout výtvarné návrhy uvedené známky, rytecké destičky, dále pak tiskové archy s imprimatur, otisky rytin na FDC, nátisky s imprimatur a finální produkty. Na fotografiích je zachycen celý průběh výstavky (zahájení, ukázky vydávaných známek a autogramiáda). Fotoreportáž pro nás pořídil Ing. Tomáš Chudoba. Fotoreportáž zde: https://www.kf0015.cz/?p=56214
B. J. (15:00 hodin)

Mahátma Gándhí je motivem nové známky

Česká pošta ve spolupráci s indickou ambasádou představila ve středu 26. června příležitostnou poštovní známku, která je vydávána při příležitosti 150. výročí narození Mahátmy Gándhího. Novou známku na Velvyslanectví Indické republiky v České republice slavnostně představil ředitel úseku generálního ředitele Ondřej Veselský (vpravo) za osobní účasti Její Excelence paní Narinder Chauhan, velvyslankyně Indické republiky v ČR. Setkání se zúčastnil i autor známky Jan Kavan… https://www.ceskaposta.cz/-/mahatma-gandhi-je-motivem-nove-znamky 
B. J. (13:30 hod)

27. 6. 2019

Dvě nová příležitostná razítka

Bahna 2019 a známka Václava Zapadlíka z emise S námi přišla svoboda k již 30. výročí konání vojenských přehlídek ve strašickém vojenském prostoru.
Známka Vodní dílo Fláje a otevření nového informačního střediska přímo nad vodní hladinou. to je důvod k příležitostnému razítku autora Martina Srba.
B. J.

24. 6. 2019

15. výročí největší filatelistické výstavy světa: EXPONET 2004-2019

Ode dnešního dne do vypotřebování je na pražské hlavní poště v Jindřišské ulici používána příležitostná R nálepka k 15. výročí on-line filatelistické výstavy EXPONET. Počet R nálepek je 4800 ks, měly by tak vydržet i na den výročí, to je 2. července (2004). Adresa největší výstavy na světě je www.exponet.info 

23. 6. 2019

Pozvánka na 117. výstavku Známkové tvorby

Ve středu 26. 6. 2019 bude na hlavní poště v Praze konána 117. výstavka Známkové tvorby k vydání emisí "Jan Palach a Jan Zajíc", "První koňská tramvajová linka v Brně" a "150. výročí od narození Mahátma Gándhího".
Výstavka je organizována od 13:00 hodin, kdy si mohou návštěvníci prohlédnout artefakty přípravy známkové tvorby - návrhy známek, rozkresby, rytecké destišky, návrhy FDC a razítka k vydávaným emisím. V 15:00 hodin bude výstavka zahájena s autory: Milanem Bauerem a rytcem Jaroslavem Tvrdoňem, Janem Kavanem a Bohumilem Šneiderem.
Po skončení komentované výstavky bude pokračovat autogramiáda zúčastěných výtvarníků a rytců. U přepážky číslo 29 si můžete od 10:00 do 13:00 hodin a od 13:30 do 17:00 hodin zakoupit všechna nová vydání.
Lenka Briganová
vedoucí oddělení Prodejna Známkové tvorby

20. 6. 2019

Inaugurační příležitostné razítko se Zuzanou Čaputovou

Shodou okolností, kdy dnes přijela slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na první mezistátní návštěvu Prahy, přišla z Bratislavy inaugurační obálka dne vydání s další dolepenou známkou a červeným razítkem z uvedení prezidentky do funkce. Za prezidentský dopis děkujeme panu Ivanu Gážovi.
B. J.

Nový PLZ 095: Otevření informačního centra na vodním díle Fláje

PLZ 095, Příležitostná známka "Otevření informačního centra na vodním díle Fláje" (Pof. 0763) nominále 14 Kč.Příležitostné razítko s textem ZAHÁJENÍ ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA FLÁJE / Pošta Partner Moldava. Průběžné číslování 192301 až 194300 v celkovém počtu 2000 ks. Prodejní cena 30 Kč. K dispozici od 24. 6. 2019.

Nový PLZ 094: Libuše Knotková – jubileum

PLZ 094, Příležitostná známka "Gratulační kytice" s levým kuponem (Pof. 0511), nominále 11 Kč. Příležitostné razítko s textem LIBUŠE KNOTKOVÁ / JUBILEUM / Praha 1. Průběžné číslování 190801 až 192300 v celkovém počtu 1500 ks. Prodejní cena 30 Kč. K dispozici od 23. 5. 2019.

18. 6. 2019

Nová známka: 1037 - 150. výročí narození Mahátmy Gádnhí

Nová známka: 1036 - První koňská tramvajová linka

Nová známka: 1035 - Jan Palach a Jan Zajíc

Filatelie 6/2019

Slovensko: Mezinárodní matematická olympiáda

Ivan Gáža ze Žiliny nám poslal zajímavou známku k Mezinárodní matematické olympiádě v Bratislavě. Děkujeme.
B.

Reedice vlastních známek

Nové výplatní sešitky se chystají k vydání ještě v červnu. Po delší době, kdy vlastní známky zažily přestávku vyjde sešitek JUDr. Emil Hácha 2, kde je pro velký zájem sběratelů, ale i turistů emitován druhý pozměněný náklad s větším přesahem do představení osobnosti a rodného města Trhové Sviny. Mimochodem šlo o osobnost, která byla v čele předválečného československého Nejvyššího soudu či překladatele z angličtiny "Tři muži ve člunu" od Jerome Klapky Jeroma.
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek Vychází 26. 6. 2019.
Vlastní známky z Kadaně vyjdou v průběhu července a do třetice je připravována emise vlastních známek na téma 600 let od úmrtí Václava IV.
Aktualizováno 20. 6. 2019

15. 6. 2019

Prezidentka SR Zuzana Čaputová

Patnáctého června 2019 v poledne vyšla nová prezidentská známka Slovenské pošty s nově inaugurovaná prezidentkou Slovenské reubliky Zuzanou Čaputovou.

13. 6. 2019

Otevírací doba prodejny Známkové tvorby na druhou polovinu června

Prodejna známkové tvorby, přepážka č. 29
Prodejní doba od 17. 6. – 28. 6. 2019
PONDĚLÍ  17. 6. 2019 - od 10:00 hod. do 12:00 hod.
STŘEDA  19. 6. 2019 - od 10:00 hod. do 12:00 hod.
--
Ostatní dny do konce měsíce
PONDĚLÍ - od 10:00 do 13:00 hod. // od 13:30 do 17:00 hod.
ÚTERÝ - od 09:00 do 13:00 hod. // od 13:30 do 16:00 hod.
STŘEDA - od 10:00 do 13:00 hod. // od 13:30 do 17:00 hod.
ČTVRTEK - od 09:00 do 13:00 hod. // od 13:30 do 16:00 hod.
PÁTEK - od 09:00 do 13:00 hod. // od 13:30 do 15:00 hod.
--
O případné změně prodejní doby vás budeme informovat.
--
Lenka Briganová
vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby

Změny v prodeji známek na hlavní poště, Jindřišská 14, Praha 1

Fotoreportáž ze 116. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 12. 6. 2019

Ve středu 12. 6. 2019 se v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) konala 116. výstavka přípravy tisku vydávaných poštovních známek, kterou uspořádalo samostatné oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Na výstavce byly nabídnuty výtvarné návrhy uvedených známek, ocelotiskové destičky, dále pak tiskové archy s imprimatur, otisky rytin na FDC, nátisky s imprimatur a finální produkty. Na fotografiích je zachycen celý průběh výstavky (zahájení, ukázky vydávaných známek a autogramiáda). Fotoreportáž pro nás pořídil Ing. Tomáš Chudoba. Fotoreportáž zde: https://www.kf0015.cz/?p=55970

9. 6. 2019

Informace ke 116. výstavce Známkové tvorby 12. června 2019

Srdečně Vás zveme na 116. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána v den vydání nových poštovních známek, ve středu 12. června 2019 v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Výjimečně si zde můžete prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké desky a jiné podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které tento den vycházejí.
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a následná autogramiáda
Umělecká díla na známkách:
- Zdeněk Sýkora, za přislíbené účasti grafika Martina Srba
- Václav Radimský, za přislíbené účasti rytce Václava Fajta
16:30 hod. předpokládané ukončení akce
--
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora!

8. 6. 2019

České poště se "podařilo zakoupit ve vytipovaném obchodě padělanou poštovní známku Vlajka" ...

 ... Česká pošta získala informace o výskytu padělaných poštovních známek na Litoměřicku. Během bezpečnostního šetření pracovníky inspekce České pošty se podařilo zakoupit ve vytipovaném obchodě padělanou poštovní známku Vlajka České republiky z roku 2015 v současné nominální hodnotě 19 korun, která je na známce zastoupena písmenem A. ... Další informace:  https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-podala-trestni-oznameni-kvuli-podezreni-na-padelani-postovnich-znamek
Na reprodukci je specimen, znehodnocen kosočtvercovým ručním razítkem. Jedná se o známku pravou, které lze i nadále zakoupit na poštovních úřadech České pošty. Autorem je výtvarní Pavel Hrach, známka vyšla v roce 2015 a má katalogové číslo 0867, současnou nominální hodnotu 19 Kč na listovní zásilku do 50 gr. Celkem pošta uvedla do oběhu více než 24 miliónů ks této známkově i výtvarně atraktivně řešené podoby vlající státní vlajky.

Nové slovenské známky sledujeme ze Žiliny


Za další ukázky slovenských známek děkujeme panu Ivanu Gážovi ze Žiliny. Kromě sledování mezinárodní produkce jsme rádi, že tak poznáváme i současnou tvorbu našich slovenských kolegů.
B. J.

5. 6. 2019

Nové známky emise Umění 1033 a 1034: Zdeněk Sýkora a Václav Radimský

Informace ke 116. výstavce Známkové tvorby na hlavní poště v Praze 1

Prodejna Známkové tvorby na hlavní poště v Jindřišské ulici 14, Praha 1 je otevřena od 10:00 do 13:00 hodin a od 13:30 do 17:00 hodin.

3. 6. 2019

20 let sběrného přepravního uzlu Plzeň 02

Dopisnice k výročí 20 let budovy SPU Plzeň 02 ve třech ukázkách, za které děkujeme. Příležitostné i denní razítko na dopisnicích České pošty.
Další informace zde: https://www.ceskaposta.cz/-/den-otevrenych-dveri-spu-plzen-20-vyroci-provozu-v-nove-budove-a-20-vyroci-ukonceni-provozu-vlakovych-post
B. J.

20 let od ukončení provozu vlakových pošt

Dvacet let od ukončení vlakových pošt mělo hezké příležitostné razítko. Jeho použití bylo avizováno a byly zdokumentovány trasy k 20. výročí.
Za ukázku velmi děkujeme. Další info: https://www.ceskaposta.cz/-/den-otevrenych-dveri-spu-plzen-20-vyroci-provozu-v-nove-budove-a-20-vyroci-ukonceni-provozu-vlakovych-post
B. J.

J. Kratochvíl: Historické budovy českých pošt na starých pohlednicích

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout naši další klubovou schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 6. 6. 2019 od 16 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (Život 90, z.ú.), v Praze 1, ulice Karoliny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou, mapku najdete na https://www.kf0015.cz/?page_id=328), jejíž součástí bude přednáška p. Jiřího Kratochvíla "Historické budovy českých pošt na starých pohlednicích", jak jsme také již informovali mj. na klubovém webu na stránce https://www.kf0015.cz/?p=55858. Přednáška začíná v 16.30 hod.

Vítáni jsou všichni zájemci o poštovní historii a filatelii - vstup volný. Jako obvykle bude pro účastníky připravena káva, čaj a minerálka.
Dovolujeme se při této příležitosti požádat členy klubu - účastníky naší novinkové služby, aby se dostavili k vyzvednutí připravených novinek od správce novinkové služby a hospodáře p. Jana Všetečky. Poslední emise českých známek představovaly poměrně vysoké nominální hodnoty a další emise očekáváme ve dvou emisních dnech v červnu, což pro klub znamená určitý nápor na finanční zajištění odběrů od České pošty.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s., zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel